Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Z ostatniej chwili


Partnerzy firmy Erka na targach Ipex
Reprezentowani w naszym kraju przez firmę Erka producenci z branży introligatorskiej wystawiają swoją ofertę na targach Ipex.
Ernst Nagel, producent systemów do obróbki końcowej druków, przedstawia w hali nr 20, stoisko C610, linię do produkcji broszur Foldnak 100 z trymerem bocznym oraz trymerem marginesu frontowego i SP Plus formującym grzbiet, a także mniejsze urządzenia introligatorskie: falcerko-zszywarki, wiertarki i zszywarki do papieru. Można obejrzeć także dedykowaną specjalnie do produkcji broszur drukowanych cyfrowo dwupółkową linię RoboFeeder.
Nagel ma przyjemność zaprosić do obejrzenia przy pracy dwóch najnowszych maszyn do obróbki opakowań: DFC (Digital-Flexo-Cut), wielofunkcyjnej maszyny do sztancowania, nacinania, wytłaczania, bigowania i perforacji, która miała swoją polską premierę na targach Poligrafia’09 w Poznaniu, oraz nie oglądanej dotąd w Polsce maszyny SBF Standard-Box-Folding, do zaginania i klejenia pudełek, przy wejściowym maksymalnym formacie arkusza 450×450 mm.

Z kolei Multigraf prezentuje się na stoisku nr C676, również w hali 20. Większość przedstawianych na Ipex urządzeń posiada usprawnienia w zakresie bezproblemowej obsługi prac drukowanych cyfrowo. Wystawiona jest jedyna na rynku falcerka formatu B3 z czterema automatycznymi kasetami – Eurofold 435 SA. Konfigurację do łamu krzyżowego można zobaczyć na przykładzie Eurofold 435 STA + 235 KM, z podawaniem ze stosu i nowym transporterem rolkowym. Rodzinę bigówko-perforówek reprezentuje model półautomatyczny MCM 48A oraz wysoko wydajny model DCM-52 PF + PST-52 long z wysokim podawaniem i odbieraniem na stos oraz nowym rozwiązaniem transportera. Także w zakresie urządzeń bigująco-perforujących Multigraf pokazuje wiele nowości.

Rozwiązania MGI na Ipex
Firma MGI Digital Graphic Technology, której polskim dystrybutorem jest Reprograf SA, prezentuje podczas targów Ipex portfolio produkowanych przez siebie systemów druku cyfrowego i obróbki wykończeniowej.
Nowości to:
- DF360 – wielofunkcyjny 5-w-1 system obróbki wykończeniowej do papieru (laminowanie, cięcie, nacinanie, bigowanie, mikroperforacje – wszystko w jednym przebiegu)
- JETcard – system cyfrowego druku na kartach plastikowych.

Wystawione są także m.in. znane systemy, takie jak Meteor DP60 Pro, drukujący na papierze i plastiku, oraz JETvarnish, do cyfrowego lakierowania punktowego UV.
Zwiedzający stoisko MGI mogą zapoznać się z kompleksową ofertą druku cyfrowego i obróbki wykończeniowej, przeznaczoną dla wielu segmentów przemysłu, stanowiącą ogromny potencjał umożliwiający dokonanie zwrotu biznesowego w przemyśle poligraficznym na niespotykaną skalę.
Digital Finisher 360 to najnowsze wielofunkcyjne urządzenie MGI dla introligatorni obsługującej druk cyfrowy i offsetowy. Do standardowych automatycznych funkcji, wykonywanych w jednym przebiegu, należą: laminowanie obustronne (opcje: mat, satyna lub połysk, bez laminowania, laminowanie łączone: np. mat po jednej stronie, satyna po drugiej); cięcie wzdłużne i poprzeczne; nakrawanie wzdłużne i poprzeczne, bigowanie; mikroperforacje.
DF360 obsługuje arkusze o maks. szerokości 360 mm i długości 740 mm, stanowiąc znakomite rozwiązanie do aplikacji takich jak okładki/obwoluty książkowe, broszury, bilety, wizytówki, fotoalbumy, fotoksiążki, zaproszenia z odrywaną kartą odpowiedzi, jadłospisy.
Meteor DP60 Pro to sztandarowy produkt MGI – wszechstronne cyfrowe urządzenie drukujące, sprawdzające się w kilkuset firmach poligraficznych na całym świecie. Może drukować na podłożach papierowych, plastikowych/syntetycznych (także specjalnych, jak np. płótno), kopertach. Obsługuje arkusze 330×1020 mm, co, jak zapewnia dystrybutor, jest największym formatem w profesjonalnym druku cyfrowym. Ma certyfikat Fogra (ISO 12647-7) dla zastosowań proofingowych. Charakteryzuje je wysoka jakość druku i pasowania (porównywalna z offsetem).
JETvarnish to wprowadzony w 2010 r. nagrodzony system cyfrowego lakierowania wybiórczego UV; został wzbogacony o nowe możliwości:
- nowego typu prowadnice zapewniające większą precyzję pasowania
- większy format arkusza, maks. 52×105 cm, nadający się do aplikacji takich jak okładki/obwoluty książek, foldery, opakowania, oznakowania
- opcja w postaci drugiego zespołu; może drukować jednym kolorem (np. kody kreskowe, personalizacja, zmienne dane) lub pracować jako drugi zespół lakierowania wybiórczego/powierzchniowego.

JETvarnish może służyć do uszlachetniania prac takich jak okładki książek, postery, broszury, personalizowana korespondencja bezpośrednia, wysokiej klasy opakowania, proofy, modelowanie prototypów, materiały korporacyjne oraz wiele innych; wszystko w cenie o wiele niższej za stronę niż w przypadku niskonakładowego offsetu lub sitodruku.
Z kolei JETcard, dzięki patentowi MGI, zadrukowuje plastikowe karty standardowego formatu CR-80 czterema kolorami z najwyższą rozdzielczością dostępną obecnie w technologii inkjetu; wydajność – do 8000 kart w ciągu godziny. Atramentowa technologia drop-on-demand umożliwia nie tylko drukowanie zmiennych danych tekstowych, kodów kreskowych, fotografii, automatyczne numerowanie, lecz także jednoczesne lakierowanie UV, sczytywanie on-line i weryfikację.
JETcard to rezultat 30 lat doświadczeń MGI w zakresie kart plastikowych i zastosowania najnowocześniejszej technologii atramentowej, umożliwiającej produkcję kart z zabezpieczeniami i bez, na skalę przemysłową, jak również w niskich nakładach.
Obsesja Papieru i Tworzyw

Firma Cezex już ósmy raz zaprasza uczestnikówrynku poligraficzno-reklamowego, zajmujących się projektowaniem i wykonywaniem prac z papierów, kartonów oraz tworzyw sztucznych, do udziału w konkursie Obsesja Papieru Tworzyw.
Do konkursu, podobnie jak w latach ubiegłych, zaproszone są agencje reklamowe, drukarnie, projektanci, a także indywidualni twórcy, także ci, którzy dopiero doskonalą swój warsztat w szkołach i na uczelniach. Celem Obsesji Papieru Tworzyw 2010 jest wyłonienie charakteryzujących się najwyższymi walorami artystycznymi projektów zrealizowanych na papierach i tworzywach znajdujących się w ofercie firmy Cezex. Wszystkie zgłoszone do konkursu prace poddane zostaną ocenie komisji konkursowej, składającej się z przedstawicieli środowisk artystycznych, poligraficznych, przedstawicieli patronów medialnych i organizatora.
Zwycięskie i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej, zaś ich zdjęcia zamieszczone na stronie www.cezex.pl, a także na łamach wydawnictw i portali patronów medialnych. Termin zgłaszania prac upływa 21 maja br. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu br.
Szczegóły związane ze zgłaszaniem prac oraz kategorie konkursowe i kryteria oceny zostały zamieszczone w regulaminie Obsesji Papieru i Tworzyw 2010 dostępnym na stronie http://www.cezex.pl/obsesjapapieru/Cykl konferencji Infosystems
Firma Infosystems SA po raz kolejny organizuje cykl bezpłatnych ogólnopolskich konferencji dla wszystkich zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami w poligrafii. Odbywać się one będą w dużych miastach w całej Polsce. Pierwsze spotkanie, zorganizowane wspólnie z firmą Kodak Polska, odbyło się 7 maja br. w Warszawie. W jego ramach organizatorzy przygotowali dla gości wystąpienia poświęcone innowacyjnemu, wielomodułowemu zintegrowanemu systemowi do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem poligraficznym, jakim jest sztandarowy produkt firmy – PrintManager.JDF, a także możliwościom pozyskiwania dotacji na projekty inwestycyjne w poligrafii (dotyczące nie tylko systemów zarządzania). Podczas spotkania przedstawiono również analizę opłacalności i zwrotu z inwestycji w nowoczesne technologie, a także innowacyjne rozwiązania firmy Kodak, partnera strategicznego Infosystems SA. Konferencja „Innowacje dla poligrafii” objęta została honorowym patronatem przez Polską Izbę Druku.
„Kolejny cykl konferencji, jakie będziemy organizować w najbliższych miesiącach w naszym kraju, kierujemy przede wszystkim do firm działających w szeroko pojętym przemyśle poligraficznym, które myślą o podniesieniu poziomu innowacyjności w zarządzaniu swoimi przedsiębiorstwami, a także do tych, które zamierzają pozyskać dotacje unijne na swoje projekty, niekoniecznie związane bezpośrednio z zakupem systemu do zarządzania przedsiębiorstwem, ale także z każdą inną inwestycją, jaka potrzebna jest w danym czasie drukarni – mówi Krzysztof Łukaszewicz, dyrektor handlowy Infosystems SA. – Mamy nadzieję, że bogaty program konferencji zainteresuje wiele firm, dlatego serdecznie wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału w naszych spotkaniach”.
Konferencja w Krynicy
Szczecińska Agencja Edukacyjna informuje, że XXVII Letnia Konferencja Poligraficzna odbędzie się w hotelu Kahlberg w Krynicy Morskiej (na Mierzei Wiślanej) w dniach od 20/21 do 23 czerwca br. Tematem przewodnim konferencji będzie hasło „Zielone drukowanie”, co jest odbiciem tendencji, jakie od dłuższego czasu obowiązują w polityce firm krajów członkowskich UE. Spotkanie odbywa się bezpośrednio po zakończeniu targów Ipex i w wystąpieniach uczestniczących w nim firm omówione zostaną nowości zaprezentowane na targach, zarówno w zakresie sprzętu, jak i rozwiązań technologicznych. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń offsetowych i cyfrowych, a także dużych drukarń gazetowych.

Nowy s?ownik terminów poligraficznych
Oferta ksi??ek z zakresu poligrafii wydawanych przez COBRPP zosta?a poszerzona o kolejn? pozycj? – nowo opracowany „Angielsko-polski s?ownik terminów poligraficznych”. Zawiera on ponad 2400 hase? ze wszystkich dziedzin poligrafii. W cz??ci angielsko-polskiej ma charakter leksykonu – terminy angielskie opatrzono polskimi obja?nieniami znacze? i podano okre?lenia synonimiczne. Cz??? druga s?ownika zawiera indeks polsko-angielski.
S?ownik jest owocem wspó?pracy zespo?u autorów, specjalistów z d?ugoletni? praktyk? w pracach badawczych i dydaktycznych. Ich celem by?o stworzenie nowoczesnego tezaurusa z zakresu szeroko poj?tej wspó?czesnej poligrafii, stanowi?cego najbardziej aktualne ?ród?o wiedzy o wspó?czesnej terminologii poligraficznej.
Precyzowanie cz?sto stosowanych w praktyce nazw i okre?le? jest istotne dla komunikatywno?ci j?zyka poligrafów i ich klientów. S?ownik odpowie tak?e na pytania rodz?ce si? podczas lektury i t?umaczenia fachowych tekstów. Ze wzgl?du na form? leksykonu mo?na go wykorzystywa? po prostu jako ?ród?o wiedzy. Publikacja na pewno przyda si? ka?demu zwi?zanemu z poligrafi?. Warto wi?c zadba? ju? teraz, aby mie? ten s?ownik poligraficzny pod r?k?.
S?ownik jest do nabycia w naszym wydawnictwie.
Manroland bez Wifaga
Firmy manroland AG i Wifag powiadomiły opinię publiczną o zerwaniu negocjacji mających doprowadzić do przejęcia firmy Wifag przez manroland. Jak podaje manroland, nie udało się pogodzić interesów obu firm. Są one jednak otwarte na dalszą współpracę na poziomie technologicznym.
Dostawcy ITTP na targach Ipex 2010
Instytut Transferu Technologii Poligraficznych serdecznie zaprasza do odwiedzenia stoisk firm Edale oraz Heiber + Schröder, których jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce.
Podczas zbliżających się targów Ipex 2010 swoją światową premierę będzie miała maszyna Agfa :Dotrix Modular LM (pawilon 11, stoisko D220). Powstała ona we współpracy firm Agfa Graphics oraz Edale. Producent zapowiada, że demonstracje będą obejmować różnego rodzaju zastosowania, m.in. druk na opakowaniach giętkich i kartonach przeznaczonych do produkcji pudełek. Wśród funkcji, jakie oferuje maszyna :Dotrix Modular LM, znajdują się m.in. opcja druku 6-kolorowego; jednoprzebiegowy inkjetowy druk UV na wstędze o szerokości 63 cm z prędkością 32 m/min oraz możliwość zastosowania w trybie in-line dodatkowych modułów cięcia wstęgi na arkusze i układania w stos, znajdujących zastosowanie przy zadrukowywaniu kartonów i podłoży z tworzyw sztucznych.
Firma Heiber + Schröder, znany producent zautomatyzowanych maszyn wklejających okienka, zaprezentuje w pawilonie 20 na stoisku C675 najnowszej generacji maszynę do wklejania okienek WPS 1100 w konfiguracji z dwoma torami. Prezentacja obejmie produkcję wklejania okienek standardowych na pierwszym torze i formownia tub na drugim torze.
Drugim głównym obszarem działalności firmy jest produkcja maszyn do formowania opakowań przestrzennych. W Birmingham zobaczymy najnowszy model CE 1000-2 dwutorową wersję do formowania opakowań przestrzennych.
Inne możliwości produkcyjne maszyn H&S pokażą prezentacje multimedialne i próbki konkretnych prac.
Natomiast na stoisku D561 (pawilon 6) firma Edale przedstawi rozwiązania dedykowane dla czterech sektorów: druk cyfrowy, zabezpieczenia handlowe, powlekanie i uszlachetnianie oraz druk fleksograficzny. Na stoisku firmy będzie można uzyskać informacje na temat oferowanych maszyn Edale, takich jak Alfa, Beta, Gamma, Lambda i najnowsza Alpha-Multi. Zwiedzający zobaczą próbki prac wydrukowanych przez te modele.

Zapytaj Ricoh na Ipex
Ekspozycja pod hasłem „Zapytaj Ricoh” zabierze gości w podróż po wszystkich procesach produkcyjnych, od sterownika przez wydruk po wykańczanie. Odwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z najnowocześniejszymi urządzeniami znajdującymi się w portfolio Ricoh i InfoPrint Solutions. Będą też mogli porozmawiać ze specjalistami z całego świata na temat produktów i usług, które w przyszłości będą wspierać ich biznes pod kątem produktywności i opłacalności.
Podróż z Ricoh odbywać się będzie w czterech kluczowych obszarach: pobieranie danych, przygotowanie, zarządzanie i wydruk. Poprzez prezentacje na żywo Ricoh i InfoPrint Solutions będą pokazywać usługodawcom jak dodać wartość poprzez efektywne, produktywne i elastyczne aplikacje i urządzenia.
Prezentacje na żywo obejmą m.in.: zintegrowanie rozwiązania (m.in. w zakresie komunikacji TransPromo, druku transakcyjnego, personalizacji, druku książek, materiałów ilustrowanych, mailingu, łącznie z wykorzystaniem możliwości obróbki końcowej), systemy produkcyjne (m.in. do pełnokolorowego druku cyfrowego: Ricoh Pro C900 i C900S, Ricoh Pro 1357, Ricoh Pro 1357EX), system zarządzania kolorem Ready4Print, NowPrint – rozwiązania Web-to-Print, kontroler druku Creo C-80.
Każdy, kto dokona rejestracji przez stronę Ricoh Polska, otrzyma bezpłatną wejściówkę na Ipex 2010 w biurze rejestracji targów i weźmie udział w losowaniu biletów VIP na listopadowe finały światowego turnieju ATP rozgrywanego w Londynie.
Ricoh: stoisko D130, hala 12.
Duplo: wartość dodana do linii drukujących
Duplo International wykorzysta targi Ipex do zaprezentowania całej gamy nowych urządzeń introligatorskich, które mają stanowić „wartość dodaną do linii drukujących”, umożliwiając drukarniom, zarówno cyfrowym, jak i offsetowym, oferowanie unikalnych produktów.
W ramach największej jak dotąd ekspozycji na tej imprezie targowej Duplo pokaże dziesięć nowych rozwiązań. Odwiedzający będą mogli zapoznać się z produktami Duplo także na stoiskach partnerów.
Na stoisku Duplo będą demonstrowane: nowo opracowany system do oprawy zeszytowej Alpha Saddle (12 tys. broszur na godzinę), dwunożowa gilotyna DKT-200 (opcjonalny moduł linii do produkcji broszur Duplo 5000), nowa jednozaciskowa oklejarka DB-280, moduł do produkcji broszur 445 (działając nearline tworzy broszurę w jednym przebiegu), urządzenie do lakierowania UV Ultra 200, cyfrowy system do broszurowania 3500 (podajnik arkuszy DSF2000 plus urządzenie do produkcji broszur ze zmiennymi danymi DBM350), nowa linia do broszurowania 5000 Pro (do szybkiej produkcji książek w oprawie broszurowej z wydruków z najnowszej generacji cyfrowych i monochromatycznych urządzeń cyfrowych), dwa nowe powielacze cyfrowe, zintegrowana falcerka do obsługi cyfrowych wydruków, System Duetto (dla drukarń cyfrowych i offsetowych; wieże zbierające z podajnikiem arkuszy plus połączone z gilotyną urządzenie do produkcji broszur).
Duplo International: stoisko C676, hala 20.
Screen: Your Wish is our Print on Demand
Obietnica dla wszystkich odwiedzających stoisko Screena brzmi: „Wydrukujemy, co tylko chcesz” (Your Wish is our Print on Demand). Będzie tam można zobaczyć bogatą ofertę precyzyjnych cyfrowych maszyn drukujących i dużą liczbę aplikacji, wśród nich rozwiązania dla druku komercyjnego, korespondencji bezpośredniej, książek, gazet, grafiki wielkiego formatu i druku przemysłowego.
Czołową pozycję na liście innowacji zajmuje rewolucyjny Truepress JetSX; Screen zapowiada komercyjną inaugurację tej maszyny właśnie podczas targów Ipex. Ta pierwsza na świecie w pełni kolorowa arkuszowa atramentowa maszyna drukująca B2, której prototyp zaprezentowano na ostatniej drupie, łączy wysoką jakość i wydajność z możliwością druku dwustronnego w jednym przebiegu. Dzięki temu ilość możliwych zastosowań Truepressa JetSX jest ogromna. Może on drukować na rozmaitych rodzajach podłoży formatu B2, stanowiąc znakomite rozwiązanie do produkcji hybrydowej, jak na przykład dodruk zmiennych danych na podłożach wstępnie przygotowanych na offsecie. Screen unowocześnił tor prowadzenia papieru uzyskując offsetową precyzję pasowania. Dzięki precyzyjnym głowicom atramentowym i rozdzielczości 1,440×720 dpi Truepress JetSX jakością tekstu i obrazu śmiało rywalizuje z offsetem.
Screen zademonstruje także dwie nowe wersje szybkiej atramentowej maszyny Truepress Jet520, drukującej z roli w jednym przebiegu. Na świecie pracuje już ponad 200 takich maszyn. Dla obszaru wielkiego formatu Truepress Jet2500UV zaprezentuje nowe poziomy jakości obrazu i szeroki wachlarz wykorzystywanych podłoży.
Z kolei Equiosnet to nowa strategia Screena w dziedzinie workflow, jednocząca wszystkie typowe formaty poligraficznych urządzeń cyfrowych za pomocą jednego wysoce zautomatyzowanego workflow. Equiosnet będzie wkrótce sztandarowym produktem workflow, wyposażonym w zoptymalizowane narzędzia przeznaczone do sterowania wyjściowymi urządzeniami cyfrowymi pod kątem wykorzystania zmiennych danych i zmiennych wersji, oraz do automatyzacji, monitorowania i zarządzania produkcją.
Screen: stoisko C290, hala 10.
Rozwiązania Konica Minolta w Birmingham
Konica Minolta zaprezentuje rozwiązania dla centrów reprografii, wydawnictw graficznych i profesjonalnych drukarzy. „Expect impact” („Oczekuj efektów”) to hasło przewodnie firmy na tegorocznych targach Ipex. Liczne pokazy przybliżą odwiedzającym temat innowacyjnych technologii, wprowadzanych przez firmę na rynek. Na stoisku o powierzchni 1250 m2 profesjonaliści będą również mogli osobiście przetestować sprzęt i aplikacje, a także zapoznać się z korzyściami płynącymi ze stosowania tych rozwiązań.
Najważniejszymi elementami ekspozycji będą urządzenia serii: bizhub PRO C6501, do druku kolorowego wysokiej jakości, i bizhub PRO 1200, do druku monochromatycznego. Atuty obu systemów to duża wydajność pracy oraz szeroki wybór obsługiwanych nośników i opcji wykańczania dokumentów.
Konica Minolta zaprezentuje także autorskie rozwiązania do zarządzania przepływem pracy – Printgroove POD i Printgroove JT. Na ich przykładzie zademonstruje, jak można skutecznie i wydajnie zarządzać procesem druku: od uruchamiania zadań, przez wysyłkę gotowego produktu, po wystawienie faktury.
We współpracy z firmami specjalizującymi się w przetwarzaniu i wykańczaniu dokumentów Konica Minolta przedstawi pełne rozwiązania wspomagające proces tworzenia dokumentów, ich drukowania oraz przygotowywania końcowego produktu. Na stoisku firmy będzie można zobaczyć proces tworzenia, m.in. albumu ze zdjęciami, raportów biznesowych czy mailingów.
Zostaną zaprezentowane: Printgroove VDP Darwin firmy Konica Minolta – aplikacja do obsługi publikacji zmiennych danych, PrintShop Mail firmy Objectif Lune – oprogramowanie do druku personalizowanego, które umożliwia szybkie tworzenie dokumentów opartych na bazie danych, PlanetPress firmy Objectif Lune – rozwiązanie umożliwiające druk dokumentów transakcyjnych, w których takie elementy jak grafika, zdjęcia i tekst zmieniają się w kolejnych egzemplarzach na podstawie informacji z bazy danych lub zewnętrznego pliku z danymi, DirectSmile – aplikacja do personalizacji obrazu, umożliwiająca elastyczną i łatwą integrację zmiennego tekstu ze zdjęciami wysokiej jakości. PDF Workflow – Print Job Analyzer i Print Job Optimizer to rozwiązania, które będą pokazane po raz pierwszy. Print Job Analyzer sprawdza napływające zlecenia druku pod kątem możliwości ich realizacji. Sprawdzenie materiału odbywa się jeszcze przed przesłaniem zlecenia druku do urządzenia. Pozwala to wyeliminować czasochłonny etap ręcznej weryfikacji wydruków oraz minimalizuje liczbę wydruków wadliwych. Print Job Optimizer, oprócz analizy materiału, przeprowadza dodatkowo automatyczną korektę koloru i rozdzielczości oraz dobiera algorytmy zapewniające oszczędność tonera. Zwiedzający poznają także MicroPress Plus firmy EFI i Konica Minolta – przełomowe rozwiązanie w technologii kontrolerów, umożliwiający szybkie i wydajne zarządzanie drukiem produkcyjnym „na żądanie” i pilnymi zleceniami. MicroPress Plus jest wyposażony w przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny, który w ten sam sposób komunikuje się z dowolnym systemem druku produkcyjnego z serii bizhub PRO. Kontroler może współpracować nawet z czterema urządzeniami – w tym jednym lub dwoma kolorowymi – i optymalnie rozdzielać zlecenia druku, wykorzystując funkcje colour splitting i cluster printing. Będzie pokazany EFI Pace MIS – nowy, oparty na przeglądarce, skalowalny i dostosowywany do indywidualnych potrzeb system zarządzania drukiem, który usprawnia działalność, obniża koszty i przyczynia się do podwyższenia jakości obsługi klienta, a także EFI Digital StoreFront (DSF) – kompleksowe rozwiązanie do obsługi sprzedaży elektronicznej dla zakładów poligraficznych.
Konica Minolta: stoisko 9-DE340, hala 9.
Kodak przed targami Ipex
Na targach Ipex 2010 można oczekiwać prezentacji najnowszych rozwiązań firmy Kodak w segmentach druku akcydensowego, opakowań, wydawniczego i druku danych zmiennych. Jak deklaruje producent, produkty przygotowywane były z myślą o zwiększeniu wydajności i dochodowości działań biznesowych. Ekspozycja będzie zorganizowana pod hasłem „Czas na Ciebie i na firmę Kodak”.
Zwiedzający będą mieli okazję obejrzeć m.in. cyfrową maszynę drukującą Kodak Prosper 5000XL, płyty termiczne Kodak Trillian SP, system produkcji cyfrowych płyt fleksograficznych Kodak Flexcel, cyfrową kolorową maszynę produkcyjną Kodak NexPress SE3000 wyposażoną w stację NexGlosser, naświetlarkę CtP Kodak Magnus 800Z Quantum wyposażoną w automatyczny system ładowania palet z płytami (APL) i współpracującą z nowymi płytami Trillian SP, a także aplikacje wchodzące w skład pakietu Kodak Unified Workflow Solutions.
Kodak wprowadzi również na targach usługę Print Practice Consultancy, w której ramach firma będzie świadczyć usługi analityczne i konsultingowe dotyczące przedsiębiorstw swoich klientów wykorzystujące zintegrowane portfolio rozwiązań Kodaka. Ze wspomnianym portfolio Kodaka będzie można zapoznać się dzięki obecnym na stoisku firmy Pipeline of Innovation, dużym cyfrowym wyświetlaczu, na którym wyświetlane będą filmy, zdjęcia i informacje dotyczące poszczególnych obszarów działalności Kodaka. Będzie też można obejrzeć próbki wydruków wykonanych z myślą o różnych zastosowaniach, wyposażone w przywieszkę oddziałującą na wyświetlacz i uruchamiającą prezentację ukazującą proces wykonania.
Na Ipex 2010 po raz kolejny pojawi się strefa K-Zone, w której przez cały dzień targowy odbywają się dyskusje z czołowymi ekspertami branżowymi, przedstawicielami drukarń i firm specjalizujących się w marketingu.
W końcu kwietnia br. w Mikołajkach odbyło się spotkanie firmy Kodak Polska z klientami oraz wszystkimi zainteresowanymi rozwiązaniami tego dostawcy z zakresu druku cyfrowego. Dwudniowe seminarium poświęcone będzie zbliżającym się targom Ipex i ofercie producenta, która zostanie zaprezentowana podczas tej imprezy.
Kodak: stoisko E320, hala 9.

Oferta Ferag i WRH Marketing na Ipex
Firmy Ferag i WRH Marketing obecne będą na wspólnym stoisku. Zaprezentują proste i ekonomiczne rozwiązania do obróbki wykończeniowej po druku, dedykowane dla małych i średnich przedsiębiorstw poligraficznych, w których szczególny nacisk kładzie się na różnorodność, stabilność i jakość produkcji przy zachowaniu atrakcyjnego stosunku ceny do jakości. Oferowane przez obie firmy rozwiązania pozwalają na elastyczne ich włączenie do istniejących systemów produkcyjnych, zarówno do produkcji gazetowej, półakcydensowej, jak i czysto komercyjnej.
Pierwsza z linii, które będą prezentowane na stoisku, znajduje zastosowanie przy zbieraniu i łączeniu insertów reklamowych w produkcji akcydensowej oraz w drukarniach gazetowych i jest dedykowana dla niższych nakładów. Szeroki zakres aplikacji tego modułowego rozwiązania zostanie zademonstrowany w połączeniu z urządzeniem EasySert. Dzięki temu sprawdzona technologia firmy Ferag będzie teraz dostępna także dla mniejszych drukarń. Podczas prezentacji prowadzonych na targach do urządzenia EasySert będzie podawany jeden główny produkt i dwa dodatki. Linia może zostać poszerzona przez połączenie z nawet czterdziestoma stacjami nakładającymi. To sprawia, że EasySert staje się interesującą opcją również dla rynku druków typu direct mailing.
W ramach drugiej linii produkcyjnej będzie demonstrowany system trzeciego złamu StreamFold we współpracy z urządzeniami z rodziny JobFolio. Swoją światową premierę na targach Ipex 2010 będzie mieć urządzenie JobTrim do trójstronnego obcinania. Warto dodać, że solidne i posiadające deklarację zgodności CE produkty z serii JobFolio są oferowane z gwarantowanymi stałymi cenami.
Ferag i WRH Marketing będą również udzielać informacji o portfolio usług serwisowych oferowanych pod marką ValuePlus. W jego zakres wchodzą – co przede wszystkim podkreślają obie firmy – całodobowe wsparcie przez wszystkie dni tygodnia, jak również szkolenia prowadzone w centrum treningowym Userpark w PMC Print Media Corporation, położonym w pobliżu głównej siedziby Feraga w Szwajcarii.
Ferag i WRH Marketing: stoisko C860, hala 18.
KBA na targach Ipex
W Birmingham na 800-metrowym stoisku firma KBA zaprezentuje bogatą ofertę w zakresie technologii arkuszowego druku offsetowego, skierowaną do drukarń akcydensowych, dziełowych, opakowaniowych i stosujących podłoża plastikowe, wykorzystujących maszyny w formatach B3, B2 i B1. Jej uzupełnienie będą stanowić zintegrowane systemy workflow i odpowiednie oprogramowanie. W ślad za sukcesem odniesionym na targach Ipex przed czterema laty, także w tym roku firma zaprezentuje swój potencjał i doświadczenie na obszarze produkcji maszyn drukujących pod hasłem „KBA: mistrzowie druku”.
Pomimo nieobecności maszyn zwojowych i arkuszowych wielkoformatowych stoisko KBA na targach Ipex 2010 z pewnością dostarczy zwiedzającym wszechstronnych informacji na temat oferowanych przez firmę unikalnych i innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych, dedykowanych na tradycyjne dla tego niemieckiego producenta rynki: akcydensowy, opakowaniowy i gazetowy. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na takie zagadnienia jak: wydajność i zyskowność zapewniana przez nowe moduły automatyzujące i skracające czas narządu, redukujące ilość odpadów powstających podczas produkcji poligraficznej i pozwalające na odpowiednią kontrolę jakości; wysublimowane opcje uszlachetniania w trybie inline, a także druk przyjazny dla środowiska naturalnego z wykorzystaniem nawilżania bezalkoholowego, offsetowego druku bezwodnego i energooszczędnych rozwiązań w rodzaju nowej suszarki KBA VariDryBLUE.
KBA Rapida 106, pracująca z prędkością 18 tys. ark./godz. i od targów drupa 2008 będąca posiadaczem tytułu „Mistrza świata w czasie narządu maszyny”, ponownie będzie w centrum zainteresowania osób zwiedzających stoisko KBA i poszukujących rozwiązań w klasie formatowej B1. Nie zabraknie także sprawdzonej i uznanej maszyny B1 – Rapida 105. Jej pokazy z pewnością spotkają się z dużym zainteresowaniem zwiedzających z regionów takich jak Środkowy i Daleki Wschód, Ameryka Łacińska i Europa Wschodnia.
W klasie formatowej B2 firma KBA wprowadziła na targach drupa 2008 zupełnie nowy model – Rapida 75. W Birmingham niemiecki producent zaprezentuje szereg nowych opcji, w jakie wyposażono tę maszynę; wiele z nich zaczerpnięto z siostrzanych, większych modeli produkowanych przez KBA. Wśród nich znajdą się: nowy nakładak, systemy chwytania arkuszy znane ze wszystkich większych maszyn z rodziny KBA Rapida, systemy nadmuchu powietrza wspomagające właściwe prowadzenie arkusza, nowy system zatrzymywania arkuszy na wykładaniu, cylindry przekazujące bez płaszczy, automatyczne wstępne ustawianie formatu, zdalne serwisowanie maszyny przez internet.
Wystawowe portfolio KBA uzupełni pięciokolorowa maszyna KBA Genius 52UV w formacie B3, wyposażona w zespół lakierujący UV i wydłużone wykładanie.
Na stoisku KBA będą także obecni niezależni konsultanci z firmy KBA Complete, którym towarzyszyć będą przedstawiciele dwóch innych przedsiębiorstw: Hiflex, niemieckiej firmy oferującej zaawansowane systemy MIS, i Logica Sistemi, włoskiego producenta oprogramowania. Wspólnie zaoferują oni dedykowane dla firm poligraficznych rozwiązania w zakresie optymalizacji procesów w ich przedsiębiorstwach. Przykładowe scenariusze zakładają wykorzystanie systemów MIS i spięcie maszyn KBA Rapida w sieć za pomocą modułu KBA LogoTronic Professional.
Warto nadmienić, że goście targowi zainteresowani obejrzeniem pełnoformatowych maszyn offsetowych KBA w konfiguracji z odwracaniem arkusza lub maszyn wielkoformatowych, będą mieli możliwość odwiedzenia drukarń z okolic Birmingham wyposażonych w tego rodzaju sprzęt.
Koenig&Bauer: stoisko D560, hala 6.
Ipex - Mimaki stawia na UV
Firma Mimaki biorąc udział w kolejnych targach Ipex skoncentruje się głównie na pokazaniu technologii UV. Zaprezentuje dwie nowe maszyny przeznaczone do zadruku obiektów 3D i pokaże ulepszenia modelu JFX-1631.
Nowym rozwiązaniem w ploterze Mimaki JFX-1631 drukującym na materiałach sztywnych o rozmiarach maks. 1,6×3,1 m jest opcja roll-to-roll, przekształcająca ją w urządzenie hybrydowe, wyposażone w zmieniony systemem suszenia UV, który zaprojektowano, aby zwiększyć produktywność i jakość gotowych produktów.
„Opcja roll-to-roll w JFX-1631 jest zupełnie unikatowym rozwiązaniem – twierdzi menedżer ds. sprzedaży Mimaki w Europie Ronald van der Broek. – Dzięki specjalnemu systemowi podsysu zadrukowywany materiał nie przemieszcza się, co wpływa na uzyskanie bardzo wysokiej jakości. Problem powstaje, gdy zarówno głowica, jak i podłoże, przemieszczają się wówczas trudno zapewnić wysoką precyzję druku”.
Plotery zdolne do zadruku obiektów 3D to wprowadzone w ostatnim czasie do sprzedaży dwa modele: UJF-3042 i UJF-706. „UJF03042 to pierwsza małoformatowa (30×42 cm) maszyna drukująca na materiałach sztywnych do grubości 5 cm w technologii LED – mówi van der Broek. – Promieniowanie UV LED jest korzystniejsze, ponieważ nie wytwarza wysokich temperatur powodujących żółknięcie i odkształcanie podłoży, z których wiele nie nadaje się do zadrukowywania w tradycyjnej technologii UV”.
Firmę Mimaki można odwiedzić na stoisku nr C120 w hali 12.
Partnerzy firmy Derya na Ipex 2010
Wśród wielu wystawców w Birmingham w dniach 18–25 maja zaprezentują się również partnerzy firmy Derya sp. z o.o.
Japońska firma Horizon Inc. (hala 20, stoisko C 650) pokaże swoje najnowsze, jak i już znane rozwiązania z dziedziny postpressu na ekspozycji o powierzchni 1200 m2. Na targach będzie można zobaczyć m.in. linię do broszur Stitchliner 6000 Digital, który może współpracować bezpośrednio z urządzeniami do druku cyfrowego i urządzeniami firmy Hunkeler. Wśród nowości znajdą się złamywarki: AFC 744F, 4-kasetowa w formacie B1 z nakładaniem z palety i prasą PSX 56 i AF 566F Digital w formacie B2, przeznaczona do współpracy bezpośrednio z urządzeniami do druku cyfrowego i urządzeniami firmy Hunkeler. W falcerkach tych wszystkie prowadzenia, łącznie z marką boczną, kasety, szczeliny pomiędzy wałkami, pozycja głowicy podającej, parametry ultradźwiękowego czujnika grubości papieru ustawiane są automatycznie.
Swoją światową premierę będzie miał system zarządzania i produkcji z wykorzystaniem plików JDF – System PX net. Zaplanowano także premierowy pokaz wysoko wydajnej linii do oprawy klejonej CABS 6000 z nowymi zbieraczkami do leg MG 600, z nową (17-zaciskową) oklejarką SB 17 i trójnożem HT 110.

Kolejny partner firmy Derya – firma Formica z Czech (hala 19, stoisko C 795) zaprezentuje swoje maszyny Foliant, między innymi nowości: foliarkę w formacie B2 Taurus C 530F, z podawaniem ssawkowym, której prędkość wynosi 30 m/min, oraz foliarkę w formacie B1 Pollux 760SF, pracującą z prędkością 50 m/min.

Na stoiskach firm Horizon i Formica podczas targów Ipex 2010 będzie można spotkać specjalistów ds. maszyn z firmy Derya.
Phoenix Xtra Print Polska zaprasza na Ipex
Firma Phoenix Xtra Print Polska zaprasza wszystkich swoich klientów oraz potencjalnych kontrahentów do kontaktu z (www.pxp.com.pl) i zapoznania się z produktami z jej oferty na targach Ipex 2010 w Birmingham – na stoisku 20-D630 będzie wystawiał się producent obciągów offsetowych Phoenix Xtra Blankets.
Firma Phoenix Xtra Print Polska spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni istnieje na rynku polskim od 2001 roku i jest suwerennym przedstawicielem niemieckiej Phoenix Xtra Blankets, produkującej obciągi offsetowe. Oferuje szeroką gamę produktów przeznaczonych do różnych rodzajów zastosowań w drukarniach. Zajmuje się także perforacją i listwowaniem obciągów offsetowych.
Majówka z firmą Akonda
Firma Akonda organizuje 6 i 7 maja br. w swojej siedzibie w podwarszawskim Piasecznie (ul. Geodetów 176) Dni Otwarte pod hasłem „Majówka z AKONDA”. W tych dniach goście będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi maszynami i systemami introligatorskimi. Podczas majówki będzie też można uzyskać wyczerpujące informacje na temat urządzeń usprawniających i obniżających koszt procesów introligatorskich, zadać pytania dotyczące prezentowanych maszyn i wymienić z innymi uczestnikami swoje doświadczenia i spostrzeżenia.
Będą prezentowane liczne nowości:
- najwydajniejsza linia bigująco-falująca firmy GraphicWhizard; automatycznie składa ulotki nawet do 300 g/m2 bez pękania papieru
- przemysłowe foliarki CTL-SS-5500 i CTL-SS 800; półautomatyczne, zarówno dla drukarni cyfrowej, jak i offsetowej
- modułowe systemy broszurujące Duplo
- oklejarki do oprawy miękkiej; oklejanie klejem hot-melt, automatyczne i ręczne podawanie okładek
- bigówka CreaseMaster PLUS; z innowacyjnym modułem perforacji fragmentarycznej rolkowej oraz uderzeniowej
- produkcyjne falcerki Baum do formatu B3
- numeratory GraphicWhizard
- wycinarki wizytówek i pocztówek, które usprawniają pracę każdej firmy
- gilotyny elektryczne.

Formularz zgłoszeniowy można wypełnić na stronie www.akonda.pl/dniotwarteMaszyna Rapid z technologią Memjet
Impression Technology Europe pokaże na najbliższych targach Ipex nową inkjetową maszynę Rapid X1 do druku etykiet, w której zastosowano technologię Memjet; maszynę wyprodukowała australijska firma Rapid Machinery Co.
Rapid X1 drukuje w technologii zwojowej, w maks. rozdzielczości 1600×1600 dpi; umożliwia odwijanie i przewijanie z roli na rolę o średnicy zewnętrznej 305 mm, wyposażona jest w 5-kolorową głowicę drukującą o szerokości 8,5 cala (216 mm), posiada czujnik optyczny do wykrywania wstępnie wyciętych etykiet.
Poszczególne kolory są dostępne w pojemnikach 250 ml, co pozwala na druk długich nakładów bez przerwy na uzupełnianie atramentu. Maksymalna szerokość wstęgi to 220 mm, zaś minimalna 50.
Rapid X1 umożliwia także druk na materiałach ciągłych bez zaznaczonych registrów. Maksymalna prędkość druku to 12 cali (305 mm) na sekundę w rozdzielczości 1600×800 dpi.
ITE będzie pokazywała też maszynę Rapid X2, również wykorzystującą technologię roll-to-roll Memjet. X2 ma dużą średnicę odwijania i wyposażona jest w moduł wyjściowy, który umożliwia pracę w linii z urządzeniami do postprodukcji.
Cały zakres opcji do finiszingu, który będzie dostępny na targach, został zaprojektowany tak, aby sprostać wysokim prędkościom obu maszyn X1 i X2. Opcje wykańczania obejmują: powlekanie flekso, laminowanie, półobrotowy i płaski moduł do wykrawania, a także urządzenia marki Rapid do tłoczenia, foliowania i do cięcia.
Technologia Memjet została po raz zaprezentowana na konferencji Ink Jet Printing w Pradze, w marcu 2007, przez australijską firmę Silverbrook Research Inc., która przez 10 lat pracowała nad tym rozwiązaniem. W technologii tej wydrukowanie w kolorze 60 kartek formatu A4 zajmuje zaledwie minutę. Memjet tworzą cztery ściśle powiązane z sobą elementy: system Page-width-printheads, czyli nowy typ głowic, tusz, sterowniki i oprogramowanie. Specjalnej głowica zajmuje całą szerokość kartki i składa się z połączonych ze sobą krzemowych układów drukujących (20 mm), z których każdy dysponuje 6400 dyszami. Daje to w przeliczeniu na głowicę o szerokości kartki formatu A4 70400 dysz (dokładnie szerokość głowicy wynosi 220 mm, musi się ona składać z 11 układów drukujących). Z każdej z nich „wypluwana” jest kropla atramentu o objętości nie przekraczającej pikolitra. W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań głowica nie porusza się, to sprawia, że wibracje i hałas są minimalne. Technologia charakteryzuje się bardzo dobrym stosunkiem ceny do wydajności. Technologię tę zastosowano w urządzeniach szerokoformatowych, w drukarkach do etykiet i w druku fotografii.

<< Poprzedni  1-10  11  | < 12 >  13  14  15  16  17  18  19  20  21-30  31-40  41-50  Następny >>


Nowa strona
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Firmy manroland AG i Océ Printing Systems GmbH porozumiały się w sprawie międzynarodowej współpracy w zakresie cyfrowych rozwiązań inkjetowych dla przemysłu poligraficznego. <br />
Od 2011 roku będą oferowały kompleksowe rozwiązania w zakresie druku cyfrowego dla przemysłu poligraficznego – m.in. doradztwo, systemy, usługi i materiały dostarczane z jednego źródła. Firmy będą proponować rozwiązania wykorzystywane na wszystkich etapach poligraficznego procesu produkcyjnego, łącząc produkty przeznaczone do zarządzania danymi, druku cyfrowego i offsetowego oraz obróbki końcowej.<br />
Zdaniem firmy manroland, obydwa przedsiębiorstwa wzajemnie się uzupełniają i dlatego razem są w stanie uzyskać przewagę nad konkurentami. Dzięki współpracy firma manroland będzie mogła wejść w branżę druku cyfrowego, natomiast Océ uzyska dostęp do nowych klientów, dzięki czemu znacznie zwiększy swój udział w rynku poligraficznym. <br />
Firmy Océ i manroland nawiązały współpracę
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o
Reklamy Krokus: PPHU PROTEKT INT. BH jest firmą produkcyjno-handlową prowadzącą swoją działalność szczególnie na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych, ale także i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Kominiarki strażackie Podstawową funkcją firmy jest zapewnienie klientom możliwości nabycia szerokiego asortymentu ubrań i ubiorów wchodzących w skład osobistego wyposażenia strażaka.