Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

Z ostatniej chwili


Roadshow z lateksowymi maszynami HP
Od 22 marca br. firma HP będzie przedstawiać w całej Polsce „najmłodszą” maszynę drukującą w technologii lateksowej.
Roadshow – bo taką formę będzie miała prezentacja, odbędzie się w pięciu dużych miastach. W ten sposób firma HP chce bezpośrednio pokazać najnowszą drukarkę HP Designjet L25500 swoim klientom, a także dać możliwość zapoznania się pełną paletą aplikacji. Do dyspozycji klientów będą doradcy techniczni i handlowi HP, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania.
Nowa drukarka HP Designjet L25500 z rewolucyjnym systemem druku HP Latex oferuje wszechstronne rozwiązania do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz. Pozwala na używanie wydruków natychmiast po wydrukowaniu, bowiem nie wymagają one suszenia, nie wydzielają także żadnego zapachu.
Technologia lateksowa jest rozwiązaniem proekologicznym i dającym duże możliwości druku różnych materiałów, dotychczas nie stosowane na rynku polskim.
Plan prezentacji w autobusie HP:

22 marca, Kraków
Express by Holiday Inn
ul. Opolska 14

23 marca, Katowice
La Cantina
Dolina Trzech Stawów

24 marca, Łódź
Złoty Młyn
ul. Szkolna 2, Kruszów, Tuszyn

25 marca, Gdynia
Centrum Gemini
ul. Waszyngtona 21

29 marca, Wrocław
Hotel GEM
ul. Mianowskiego 2 B
Organizator zaprasza do rejestracji na http://l25500-roadshow.tec-se.com/

Weilburger w szkole
17 marca w auli Szkoły Poligraficznej w Gdańsku odbyła się, w ramach warsztatów poligraficznych, prelekcja na temat lakierów stosowanych w poligrafii. Wykład wygłosili przedstawiciele firmy Weilburger Grafik-Polska – w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Poligrafów Pomorskich. Temat spotkania brzmiał: „Błyszczące perspektywy dla drukarzy”. Uczniom przekazano podstawowe informacje o lakierach wodnych i UV, o metodach aplikacji lakierów, wymaganiach stawianych lakierom, metodach pomiaru powierzchni uszlachetnionych. Mieli oni także okazję zobaczyć wykorzystanie tych lakierów w praktyce.
Czeskie etykiety RFID
Ofertę inteligentnych etykiet samoprzylepnych RFID przedstawiła na targach Embax w Brnie (2–5 marca) firma Gaben spol. s r.o. z Ostrawy, specjalizująca się w systemach identyfikacji produktów. Etykiety SmartLabels z tagiem RFID można zadrukowywać za pomocą termotransferu. Gaben uruchomi linię do produkcji etykiet z aplikowaniem znaczników RFID o różnej frekwencji. Linia, o wydajności 200 mln standaryzowanych etykiet RFID rocznie, umożliwia zapisanie kodu EPC do standardu GS1 i wykonanie nietypowej perforacji. Spółka Gaben opracowała technologię RDID we współpracy z naukowcami z Politechniki Ostrawskiej.
Nowa wersje kartonów Stora Enso
Koncern Stora Enso wprowadził do swej oferty nową wersję kartonu Natura, dedykowanego do produkcji opakowań płynów. Charakteryzujące go niższa gramatura bazowa i wyższa jakość zadrukowywania to odpowiedź skandynawskiej firmy na rosnące wymagania klientów w zakresie stabilności, wysokiej jakości i proekologiczności, które osiągnięto dzięki zastosowaniu surowców o wyższej wydajności.
Gdy do procesu produkcyjnego stosuje się mniejszą ilość surowców, staje się on bardziej efektywny i energooszczędny. Drugi z wymienionych parametrów wiąże się ściśle z niższą emisją dwutlenku węgla do atmosfery. W ostatnich latach Stora Enso wdrożyła szereg programów produkcyjnych, umożliwiających systematyczną redukcję gramatury wytwarzanych opakowań płynów. W rezultacie współczesne kartony produkowane przez skandynawski koncern są znacząco lżejsze niż kiedyś, przy jednoczesnej wyższej ich jakości i wyglądzie. Dzięki działaniom badawczo-rozwojowym i wieloletnim doświadczeniom wydajność produkowanych przez Stora Enso kartonów wielowarstwowych, zawierających trzy komponenty wykonane na bazie celulozy, już do dłuższego czasu jest bardzo wysoka pod względem zużycia surowców.
Karton opakowaniowy o niższej gramaturze pozwala właścicielom marek spełniać wymagania dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie opakowań, która zakłada zminimalizowanie negatywnego wpływu opakowań i odpadów opakowaniowych na środowisko naturalne. Poprawiona wydajność materiałowa generuje oszczędności materiałowe, redukuje koszty transportu oraz opłaty ponoszone przez firmy z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
Wyższą jakość kartonu Stora Enso Natura uzyskano dzięki inwestycjom rzędu 45 mln euro w maszynę produkcyjną BM4, pracującą w zakładach Stora Enso w fińskiej Imatrze w latach 2008–2009. Szeroko zakrojony program inwestycyjny obejmował usprawnienia w częściach maszyny związanych z sekcją sitową, prasowania i kalandrowania.
Rodzina kartonów Stora Enso Natura obejmuje gatunki dedykowane do opakowań na mleko i jego przetwory, soki, herbatę, kawę, wino i wodę. Wśród typowych zastosowań spoza rynku spożywczego można wymienić opakowania na detergenty, zmiękczacze fabryczne czy środki higieny osobistej. Najważniejsze rynki, na jakie kierowane są kartony Stora Enso Natura, to Europa i Azja.
*
Koncern wprowadził też nową wersję kartonu Ensocoat, oferującą – jak zapewnia producent – lepszą białość, jasność, gładkość oraz unikalne właściwości pod względem zadrukowywania po obu stronach. Karton jest wytwarzany według zupełnie nowej receptury, umożliwiającej dodatkowe konfekcjonowanie i wykańczanie, co czyni go odpowiednim podłożem m.in. przy produkcji luksusowych opakowań. Jednocześnie firma zastąpiła dotychczasowy karton Ensogloss nową marką – Ensocoat 2S. Nowy karton Ensocoat stanowi potwierdzenie zaangażowania firmy w produkcję najwyższej jakości materiałów wykorzystywanych przy wytwarzaniu opakowań do kosmetyków, perfum, ekskluzywnej czekolady, win czy alkoholi. W nowym kartonie poprawiono jego właściwości optyczne, takie jak białość, jasność czy niebieski odcień. Nowy Ensocoat oferuje też najlepszą dostępną na rynku gładkość i białość spodniej powierzchni. Z kolei Ensocoat 2S to karton dwustronnie powlekany, przeznaczony do zadrukowywania produktów wymagających pełnego wykańczania po obu stronach.
Ensocoat i Ensocoat 2S to wybielane kartony siarczanowe typu SBS, przeznaczone do produkcji opakowań luksusowych (stosowanych w branży kosmetycznej, perfumeryjnej, farmaceutycznej oraz spożywczej), okładek książkowych, broszur, książek telefonicznych i katalogów, a także kart, przywieszek, etykiet, biletów i plakatów. Ensocoat jest dostępny w gramaturach zakresu 170-380 g/m2, Ensocoat 2S - 190-500 g/m2. Oba kartony produkowane są w zakładzie Imatra w Finlandii, przy użyciu maszyny BM2, tej samej, która była wykorzystywana do testów produkcyjnych przez cały okres trwania projektu.
Premiera rynkowa nowego kartonu odbyła się podczas styczniowych targów PCD w Paryżu. Ensocoat promowano też na wystawie ProSweets w Kolonii (31 stycznia – 2 lutego). Kolejną okazją do jego prezentacji będą październikowe targi Luxe Pack 2010, odbywające się w Monako.Drukarnia Hornet inwestuje w wydajno??
Ostatnio ?ódzka drukarnia Hornet ?wi?towa?a uruchomienie nowego Rolanda 700 HiPrint. Celem inwestycji by?o osi?gni?cie przewagi konkurencyjnej poprzez polepszenie jako?ci i produktywno?ci.
Drukarnia Hornet zainstalowa?a czterokolorow? maszyn? z serii Roland 700 HiPrint w po?owie grudnia 2009. Ta ?wiadcz?ca pe?en zakres us?ug poligraficznych firma nale?y ju? do grona klientów manroland. Nowa maszyna b?dzie wykorzystywana przez przedsi?biorstwo g?ównie do druku broszur, katalogów, plakatów i etykiet. Mówi Krzysztof Majchrowicz, dyrektor zarz?dzaj?cy Drukarni Hornet: „Oczekiwania wobec jako?ci produktów drukowanych stale rosn?. My równie? musimy redukowa? nasze koszty poprzez na przyk?ad przyspieszenie procesów produkcyjnych i lepsz? organizacj? przep?ywu prac. Roland 700 zapewnia nam te dwie korzy?ci jednocze?nie”. Na optymalizacj? przep?ywu prac maj? równie? wp?yw produkty z szerokiej oferty printservices: drukarnia zamówi?a system kontroli barwy ColorPilot wraz ze zdaln? diagnostyk? stanu technicznego maszyny Tele Presence. Tomasz Galant, dyrektor zarz?dzaj?cy manroland Polska, dodaje: „Wydajno?? produkcji i jako?? produktów s? g?ównym punktem naszej strategii warto?ci dodanej w druku (Value Added Printing). Chcemy zdecydowanie wspiera? Hornet w przemianie warto?ci dodanej p?yn?cej z technologii i serwisu w ekonomiczny sukces”.


Nowe targi digi:media
Spółka Messe Düsseldorf zapowiada nową imprezę dla branży wydawnictw komercyjnych i druku cyfrowego, przede wszystkim krajów niemieckojęzycznych. Targi digi:media, których motto będzie brzmiało: „Content meets Technology meets Business”, odbędą się w Düsseldorfie w dniach od 7 do 9 kwietnia 2011. Dyrektor projektu Manuel Mataré tak wyjaśnia koncepcję nowych targów: „Technologia informacyjna – a technologia druku cyfrowego podąża tym tropem – wprowadziła całkowicie nowe produkty i aplikacje, obejmując tym samym nowe grupy docelowe komunikujące się poprzez druk. Co więcej: druk cyfrowy łączy cyfrową komunikację, marketing on-line i CRM. Właśnie do tego rynku będą adresowane nowe targi digi:media.”
Modułowy program imprezy, uwzględniający rozmaite potrzeby zwiedzających, jest kluczową cechą digi:media 2011. Podczas imprezy poszczególne segmenty tematyczne ułożone zostaną w grupy, wokół dziewięciu motywów przewodnich: treść (treść kreatywna, „Contentpools”, syndykalizacja, wydawcy CP, baza danych zdjęć), rozwiązania IT (rozwiązania sieciowe i serwerowe), workflow (systemy do edycji, CRM, archiwizacji i ochrony), media elektroniczne (producenci mediów, sprzęt i oprogramowanie), materiały eksploatacyjne (atramenty, podłoża), druk cyfrowy – systemy druku komercyjnego, druk cyfrowy – opakowania, procesy po druku (urządzenia bindujące, urządzenia zbierające, wytłaczające i tnące), making-up (dostarczanie i obróbka poczty, usługi związane z dokumentami, logistyka).
Targi digi:media planowane są jako impreza coroczna. Ich pierwsza edycja odbędzie się w 2011 roku, druga – jako integralna część drupy 2012, trzecia – ponownie jako osobna impreza, w roku 2013.
Szersza oferta części zamiennych w Heidelberg Polska
Heidelberg od lat jest globalnym dostawcą pełnego portfolio rozwiązań i urządzeń w zakresie przygotowalni, maszyn drukujących, introligatorskich i systemów zarządzania procesem produkcyjnym w drukarniach. Niezależnie od tego czy firma jest lokalnym, rodzinnym przedsiębiorstwem, czy częścią wielkiej korporacji, może otrzymać od Heidelberga pełne wsparcie i odpowiednie do potrzeb rozwiązania. Dotyczy to również tak istotnej kwestii jak zaopatrzenie w najwyższej jakości oryginalne części zamienne.
Aby wyjść naprzeciw życzeniom klientów i ułatwić współpracę, Heidelberg Polska rozszerzył i szerzej udostępnił swoje usługi w zakresie zaopatrzenia w części zamienne. Dorota Lewandowska, szef działu części zamiennych, objęła równolegle stanowisko przedstawiciela handlowego do obsługi tego segmentu. Klient może podobnie jak dotąd złożyć zamówienie telefonicznie lub poprzez e-mail (czesci.pl@heidelberg.com), jak również spotkać się osobiście, aby kompleksowo omówić sprawę zaopatrzenia w części zamienne i skorzystać z doradztwa w tym zakresie.
W celu usprawnienia obsługi klientów firma Heidelberg Polska zmodyfikowała także samą wewnętrzną organizację działu części zamiennych. W chwili obecnej za części zamienne do maszyn i urządzeń z poszczególnych segmentów – prepress, maszyny drukujące offsetowe, maszyny introligatorskie i maszyny fleksograficzne Gallus – odpowiadają niezależne osoby.
Warto nadmienić, że Heidelberg gwarantuje swoim klientom: magazyn zawierający ponad 100 tys. części zamiennych do wszystkich maszyn i urządzeń, dostawy bezpośrednie z magazynu fabrycznego do klienta, dostęp do części zamiennych identycznych z częściami użytymi w procesie produkcyjnym maszyny, systemowo zagwarantowaną jakość części zamiennych, doradztwo techniczne przy doborze części, wsparcie inżynierów serwisu Heidelberga, gwarancję i rękojmię, możliwość zwrotu części błędnie zamówionych i niewykorzystanych, pokrycie kosztu dostawy z Niemiec (przy zamówieniach powyżej 100 €), możliwość zakupu z rabatem w ramach programu lojalnościowego, możliwość korzystania z promocyjnej sprzedaży pełnowartościowych części zamiennych.
Do końca marca br. klienci firmy Heidelberg Polska mogą skorzystać ze specjalnej oferty promocyjnej na łapki do maszyn drukujących Heidelberga. W zależności od wielkości zamówienia rabat wynosi od 11 do 20%. Kontakt bezpośrednio z Dorotą Lewandowską lub z pracownikami działu części zamiennych.Nowy CEO firmy Agfa-Gevaert
Podczas lutowego zebrania Rady Dyrektorów Agfa-Gevaert dotychczasowy CEO koncernu, Jo Cornu, zrezygnował z zajmowanego stanowiska. Jego miejsce zajmie Christian Reinaudo, którego Rada Dyrektorów zarekomenduje jako nowego szefa koncernu podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agfa-Gevaert, zaplanowanego na 27 kwietnia br. Do tego czasu funkcję CEO nadal będzie pełnić Jo Cornu.
Podczas WZA Rada Dyrektorów zaproponuje udziałowcom wybór Christiana Reinaudo najpierw na stanowisko dyrektora Agfa-Gevaert, a następnie – w trybie natychmiastowym – CEO koncernu. Jednocześnie zarekomendowany zostanie wybór Jo Cornu jako nowego członka Rady Dyrektorów.
Nowy CEO koncernu, 55-letni Christian Reinaudo, jest Francuzem. Swoje silne cechy przywódcze pokazał w ostatnich dwóch latach, kiedy to pełnił funkcję prezesa Agfa HealthCare. W tym czasie spółce udało się ponownie osiągnąć bardzo dobre wyniki finansowe. Zanim związał się z Agfa-Gevaert Christian Reinaudo zajmował szereg ważnych stanowisk w Alcatel Group, m.in. prezesa grupy optycznej, prezesa Alcatel Group na obszarze Azji i krajów Pacyfiku oraz prezesa Alcatel w Europie Północnej i Wschodniej. Zdaniem Rady Dyrektorów, posiada on wszelkie niezbędne kwalifikacje do kierowania koncernem Agfa-Gevaert przez kolejne lata. W najbliższym czasie Christian Reinaudo pozostanie też na stanowisku prezesa Agfa HealtCare.
Kolejna linia GraphicWhizard
Na początku marca Akonda we współpracy z firmą CNC Technika zainstalowała linię bigująco-złamującą w lubelskiej drukarni Alf-Graf.
Linia kanadyjskiego producenta GraphicWhizard pozwala na składanie ulotek o wysokiej gramaturze bez pękania papieru. System może pracować z papierami o gramaturach nawet do 300 g/m2. Zainstalowana linia charakteryzuje się prędkością maksymalną 3600 ark./godz.
Sprzęt może pracować jako samodzielna bigówka – wykonując do 10 przegnieceń w jednym przebiegu (w kierunkach „ku górze” i „ku dołowi”). Dzięki zainstalowanemu modułowi perforacji uderzeniowej wraz z fragmentaryczną perforacją rolkową możliwe jest wykonanie perforacji typu „T” lub „L” (w jednym przebiegu). Dotychczas wiązało się to z koniecznością wyprodukowania wykrojnika.
Dzięki tej inwestycji drukarnia Alf-Graf może teraz szybciej realizować dotychczas bardzo czasochłonne i wymagające dużego wkładu pracy zlecenia.
Paszporty Stypendialne - konkurs
QuadWinkowski, jedna z największych i najnowocześniejszych firm sektora poligraficznego
w tej części Europy, będąca częścią korporacji Quad/Graphics – największej prywatnej drukarni na świecie, zaprasza do wzięcia udziału w VII edycji konkursu o Paszport Stypendialny. Laureaci konkursu objęci zostaną rocznym stypendium w USA obejmującym naukę na Wydziale „Printing and Graphics” Waukesha Technical College i praktykę w drukarniach należących do Quad/Graphics. Wszystkie koszty związane z pobytem i podróżą pokrywają fundatorzy, dodatkowo studenci otrzymują wynagrodzenie za wykonywaną w drukarniach pracę.
Jeśli interesujesz się poligrafią i chciałbyś pogłębić swoją wiedzę na temat druku i funkcjonowania nowoczesnej firmy poligraficznej, a ponadto:
- jesteś studentem/ką IV lub V roku studiów stacjonarnych uczelni wyższej ekonomicznej lub technicznej i w chwili wyjazdu na stypendium będziesz posiadał(a) status studenta
- masz bardzo dobre wyniki w nauce (preferowana średnia ocen 4,0 lub powyżej)
- mówisz biegle w języku angielskim
- jesteś gotowy/a, aby wyjechać na rok do USA
- posiadasz umiejętność pracy w zespole i dobrze rozwinięte zdolności komunikacyjne
wejdź na internetową stronę QuadWinkowski i aplikuj.
Zgłoszenia – do 31 marca 2010 r.


Certyfikat Zielona Drukarnia dla firmy JOPPOL
Firma Fujifilm, znany dostawca technologii ekologicznych dla poligrafii, przekazała Jackowi Jopp z firmy JOPPOL z Poznania certyfikat „Zielona drukarnia”.
Program „Zielona drukarnia” ma na celu promowanie drukarń pracujących na ekologicznych produktach Fujifilm i dbających o stan środowiska naturalnego poprzez segregację odpadów, oszczędne zarządzanie energią oraz ograniczanie wytwarzania braków produkcyjnych. Certyfikat dla JOPPOL-u stanowi potwierdzenie świadczenia usług zgodnie z wymogami ekologicznymi Fujifilm.
Firma JOPPOL powstała już w 1989 roku, od początku stawiając na tradycję i nowoczesność oraz doświadczenie i kompetencję. Działalność drukarni opiera się na rodzinnym zarządzaniu, kapitałowej samowystarczalności, a także koncentracji na produkcji opakowań, etykiet i akcydensów reklamowych. Dzięki swojemu profesjonalizmowi zdobyła szacunek, wiarygodność, a tym samym silną pozycję na rynku poligraficznym. Stosowanie w produkcji materiałów z oferty Fujifilm, umożliwia firmie JOPPOL uzyskiwanie bardzo wysokiej jakości, przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego.
Firma Fujifilm jest producentem wielu produktów ekologicznych, w tym płyty termoczułej Brillia HD PRO-T, która jest płytą prawdziwie bezprocesową. Pro-T po naświetleniu trafia bezpośrednio na cylinder formowy maszyny drukującej, a jej wywoływanie następuje na samym początku procesu drukowania, kiedy to niepotrzebna emulsja zostaje przenoszona razem z farbą na papier.
W ekologicznej ofercie Fujifilm znajduje się również inteligentny procesor ZAC służący do wywoływania płyt termoczułych. ZAC, jako jedyny na rynku, dostosowuje dawki regeneratora do konduktywności kąpieli wywołującej, co pozwala na redukcję chemii zużywanej w procesie o 80%. Jest to urządzenie należące do gamy produktów pracujących w innowacyjnej technologii Fujifilm low-chem.
III Łódzkie Forum Poligrafii
Dnia 10 marca 2010 roku odbędzie się III Łódzkie Forum Poligrafii, którego tematem przewodnim będą „Innowacyjne procesy zarządzania procesami w poligrafii”.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 w budynku Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 223 (aud. 107, I piętro). Organizatorami Forum są Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych oraz Instytut Papiernictwa i Poligrafii. „Świat DRUKU” jest wśród jego patronów medialnych.

Podczas konferencji przewidziano następujące wykłady:
- „System do zarządzania drukarnią a wybrane problemy w działalności drukarni” – Janusz Duda (Media Center)
- „Jak przyjąć kilkaset zleceń dziennie – nowoczesne systemy Web-to-print” – Stanisław Pieczara (Xerox Polska)
- „Zastosowanie Businnes Intelligence (BI) w drukarni” – Bogusław Cilski (Zakład Poligraficzno-Wydawniczy Pozkal)
- „Integracja procesów zarządzania produkcją prepress” – Krzysztof Sadziński (Agfa Graphics)
- „Nowoczesny system zarządzania w drukarni Heidelberg Prinect Prinance” – Piotr Bogusz (Heidelberg Polska).

Opłata za uczestnictwo w Forum wynosi 70 zł.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.forumpoligrafii.pl

18. Poligraficzne Konfrontacje
Dnia 25 marca 2010 roku odbędą się kolejne (już osiemnaste) Poligraficzne Konfrontacje. Tym razem ich temat to „Drukowanie opakowań – nowe możliwości”. Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii (organizator Poligraficznych Konfrontacji) zaprasza do Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego SPOŁEM w Warszawie, ul. Grażyny 13/15, w godz. od 9.50 do ok.16.00.
„Świat DRUKU” jest wśród patronów medialnych imprezy.
Wykładowcy i tematyka wykładów:
- dr Stefan Jakucewicz (Instytut Mechaniki i Poligrafii) – Nowe technologie stosowane do drukowania opakowań i materiałów opakowaniowych – wprowadzenie.
- nowoczesna przygotowalnia flekso
a. Zbigniew Jemioło (Digiprint sp. z o.o.) – HD Flexo – nowe horyzonty we fleksodruku
b. Jacek Galiński (Ref-Graf sp. z o.o., partner Kodak sp. z o.o.) – Najnowsza technologia przygotowania form fleksograficznych Kodak Flexcel NX. Zbliżenie do offsetu i roto, czy to możliwe?
- rynek maszyn flekso.
a. Przemysław Polkowski (Digiprint sp. z o.o.) – Tendencje rozwojowe technologii fleksodrukowej w druku wąskowstęgowym
b. Krzysztof Przasnek (Nilpeter)
Konfrontacja offset – flekso w wąskiej wstędze; Analiza techniczno-ekonomiczna technologii offsetowej i fleksograficznej na przykładzie maszyn wąskiej wstęgi.
- cyfrowe maszyny do druku opakowań
a. Piotr Zwolan (Digiprint sp. z o.o.) – Porównanie kosztów druku opakowań w technologii HP Indigo z technologią analogową
b. Adam Ambrożkiewicz (Xeikon) – Jakość i prędkość w cyfrowym druku etykiet – Dlaczego należy (można) stosować druk cyfrowy w produkcji etykiet oraz na czym polega technologia w maszynie Xeikon 3300.

Po każdym z wykładów (jak i po ich zakończeniu) będzie możliwość zadawania pytań i dyskusji. Powyższa kolejność prezentacji może różnić się od faktycznej, w dniu Konfrontacji.
Osoby zapisane otrzymają szczegółowy harmonogram (ok. cztery dni wcześniej) oraz plan dojazdu.
Karta zgłoszenia i dodatkowe informacje są na stronie www.absolwencipoligrafii.org
Koszt uczestnictwa (wykłady, materiały, lunch, certyfikat): 300,00 zł za osobę.
Przy zgłoszeniu do 10 marca cena promocyjna: 250 zł.
Specjalna cena dla członków SAIP PW: 220 zł.
Wpłaty (do 23 marca, kwoty z dnia rejestracji) dla:
Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW Warszawa, ul. Konwiktorska 2.
Konto w Alior Bank; numer konta: 27 2490 0005 0000 4500 3331 8422.
Kontakt:
Maria Kwiatkowska
603-176-022

Brillia LH-NI3 - nowa płyta termoczuła Fujifilm
Firma Fujifilm Polska przedstawiła najnowszą termoczułą płytę negatywową Brillia LH-NI3. Płyta ta doskonale nadaje się do bardzo dużych nakładów, przekraczających nawet milion odbitek. Przeznaczona jest do drukowania komercyjnego. Brillia LH-NI3, podobnie jak LH-PJE, współpracuje z inteligentnym procesorem ZAC działającym w innowacyjnej technologii low-chem. Redukcja o 80% chemii zużywanej w trakcie procesu wywoływania pozwala zmniejszyć ilość generowanych odpadów.
Brillia LH-NI3, tak jak wszystkie płyty termoczułe Fujifilm, pokryta jest podwójną fotoczułą powłoką, zapewniającą trwałość i odporność mechaniczną. Powstałe z niej formy drukowe można stosować także przy drukowaniu farbami UV. Cechy te wyróżniają LH-NI3 spośród produktów istniejących na rynku poligraficznym.
Wysoka czułość płyty Brillia LH-NI3 pozwala osiągnąć doskonałą wydajność, przy jednoczesnej oszczędności energii zużywanej przez naświetlarkę. LH-NI3 umożliwia drukowanie z bardzo dobrą jakością, również przy użyciu rastra częstotliwościowego FM.
Kreatywnybazar.pl - nowy serwis Adobe dla grafików
Ruszył Kreatywnybazar.pl – serwis dla grafików, fotografów i twórców wideo i animacji, firmowany przez polski oddział Adobe. Jest to nowe miejsce w sieci, w którym fani cyfrowej grafiki mogą szukać inspiracji, pochwalić się swoimi pracami, wziąć udział w warsztatach i konkursach.
Inspiracje graficzne, jakich można szukać w serwisie Kreatywnybazar.pl, to przede wszystkim tutoriale dla Photoshopa oraz innych programów graficznych Adobe, m.in. Ilustratora, Flasha, After Effects, Production Premium. Na nowej stronie można też przeczytać wywiady ze znanymi twórcami grafiki, np. wywiad z Piotrem „Foxem” Wysockim, który pracował przy tworzeniu „Avatara”.
Nie lada inspiracją mogą też być prace użytkowników – serwis umożliwia bowiem zakładanie osobistych kont i prezentowanie swoich prac i dzielenie się doświadczeniami w pracy z programami Adobe.
„Społeczność użytkowników programów Adobe, czy szerzej: grafików, jest spora, ale rozproszona – mówi Klaudia Jaworska z Adobe. – Chcemy integrować ją wokół naszego serwisu. Zależy nam też na poznaniu opinii o naszych produktach osób, które na co dzień z nich korzystają. Mam nadzieję, że nowy serwis stanie się platformą do takiego dialogu, dlatego szczególnie gorąco zapraszam do dyskusji na forum”.
Użytkownicy będą mogli liczyć na dodatkowe atrakcje w postaci konkursów, możliwość testowania nowych programów czy uczestniczenia w warsztatach graficznych, prowadzonych „w realu” lub transmitowanych „na żywo” w sieci. Zarejestrowany materiał z pierwszego wirtualnego warsztatu prowadzonego przez Piotra Janowczyka można już obejrzeć na stronie.
To co dzieje się w portalu można też obserwować na:
Goldenline: http://www.goldenline.pl/grupa/adobe-kreatywnybazar-pl
Blip: http://kreatywnybazar.blip.pl/
Facebook: http://www.facebook.com/adobekreatywnybazar


Screen ożywia kolorami multimedialny projekt Panasonika
Dla multimedialnego projektu promującego elektronikę użytkową Panasonika, zatytułowanego „Take Over Shibuya at Night with the Night Color Series” ważna kwestią było utrzymanie wierności kolorystycznej na rozmaitych podłożach. Wielkoformatowy Truepress Jet2500UV Screena z łatwością poradził sobie z wyprodukowaniem kompletu obrazów utrzymanych w żywych barwach, wyeksponowanych w Tokio na stacji JR Shibuya i w jej okolicach. Panasonic wybrał Truepress Jet2500UV dzięki możliwościom, jakie daje zastosowane w tym systemie zarządzanie barwą, pozwalające na precyzyjną i standaryzowaną reprodukcję kolorów na rozmaitych podłożach wielkiego formatu.
Linia Entrance w drukarni offsetowej Wrochna
Drukarnia Wrochna z Łodzi, kierując się potrzebą dalszego rozwoju i pragnąc zaoferować swoim klientom nowe usługi – pakowanie wydawnictw broszurowych i klejonych oraz łączenie ich z wrzutkami, a także pakowanie w folię oraz ich dystrybucję – zakupiła nową maszynę. Tym razem postawiła na linię produkcyjną Entrance austriackiej firmy STS International. Zakup ten umożliwia wykonywanie wszystkich wyżej wymienionych czynności z prędkością do 7500 pakietów na godzinę. Maszyna została dostarczona i zainstalowana przez Avargraf jako kolejne urządzenie dostarczone do drukarni Wrochna przez tego dystrybutora. Wcześniej drukarnia Wrochna zakupiła od Avargrafu m.in. złamywarki GUK, dwie krajarki Perfecta, oklejarki do książek Bourg BB 3002, linię do oprawy zeszytowej tego samego producenta oraz kilka innych maszyn introligatorskich, a także profesjonalną, w pełni automatyczną maszynę do laminowania Printlam firmy Tauler Maquinaria.
Tym razem właściciel drukarni, Zbigniew Wrochna, zdecydował się na nowoczesną linię produkcyjną Entrance. Charakteryzuje się ona łatwością obsługi, elastycznością, szybką zmianą formatu produktu i umiarkowaną ceną. Jak podaje producent, Entrance może stanąć obok wielkich linii i służyć do produkcji mniejszych nakładów produktów, umożliwia też użytkownikom podejmowanie nowych wyzwań i rozpoczynanie nowych przedsięwzięć. Linia Entrance kompletowana jest z całej gamy standardowych urządzeń. W jej skład wchodzą urządzenia owijające w folię, na które składają się zgrzewarka do podłużnego łączenia folii i poprzeczna, pojemniki na dwie rolki folii, elektroniczny naciąg folii oraz elektroniczne sterowanie skoku (bezszczotkowe).
Linia zbierająca składa się z trzech automatycznych nakładaków/podajników (przy czym każdy wyposażony jest w elektroniczną detekcję braku produktu) i jeden automatyczny podajnik wahadłowy.
Linia Entrance wyposażona może też być w urządzenie elektroniczne do detekcji podwójnego produktu na podajnikach, moduł do automatycznego otwierania pierwszej kartki produktu, a także elektroniczne pasowanie zadruku na folii, które oferowane są jako opcje.
Wrochna jest młodym zakładem – istnieje od 2003 roku – i od początku stawia na nowoczesne rozwiązania. Zajmuje się drukowaniem w technologii offsetu arkuszowego i uszlachetnianiem, a także oprawą introligatorską. Specjalizuje się w wykonywaniu katalogów, folderów i kalendarzy reklamowych.
Najnowsza inwestycja drukarni ma wpłynąć na jej jeszcze wyższą wydajność i jakość. „Rozpatrując kwestię zakupu maszyny porównałem także inne urządzenia tego typu firm konkurencyjnych, jednakże nasza dotychczasowa dobra współpraca z firmą Avargraf, a także dobra cena i parametry oferowanej maszyny zadecydowały o wyborze linii Entrance – mówi Zbigniew Wrochna. – Mam nadzieję, że nasz wybór był słuszny i umożliwi naszej drukarni, podobnie jak poprzednie inwestycje z Avargrafem, dalszy jej rozwój”.
PrintManager w firmie TEK
W ostatnich tygodniach zakończył się upgrade systemu PrintManager.JDF w firmie TEK z podwarszawskich Zielonek. Specjalizuje się ona w produkcji i zadrukowywaniu opakowań na nasiona kwiatów i warzyw, a także etykiet, opakowań kartonowych i wyrobów akcydensowych. Rozwiązanie stworzone przez Infosystems SA pomogło jej przede wszystkim w uporządkowaniu produkcji i zarządzaniu bazami danych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa w realizacji zleceń, wpływając tym samym na sprawniejszą i pewniejszą obsługę klientów.
TEK sp. z o.o. powstała z inicjatywy Tomasza Kukułowicza, jej obecnego prezesa i właściciela, w 1992 roku. Od początku firma wyspecjalizowała się w produkcji najwyższej jakości opakowań na nasiona kwiatów i warzyw. Zaczynając skromnie – od kilku krajowych klientów – dziś jest liderem w tym segmencie, współpracując na stałe z kilkudziesięcioma odbiorcami z Polski oraz Europy Wschodniej i Zachodniej. Poza tym firma zajmuje się drukowaniem opakowań kartonowych, wyrobów akcydensowych oraz – od niedawna – etykiet wykonywanych na podłożach niewsiąkliwych. Jest to możliwe dzięki technologii UV znajdującej zastosowanie w maszynie drukującej Heidelberg Speedmaster CD, będącej podstawą jej parku sprzętowego. Firma dysponuje też specjalistycznymi maszynami do produkcji opakowań i torebek na nasiona, ale dynamiczny rozwój w największym stopniu zawdzięcza młodej, a jednocześnie bardzo doświadczonej załodze.
TEK obsługuje swoich klientów w sposób kompleksowy: od projektu graficznego, poprzez wyprodukowanie opakowania, na dostawie gotowych wyrobów skończywszy. Z uwagi na coraz liczniejszą grupę odbiorców, także zagranicznych, z których każdy zlecał wykonanie dziesiątek bądź setek wzorów opakowań (niejednokrotnie bardzo podobnych do siebie), przed dwoma laty w firmie TEK rozpoczęto poszukiwania systemu zarządzania przedsiębiorstwem, który pozwoliłby na uporządkowanie i usystematyzowanie jej pracy. Wybór padł na najbardziej profesjonalne rozwiązanie dostępne na rynku PrintManager – stworzony przez Infosystems SA zintegrowany system informatyczny wspomagający proces zarządzania przedsiębiorstwem poligraficznym od momentu nawiązania kontaktu z klientem, poprzez realizację zamówienia, aż po magazynowanie i logistykę gotowych wyrobów. Mówi Krzysztof Krupa, dyrektor ds. produkcji w firmie TEK: „O wyborze rozwiązania firmy Infosystems SA spośród innych ofert rynkowych zdecydowało jej doświadczenie we wdrożeniach systemu MIS w drukarniach opakowaniowych, a co się z tym wiąże – zaprojektowanie tego rozwiązania z myślą o tego typu odbiorcach, a także jej elastyczność w postaci przygotowania specjalnego, dodatkowego modułu w ramach upgrade, z myślą o naszych potrzebach. Moduł, o którym mowa, pozwala na łączenie na jednym arkuszu drukarskim wyrobów o różnym formacie i kształcie, wręcz dowolne nimi ‘żonglowanie’. Jest on dla nas newralgicznym punktem całego systemu, choć PrintManager.JDF wykorzystujemy rzecz jasna w całym procesie produkcji – od złożenia zamówienia przez klienta po dostawę finalnego wyrobu. W efekcie niemal wszyscy pracownicy firmy TEK, tj. około 60 osób, mają z nim styczność. Przeszli oni też odpowiednie szkolenia prowadzone przez konsultantów Infosystems SA oraz prowadzone we własnym zakresie. Dzięki temu TEK z powodzeniem wdrożył wszystkie moduły wchodzące w skład systemu, pozwalające na przygotowanie produkcji, zarządzanie relacjami z klientami (CRM), planowanie produkcji, zarządzanie stanami magazynowymi, sprzedażą oraz tworzenie analiz porównawczych. Nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu czuwa dedykowany konsultant z firmy Infosystems SA. W przypadku jakichkolwiek problemów czy wątpliwości mamy natychmiastowy kontakt telefoniczny bądź e-mailowy”.
Krzysztof Krupa zaznacza też, że pojawienie się systemu PrintManager.JDF, który był tu wdrażany dwuetapowo, pozwoliło na uporządkowanie i usystematyzowanie pracy w firmie: „Biorąc pod uwagę, że w naszej bazie danych posiadamy tysiące projektów opakowań przygotowanych dla dziesiątek klientów, mamy do czynienia z gigantycznymi ilościami danych. Potrzebowaliśmy zatem rozwiązania, które pomoże nam zapanować nad całą produkcją i jej poszczególnymi etapami i skoncentrować wiedzę o niej – dotychczas rozsianą po wielu komputerach i osobach – w jednym miejscu. Takim też okazał się system firmy Infosystems SA. Dzięki temu wszystkie procesy w naszej firmie, nie tylko stricte poligraficzne, zostały uporządkowane, a my sami zyskaliśmy poczucie bezpieczeństwa, że cała realizowana przez TEK produkcja jest w pełni kontrolowana i nadzorowana. Zresztą to poczucie bezpieczeństwa przełożyło się także na naszych klientów, dla których – zwłaszcza tych z Europy Zachodniej – fakt posiadania przez nas zaawansowanego systemu MIS jest bardzo istotny”. W ostatnim czasie firma TEK, do tej pory dysponująca własnym przedsiębiorstwem produkcyjnym w Rosji i obsługującym tamtejszy rynek, otworzyła dwa przedstawicielstwa handlowe – w Niemczech i Wielkiej Brytanii, które mają być przyczółkiem do jej dalszej ekspansji także w krajach Unii Europejskiej. Krzysztof Krupa jest przekonany, że system PrintManager.JDF będzie jednym z najważniejszych argumentów w rozmowach z potencjalnymi klientami: „Już dziś, uczestnicząc w targach branżowych czy też promując nasze działania w inny sposób, podkreślamy fakt pracy w oparciu o zaawansowane rozwiązania informatyczne. Mamy zatem nadzieję, że m.in. dzięki systemowi PrintManager.JDF uda nam się zbudować podobną pozycję firmy TEK w krajach Europy Zachodniej, jaką posiada ona w Polsce czy też w krajach za naszą wschodnią granicą”.

Danka partnerem Ricoh
Firma Ricoh Polska poinformowała o podpisaniu umowy współpracy z firmą Danka. Danka stała się oficjalnym Partnerem Handlowym marki Ricoh.
Firma Danka będzie dystrybuować urządzenia biurowe marki Ricoh, jak również dostarczać gotowe rozwiązania związane z zarządzaniem drukiem, szczególnie promując segment produktów o wysokiej wydajności. W tym przedziale Danka ma duże doświadczenie oferując do tej pory rozwiązania do profesjonalnej, masowej produkcji dokumentów, m.in. drukarki wysokonakładowe na papier cięty i średnionakładowe na papier ciągły. Wyłączna dystrybucja ma wzmocnić sprzedaż, usprawnić obsługę i zwiększyć zadowolenie klientów Ricoh Polska.
Nagroda dla Tomasza Galanta
Podczas dorocznego spotkania wszystkich Country Managerów i szefów fabryk z zarządem manroland AG, które odbyło się w styczniu w Niemczech, Tomasz Galant, dyrektor zarządzający manroland Polska, otrzymał najwyższą nagrodę manroland za bardzo dobre wyniki firmy w Polsce w 2009 roku. Taka nagroda jest wręczana co roku jednemu z szefów krajowych przedstawicieli fabryki zwojowej, arkuszowej, przedstawicielowi centrali oraz przedstawicielowi krajowemu.

<< Poprzedni  1-10  11  12  13  14  15  | < 16 >  17  18  19  20  21-30  31-40  41-50  Następny >>


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o