Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

Z ostatniej chwili


Zintegrowany system zarządzania w Drukarni T-Ż
W Drukarni T-Ż we Wrocławiu będzie działał system Comarch OPT!MA zintegrowany z programem Profis Poligrafia. Wyspecjalizowany system dostarcza drukarni kompleksowych rozwiązań do zarządzania całością firmy.
Intensywny rozwój firmy Drukarnia T-Ż sp. z o.o. i chęć zwiększenia jej konkurencyjności skłoniły zarząd do poszukiwań odpowiedniego zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem, podporządkowanego specyficznym wymogom branży poligraficznej. Dostępne programy dedykowane dla drukarń obsługiwały przede wszystkim procesy produkcyjne i nie były zintegrowane z programami informatyzującymi pozostałe obszary działalności firmy.
System Comarch OPT!MA zintegrowany z Profis Poligrafia to rozwiązanie składające się z modułów dobranych zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa, co pozwala na łatwą i szybką obsługę klienta w zakresie nawet bardzo skomplikowanych zleceń poligraficznych – od błyskawicznej kalkulacji, przez automatyczne wygenerowanie wielowariantowej oferty, przekształcenie jej w zlecenie, po wystawienie faktury. System można elastycznie rozwijać wraz ze wzrostem potrzeb i możliwości firmy.
W wyniku procesu certyfikacji oprogramowania Profis Poligrafia została podpisana umowa pomiędzy Profis Business Software a Comarch SA, dzięki której system Profis Poligrafia otrzymał znak „Działa z Comarch OPT!MA”. Dzięki pełnej integracji tych aplikacji użytkownicy otrzymują elastyczne, konfigurowalne narzędzie obsługujące zarówno specyficzne dla poligrafii, jak i pomocnicze procesy biznesowe zachodzące w drukarniach, wydawnictwach czy agencjach reklamowych.
Drukarnia T-Ż działa na rynku usług poligraficznych od 1991 roku. Oferuje kompleksowe usługi poligraficzne z wykorzystaniem najnowszych maszyn i technologii. Drukarnia wykonuje m.in. papiery firmowe, foldery, katalogi, broszury, książki i opakowania, niezależnie od stopnia trudności i złożoności zlecenia.
Apel Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych
Z całą serdecznością dziękujemy wszystkim życzliwym, którzy przekazali na konto Naszej Fundacji 1% podatku za 2008 rok. Z uznaniem należy podkreślić, że niektórzy z Szanownych Darczyńców dokonali wpłat wyższych niż mogli je odpisać w PIT-36 lub PIT-37.
Jesteśmy pełni optymizmu i ufności zwracając się ponownie do wszystkich związanych z branżą papierniczo-poligraficzną w Polsce o pozytywne włączenie się i wsparcie odpisem 1% podatku za 2009 rok na rzecz Naszej Fundacji, która ma status Organizacji pożytku Publicznego.
Informujemy uprzejmie, że nastąpiło przełomowe uproszczenie przez Ministra Finansów przepisów związanych z odpisem 1% podatku za 2009 rok. Podatnik rozliczający się indywidualnie z Urzędem Skarbowym nie musi już przekazywać przelewem wyliczonej kwoty na konto, ale na wzorach deklaracji podatkowych PIT (36, 36L, 37) w przygotowanych jednolitych rubrykach pod nazwą „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego – OPP” wybierając Fundację, może wpisać „Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych” z dopiskiem „Łódź”, „Mazowsze” lub „Małopolska” i w pozycji „Numer KRS” i dalej wpisując numer naszego KRS „0000076130” w pozycji obok nakreślić wnioskowaną kwotę, która nie może być wyższa niż 1% obliczonego podatku.
Pracownik, za którego rozliczenie podatku dokonuje zakład pracy, wypełnia w podobny sposób na podstawie otrzymanej kopii PIT-40 deklarację podatkową PIT-37 i przekazuje tylko do Urzędu Skarbowego.
Szanowny emeryt lub rencista tez może przekazać 1% podatku za 2009 rok na konto Naszej Fundacji wypełniając PIT-37 na podstawie otrzymanej kopii PIT-40 z ZUS.
Końcowy termin składania wypełnionych PIT (36, 36L, 37) to 30 kwietnia 2010 roku. Na podstawie wypełnionego i podpisanego przez podatnika kwestionariusza PIT Urząd Skarbowy sam prześle ustaloną kwotę na rachunek Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że w 2009 roku podatnik może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (między innymi wpisanych na listę OPP), w ramach limitu 6% dochodu. Ulga dotyczy darowizn dokonanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.(szczegóły na stronie internetowej Fundacji: www.frkp.pl)
Będziemy wdzięczni za życzliwe ustosunkowanie się do naszego apelu, a tym samym za przekazanie 1% z Państwa podatków na Fundację Rozwoju Kadr Poligraficznych, której zadaniem jest wspierać i rozwijać papiernictwo i poligrafię w Polsce. Jednocześnie prosimy o przekazywanie darowizn wszystkich tych Państwa, którzy wierzą w nasze intencje i rozumieją współczesne potrzeby rozwoju papiernictwa i poligrafii, jak i fakt, że instytucje, uczelnie wyższe i szkoły bez Państwa wsparcia są narażone na walkę o przetrwanie. A przecież papier obecny jest w naszym życiu od XIX stuleci – dlatego liczymy na wsparcie dla tej tradycji oraz na propagowanie nowych technik jego wykorzystania.

Z wyrazami szacunku
Rada i Zarząd Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych
W Karlstad koniec z wkładkowaniem ręcznym
Inwestycja w AlphaLinera pozwoliła przejść drukarni VF Tryck w położonym na południu Szwecji Karlstad z pracy ręcznej na wkładkowanie automatyczne. Ceniony przez klientów gazetowy system wkładkujący firmy Müller Martini został niedawno zmodyfikowany, co pozwoliło na zwiększenie jego wydajności.
Oprócz wydawanej przez siebie sześć razy w tygodniu w nakładzie 22 tys. egzemplarzy codziennej gazety „VF” firma VF Tryck w Karlstad drukuje pięć innych gazet i siedem tygodników. Ich nakłady mieszczą się w zakresie pomiędzy 2500 a 185 tys. egzemplarzy, produkty liczą od 8 do 72 stron. Wkładki, dodatki redakcyjne oraz reklamy do tej pory były wkładkowane ręcznie, ponieważ system odbioru z rotacji pochodzący od innego dostawcy był już nieco wiekowy i niestety nie był wyposażony w system wkładkowania. Ze względu na czas i koszty w połowie ubiegłego roku firma FV Tryck zdecydowała się na rozwiązanie automatyczne.
Po owocnej wizycie przedstawicieli VF Tryck u jednego ze szwajcarskich producentów gazet wybór padł na AlphaLinera – między innymi ze względu na to, że system wkładkowania firmy Müller Martini pozwala na obróbkę różnych formatów produktu głównego. „AlphaLiner dokładnie odpowiada naszym potrzebom – powiedział kierownik produkcji Daniel Johansson. – Dodatkowo już w fazie planowania inwestycji nawiązaliśmy stosunki partnerskie z pracownikami firmy Müller Martini, którzy w pierwszych tygodniach naszej pracy z maszyną służyli nam radą i pomocą”.
AlphaLiner w firmie VF Tryck, który był gotowy do uruchomienia już cztery miesiące po podpisaniu kontraktu, jest pierwszą taką maszyną na świecie pracującą z prędkością 18 tys. taktów na godzinę. System wkładkowania firmy Müller Martini niedawno został zmodyfikowany. Zmiana polegała na zwiększeniu wydajności o 20% i na modyfikacji systemu sterowania w sposób, który umożliwia w obecnej chwili integrację tej maszyny z opracowanym przez firmę Müller Martini systemem kontroli produkcji Mailroom Production Control (MPC). MPC pozwala producentom gazet i mailingów na zwiększenie ekonomiki produkcji w poszczególnych strefach produkcyjnych, umożliwia prosty import danych produkcyjnych i wykonywanie szybkich przyrządów maszyn. Dzięki temu przy relatywnie niewielkich nakładach inwestycyjnych możliwa jest realizacja stopy zwrotu inwestycji w krótkim czasie.
MPC synchronizuje proces wkładkowania pojedynczo adresowanych produktów. Dla firmy VF Tryck ma to ogromne znaczenie, ponieważ szwedzki producent gazet dysponuje systemem adresowania typu inkjet. Także ten system został zmodyfikowany przez producenta w nowym AlphaLinerze.

Holenderska grupa Euradius inwestuje w maszyny KBA Rapida 106 z modułem Flying JobChange
Holenderska grupa poligraficzna Euradius poinformowała o zainstalowaniu w jednej ze swoich firm – Ten Brink – czterech arkuszowych maszyn offsetowych KBA Rapida 106, wyposażonych w nowe moduły automatyzujące produkcję: Flying JobChange. KBA jako jedyny producent oferuje w maszynach arkuszowych funkcję zmiany zleceń „w locie”, dotychczas znaną jedynie z maszyn gazetowych. Opcja ta, w znacznym stopniu zwiększająca wydajność niskonakładowej produkcji poligraficznej, była też przedmiotem niedawnej prezentacji firmy KBA podczas dorocznego Forum Poligraficznego w Sztutgarcie.
Grupa Euradius prowadzi działalność w wielu segmentach branży poligraficznej. Należące do niej firmy Ten Brink oraz HooibergHaasbeek zajmują się produkcją książek, magazynów i druków biznesowych w zakładzie poligraficznym w Meppel, podczas gdy zlokalizowana w Alphen aan den Rijn firma Printforce wykonuje innego rodzaju produkty poligraficzne. Euradius posiada również swoje oddziały poza Holandią, należą do nich m.in. Cross Media Solutions w Stürtz (Niemcy) czy Eurasia, obsługująca klientów ze Środkowego Wschodu.
Niedawna ważna inwestycja kapitałowa była zwieńczeniem ambitnego projektu, który zakładał zlokalizowanie czterech drukarń pod jednym dachem. 2 grudnia ub.r. w czołówce lokalnej gazety Meppeler Courant znalazła się informacja: „Wszystkie systemy jadą do drukarni Ten Brink!”. Dla miasta Meppel, będącego jednym z holenderskich „zagłębi poligraficznych”, było to bardzo duże wydarzenie, pozwalające na utrzymanie około 260 miejsc pracy. Zdaniem gazety, wisienką na torcie był fakt, że w nowej lokalizacji miały wkrótce rozpocząć pracę zaawansowane linie produkcyjne: cztery identyczne arkuszowe maszyny offsetowe KBA Rapida 106 wyposażone w systemy odwracania arkusza, systemy niezależnego napędu cylindrów formowych DriveTronic SPC, systemy wstępnego pasowania DriveTronic Plate-Ident oraz oprogramowanie umożliwiające zmianę zlecenia „w locie” (podczas gdy w zespołach 1 i 3 następuje zmiana form, w zespołach 2 i 4 trwa dwustronna produkcja w trybie 1/1). Maszyny, które już pracują pełną parą, są pierwszymi w Holandii urządzeniami oferującymi tego rodzaju możliwości.
Drukarnia HooibergHaasbeek specjalizuje się w produkcji dziełowej. „Książkę kupuje się zwykle pod wpływem impulsu, który jest stymulowany przez bodziec wzrokowy: najpierw widzimy okładkę, następnie kartkujemy książkę – mówi Ed van den Ham, zastępca dyrektora sprzedaży w HooibergHaasbeek. – Książka leżąca na półce bądź na palecie w hurtowni jest produktem martwym. Co więcej, książka pozostająca na palecie jest nie dość że martwa, to jeszcze kosztowna”.
„Od wielu lat nakłady książek mają tendencję spadkową, a czas ich produkcji staje się coraz krótszy – kontynuuje Ed van den Ham. – To zaś motywuje wydawców do poszukiwania alternatywnych modeli biznesowych. Na utrzymywanie wysokich stanów magazynowych stać ich jedynie wtedy, gdy masz do czynienia z bestsellerem. Z tego względu preferują oni produkcję niższych nakładów zamiast drukowania zbyt dużej ilości książek zalegających w hurtowniach”.
Czego zatem potrzeba by wyprodukować książki w niskim nakładzie w krótkim czasie i z odpowiednim zyskiem? Firma Euradius postawiła na automatyzację produkcji i zainstalowanie czterech maszyn KBA Rapida 106 z odwracaniem arkusza, wyposażonych w systemy niezależnego napędu cylindrów formowych oraz zmiany zleceń „w locie” (KBA Flying JobChange).
W systemie Flying JobChange płyty z zespołów nieużywanych w bieżącej produkcji mogą być szybko i w sposób mniej lub bardziej zautomatyzowany wymieniane i przygotowywane do realizacji kolejnego zlecenia, praktycznie bez przestoju maszyny. To zaś w znaczący sposób zwiększa wydajność całej maszyny drukującej.
Mówi René de Heij, dyrektor zarządzający drukarni: „Nasz nowy park maszynowy pozwolił na obsługę ok. 20% wszystkich zleceń pojawiających się na rynku. Zastosowana w maszynach KBA Rapida zaawansowana technologia daje nam ogromną przewagę, gdyż pozwala na szybszą obsługę zleceń niskonakładowych. Dzięki nowej funkcji zmiany zleceń ‘w locie’ możemy bez problemu dostosować liczbę wychodzących z maszyny arkuszy do końcowego zapotrzebowania. Zaś nasz czas przestoju de facto wynosi zero”.
W miesiącach poprzedzających instalację De Heij i jego zespół analizowali szereg zagadnień związanych z całym projektem inwestycyjnym. W jaki sposób zintegrować cztery osobne firmy, z których każda ma swoją kulturę produkcji, w ramach jednego przedsiębiorstwa? Jak należy zorganizować cały system logistyczny? Jak ograniczyć do minimum rutynowe działania? Wreszcie udało się osiągnąć zamierzony efekt.
Dział prepress drukarni został wyposażony w cztery pełnoformatowe systemy CtP. Ich zadaniem jest bezawaryjne dostarczanie płyt dla dziewięciu maszyn KBA, na które w sumie składa się 45 zespołów drukujących. Przy takiej ilości płyt wymienianych w częstych odstępach czasowych, nietrudno o ewentualne pomyłki. Aby wyeliminować związane z tym ryzyko, przed opuszczeniem działu prepress każda płyta jest automatycznie oznaczana indywidualnym kodem. Jest on następnie odczytywany za pomocą stworzonego przez KBA modułu KBA Plate-Ident; system ten rozpoznaje czy ma do czynienia z nową, czy też używaną już płytą, i dla którego zespołu drukującego jest ona dedykowana.
Po zainstalowaniu nowych maszyn dyrektor operacyjny Hans Klejin ma bardzo dużo pracy: „Pracujemy w oparciu o zintegrowany łańcuch produkcyjny, który zaczyna się w chwili złożenia zamówienia, a kończy z chwilą realizacji kontraktu i dostawy finalnego wyrobu do klienta. Gdy drukuje się na skalę produkcyjną, poszczególne łącza między ogniwami łańcucha produkcyjnego muszą być skoordynowane w 100%, a to wymaga niezwykle wysublimowanych systemów. W naszym przypadku oprogramowanie KBA LogoTronic Professional zostało bezpośrednio połączone z systemem typu MIS. Dzięki temu mogę na swoim komputerze obejrzeć w czasie rzeczywistym wszystkie dane dotyczące zarządzania, produkcji, zakupów i logistyki. Naszą działalność zautomatyzowaliśmy wszędzie tam, gdzie tylko się dało”.
Nadawanie farby w przypadku nowych maszyn KBA Rapida odbywa się za pomocą centralnego systemu pomp. Maszyny zostały posadowione w parach, jedna obok drugiej, ze specjalną podwyższaną platformą między nimi, co umożliwia operatorom swobodne przemieszczanie się między urządzeniami. Takie rozwiązanie pozwala trzem osobom obsługiwać dwie maszyny drukujące.
Zespoły obsługujące maszyny zainstalowane w Meppel pracują na trzy zmiany, ale planowane jest wprowadzenie ciągłej produkcji. Obecnie Ten Brink szkoli 23 operatorów z myślą o obsłudze nowych maszyn. Mówi René de Heij: „Jedyną drogą na utrzymanie zyskowności jest ciągłe usprawnianie naszych działań i inwestowanie w najbardziej zaawansowane rozwiązania sprzętowe i programowe dostępne na rynku. Właśnie takie, jakie ostatnio zainstalowaliśmy w Meppel”.

Kolejne spotkanie w opolskiej Fabryce Inspiracji
W dniu 15 stycznia br. w cyklu spotkań „Fabryki Inspiracji” odbył się autorski wieczór z Szymonem Hołownią, dziennikarzem i publicystą. Pretekstem do tego spotkania była wydana niedawno książka jego autorstwa zatytułowana „Monopol na zbawienie”. W gronie wspierających to przedsięwzięcie znalazła się firma Map Polska jako parter „Fabryki Inspiracji”.
Publikacja zawiera wiele anegdot i ciekawostek związanych mniej lub bardziej z religią i Kościołem, obficie czerpie zarówno z popkultury, jak i z klasyków duchowości. Niezaprzeczalnie wyjątkowym i trafionym pomysłem okazało się wpisanie jej w konwencję gry planszowej, w której każde pole zbliża gracza do nieba.
„Fabryka Inspiracji” to cykliczne, comiesięczne spotkania autorskie z publicystami, pisarzami, twórcami literatury współczesnej, których pozycje książkowe drukowane były i są w drukarni Opolgraf S.A. Spotkania poświęcone są promocji konkretnych książek bądź otwartym tematom z zakresu zainteresowań zapraszanych autorów.

Rusza akcja Fundacji Przyjazny Papier
Fundacja Przyjazny Papier (FPP) rozpoczyna działania podnoszące świadomość jakości papieru. Adresatami akcji są przede wszystkim producenci papieru i wydawcy publikacji książkowych, którzy chcą korzystać ze znaków graficznych Przyjazny Papier i Przyjazna Książka ustanowionych przez FPP. Celem akcji jest także usprawnianie kontaktów handlowych między producentami i dystrybutorami papieru a wydawcami.
Dlatego FPP, w roli pośrednika między tymi środowiskami, zalecać będzie swoim partnerom z branży drukarskiej, aby w cennikach i informacjach technicznych o papierze wyraźnie określali jego cechy przyjazne dla percepcji odbiorców i przyjazne dla środowiska naturalnego. Dzięki temu wydawcy na każdym etapie powstawania książki będą mieli wiedzę o zamówionym papierze. Jednocześnie FPP we własnych materiałach promocyjnych będzie umieszczać szczegółowe informacje o kryteriach przyjaznego papieru, takich jak m.in. 80-procentowa białość zalecana dla podręczników i ćwiczeń szkolnych, nieprzezroczystość czy matowa powierzchnia.
Szczegóły na stronie www.przyjaznypapier.pl
Derya - pierwsze w tym roku instalacje
W pierwszym tygodniu stycznia br. w Fabryce Druku w Warszawie zainstalowano oklejarkę Horizon BQ 270C i foliarkę firmy Foliant model Gemini Compresor 400A. Dostawcą tych maszyn jest firma Derya z Tychów.
Fabryka Druku specjalizuje się w druku dziełowym z wykorzystaniem cyfrowych technik do produkcji publikacji niskonakładowych. Zajmuje się drukiem folderów, czasopism kolorowych, wizytówek, ulotek i plakatów, dokumentów obiegu biurowego oraz instrukcji obsługi. W celu poszerzania wciąż rosnącej rzeszy klientów firma na początku 2010 roku dokonała zakupu nowych maszyn.
Oklejarka BQ 270C japońskiej firmy Horizon gwarantuje wysoką jakość oprawy i to już od pierwszej pracy. Charakteryzuje się wysoką wydajnością katalogową – 500 książek/godz. Jej zaletą jest szybki czas narządu i łatwość obsługi. Maszyna wyposażona jest w automatyczne bigowanie okładek, zespół frezująco-nacinający, automatyczne podawanie okładki. Podawanie okładki odbywa się przy pomocy bębna ssącego, dzięki czemu okładka może być pobierana nawet z zakładką. Dobrym rozwiązaniem w tej oklejarce jest układ bocznego klejenia, w którego skład wchodzą dwa obrotowe talerze równomiernie ponacinane w miejscu styku kleju z wkładem książki. Ich zadaniem jest równomierne rozprowadzenie kleju. Uzupełnianie kleju odbywa się w trakcie klejenia książek dzięki zastosowaniu pojemnika przepływowego. Można ustawić długość nałożenia kleju na grzbiet wkładu, istnieje możliwość odłączenia opcji bocznego klejenia dla produkcji bloczków czy kalendarzy klejonych wyłącznie na grzbiecie. Można też odłączyć opcję bocznego klejenia dla produkcji bloczków czy kalendarzy klejonych wyłącznie na grzbiecie. Maksymalna grubość klejenia to 50 mm, minimalna: 1mm. Oklejarka posiada możliwość zapamiętania 200 prac i przygotowana jest do systemu komunikacji CIP 3 i CIP 4.
Foliarka firmy Foliant Gemini Compressor 400A przeznaczona jest do foliowania arkuszy zadrukowanego papieru w technologiach offsetowej i cyfrowej. Zastosowano w niej pneumatyczny system docisku wałków foliujących, co zapewnia wysoką wydajność – 1800 arkuszy/godz. w B3. Maszyna jest wyposażona w chromowy wałek laminujący. Nakładanie i separacja odbywają się automatycznie. Przeznaczona jest do obróbki papieru o gramaturze w zakresie 115–350 g/m2. Prędkość robocza może być regulowana od 0 do 15 m/min. Maszyna posiada certyfikaty jakościowe firmy Xerox.
Obydwie maszyny cechują się nowoczesnością i możliwością oprawy nawet najtrudniejszych prac zachowując wysoką jakość od pierwszej po ostatnią pozycję. Ich niewielkie gabaryty nie wymagają zbyt dużej powierzchni. Instalacja i szkolenie personelu przebiegły sprawnie i zostały ukończone w zaplanowanych terminach.

FlexScan SX2262W - pierwsza z nowości Eizo w 2010 roku
Już wkrótce w ofercie firmy Alstor, polskiego dystrybutora produktów marki Eizo, pojawi się nowy model tego producenta: FlexScan SX2262W. To 22-calowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości, charakteryzujący się odwzorowaniem szerokiej przestrzeni kolorów. Panel został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach CAD/CAM, DTP, edycji video i zdjęć, projektowaniu stron WWW.
Nowy monitor posiada panel VA o naturalnej rozdzielczości 1920×1200, umożliwiający reprodukcję 95% przestrzeni barw Adobe RGB. Oznacza to, że monitor wyświetla większość kolorów fotografii wykonanych na cyfrowych aparatach w trybie Adobe RGB. Monitor ten wyposażono również w tryb sRGB, dzięki czemu obrazy przeznaczone do wyświetlania w tej węższej, choć powszechnie używanej przestrzeni kolorów – np. grafiki na strony www – będą również prawidłowo wyświetlone.
Naturalna rozdzielczość 1920×1200 jest typowa dla większości monitorów o przekątnej 24,1 cala. Oznacza to, że FlexScan SX2262W wyświetla tę samą ilość informacji, co większy wyświetlacz, zajmując około 10% mniej miejsca na biurku. W porównaniu z typową dla paneli 22" rozdzielczością 1680×1050, SX2262W udostępnia o 30% większą powierzchnię roboczą.
Maksymalna jasność wyświetlanego obrazu to 280 cd/m2, przy kontraście naturalnym 1000:1, kątach widzenia 178° i czasie reakcji matrycy na poziomie 6 ms (szary do szarego). Gwarantuje to komfortową pracę nawet z dynamicznymi materiałami multimedialnymi, bez efektu smużenia.
FlexScan SX2262W używa 12-bitowej tablicy look-up z paletą 68 miliardów kolorów, spośród których wybieranych jest 16,7 milionów (8-bitów) najbardziej odpowiednich do wyświetlenia. Do płynnego wyświetlania odcieni szarości wykorzystywane jest 16-bitowe wewnętrzne przetwarzanie.
Typowe złącza dual DVI-I dają możliwość współpracy z analogowymi i cyfrowymi źródłami sygnału z kart graficznych. Wraz z cyfrowym złączem nowego standardu Display Port umożliwiają jednoczesne podłączenie do trzech komputerów PC. DisplayPort umożliwia ponadto otrzymywanie 10-bitowej informacje o barwie, co skutkuje dostępnością palety ponad 1 miliarda odcieni. To 64 razy więcej niż 16,7 milionów kolorów dostępnych przy sygnale 8-bitowym. Zapewnia to płynne przejścia między kolorami.
W celu zachowania poprawności wyświetlania kolorów, FlexScan SX2262W jest wyposażony w opatentowaną technologię EIZO, stabilizującą poziom jasności po włączeniu monitora lub jego wyjściu ze stanu uśpienia. Jako pierwsze dostępne na rynku urządzenie tej klasy wyposażony został ponadto w czujnik temperatury, którego rolą jest wykrywanie i automatyczna korekta poziomu jasności i odcieni, powodowana przez zmiany temperatury otoczenia.
FlexScan SX2262W posiada układ o nazwie Digital Uniformity Equalizer (DUE). Jego zadaniem jest kompensowanie niejednorodności jasności i chrominancji charakterystycznych dla paneli LCD.
Uniwersalna podstawa FlexStand umożliwia szeroki zakres regulacji położenia i ergonomiczne ustawienie monitora. FlexStand umożliwia: obrót w poziomie o 344°, pochylenie o 30°, obrót do pozycji portretowej, regulację wysokości w zakresie 225 mm. Wykorzystanie uchwytów montażowych zgodnych ze standardem VESA umożliwia łatwe odłączenie panelu od stopki i w efekcie ułatwia szybką rekonfigurację.
Aby ułatwić pracę z różnymi konfiguracjami parametrów ekranu bez potrzeby ponownego dostrajania poprzez menu ekranowe (OSD), monitor posiada trzy tryby pracy pozwalające na zapamiętanie wartości jasności, temperatury kolorów i gammy. Są również dostępne cztery predefiniowane tryby wyświetlania – Text, Picture, Movie i sRGB. Przy użyciu dołączonego oprogramowania ScreenManager Pro for LCD każdy tryb może być przypisany do wybranej aplikacji, tak aby jej uruchomienie automatycznie przełączało monitor do odpowiedniego tryb.
Entuzjastów cyfrowej fotografii ucieszy fakt, że SX2262W współpracuje z Eizo EasyPIX. Jest to kompletny zestaw do kalibracji i tworzenia profili ICC dla monitorów LCD Eizo. W skład zestawu wchodzi kolorymetr podłączany do komputera poprzez interfejs USB i oprogramowanie do kalibracji. Oprogramowanie pozwala na dobór właściwej: jasności, temperatury bieli, współczynnika krzywej Gamma. Zestaw umożliwia pomiar światła na stanowisku pracy i na podstawie tych danych, kalibrację i profilowanie monitora.
Dodatkowe funkcje:
- symulacja zaburzeń postrzegania koloru – panel umożliwia takie wyświetlanie obrazu, który symulować będzie sposób widzenia osób z zaburzeniami postrzegania koloru: protanopią i deuteranopią; symulacja taka przeprowadzana jest w czasie rzeczywistym zarówno dla obrazów statycznych, jak i ruchomych.
- dwuportowy hub USB 2.0.
Monitor będzie dostępny w sprzedaży pod koniec stycznia.
Historia papiernictwa w pigułce
Papiernictwo na ziemiach polskich ma bogate – sięgające schyłku średniowiecza – tradycje. Badaniem dziejów tej niezwykle zasłużonej dla rozwoju kultury branży zajmowało się wielu historyków, spośród których ogromne osiągnięcia miał docent doktor Włodzimierz Budka (1894–1977). Prowadzonej przez niego żmudnej analizie przeszłości wyrobu papieru zawdzięczamy ogromny postęp w badaniach nad tą dziedziną wytwórczości. Ustalenia dokonane przez Włodzimierza Budkę, pomimo upływu ponad trzech dekad od jego śmierci, do dziś są podstawą naszej wiedzy o licznych młynach papierniczych.
Muzeum Papiernictwa wspólnie ze Stowarzyszeniem Papierników Polskich wydało zbiór 59 artykułów, rozpraw i recenzji autorstwa Włodzimierza Budki, publikowanych na przestrzeni wielu dekad w licznych czasopismach. Opracowania zebrał Leszek Goetzendorf Grafowski, a naukowo opracował dr Józef Dąbrowski – obaj są członkami Komisji Historycznej Stowarzyszenia. Organizacyjnego wsparcia inicjatywie udzielili pracownicy Muzeum Papiernictwa (liczne opracowania przedrukowane w „Antologii” pochodzą ze zbiorów dusznickiej placówki). Skład i druk wykonano w drukarni Bogdana Kokocińskiego w Nowej Rudzie.
Publikacja jest adresowana nie tylko do historyków papiernictwa; interesujące dla siebie tematy odszukają tu miłośnicy dziejów gospodarczych Polski, historycy kultury, a także osoby zainteresowane dziejami druku. Mamy nadzieję, że „Antologia” przyczyni się do dalszego wzrostu zainteresowania tradycjami wytwarzania papieru w naszym kraju.
Wydawnictwo jest udostępniane przez Stowarzyszenie Papierników Polskich w Łodzi lub przez Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy.
Maciej Szymczyk
Dyrektor Muzeum Papiernictwa
Nowa drukarnia cyfrowa
W dniu 16 stycznia 2010 roku firma Bosz z Leska świętowała: 20-lecie istnienia księgarni Bosz, 15-lecie Wydawnictwa Bosz i oficjalne otwarcie drukarni cyfrowej Bosz. Uroczystość odbyła się w świeżo wyremontowanym budynku przy ulicy Przemysłowej 14 w Lesku, gdzie mieści się nowa siedziba oficyny. Goście zostali przywitani przez dyrektora wydawnictwa Bogdana Szymanika lampką wina i poczęstowani niezwykłym tortem w kształcie księgi. Historię i najważniejsze osiągnięcia firmy Bosz przybliżyła zgromadzonym multimedialna prezentacja. Goście mogli ponadto zwiedzić cały budynek wydawnictwa i drukarni oraz skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez restaurację „Szelców”. Podczas bankietu drukarnia prezentowała swoje możliwości, przygotowując pamiątkowe kalendarze ze zdjęciami robionymi na żywo podczas imprezy.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz lokalnych, wydawców, drukarń i instytucji kulturalnych, innych firm i instytucji współpracujących z firma Bosz oraz dziennikarze. Gośćmi specjalnymi – 15 lat współpracy – byli wiceprezes Andrej Krope i Simon Levar z drukarni Gorenjski Tisk, zlokalizowanej w Kranj, niedaleko Lublany (Słowenia).
Warto przypomnieć, że publikacja „Znaki na Papierze – Zbigniew Herbert, Cyprian Norwid” otrzymała główną nagrodę w 48. konkursie PTWK na Najpiękniejszą Książkę Roku w kategorii „literatura piękna” w 2008 r. i, w tym samym roku, główną nagrodę w X Konkursie „Edycja”, organizowanym przez miesięcznik „Wydawca”, za dostosowanie koncepcji graficznej do różnorodnego materiału graficznego i znalezienie wspólnej formuły prezentacji autorów odległych od siebie epok.
Epson na targach RemaDays 2010
Na stoisku partnera firmy Epson, firmy Medikon, można było zobaczyć ofertę sprawdzonych i cenionych w branży drukarek, m.in. Stylus Pro GS6000 i Stylus Pro 9900. Ponadto partnerzy, we współpracy z firmą Summa, przygotowali specjalny zestaw „Print&Cut Kundle”, na który składa się ploter tnący, oprogramowanie i jedna z wielkoformatowych drukarek Epson. Zestaw promocyjny w specjalnej cenie udostępniono tylko podczas targów RemaDays.
Jednym z prezentowanych urządzeń był Epson Stylus Pro GS6000, 64-calowa wielkoformatowa drukarka z 8-kolorowym zestawem atramentów, która, według słów producenta, oferuje najszerszą spośród drukarek przeznaczonych do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych gamę kolorów. Nowy zestaw atramentów umożliwia produkcję atrakcyjnych, doskonałych jakościowo i trwałych wydruków. Drukarnie wielkoformatowe, zakłady kserograficzne i punkty zajmujące się reklamą wielkoformatową mogą teraz drukować materiały wyższej jakości (np. grafikę lotniskową i wystawową, a także reprodukcje dzieł sztuki). Ponadto Epson Stylus Pro GS6000 umożliwia operatorom łatwy wybór pomiędzy powlekanymi i niepowlekanymi nośnikami (np. winyl). Sprawia to, że jest doskonałym, elastycznym rozwiązaniem do wielu komercyjnych zastosowań.
Zwiedzający mogli także zobaczyć drukarkę Epson Stylus Pro 9900, która wykorzystuje atrament Epson UltraChrome HDR. Ten unikatowy atrament w połączeniu z głowicą drukującą MicroPiezo TFP tworzy idealnie okrągłe krople przy zwiększonej prędkości druku, zapewniając najlepszą możliwą jakość obrazu.
Co więcej, opcjonalne narzędzie SpectroProofer oferuje niezawodne, spójne i powtarzalne rozwiązanie do weryfikacji wydruków próbnych i kalibracji drukarki, które umożliwia zdalny proofing czy kontrolę każdego wydruku.
Promocyjny zestaw „Print&Cut Kundle” i wielkoformatowe drukarki Epsona można było znaleźć na stoisku firmy Medikon (hala 4, stoisko C9).
Nowa strona internetowa Messe Düsseldorf
Jest już gotowa nowa odsłona strony internetowej Messe Dusseldorf GmbH. To udana aktualizacja przejrzystej i zwięźle informującej platformy internetowej, która po jednym kliknięciu udostępnia międzynarodową ofertę Messe Düsseldorf. Prezentuje w sposób klarowny i czytelny informacje o koncernie, jego imprezach na całym świecie i zagranicznych przedstawicielach.
Pod adresem www.messe-duesseldorf.de wszyscy, tak wystawcy, jak zwiedzający czy przedstawiciele mediów, mają dostęp do najświeższych informacji i terminarza. Przejrzysta nawigacja prowadzi z łatwością przez świat Messe Düsseldorf i jego międzynarodowych przedstawicielstw.
Na stronie startowej odnaleźć można wszelkie przydatne informacje dotyczące dojazdu, hoteli
itp., co ułatwia zaplanowanie wizyty. Obszerny bank tematów i terminów oferuje zwięzłe informacje na temat wszystkich imprez targowych Messe Düsseldorf i prowadzi do stron internetowych każdej z nich.
Szczególny nacisk położony został na rozbudowę części audiowizualnej strony. Będą tu prezentowane krótkie filmy i zdjęcia dokumentujące najciekawsze momenty poszczególnych
imprez.
Atrium zaprasza na targi RemaDays 2010
Atrium Centrum Ploterowe zaprasza na targi RemaDays 2010, podczas których prezentuje najpopularniejsze i najnowsze urządzenia do produkcji reklamy wielkoformatowej.
W holu głównym warszawskiego Centrum Expo XXI Atrium Centrum Ploterowe prezentuje najciekawsze i najpopularniejsze plotery dla branży reklamowej. Na stoisku nr 16 można się zapoznać z eko- i mildsolwentowymi ploterami marki Mutoh ValueJet i Blizzard oraz z profesjonalnym ploterem UV Mutoh Zephyr. Swoją targową premierę będą miały plotery tnące Mutoh Kona oraz laminatory RSC.
Mutoh Zephyr to 4-kolorowy ploter UV drukujący zarówno z roli na rolę (winyle, siatki, PVC itd.), jak i na materiałach płaskich o grubości do 20 mm (płyty, kartony, tworzywa, itd.) Zephyr wyposażony jest w cztery głowice Xaar nowej generacji, umożliwiające druk techniką zmiennej wielkości kropli XaarDot (Drop Optimisation Technology). Istotną cechą głowic Xaar jest tzw. „skala szarości” umożliwiająca drukowanie każdym z kolorów CMYK w sześciu poziomach nasyceń, co eliminuje stosowanie dodatkowych kolorów (takich jak LC, LM) i daje łącznie 24 odcieni farb. Kolejną istotną cechą Zephyra jest zastosowana w nim znana już na polskim rynku technologia druku falą z przeplotem (Intelligent Interweaving), która eliminuje paskowanie pojawiające się przy dużych prędkościach druku. Jeśli chodzi o wydajność, Zephyr prezentuje się bardzo dobrze: prędkość maksymalna dedykowana dla druku billboardowego to 40–60 m2/godz., prędkość produkcyjna wynosi nawet 30 m2/godz., natomiast grafiki wysokojakościowe możemy drukować z prędkością do 20 m2/godz.
Natomiast nowa seria ploterów tnących Kona obejmuje trzy modele o szerokościach roboczych 760 mm (30''), 1400 mm (55'') i 1650 mm (65''). Bazując na wieloletnim doświadczeniu w produkcji ploterów tnących Mutoh zaprojektował serię Kona jako plotery profesjonalne, o stabilnej konstrukcji, przeznaczone do wielu zastosowań, od domu przez biuro po przemysł. Dodatkowo najnowszą serię ploterów wyposażono w kilka nowatorskich dla „cutterów” rozwiązań. W ploterach kona nie mogło zabraknąć systemu laserowego pozycjonowania E-Pos. Jego zadaniem jest automatyczne nacinanie folii po obrysie uprzednio wydrukowanej grafiki. Mutoh Kona w połączeniu z ploterem drukującym tworzy wydajny, dwuploterowy system tnąco-drukujący wykorzystywany np. do produkcji naklejek, etykiet, oznakowania, itd. Plotery tnące Kona dedykowane są nie tylko dla agencji reklamowych wykonujących różnego rodzaju oznakowanie, naklejki, etykiety, grafikę na środki transportu i witryny sklepowe. Plotery te znajdą swoje miejsce także w firmach wystawienniczych, drobnej produkcji, a także w dużych zakładach przemysłowych, gdzie istnieje potrzeba precyzyjnego cięcia także zadrukowanego już materiału.
Kolejny ploter, Mutoh Blizzard, drukuje wysokiej jakości grafiki z prędkością 40 m2/godz. (prędkość maksymalna to 80 m2/godz.). Tak wysoka wydajność z zachowaniem jakości fotograficznej możliwa jest dzięki zastosowanej w Blizzardzie opatentowanej technologii druku Intelligent Interweaving). Technologię tę wykorzystuje się wyłącznie w urządzeniach firmy Mutoh. Blizzard produkowany jest w dwóch wersjach: 65-calowej, o szerokości pola zadruku 165 cm, oraz 90-calowej, o szerokości pola zadruku 224 cm. Ploter umożliwia druk na wszelkich materiałach giętkich, zarówno powlekanych, jak i niepowlekanych. Z jego możliwości korzystają małe i średnie agencje reklamowe, jak i duże drukarnie wielkoformatowe. Największymi zaletami Blizzarda jest unikalne połączenie jakości wydruku i wydajności, stabilność produkcyjna oraz łatwość użytkowania. Drukarka ta może być obsługiwana nawet przez mniej doświadczonych użytkowników. Operator nie musi wybierać rozdzielczości, liczby przejść i innych parametrów. Wystarczy, że poda, z jakiej odległości grafika będzie obserwowana, jaki jest jej rodzaj i zawartość (np. foto, aple). Oprogramowanie Intelligent Interweaving samo wybierze najbardziej odpowiadające i wydajne parametry druku.
Następny ploter pokazywany na Rema, to 54-calowy Mutoh Valuejet 1304. Przyjmuje on materiały o szerokości do 1371,5 mm. Szerokość robocza (pola zadruku) wynosi przy druku dwukierunkowym 1336,5 mm, a przy jednokierunkowym 1355,5 mm. VJ-1304 wyposażony jest w 1440-dyszową głowicę piezo trzeciej generacji. Głowica ta umożliwia druk zmienną kroplą (vardot). Dzięki oprogramowaniu mamy możliwość niezależnej regulacji wielkości kropel wychodzących z poszczególnych dysz. Wielkość kropli jest także zmieniana w zależności od drukowanej grafiki, np. inne połączenie rozmiarów do jednolitych obszarów, inne do detali i przejść tonalnych. Ploter ma 12 zdefiniowanych trybów druku, które umożliwiają szybką zmianę parametrów pracy bez potrzeby wyboru rozdzielczości, martwienia się o paskowanie czy potrzebę innych manualnych ustawień. VJ-1304 osiąga produkcyjną prędkość zadruku 14 m2/godz. (bez paskowania). Urządzenie drukuje z maksymalną rozdzielczością 1440×1440 dpi, jednakże rozdzielczość 540×720 dpi daje już bardzo zadowalające efekty i dobrą jakość. Ekologiczny atrament solwentowy Eco Ultra nie wydziela agresywnych zapachów, przez co druk może odbywać się nawet w pomieszczeniach biurowych, bez potrzeby stosowania dodatkowych systemów wentylacyjnych. Eco Ultra charakteryzuje się w odróżnieniu od innych atramentów ekosolwentowych lepszą wchłanialnością i skróconym czasem schnięcia wydruków, co umożliwia druk w wysokich prędkościach. Dodatkowo rozszerzony został gamut kolorów. Wydruki wykonane atramentami Eco-Ultra charakteryzują się nawet trzyletnią odpornością na czynniki zewnętrzne takie jak UV czy woda.
*
Na targi RemaDays 2010 zaprasza także polski producent i dystrybutor materiałów do druku wielkoformatowego Ikonos. Prezentuje on swoją ofertę na stoisku A1 w nowym pawilonie nr 4 Centrum Expo XXI.
Materiały Ikonos cechują się najwyższą jakością, trwałością, oddają szeroki gamut barw, przeznaczone są do druku w wysokich rozdzielczościach przy dużych prędkościach. Lokalizacja fabryki w Polsce powoduje, że firma może szybko dostarczać dobre materiały w elastycznych cenach. Materiały produkowane są z zachowaniem wszelkich norm i standardów. Linia produkcyjna Ikonos cechuje się brakiem jakichkolwiek emisji do środowiska.
W Opolu produkowane są media powlekane. Ich przeznaczenie to najczęściej aplikacje typu indoor. Medium powlekane powstaje w ten sposób, że na materiał stanowiący bazę, która nie jest w stanie przyjąć atramentu solwentowego nanosi się specjalną substancję, na której grafika się utrwali. Przewagą materiału powlekanego nad niepowlekanym jest lepsza absorpcja i co za tym idzie większa możliwa do uzyskania rozdzielczość i prędkość druku. Materiały serii Ikonos przeznaczone są do wszelkiego rodzaju pop-upów, roll-upów, standów. Ich zastosowanie to także elementy wystawiennicze, podświetleniowe i citylighty. Ikonos to także znakomitej jakości papier fotograficzne. W zależności od potrzeb rynku firma poszukuje nowych rozwiązań.
Jeden z opolskich materiałów – Ikonos Smart – otrzymał Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jest to potwierdzenie wysokiej jakości produkowanych przez firmę mediów. Smart to opatentowany materiał nowej generacji. Charakteryzuje go unikalna, bardzo estetyczna struktura. Jest on materiałem wytrzymałym, nie marszczącym się ani nie podwijającym. Przeznaczony jest do druku w wysokiej rozdzielczości dowolnym ploterem solwentowym. Bardzo dobrze oddaje kolory i detale. Smart to także materiał wysoko absorpcyjny – bardzo szybko wchłania atrament. Testy przeprowadzone na mildsolwentowym ploterze Mutoh Blizzard potwierdziły fakt możliwości druku w dobrej jakości i bez paskowania nawet z prędkością 80 m2/godz.
Z kolei Ikonos Profiflex Pro to pierwsza polskiej produkcji folia samoprzylepna PVC. Winyl Profiflex Pro został opracowany specjalnie do druku na ploterach solwentowych. Co więcej, folia ta umożliwia wysokiej jakości i jednocześnie bardzo szybki druk, co jest trudne do osiągnięcia na większości folii samoprzylepnych. Folia Ikonos Profiflex Pro nadaje się do wszelkich aplikacji wewnętrznych, jak i krótko- oraz średniookresowych aplikacji zewnętrznych. Powstała na bazie najwyższej jakości komponentów, co świadczy o wysokiej jakości końcowego produktu. Folia samoprzylepna Ikonos Profiflex Pro zdobyła w 2009 roku Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Infosystems SA członkiem Zrzeszenia Polskich Fleksografów
Firma Infosystems SA, od lat oferująca rozwiązania informatyczne i usługi wdrożeniowe dla branży poligraficznej, a także z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych i prowadząca działalność konsultingową – w tym dla sektora opakowaniowego, przystąpiła do Zrzeszenia Polskich Fleksografów. To kolejny krok tej firmy w kierunku dalszej integracji ze środowiskiem poligraficznym.
„Przystąpienie do Zrzeszenia Polskich Fleksografów jest kolejnym działaniem naszej firmy, które ma jeszcze bardziej przybliżyć nas do spraw, którymi żyje to środowisko, w tym wypadku drukarń z sektora fleksograficznego. Będąc członkiem tak prężnie działającej organizacji, mamy nadzieję jak najgłębiej wejść w problematykę tego dynamicznego sektora, by w jeszcze większym stopniu zaspakajać potrzeby rynku fleksodruku, proponując mu przynoszące finansowe i organizacyjne korzyści rozwiązania, które od lat z sukcesami wdrażane są przez naszą firmę w drukarniach fleksograficznych. W okresie utrudnionych warunków inwestowania nasza oferta wychodzi ponadto naprzeciw wysiłkowi inwestycyjnemu drukarń, wspierając drukarnie w wyborze i zdobywaniu jak najkorzystniejszych rodzajów finansowania, w tym także bezzwrotnego dofinansowywania unijnego nowych projektów z zakresu budowy i rozbudowy ich potencjału poligraficznego. Tym celom służy przede wszystkim oficjalnie powołany do życia na początku 2009 roku wysoko wyspecjalizowany Departament Funduszy Europejskich, zatrudniający w ramach struktur Infosystems SA fachowców w zakresie funduszy europejskich, poligrafii, prawa, finansów i zarządzania. Departament ten ma już na swoim koncie sporządzenie wniosków na dofinansowania poligrafii na ponad 100 mln PLN i pracuje nad kolejnymi wnioskami na najbliższe nabory wniosków w ramach POIG 2007–2013. Mamy nadzieję, że poprzez członkostwo w zrzeszeniu będziemy mogli drukarniom z tego sektora jak najlepiej służyć pomocą i fachowym wsparciem przybliżając im nowoczesne technologie, na których oparte są nasze produkty oraz prowadząc działalność doradczą i umożliwiając urzeczywistnienie ich ambitnych planów rozwojowych i inwestycyjnych, co z pewnością zaowocuje nowymi kontaktami i projektami” – mówi Krzysztof Łukaszewicz, dyrektor handlowy w firmie Infosystems SA.
Zrzeszenie Polskich Fleksografów to organizacja skupiająca firmy z branży poligraficznej, prowadzące swoją działalność głównie w sektorze flekso. Należą do niej drukarnie, naświetlarnie, a także dostawcy materiałów oraz rozwiązań dla druku fleksograficznego. Zrzeszenie od wielu już lat jest bardzo aktywną organizacją i prężnie działa na rzecz swoich członków organizując konferencje, spotkania, prowadząc działalność szkoleniową i informacyjną.
Firma Infosystems SA ma już na swoim koncie wiele wdrożeń w drukarniach fleksograficznych, działa na tym rynku z powodzeniem już od ponad dziesięciu lat, odnotowując znaczące sukcesy i stając się liderem na rynku polskim, jeśli chodzi o wdrożenia systemów informatycznych w drukarniach flekso. PrintManager.JDF to flagowy produkt firmy Infosystems SA. Został zaprojektowany z uwzględnieniem najnowszych trendów technologicznych w produkcji oprogramowania, umożliwia wspomaganie procesu zarządzania drukarnią lub innym przedsiębiorstwem poligraficznym od momentu nawiązania kontaktu z klientem, poprzez proces realizacji zamówienia, aż po magazynowanie i logistykę. W codziennej produkcji korzysta już z niego wiele czołowych drukarń fleksograficznych (wdrożyły go m.in. drukarnie AZ Color, Dekor-Media, Natalii, MTC, Formika, PZ Dekor, Simet).
Firma Infosystems SA aktywnie również od lat wspiera firmy z tego sektora branży, oferując im działalność doradczą oraz świadcząc usługi z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. Aby móc sprawnie obsługiwać swoich klientów w tym zakresie utworzyła w swoich strukturach specjalną samodzielną jednostkę organizacyjną – wspomniany Departament Funduszy Europejskich. A wraz z EUGA (konsorcjum firm Microsoft, Hewlett-Packard i BRE Bank SA) uruchomiła inicjatywę, w ramach której przedsiębiorstwa poligraficzne mogą bezpłatnie otrzymać doradztwo w zakresie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu informatyzacji przedsiębiorstwa. Przy okazji tej inicjatywy został uruchomiony portal www.FunduszeEuropejskie.org.pl, który jest stale rozwijany i aktualizowany o ważne informacje dotyczące uruchamianych funduszy.
„Mamy nadzieję, że nasze członkostwo w Zrzeszeniu Polskich Fleksografów powiększy jeszcze bardziej liczbę drukarń, które zdecydowały się korzystać z naszego systemu, a nam pozwoli zaprezentować im możliwości naszych rozwiązań, które pozwolą na jeszcze lepszą organizację ich zakładów” – mówi Krzysztof Łukaszewicz.
Océ Arizona 350 GT na targach RemaDays 2010
Niesłabnące zainteresowanie ploterem Océ Arizona 350GT i jego szerokie możliwości sprawiły, że firma Océ Poland zdecydowała się zaprezentować go podczas targów RemaDays 2010.
Arizona 350GT obsługuje druk z wykorzystaniem białego atramentu i zapewnia wysoką prędkość drukowania. Wykorzystuje atramenty utwardzane promieniami UV oraz unikalną technologię obrazowania zmiennej wielkości kropli Océ VariaDot i dzięki temu zapewnia niemal fotograficzną jakość obrazu w różnorakich zastosowaniach. Ploter można zastosować do drukowania na materiałach do podświetleń, tekturze, drewnie, kafelkach, szkle, płytach CD, blejtramach, a nawet na elementach mebli i innych nietypowych materiałach. „Podczas targów zaprezentujemy odwiedzającym nas gościom wszystkie te możliwości i drukować będziemy na wszystkich tych materiałach. Istotnym jest również fakt, że ploter Océ Arizona 350GT można zastosować wykorzystując własne, niepowtarzalne aplikacje, co pozwala użytkującym go drukarniom na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na trudnym rynku zleceń. Mamy więc nadzieję, że jego prezentacje podczas targów RemaDays zainteresują wielu odwiedzających targi gości” – mówi Rafał Osiekowicz, kierownik produktu WFPS w firmie Océ Poland.
Arizona 350GT to ploter do drukowania na płaskich materiałach, posiada on również opcję podawania nośnika z roli dla drukowania na mediach giętkich.
Opcja obsługi białego atramentu pozwala na poddrukowanie mediów lub przedmiotów o innym kolorze niż biały oraz nadruk na transparentnych materiałach, które mają być podświetlane, lub też na zadrukowywanie jednolitych białych powierzchni. Wykonanie poddruku białym atramentem tworzy podkład na powierzchni, dzięki czemu można go zadrukować innym kolorem. Przy użyciu unikalnej technologii zmiennej wielkości kropli – Océ VariaDot, powstają punkty o zmiennej wielkości; dozowanie kropli atramentu o objętości zmieniającej się od zaledwie 6 do 42 pikolitrów pozwala z jednej strony na drukowanie ostrych obrazów o płynnym gradiencie barw i naturalnie odbieranych ćwierćtonach, a z drugiej zapewnia uzyskiwanie nasyconych, jednolicie pokrytych, barwnych powierzchni. Rezultatem jest niemal fotograficzna jakość obrazu drukowanego z ostrością, którą wcześniej uzyskiwano przy rozdzielczości 1440 dpi lub wyższej; zapewniona jest dodatkowo oszczędność atramentu sięgająca do 50% w stosunku do sześciokolorowych drukarek o stałej wielkości kropli.
O zaletach plotera Océ Arizona 350GT przekonało się już wielu jego użytkowników w Polsce. Innowacyjność i unikalność tego plotera Océ docenione zostały również przez jury wielu międzynarodowych konkursów. Wystarczy wspomnieć chociażby fakt, że zdobył on po raz trzeci (wraz z innym urządzeniem Océ – Arizona 350 XT) tytuł „Produktu roku” – najważniejszą z nagród, w kategorii urządzeń produkcyjnych UV przeznaczonych do zadrukowywania materiałów sztywnych, jakie przyznaje stowarzyszenie DPI (Digital Printing & Imaging).
„Świadczy to o tym, że marka Océ Arizona to synonim naprawdę wysokiej jakości. Jakości nie do pobicia przez urządzenia konkurencyjne, które również starają się pozyskać ten prestiżowy tytuł od kilku już lat. Dlatego serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska (numer B6 w hali IV) podczas targów RemaDays 2010” – mówi Rafał Osiekowicz.
Konkurs Złoty Gryf 2010
Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Złotego Gryfa na najlepszą jakość w poligrafii, organizowanego co roku przez Polską Izbę Druku.
Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w Polsce w 2009 roku. Drukarnie rywalizują o nagrody w dziesięciu kategoriach: produkt wielobarwny w oprawie prostej, produkt wielobarwny w oprawie złożonej, czasopismo wielobarwne, produkt jedno- lub dwubarwny w oprawie prostej, produkt jedno- lub dwubarwny w oprawie złożonej, opakowanie z nadrukiem, etykieta, gazeta, produkt informacyjno-reklamowy, kalendarz.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują statuetki Złotego Gryfa, prawo jego używania jako znaku graficznego na dokumentach firmowych i przywilej zamieszczania na swoich wyrobach tekstu: „Drukarnia jest laureatem konkursu Złoty Gryf 2010”.
Zgłoszenia mogą napływać do 31 marca 2010 r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czasie Balu Polskiej Izby Druku połączonego z Galą wręczenia laureatom statuetek Złotego Gryfa.
Piotr Kuzebski na nowo utworzonym stanowisku
Z dniem 1 stycznia 2010 roku Piotr Kuzebski, dyrektor zarządzający Stora Enso Polska, objął dodatkowo nowo utworzone stanowisko dyrektora ds. sprzedaży kartonów i produktów opakowaniowych Stora Enso w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jego zadaniem będzie rozwijanie działań jednostki biznesowej Packaging Boards w dawnych krajach WNP i Jugosławii, Albanii, Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji oraz na Węgrzech.
Utworzenie nowego stanowiska – osoby odpowiedzialnej za sprzedaż kartonów i produktów opakowaniowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – stanowi część strategii koncernu Stora Enso, która zakłada większą koncentrację na rozwijających się rynkach. Mówi Piotr Kuzebski: „Segment opakowań to jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów branży poligraficznej, co nasza firma dostrzegła już wiele lat temu wprowadzając na rynek innowacyjne rozwiązania w tej dziedzinie. Jednocześnie uważamy, że – poza regionami takimi jak Ameryka Południowa czy Azja – kraje Europy Środkowo-Wschodniej to jeden z najbardziej perspektywicznych i obiecujących rynków dla takich koncernów jak Stora Enso. Dotychczas jedynie w części z krajów, za które będę odpowiedzialny, byliśmy obecni w sposób bezpośredni; większość z nich była obsługiwana z innych rynków. W związku z tym wśród moich najważniejszych zadań znajduje się zbudowanie odpowiednich struktur Stora Enso w krajach dotychczas nieobjętych działaniami bezpośrednimi oraz ich wzmocnienie tu, gdzie już jesteśmy obecni, np. w Rosji, Polsce czy w Czechach”.
Piotr Kuzebski jest jednym z siedmiu regionalnych dyrektorów ds. sprzedaży kartonów i produktów opakowaniowych w Europie. Poza tworzeniem strategii i rozwijaniem biznesu Packaging Boards w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, nadzoruje on bezpośrednio osoby zajmujące się sprzedażą kartonów i produktów opakowaniowych w poszczególnych krajach wchodzących w skład tego obszaru.
Piotr Kuzebski jest związany z polskim oddziałem Stora Enso od dziewięciu lat. Od stycznia 2005 roku pełni funkcję dyrektora zarządzającego firmy Stora Enso Polska, wcześniej przez niemal cztery lata był w niej odpowiedzialny za sprzedaż papierów publikacyjnych. Poza rocznym epizodem w firmie Wittchen (w której pełnił kolejno funkcje dyrektora ds. eksportu i dyrektora zarządzającego siecią sprzedaży), Piotr Kuzebski przez całą karierę zawodową jest związany z branżą papierniczą i opakowaniową. W latach 1993–2000 pracował w firmie Nitech (dziś będącej częścią Antalis Group), w której przeszedł drogę od stanowiska dyrektora logistyki do dyrektora marketingu. Po jej przejęciu przez Arjo Wiggins Appleton, w latach 1998–2000 pełnił w niej jednocześnie funkcję koordynatora działań marketingowych w regionie Europy Wschodniej.
Piotr Kuzebski jest absolwentem wydziału ekonomii i zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Brał udział w wielu seminariach i szkoleniach biznesowych, m.in. prowadzonych przez London Business School, Business School w Hadze i Institute of Technology w Middlesborough, Businesmannn Institute, ICAN Institute, jak też wewnętrznych, dedykowanych dla kadry zarządzającej Stora Enso, prowadzonych przez Swedish Institute of Management oraz MDP International.
Ma 40 lat, jest żonaty i ma dwoje dzieci.

Jet Media na targach RemaDays 2010
W tym roku firma Jet Media po raz pierwszy prezentuje swoją ofertę na targach RemaDays, w dniach 27–29 stycznia (Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Expo XXI Warszawie).
Udział firmy w tych targach zainspirowało zorganizowanie w tym roku sektorów Out&IndoorDays (reklama zewnętrzna i wewnętrzna) oraz TechnologyDays (specjalistyczne maszyny do wydruków wielkoformatowych, grawerowania i haftu).
Na tegorocznych targach Rema Jet Media prezentuje urządzenia wielofunkcyjne, które mogą znaleźć zastosowanie w niskonakładowej produkcji reklam i pozwolą poszerzyć ofertę agencji reklamowych, drukarń sitodrukowych i offsetowych.
Firma występuje z ofertą ploterów, laminatorów, atramentów i mediów do druku.
Ploter drukująco-tnący Roland Roland XC-540 MT to uniwersalne urządzenie, które umożliwia miedzy innymi druk białym i srebrnym metalicznym atramentem, co pozwala uzyskać efekty dostępne dotychczas jedynie w wysokonakładowych technologiach druku. XC-540MT został zaprojektowany do druku efektownych aplikacji reklamowych. Grafika samochodowa, naklejki, etykiety, POP-upy, banery oraz inne aplikacje mogą zostać wykonane z użyciem barw złotej i srebrnej. Maszyna osiąga maksymalną prędkość 41 m2/godz. i maksymalną rozdzielczość 1440×1440 dpi w trybie CMYK. Jako zintegrowany ploter drukująco-tnący XC-540MT drukuje, a następnie automatycznie wycina po obrysie nadrukowane grafiki. Atramenty ECO-SOL MAX zapewniają mocne i bogate kolory, wysoką odporność na ścieranie, szybki czas schnięcia, szeroki gamut kolorów, możliwość druku na mediach niepowlekanych. Ploter może być wyposażony w system stałego zasilania w ekonomiczne atramenty ES max.
Z kolei Roland VersaCAMM VP-540i to ekonomiczna wersja urządzenia drukująco-tnącego dedykowana do produkcji banerów, naklejek, etykiet, koszulek, plakatów, grafiki na pojazdy itd. Cztery głowice drukujące pozwalają uzyskiwać wysokie prędkości druku. Głowica drukująca i tnąca działają niezależnie, a system pozycjonowania QuadrAlign pozwala odnaleźć i wyciąć grafikę, która została zdjęta, zalaminowana, a następnie ponownie założona na ploter. Ploter VP wyposażony jest w nawijarkę mediów i może być uzbrojony w system stałego zasilania w ekonomiczne zamienniki atramentów: Es max lub Flemink Ultra.
Laminator Jet Mounter 44'' służy do zabezpieczania wydruków, zarówno inkjetowych, jak i solwentowych. Dzięki bardzo prostej budowie, a przy tym łatwej obsłudze, laminator jest znakomitą pomocą przy uszlachetnianiu każdej, nawet najbardziej wymagającej pracy. Bardzo dobrze sprawdza się przy produkcji średnio- i wysokonakładowej.
Atrament solwentowy ES max nadaje się do wszystkich modeli ploterów Roland serii VP, XC i XJ, jest dostępny wraz z systemem stałego zasilania nowej generacji. Stosowanie atramentu ES max umożliwia obniżenie kosztów druku aż o 50%. Atrament charakteryzuje się bardzo szeroką gamą kolorystyki i pozwala wykorzystać 100% możliwości, jakie daje maszyna.
Natomiast atrament solwentowy Flemink Ultra jest nowym, ekonomicznym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą produkować z jeszcze większymi prędkościami trwałe wydruki o wysokiej odporności mechanicznej, nawet na materiałach niskiej jakości. Flemink Ultra został zaprojektowany specjalnie dla tych, którzy chcą drukować szybko i dużo. Ulepszona formuła pozwala na osiągnięcie o 30% wyższych prędkości drukowania przy tym samym nasyceniu barw.
AJ 1000 XL, nowy, ekonomiczny atrament do ploterów z serii Roland AJ 1000, charakteryzuje się wysoką jakością druku we wszystkich zakresach rozdzielczości i niską ceną, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji maszyny.
Na targach jest prezentowana szeroka gama mediów do druku wielkoformatowego i do tworzenia efektownych aplikacji reklamowych oraz fine art.
Na stoisku Jet Media oferuje także specjalnie ceny i promocje.
Euro-Reklama 2010
Od 10 do 12 marca 2010 w Poznaniu będzie trwała kolejna edycja targów Euro-Reklama. Zwiedzającym zostaną udostępnione dwa salony: Visual Expo i Digital Printing Expo. Równolegle odbędą się Targi Telewizyjne Poznań Media Expo, stanowiące uzupełnienie tematyczne całości.
Organizatorzy, Międzynarodowe Targi Poznańskie, przygotowali ponad 12 tysięcy m2 powierzchni wystawienniczej, na której swoją ofertę zaprezentuje ponad dwieście firm. Imprezie towarzyszyć będą dodatkowe wydarzenia branżowe, m.in. cykl merytorycznych prezentacji, warsztatów i konferencji.
Miesięczniki „Świat DRUKU” i „Pro-KREACJA” są partnerami medialnymi targów.

Cezex dąży do zawarcia układu z wierzycielami
Cezex sp. z o.o., znany polski dystrybutor podłoży do druku, jest na drodze zawarcia układu z wierzycielami. W tym celu funkcjonująca od 20 lat spółka, zatrudniająca prawie dwustuosobowy zespół, złożyła wniosek o zawarcie układu w postępowaniu upadłościowym. 21 grudnia 2009 roku sąd w Warszawie wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu.
Postępowanie układowe to początek kolejnego etapu działań mających na celu zagwarantowanie dalszej działalności operacyjnej firmy, w wyniku której możliwe będzie zawarcie układu z wierzycielami i dotrzymanie zobowiązań przez jedną z najbardziej znanych marek w branży poligraficznej w Polsce. Pomimo prowadzonej od wielu miesięcy restrukturyzacji spółki, redukcji kosztów o 40%, wzrostu efektywności działania i wdrożenia nowych technologii zarządzania zapasami, Cezex w 2009 roku odnotował straty i problemy z płynnością finansową. W wyniku ogólnoświatowego kryzysu na rynkach finansowych z firmy odpłynęło dużo kapitału obrotowego na rzecz instytucji finansowych. Idące w ślad za tym ograniczenie dostaw spowodowały spadek sprzedaży i stopniową redukcję udziału w rynku.
Alternatywą zarysowanego scenariusza jest ogłoszenie upadłości spółki, której konsekwencją może być jej likwidacja. W takim wypadku zagrożeni utratą pracy będą nie tylko pracownicy, lecz również większość z jej licznych kontrahentów, np. małe rodzinne firmy transportowe, dla których Cezex jest często jedynym klientem.
„Jesteśmy w stanie przewidzieć możliwy wpływ likwidacji firmy Cezex na dalsze losy branży – mówi jej prezes Cezariusz Szlachcic. – Do tej pory Cezex był gwarantem pewnej równowagi na rynku dystrybutorów. Dzięki nam ceny papieru i warunki handlowe oferowane przez konkurencyjnych dystrybutorów były atrakcyjne dla klientów. Gdyby Cezex przestał funkcjonować, to otoczenie rynkowe zmieniłoby się diametralnie. Już dziś coraz więcej drukarń dostrzega zagrożenia wynikające z działania na rynku coraz mniejszej liczby konkurentów Cezeksu. Otrzymaliśmy ok. 1000 listów poparcia i deklaracji chęci dalszej współpracy ze strony klientów. Jest to swoiste potwierdzenie potrzeby działalności takiego dystrybutora jak Cezex”.
W ciągu ostatnich miesięcy stworzony został plan działań, którego celem jest doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami. Jak szacuje Cezariusz Szlachcic, przy zagwarantowaniu dostaw w kredycie kupieckim Cezex sp. z o.o. jest w stanie szybko powrócić na właściwe miejsce na rynku. Zawarte już porozumienie z bankami dające firmie pięcioletni okres karencji w spłacie długów jest pierwszym bardzo ważnym elementem strategii finansowej.


<< Poprzedni  1-10  11  12  13  14  15  16  17  18  | < 19 >  20  21-30  31-40  41-50  Następny >>


Nowa strona
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Firmy manroland AG i Océ Printing Systems GmbH porozumiały się w sprawie międzynarodowej współpracy w zakresie cyfrowych rozwiązań inkjetowych dla przemysłu poligraficznego. <br />
Od 2011 roku będą oferowały kompleksowe rozwiązania w zakresie druku cyfrowego dla przemysłu poligraficznego – m.in. doradztwo, systemy, usługi i materiały dostarczane z jednego źródła. Firmy będą proponować rozwiązania wykorzystywane na wszystkich etapach poligraficznego procesu produkcyjnego, łącząc produkty przeznaczone do zarządzania danymi, druku cyfrowego i offsetowego oraz obróbki końcowej.<br />
Zdaniem firmy manroland, obydwa przedsiębiorstwa wzajemnie się uzupełniają i dlatego razem są w stanie uzyskać przewagę nad konkurentami. Dzięki współpracy firma manroland będzie mogła wejść w branżę druku cyfrowego, natomiast Océ uzyska dostęp do nowych klientów, dzięki czemu znacznie zwiększy swój udział w rynku poligraficznym. <br />
Firmy Océ i manroland nawiązały współpracę
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o
Reklamy Krokus: Wykonujemy wdrożenia nowoczesnego systemu System ERP Odoo to jedna aplikacja dla całego Twojego biznesu i innowacyjna technologia.