Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Z ostatniej chwili


Cezex dąży do zawarcia układu z wierzycielami
Cezex sp. z o.o., znany polski dystrybutor podłoży do druku, jest na drodze zawarcia układu z wierzycielami. W tym celu funkcjonująca od 20 lat spółka, zatrudniająca prawie dwustuosobowy zespół, złożyła wniosek o zawarcie układu w postępowaniu upadłościowym. 21 grudnia 2009 roku sąd w Warszawie wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu.
Postępowanie układowe to początek kolejnego etapu działań mających na celu zagwarantowanie dalszej działalności operacyjnej firmy, w wyniku której możliwe będzie zawarcie układu z wierzycielami i dotrzymanie zobowiązań przez jedną z najbardziej znanych marek w branży poligraficznej w Polsce. Pomimo prowadzonej od wielu miesięcy restrukturyzacji spółki, redukcji kosztów o 40%, wzrostu efektywności działania i wdrożenia nowych technologii zarządzania zapasami, Cezex w 2009 roku odnotował straty i problemy z płynnością finansową. W wyniku ogólnoświatowego kryzysu na rynkach finansowych z firmy odpłynęło dużo kapitału obrotowego na rzecz instytucji finansowych. Idące w ślad za tym ograniczenie dostaw spowodowały spadek sprzedaży i stopniową redukcję udziału w rynku.
Alternatywą zarysowanego scenariusza jest ogłoszenie upadłości spółki, której konsekwencją może być jej likwidacja. W takim wypadku zagrożeni utratą pracy będą nie tylko pracownicy, lecz również większość z jej licznych kontrahentów, np. małe rodzinne firmy transportowe, dla których Cezex jest często jedynym klientem.
„Jesteśmy w stanie przewidzieć możliwy wpływ likwidacji firmy Cezex na dalsze losy branży – mówi jej prezes Cezariusz Szlachcic. – Do tej pory Cezex był gwarantem pewnej równowagi na rynku dystrybutorów. Dzięki nam ceny papieru i warunki handlowe oferowane przez konkurencyjnych dystrybutorów były atrakcyjne dla klientów. Gdyby Cezex przestał funkcjonować, to otoczenie rynkowe zmieniłoby się diametralnie. Już dziś coraz więcej drukarń dostrzega zagrożenia wynikające z działania na rynku coraz mniejszej liczby konkurentów Cezeksu. Otrzymaliśmy ok. 1000 listów poparcia i deklaracji chęci dalszej współpracy ze strony klientów. Jest to swoiste potwierdzenie potrzeby działalności takiego dystrybutora jak Cezex”.
W ciągu ostatnich miesięcy stworzony został plan działań, którego celem jest doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami. Jak szacuje Cezariusz Szlachcic, przy zagwarantowaniu dostaw w kredycie kupieckim Cezex sp. z o.o. jest w stanie szybko powrócić na właściwe miejsce na rynku. Zawarte już porozumienie z bankami dające firmie pięcioletni okres karencji w spłacie długów jest pierwszym bardzo ważnym elementem strategii finansowej.

Nowe urządzenia LED firmy Brother
Firma Brother wprowadziła na rynek kolorowe urządzenia Business Colours Compact LED. Zastosowana w nich technologia LED została opracowana przez inżynierów Brother. Nowe urządzenia to doskonałe rozwiązanie dla małych i średnich firm oferujące zaawansowane funkcje biznesowe, niezawodność technologii LED, korzystną cenę oraz możliwość zaoszczędzenia miejsca.
Grupa produktów LED składa się z pięciu kompaktowych, ekonomicznych modeli: trzech urządzeń wielofunkcyjnych (DCP-9010CN, MFC-9120CN i MFC-9320CW) oraz dwóch drukarek (HL-3040CN i HL-3070CW). Urządzenia te oferują zaawansowane funkcje oraz wysoką jakość charakterystyczne dla większych urządzeń laserowych, jednak w mniejszej obudowie. W zależności od modelu pozwalają one na pracę grup roboczych liczących od dwóch do dziesięciu użytkowników w sieci przewodowej lub bezprzewodowej.
Wszystkie urządzenia LED firmy Brother drukują z prędkością 16 stron na minutę zarówno w kolorze, jak i w czerni. Standardowo wyposażone zostały w podajnik papieru mieszczący 250 arkuszy i podajnik ADF o pojemności 35 stron, który pozwala sprawnie wykonywać wydruki, kopie oraz skany nawet wielostronicowych dokumentów. Prosta ścieżka prowadzenia papieru gwarantuje łatwe drukowanie na grubym papierze lub kopertach. Dzięki opcji drukowania kilku stron na jednym arkuszu możliwe jest ograniczenie zużycia papieru oraz materiałów eksploatacyjnych.
Dodatkowe funkcje oferowane przez urządzenia LED firmy Brother to m.in.: ekran LCD, bezpośredni interfejs USB do druku i skanowania, skanowanie do serwera FTP, serwera poczty, sieci, funkcja Secure Function Lock (umożliwia zdefiniowanie limitów drukowania dla konkretnego użytkownika), możliwość rozszerzenia pamięci do ponad 500 MB.
Warto podkreślić, że urządzenia LED firmy Brother wyposażone zostały w funkcję Secure Print (bezpiecznego drukowania). Podczas wykonywania polecenia drukowania w komputerze użytkownik może nadać dokumentowi numer PIN. Wydruk zostanie uruchomiony dopiero po wpisaniu tego numeru na panelu drukarki. Dzięki temu poufne dokumenty nie trafią w niepowołane ręce.
Mechanizm druku kolorowego zastosowany w nowych urządzeniach Brother spełnia wymagania normy ISO/IEC19798 w zakresie wydajności tonera. Urządzenia LED firmy Brother posiadają oddzielny bęben i toner, co przyspiesza wymianę materiałów i pozwala użytkownikowi wymienić tylko ten element, który aktualnie tego wymaga. Wszystkie urządzenia otrzymały certyfikaty ekologiczne Energy Star oraz der Blaue Engel.
Cztery pory roku z Duplo - zima
W dniach 27–28 stycznia br. firma Duplo zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwiązaniami gwarantującymi wysoką jakość wydruków kolorowych i usprawniającymi procesy introligatorskie na Dni Otwarte do swojej siedziby przy ulicy Cyklamenów 1 w Warszawie. Impreza będzie pierwszą w czterech, jakie zaplanowała firma dla swoich klientów w ramach spotkań z cyklu „Cztery pory roku z Duplo”.
„Po sukcesie naszych ostatnich Dni Otwartych, które odwiedziło wiele osób, pomyśleliśmy, że warto nadać naszym spotkaniom charakter cykliczny. Są one bowiem nie tylko możliwością zaprezentowania naszej bogatej oferty, ale również służą nam do spotkań z jednej strony z dotychczasowymi klientami, którzy poszukują – wraz z rozwojem swoich firm – nowych rozwiązań, albo z zupełnie nowymi, których zainteresowała nasza oferta. Taki bliski kontakt ułatwia nam już na wstępie zaproponowanie odwiedzającym nas gościom rozwiązań przeznaczonych konkretnie dla ich potrzeb – mówi Gabriela Swat, Marketing Manager w firmie Duplo Polska sp. z o.o. – Dlatego już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszego Centrum Demonstracyjnego”.
Podczas najbliższej edycji Dni Otwartych partnerem technologicznym firmy Duplo będzie Xerox. Zaprezentuje on urządzenie DCP 700, umożliwiające pełnokolorowe drukowanie cyfrowe z prędkością 70 stron/minutę. Firma Duplo natomiast zademonstruje rozwiązania umożliwiające oprawę zeszytową oraz szybkie i proste broszurowanie, dostosowane do zróżnicowanych nakładów (system Duplo 3500); lakierowanie UV, gwarantujące zupełnie nową jakość wydruków (Duplo UV Coater 205A); oprawę klejoną do produkcji książek (oklejarka DuBinder DPB 500). Podczas Dni Otwartych Duplo można będzie również zobaczyć rozwiązania przeznaczone do produkcji wizytówek, zaproszeń, okładek, kuponów itp., umożliwiające cięcie, bigowanie, perforację w jednym przebiegu, co użytkownikom przynosi oszczędność czasu, a co za tym idzie również pieniędzy. Wśród prezentowanych urządzeń znajdą się także bigówka DC-445 i urządzenia tnącą-bigujące: DC-615 Pro i DC-645 oraz urządzenia umożliwiające szybkie i tanie powielanie cyfrowe książek, instrukcji obsługi, materiałów technicznych (DP-S850 i DP-J450). Nowością, jaką zaproponuje odwiedzającym Dni Otwarte firma Duplo, będzie falcerka podłączona do bigówki, umożliwiająca bigowanie od razu ze złamywaniem. Wśród prezentowanych urządzeń znajdą się też falcerki Duplo i Foldmaster.
„Mamy nadzieję, że wśród wielu naszych urządzeń przedstawiciele zakładów poligraficznych znajdą dla siebie coś, co pozwoli im na optymalizację procesów introligatorskich, które mają ogromne znaczenie w całym procesie produkcji poligraficznej. Nasze urządzenia są bardzo konkurencyjne, a ich użytkownikom gwarantują oszczędność czasu i pieniędzy przy realizacji zleceń, co – na obecnym, trudnym rynku – ma ogromne znaczenie” – dodaje Gabriela Swat.
Rejestracja możliwa jest on-line: www.dniotwarteduplo.pl, faksem: 022 845 70 27 lub e-mailem: info@duplopolska.pl
Nowa siedziba magazynu Igepa Wrocław
Pod koniec grudnia 2009 zmieniła się lokalizacja wrocławskiego oddziału Igepa Polska. Magazyn i biuro sprzedaży we Wrocławiu przeniesione zostało do nowoczesnego centrum logistycznego Skalski Logistic Park w Wojkowicach. Nowy adres biura i magazynu Igepa Wrocław to: Wojkowice, ul. Wrocławska 36, 55-020 Żórawina.
Siedziba Igepy zlokalizowana jest teraz przy węźle autostradowym Wrocław Wschodni-Strzelin, dojazd z Wrocławia drogą nr 395 lub autostradą A4.
Dzięki większej powierzchni (1200 m2; łączna pojemność: 2200 palet, poprzednio: 750) nowego magazynu możliwe będzie utrzymanie wyższych stanów magazynowych wszystkich produktów znajdujących się w stałej ofercie. Nowoczesna konstrukcja (zarządzanie stanami przez program Synaptic.WMS, oparty na kodach kreskowych) i wyposażenie magazynu (modułowy system regałów firmy Jungheinrich) stwarzają optymalne warunki do składowania i przechowywania papieru, dzięki czemu w pełni zachowuje on swoje właściwości. Wielkość nowego magazynu pozwoli na poszerzenie dostępnego asortymentu, lepsze funkcjonowanie systemu dostaw i szybsze realizowanie zleceń.

PuzzleFlow w ofercie Ricoh Europe
W ostatnim czasie firma PuzzleFlow Solutions Europe zawar?a umow? z Ricoh Europe, na podstawie której jej rozwi?zanie Colour Server, stworzone na bazie systemu produkcyjnego PuzzleFlow, mo?e by? dystrybuowane w ró?nych krajach Europy z wybranymi maszynami cyfrowymi Ricoh. Pierwszym krajem, w którym porozumienie wesz?o w ?ycie, by?a Holandia, gdzie Colour Server jest oferowany z maszyn? Ricoh 900 Pro.
Umowa zak?ada, ?e ka?dy z europejskich oddzia?ów operacyjnych firmy Ricoh Europe mo?e we w?asnym zakresie zdecydowa?, w jaki sposób Colour Server b?dzie sprzedawany i z jakimi maszynami Ricoh ??czony we wspólnym pakiecie. „W Holandii – dzi?ki implementacji tego programu – jest oferowana specjalna, zgodna ze standardem ISO wersja maszyny Ricoh 900 – mówi Toon de Munnik z PuzzleFlow Solutions Europe. – Rozpocz?li?my tak?e szkolenia dla pracowników firmy Ricoh Europe z kilku krajów w zakresie instalowania, zarz?dzania i diagnostyki naszego rozwi?zania. Co wi?cej, w ramach umowy oferujemy te? pe?ne wsparcie serwisowe dla wszystkich oddzia?ów Ricoh Europe i jej klientów”.
Obecnie w mi?dzynarodowych centrach demonstracyjno-szkoleniowych Ricoh Europe w holenderskim Woerden i w Londynie dzia?aj? systemy demo wyposa?one w oprogramowanie Colour Server. Tu odbywaj? si? prezentacje dla przedstawicieli firmy oraz potencjalnych u?ytkowników. „Chcemy, aby docelowo w centrum pokazowym ka?dego oddzia?u funkcjonuj?cego w strukturach Ricoh Europe pracowa? system demo z naszym oprogramowaniem – kontynuuje Toon de Munnik. – Colour Server wspó?pracuj?cy z maszynami Ricoh b?dzie te? prezentowany podczas majowych targów Ipex”.
Colour Server to rozwi?zanie stworzone wspólnie przez firmy ACCHSH i PuzzleFlow Solutions Europe, przy udziale Infotec Netherlands. Program ten znajduje zastosowanie w ramach cyfrowego systemu workflow i pozwala u?ytkownikowi na zarz?dzanie ró?nymi urz?dzeniami wyj?ciowymi w zakresie kontroli barwnej i stabilno?ci kolorów – od bardzo prostych konfiguracji sprz?towych, po rozbudowane i kompleksowe zestawy sk?adaj?ce si? z wielu maszyn drukuj?cych. Colour Server eliminuje konieczno?? implementacji w kontrolerze maszyny drukuj?cej typu DFE (digital frond end) dedykowanego programu do zarz?dzania barw?. W przypadku instalacji kompleksowych program ten jako jedyny odpowiada za zarz?dzanie kolorowymi wydrukami w wielu urz?dzeniach wyposa?onych w ró?ne kontrolery typu DFE.
„Colour Server umo?liwi klientom pe?n? kontrol? nad wyj?ciowymi kolorami uzyskiwanymi w stosowanych przez nich maszynach drukuj?cych zgodnie ze standardami kolorystycznymi (np. ISO 12647), specyfik? urz?dzenia b?d? wewn?trzfirmowymi standardami w zakresie drukowania” – podkre?la Toon de Munnik.
Colour Server sk?ada si? z trzech modu?ów. Pierwszy z nich jest wykorzystywany do tworzenia profili ICC dla poszczególnych maszyn drukuj?cych i profili typu DeviceLink stosowanych w programie Colour Server. Drugi umo?liwia automatyczne zarz?dzanie barw? w plikach przy u?yciu specyficznych ustawie? i wygenerowanych wcze?niej profili typu DeviceLink. Ostatni pozwala na pomiar rzeczywistej barwy uzyskiwanej w urz?dzeniu wyj?ciowym i jego porównanie z za?o?onym wcze?niej profilem. W rezultacie u?ytkownik otrzymuje raport o ewentualnych ró?nicach w obu parametrach w postaci standardowej warto?ci ΔE.
Warto podkre?li?, ?e Colour Server nie jest zamkni?tym programem. Mo?na go z powodzeniem rozbudowa? do bardziej zaawansowanej wersji systemu PuzzfleFlow, nawet do Printing On Demand – rozbudowanej aplikacji, b?d?cej systemem wsparcia i automatyzacji zada? w drukarniach.

Nowe drukarki Mimaki
Firma Mimaki wprowadza do sprzedaży kilka nowości. Jedną z nich jest ploter drukujący w technologii UV UJF-706. Reprezentuje on nową generację drukarek inkjetowych UV z płaskim łożem, pozwalających na równoległą produkcję pełnokolorową oraz druk kolorem białym, które mogą być opcjonalnie wyposażone w przystawkę do druku z roli. Nowy system Mimaki Spray Suppressor zabezpiecza wrażliwe części urządzenia przed negatywnym wpływem kropli atramentu i zwiększa gęstość kropli. Maksymalny obszar zadruku wynosi do 700×600 mm, natomiast maksymalna grubość mediów to 150 mm. Urządzenie wyposażone jest w opcję automatycznego rozpoznawania pozycji podłoża, co ma znaczenie przy druku zmiennych danych lub wdrukowywaniu małych obrazów. W zależności od rodzaju aplikacji można stosować atramenty do podłoży sztywnych lub elastycznych, dodatkowo dostępny jest twardy atrament błyszczący utrwalany UV, umożliwiający otrzymanie gładkich wykończeń i efektów specjalnych.
Kolejna nowość to drukarka Tx400-1800D. Może być ona wykorzystywana do druku bezpośrednio na tekstyliach, jak i utrwalać sublimacyjnie, wykorzystując media sublimacyjne. Dzięki temu drukarka oferuję szerszą gamę produktów i jest bardziej wydajna. Dostępne są trzy różne rodzaje atramentów: sublimacyjne, reaktywne i na bazie kwasów. Wpływ na środowisko jest mniejszy dzięki zastosowaniu pojemników wielokrotnego użytku o pojemności dwóch litrów. Wpływa to również na zmniejszenie kosztów. Firma Mimaki wyposażyła maszynę Tx400-1800D w Bulk Ink System (MBIS) i opatentowany system UISS (system ciągłego podawania atramentu), aby zapewnić automatyczne przełączanie tuszu pomiędzy dwulitrowymi pojemnikami, gdy jeden z nich jest pusty, aby druk nie był przerywany. Maksymalnie cztery litry atramentu (2X2L na kolor) umożliwiają drukowanie bez nadzoru przez dłuższy okres czasu i zapewniają dłuższy cykl produkcyjny.
Mimaki JV5-320DS to nowa maszyna do druku bezpośredniego, jak i sublimacyjnego, bazująca na sprawdzonym i znanym na rynku ploterze solwentowym JV5-320, który charakteryzuje się wysoką produktywnością (60 m2/godz.) oraz jakością (1400 dpi) przy szerokości zadruku do 3,2 m. Dzięki zastosowaniu specjalnej formuły tuszu, wydruki są ekologiczne, przez co świetnie nadają się do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Mimaki JV5-320 DS jest wszechstronnym urządzeniem do produkcji banerów, flag, poliestrowych reklam, wyposażonym w bardzo nowoczesne rozwiązania takie jak: automatyczny system podawania mediów (AMF), system ciągłego druku – przełączenia miedzy kasetami (UISS) czy opcja sprawdzania drożności dysz (NCU).
Premierowe Canon imageRUNNER
W dniu 11 stycznia br. Canon Europe ogłosił premierę dwóch nowych serii kompaktowych monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych (MFP) formatu A3: imageRUNNER 2500 oraz imageRUNNER 2300. Maszyny zaprojektowano z myślą o wydajnym i oszczędnym druku czarno-białym w małych i średnich grupach roboczych oraz przedsiębiorstwach.
Linia produktów imageRUNNER 2500 zastępuje obecną serię iR 2018/30. Rozbudowana grupa dziesięciu kompaktowych urządzeń oferuje ekonomiczny druk, kopiowanie, skanowanie oraz funkcje wysyłania. Znakomicie sprawdzi się w małych i średnich grupach roboczych. Do zalet nowej serii należy szybki druk z prędkością do 45 stron/min, duża pojemność podajników papieru, błyskawiczne wychodzenie z trybu uśpienia i wydruk pierwszej kopii już po niecałych czterech sekundach. Użytkownicy nowych urządzeń mogą szybko i wydajnie skanować w kolorze, wysyłając dokumenty w różne miejsca, w tym do folderów w sieci i na serwerach FTP, a także na adresy e-mail. Umożliwia to funkcja Canon i-Send. Urządzenia tworzą także wysokiej klasy skompresowane pliki PDF, wygodne w udostępnianiu przez e-mail.
Seria imageRUNNER 2500 zapewnia niski koszt eksploatacji i utrzymania dzięki konstrukcji przyjaznej w serwisowaniu. Wymogi konserwacyjne i związane z nimi nakłady ulegają ograniczeniu także dzięki zastosowaniu bębna o wyższej trwałości. Urządzenia są przystosowane do pracy w sieci, a administratorzy IT mają możliwość ich zdalnego monitorowania za pomocą konsoli iW Management Console. Do bezproblemowej integracji z istniejącymi w przedsiębiorstwie systemami IT służy obsługa języków PCL i PostScript. Rodzina imageRUNNER 2500 jest kompatybilna z aplikacją Canon e-Maintenance, która dzięki zdalnej diagnostyce maksymalizuje czas bezawaryjnej pracy. W razie wystąpienia błędu natychmiast powiadomiony zostaje serwis. E-Maintenance służy także do minimalizacji obciążeń administracyjnych dzięki automatycznym odczytom wskaźników i monitoringowi materiałów eksploatacyjnych.
Natomiast podstawowa linia urządzeń imageRUNNER 2300 przeznaczona jest dla mniejszych grup roboczych oraz przedsiębiorstw, które na co dzień nie potrzebują druku w kolorze. Nowe modele, zastępujące serię iR 2318L, zwiększają wydajność pracy, oferując druk z prędkością do 20 str./min, krótki czas reakcji oraz mieszczący pięć linii i łatwy w obsłudze wyświetlacz LCD. Ponadto usprawniają one działanie zespołowe dzięki dostępnym opcjonalnie funkcjom druku i skanowania sieciowego, dzięki czemu grupy robocze mogą współdzielić jedno urządzenie.
Obie nowe serie posiadają certyfikat EnergyStar i należą do najbardziej energooszczędnych urządzeń w swojej klasie, co potwierdzają niskie wskaźniki TEC. Modele z serii imageRUNNER 2500 w trybie uśpienia pobierają zaledwie 1,5 W.
W skład serii urządzeń Canon imageRUNNER 2500 wchodzą modele Canon imageRUNNER 2520/i, 2525/i, 2530/i, 2535/i oraz 2545/i. Seria imageRUNNER 2300 obejmuje modele imageRUNNER 2318 i 2320. Urządzenia będą dostępne w Europie od 1 lutego 2010 r.
Ekologiczny papier 4CC
Papier do kolorowego druku cyfrowego 4CC produkowany od 15 lat przez Stora Enso, spełnia najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe i ma największą liczbą eko-etykiet spośród wszystkich papierów do wydruków kolorowych. Jest on wybielany bez udziału chloru elementarnego (ECF, Elementary Chlorine Free), opatrzony eko-etykietą Nordyckiego Łabędzia (Nordic Swan), a także posiada certyfikat środowiskowy FSC, nadawany przez Radę ds. Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej (Forest Stewardship Council). Ponadto 4CC opatrzony jest eko-etykietą EU Flower, który to symbol pomaga konsumentom dokonywać szybkiego wyboru produktów spełniających najwyższe standardy środowiskowe, zdrowotne, funkcjonalne i jakościowe. Emisja CO2 z paliw kopalnych w procesie produkcyjnym 4CC jest wyjątkowo niska, a papiernia stale pracuje nad tym, żeby jeszcze bardziej ją obniżyć.
4CC jest obecnie wytwarzany w papierni Stora Enso w Nymölla (Szwecja), która posiada certyfikat ISO 14001. i jest zarejestrowana w systemie EMAS (Eco-Management and Audit Scheme, Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu). Stanowi to gwarancję, że papiernia w sposób planowy i systematyczny nieustannie pracuje nad tym, aby jej produkty coraz lepiej spełniały surowe normy ochrony środowiska.
Z okazji 15 urodzin papieru 4CC opracowane zostaną nowe materiały marketingowe, takie jak broszury, strona internetowa, materiały promocyjne i wiele innych. Jubileusz zostanie również uczczony różnymi specjalnymi wydarzeniami.

Nowości 4Printers na targach RemaDays
Firma 4Printers podczas targów RemaDays zaprezentuje bogatą ofertę specjalistycznych akcesoriów i urządzeń do postprodukcji aplikacji wielkoformatowych. Na stoisku odwiedzający oprócz akcesoriów będą mieli okazję sprawdzić jakość ploterów Roland i oczkownic automatycznych firmy Piromatic.
Specjalnie dla wszystkich gości firma przygotowała pokazy i warsztaty z obróbki oraz przygotowania aplikacji. Podczas targów będzie także można zapisać się na całodniowe warsztaty z zakresu postprodukcji, które odbędą się w późniejszym terminie, ok. dwóch tygodni po targach. Program warsztatów będzie dostępny na stoisku.
„Z uwagi na to, że specjalizujemy się w dostarczaniu akcesoriów do postprodukcji, przygotowaliśmy dla odwiedzających pokazy oczkowania, zgrzewania i innych prac związanych z obróbką aplikacji. Nasi klienci będą mogli sami sprawdzić najlepsze urządzenia do codziennych prac, które wykonują w swoich firmach” – powiedział Tomasz Kopacz. „Nasza firma dostarcza najszerszy na rynku wybór akcesoriów i na targach zaprezentujemy kompleksowość oferowanych rozwiązań. Co ciekawe, prezentujemy naszym klientom różne metody prac, dopasowane do profilu i skali działalności drukarni lub agencji” – dodał Rafał Mitura.
4Printers przygotowało stoisko wspólnie z dystrybutorem ploterów Roland. Odwiedzający zobaczą, jak drukują najnowsze plotery Rolanda z serii XJ, i dowiedzą się o możliwościach i parametrach innych urządzeń drukujących oraz tnących tego producenta. W ramach oferty części i akcesoriów oferowanych do ploterów 4Printers zaprezentuje patyczki i ściereczki do czyszczenia głowic oraz głowice Epson DX, dumpery, wipery.
Nowością prezentowaną na stoisku będą w pełni automatyczne oczkownice niemieckiej firmy Piromatic. Zaplanowano premierę nowego modelu oczkownicy PM-279, który w całkowicie zautomatyzowanym procesie montuje oczka w banerach i innych materiałach. Urządzenia Piromatic dostępne są wersjach stacjonarnych i na ruchomych wózkach.
Pośród akcesoriów do obróbki banerów znajdą się ręczne prasy oczkujące Hiker, ręczne narzędzia do wybijania oczek, oczka banerowe, taśmy do banerów i wałki. Oferta 4Pritners to szeroki wybór płynów i akcesoriów do oczyszczania powierzchni oraz aplikacji folii samoprzylepnych, w tym rakle, wałki, termometry i urządzenia do usuwania starych folii winylowych.
Więcej informacji – na stronie www.4printers.pl
Międzynarodowe Dni Reklamy RemaDays 2010
W tegorocznych Międzynarodowych Dniach Reklamy RemaDays 2010, najważniejszym tego typu wydarzeniu w Europie Środkowo-Wschodniej, weźmie udział rekordowa liczba ponad 500 wystawców z Polski i z zagranicy. Na powierzchni wystawowej o wielkości 15 tysięcy m2 w Warszawskim Centrum Expo XXI zaprezentują się firmy oferujące upominki, reklamę wewnętrzną i zewnętrzną oraz technologie reklamowe. Targi odbędą się w dniach 27–29 stycznia. Możliwość zapoznania się z najnowszymi produktami, rozwiązaniami oraz trendami marketingu i reklamy są najważniejszymi argumentami, aby przybyć na to niecodzienne wydarzenie – prawdziwe „święto reklamy’, jak zapewniają organizatorzy.
W tej edycji GJC Inter Media – organizator imprezy postawił sobie za zadanie zapewnienie maksymalnej wygody zarówno wystawcom, jak i zwiedzającym. Wprowadzono nowy, czytelny podział prezentujących się firm na trzy sektory Out&Indoor, Gifts i Technology, pozwalający odwiedzającym na łatwe odszukanie interesującej ich oferty. Zostanie udostępniona nowa hala o powierzchni 4 tys. m2, która pomieści sektor Technology i Out&Indoor. Zastosowano udogodnienia komunikacyjne w postaci powiększonego o 300 miejsc parkingu w obrębie hal wystawowych oraz dodatkowego parkingu buforowego w bliskiej odległości z dowozem na teren wystawy bezpłatnym autobusem. Nowością są też „strefy odpoczynku”, w których będzie można nie tylko odpocząć i posilić się, ale przede wszystkim w miłej atmosferze, przy kawie podtrzymać istniejące lub nawiązać nowe nieformalne kontakty.
Budowanie osobistych relacji z klientami to dzisiaj kluczowe zadanie dla managerów sprzedaży każdej firmy działającej w sektorze b2b. Targi jako największy „meeting” biznesowy są najefektywniejszym narzędziem dla realizacji tego celu. RemaDays 2010, anonsowane jako największe wydarzenie branży reklamowej już nie tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowej, oferuje wszystkim wystawcom najlepszy efekt jakości zwiedzających w stosunku do poniesionych kosztów prezentacji firmy.


CtP Agfa :Avalon N4 w firmie PBMedia
W ostatnim czasie w firmie PBMedia rozpoczął pracę półformatowy system CtP, oparty na termicznej naświetlarce Agfa :Avalon N4, będącej jedną z najważniejszych ubiegłorocznych premier rynkowych Agfa Graphics. Poza nią zakupiona przez PBMedia konfiguracja obejmuje: wywoływarkę do płyt termoczułych :Elantrix 95 SX, stacker SX, system odbitek próbnych oraz serwer ze stacją roboczą. Całością steruje system produkcyjny :Apogee Prepress 6.0 w wersji Manage. Warto podkreślić, że jest to kolejna już w ostatnich miesiącach instalacja rozwiązania CtP firmy Agfa Graphics w regionie Warmii i Mazur.
W styczniu 2010 roku doszło do zaplanowanego połączenia dwóch przedsiębiorstw – działającej od wielu lat Oficyny Poligraficznej z Lidzbarka Warmińskiego, specjalizującej się w druku offsetowym, i PBMedia, spółki zajmującej się przygotowalnią cyfrową i realizującej obsługę zamówień na usługi poligraficzne dla odbiorców polskich oraz zagranicznych. Mówi Paweł Baranowski, współwłaściciel nowo utworzonej firmy: „Pomysł połączenia sił i stworzenia jednego przedsiębiorstwa zajmującego się kompleksową działalnością poligraficzną narodził się w ubiegłym roku. Przez dłuższy czas byłem klientem Oficyny Poligraficznej i zlecałem w niej szereg prac, głównie z rynku brytyjskiego i francuskiego. Korzystałem też z usług jednej z olsztyńskich naświetlarni CtP, której klientem – jak się okazało – była także Oficyna Poligraficzna. Jednocześnie poszukiwałem na rynku polskim partnera w zakresie druku, zaś właściciele Oficyny Poligraficznej zaczęli myśleć o inwestycji we własną przygotowalnię cyfrową. Usiedliśmy więc do stołu i rozpoczęliśmy rozmowy na temat ewentualnej współpracy, tudzież fuzji, która byłaby korzystna dla obu stron”.
W rezultacie już pod koniec 2009 roku firma PBMedia wydzierżawiła część powierzchni użytkowanej przez Oficynę Poligraficzną i zakupiła – z myślą o nowym podmiocie gospodarczym – półformatowy system CtP Agfa Graphics. „Miał być on wniesiony aportem do nowej spółki, wraz z licznymi zamówieniami na druk – mówi Paweł Baranowski. – Tak też się stało. Oficyna Poligraficzna ze swej strony wniosła park sprzętowy w zakresie druku offsetowego (m.in. maszynę KBA Performa 66) i urządzeń introligatorskich (takich producentów jak Duplo, GUK, Schneider Senator czy Stahl) a także liczne kontakty i klientów, nie tylko z regionu warmińsko-mazurskiego, oraz bogate doświadczenia w zakresie działalności poligraficznej”.
„Oficyna Poligraficzna działa od 1993 roku – mówi Mateusz Horba, syn Zdzisława, założyciela tej rodzinnej drukarni i współwłaściciel nowo utworzonej firmy – wykonując najróżniejsze prace z szeroko pojętego akcydensu, a w mniejszym stopniu także etykiety. Współpracowaliśmy przede wszystkim z agencjami reklamowymi i końcowymi odbiorcami druków z całej Polski, jak również – głównie za sprawą kontaktów wniesionych przez PBMedia – z zagranicy. Obecnie, m.in. za sprawą systemu CtP firmy Agfa Graphics, wszyscy oni są obsługiwani przez nowy podmiot gospodarczy w bardziej kompleksowy i wydajniejszy sposób”.
Pracujące w firmie PBMedia rozwiązanie CtP składa się z najnowszego systemu produkcyjnego :Apogee Prepress 6.0 w wersji Manage, półformatowej naświetlarki termicznej :Avalon N4-10S oferującej prędkość 21 płyt B2/godz., wywoływarki do płyt termoczułych :Elantrix 95 SX ze stackerem SX, serwera ze stacją roboczą oraz systemu odbitek próbnych Epson Stylus Pro 4880. O kryteriach wyboru dostawcy i konfiguracji systemu mówi Paweł Baranowski: „Wcześniej zarówno PBMedia, jak i Oficyna Poligraficzna, współpracowały z naświetlarnią wyposażoną w system CtP, bazujący na technologii fioletowej. Wieloletnia współpraca z tą firmą układała się nam bardzo dobrze i cenimy profesjonalność świadczonych tam usług – dziękujemy przy tej okazji wszystkim pracownikom tej naświetlarni. My jednak chcieliśmy pójść w inną stronę – stąd decyzja o systemie termicznym gwarantującym łatwość procesu produkcji płyt offsetowych. Agfa Graphics przedstawiła nam najbardziej korzystną ofertę dlatego zdecydowaliśmy się na jej rozwiązanie”. Mateusz Horba dodaje: „Pod uwagę braliśmy też fakt, że Agfa Graphics ma w Olsztynie swojego dystrybutora w postaci firmy Use, co gwarantuje bardzo szybką dostawę materiałów eksploatacyjnych i ewentualną wizytę serwisową. Nie bez znaczenia był też fakt naszych pozytywnych doświadczeń ze współpracy z Panem Jarosławem Suchodolskim, odpowiedzialnym w Agfa Graphics za ten region Polski, który – jeszcze za czasów swojego wcześniejszego pracodawcy – spowodował, że w naszej hali maszyn pojawiła się KBA Performa”.
Właściciele firmy zakładają, że docelowo w 90% system CtP będzie wykorzystywany na własne potrzeby, pozostałe 10% mocy produkcyjnych to ewentualne zlecenia dla innych drukarń z regionu. Obecnie cała produkcja realizowana przez PBMedia jest oparta na płytach wykonywanych w urządzeniu Agfa Graphics. „Jak do tej pory nie mieliśmy z nim żadnych problemów – mówi Paweł Baranowski. – Sam proces instalacji i szkolenia również przebiegał bardzo sprawnie. Dla nas – jako wcześniejszych klientów naświetlarni usługowej – posiadanie własnego systemu CtP oznacza przede wszystkim sprawniejszą obsługę klientów i możliwość lepszego zaplanowania całej produkcji, a także niższe koszty związane z przygotowaniem prac do druku”.
Właściciele PBMedia zapowiadają, że także rok 2010 przyniesie kolejne inwestycje w ich firmie. Myślimy o kolejnej maszynie drukującej i dalszej rozbudowie introligatorni, jak również o wdrożeniu zaawansowanego systemu zarządzania produkcją i całym przedsiębiorstwem, jednak o szczegółach na razie nie chcielibyśmy mówić - konkluduje Mateusz Horba.


Konferencja Security Printing w Pradze
W dniach 26–28 stycznia odbędzie się w Pradze (Republika Czeska) jubileuszowa, dziesiąta konferencja Security Printing and Alternative Solutions in Central Eastern Europe and Russia/CIS. Tematy, które będą poruszane podczas konferencji, to zabezpieczenia banknotów, paszportów i innych dokumentów, biletów loteryjnych, kart plastikowych etc., e-paszporty, papier magnetyczny, hologramy, systemy weryfikacji dukumentów zabezpieczonych, wykrywanie fałszerstw, europejskie karty ID. W tym roku imprezę organizują wspólnie Pyrabelisk i Pira.
Poprzednia konferencja z tego cyklu odbyła się w styczniu 2009 w Wilnie. Wzięło w niej udział 48 przedstawicieli europejskich rządów, wystąpiło 25 prelegentów z Litwy, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Polski, Łotwy, Austrii, Finlandii, Grecji, Belgii, Rosji, Białorusi, Chorwacji oraz Szwajcarii. Wśród prelegentów znalazł się reprezentant Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Wystąpienie przedstawiciela PWPW jest przewidziane także podczas tegorocznej konferencji.
11. Zimowa Konferencja Poligraficzna w Bukowinie
W dniach 13–16 stycznia 2010 roku w Domu Zdrowia „Rysy” w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się 11. Zimowa Konferencja Poligraficzna organizowana przez Szczecińską Agencję Edukacyjną we współpracy z portalem PrintinPoland.com i pod patronatem prasowym miesięcznika „Świat DRUKU”. W ramach spotkania, którego tegorocznym lajtmotiwem będą rozwiązania mające zoptymalizować działalność firm poligraficznych w obecnym, niełatwym okresie, odbędą się też 6. zawody w narciarstwie alpejskim Huber Ski Cup Bukowina 2010 o puchar firmy Michel Huber Polska.
Styczniowe spotkania w Bukowinie Tatrzańskiej stały się już tradycją i nieodłącznym elementem kalendarza imprez skierowanych do przedstawicieli polskiej branży poligraficznej. Tym razem, z uwagi na ostatnie zawirowania na rynkach finansowych i zmieniające się warunki w gospodarce światowej, jej motywem przewodnim będą recepty i rozwiązania, które mają ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorstwom poligraficznym w niełatwym otoczeniu rynkowym. Mówi Waldemar Światły, szef Szczecińskiej Agencji Edukacyjnej: „W tym roku nasz program kierujemy do przedstawicieli drukarń cyfrowych, offsetowych i fleksograficznych, ale też dostawców, wydawnictw i innych firm działających w szeroko rozumianej branży poligraficznej. Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas tematyka wystąpień, zarówno w części panelowej, jak też podczas prezentacji firm, spotka się z zainteresowaniem wszystkich uczestników. Zwłaszcza, że wielu z prelegentów będzie uwzględniać w swoich referatach praktyczne rozwiązania w zakresie optymalizacji gospodarowania zasobami materiałowymi i ludzkimi w tych niełatwych dla przedsiębiorstw czasach. Liczymy też na udział wielu osób w kolejnej edycji zawodów narciarskich o puchar firmy Michael Huber Polska, które co roku cieszą się dużą popularnością wśród naszych gości”.
Zawody narciarskie Huber Ski Cup Bukowina 2010 odbędą się 15 stycznia na przyhotelowym stoku. Nagrody w zawodach zostaną wręczone podczas tradycyjnej kolacji wieńczącej konferencję, połączonej z kuligiem z pochodniami.
Cena za udział w konferencji wynosi 1185 zł od osoby i obejmuje: zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (dopłata do „jedynki” – 180 zł), wyżywienie oraz udział w części rekreacyjnej, w tym w zawodach Huber Ski Cup Bukowina 2010.
Dla klientów portalu PrintinPoland.com przygotowano specjalny rabat 5% (nie obejmuje on dopłaty do pokoju 1-osobowego). Z kolei klienci Poligraficznej Agencji Informacyjnej PrintinPoland.com mają możliwość skorzystania z rabatu 5% przy zakupie pakietów sponsorskich.

Program konferencji
13.01.2010 r. środa
godz. 18.30-20.00 - kolacja
14.01.2010 r. czwartek
godz. 8.00 – 9.30 - śniadanie
godz. 10.00 – rozpoczęcie konferencji
„Efektywny udział w targach drogą do sukcesu w businessie” – Jerzy Kaczmarek, dyrektor targów Poligrafia, Międzynarodowe Targi Poznańskie
„Optymalizacja, oszczędności – świadome wybory” – Robert Kuczera, Michael Huber Polska
„Inwestycje sposobem na kryzys” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska
godz. 13.00 – obiad
godz. 15.30 – obrady konferencji: Organizacja i zarządzanie drukarnią
blok tematyczny firmy Infosystems SA – Mariusz Sosnowski i Izabela Szczurek
- „Nowoczesne metody kalkulacji kosztów produktów poligraficznych”
- „Rachunkowość zarządcza i kontroling produkcji kluczem do sukcesu”
- „Wpływ zoptymalizowanego planowania produkcji na skuteczne skracanie czasu przyrządów maszyn i efektywnego wykorzystania zasobów”
godz. 19.00 – kolacja, muzyka

15.01.2010 r. piątek
godz. 9.00 – śniadanie
godz. 10.30 – obrady konferencji
„Łowienie klientów w sieci” – Jacek Hamerliński, COBRPP
„Offset? Rotograwiura? Zróbmy to na flekso! Kodak Flexcel NX” – Mariusz Teras, Kodak Polska
„Praca tymczasowa – nowe zjawisko i rozwiązania nie tylko na kryzys” – Joanna Sułek, Grupa ITC
godz. 13.00 – obiad
godz. 14.30 VI Zawody narciarskie poligrafów HUBER SKI CUP BUKOWINA 2010
godz. 18.00 – kolacja
godz. 19.30 – kulig, śnieg, pochodnie – zakończenie zawodów, wręczenie pucharu, grzane piwo

16.01.2010 r. sobota
godz. 8.00 – śniadanie
godz. 9.00 – wystąpienia firm
godz. 12.00 – obiad i zakończenie konferencji

Zajęcia odbywają się w sali konferencyjnej Domu Zdrowia „Rysy”, Bukowina Tatrzańska, ul. Leśna 20.
Hotel dla uczestników konferencji zarezerwowany jest od godzin południowych w dniu 13.01.2010 r.
Urządzenia Océ w firmie Reprotechnika Wrocław
Wielkoformatowa drukarka Océ ColorWave 600 rozpoczęła pracę w ostatnim czasie w firmie Reprotechnika Wrocław sp. z o.o. Wcześniej zainstalowane zostały tu dwa inne urządzenia Océ – TDS 700, zastępując poprzednie modele tego producenta, które od lat pracowały w firmie. Inwestycje te znacznie przyspieszyły realizację zleceń w tym istniejącym na rynku od wielu lat przedsiębiorstwie.
Dla firmy Reprotechnika Wrocław krótki czas realizacji zlecenia zawsze był priorytetem. Od kilku lat wdraża ona takie standardy i technologie, aby klient nie musiał oczekiwać na realizację usługi dłużej niż jedną dobę. Jest to możliwe dzięki doświadczonym pracownikom, korzystającym z szybkich i niezawodnych urządzeń, w jakie inwestuje firma.
Reprotechnika Wrocław działa od szesnastu lat. Zajmuje się przede wszystkim obsługą biur projektowych, firm inwestycyjnych i budowlanych oraz agencji reklamowych. Podstawą jej działalności jest druk wielkoformatowy CAD oraz GIS, choć świadczy również usługi z zakresu mało- i wielkoformatowego druku cyfrowego, kopiowania, skanowania wraz z obróbką cyfrową oraz oprawy dokumentów. Pierwszy ploter laserowy pojawił się w firmie w 1996 roku i od tego czasu Reprotechnika inwestowała w nowoczesne urządzenia produkcyjne, niezbędne w działalności reprograficznej. W 2008 roku zakupiła dwa urządzenia firmy Océ – TDS 700, które zastąpiły w codziennej produkcji pracujące w zakładzie wcześniejsze modele tego producenta – TDS 600. Natomiast w ostatnim czasie Reprotechnika zainwestowała w kolejne urządzenie Océ – ploter Color Wave 600.
„Zakupione przez nas plotery to bardzo wydajne urządzenia sześciorolkowe i obecnie większość zleceń drukujemy właśnie na nich. Bywa, że firmy budowlane jednego dnia zlecają nam wydruk, a już następnego wynoszą segregatory pełne projektów. Krótki czas realizacji zlecenia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości usług jest dla nas niezmiernie ważny. Warto wspomnieć, że dodatkowym atutem naszej ostatniej inwestycji w urządzenie Color Wave 600 jest również trwałość wydruków – mówi Andrzej Podrez, dyrektor ds. technicznych w Reprotechnice Wrocław. – Dwa urządzenia TDS 700 firmy Océ (w tym jedno wyposażone w składarkę online) w pełni zaspokajają nasze potrzeby jeżeli chodzi o druk mono. Jednak drukowanie w kolorze zawsze było dla nas usługą wymagającą dużych nakładów czasowych. Bywało, że duże, pilne zlecenia drukowaliśmy na kilku ploterach jednocześnie, co nie pozostawało bez wpływu na jakość usługi. Pojawienie się w naszej firmie plotera Oce Color Wave 600 to ogromny postęp. Obecnie czas drukowania zleceń w kolorze i w trybie mono różni się już u nas tylko nieznacznie”.
Zakupione przez Reprotechnikę Wrocław systemy Océ TDS700 gwarantują wysoką jakość uzyskiwanych wydruków. Wyróżniają się bardzo krótkim – zaledwie 43-sekundowym – czasem uzyskania pierwszego wydruku liczonym od momentu włączenia maszyny; co więcej, dzięki zastosowanej tu technologii Océ Image Logic już pierwsza kopia czy wydruk są poprawnie wykonane. Systemy te przyczyniają się również do większej dbałości o środowisko oraz higienę pracy dzięki obniżonemu poziomowi hałasu, zredukowanej emisji ciepła oraz niezwykle niskiej emisji ozonu. Dodatkowo wykorzystują unikatową technologię utrwalania Radiant fusing, która charakteryzuje się niższym zużyciem energii w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań, a ponadto sprzyja obniżeniu kosztów eksploatacyjnych.
Urządzenie Océ Color Wave 600 oparte jest na unikatowej technologii Océ CrystalPoint, która łączy zalety drukowania w oparciu o toner i druk atramentowy. Przekształca ona toner Océ TonerPearls w żel, który krystalizuje się na dowolnym rodzaju papieru, dając w efekcie wyraziste, wysokiej jakości, odporne na wodę obrazy o wyjątkowo precyzyjnym rozmieszczeniu poszczególnych punktów. Ta zaleta eliminuje konieczność foliowania wydruków, minimalizuje koszty zlecenia i pozwala zaoszczędzić czas jego realizacji. Dodatkowo prędkość drukowania w tej nowatorskiej technologii jest przynajmniej dwukrotnie większa w porównaniu z konwencjonalnymi drukarkami atramentowymi.
„Do uproszczenia i przyśpieszenia procesu przyjmowania zamówień i ich realizacji – oprócz zakupionych wyżej wspomnianych urządzeń – przyczynił się także rozwój internetu. Nasz internetowy system obsługi zleceń druku cyfrowego Reprotechnika Online został tak skonstruowany, aby każdy pracownik miał szybki wgląd w listę zleceń zgłoszonych do realizacji. Umożliwia to operatorom DTP takie dzielenie się obowiązkami, aby każdy z nich wykonywał prace, w których posiada największe doświadczenie. Podniosło to – wraz z nowymi urządzeniami, które mamy – również jakość naszych usług” – mówi Andrzej Podrez.
Urządzenia Océ, w które zainwestowała Reprotechnika Wrocław, oparte są na nowatorskich technologiach, niejednokrotnie nagradzanych wieloma prestiżowymi nagrodami na całym świecie. Umożliwiają one uzyskiwanie wydruków wysokiej jakości w bardzo krótkim czasie, co ma niemałe znaczenie dla klientów firmy, ale – jak twierdzi Andrzej Podrez – zalety ostatnich inwestycji najbardziej odczuli pracownicy Reprotechniki Wrocław: „Dzięki zakupionym urządzeniom pracujemy wydajniej i spokojniej, bez konieczności pozostawania po godzinach”.
O wyborze urządzeń Océ zadecydowały przede wszystkim potrzeby i wymagania klientów firmy Reprotechnika Wrocław, ale niemałe znaczenie miał również fakt, że firmy współpracują ze sobą od lat. „Współpraca między nami układała się zawsze bardzo dobrze i od lat zaopatrujemy się w firmie Océ. Pomaga to nam w utrzymaniu naszych klientów i dzięki nowym rozwiązaniom, jakie dostarcza nam ten producent, w pozyskaniu nowych” – podsumowuje Andrzej Podrez.

Zmiany w zarządzie firmy Eurodruk-Kraków
Pod koniec ubiegłego roku stanowisko dyrektora zarządzającego i członka zarządu firmy Eurodruk-Kraków objęła Grażyna Żbitowska, związana z branżą poligraficzną od dwunastu lat, a z grupą Euro-Druckservice, do której należy to krakowskie przedsiębiorstwo – od marca 2009.
Grażyna Żbitowska jest absolwentką wydziału germanistyki i literaturoznawstwa Uniwersytetu w Lipsku. Na tej samej uczelni ukończyła również studia podyplomowe na wydziale stosunków i prawa międzynarodowego. W kolejnych latach uzyskała tytuł Executive MBA w austriackiej SMA Wien oraz ukończyła studia podyplomowe na kierunku psychologia biznesu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.
Grażyna Żbitowska rozpoczęła pracę w branży poligraficznej w 1997 roku, obejmując stanowisko dyrektora personalnego w katowickiej drukarni Marquard Press. Po przejęciu jej w 2001 roku przez giełdową Poligrafię SA, trzecią wówczas co do wielkości drukarnię heatsetową w Polsce, Grażyna Żbitowska pełniła funkcję dyrektora drukarni w Katowicach i członka zarządu. Do jej zadań należały: restrukturyzacja przedsiębiorstwa, likwidacja zakładu w Katowicach, przeniesienie pracowników i produkcji do nowo wybudowanej drukarni w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Starachowicach, a także nadzór nad uruchomieniem Poligrafii Bis sp. z o.o. – podmiotu w 100% zależnego od kieleckiej spółki-matki.
W latach 2002–2006 Grażyna Żbitowska pracowała jako doradca wielu firm międzynarodowych, m.in. dla grupy wydawniczo-poligraficznej Univest Marketing Ltd. z siedzibą w Kijowie, gdzie odpowiadała za wdrożenie nowoczesnych standardów zarządzania produkcją i zasobami ludzkimi, a także przygotowanie firmy do przyjmowania i profesjonalnej obsługi zleceń zagranicznych. Doradzała także firmom austriackim i niemieckim rozpoczynającym działalność w Europie Środkowo-Wschodniej. W latach 2006–2007 zajmowała się uruchomieniem i zarządzaniem pierwszej drukarni heatsetowej w Kazachstanie, zaś przez kolejny rok swojej kariery zawodowej pełniła funkcję dyrektora operacyjnego islandzkiej grupy poligraficznej, zarządzając trzema drukarniami zlokalizowanymi w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech. Od marca 2009 roku jest związana z koncernem Euro-Druckservice. W okresie od lipca do połowy listopada pełniła funkcję menedżera czasowego i prokurenta w firmie Eurodruk-Kraków, zaś z dniem 19 listopada br. została powołana na stanowisko dyrektora zarządzającego i członka zarządu.

Eurodruk-Kraków istnieje od 1997 roku i należy do bawarskiej grupy Euro-Druckservice z siedzibą w Passawie. Specjalizuje się w wysokonakładowej produkcji książek, broszur, czasopism i materiałów reklamowych. W 2005 roku Eurodruk-Kraków stał się pierwszą w Polsce arkuszową drukarnią o profilu typowo akcydensowym, która zdecydowała się na inwestycję w kompletną linię do druku wielkoformatowego. W skład jej parku maszynowego wchodzą m.in. system CtP Agfa Graphics, arkuszowe maszyny offsetowe KBA i manroland w formatach B0, B1 i B2, linia do oprawy miękkiej Wohlenberg, linia do oprawy zeszytowej Müller Martini oraz urządzenia introligatorskie MBO i Polar.

System produkcji książek Müller Martini w RR Donnelley
Zapotrzebowanie przemysłu poligraficznego na szybkie, niezawodne i ekonomiczne rozwiązania oferowane w druku cyfrowym stale wzrasta. Mając to na uwadze firmy RR Donnelley i Müller Martini podjęły współpracę w zakresie realizacji zintegrowanego, wysoko wydajnego cyfrowego systemu do druku inkjetowego oraz produkcji książek. Skonstruowana przez firmę RR Donnelley maszyna drukująca produkuje z prędkością do 250 metrów (800 stóp) na minutę. W pełni automatyczny system produkcji książek firmy Müller Martini gwarantuje niezawodną realizację zleceń nawet przy takiej prędkości pracy. Nowy cyfrowy system produkcji książek firmy Müller Martini składa się z linii Sigma ze zintegrowaną maszyną do oprawy bezszyciowej Pantera. W połączeniu z cyfrową maszyną drukującą ProteusJet 1200 dpi firmy RR Donnelley system wytwarza w bardzo krótkim czasie bardzo wysokiej jakości książki w miękkiej oprawie oraz bloki książkowe wykorzystywane do produkcji książek w twardej oprawie.
Linia Sigma firmy Müller Martini łączy wszystkie procesy produkcyjne, od przekazywania danych w procesie przygotowania produkcji poprzez druk cyfrowy aż po dalszą obróbkę po druku. Umożliwia to w pełni zautomatyzowaną produkcję w jednym procesie – od zwoju papieru po gotową książkę. Ta konsekwentna integracja wszystkich procesów częściowych pozwala na niezwykle szybką i ekonomiczną produkcję nawet małych nakładów.
„Jesteśmy niezwykle zadowoleni z długoletniej współpracy partnerskiej i biznesowej z firmą RR Donnelley – mówi Bruno Müller, CEO Müller Martini. – Szeroka paleta wydajności oferowanych przez nas systemów do dalszej obróbki po druku oraz wciąż rozwijana przez nas innowacyjność produktów pozwalają na tworzenie naszej firmie rozwiązań, które spełniają oczekiwania RR Donnelley w zakresie cyfrowych technologii obróbki po druku”.
Prezes Grupy RR Donnelley Dan Knotts powiedział: „Cieszymy się, że nasza stała partnerska współpraca z firmą Müller Martini doprowadziła do tego ważnego dla naszych klientów przełomu. Wierzymy, że ten zintegrowany system druku cyfrowego i oprawy połączy wiodące w swojej branży technologie RR Donnelley i Müller Martini oraz stworzy innowacyjne możliwości, a tym samym wzmocni pozycję RR Donnelley jako przedsiębiorstwa wiodącego pod względem technologii. To połączenie pozwala na zwiększenie prędkości produkcyjnych i redukuje konieczne procesy produkcyjne, pozwalając jednocześnie na dostarczanie wydawnictwom produktów wysokiej jakości przy maksymalnej elastyczności produkcji”.

Poszerzona edycja Lubelskich Targów Opakowań i Poligrafii
W dniach 19–20 maja 2010 w Lublinie po raz drugi odbędą się Lubelskie Targi Opakowań i Poligrafii organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Lubelskie Targi Opakowań i Poligrafii Opakprint to nowe wydarzenie organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. To spotkanie dla przedstawicieli przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych i firm handlowych sektora opakowań i poligrafii.
Idea utworzenia targów narodziła się z potrzeby rynku i chęci nawiązania współpracy z partnerami z Polski południowo-wschodniej. Obserwując rosnące zainteresowanie targami Taropak MTP postanowiły zorganizować podobną wystawę w Lublinie. Nowa formuła umożliwia dotarcie także do wystawców reprezentujących firmy z Ukrainy czy Białorusi. Atutem targów jest duże doświadczenie współorganizatora – Międzynarodowych Targów Lubelskich, oraz dogodne położenie nowego pawilonu wystawienniczego, oddanego do użytku kilka lat temu i zlokalizowanego w centrum miasta.
Pierwsza edycja targów odbyła się w dniach 11–12 marca 2009 r. Zgromadziła kilkudziesięciu wystawców z Niemiec, Szwecji i Polski. Zaprezentowali oni najnowsze produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne w zakresie opakowań. Wśród oferowanych artykułów dominowały opakowania i materiały do wyrobu opakowań oraz maszyny i urządzenia pakujące.
Ważnym elementem targów są wydarzenia towarzyszące, organizowane we współpracy z Polską Izbą Opakowań oraz Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym. Podczas inauguracyjnej edycji uczestnicy mogli wziąć udział w seminariach dotyczących problemów certyfikacji opakowań w Polsce i bezpieczeństwa zdrowotnego opakowań dla żywności. Poruszony został także temat wyzwań, jakie stawia przed przedsiębiorcami branży opakowań kryzys finansowy.
Kolejna edycja lubelskich targów opakowań zostanie poszerzona o poligrafię, zarówno w zakresie oferty prezentowanej na targach, jak i programu wydarzeń towarzyszących. Połączenie tych uzupełniających się wzajemnie sektorów rynku z pewnością przyczyni się do zwiększenia zainteresowania targami ze strony profesjonalnych zwiedzających.
Kolejna instalacja firmy Derya
Drukarnia Pektor w Lublinie świadczy usługi poligraficzne na rynku polskim od 40 lat, produkuje głównie książki w oprawie miękkiej. W celu poszerzenia możliwości produkcyjnych pod koniec zeszłego roku wzbogaciła swój park maszynowy o oklejarkę Horizon BQ 270 C, której dostawcą jest firma Derya sp. z o.o.
Maszyna ta oferuje wiele dobrych i sprawdzonych rozwiązań, jak m.in.: stacja podawania okładki wyposażona w bęben zasysający, automatyczne bigowanie okładki, zespół szybkoobrotowych frezów i nacinaków, sztywna konstrukcja szczęki trzymającą równo wkład podczas frezowania i nakładania kleju, układ bocznego klejenia, w którego skład wchodzą dwa obrotowe talerze równomiernie ponacinane w miejscu styku kleju z wkładem książki, krótki czas przygotowania maszyny do pracy dzięki zastosowaniu pełnej automatyzacji narządu z możliwością zapamiętania dwustu prac, możliwość klejenia grzbietów o grubości od 1 mm do 50 mm, stabilna wydajność w przypadku klejenia nawet najtrudniejszych materiałów, możliwość zastosowania do małych i średnich nakładów, przygotowanie do systemu komunikacji CIP 3 i CIP 4, niewielkie gabaryty.
Solidna konstrukcja i bogate wyposażenie maszyny pozwalają na wykonanie wzorcowo nakładu od pierwszego egzemplarza książki. Uzupełnianie kleju odbywa się w trakcie klejenia książek dzięki zastosowaniu pojemnika przepływowego, a to usprawnia pracę i ogranicza straty związane z przestojem maszyny.

TruePress 344N w drukarni cyfrowej Wieland
Polski rynek poligraficzny wzbogacił się o instalację nowoczesnego systemu druku cyfrowo-offsetowego opartego na maszynie TruePress 344N z bezpośrednim naświetlaniem form drukowych w maszynie. Ten innowacyjny system został zainstalowany w poznańskiej drukarni cyfrowej Wieland. Producentem maszyny, z technologią określaną jako „cyfrowy druk offsetowy”, jest japońska firma Screen, a instalację przeprowadził wyłączny jej dystrybutor na polskim rynku, Reprograf S.A. Całość systemu, w skład którego wchodzi czterokolorowa maszyna drukująca oraz workfow Trueflow sterujący maszyną wraz z impozycją, a także elementami współpracującymi w standardzie CIP 4, została sfinansowana przy współudziale Funduszy Unii Europejskiej.
O nowych kierunkach rozwoju swojej firmy Paweł Wieland zdecydował po wnikliwych analizach rynku. Pomimo posiadania dużego potencjału w maszynach do druku cyfrowego, wiele zleceń z ekonomicznego, jak i jakościowego punktu widzenia było poza zasięgiem drukarni. TruePress 344N jako cyfrowa maszyna do druku offsetowego znakomicie wpasowała się w ten właśnie segment. Należy dodać, że użyta w niej technologia dawała wysokie prawdopodobieństwo uzyskania dotacji unijnych z programu dotyczącego wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.
Maszyna TruePress 344N pracuje, w odróżnieniu od innych tego typu maszyn, na tradycyjnych, ogólnie dostępnych materiałach stosowanych w maszynach offsetowych. Wpływa to zdecydowanie korzystnie na ekonomiczne aspekty inwestycji. Formy drukowe naświetlane są w technologii termicznej bezpośrednio po nałożeniu na cylinder maszyny drukującej. Nad poprawnością całego procesu, od otrzymania pracy od klienta, poprzez cały cykl produkcyjny studia prepress, aż do wysłania pracy do maszyny czuwa zintegrowany z nią system informatyczny Trueflow. Maszyna drukująca jest w pełni zautomatyzowana (w standardowej konfiguracji), dodatkowo została wyposażona w unikalne możliwości druku z wykorzystaniem rastra hybrydowego Specta.
Już pierwsze dni pracy systemu potwierdziły słuszność dokonanego wyboru. Mówi właściciel drukarni, Paweł Wieland: „Od początku maszyna ma pełne obłożenie. Przetestowaliśmy już druk wysokojakościowych folderów, materiałów biurowych, ulotek, kopert i kalendarzy. Urządzenie pozwala w pełni wykorzystać specyficzne biznesowe możliwości rynku. Drukowanie za pomocą Truepress 344 N w nakładach 300–5000 egzemplarzy doskonale się sprawdza. Przy takiej tendencji zaowocuje to znacznym zwiększeniem obrotów drukarni”.
Liczarka Protec w PWPW
Pod koniec ubiegłego roku Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., po przeprowadzeniu procedury przetargowej, wyłoniła dostawcę liczarki precyzyjnej. Firmą, która spełniła wysokie wymogi przetargowe, jest Print Partner, a wybrana maszyna to Protec Mini produkowana przez włoski koncern B.Matic.
Wytwórnia Papierów Wartościowych znana jest z produktów o najwyższym stopniu zabezpieczenia, takich jak: dokumenty identyfikacyjne, dokumenty komunikacyjne, dokumenty podróży, dowody osobiste, paszporty, a także dokumenty transportowe, książeczki, legitymacje, znaki akcyzy, znaki opłaty sądowej czy obligacje. Wszystkie są wytwarzane dla najbardziej wymagających klientów, którzy oczekują najwyższej jakości wykonania oraz najskuteczniejszych zabezpieczeń.
Oto kilka cech liczarki, które zadecydowały o jej wyborze. Protec Mini jest stołową wersją liczarki Protec. Wersja Mini powstała dzięki optymalizacji wykorzystanej technologii, tak aby stworzyć kompaktowe i ekonomiczne urządzenie odpowiednie do liczenia małych i średnich nakładów (do miliona arkuszy miesięcznie). Innowacyjny Dual System, w który wyposażona jest maszyna, umożliwia liczenie papieru w szerokim zakresie gramatur, z jednoczesnym wstrzeliwaniem przekładek. Liczenie arkuszy odbywa się fizycznie jeden po drugim, nie jak w rozwiązaniach innych producentów, optycznie, statystycznie czy matematycznie. Dzięki tej technologii liczarki Protec to jedyne urządzenia, które są w stanie liczyć papier, karton i arkusze tworzywa sztucznego.
Protec Mini charakteryzuje również nowatorski sposób liczenia arkuszy – przebiega ono z góry do dołu stosu. Takie rozwiązanie pozwala na przekładanie policzonych arkuszy z góry stosu (nie z dołu, jak w rozwiązaniach innych producentów), co znacznie upraszcza pracę operatora.
Pomimo zredukowanych wymiarów Protec Mini może liczyć papier w szerokim zakresie wagowym (od 40 do 500 g), bez deformacji rogów arkuszy. Ustawienie zmiany formatu i grubości liczonego materiału jest wyjątkowo szybkie i nie wymaga żadnych mechanicznych narzędzi. Konieczna jest tylko ręczna wymiana dwóch plastikowych płytek liczących. Wszystkie czynności nastawcze związane z liczeniem odbywają się przy użyciu graficznego panelu dotykowego. Duża ilość wyświetlanych informacji ułatwia i przyspiesza pracę operatora. Protec Mini występuje w dwóch wersjach wyposażenia: CM1 i CM2. Wersja CM2 wyposażona jest we wstrzeliwarkę przekładek.

<< Poprzedni  1-10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  | < 20 >  21-30  31-40  41-50  Następny >>


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o