Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Z ostatniej chwili


Nowe trendy w marketingu internetowym - IV EDYCJA
Zapraszamy na IV edycję konferencji "Nowe trendy w marketingu internetowym". Spotkanie odbędzie się 27 października br. w Centrum Konferencyjnym Mercedes Benz w Warszawie, w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 1. W programie imprezy przewidziano dwa bloki merytoryczne dotyczące najważniejszych trendów rozwoju internetu i jego możliwości w zakresie marketingu, reklamy i budowania marki.
Zaproszeni prelegenci, a także firmy prezentujące swoje usługi, przedstawią Państwu najnowsze narzędzia, które pomogą wzmocnić rozpoznawalność marki, jej konkurencyjność oraz innowacyjność. Praktycy i specjaliści nie tylko wskażą, w co warto inwestować, lecz także pokażą jak to zrobić, by uniknąć błędów skazujących projekt na porażkę.
Zakres tematyczny: siła portali społecznościowych, social media i marketing szeptany, wideo w internecie (viral i ambientowe akcje wideo w sieci), elementy sztucznej inteligencji, rozszerzonej rzeczywistości oraz technologii 3D. Spotkanie jest skierowane do osób zarządzających i pracowników działów marketingu oraz reklamy, marketerów oraz wszystkich, którzy chcą poznać możliwości nowoczesnych narzędzi i technologii internetowych.
Udział w konferencji jest odpłatny.
Szczegóły w regulaminie konferencji: http://www.akademia-wiedzy.eu/Konferencje/Marketing/Nowe-trendy-w-marketingu-internetowym-IV-EDYCJA/Rejestracja-i-regulamin

Program
9.30 – 10.00 Rejestracja
I. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
10.00 – 10.45 Blogerzy i trendsetterzy – ambasadorzy marki. Jak wykorzystać potencjał nowych mediów do promocji marki w sieci – Maciej Budzich, www.blog.mediafun.pl
10.45 –11.30 CSR w social media, czyli o “Grassroots on-line lobbying” – Albert Hupa Interactive Research Center, Małgorzata Nieciecka, Partner Xevin Consulting
11.30 – 11.50 Przerwa kawowa
11.50 – 12.35 Social media nie tylko dla wielkich budżetów – czyli fakty i mity o skuteczności kampanii – Bartłomiej Juszczyk, Grupa Adweb
12.35 – 13.20 Zasady budowania wizerunku firmy w social media – Marcin Grochowina, blue paprica
13.20 – 14.00 Lunch
II. NOWOŚCI TECHNOLOGICZNE W INTERNECIE
14.00 – 14.45 Wideo w kampaniach reklamowych – Marcin Olszewski, v2media
14.45 – 15.30 Augmented Reality w natarciu – Przemysław Pawlak, Adv.pl
15.30 – 16.00 Pytania i dyskusja. Zakończenie konferencji

Organizatorem konferencji jest wydawnictwo Polski Drukarz sp. z o.o. biuro@swiatdruku.com.pl
tel. 42 6871292Pierwsza Beta firmy Edale w Polsce
Pierwsza w Polsce sześciokolorowa modułowa maszyna Beta stanęła w firmie Pasaco z Solca Kujawskiego, która jest producentem papieru powlekanego. Instalację przeprowadził ITTP, wyłączny dystrybutor na rynku polskim urządzeń firmy Edale, brytyjskiego producenta wąskowstęgowych maszyn fleksograficznych i wyposażenia do konwertowania.
„Beta zaimponowała mi niezwykłą elastycznością konstrukcji, pozwalającą na modułową konfigurację i możliwość łączenia do 14 zespołów drukujących” – powiedział Jerzy Tronowski z firmy Pasaco po wizycie w fabryce Edale w Wielkiej Brytanii, gdzie na żywo mógł przyglądać się jej pracy.
Urządzenie ma umożliwić firmie dynamiczny rozwój nowej gałęzi jej działalności – produkcji wielokolorowych etykiet samoprzylepnych. Do głównych wyróżników Bety można bowiem zaliczyć możliwość wysokojakościowego i ekonomicznego druku na różnorodnych podłożach z wieloma opcjami uszlachetniania oraz nowoczesny napęd serwomotorowy. Producent zadbał również o łatwy system obsługi maszyny przez operatora oraz zastosowanie sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych.
„Beta faktycznie robi wrażenie. Jest to modułowa maszyny fleksograficzna z maksymalną liczbą stacji drukujących – do 14 – i trzema stacjami wykrawania. Urządzenie dostępne jest w szerokościach 250 i 330 mm. Drukuje i uszlachetnia na materiałach od 50 do 250 mikronów. Pozwala to na produkowanie nie tylko etykiet, ale również opakowań giętkich i kartonów” – mówi Piotr Mrożek, dyrektor działu ITTP.
W Becie można zastosować suszenie UV, IR lub też łączone. Przykładem jest konfiguracja, która stanęła w Pasaco. Klient zdecydował się na maszynę 6-kolorową, z pięcioma wieżami z suszeniem IR do farb dyspersyjnych i jedną z suszeniem UV, z laminowaniem, złoceniem na zimno i trzema stacjami wykrawania.
Kolejną zaletą tej maszyny jest szybkie narządzanie i trzypunktowa kontrola naprężenia (hamulec magnetyczny na odwijaku, wałek pneumatyczny oraz nawijak z serwonapędem i zmienną prędkością naciągu), co pomaga w osiąganiu dużych prędkości i wysokiej jakości druku. W walce o czas narządu sprzymierzeńcem w Becie jest niezwykle łatwy dostęp do stacji drukujących.
Beta oferuje szeroki wachlarz opcji druku i uszlachetniania, np. czyszczenie i koronowanie wstęgi. Dla optymalnej kontroli temperatury materiału wałki transportujące mogą być chłodzone wodą. Urządzenie ma możliwość zadruku wierzchniej warstwy, jak i rewersu wstęgi w jednym przejściu (system odwracania może być zainstalowany po każdym zespole). Dzięki głowicom inkjetowym istnieje możliwość personalizacji druku. Złocenie na gorąco lub na zimno odbywa się w linii (włączając w to hologramy do ochrony marki). Również w linii możliwe jest laminowanie, wytłaczanie, wykrawanie, cięcie na arkusze i perforowanie. Produkcja odbywa się z roli na rolę bądź z roli na gotowy produkt (arkusz) na stole wykładania. Opcjonalne dodatki Bety to np. druk łączony – sito + druk cyfrowy, opcja delam/relam do zadruku strony samoprzylepnej (multi label) oraz możliwość wykonywania kart zdrapek.
Epson wprowadza na rynek markę Signature Worthy
W oparciu o sukces Digigraphie oraz w odpowiedzi na zapotrzebowanie na wysokogatunkowe dedykowane nośniki fotograficzne i artystyczne firma Epson wprowadziła markę Signature Worthy, umożliwiającą jednoznaczną identyfikację produktów z gamy nośników wysokiej jakości.
W skład linii produktów Signature Worthy będą wchodzić najlepsze markowe nośniki firmy Epson, pozwalające uzyskać idealne wydruki fotograficzne i artystyczne. Używane w połączeniu z drukarkami Stylus Pro firmy Epson i atramentami UltraChrome nośniki Signature Worthy pozwolą uzyskać rezultaty w standardzie Digigraphie, dzięki czemu artyści i fotograficy będą mogli wydawać limitowane i certyfikowane edycje swoich oryginalnych prac przy zapewnieniu wyjątkowej jakości i trwałości obrazu.

Święto fleksografii
W dniach 5–6 października Zrzeszenie Polskich Fleksografów zorganizowało w Warszawie XII Forum Fleksograficzne, na które składały się konferencja i towarzysząca jej wystawa. Podczas spotkania uhonorowano zwycięzców konkursu Wielka Nagroda Fleksograficzna. Wyłącznym sponsorem Forum była firma Scorpio sp. z o.o. Podczas imprezy świętowano 15-lecie Zrzeszenia i 20-lecie działalności firmy Scorpio dla fleksografii.
Przez dwa dni wygłoszono kilkanaście interesujących prezentacji, w przerwach można było oglądać wystawę, na której firmy: airprotech, Alfa Rental, Barmey, Emipak, Flekso Serwis, Grafikus, Infosystems, MTP, Scorpio, Soma Eng., tesa tape, Tresu (i ZPF) prezentowały swoja ofertę. Firma Scorpio pokazała przenośne urządzenie do analizy transparentnych płyt fleksograficznych, płyt z naświetloną warstwą LAMS i filmów.
Pierwszego dnia Forum odbyła się uroczysta kolacja, którą rozpoczęli prezes zarządu Scorpio sp. z o.o. Barbara Stańczyk i dyrektor techniczno-handlowy w tej spółce Andrzej M. Gosk. Po kolacji nagrody laureatom konkursu wręczyli Krzysztof Januszewski (dyrektor Biura ZPF) i Mirosław Bohdan. Następnie wszyscy udali się do Centrum Rozrywki Hulakula, gdzie rozegrano drużynowe zawody w bowlingu.
Miło nam wspomnieć, że podczas konferencji otrzymaliśmy certyfikat członkostwa w ZPF.
Szersza relacja z Forum – w kolejnym wydaniu „ŚD”.
Heidelberg ECO Printing Award
Po sukcesie pierwszej edycji konkursu Heidelberg ECO Printing Award 2008 firma Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) og?asza drug? mi?dzynarodow? edycj? konkursu w zakresie ochrony ?rodowiska dla drukar? offsetowych. Nagrody na sum? 50 tys. euro b?d? przyznane w dwóch kategoriach: „firma dzia?aj?ca proekologicznie” i „przysz?o?ciowe rozwi?zania”.
G?ówne aspekty konkursu to zrównowa?one wykorzystanie zasobów i energii, ochrona klimatu i zarz?dzanie z my?l? o ochronie ?rodowiska. Kwestie dzia?alno?ci proekologicznej mog? odnosi? si? do ca?ego przedsi?biorstwa poligraficznego, jak równie? rozwi?za? dla poszczególnych dzia?ów: przygotowalni, drukowania, introligatorni, logistyki i kultury firmy. Zwyci?zcy powinni stanowi? wzór dla ca?ej bran?y poligraficznej i zach?ca? inne firmy do dzia?alno?ci proekologicznej.
„Chcemy, aby ten konkurs by? platform? dla bran?y poligraficznej, na której mo?na wymienia? si? do?wiadczeniami w zakresie ochrony ?rodowiska oraz dzia?a? proekologicznych, jak równie? zach?ca? si? wzajemnie do tego typu dzia?a? – wyja?nia Stephan Plenz, cz?onek zarz?du ds. urz?dze? w firmie Heidelberg. – Zwyci?zcy pierwszej edycji konkursu doskonale pokazali, ?e mo?na jednocze?nie odnosi? sukcesy ekonomiczne i produkowa? bez szkody dla ?rodowiska naturalnego. Popieramy i wspomagamy takie dzia?ania i uwa?amy si? za lidera w zakresie ekologicznego drukowania”.
Drukowanie ekologiczne ju? od dawna nie jest tylko pustym sloganem. Heidelberg w tym zakresie, ze swoim portfolio produktów i us?ugami doradztwa, sta? si? najwa?niejszym partnerem dla drukar?. Ju? od prawie dwudziestu lat ochrona ?rodowiska jest jednym z g?ównych celów strategicznym firmy, a ca?y proces produkcji jest stale optymalizowany.
Heidelberg jest równie? zaanga?owany w licznych gremiach, które zajmuj? si? opracowywaniem standardów, np. w zakresie wyliczania emisji dwutlenku w?gla w procesach produkcji. Z tego wzgl?du Heidelberg, jako przedstawiciel bran?y poligraficznej, zosta? zaproszony przez niemieckie Ministerstwo Ochrony ?rodowiska, Natury i Bezpiecze?stwa Reaktorów do aktywnego udzia?u w dialogu na temat ochrony klimatu „Polityka i gospodarka – ochrona klimatu w przemy?le i dzia?alno?ci gospodarczej”. G?ównymi tematami tego dialogu jest efektywno?? energetyczna oraz zarz?dzanie energi? w nowych i istniej?cych procesach produkcyjnych.
W pierwszej edycji konkursu Heidelberg ECO Printing Award przed dwoma laty udzia? wzi??o ponad 50 drukar? z ca?ego ?wiata. W konkursie mog? wzi?? udzia? wszystkie drukarnie, które maj? przynajmniej jedn? offsetow? arkuszow? maszyn? drukuj?c?. Nie ma znaczenia liczba posiadanych maszyn drukuj?cych, wielko?? produkcji, stopie? specjalizacji ani wielko?? firmy. Po?o?enie geograficzne oraz rodzaj zadrukowywanych pod?o?y (papier, karton, folia) równie? nie s? ?adnym ograniczeniem. Niezale?ne mi?dzynarodowe jury sk?adaj?ce si? z przedstawicieli bran?y poligraficznej, badaczy ?rodowiska i organizacji ekologicznych zapozna si? z dokumentami konkursowymi i wy?oni zwyci?zców w obu kategoriach.
Do udzia?u wymagane jest pisemne zg?oszenie, które dost?pne jest w internecie pod adresem: http://www.heidelberg.com/www/html/en/content/articles/about_us/environment/hei_eco/100928_eco_printing_award.
Termin przyjmowania zg?osze? to 31 stycznia 2011 r. Rozdanie nagród Heidelberg ECO Printing Award b?dzie mia?o miejsce w czerwcu 2011 r.
Nowa książka Stefana Jakucewicza
Michael Huber Polska właśnie wydał nową książkę autorstwa Stefana Jakucewicza – „Papier do drukowania: właściwości i rodzaje”. Książka „Papier do drukowania: właściwości i rodzaje” jest kolejną pracą najbardziej znanego i cenionego fachowca od papieru działającego w branży drukarskiej. Jest właściwie podręcznikiem, leksykonem wiedzy potrzebnej każdemu drukarzowi. Drukarzowi oraz operatorowi maszyny drukarskiej, bo branża tak dynamicznie się rozwija, że nie zawsze operator jest, a co najgorsze – chce być drukarzem. W ogóle książka ta stanowi rezultat, jak to zwykle u Tego Autora, wielkiej, mozolnie wykonanej roboty – tak wypowiada się Janusz Cymanek w „Słowie o książce”.
W publikacji można znaleźć podstawowe wiadomości o wyrobach papierowych, informacje dotyczące właściwości papieru stosowanego do celów poligraficznych oraz charakterystykę papierów najczęściej stosowanych w procesach drukowania i oprawiania. Znalazły się tam również rozdziały dotyczące tektury introligatorskiej i przyszłości papierów przeznaczonych do drukowania.
Sam autor w słowie wstępnym podkreśla, że „książka była pisana przez rok i do końca aktualizowana”, stanowi zatem kompendium najnowszej wiedzy o papierze do drukowania. Publikacja „Papier do drukowania: właściwości i rodzaje” jest już dostępna na rynku, można ją również nabyć za pośrednictwem wydawnictwa Polski Drukarz. Zapraszamy do lektury!
Konica Minolta wprowadza nowe modele bizhub
Konica Minolta wprowadza na polski rynek kolejn? nowo?? – modele bizhub C35 i bizhub C35P. To rozwi?zanie dedykowane dla dzia?ów w du?ych firmach albo dla ma?ych firm jako urz?dzenie centralne.
Bizhub C35, drukuj?cy z pr?dko?ci? 30 stron na minut? w kolorze i czerni, w du?ej firmie b?dzie znakomitym rozwi?zaniem dla dzia?u, dla ma?ej stanie si? centrum inteligentnego zarz?dzania. W?ród innych rozwi?za? dla biznesu bizhub C35 wyró?nia si? mo?liwo?ci? ?atwego rozliczenia kosztów u?ytkowania, wysokimi standardami bezpiecze?stwa wydruków i niewielkimi wydatkami na eksploatacj?. Ma jeszcze jedn? zalet? – mimo skupiania wielu funkcji w jednym – jest na tyle kompaktowy, ?e zmie?ci si? nawet na biurku. Ma to decyduj?ce znaczenie dla firm, które nie posiadaj? du?ej przestrzeni biurowej. „Rozwi?zania, w które zosta? wyposa?ony bizhub C35, u?atwi? prac? przede wszystkim dzia?om ksi?gowo?ci i IT przy rozliczaniu kosztów u?ytkowania sprz?tu oraz administrowaniu uprawnieniami u?ytkowników z niego korzystaj?cych” – mówi Katarzyna Dmoch, kierownik produktu ds. drukarek w Konica Minolta Business Solutions Polska.
Bizhub C35 zapewnia u?ytkownikom mo?liwo?? prostego i wygodnego drukowania oraz kopiowania na potrzeby komunikacji biznesowej, przygotowywania raportów czy prezentacji. Poradzi sobie z nim ka?dy, nawet niedo?wiadczony pracownik, dzi?ki intuicyjnemu panelowi dotykowemu oraz animowanej instrukcji obs?ugi. Dodatkowymi zaletami bizhub C35 s? bardzo cicha praca, nie zak?ócaj?ca koncentracji nawet przy du?ej ilo?ci wydruków, i bogate spektrum funkcji skanowania do e-mail, do SMB, na ftp lub twardy dysk. Nowy bizhub C35 skanuje te? do USB i ma mo?liwo?? drukowania bezpo?rednio z takiego no?nika, co pozwala zaoszcz?dzi? sporo czasu i u?atwi? prac? bez konieczno?ci podchodzenia do komputera.
Bizhub C35 dzi?ki swoim cechom doskonale wpisuje si? w codzienn? komunikacj?. Dodatkowo oba modele wyposa?one s? w funkcje gwarantuj?ce bezpiecze?stwo. Narz?dzia z serii oprogramowania PageScope Enterprise Suite, na przyk?ad Data Administrator, zainstalowany na urz?dzeniach, odpowiada za integracj? nowego sprz?tu z istniej?cymi ju? schematami dokumentów i za zarz?dzenie kontami u?ytkowników. Aplikacja AuthenticationManager – Centralne zarz?dzanie baz? u?ytkowników i ich uprawnieniami – zabezpiecza m.in. przed nieautoryzowanym dost?pem do urz?dzenia. Bezpieczna komunikacja sieciowa z innymi urz?dzeniami zapewniona jest poprzez kodowanie protoko?u Spiec, filtrowanie IP i IPP Over SSL, dzi?ki czemu urz?dzenia bizhub C35 oraz C35P spe?niaj? wszelkie normy ISO.
Oba nowe modele zosta?y wyposa?one w zaawansowane nowinki technologiczne. Posiadaj? kontrolery Emperon (daj?ce mo?liwo?? pe?nej integracji z sieci? i ca?kowitej wspó?pracy ze standardowymi systemami operacyjnymi i aplikacjami biznesowymi) i obs?ug? j?zyków PostScript i PCL, doskonale odwzorowuj?cych i wyka?czaj?cych lini? obrazów oraz czcionek. Polimeryzowany toner Simitri HD utrwala si? w znacznie ni?szej temperaturze, co zapewnia oszcz?dno?? energii do 15%. Podczas jego produkcji emisja CO2, NO2 i SO2 jest ni?sza o 40% ni? w przypadku tradycyjnego tonera sproszkowanego. To ekologiczne rozwi?zanie Konica Minolta zosta?o potwierdzone normami Energy Star i Blue Angel.
*
Monochromatyczny bizhub 20 to nowo?? w gamie wydajnych urz?dze? wielofunkcyjnych A4. Zalety nowego modelu – du?a pr?dko?? drukowania i niewielkie rozmiary – powoduj?, ?e jest ?wietn? propozycj? dla indywidualnych stanowisk pracy i doskonale sprawdzi si? w codziennej pracy ksi?gowego czy dzia?u personalnego. Bizhub 20 drukuje, kopiuje, faksuje w czerni i umo?liwia wykonywanie kolorowych skanów. Jest ekonomiczny i cichy, dzi?ki czemu nie zak?óca pracy.
Bizhub 20 i bizhub 20P mo?na te? ?atwo zintegrowa? z innymi sprz?tami drukuj?cymi, na przyk?ad z zaawansowanymi urz?dzeniami wielofunkcyjnymi. Oba modele s? wyposa?one w podajniki papieru na 250 arkuszy, które w razie potrzeby mo?na rozszerzy? a? do 800 arkuszy (w przypadku modelu bizhub 20P) i do 550 arkuszy (bizhub 20). Urz?dzenia drukuj? w rozdzielczo?ci 1200 na 1200 dpi i s? standardowo wyposa?one w modu? druku dwustronnego.
Bizhub 20 to sojusznik codziennej pracy biurowej; wszechstronne urz?dzenie osobiste z ?atwo?ci? wykonuje wszystkie prace w obszarze drukowania, kopiowania, faksowania i skanowania wy?mienitej rozdzielczo?ci. U?ytkownicy mog? skanowa? dokumenty bezpo?rednio do poczty elektronicznej oraz na FTP, SMB i USB. Skaner dzia?a zarówno w trybie czarno-bia?ym, jak i kolorowym. Ta ostatnia funkcja przydaje si? zw?aszcza przy skanowaniu zdj??, artyku?ów z gazet i czasopism oraz przy wprowadzaniu poprawek do ju? wydrukowanego materia?u.
Pr?dko?? kopiowania bizhuba 20 to 30 egzemplarzy na minut?, a automatyczny dwustronny podajnik orygina?ów u?atwia i przyspiesza kopiowanie wielostronicowych dokumentów. Urz?dzenia posiadaj? te? modu? uwierzytelniania, który pozwala ?atwo ograniczy? dost?p do niektórych funkcji, jak drukowanie, kopiowanie, skanowanie czy bezpo?redni wydruk z USB, innym u?ytkownikom.
Obydwa modele s? wyposa?one w tryb oszcz?dzania energii i toner o wyd?u?onej trwa?o?ci i wydajno?ci. Spe?niaj? restrykcyjne normy Blue Angel i Energy Star. Ekologicznym rozwi?zaniem jest te? funkcja dwustronnego druku, która przyczynia si? do ograniczenia zu?ycia papieru.
Program Solidni w Biznesie oferuje usługę Not Recommend
Dzięki usłudze Not Recommend, oferowanej w ramach programu SWB – Solidni w Biznesie, firmy z branży reklamowej odzyskały ponad 200 tysięcy zaległości płatniczych.
Not Recommend umożliwia firmom z branży reklamowej bieżącą weryfikację online swoich stałych i potencjalnych kontrahentów pod kątem jakości płatniczej oraz zgłoszenia NIE POLECANEGO kontrahenta do wykazu.
Sens tej usługi zawiera się w liście naszego klienta:
„W związku z niedawnymi problemami naszej agencji związanymi z windykacją jednej z firm działających na rynku reklamowym pragnę podziękować za wielką pomoc, jaką otrzymaliśmy dzięki usłudze Not Recommend prowadzonej przez GJC Inter Media. Dzięki jej aktywnym działaniom udało się nam odzyskać pełen zwrot środków. Chciałbym jednocześnie polecić wszystkim firmom z naszej branży program Solidni w Biznesie, jako że jest on niezwykle skuteczny nie tylko na obszarze firm polecanych jako godne współpracy, ale również pomaga ‘współpracować’ z firmami, z którymi większość instytucji wolałaby nie mieć nic wspólnego” – mówi Dawid Szewczyk, współwłaściciel firmy Open Channel sp. z o.o.
Not Recommend jest usługą skierowaną do firm z branży reklamowej, oferującą narzędzia z zakresu profilaktyki finansowej, dzięki której firmy mogą zdobyć lepszą pozycję negocjacyjną oraz ustalać warunki spłaty przeterminowanych należności. Usługa oferuje wzór monitu i pieczęć prewencyjną.
Więcej informacji – na stronie internetowej: www.notrecommend.com
Pierwszy Jetrion z suszeniem UV LED
Firma EFI wyprodukowała cyfrowy atramentowy system z suszeniem typu UV LED, drukujący na elastycznych materiałach opakowaniowych. Jetrion 4830LED UV Inkjet System, wraz z nowo opracowanym zestawem elastycznych atramentów, umożliwiający drukowanie na materiałach dotychczas nie obsługiwanych oraz wrażliwych na ciepło, w tym także shrink sleeve, otwiera nowe możliwości dla przemysłu opakowań. Użytkownicy modelu Jetrion 4830 mogą aktualizować swoje systemy, tak aby móc drukować nowymi atramentami i suszyć je za pomocą nowej technologii UV LED.
Uzyskiwana dzięki technologii UV LED niska emisja ciepła umożliwia pracę na materiałach wcześniej niedostępnych dla tradycyjnych technologii suszenia UV. W przeciwieństwie do innych systemów druku cyfrowego, nowy 4830LED nie potrzebuje wstępnego przygotowania powierzchni przed drukiem na materiałach elastycznych.
Jetrion 4830LED jest w pełni kolorową cyfrową maszyną do etykiet, pracującą na wstędze o maks. szerokości 229 mm, drukującą na szerokości do 210 mm. Dzięki doskonałym przejściom tonalnym i szybkości 37 metrów na minutę, Jetrion 4830LED jest znakomitym rozwiązaniem dla większości stawiających wysokie wymagania jakościowe producentów etykiet i opakowań giętkich.
Dwie prestiżowe nagrody InterTech dla rozwiązań Kodaka
W ostatnim czasie stowarzyszenie Printing Industries of America przyznało doroczne nagrody 2010 InterTech Technology Awards dla najlepszych rozwiązań technologicznych w dziedzinie poligrafii wprowadzonych na rynek. Wśród sześciu przyznanych nagród dwie przypadły produktom firmy Kodak: systemowi drukującemu Kodak Prosper S10 i rastrowi Kodak Digicap NX. Warto podkreślić, że Kodak jako jedyny dostawca został wyróżniony za więcej niż jedno rozwiązanie, zaś w ostatnich latach firma ta zdobyła w sumie 26 nagród InterTech przyznanych w dziedzinie druku akcydensowego, dziełowego, opakowaniowego i cyfrowego.
Pierwsze z nagrodzonych rozwiązań – Kodak Prosper S10 – to monochromatyczny system drukujący oparty na technologii continuous inkjet, łączący w sobie wysoką jakość obrazowania i wydajność ze stabilnością procesu i niskimi kosztami użytkowania, pozwalający na tworzenie bardziej efektywnych, personalizowanych materiałów drukowanych.
Z kolei raster Digicap NX, stanowiący część systemu Flexcel NX, w znaczny sposób poprawia przenoszenie farby w druku fleksograficznym, zwłaszcza przy zastosowaniu podłoży foliowych. Jak zapewnia Kodak, przy produkcji opakowań miękkich umożliwia on skuteczne konkurowanie fleksografii pod względem jakościowym z rotograwiurą, zapewniając druk o wyższej gęstości optycznej, subtelniejszym kryciu farbą przy drukowaniu tint i rozszerzonej palecie kolorystycznej.
„Rozwiązania firmy Kodak – takie jak Prosper S10 czy rastra Digicap NX – pomagają naszym klientom w wyróżnieniu swoich przedsiębiorstw na niezwykle konkurencyjnym rynku, zwiększeniu wydajności i poprawie efektów wynikających z inwestycji w działania marketingowe ich odbiorców – mówi Chris Payne, dyrektor i wiceprezes ds. marketingu B2B w firmie Kodak. – Przyznane nagrody to potwierdzenie zaangażowania Kodaka w dostarczanie innowacyjnych rozwiązań pomagających naszym klientom w rozwijaniu swoich firm”.
System drukujący Kodak Prosper S10 może zostać z łatwością zintegrowany z różnymi zwojowymi maszynami drukującymi i wykończeniowymi, pozwalając drukarniom akcydensowym na lepsze wykorzystanie istniejącego parku sprzętowego, stworzenie nowych możliwości biznesowych i zaoferowanie wartości dodanej w produkowanych zleceniach z zakresu marketingu bezpośredniego. System umożliwia uzyskanie wydruków klasy offsetu, drukuje z rozdzielczością 600×600 dpi i prędkością do 305 m/min, będąc – zdaniem producenta – bardziej ekonomicznym rozwiązaniem w porównaniu z tradycyjnym, dwuetapowym procesem, obejmującym wykonanie poddruków w technice offsetowej i personalizację w wolnostojącym urządzeniu cyfrowym.
Wspierając nominację systemu Prosper S10 do nagrody InterTech, jeden z jego użytkowników – Darrin Wilen, prezes Wilen Direct – podkreślał elastyczność tego rozwiązania i jego przewagę konkurencyjną przy drukowaniu materiałów personalizowanych oraz tworzeniu różnych wersji końcowego wyrobu. „S10 zapewnił nam oczekiwaną prędkość i jakość, znakomicie integrując się z pracującymi u nas maszynami offsetowymi – powiedział Darrin Wilen. – Bardzo nam przypadła do gustu jego elastyczność przy przenoszeniu systemu z maszyny na maszynę. Dzięki możliwościom systemu w zakresie personalizacji odnotowaliśmy znaczący wzrost wydajności działań. Dziś, po jego zainstalowaniu, wykonujemy druki typu direct mailing o 40% szybciej i przy kosztach stanowiących jedną czwartą ceny uzyskiwanej w innych rozwiązaniach druku cyfrowego”.

Raster Kodak Digicap NX stanowi część cyfrowego systemu fleksograficznego Kodak Flexcel NX, wcześniejszego zdobywcy nagrody InterTech Technology Award. Raster ten tworzy ścieżkę z mikroteksturą na powierzchni wszystkich obszarów drukowych płyty Kodak Flexcel NX – jest to udoskonalenie, które znacznie usprawnia proces przenoszenia farby. Dostosowany do szerokiego spektrum aplikacji, niezależnie od liniatury oraz zawartości layoutu, raster Digicap NX zapewnia uzyskanie wysokiej gęstości optycznej wpływając na lepszy efekt wizualny, a także szerszy gamut kolorów pozwalający z kolei na zastosowanie mniejszej liczby kolorów specjalnych. Wierne odwzorowanie ścieżki stworzonej przez raster Digicap NX jest możliwe dzięki unikalnej funkcji systemu Flexcel NX polegającej na naświetlaniu stałych i powtarzalnych elementów płyty przy wysokiej rozdzielczości.
Jeden z użytkowników nowego rastra firmy Kodak – John Fisher, dyrektor ds. produkcji w jednej z największych brytyjskich drukarń opakowań giętkich Ultimate Packaging – powiedział: „Moim zdaniem jest to największe osiągnięcie technologiczne, jakie pojawiło się na rynku w ostatnich dziesięciu latach. Nasi klienci są pod wrażeniem tego, jak bardzo zwiększyła się żywotność kolorystyczna i czystość ich prac pod względem wizualnym. Z kolei wydajność uzyskiwana dzięki udoskonalonej reprodukcji barw powoduje, że cała nasza praca jest bardziej efektywna”.

O nagrodach InterTech decyduje niezależne jury oceniające zgłoszone wyroby: od oprogramowania, poprzez materiały eksploatacyjne, po systemy drukujące. W konkursie wyróżniane są te rozwiązania, które zdaniem jurorów stanowią prawdziwą innowację i można spodziewać się, że będą miały istotny wpływ na rozwój całej branży poligraficznej. Gwiazdki widniejące w nagrodzie InterTech, będące symbolem technologicznej innowacji i wyjątkowości, zostały publicznie zaprezentowane 3 października w Chicago, podczas towarzyszącej targom Graph Expo 2010 gali oraz uroczystości wręczenia nagród Premier Print Awards i InterTech Technology Awards, przyznawanych przez Printing Industries of America.

KBA na targach IFRA Expo 2010
Podczas trwających w Hamburgu targów IFRA Expo firma KBA prezentuje na swoim stoisku (nr 310 w hali 4) przyszłościowe technologie zwiększające elastyczność, zyskowność i jakość produkcji gazetowej i półakcydensowej. Niemiecki producent koncentruje się przy tym na odnoszących sukcesy na całym świecie kompaktowych maszynach gazetowych, m.in. opartym na technologii offsetu bezwodnego modelu KBA Cortina oraz na konwencjonalnej maszynie KBA Commander CT. Podobnie jak to miało miejsce w roku ubiegłym, współwystawcą na stoisku jest indyjska firma The Printers House (TPH), z którą KBA łączy strategiczny sojusz w zakresie sprzedaży maszyn.
Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom ze swojego bogatego portfolio, firma KBA w ponadprzeciętny sposób skorzystała z odradzającej się na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy koniunktury na rynku gazetowym. Będąc światowym liderem w zakresie gazetowych technologii drukowania, niemiecki producent zebrał blisko 50% ze wszystkich zamówień na nowe maszyny odnotowanych w tym okresie. Wśród podpisanych kontraktów dominowały umowy na wysoko zautomatyzowane maszyny KBA Cortina i KBA Commander CT, które zakupili klienci z dojrzałych rynków Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Dzięki sprzedaży 18. już egzemplarza maszyny KBA Cortina do jednej ze szwedzkich drukarń, liczba czteropoziomowych wież tego opartego na bezwodnym offsecie modelu, zamówionych do tej pory przez firmy z całego świata, zwiększyła się do 84. Pracujące obecnie egzemplarze, na które składa się w sumie 68 czteropoziomowych wież dostarczonych w konfiguracjach 4/1, 4/2 i 6/2, są z powodzeniem wykorzystywane przy realizacji zleceń drukowanych w technologiach heatsetowej i coldsetowej. Poprzez odpowiednie połączenie ekonomiki działania, elastyczności produkcyjnej i przyjazności dla środowiska, maszyny KBA Cortina stanowią znakomity przykład tego, że druk bezwodny stał się atrakcyjną alternatywą dla technologii tradycyjnych.
Niezależnie od rosnącej popularności maszyn KBA Cortina, firma odnotowuje też coraz wyższe zapotrzebowanie na kompaktowe maszyny KBA Commander CT pracujące w technologii konwencjonalnej. Dotychczas zakontraktowała 15 maszyn tego typu, składających się w sumie z 82 wież drukujących w wersjach o podwójnej i potrójnej szerokości. W ślad za spektakularnym zamówieniem na cztery linie KBA Commander CT o podwójnej szerokości (co daje w sumie 22 czteropoziomowe wieże), złożonym przez londyńską firmę Express Newspapers Group (West Ferry Printers), na zakup maszyn KBA Commander CT w konfiguracji 6/2 (dostosowanej do wstęgi o szerokości 2100 mm) zdecydowały się drukarnie gazetowe z Austrii i Niemiec. Od blisko roku maszyna o potrójnej szerokości, składająca się z 15 wież drukujących, pracuje w drukarni New York Daily News, zaś w ostatnim czasie firma KBA zakończyła instalację kolejnych linii produkcyjnych KBA Commander CT o podwójnej szerokości w drukarniach z Niemiec i Hiszpanii. W najbliższych tygodniach do trzech drukarń należących do kanadyjskiej grupy Transcontinental Inc., zlokalizowanych w Toronto, Calgary i Vancouver, zostaną dostarczone cztery maszyny hybrydowe o potrójnej szerokości, składające się z 16 kompaktowych wież i sześciu suszarek na gorące powietrze. Z kolei na tzw. rynkach wschodzących wciąż dominują zamówienia na klasyczne czteropoziomowe wieże drukujące dostarczane w konfiguracjach 2/1, 2/2, 4/1 i 4/2. Najlepszym tego przykładem jest kontrakt na dostawę maszyny KBA Commander wyposażonej w suszarki na gorące powietrze do firmy Jordan Press Foundation w Ammanie.
Z uwagi na wciąż niepewną sytuację gospodarczą na ważnych rynkach zbytu oraz zmiany strukturalne wpływające na całą branżę medialną, zapotrzebowanie na nowe maszyny gazetowe – po dramatycznym załamaniu w ciągu ostatnich dwóch lat – odbudowuje się dość wolno. Zdaniem kierownictwa KBA wydaje się mało prawdopodobne, aby w najbliższym czasie rynek wrócił do poziomu sprzed kryzysu finansowego. Pomimo tego firma przewiduje w swoich prognozach średnioterminowych, że rynek sprzedaży nowych maszyn gazetowych w skali światowej osiągnie wkrótce poziom 700 mln euro. Udział wysoko zaludnionych, szybko rosnących rynków takich jak Chiny, Indie, Indonezja, Turcja czy Brazylia z pewnością będzie wzrastał, przy jednoczesnym spadku obrotów – nie tylko z powodów demograficznych – w krajach Europy Zachodniej, Ameryki Północnej oraz Japonii. Firma KBA zapewnia, że jest już dziś przygotowana na taką ewentualność.
Szczegółowe informacje na temat nowości rynkowych i technicznych z ofert KBA dedykowanej dla rynku produkcji gazetowej przekazano podczas konferencji prasowej w pierwszym dniu targów Ifra Expo – 4 października.


Reprograf wyłącznym dystrybutorem firmy Baumann w Polsce
Firma Reprograf SA wychodząc naprzeciw potrzebom klientów postanowiła rozszerzyć swoją ofertę o urządzenia introligatorskie, nawiązując współpracę z jednym z wiodących producentów w tej branży. Od 1 czerwca 2010 r. firma Reprograf jest wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski firmy Baumann Maschinenbau Solms w zakresie sprzedaży zarówno maszyn firmy Baumann, jak i krajarek marki Wohlenberg.
Już przed ostatnimi targami drupa w ramach nowej struktury organizacyjnej grupy Baumann/Wohlenberg firma Baumann Maschinenbau Solms rozszerzyła swoje portfolio, przejmując dział krajarek marki Wohlenberg. Oprócz krajarek Wohlenberg o szerokości cięcia 76–225 cm Baumann dostarcza oczywiście kompletne wyposażenie do cięcia, jak również wszelkie niezbędne samodzielne urządzenia takie jak odwracarki stosu, utrząsarki, wykładaki (więcej na www.baumann-mbs.de).
W Polsce firma Baumann/Wohlenberg zdecydowała się lepiej spenetrować rynek, aby tym samym zwiększyć swój w nim udział. Stąd też decyzja o nawiązaniu współpracy właśnie z firmą Reprograf – partnerem o ugruntowanej pozycji na rynku oraz kilkunastoletnim doświadczeniu.
„Wprowadzenie urządzeń postpressowych jest konsekwencją naszej strategii bazującej na integrowaniu najlepszych rozwiązań dla naszych klientów. Chcemy stworzyć najlepsze rozwiązania w każdym dziale poligrafii, robimy to konsekwentnie i systematycznie, nie zapominając jednak o korzeniach i podstawach naszego bytu, o relacjach z naszymi klientami. Zaufanie, jakim nas darzą, pozwala nam na spokojne wdrażanie nowych innowacyjnych rozwiązań” – komentuje Tadeusz Figurski, wiceprezes zarządu Reprograf SA.
Przedstawicielstwo firmy HB Fuller w Polsce
Firma Anna Romanowska i Wspólnicy z siedzibą w Lesznowoli koło Magdalenki (ul. Biedronki 18 A) została generalnym przedstawicielem w Polsce firmy HB Fuller w zakresie produktów do produkcji opakowań giętkich.
HB Fuller jest jednym z wiodących producentów produktów chemicznych, z siedzibą w St. Paul, Minnesota, USA. Zatrudnia ponad 3100 pracowników w 36 krajach, posiada klientów ponad stu narodowości. Obrót firmy w 2009 roku wyniósł 1,2 miliarda USD. Jest ona notowana na giełdzie nowojorskiej NYSE (FUL). Należy do Standard and Poor’s Small Cap Index (S&P 600).
Produkuje: bezrozpuszalnikowe i rozpuszczalnikowe kleje do laminacji, produkty specjalne, laminaty do laminowania na zimno, woski do laminacji i powlekania, kleje typu hot-melt, kleje hot melt do produkcji taśm samoprzylepnych i zamknięć typu reclosable.

Nowa linia produkcji płyt offsetowych zostanie otwarta w Tilburgu
W związku z ożywieniem na rynku i rosnącym popytem na produkty proekologiczne Fujifilm Corporation Tokyo zdecydowała się dokończyć budowę nowej linii produkcji płyt offsetowych w swoich zakładach w Tilburgu, w Holandii. W momencie uruchomienia nowej linii Tilburg stanie się największą fabryką płyt Fujifilm na świecie. Produkowane tu będą wszystkie obecne i nowe typy płyt dla rynku europejskiego.
Budowa nowej linii rozpoczęła się w 2008 roku, z powodu kryzysu montaż maszyn został wstrzymany rok później. Nowa linia ma zostać uruchomiona w 2012 roku. Inwestycja o łącznej wartości około 100 mln. euro jest już dalece zaawansowana.
Inwestycja ta pozwoli Fujifilm nie tylko zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na płyty CtP w Europie, ale także istotnie przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez rozwój technologii o ograniczonym wpływie na naturę. Ponadto firma Fujifilm będzie w stanie znacznie szybciej zaopatrywać dynamicznie rozwijający się rynek Bliskiego Wschodu, jak również rynki europejskie, co przyczyni się do dalszego zwiększania jej udziału w rynku.
Fujifilm Manufacturing Europe B.V. jest jedną z największych fabryk Fujifilm poza Japonią. Produkuje płyty offsetowe i papier do kolorowych odbitek fotograficznych. Dział R&D tworzy produkty zarówno dla istniejących, jak i nowych rynków, jak choćby wysokiej jakości membrany do oczyszczania wody i gazów.
Zygmunt Osiadacz zakończył pracę w Norma System
Z końcem września br. rozstał się z firmą Norma System sp. z o.o. Zygmunt Osiadacz, od 1997 r. pełniący w niej funkcję dyrektora handlowego. Norma System to jedyny w Polsce przedstawiciel włoskiego producenta maszyn pakująco-kopertujących Sitma Machinery S.p.A. (Spilamberto koło Modeny).
Zygmunt Osiadacz w 1952 r. skończył szkołę kartograficzno-poligraficzną przy Wojskowych Zakładach Kartograficznych w Warszawie uzyskując zawód rysownika kartografa. Następnie pracował w Zakładach Kartograficznych, a potem w Wydawnictwach Geologicznych. W międzyczasie ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego.
Był także zastępcą redaktora naczelnego Wydawnictw i Drukarni Radia i Telewizji, nadzorował służby kontroli jakości w zakładach graficznych podległych RSW Prasa-Książka-Ruch, był zastępcą redaktora naczelnego ds. techniczno-poligraficznych w Przedsiębiorstwie Wydawniczym „Rzeczpospolita”, gdzie organizował współpracę pomiędzy redakcją a drukarniami Dom Słowa Polskiego i Prasowymi Zakładami Graficznymi w Łodzi.
Od 1983 roku do końca 1996 roku zajmował stanowisko naczelnika Wydziału Wydawnictw i Poligrafii w Gospodarstwie Pomocniczym Urzędu Rady Ministrów. Zmodernizował ekspedycję wydawnictw Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, wyposażając ją w urządzenia Mosca do wiązania paczek taśmą polipropylenową według kodów pocztowych. Następnie wprowadzono system komputerowy; baza danych prenumeratorów organów promulgacyjnych została wykorzystana w pierwszej w Polsce maszynie do adresowania i pakowania wydawnictw w folię produkcji Sitma Machinery. Maszyna ta przeobraziła system kolportażu wydawnictw URM. Prenumeratorzy wreszcie otrzymywali terminowo i estetycznie zapakowane Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie z aktualnymi rozporządzeniami i ustawami. Zygmunt Osiadacz zabiegał o utworzenie nowoczesnej drukarni rządowej – która wreszcie powstała w 1995 roku, na terenie Gospodarstwa Pomocniczego URM, przejmując od Zakładów Graficznych Tamka drukowanie wydawnictw promulgacyjnych.
Jako dyrektor handlowy Norma System Zygmunt Osiadacz zajmował się promocją i upowszechnianiem nowoczesnych systemów dystrybucji różnych wydawnictw – kolorowej prasy, książek i albumów, przekonując kierujących drukarniami, wydawnictwami i agencjami, że pakowanie w folię jest ekonomiczne, szybkie, wygodne i bezpieczne. Dzięki temu produkt poligraficzny trafia do czytelnika niezniszczony, a przyczyniają się do tego maszyny Sitma, stosowane w najbardziej renomowanych drukarniach w Europie i na świecie.

Fragment listu skierowanego do naszej redakcji:
Z Redakcją Świata DRUKU byłem związany od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. To dzięki niej czytelnicy oraz poligrafowie mogli się dowiedzieć o nowych maszynach do tzw. obróbki po druku. A maszyny pakujące w folię wydawnictwa poligraficzne firmy Sitma były pierwszymi na rynku poligraficznym w kraju.
Kończę pracę w Norma System – proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania za lata autorskiej, koleżeńskiej współpracy z Redakcją przy zamieszczaniu materiałów o maszynach Sitma. Dziękuję również za miłe spotkania na targach poligraficznych w Poznaniu i na innych imprezach związanych z poligrafią.
Szczególnie, pragnę podziękować Panu Redaktorowi Jarosławowi Gawłowi, z którym łączyły mnie bardzo serdeczne kontakty autorsko-redakcyjne i koleżeńskie. Pragnę złożyć moje najserdeczniejsze życzenia: dalszego rozwoju wydawnictwa Polski Drukarz i Redakcji Świata DRUKU, wielu nowych czytelników, większego nakładu pisma, interesujących tematów na łamach.
Zygmunt Osiadacz


10 lat Weilburger Grafik-Polska
Jubileuszowy rok Weilburger Grafik-Polska sp. z o.o. stanowi kolejny milowy krok w 10-letniej historii firmy. Spółka córka firmy Weilburger Graphics GmbH z Gerhardshofen nabyła w kwietniu tego roku nową siedzibę na obrzeżach Poznania, na którą składają się biura o powierzchni 250 m2, a także hala magazynowa o powierzchni 1000 m2.
Sukces ten ma swój początek w roku 2000, kiedy to Josef Kurzok działając jako „One-man Show” założył firmę i prowadził ją przy ogromnym wsparciu Mariana Schwarka. Wysoka jakość produktów Weilburger Graphics połączona z technicznym know-how i znajomością rynku, którą wykazywał się Josef Kurzok, stanowiła znakomite połączenie. W kolejnych latach stale wzrastał zarówno obrót polskiego oddziału, jak i liczba pracowników. Już w roku 2002 firma przeprowadziła się do większego biura, znajdującego się na terenie Drukarni BSC SA. Regularne prezentacje i szkolenia prowadzone na terenie całej Polski – m.in. organizacja pierwszego seminarium lakierów w Szczecinie pod koniec roku 2006 czy zorganizowanie w Warszawie w roku 2009 seminarium dotyczącego ochrony marki przyczyniły się do dalszego wzmocnienia pozycji firmy Weilburger Grafik-Polska.
Aktualnie Weilburger Grafik-Polska zatrudnia sześć osób i może poszczycić się obrotem w wysokości 2 mln euro w roku 2009; tym samym firma zajmuje stabilną i pewną pozycję na polskim rynku poligraficznym.
Obchody jubileuszu 10-lecia firmy i uroczyste otwarcie nowej siedziby firmy, w którym udział wezmą liczni długoletni klienci oraz członkowie rodziny Grebe, planowane jest na listopad tego roku.
Pierwsze w Polsce urządzenie lakierujące Duplo Ultra-205A
W ostatnim czasie w łódzkiej drukarni Piktor zostało zainstalowane pierwsze w Polsce urządzenie lakierujące Duplo Ultra-205A. Jak twierdzą właściciele tej prężnie działającej drukarni cyfrowej i wydawnictwa, zakup istotnie wpłynął na czas realizowanej tu produkcji i otworzył firmie nowe możliwości, które pozwoliły jej powiększyć liczbę obsługiwanych klientów.
Jednym z istotniejszych elementów, który był brany pod uwagę przy tym zakupie był fakt, że kody kreskowe umieszczane na wielu produktach wytwarzanych w drukarni Piktor, są zdecydowanie lepiej odczytywane przez czytniki niż miało to miejsce w przypadku foliowania tych samych produktów przez zakupem urządzenia. Ta ciekawa właściwość bardzo spodobała się właścicielom firmy i ich klientom.
„Technologia cyfrowa, na jakiej od początku swojej działalności opieramy produkcję, a której jedną z wielu zalet jest szybkość realizacji zleceń sprawia, że nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek kompromisy w tym zakresie. Dlatego stale, obok maszyn drukujących, inwestujemy w introligatornię, by móc oferować naszym klientom sprawną i szybką obsługę bez uszczerbku na jej wysokiej jakości – mówi Piotr Sobczak, który wraz z Dariuszem Szlaskim jest właścicielem firmy. – Posiadamy bogaty park maszynowy jeśli chodzi o drukowanie, dlatego w ostatnim czasie większość naszych inwestycji dotyczyła introligatorni, by również w tym zakresie stać się niezależnymi i znacząco przyspieszyć proces produkcji, jaki odbywa się w naszym zakładzie. Dodatkowo urządzenie Duplo Ultra-205A otworzyło nam nowy rynek – produkcji reklamowej – gdzie do tej pory byliśmy w pewnym stopniu obecni, choć mieliśmy duże trudności z zachowaniem odpowiedniej jakości i trwałości wydruków. Teraz realizowane przez nas prace, lakierowane przy pomocy urządzenia Duplo, mogą być poddawane dalszej obróbce bez szkody na ich jakości, mają wyraziste kolory i są trwałe. Ciekawą właściwością tej maszyny jest również fakt, że zdecydowanie bardziej czytelne niż w przypadku foliowania są teraz kody kreskowe w lakierowanych przez nas produktach, co było dla nas sporym zaskoczeniem. Wcześniej mieliśmy z tym kłopoty – po foliowaniu czytnik kodów kreskowych miał problem z ich odczytaniem, lakierowanie przy użyciu urządzenia Duplo umożliwiło bezproblemową pracę w tym zakresie”.
Łódzka firma poligraficzno-wydawnicza Piktor to przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie druku cyfrowego, działające na rynku nieco ponad cztery lata. Pomysł Dariusza Szlaskiego i Piotra Sobczaka na firmę wydawniczo-drukarską, jak czas pokazał, był strzałem w dziesiątkę. Poza maszynami cyfrowymi, oferującymi drukowanie w formacie A3+, Piktor posiada także kompletną introligatornię, co pozwala na kompleksowe wykonywanie różnych prac. Firma wyspecjalizowała się jednak w cyfrowych wydrukach wysokonakładowych, zarówno przemysłowych, jak i typowo akcydensowych. Jej klientami są przede wszystkim duże zakłady przemysłowe, wydawnictwa książkowe, ośrodki akademickie i naukowe oraz agencje reklamowe, a także drukarnie offsetowe, dla których część prac, np. druki personalizowane lub zlecenia o nakładzie poniżej 500 egz., jest nieopłacalna lub niewykonalna. Firma realizuje również własne prace – wydaje i drukuje kilka tytułów książkowych miesięcznie; są to głównie pozycje naukowe, choć jak twierdzi Piotr Sobczak działalność wydawnicza stanowi niewielki procent w działalności całej firmy. „Już parę lat temu drukowanie stało się podstawą naszej działalności – mówi – Obecnie około 70% realizowanej przez nas produkcji to wydruki przemysłowe wykonywane na zlecenie firm pochodzących głównie z regionu łódzkiego i okolic. Oczywiście jesteśmy w stanie wykonać prace dla każdej firmy niezależnie od jej położenia, ale obecnie większość naszych zleceń pochodzi z okolicy, choć nie wykluczamy rozwoju również w kierunku pozyskiwania nowych klientów, zarówno z kraju, jak i z zagranicy”.
Zakup urządzenia Duplo Ultra-205A spełnił, jak twierdzi Dariusz Szlaski, oczekiwania właścicieli drukarni Piktor. Inwestycja miała przede wszystkich usprawnić realizację dużych nakładów, które są podstawą działalności firmy. Miała odpowiednio zabezpieczać również realizowane tu wydruki reklamowe, ale także okładki książkowe, które są tu wykorzystywane nie tylko w produkcji wydawniczej, ale również w przypadku instrukcji obsługi, których drukowaniem zajmuje się Piktor. „Do tej pory część okładek była foliowana przez nas, ale nasze dotychczasowe urządzenie do foliowania – głównie przy większych nakładach przemysłowych – nie było w stanie obsłużyć tego rodzaju produkcji, ponieważ jest maszyną zbyt wolną. Obecnie urządzenie Duplo Ultra-205A jest w stanie polakierować 3000 zadrukowanych arkuszy A3 zaledwie w ciągu godziny, wcześniej ten proces zajmował nam zdecydowanie więcej czasu. Dodatkowo wykorzystując to urządzenie możemy osiągać efekt zbliżony do efektów, jakie daje lakierowanie wybiórcze. Ultra-205A nie było pierwszym, jeśli chodzi o urządzenia Duplo, które pracowały bądź cały czas pracują w drukarni Piktor. Nasza znajomość tego dostawcy oraz jego serwisu i poziomu obsługi klientów z pewnością przyczyniła się do podjęcia decyzji o kolejnym zakupie w Duplo Polska, ale najważniejszym argumentem były zalety urządzenia i fakt, że spełniało ono wszystkie nasze wymagania. Testy, jakie mogliśmy przeprowadzić, a które były sprawdzeniem możliwości wykonywania naprawdę trudnych aplikacji, potwierdziły, że urządzenie to będzie w stanie zaspokoić nasze potrzeby. Ultra-205A jest proste i wygodne w obsłudze, wykorzystuje do utwardzania promieniowanie UV, zapewnia atrakcyjne wykończenie arkuszy nadając im błyszczącą, satynową lub matową powłokę, w zależności od oczekiwań naszych klientów. Jest wyposażone w wygodny i intuicyjny panel sterujący, opcjonalny podciśnieniowy podajnik, a proces czyszczenia odbywa się w nim automatycznie. Warto wspomnieć, że Ultra-205A może lakierować papier zadrukowany zarówno cyfrowo, jak i offsetowo. Pozwala na lakierowanie zdjęć, plakatów, okładek, broszur, a także banerów. Maszyna posiada naprawdę wiele możliwości. Wszystko właściwie zależy od naszej i naszych klientów pomysłowości” – podsumowuje Piotr Sobczak.
Sukces Mark Andy na targach Labelexpo Americas 2010
Na wrześniowych targach Labelexpo Americas w Chicago firma Mark Andy nie tylko miała jedno z największych stoisko i setki zainteresowanych klientów, ale odniosła także sukces sprzedażowy. Na stoisku co pół godziny odbywały się pokazy maszyn P7 i P5 z serii Performance oraz maszyn Rotoflex, które przyciągnęły tłumy zainteresowanych klientów z całego świata. Szacuje się, że w samych prezentacjach na stoisku Mark Andy udział wzięło ponad 2000 osób. Klienci z uznaniem obserwowali pokaz nowej czterokolorowej maszyny P5, gdzie w zaledwie sześciu minut drukarz jest w stanie wykonać cztery narządy, zużywając na każdy narząd około czterech metrów materiału i drukując wałkami o obwodzie 140 mm. Duże zainteresowanie budziła maszyna P7, będąca na rynku od ponad roku, wyposażona w płytkie kałamarze (200 gram farby), drukująca z prędkością 230 m/min.
Hitem okazały się przewijarki Rotoflex, w tym Vericut 2, semirotacyjna przewijarka do druku cyfrowego. Dodatkowo do dyspozycji klientów były dwie wolnostojące fleksodrukowe zespoły modelu Performance – każdy mógł osobiście sprawdzić, jak działa i wygląda „od środka” konstrukcja tych maszyn, których dotąd sprzedano na świecie ponad 50.
Dystrybutorem maszyn z serii Performance na polskim rynku jest firma Digiprint.
Zapraszamy na IV Konferencję z cyklu Akademia Zarządzania Barwą
Wydawnictwo Polski Drukarz sp. z o.o., wydawca miesięcznika „Świat DRUKU”, organizator Akademii Wiedzy (www.akademia-wiedzy.eu), zaprasza na IV Konferencję z cyklu Akademia Zarządzania Barwą, która odbędzie się 20 października br. w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Mercedes Benz Polska przy ul. Gottlieba Daimlera 1.
Konferencja, organizowana pod hasłem: „Wierne odwzorowanie barw w druku gwarantuje satysfakcję twoich klientów”, jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców – fotografów, grafików, studiów DTP, studiów prepress, drukarń. Jej tematem przewodnim jest zapewnienie szybkiej komunikacji dotyczącej barwy pomiędzy różnymi punktami kuli ziemskiej w dobie globalizacji. Zostaną omówione m.in. rozwiązania do kontroli barwy na odległość i związane z tym możliwości standaryzacji (teoria i praktyka), akceptacja prac na odległość, rozwiązania sieciowe, a także zagadnienia związane z kontrolą procesów reprodukcji.

Program:
9.00-9.45 Rejestracja uczestników
9.45-10.00 Rozpoczęcie konferencji
10.00-10.40 Color Management i standaryzacja – nowe aspekty, potrzeby i rozwiązania dla druku w świecie bez granic – Małgorzata Lososová Ungrádová, Sales Manager, Distributors and Dealers oordination, X-Rite Inc.
10.40-11.20 Color Management a możliwości współczesnych monitorów graficznych – Sławomir Nigot, Key Account Manager Pro Distribution Channel, Alstor
11.20-11.40 Przerwa kawowa
11.40-12.20 Tomasz Kuciński, Pro Graphics Account Manager, Epson Europe B.V. (wystąpienie eksperta)
12.20-13.00 Przygotowalnia po tuningu – zarządzanie barwą dla praktyków – Maciej Baur, Product Manager, Agfa Graphics
13.00-13.40 Densytometr czy spektrofotometr? Kontrola procesów reprodukcji – Robert Kuczera, General Manager of Technical Support, Michael Huber Polska
13.40-14.40 Lunch. Rozmowy indywidualne na stoiskach Partnerów Konferencji
14.40-15.20 Akceptacja prac na odległość – wygoda i nowoczesność – Zbigniew Kosior vel Kosiorek, szef serwisu prepress, Heidelberg Polska
15.20-16.00 Standaryzacja w praktyce – metoda osiągnięcia przewidywalności druku na co dzień – Danuta Tyrowicz, właścicielka firmy Frogimus
16.00-16.30 Pytania i dyskusja. Losowanie nagród.
Zakończenie konferencji. Rozmowy indywidualne na stoiskach Partnerów Konferencji

Udział w konferencji jest płatny. Koszt udziału wynosi lub 300 zł. Obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, dyplom uczestnictwa w IV Konferencji z cyklu Akademia Zarządzania Barwą, przerwy kawowe i lunch w czasie konferencji, miejsce parkingowe.
Wpłaty – na konto wydawnictwa Polski Drukarz sp. z o.o.: PKO S.A. oddział w Łodzi nr konta: 24124015451111000011659583.
Informacje i zgłoszenie udziału:
http://www.akademia-wiedzy.eu/Konferencje/Poligrafia/Akademia-Zarzadzania-Barwa/Regulamin-i-formularze?FromNode=811

Partnerzy Konferencji:
Agfa, Alstor, Epson, Heidelberg Polska, Michael Huber Polska, X-Rite.
Patronat: Polska Izba Druku.
Patronat medialny: Drukarnie.com.pl, Polska Poligrafia, Signs.pl, „Świat DRUKU”.Etykiety samoprzylepne - najnowsze technologie. Odbyła się konferencja
Polski Drukarz sp. z o.o., wydawca „Świata DRUKU”, zorganizował, w ramach Akademii Wiedzy, konferencję „Etykiety samoprzylepne – najnowsze technologie”. Odbyła się ona 29 września br. w Centrum Konferencyjnym Mercedes Benz w Warszawie. Spotkanie stanowiło forum wymiany doświadczeń pomiędzy dostawcami technologii do produkcji etykiet samoprzylepnych a drukarniami i odbiorcami ich usług.
Podczas imprezy zaprezentowano najnowsze rozwiązania z zakresu wąskiej wstęgi, zarówno w druku offsetowym, jak i cyfrowym. Konferencja składała się z cyklu prezentacji multimedialnych prowadzonych przez dostawców technologii, maszyn, urządzeń i materiałów do produkcji etykiet samoprzylepnych. Wystąpieniom przysłuchiwało się ponad 70 osób, w tym przedstawiciele drukarń produkujących etykiety samoprzylepne.
Relację z konferencji opublikujemy w jednym z najbliższych wydań naszego pisma.

Dziękujemy Partnerom konferencji, firmom: Avargraf, Digiprint, Fujifilm Sericol, Heidelberg Polska, Michael Huber Polska, Punch Graphix, Reprograf i UPM Raflatac za współpracę i przygotowanie interesujących prezentacji.


<< Poprzedni  1  2  3  4  | < 5 >  6  7  8  9  10  11-20  21-30  31-40  41-50  Następny >>


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o