Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Grudzień


Kolejny konkurs o Złotego Gryfa
Polska Izba Druku organizuje po raz kolejny konkurs Złoty Gryf - na najlepszy pod względem jakościowego wykonania wyrób poligraficzny w sześciu kategoriach:
• książka wielobarwna
• czasopismo wielobarwne
• książka jednobarwna
• akcydens (wydawniczy, informacyjny, opakowaniowy)
• opakowanie z nadrukiem
• gazeta.

Pierwsza nagroda to statuetka Złotego Gryfa oraz dyplomy-certyfikaty. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają dyplom-certyfikat wygrawerowany na płycie mosiężnej. Laureaci mają prawo używania znaku gryfa na swoim blankiecie firmowym.
Drukarnie mogą zgłaszać swoje wyroby do konkursu do 30 grudnia 2002 r. Należy wysłać po trzy egzemplarze prac wykonanych w kraju w latach 2001-2002 pod adresem Polskiej Izby Druku, wpłacając jednocześnie na konto PID: PKO BP SA I O/Warszawa, Nr 94 10201013-122620949 kwotę 500 zł za zgłoszenie każdego wyrobu w danej kategorii.
Polska Izba Druku zachęca drukarnie do udziału w konkursie akcentując korzyści, jakie stąd płyną:
• promocja drukarń, które wykonują produkcję poligraficzną na wysokim poziomie jakościowym
• możliwość skonfrontowania jakości własnych wyrobów z jakością produktów drukarń konkurencyjnych
• potwierdzenie wiarygodności drukarni
• uzyskanie świadectwa dającego większe możliwości pozyskiwania zleceniodawców
• uzyskanie „wizytówki” umożliwiającej firmie wykonywanie usług poligraficznych dla zagranicznych zleceniodawców.

Szczegółowy regulamin konkursu i kartę zgłoszenia można znaleźć na stronach internetowych Polskiej Izby Druku http://www.izbadruku.org.pl/Konferencja PID podczas targów Poligrafia 2003
Polska Izba Druku przy udziale Międzynarodowych Targów Poznańskich organizuje w dniach 9-10 kwietnia 2003 r. w czasie targów Poligrafia 2003 konferencję poligraficzną pod tytułem: „Jakość w poligrafii - jeden cel, różne drogi i interpretacje”.
Z inicjatywy prezesa Polskiej Izby Druku oraz przewodniczącego Sekcji Wystawców PID utworzono Komitet Organizacyjny w składzie: Jerzy Hoppe (PID), Krzysztof Pindral (Heidelberg Polska), Marek Pułtorak (Agfa Sp. z o.o.), Jarosław Stradowski (Reprograf), Przemysław Trawa (MTP), oraz Radę Programową konferencji, w której skład wchodzą: Tomasz Dąbrowa (IPPW), Tadeusz Figurski (Reprograf), Jacek Hamerliński (Agfa Sp. z o.o.), Jerzy Hoppe (COBRPP), Stefan Jakucewicz (IPPW), Andrzej Palacz („Wydawca”), Tomasz Pawlicki (Heidelberg Polska).
Organizatorzy przewidują udział w konferencji około 250 osób reprezentujących środowisko zawodowe poligrafów i wydawców, a także instytucji, firm i osób związanych z poligrafią.
Jednym z ważniejszych celów konferencji jest wkład w tworzenie warunków właściwego przygotowania się branży poligraficznej do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej.

Projektowana tematyka konferencji:
I dzień - referaty autorskie
• Jakość w poligrafii - jeden cel, różne drogi i interpretacje
• Standardowe warunki współpracy przy wykonywaniu usług poligraficznych
• Projektowanie produktu poligraficznego
• Przygotowanie i realizacja produkcji
• Kontrola jakości w procesie produkcyjnym
• Jakość w nowych technologiach poligraficznych
• Zarządzanie i sterowanie procesem produkcyjnym

II dzień (seminaryjny) - bloki tematyczne
• Organizacja procesu pracy przedsiębiorstwa poli-graficznego
• Zagadnienia utrzymania i kontroli jakości
• Nowe technologie
• Materiały, procesy i zagadnienia ochrony środowiska
• Introligatornia wobec współczesnych wymogów zleceniodawców.

Wszelkie pytania należy kierować bezpośrednio do Biura Polskiej Izby Druku, ul. Miedziana 11, 00-835 Warszawa, tel. (22) 624 87 49, fax (22) 620 02 81 w. 497, izbadruku@izbadruku.org.pl, http://www.izbadruku.org.pl/konf2003/
więcej | Grudzień | Aktualności
Krzysztof Tyczkowski
Zestawianie krojów pism

W poprzednim artykule zamieszczonym w serii Lettera Magica pisałem o wyborze odpowiedniego kroju pisma, dostosowanego do charakteru publikacji. Następnym krokiem jest podjęcie przez projektanta decyzji o zestawianiu ze sobą różnych krojów pism. Nie wszystkie bowiem opracowania typograficzne mogą wykorzystywać tylko jedną rodzinę pisma. Zastosowanie dwóch, a nawet trzech rodzin pism spotkać można w projektach o bardzo skomplikowanej strukturze typograficznej. Dotyczy to głównie publikacji prasowych. Zazwyczaj kroje pism tytułowych różnią się tu od krojów pism składu podstawowego. Dzieje się tak dlatego, gdyż linia tytułów w takich wydawnictwach stanowi samodzielną, bardzo ważną strefę opracowania typograficznego, która tworzy specyficzny klimat całej publikacji. Zestawiając dwie rodziny pism - jedną dla tytulariów, a drugą dla pozostałych tekstów, uzyskujemy silny kontrast, podkreślający dynamikę i wyjątkowość typograficznego opracowania wydawnictwa.
więcej | Grudzień | Typografia
Herbert Czichon
W ostatnim czasie coraz częściej stosowane są naświetlarki laserowe z diodą fioletową. Zalety tej technologii zostały omówione w artykule Jacka Hamerlińskiego „Fioletowe CtP: moda czy potrzeba?” w numerze 10/2002 „Świata Druku”. Celem tego artykułu jest przedstawienie właściwości i zakresu zastosowania naświetlarek laserowych z diodą fioletową.
więcej | Grudzień | Offset
Wojciech Barabasz
Jeszcze przed pięcioma laty, odpowiednio do aktualnego stanu techniki, stosowano w większości drukarń wałki rastrowe o liniaturach ca 220 l/cm. Taki wałek miał pojemność farbową w granicach 3-4 cm3/m2. Te parametry umożliwiały stosowanie form drukowych o dość wysokiej gęstości rastra, rzędu 48 l/cm. Możliwość stosowania takich parametrów stanowiła dla drukarzy ogromny krok naprzód, ponieważ rezultaty druku przewyższały wszystko to, co w technice fleksograficznej było dotychczas możliwe.
więcej | Grudzień | Fleksografia
Firma Brenntag Polska Sp. z o.o. posiada w swej ofercie szeroką gamę płyt fotopolimerowych dla potrzeb drukowania metodą fleksograficzną. Płyty te pozwalają osiągać doskonałe wyniki w zakresie reprodukcji przy wysokojakościowym druku rastrowym. Aby poznać w pełni właściwości tych płyt, firma zleciła ich badania niezależnej jednostce naukowej. Płyty zostały poddane testom w Instytucie Poligrafii Politechniki Warszawskiej, a wyniki badań stanowią materiał, na którego podstawie powstanie kilka prac dyplomowych. Przeprowadzone testy potwierdziły zalety płyt wymieniane przez ich producenta - firmę MacDermid Graphic Arts.
więcej | Grudzień | Materiały
Ewa Drzewińska
W ostatnich latach wybitnie wzrosło zainteresowanie barwą, czego główną przyczyną jest odkrycie jej psychologicznej funkcji w życiu człowieka oraz pragnienie wykorzystania tego czynnika. Klasy socjalne z wyższymi dochodami preferują barwy jasne, pastelowe, a klasy z niższym dochodem - barwy mocne, intensywne [1].
więcej | Grudzień | Materiały
Jak w całym przemyśle, tak i w naszej branży coraz większy nacisk kładzie się na zagadnienia ekologiczne. Poszukiwane są rozwiązania - surowce, technologie, procesy - w jak najmniejszym stopniu obciążające środowisko naturalne zarówno w fazie produkcji, jak użytkowania, jak wreszcie w fazie usuwania odpadów.
O swoich osiągnięciach w ekologicznej produkcji wiele piszą producenci papierów drukowych, dużo zrobiono też dla racjonalizacji gospodarowania zużytymi opakowaniami. Wiemy, że producenci farb drukowych nie pozostają w tyle - wiele firm wpisało dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę środowiska na listę fundamentalnych zasad swojej działalności. Można jednak przypuszczać, że wśród pytań, które polscy klienci stawiają producentom i sprzedawcom farb drukowych, pytanie o uciążliwość produktu dla środowiska zadawane jest jako ostatnie.
więcej | Grudzień | Materiały
Ewa Rajnsz
Burzliwy rozwój poligrafii w latach dziewięćdziesiątych w naszym kraju spowodował również zmianę roli, jaka przypadała dostawcom farb graficznych. Aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów, nieodzowne stało się mieszanie lub wręcz produkowanie farb na zamówienie, ich dobieranie do różnych technik drukowania. Coraz większa różno-rodność stosowanych do zadruku podłoży, potrzeba drukowania z użyciem kolorów specjalnych, wymóg absolutnej jakości i powtarzalności wytyczyły nową drogę rozwoju firmom zajmującym się dystrybucją farb.
więcej | Grudzień | Materiały
Współczesny rynek druku cyfrowego, dynamicznie rozwijający się od szeregu lat, wymaga elastycznego reagowania na potrzeby klienta w zakresie komputerowo wspomaganych prac wydawniczych, grafiki użytkowej oraz wydruku przy użyciu drukarek i ploterów. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie opracowano asortyment atramentów barwnikowych na bazie łagodnych rozpuszczalników, których niezaprzeczalną zaletą jest brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. Te ekologiczne atramenty są produktami wysokiej jakości, których własności powinny być szerzej zaprezentowane ze względu na spodziewane korzyści wynikające z ich stosowania.
więcej | Grudzień | Materiały
Stefan Jakucewicz
Rynek produktów holograficznych

Rynek produktów holograficznych ukształtował się na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, choć prace badawcze i technologiczne rozpoczęto znacznie wcześniej, bo już na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku.
więcej | Grudzień | Produkcja i technika
Rozmowa z Gerdem Finkbeinerem - prezesem zarządu MAN Roland Druckmaschinen AG

Podczas Forum Technologicznego, które odbyło się w firmie MAN Roland w Augsburgu w końcu października tego roku, poprosiliśmy prezesa Finkbeinera o wypowiedź dla „Świata Druku”. A oto, co odpowiedział na nasze pytania.
więcej | Grudzień | Wywiad
Pokaz nowych maszyn zbierająco-szyjących Müller Martini

W Training Center firmy Müller Martini w Oftringen w Szwajcarii 5 listopada spotkało się kilkudziesięciu przedstawicieli prasy branżowej z całej Europy. Okazją ku temu była konferencja prasowa, na której zaprezentowano najnowsze osiągnięcia firmy Müller Martini w zakresie maszyn zbierająco-szyjących. Następnego dnia goście zostali zaproszeni do Buchbinde-Akademie w Felben, gdzie z kolei zapoznali się z pracą linii i maszyn do oprawy bezszyciowej.
więcej | Grudzień | Wydarzenie
Prawie każdy miesiąc przynosi informacje o nowych instalacjach maszyn firmy Müller Martini w polskich drukarniach. Niektóre z nowych maszyn są pierwszymi danego typu w naszym kraju. W poprzednim numerze pisaliśmy o pierwszej w Polsce maszynie do szycia nićmi Ventura, zainstalowanej w firmie Gazeta Handlowa w Poznaniu, dziś informujemy o pierwszej w naszym kraju maszynie do oprawy bezszyciowej Corona C15 z dyszowym zespołem nanoszenia kleju poliuretanowego i pierwszej maszynie zbierająco-szyjącej Optima. Poza tym wciąż pojawiają się nowe instalacje maszyn już sprawdzonych przez polskich użytkowników.
więcej | Grudzień | Maszyny i urządzenia
Już po raz piąty krapkowicka Chespa zorganizowała sympozjum fleksograficzne. Uczestniczyło w nim około 120 osób reprezentujących firmy fleksograficzne z całej Polski, a także goście z Czech i Rumunii. Zaproszenie przyjęli również członkowie Loży Opolskiej Business Center Club. W sumie, wraz z licznie obecnymi i aktywnie uczestniczącymi w sympozjum pracownikami Chespy, sale obrad wypełniło prawie 170 osób.
więcej | Grudzień | Relacja
Pokazy w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych

W dniach 6-7 listopada w gmachu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku trwała wystawa pt. „Druk cyfrowy w nowoczesnym wydawnictwie”, której program obejmował wykłady oraz pokazy cyfrowych urządzeń drukujących Xerox i sprzętu fotograficznego wysokiej jakości. Organizatorami spotkania były gdańska Akademia Sztuk Pięknych, firma Xerox Polska Sp. z o.o. z Warszawy i Zakłady Artystyczne ART Sp. z o.o. z Gdańska. Na wydzielonych stoiskach swoją ofertę prezentowały także firmy: Cezex Sp. z o.o. (papiery ozdobne), Bank Zachodni WBK SA i wydawnictwo „Świata Druku”.
więcej | Grudzień | Relacja
Od 18 do 22 listopada w jednej z fabryk firmy Océ w Poing niedaleko Monachium trwała impreza OpenHouse Special. Imprezy o charakterze dni otwartych odbywają się w firmie Océ co roku - tego-roczna miała jednak charakter specjalny z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że była największą z serii organizowanych do tej pory przez Océ imprez OpenHouse.
więcej | Grudzień | Relacja
Dwudziestego pierwszego listopada w hotelu w Starych Jabłonkach, małej miejscowości położonej na Warmii, przy trasie z Ostródy do Olsztyna, firma Trebruk Polska Sp. z o.o. zorganizowała spotkanie z klientami. Hasłem przewodnim spotkania były słowa: „Więcej niż papier”. W haśle tym firma Trebruk zawarła myśl, że jej współpraca z klientami nie ogranicza się tylko do sprzedaży papieru. W kontaktach z klientami liczą się przede wszystkim dobre relacje międzyludzkie, a także profesjonalny serwis i doradztwo techniczne. Motto „Więcej niż papier” oznacza także, że produkty oferowane przez Trebruk - papiery Amber, Artcic i Munken - charakteryzują się wysoką jakością i spełniają wysokie wymagania klientów.
więcej | Grudzień | Relacja
W dniach 26-31 października 2002 r. odbyło się szkolenie - Print Media Seminar, zorganizowane przez firmę Heidelberger Druckmaschinen AG oraz jej przedstawicielstwo Heidelberg Polska Sp. z o.o. dla studentów szkół wyższych, kierunku Papiernictwo i Poligrafia. W szkoleniu wzięła udział grupa czterdziestu osób, w tym dwudziestu studentów Politechniki Warszawskiej, piętnastu z Politechniki Łódzkiej oraz pięciu z Politechniki Szczecińskiej.
więcej | Grudzień | Relacja
Piotr Paszkowski
Gdyby liczba i stopień skomplikowania przepisów stanowiły o bezpieczeństwie pracy, w Polsce wypadki przy pracy nie powinny się zdarzać. Częstotliwość uchwalania zmian i wydawania nowych aktów prawnych, sprawia, że przeciętny pracodawca już nawet nie usiłuje opanować tej dziedziny. Taki stan rzeczy powoduje jedynie radość organów kontrolnych, które otrzymują kolejną pożywkę do uzasadnienia swego bytu i nakładania kar.
Ostatnim „hitem” jest wprowadzona w przyspieszonym tempie ustawa „o czasie pracy kierowców”. Jej zapisy przyprawiły o ból głowy wszystkich przewoźników, a zatrudnionych kierowców pozbawiły dużej części zarobków.
więcej | Grudzień | Prawo pracy
Andrzej Kuśmierczyk
Pamiętasz? Miałeś wtedy cztery, może pięć lat. Za oknami śnieg tłumiący wszystkie dźwięki pada wielkimi płatkami. Tam biała cisza, a w domu zaczął się niezwykły ruch. Wszystko się sprząta, myje. Powoli wyłania się odświętny obraz domu. Podłogi lśnią nowym blaskiem, stół przykryty białym obrusem. Tata sadowi choinkę w stojaku, wyjmuje ozdoby z głębi szafy i dekoruje drzewko. I nagle cud. Zapalają się lampki i cały pokój zmienia się we fragment zaczarowanego świata, o którym czytała mama na dobranoc. Mama krząta się w kuchni. Potrawy, których nigdy przedtem nie było. I piecze się ciasto. Później rodzice pięknieją w odświętnych ubraniach. Wigilia. Czasem przy stole zjawiają się dziadkowie, ciocie i wujkowie. Ludzie są mili i uprzejmi, składają sobie życzenia, łamią się opłatkiem. A jeszcze później leżysz w dopiero co zmienionej pościeli. Zanim zaśniesz przytulając swojego misia, przez uchylone drzwi słyszysz rozmowy dorosłych dobiegające z sąsiedniego pokoju. Nie rozumiesz słów, ale wiesz, że oni lubią się i mówią miłe rzeczy. Wpada trochę światła i czujesz, że wszystko jest w porządku, wszystko jest dobrze, wszystkie rzeczy są na miejscu. Może nie pamiętasz tego po kolei, może zostały tylko niektóre klisze z tamtego dnia i wieczoru. Przypomnij sobie zapachy. Pachnie pasta do podłogi, a z tym zapachem miesza się zapach jedzenia, zapach makowca, czystej pościeli. A wszystkie te wonie są inne, bo przyprawione wonią żywicy. Zapach świąt. Przypomnij sobie te uczucia, które przeżywałeś przed snem. Było ciepło, spokojnie, bezpiecznie, podniośle. Czułeś, że kochasz i jesteś kochany. Znajdź to doświadczenie.
więcej | Grudzień | Psychologia w pracy


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o