Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

Styczeń


Konferencja prasowa Stowarzyszenia Dystrybutorów Papieru
W dniu 17 grudnia w warszawskim hotelu Sheraton odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Dystrybutorów Papieru. Stowarzyszenie powstało w kwietniu 1999 r. z inicjatywy czterech firm: Nitechu, Ecco-Papieru, Jakonu i Europapieru. Obecnie do stowarzyszenia należą firmy: Antalis Poland, Ecco-Papier, Igepa, Jakon, Mercator Papier i Papyrus. Celem SDP jest wspieranie hurtowej dystrybucji papieru przez: propagowanie zasad uczciwej konkurencji, wspólne badania i sporządzanie analiz rynku (dotyczących konsumpcji, produkcji, sprzedaży, importu, inwestycji zagranicznych w zakresie dystrybucji papieru), wymiana informacji i doświadczeń, współpraca i wzajemna pomoc w rozwijaniu branży. Stowarzyszone firmy mają łącznie prawie 60% udziału w polskim rynku dystrybucji papieru, ich roczny obrót to około 770 mln zł. Zatrudniają razem prawie 570 osób.
Konferencję prowadzili prezes zarządu SDP Tomasz Peret (Papyrus), wiceprezes Jan Dziedzic (Jakon), członek zarządu (i rzecznik prasowy stowarzyszenia) Joanna Smolińska (Antalis Poland) oraz Tomasz Jarosz, prezes firmy Mercator Papier. Przedstawiono dane (pochodzące z GUS i własnych obserwacji) dotyczące konsumpcji papieru w Europie i papieru do drukowania i pisania w Polsce, uwzględniając papier i karton powlekany i niepowlekany oraz papier samokopiujący i samoprzylepny. Ogólnie stwierdzono, że konsumpcja papieru w Polsce od 2000 roku utrzymuje się na mniej więcej tym samym poziomie. Wystąpił znaczny wzrost sprzedaży papierów do kopiowania. Udział hurtowników w sprzedaży papieru do drukowania i pisania od roku 1999 rośnie. Ceny papieru ostatnio spadły, marże są niskie. Rok 2002 był trudny dla branży papierniczej. Mimo to jednak przedstawiciele branży uważają, że perspektywy są dobre. Ożywienie branży papierniczej w III kwartale 2002 roku zwiastuje oczekiwaną poprawę koniunktury gospodarczej w Polsce. Przewiduje się wzrost konsumpcji papieru, w tym dalszy wzrost konsumpcji papieru do kopiowania. Zapowiada się także przejęcie części zleceń z Europy Zachodniej. Wpływ na rozwój branży będzie miał także rozwój rynku reklamowego i spodziewany rozwój turystyki.
Po konferencji zaproszono przybyłych na bankiet. Na wszystkich gości czekały świąteczne upominki.
J. Z.-R.
więcej | Styczeń | Aktualności
więcej | Styczeń | Aktualności
W dniach od 5 do 7 lutego 2003 r. w Pałacu Kultury i Nauki odbędą się Międzynarodowe Targi Artykułów Reklamowych PSI Warszawa 2003. Targi te mają szansę stać się najważniejszym wydarzeniem branżowym w Europie Środkowo-Wschodniej.
więcej | Styczeń | Targi - krajowe
Łukasz Łukasiewicz
Różnorodność konstrukcyjna i bogate możliwości ploterów wielkoformatowych sprawiają, że technika ink-jet uważana bywa za skomplikowaną i przeznaczoną wyłącznie dla specjalistów. W kilku kolejnych artykułach postaramy się obalić mit o niedostępności wielkiego formatu. Pokażemy, że przygotowanie projektów do druku podlega kilku prostym i uniwersalnym regułom, a z możliwości ploterów skorzysta bez trudu każdy, kto ma już doświadczenie w przygotowywaniu prac na użytek innych dziedzin poligrafii.
więcej | Styczeń | Druk wielkoformatowy
Poniższa tabela przedstawia wykaz maszyn drukujących w technologii cyfrowej dostępnych obecnie na rynku światowym. Zostały w niej uwzględnione jedynie maszyny znajdujące zastosowanie w produkcji przemysłowej. Muszę jednak zaznaczyć, że tabela obejmuje modele będące „przedstawicielami” całych rodzin maszyn proponowanych przez dane firmy. Ich oferta jest w rzeczywistości dużo bogatsza.
więcej | Styczeń | Druk cyfrowy
Tomasz Cielniaszek
Podejmując decyzję o zakupie nowego plotera drukującego powinniśmy mieć na uwadze kilka istotnych elementów. Na rynku istnieje bowiem tak wiele ofert, że łatwo ulec dezorientacji. Przy wyborze kierujemy się podstawowym kryterium, jakim jest oczywiście wielkość urządzenia i jakość druku, ale to nie wszystko. Pozostaje jeszcze koszt druku oraz wydajność plotera, szczególnie jeśli chcemy usługowo drukować dla innych firm reklamowych.
więcej | Styczeń | Druk wielkoformatowy
Podczas imprezy OpenHouse Special, która trwała od 18 do 22 listopada zeszłego roku w jednej z fabryk firmy Océ w Poing niedaleko Monachium, pośród bogatej oferty urządzeń pokazywano m. in. rozmaite urządzenia do drukowania wielkoformatowego.
Plotery do zastosowań w reklamie stanowią coraz istotniejszy segment produkcji firmy Océ. W Poing promowano (nie były demonstrowane) nowe wielkoformatowe plotery solwentowe z serii Arizona – Arizona 30, 90 i 180, w których zastosowano nowatorską technologię ColorBlend. Plotery te właśnie pojawiły się na polskim rynku.
więcej | Styczeń | Druk wielkoformatowy
Nowe technologie umożliwiają obecnie bardzo wysoką jakość druku atramentowego. Przejście od technologii druku analogowego do technologii druku cyfrowego łączy się nie tylko z nowymi wyzwaniami, ale i ze stwarzaniem nowych możliwości dla rozwoju całej branży związanej z drukiem atramentowym.
Francusko-polska firma Prim Jet Color odpowiada na te wyzwania rynku poprzez zapewnienie partnerom pełnego asortymentu atramentów o niespotykanych dotychczas własnościach fizykochemicznych, kompatybilnych z produktami firm OEM.
więcej | Styczeń | Materiały
Przygotowanie w krótkim czasie skutecznego przekazu reklamowego na środkach transportu miejskiego, oznaczeń punktów sprzedaży lub środków wizualnej identyfikacji firmy wymaga zastosowania najwyższej jakości materiałów. Folie samoprzylepne do sito-druku idealnie przekazują informację klientom i gwarantują szybką, wielokolorową aplikację graficzną.
Firma Avery Dennison wprowadziła nową serię folii samoprzylepnych do sitodruku – Avery FasCal(R) 400/420/440. Nowe monomeryczne folie winylowe zostały specjalnie zmodyfikowane przez największych europejskich dostawców PVC, tak aby spełniać wymogi procesu produkcji folii sitodrukowych Avery Dennison oraz uzyskać wysoką finalną jakość oferowanych mediów. Dostępne są folie w czterech błyszczących kolorach: białym, czarnym czerwonym i żółtym, oraz folia bezbarwna. Folie biała i czarna dostępne są również w wersji matowej.
więcej | Styczeń | Materiały
W dniach 24–25 października w siedzibie firmy MAN Roland Druckmaschinen AG w Augsburgu odbyło się Forum Techno-logiczne zorganizowane wspólnie przez firmy MAN Roland i Fujifilm. Forum było poświęcone metodom zwiększenia wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów w dziale przygotowalni i drukowania – na przykładzie produkcji książek. Szczególna uwaga została zwrócona na systemy przepływu danych, które w znacznym stopniu usprawniają pracę w drukarni.
więcej | Styczeń | Relacja
W dniu 18 grudnia ub. r. Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej wspólnie z Sekcją Poligrafów SIMP OW w Łodzi zorganizowały w siedzibie Instytutu przy ul. Wólczańskiej w Łodzi VI Seminarium Poligraficzne, poświęcone drukowaniu offsetowemu.
więcej | Styczeń | Relacja
W dniach 18–19 października 2002 roku w poznańskim hotelu Vivaldi odbyło się seminarium fleksograficzne, zorganizowane przez firmę Reproserwis we współpracy z Miller Graphics Group. Podczas seminarum prezentowano urządzenia i materiały dla potrzeb fleksografii.
więcej | Styczeń | Relacja
W dniach 29–30 pa?dziernika 2002 r. w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie odby?y si? dwa seminaria: XVII – „Technologia szerokiej wst?gi” i XVIII – „Technologia flekso UV”, zorganizowane przez Zrzeszenie Polskich Fleksografów i skierowane do wszystkich przedstawicieli ?rodowiska. Oto relacja z pierwszego seminarium.
więcej | Styczeń | Relacja
Andrzej Nowicki
Co można napisać o małej kolorowej tasiemce znajdującej się na granicy grzbietu i brzegu woluminu? Czy w ogóle warto pisać o tym prawie niedostrzegalnym elemencie książki? A jednak okazuje się, że kapitałka – bo o niej tu mowa – ma długą i ciekawą historię. Wcale nie mniej frapującą niż historia oprawy, pisma, ilustracji czy druku.
więcej | Styczeń | Introligatornia
Katarzyna Mokrosińska
„Większości ludzi wydaje się, że czują, na czym polega zarządzanie, ale tak naprawdę jest to sztuka, którą mało kto wie, jak robić dobrze”.
J. Penc
więcej | Styczeń | Organizacja i zarządzanie
Monika Słupińska
Wprowadzenie
Polska przystępując do Unii Euro-pejskiej zobowiązuje się – między innymi – do stosowania wszystkich przepisów prawa warunkujących funkcjonowanie jednolitego rynku Unii Europejskiej. Jednolity rynek UE to obszar bez granic wewnętrznych, w obrębie którego jest zapewniona swoboda przepływu towarów, osób, usług i kapitału (Art. 14 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej). Aby realizacja postanowień jednolitego rynku mogła stać się rzeczywistością, należy eliminować wszelkie taryfowe (cła), parataryfowe (fiskalne) i pozataryfowe (np. ograniczenia ilościowe i jakościowe) bariery w handlu. Utworzenie wspólnego, jednolitego rynku UE, wraz z obowiązującymi zasadami, ma ogromny wpływ na działalność małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Proces tworzenia jednolitego rynku zapoczątkował formułowanie wspólnotowej strategii wspierającej funkcjonowanie sektora małych i średnich firm. Działania Wspólnot koncentrują się wokół poprawy otoczenia, w którym funkcjonują małe i średnie przedsiębiorstwa, oraz dotyczą bezpośredniego wsparcia udzielanego firmom w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych.
więcej | Styczeń | Integracja
Piotr Paszkowski
Znowelizowany Kodeks Pracy zwolnił pracodawców zatrudniających mniej niż dwudziestu pracowników z obowiązku tworzenia regulaminu pracy. Jak wykazują pierwsze doświadczenia, zwolnieni z tego obowiązku „poszli na całość” uznając, że od 29 listopada 2002 r. automatycznie przestają obowiązywać postanowienia dotychczasowe i nastała pełna wolność i dowolność.
Nic bardziej mylnego! Na pracodawcy nadal spoczywa obowiązek poinformowania pracownika, na piśmie, o obowiązujących normach czasu pracy, terminach dni wolnych od pracy, wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy, porze nocnej, o terminie, miejscu i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz o przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy, a także o sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Dopiero spełnienie tego wymogu poniekąd zastępuje stosowanie regulaminu.
więcej | Styczeń | Prawo pracy
Andrzej Kuśmierczyk
Nowy rok. To dobra okazja do składania życzeń. Niech ten nowy rok będzie rokiem rozwoju zawodowego i osobistego każdego z nas. Ale zanim zaczniemy tropić ślady i zwiastuny rozwojowych doświadczeń, spójrzmy na posiadane zasoby osobiste. Tak teraz nazywa się to, z czym człowiek startuje w dorosłe życie.
O dobrym wychowaniu mówimy zwykle wtedy, gdy ktoś umie posługiwać się nożem i widelcem. O bardzo dobrym wychowaniu mówimy, kiedy człowiek ten potrafi na dodatek posługiwać się łyżką. Nie. Łyżką posługuje się chyba każdy, chociaż niektórzy trzymają ją trochę inaczej. Oczywiście dobre wychowanie nie dotyczy wyłącznie zachowania przy stole. Dobre wychowanie wykłada się najpełniej w zaleceniu bycia grzecznym. Grzecznie należy kłaniać się starszym. Nie trzymać rąk w kieszeni w czasie rozmowy z ważną osobą. Należy przepuszczać kobiety w drzwiach. Bycie grzecznym to umiejętność robienia bardzo wielu rzeczy „dla świętego spokoju”. Nie można pluć, rzucać papierków na ulicę. Nie można nawet popchnąć staruszki pod pędzące samochody.
więcej | Styczeń | Psychologia w pracy


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o