Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

Grudzień


Seminarium firmy PrintSoft
W dniach 2–4 grudnia w hotelu Trawiński w Poznaniu firma PrintSoft Polska zorganizowała seminarium poświęcone problematyce drukowania cyfrowego. Tegoroczne seminarium nosiło tytuł „PrintSoft – Rozwiązania. Nowe technologie przetwarzania danych i emisji dokumentów”. Patronat medialny nad imprezą sprawowało wydawnictwo „Świata Druku”. Relację z tego wydarzenia opublikujemy w kolejnym numerze „ŚD”.


Xerox o drukowaniu w kolorze
W dniu 18 listopada, podczas spotkania w Galerii Piotra Nowickiego w Warszawie firma Xerox zaprezentowała wyniki badań dotyczących znaczenia koloru w dokumentach. Przedstawione dane pochodzą z wieloletnich badań prowadzonych przez naukowców Xerox w centrach badawczych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie. W 2002 r. Xerox przeznaczył na badania i rozwój 917 mln dolarów (około 6 proc. obrotów firmy). W tym samym roku liczba zarejestrowanych przez Xerox patentów przekroczyła 15 000.
Realizowane przez Xerox prace nad rozwojem technologii drukowania w kolorze są związane ze wzrastającym zapotrzebowaniem rynku na tego typu drukowanie i kopiowanie. Według szwajcarskiej firmy InfoSource europejski segment kolorowych kopiarek w pierwszej połowie 2003 r. odnotował 74-procentowy wzrost. Do głównych przyczyn tego trendu przedstawiciele Xerox zaliczają: stałe obniżanie kosztu drukowania dokumentów kolorowych oraz wzrost świadomości znaczenia koloru w informacji drukowanej.
Prowadzone badania potwierdziły, że kolor jest uniwersalnym sposobem komunikacji. Jego zastosowanie w dokumencie powoduje zwiększenie koncentracji czytelnika o 80 proc. W tym samym stopniu wzrasta chęć zapoznania się z treścią dokumentu. Szacuje się, że stopień zrozumienia informacji zawartej w dokumencie kolorowym jest o 60 proc. wyższy w porównaniu z tekstem czarno-białym. W badaniu przeprowadzonym na grupie członków kadry kierowniczej przetestowano zdolność do zapamiętania informacji pochodzących z dokumentów kolorowych i czarno-białych. Osoby, które otrzymały dokumenty w kolorze, spędziły na ich czytaniu o 70 proc. czasu mniej niż czytelnicy dokumentów czarno-białych i zapamiętały o 30 proc. więcej.
Wykorzystanie koloru w formularzach drukowanych i elektronicznych zwiększa o 80 proc. szanse uniknięcia błędów przy ich wypełnianiu. Pośrednim skutkiem zastosowania koloru w formularzach jest oszczędność czasu osoby wypełniającej oraz ograniczenie konieczności angażowania obsługi (w urzędach, na poczcie, w banku). Kolor jest również organizatorem informacji. Oznaczenie kolorem dokumentów w zbiorze powoduje, że każdy z nich staje się łatwo dostępny. Oznaczenie kolorem fragmentów przewodników czy instrukcji obsługi wpływa na skrócenie czasu wyszukiwania potrzebnych informacji nawet o 70 proc.
Badania Xerox potwierdziły również argumenty za zastosowaniem koloru w znakach firmowych. Okazuje się, że stopień rozpoznawalności marki, która została zaprojektowana z wykorzystaniem koloru, jest wyższy o 82 proc. Za stosowaniem koloru w dokumentach przemawiają nie tylko badania. Praktyka firm, które zdecydowały się na użycie koloru na fakturach wysyłanych do klientów, wykazuje że są one szybciej zauważane przez osoby decydujące o kolejności realizacji płatności. Przedstawiciele Xerox szacują, że spłacalność faktur, na których kwota do zapłaty została oznaczona kolorem, jest wyższa o około 30 proc.
Przyszłość druku kolorowego jest związana z kontynuowaniem prac nad jego rozwojem. Xerox poprzez takie osiągnięcia jak toner chemiczny, agregacja emulsyjna (EA) czy technologia druku stałoatramentowego (SolidInk) przyśpiesza proces zastosowania nowatorskich technologii w urządzeniach dostępnych dla klientów na całym świecie. Wspomniane technologie są zastosowane w kolorowych urządzeniach wielofunkcyjnych Xerox DocuColor 3535 (toner EA) i drukarkach Phaser (SolidInk).
więcej | Grudzień | Aktualności
Ewa Drzewińska
Stosowana w Europie klasyfikacja papierów drukowych i do pisania różni się od klasyfikacji amerykańskiej i japońskiej, toteż dane statystyczne i literaturowe pochodzące z tych rejonów nie zawsze dają się ze sobą porównać.
Klasyfikacja CEPI
Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego (CEPI – Confederation of European Paper Industry) klasyfikuje papieru drukowe i do pisania w sposób następujący:

• Papier gazetowy (Newsprint)
Papier stosowany głównie do drukowania gazet. Wytwarzany najczęściej z mechanicznych mas włóknistych i/lub mas makulaturowych, bez lub z małą ilością wypełniacza. Gramatura zwykle od 40 g/m2 do 52 g/m2, ale może być wyższa niż 65 g/m2. Papier gazetowy jest gładzony maszynowo lub słabo kalandrowany, biały lub słabo barwiony i jest stosowany w zwojach do drukowania typograficznego, offsetowego lub fleksograficznego.

• Papier niepowlekany z mechanicznymi masami włóknistymi (Uncoated Mechanical)
Papier przeznaczony do drukowania lub innych celów graficznych, w którym włókna z mas celulozowych stanowią mniej niż 90% masy włóknistej. Ten gatunek papieru jest znany także jako papier drzewny lub papier do drukowania czasopism ilustrowanych, taki jak wysokowypełniany papier superkalandrowany na czasopisma drukowane technikami rotograwiurową i offsetową.

• Papier niepowlekany bezdrzewny (Uncoated Woodfree)
Papier przeznaczony do drukowania lub innych celów graficznych, w których co najmniej 90% masy włóknistej stanowią włókna z mas celulozowych. Papier niepowlekany bezdrzewny może być wytwarzany z rozmaitych mas włóknistych, z różną zawartością pigmentów mineralnych i poddany szeregowi procesów wykańczających, takich jak zaklejanie powierzchniowe, kalandrowanie, gładzenie maszynowe i nadawanie znaków wodnych. Te gatunki obejmują większość papierów biurowych, takich jak papiery na formularze, do kopiowania, do drukarek komputerowych, do pisania i książkowe. Do tej grupy papierów należą papiery pigmentowane i papiery „powlekane” (gramatura powłoki poniżej 5 g/m2 na stronę) na prasie zaklejającej.

• Papiery powlekane (Coated Papers)
Wszystkie papiery przeznaczone do drukowania lub innych celów graficznych i powlekane jedno- lub obustronnie mieszankami z pigmentami mineralnymi, takimi jak kaolin (china clay), węglan wapnia itp. Powlekanie może odbywać się rozmaitymi metodami, zarówno na maszynie papierniczej, jak i poza maszyną papierniczą i może być uzupełnione superkalandrowaniem.
więcej | Grudzień | Podłoża drukowe
Ludwik Buczyński
Formowanie tonerów stosowanych w procesach drukowania elektrostatycznego (w drukowaniu laserowym i z zastosowaniem elementów LED) jest realizowane tradycyjną metodą mechaniczną i metodami chemicznymi. Proces mechaniczny polega na mieleniu i dokładnej segregacji poprzednio wytworzonych cząstek tonerów. Wymaga on dużych ilości energii. Cząstki tonerów mają nieregularne kształty, duże wymiary, mimo segregacji ich rozrzut wymiarowy jest duży (rys. 1a).
Chemiczne metody otrzymywania tonerów to: polimeryzacja, agregacja emulsyjna, dyspersja1,5/.
Polimeryzacja (tradycyjna metoda chemiczna) polega na zdyspergowaniu mieszaniny monomeru, pigmentu i żywicy w roztworze wodnym i poddaniu otrzymanego roztworu działaniu wysokiej temperatury, która wywołuje polimeryzację i powstanie tonera. Dalej następuje jego oczyszczanie. O wielkości cząstek decyduje pierwsza faza polimeryzacji. Tonery otrzymane tą metodą mogą mieć cząsteczki o kształtach kulistych. Technologia ta jest stosowana przez firmy Nippon Zeon i Canon.
Druga metoda chemiczna, metoda agregacji emulsyjnej, jest metodą nową, obecnie coraz szerzej stosowaną. Jest ona przedmiotem niniejszego opracowania.
Technologia agregacji emulsyjnej jest stosowana przez szereg firm. Jej stosowanie zostało zapoczątkowane i obecnie jest najbardziej zaawansowane w firmie Fuji Xerox. Produkcję tonerów w oparciu o tę technologię prowadzi także firma Konica. 1,2,4,6/
Trzecia metoda – dyspersji rozproszeniowej, jest rozwinięciem metody pierwszej, z zastosowaniem specjalnych materiałów o małych wymiarach cząsteczek i specjalnych metod usuwania rozpuszczalnika. Tonery otrzymywane tą metodą mają sferyczną budowę cząsteczek. W niektórych przypadkach budowa ta jest celowo zmieniana w końcowej fazie procesu tworzenia tonera – cząsteczki przybierają kształty elipsoidalne, mało regularne, określane w literaturze jako kształty „kartofla” – (ang. potato shape) lub „maliny” (ang. raspberry shape) 1,6/ (rys. 2.). Technologię tę stosują firmy Fuji Xerox i Ricoh.
więcej | Grudzień | Materiały
Postawione w tytule pytanie można interpretować bardzo szeroko. Kiedy mowa o rynku, przeciętny użytkownik myśli przede wszystkim o dostępnej ofercie produktów, a zaraz potem o ich cenie. Jednak rynek to nie tylko bieżąca podaż, popyt i cena. To także układ sił po stronie podaży. Warto więc wiedzieć nie tylko, jakie nowe produkty oferują dostawcy, ale też – w jakim kierunku rozwijają się i co zamierzają. Do firm zajmujących się sprzedażą farb drukowych na polskim rynku zwróciliśmy się z pytaniami na temat nowości w ich ofercie, znaczenia ceny dla decyzji o zakupie oraz dokonanych i zamierzonych przekształceń strukturalnych w branży.

1. Jakie nowe rozwiązania w dziedzinie farb drukowych pojawiły się w ofercie producenta w ciągu ostatnich 2–3 lat?
2. Czy jakieś nowości trafiły w tym czasie także na polski rynek?
3. Czy również do rynku farb drukowych w Polsce odnosi się stwierdzenie, że czynnikiem decydującym o zakupie jest cena?
4. W ciągu ostatnich trzech lat bardzo wyraźnie zaznaczyła się tendencja do koncentracji i centralizacji kapitału i produkcji w przemyśle farb poligraficznych. Niektóre firmy przeprowadziły fuzje, inne dokonały istotnych przesunięć w zakresie specjalizacji produkcji, wycofywania się z niektórych segmentów rynku i wchodzenia na inne rynki. Słyszy się, że to jeszcze nie koniec tych posunięć. Czy firma planuje jakieś poczynania w wymienionych kierunkach? Co na ten temat może obecnie ujawnić?
A oto, co nam odpowiedzieli.
więcej | Grudzień | Materiały
Do firm produkujących materiały samoprzylepne zwróciliśmy się z pytaniami o ich nowości rynkowe, a konkretnie o to:
• Jakie nowości zostały pokazane na targach Labelexpo?
• Czy któreś z nich trafiły już lub trafią w niedługim czasie na polski rynek?
• Czy da się wyróżnić jakieś specyficzne cechy polskiego rynku materiałów samoprzylepnych?
Na te pytania odpowiedziały nam firmy MACtac i Raflatac. W uzupełnieniu – nowości w ofercie firmy Tesa.
więcej | Grudzień | Materiały
Na pytania redakcji odpowiada Helmut Schmidt, Chief Operating Officer w firmie Flint-Schmidt

W czerwcu 2002 roku firmy Flint Ink i Gebrüder Schmidt GmbH połączyły się. Powstałe przedsiębiorstwo jest trzecim pod względem wielkości producentem farb drukowych w Europie. U podstaw decyzji o przeprowadzeniu fuzji leżało dążenie do rozszerzenia oferty produktów, zakresu usług serwisowych i technologii dla klientów z branży drukarskiej, przemysłu opakowań oraz z branży obróbki wykończeniowej. Półtora roku po fuzji dr Helmut Schmidt, Chief Operating Officer firmy Flint-Schmidt dokonuje pierwszego bilansu wyników oraz przedstawia przyszłe strategie przedsiębiorstwa.
więcej | Grudzień | Wywiad
Rozmowa z Cezarym Wojciechowskim, dyrektorem zarządzającym firmy Amcor Polska Sp. z o.o.

– Państwa firma należy do koncernu Amcor...
– Grupa Amcor Rentsch, do której należymy, jest częścią australijskiego koncernu Amcor produkującego opakowania, założonego w 1860 roku. To największa firma produkcyjna w Australii, znajduje się także w ścisłej światowej czołówce firm o największej sprzedaży. Koncern Amcor zatrudnia 30 tysięcy pracowników w 36 krajach, posiada 218 centrów produkcyjnych, a roczna wartość jego sprzedaży wynosi 11 miliardów australijskich dolarów (6,6 mld euro).
Firma Rentsch powstała w 1848 roku w Szwajcarii. W 1994 roku Amcor kupił całą grupę Rentsch. W ramach tego koncernu Amcor Rentsch jest liderem jeśli chodzi o produkcję opakowań dla przemysłu tytoniowego. Łącznie grupa Amcor Rentsch zatrudnia 2000 pracowników, z czego w Europie 1300. Na całym świecie jest czternaście firm, 14 centrów produkcyjnych należących do Amcor Rentsch, z czego w Europie – dziewięć. Najstarsza jest firma szwajcarska, potem powstała firma we Francji, następnie w Niemczech, w Portugalii, w Polsce, Irlandii, i wreszcie – w Rosji. Oprócz tego są dwie fabryki w Chinach, jedna w Malezji (Singapur) i dwie w Australii (koło Sydney i koło Melbourne). Poziom sprzedaży grupy to 400 mln euro.
Najmłodsza firma w grupie Amcor Rentsch to Amcor Rentsch Novgorod w Nowogrodzie Wielkim w Rosji. Polska firma odpowiadała za rozruch tej firmy. Nasi pracownicy byli już na tyle dobrze wyszkoleni, że mogli służyć pomocą kolegom w Rosji. Przez pewien czas byłem szefem regionalnym w zakresie produkcji i logistyki – podlegała mi i firma w Polsce, i w Nowogrodzie.
więcej | Grudzień | Wywiad
Linia zbierająco-szyjąca Presto w Drukarni Gryf Warszawa

Presto to linia zbierająco-szyjąca skonstruowana z myślą o opłacalnej produkcji małych i średnich nakładów. Ma wszystkie zalety małej maszyny Müller Martini: ustawianie wspomagane przez menu, krótkie czasy przezbrajania i przyrządu, sprawdzoną technikę zbierania i szycia, trójnóż oraz układarkę krzyżową. W sumie – perfekcyjny zestaw modułowy stanowiący pierwszy krok w kierunku automatycznego zbierania i szycia.
więcej | Grudzień | Maszyny i urządzenia
Herbert Czichon
Technologia od komputera do formy drukowej wymaga specjalnych płyt z warstwą fotoczułą o podwyższonej czułości lub też płyt z warstwą termoczułą. Są to obecnie płyty droższe od tradycyjnych offsetowych płyt presensybilizowanych, które są stosowane do naświetlania w zwykłych kopiarkach (naświetlanie poprzez diapozytywy lub negatywy fotograficzne). Płyty te jednak nie mogą być stosowane w tradycyjnej technologii od komputera do formy drukowej, gdyż ich czasy naświetlania byłyby zbyt długie.
W ostatnich latach rozwinęła się technologia od komputera do formy poliestrowej oraz od komputera do konwencjonalnej (tradycyjnej) płyty offsetowej aluminiowej (CtcP – Computer to Conventional Plate), która jest tematem niniejszego artykułu. Technologia ta umożliwia stosowanie zwykłych, stosunkowo tanich, tradycyjnych, offsetowych płyt aluminiowych presensybilizowanych.
więcej | Grudzień | Przygotowalnia
VI Sympozjum Fleksograficzne Krapkowice 2003

W dniach 20 i 21 listopada odbyło się kolejne, szóste już sympozjum fleksograficzne zorganizowane przez firmę Chespa z Krapkowic. Podobnie jak w ubiegłym roku, miejscem obrad były sale hotelu Mercure w Opolu. W tegorocznym sympozjum wzięło udział blisko 150 osób – głównie klientów Chespy z całego kraju.
Obrady pierwszego dnia sympozjum rozpoczął prezes Chespy Joachim Siekiera. Po powitaniu gości przeszedł do prezentacji historii firmy, jej specjalizacji, struktury i rynków. Przypomniał, że Chespa zajmuje się produkcją form drukowych, farb graficznych oraz wykrojników. Poszczególne grupy wyrobów produkują trzy odrębne spółki. Kolejna spółka, powołana do życia z początkiem bieżącego roku, sprzedaje ich wyroby odbiorcom. Obecnie 50% sprzedaży stanowią farby, 45% – formy drukowe, 5% – wykrojniki. W tej chwili Chespa zatrudnia w Polsce 114 osób. Od 2000 roku datuje się aktywność Chespy na rynkach zagranicznych. Obecnie najwięcej eksportuje się do Czech (45%), Niemiec (37%) oraz Rumunii (16%). W tej chwili produkty Chespy są wprowadzane na kolejne rynki.
więcej | Grudzień | Relacja
W dniach 19–20 listopada br. w gmachu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku odbyły się pokazy „Techniki kreacji cyfrowej”, zorganizowane przez Zakłady Artystyczne ART i gdańską Akademię Sztuk Pięknych we współpracy z firmą Xerox Polska. Honorowy patronat nad imprezą objął Jego Magnificencja Rektor ASP prof. Tomasz Bogusławski. Jednym z patronów medialnych było wydawnictwo „Świata Druku”.
Podczas pokazów prezentowano nowoczesne urządzenia drukujące firmy Xerox, najnowsze urządzenia cyfrowe firmy Nikon, oprogramowanie graficzne Adobe (które demonstrował jego dystrybutor, firma Wimal International), profesjonalne systemy oświetleniowe firmy Just Normlicht, urządzenia do pomiaru barwy firmy X-Rite, a także najnowsze monitory i sprzęt komputerowy firm Barco i Apple. Zaproszeni goście były to osoby związane z poligrafią, prepressem, działalnością wydawniczą, projektowaniem graficznym, fotografią oraz przedstawiciele firm, w których kolorowe i czarno-białe urządzenia do drukowania cyfrowego są niezbędnym narzędziem codziennej pracy. W pokazach uczestniczyli także studenci ASP oraz uczniowie szkół plastycznych i poligraficznych.
więcej | Grudzień | Relacja
Rozmowa ze Sławomirem Wojtasiem, dyrektorem generalnym Zakładów Artystycznych ART, organizatorem pokazów „Techniki kreacji cyfrowej”

„ŚD” – Jakie są Pana związki z gdańską ASP?
S.W. – Od 1980 do 1986 roku byłem studentem Wydziału Grafiki gdańskiej ASP i uzyskałem dyplom magistra sztuki. Od czasu ukończenia studiów pracowałem jako grafik. Jednak wciąż pamiętałem zdanie mojego profesora: „artystą się bywa, nie jest się nim na co dzień...”. Artystą zatem bywałem, a żeby utrzymać siebie i rodzinę zająłem się poligrafią i działalnością wydawniczą. Poligrafii uczyłem się zresztą już w liceum plastycznym. Praktykuję więc w tej dziedzinie od dwudziestu ośmiu lat.
więcej | Grudzień | Wywiad
W dniach 27–31 października na terenie Centrum Kulturalno-Wystawienniczego Sokolniki w Moskwie odbyły się 18. międzynarodowe targi wyposażenia i technologii dla poligrafii PolygraphInter.
Imprezę zorganizowały: MVK – firma organizująca wystawy w Centrum Sokolniki, w innych miastach Rosji, a także poza jej granicami, i MAP – ponadregionalne stowarzyszenie poligrafów z siedzibą w Moskwie.
Pierwsze targi poligraficzne odbyły się w Sokolnikach w 1969 roku. W nowej formule, jako PolygraphInter, targi o tej tematyce są organizowane corocznie od 1996 roku. Od tego czasu impreza zyskuje na znaczeniu będąc odzwierciedleniem tendencji panujących w branży poligraficznej. Powierzchnia wystawowa PolygraphInter powiększa się wraz z rozwojem rosyjskiego rynku poligraficznego. W roku 1996 wynosiła 10 tys. m2 (wystawiały się wówczas 134 firmy z 14 krajów), w roku 1999 – 20 tys. (200 firm z 18 krajów), a w roku 2003 – 33 tys. m2 (342 firmy z 25 krajów, reprezentujące 1100 producentów z 45 krajów).
więcej | Grudzień | Relacja
Krzysztof Tyczkowski
Zakres tematyki, której po?wi?c? kolejne artyku?y, b?dzie zwi?zany z projektowaniem grafiki dla multimediów. Up?ywa ju? szósty rok od czasu, gdy rozpocz??em prac? w Instytucie Informatyki Politechniki ?ódzkiej na kierunku grafika komputerowa. Do?wiadczenia, które uda?o mi si? zgromadzi? w tym czasie, podczas realizacji wielu prac dyplomowych moich studentów z zakresu projektowania grafiki multimediów, wydaj? si? ciekawe i warte, jak s?dz?, podzielenia si? nimi z czytelnikami „?wiata Druku”. Dlatego te? rozpoczynam now? seri? artyku?ów pod nieco zmodyfikowanym tytu?em: „letteramagica.pl”
więcej | Grudzień | Przygotowanie publikacji
W dniach od 23 do 26 października w Krakowie odbywały się siódme Targi Książki. Od początku swego istnienia z roku na rok zyskiwały one coraz większy prestiż i uznanie zarówno wystawców, jak i czytelników, by cztery lata temu stać się największą krajową imprezą branży wydawniczej. Kiedy dwa lata temu Targi Książki w Krakowie odwiedziło 18 tysięcy osób, wydawało się, że ten rekord trudno będzie pobić. Jednak w ubiegłym roku na targi przyszło o dwa tysiące osób więcej, nie wspominając tych, którzy brali udział w imprezach poza terenami targowymi. Zaś w tym roku targi odwiedziło ponad 22 tysiące gości. Taka frekwencja to niewątpliwie potwierdzenie dużego zapotrzebowania na słowo pisane, które, jak się okazuje, nie wyszło z mody, a wręcz przeciwnie, ma spore grono wielbicieli.
Pomysł zorganizowania takich targów zrodził się, kiedy zauważono, że w Krakowie brakuje podobnej imprezy. Targi te okazały się strzałem w dziesiątkę, bowiem rozkochani w książce krakowianie swoją obecnością i uczestnictwem w targach przekonali wydawców, że pod Wawel warto przyjeżdżać. A wydawcy polubili Kraków – oni również bardzo sobie chwalą samą imprezę i klimat, jaki wokół niej panuje. Stąd też nie dziwi fakt, że na targach wystawia się wiele firm, począwszy od tych największych, a kończąc na małych wydawnictwach, dla których targi są doskonałą okazją do pokazania się na rynku i konfrontacji z potentatami.
Patronat honorowy nad tegorocznymi Targami Książki w Krakowie objął Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Sponsorem imprezy była firma International Paper Kwidzyn SA.
więcej | Grudzień | Targi
Katarzyna Faryńska
Wiele procesów produkcyjnych przemysłu poligraficznego jest związanych z rozpuszczalnikami i ich zanieczyszczeniem. Woda lub ciekłe substancje organiczne albo mieszaniny wodno-organiczne stanowią rozpuszczalniki bazowe między innymi wywoływaczy, utrwalaczy, kąpieli trawiących, zmywaczy poligraficznych, lakierów itd. Wykorzystane w zasadniczych lub pomocniczych operacjach ciekłe reagenty lub mieszaniny oczyszczające stanowią ścieki poprocesowe, których utylizacja jest koniecznością dla każdego zakładu wytwarzającego te odpady.
Jako typowe przykłady ścieków powstających w przemyśle poligraficznym można wymienić między innymi: zużyte wywoływacze, utrwalacze, ścieki z procesu oczyszczania zespołów farbowych, zużyte rozpuszczalniki zawierające pozostałości farb poligraficznych [1, 2].
więcej | Grudzień | Ochrona środowiska
Piotr Paszkowski
Z nowym rokiem kończy się era „złotego tygodnia” czyli czasu, jaki miał pracodawca na potwierdzenie na piśmie warunków umowy o pracę (siedem dni od dnia rozpoczęcia pracy). Nie da się ukryć, że nader często był to czas wykorzystywany na bliższe przyjrzenie się kandydatowi do pracy bez skutku finalnego, na zasadzie „pożyjemy – zobaczymy”, tzn. pracodawca „pożył” a pracownik „zobaczył” – drugą stronę bramy zakładu. Nie można jednak nie dostrzec pozytywów takiego rozwiązania, bowiem służyło ono w swej istocie stworzeniu pracodawcy możliwości zapoznania się z predyspozycją pracownika do wykonywanej pracy, a tym samym ukonkretnienia warunków spisywanej umowy. Także pracownik miał możliwość konfrontacji swoich oczekiwań z wymaganiami pracodawcy i jeżeli się one nie pokrywały, dochodziło do polubownego rozstania bez wzajemnych pretensji i roszczeń.
więcej | Grudzień | Prawo pracy
Andrzej Kuśmierczyk
Jak uzyskać podwyżkę wynagrodzenia bez proszenia o nią? Bez związków zawodowych, sporów zbiorowych, strajków? Bez trudnych negocjacji, których koszty obciążają naszą kieszeń i system nerwowy. Sprawa wydaje się beznadziejna. Na rynku istnieje przecież nadwyżka podaży pracy i to owa nadwyżka, a nie wartość wykonanej pracy decyduje o wysokości poborów. Jak wiemy, czynnikiem o niebagatelnym znaczeniu, hamującym wzrost wynagrodzenia, są obciążenia pracodawcy na rzecz skarbu państwa. Ale nie miejsce tutaj na zajmowanie się ekonomiczną teorią wartości, a wartości pracy szczególnie. Jak w konkretnych warunkach jednak podwyżkę dostać?
więcej | Grudzień | Psychologia w pracy


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o