Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Luty


Nowe numery telefonów „ŚD”
Wszystkich Czytelników informujemy, że zmieniły się nasze numery telefonów. Obecnie prawidłowe numery to: (42) 687 12 92, 688 79 49, 689 80 90, faks (42) 687 12 99.


Największy portal branży poligraficznej
Największym i najważniejszym źródłem informacji o branży poligraficznej na świecie i o zbliżających się targach drupa jest portal www.drupa.de Pod hasłem „one world – one drupa” oferuje pełny przegląd nowości w branży druku i mediów na całym świecie oraz komplet informacji o targach drupa 2004, które odbędą się w Düsseldorfie w dniach 6–19 maja tego roku.
Portal prezentuje informacje w przejrzystym układzie, w dwóch wersjach językowych: niemieckiej i angielskiej. Wśród głównych haseł znajdują się: nowości, podstawowe informacje, program ramowy, wystawcy i produkty, serwis dla wystawców.
Pod hasłem: Informacje podstawowe (Basis-Informationen) wystawcy i odwiedzający znajdą podstawowe dane umożliwiające szybkie zaplanowanie udziału w targach (m.in. zakres tematyczny, terminy, godziny otwarcia, plan terenów targowych, ceny biletów wstępu i katalogu; karty wstępu i katalog można zamówić online).
Pod hasłem: Wystawcy i produkty (Aussteller & Produkte) znajdują się kompletne informacje o każdym z wystawców, wraz z numerem hali i numerem stoiska. Wyszukiwarka daje różnorodne możliwości indywidualnych poszukiwań. Wystawcy mają możliwość uzupełnienia swoich danych o dodatkowe informacje o przedsiębiorstwie i produktach, dzięki czemu bank danych jest najbogatszym źródłem informacji o branży poligraficznej na całym świecie. Moduł online jest pomocny przy nawiązywaniu kontaktów – użytkownik może zgłosić pożądany termin wizyty i rozmów na stoisku danego wystawcy. Informacje zawarte w banku danych będą dostępne także podczas trwania targów, za pośrednictwem elektronicznego systemu informacji KATI – na terenach targowych będą do dyspozycji zwiedzających stoiska informacyjne z obsługą, a także 70 ekranów dotykowych umożliwiających samodzielne dotarcie do pożądanych informacji. Wszystkie informacje można zresztą już teraz pobrać do swoich elektronicznych nośników danych, co pozwoli lepiej zaplanować pobyt na targach.
Pod hasłem: Nowości (News) zainteresowani znajdą między innymi: ważne informacje dotyczące targów drupa 2004 (rodzaj przewodnika po targach), aktualności z całego świata nadsyłane przez znaczące wydawnictwa branży poligraficznej, temat miesiąca, przegląd wydawnictw i mediów współpracujących z drupa, „drupa Report” – oficjalny organ targów, „DigitaldruckForum” – a w nim między innymi zorganizowaną przez Messe Düsseldorf ankietę na temat przyszłości druku cyfrowego, w której każdy zainteresowany może wziąć udział.
Pod hasłem: Program ramowy (Rahmenprogramm) znajduje się zestawienie wszystkich towarzyszących targom imprez fachowych – pokazów specjalnych, sesji itd.
Poza tym w portalu można znaleźć wiele dodatkowych informacji: koncepcję drupacity, krótką charakterystykę poprzednich targów – drupa 2000, a także informacje o najważniejszych targach poligraficznych na świecie i linki do ich stron internetowych.
więcej | Luty | Aktualności
Swietłana Chadżynowa
Ocena jakości offsetowych form drukowych wykonanych w technologii CtP

Technologia Computer-to-Plate (z komputera na formę drukową) polega na bezpośrednim przenoszeniu informacji z komputera na formę drukową (poza maszyną drukującą). Jakkolwiek technologia ta jest dość nowa (pierwsze komercyjne systemy CtP pojawiły się na początku lat dziewięćdziesiątych), już doczekała się innowacji. Należą do nich systemy CtP z laserem fioletowym. Do momentu wprowadzenia naświetlarek z laserem fioletowym wiodącą pozycję na rynku CtP miały systemy oparte o laser z zakresu promieniowania podczerwonego.
więcej | Luty | Computer-to-Plate
Pod koniec ubiegłego roku odbyła się w Bernie konferencja poświęcona tematowi opakowań, zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Wklęsłodruku (ERA).
Konferencję otworzył John Durston – dyrektor generalny firmy Amcor Flexibles Europe. Mówił o kierunkach rozwoju, wymaganiach oraz znaczeniu rynku opakowań miękkich zadrukowanych technologią wklęsłodruku. Wielokrotnie podkreślał znaczenie organizacji ERA dla promowania rotograwiury na wspomnianym rynku.
więcej | Luty | Wklęsłodruk
Swietłana Chadżynowa
Jednym z podstawowych etapów procesu drukowania offsetowego (jeżeli nie mówimy o drukowaniu offsetowym bez zwilżania) jest proces zwilżania formy drukowej. Już dawno minęły czasy, kiedy do zwilżania formy w drukowaniu offsetowym stosowano zwykłą wodę. Dzisiaj roztwór zwilżający składa się z wielu komponentów, które zapewniają mu niezbędne właściwości. Do podstawowych parametrów roztworu zalicza się:
• kwasowość
• przewodnictwo elektryczne
• zdolność do zwilżania i powlekania formy drukowej
• zdolność do wytwarzania stabilnej emulsji „roztwór zwilżający-farba”.
więcej | Luty | Offset
Na rynku usług poligraficznych w Polsce najlepsza chyba jest obecnie sytuacja fleksografii. Udział tej techniki druku w rynku wzrasta, prognozy na przyszłość również są dobre. Jednocześnie wiadomo, że rosną wymagania jakościowe stawiane produktom, technologia ciągle się rozwija. Wzrasta też kompleksowość usług – przygotowalnie fleksograficzne oferują producentom opakowań coraz szerszy zakres usług: często od projektu poprzez cyfrowy proof po wsparcie przy realizacji zamówień. Wiąże to wprawdzie klienta, ale też wymaga dodatkowych inwestycji. Czy klienci doceniają te starania? I czy w ostatecznym rozrachunku to się opłaca? Interesujące nas zagadnienia zgrupowaliśmy w trzy bloki. Oto one.
więcej | Luty | Fleksografia
Udoskonalenia w druku fleksograficznym, obejmujące laserowo grawerowane wałki ceramiczne (często o bardzo wysokiej liniaturze), cyfrową przygotowalnię, nowoczesne płyty fotopolimerowe, technologię CtP, szybko drukujące maszyny, sprawiają, że fleksografia przy relatywnie niskich kosztach oferuje dziś wysoką jakość druku.
Mimo to większość drukarzy nie wykorzystuje w pełni możliwości maszyny i często napotyka problemy. Ostatnie badania wykazały, że 70% wszystkich wad druku wynika bezpośrednio z samego procesu drukowania. Zarówno producenci maszyn, jak i dostawcy farb, mając na względzie pomoc drukarzom wydają wiele poradników opisujących wady druku, ich przyczyny i metody rozwiązywania.
W tym artykule skupimy się na zjawisku ghostingu, czyli tak zwanych duchów we fleksografii.
więcej | Luty | Fleksografia
Wojciech Barabasz
W druku fleksograficznym elementem decydującym o ilości farby użytej do wydruku jest wałek rastrowy. Jego kałamarzyki są napełniane cieczą przez układ farbowy, w dalszej zaś kolejności następuje przekazanie farby z kałamarzyków na formę drukową, a z niej na końcowy produkt. W zależności od tego, ile farby zmieści się w kałamarzykach w procesie napełniania, odpowiednia ilość farby pojawi się na produkcie. W odniesieniu do wałków rastrowych spotykamy się często z trafnym określeniem: „dozowanie farby”. Bo rzeczywiście, poprzez odpowiedni dobór pojemności kałamarzyków wałka rastrowego możemy precyzyjnie dozować ilość farby w druku.
więcej | Luty | Fleksografia
więcej | Luty | Aktualności
Swietłana Chadżynowa
W branży poligraficznej termin cromalin już od dawna stał się synonimem odbitki próbnej. Opracowana ponad 30 lat temu przez firmę DuPont technologia wykonywania analogowych odbitek próbnych jest dla poli-grafów-profesjonalistów swoistym standardem. A od niedawna firma prezentuje cyfrowe systemy odbitek próbnych – Cromalin AQ/AX/iG. Na targach Poligrafia 2003 w Poznaniu po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano nowy cyfrowy system odbitek próbnych – Cromalin b2.
więcej | Luty | Relacja
Elżbieta Włodarczyk
W dniach 28 i 29 stycznia w Warszawie odbyła się czwarta międzynarodowa konferencja na temat zabezpieczeń papierów wartościowych, zorganizowana przez firmę Pyrabelisk Conferences Ltd. (pełny tytuł konferencji: Security Printing in Central/Eastern Europe and Russia/CIS), a sponsorowana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.
więcej | Luty | Prezentacje
Anna Stankiewicz
W następstwie przemian gospodarczych zachodzących w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej dużą rolę na rynku zaczęły odgrywać produkty markowe. Zainteresowanie nimi było spowodowane przede wszystkim modą na produkty znanych i cenionych firm – nie dla wszystkich wtedy jeszcze liczyła się gwarancja jakości, którą zapewniała marka producenta. Nie wszyscy jednak mogli pozwolić sobie na zakup takich produktów. W związku z tym, że wystąpiło zapotrzebowanie na produkty oznaczone marką, jednak tańsze od oryginalnych, ukształtowała się szara strefa, w której obecnie na szeroką skalę odbywa się podrabianie markowych produktów i sprzedawanie ich jako oryginalnych, lecz po niższych cenach. Jakość podrabianych produktów oczywiście nie odpowiada jakości oryginałów. Podrabianie markowych produktów dotyczy głównie towarów importowanych, jednak coraz częściej na polskim rynku pojawiają się również podrabiane produkty pochodzenia krajowego.
więcej | Luty | Produkcja i technika
Lidia Cichowlas
Wstęp
Po raz pierwszy normy ISO zostały opublikowane w 1987 r. przez światową federację narodowych instytucji normalizacyjnych, noszącą nazwę International Organization for Standarization i mającą siedzibę w Genewie. Organizacja ta została założona w roku 1946 w celu ujednolicenia w skali światowej norm w zakresie produkcji, handlu i komunikacji. W skali europejskiej odpowiednikiem tej organizacji jest Euro-pejski Komitet Normalizacyjny (Euro-pean Committee for Standardization, ECS). ISO jest organizacją pozarządową, skupiającą krajowe organizacje normalizacyjne ze 111 państw. Ze względu na jej pozarządowy charakter normy tej organizacji nie są obligatoryjne, czyli mogą być stosowane dobrowolnie.
Wypracowane normy, w zależności od tego, czego dotyczą, mają różną numerację. Normy ISO 9000 regulują kwestie zarządzania jakością produktów lub usług. Normy ISO 14000 – zagadnienia zarządzania środowiskowego. Kolejną rodziną norm z serii zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem są normy ISO 18000. Regulują one kwestie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie.
więcej | Luty | Normalizacja
Krzysztof Tyczkowski
Pierwszym krokiem przy projektowaniu strony www jest stworzenie struktury powiązań pomiędzy poszczególnymi ekranami-stronami. Gromadząc materiał tekstowy i ilustracyjny dzielimy go na odpowiednie części, tak by tworzyły one kompletną zawartość poszczególnych stron. W odróżnieniu od typowego linearnego układu stron w publikacjach drukowanych, w których kolejność stron jest z góry ustalona, na stronach www możemy poruszać się w różnych kierunkach, samodzielnie ustalając ścieżkę. Dzieje się tak jednak tylko pozornie, gdyż sieć powiązań pomiędzy poszczególnymi stronami zostaje także zaprojektowana i nie zawsze możemy wykorzystać pełną swobodę poruszania się po poszczególnych tematach, wiążąc je ze sobą tak, jak nam się podoba. Jednak struktura połączeń pomiędzy poszczególnymi stronami jest dużo bardziej elastyczna i uniwersalna niż to ma miejsce w publikacjach papierowych. Tworząc taką strukturę merytorycznych powiązań posługujemy się modelem drzewa lub, w bardziej skomplikowanych konfiguracjach, modelem sieci. Powiązania takie są nazywane hyperlinkami.
więcej | Luty | Przygotowanie publikacji
Elżbieta Włodarczyk
Dwudziestego trzeciego stycznia br. w Bibliotece Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej odbyło się uroczyste otwarcie wystawy papierów czerpanych autorstwa Swietłany Chadżynowej i Agnieszki Andruszkiewicz. Dr Swietłana Chadżynowa, wykształcona w Ukraińskiej Akademii Drukarstwa we Lwowie, od czterech lat pracuje jako adiunkt w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej. Agnieszka Andruszkiewicz, absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi, jest obecnie studentką trzeciego roku na kierunku Papiernictwo i poligrafia PŁ. Obie panie przed kilku laty połączyła pasja tworzenia w papierze czerpanym. Swój dorobek prezentowały już na kilku wcześniejszych wystawach.
więcej | Luty | Relacja
Krzysztof Stępień
Wyniki badań przeprowadzonych przez Polską Izbę Druku oraz Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, jak również uchwały I Kongresu Poligrafów Polskich, który odbył się w 1999 roku we Wrocławiu, potwierdziły konieczność zajęcia przez środowisko poligrafów zdecydowanego stanowiska w kwestii kształcenia przyszłej kadry. Obecny stan kształcenia jest wysoce niezadowalający i budzi wiele obaw co do przyszłości: pracodawcy narzekają na niedostateczne przygotowanie absolwentów w zakresie nowych technologii poligraficznych, zaś szkoły, zarówno średnie, jak wyższe, uskarżają się na brak nowoczesnego sprzętu oraz pieniędzy na zapewnienie właściwego przebiegu procesu dydaktycznego w warsztatach i laboratoriach badawczych.
więcej | Luty | Organizacje
Piotr Paszkowski
O zainteresowaniu zmianami w Kodeksie pracy najlepiej świadczy fakt, że wszystkie czasopisma, które załączyły do swoich wydań kodeks w formie książkowej lub płytowej, rozchodziły się w znacznie zwiększonych nakładach. Nie ulega wątpliwości, że ten akt prawny jest najbardziej popularną ustawą w całym polskim prawie, a częstotliwość, z jaką jest ona nowelizowana, utrzymuje ją na czołowym miejscu na liście hitów wydawniczych.
Niestety, w parze z ilością wnoszonych zmian nie idzie jakość tworzonych przepisów, które są coraz mniej czytelne i zaczynają znacznie odbiegać od życiowej logiki. Argumentowanie wszystkiego koniecznością dostosowania do wymogów Unii Europejskiej nie wytrzymuje konfrontacji z polskimi realiami i sprawia, że większość wprowadzanych rozwiązań będzie tylko papierowym prawem.
więcej | Luty | Prawo pracy
Andrzej Kuśmierczyk
Praca w korporacji to ścieżka wojownika, a nie ofiary – mówi Jacek Santorski, „psycholog biznesu” („Twój Styl”, 2/2004). Swego czasu pan S. wystawił dobrą ocenę reality show, czym podpadł środowisku, ale to go pewnie nie bardzo bolało, bo kasa to dobre znieczulenie. Wcześniej nazywał siebie psychoterapeutą i dodawał, że jest z wyznania buddystą. Teraz przedstawia się jako psycholog biznesu. Pokażcie mi psychologię biznesu, a ja pokażę wam psychologa biznesu – w omawianym przypadku: psychologa własnego biznesu. Co mu pozostało? Anachroniczna frazeologia, w rodzaju „ścieżka wojownika, a nie ofiary”. Nie ma, panie S., opozycji między ścieżką wojownika i ofiary – wojownik swoją ścieżkę tworzy sam, tańcząc przy ognisku, a nie poprzez walkę. Ofiara nie ma żadnej swojej ścieżki – tkwi w miejscu i cierpi. Jej jedyną drogą – w otchłań szaleństwa – jest strach. Nie ta metafora, nie ta filozofia, chyba że wojownik J. S. ofiarami chce uczynić swych czytelników.
To nic innego niż autoprezentacja.
więcej | Luty | Psychologia w pracy
Postępujący na całym świecie rozpad papieru o odczynie kwaśnym obserwowany jest przede wszystkim w przypadku papieru produkcji maszynowej. Spowodował on podjęcie różnorakich działań o charakterze zarówno ratunkowym, jak i profilaktycznym, w celu zachowania utrwalonego na papierze dziedzictwa kulturowego, które jest gromadzone w bibliotekach i archiwach. W wielu krajach opracowano programy, które w sposób całościowy ujmują problematykę ratowania i ochrony zbiorów zachowanych na papierze. Jednym z segmentów tych programów jest problem kwaśnego papieru. Takie podejście postrzega się zarówno (dla przykładu) w holenderskim programie o nazwie „Metamorfoze”, jak i w krajowym programie o nazwie „Kwaśny Papier”. W obu tych programach ujęto szereg działań zmierzających do porządkowania sytuacji w bibliotekach i archiwach. W programie krajowym celem jest ocena stanu zachowania zbiorów – również pod względem zniszczeń biologicznych (grzyby i owady), które jeżeli chodzi o zasięg nie są mniejsze od strat spowodowanych autodestrukcją kwaśnego papieru produkcji maszynowej. Wynika z tego konieczność opracowania mikrobiologicznych metod masowej ochrony krajowych zbiorów na papierze oraz wdrożenia tych metod do praktyki, jak również podjęcia odkwaszania tych zbiorów, prowadzonego w skali masowej, a więc z zastosowaniem specjalistycznych technik i urządzeń. Równolegle istnieje potrzeba ograniczenia dopływu do bibliotek i archiwów wytworów papierowych o odczynie kwaśnym. Niezbędne jest stworzenie w kraju sieci ośrodków podejmujących w skali masowej konwersję materiałów bibliotecznych i archiwalnych, przede wszystkim na drodze mikrofilmowania, w celu ochrony oryginałów zachowanych na papierze lub dla uratowania w ten sposób informacji utrwalonej na papierze o znacznym stopniu degradacji. Kolejna sprawa to szkolenia pracowników bibliotek i archiwów – by wymienić co ważniejsze wątki Wieloletniego Programu Rządowego „Kwaśny Papier”, koordynowanego przez Bibliotekę Narodową.
więcej | Luty | Materiały


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o