Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Wrzesień


Zapraszamy
Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszego stoiska podczas targów Taropak – 180 w pawilonie 15B (dawniej 23B), a także do udziału w warsztatach „Opakowanie od A do Z” (program zamieszczamy na trzeciej stronie okładki tego wydania „ŚD”).


Szkolenia Polskiej Izby Druku
Polska Izba Druku organizuje we wrześniu następujące szkolenia:
Pierwsza grupa tematyczna: SPO-WKP
1. Następna tura szkolenia „Europejskie Fundusze Strukturalne SPO-WKP” (koszt 100 zł – planowana pierwotnie na 12 sierpnia).
2. Praktyczny aspekt w przygotowaniu wniosków na SPO-WKP, Studium wykonalności projektu (zakres: poniżej).
Druga grupa tematyczna: finanse i rachunkowość. Koszt szkoleń: 200 zł od osoby.
1. Rachunkowość menedżerska z elementami controllingu dla niefinansistów – 9 września (całodzienne, z przerwą na obiad): Co to są koszty i jak je rozumieją finansiści, inżynierowie i prawnicy; Jak zarządzać kosztami firmy; Czy z pewnością wiemy, ile kosztują nas usługi, które świadczymy; Jak to robią inni, czyli alternatywne metody na analizę kosztów; Controlling, czyli jak pomóc firmie stoczyć walkę na konkurencyjnym rynku; Budżetowanie jako nieuchronna potrzeba uporządkowania odpowiedzialności w firmie.
2. Studium wykonalności projektu (prowadzący: dr Marta Kołodziej-Hajdo z Katedry Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH; koszt 200 zł): Identyfikacja i cele projektu; Określenie wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania; Opis głównych problemów i sposobu ich rozwiązania; Analiza efektywności finansowej projektu (ustalenie kosztów całkowitych projektu, dochody generowane przez przedsięwzięcie, wartość rezydualna, finansowa trwałość, ustalenie wskaźnika współfinansowania, określenie wskaźników efektywności finansowej projektu); Analiza społecznej efektywności projektu (określenie korzyści i kosztów społecznych projektu, ustalenie wskaźników efektywności ekonomicznej projektu, Analiza wrażliwości projektu).
Prezentowane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami i problemami do rozwiązania.
3. Analiza finansowa firm w oparciu o sprawozdania: Wstępna analiza nowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash flow); Badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej (pomiar i ocena płynności finansowej, analiza rentowności i efektywności gospodarowania firmy, wskaźniki rynku kapitałowego); Czynniki ograniczające wiarygodność klasycznej analizy wskaźnikowej; Mechanizm dźwigni operacyjnej i finansowej; Analiza czynnikowa metodą Du Ponta; Praktyczne przykłady kompleksowej oceny kondycji finansowej firm; Wykorzystanie analizy ekonomiczno-finansowej w procesie podejmowania decyzji.
4. Finanse i rachunkowość dla niefinansistów: Słowniczek ekonomiczno-finansowy. Szukanie wspólnego języka – jak finansista porozumiewa się z otoczeniem; Finansowanie działalności firmy, czyli jak najtaniej zdobyć potrzebne środki finansowe; Zrozumienie informacji księgowej: podstawowe mechanizmy księgowe, prognozowanie konsekwencji decyzji księgowej, zamiana informacji księgowej na informację finansową; Nie od razu powstały sprawozdania finansowe – jak są one skonstruowane; Czym jest zysk podatkowy, a czym zysk księgowy; Ocena płynności firmy na podstawie szacowania kapitału obrotowego i kluczowych wskaźników; Szacowanie rentowności działalności firmy i jej zdolności do pozyskania kredytu; Czas to pieniądz, czyli dlaczego inwestycje muszą się szybko zwracać; Jak ocenić opłacalność decyzji inwestycyjnych
5. Rachunkowość zarządcza: Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny w przedsiębiorstwie (rachunkowość jako system przetwarzania danych, integracja rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej, ograniczenia we wdrażaniu systemu rachunkowości zarządczej); Metody rozliczania kosztów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunku kosztów (rodzaje kalkulacji, metody pomiaru kosztów); Rachunek kosztów jako baza rachunkowości zarządczej (rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych); Rachunek kosztów w zaawansowanym otoczeniu produkcyjnym (wielostopniowy rachunek kosztów, rachunek kosztów działań – Activity Based Costing); Budżetowanie kosztów jako element rachunkowości zarządczej (rodzaje budżetów, procedury sporządzania budżetów, kontrola wykonania budżetów; Analiza CVP – narzędzie w podejmowaniu decyzji krótkookresowych.
Trzecia grupa tematyczna: tematy związane z technologią. Koszt szkoleń: 100 zł (materiały i obiad)
1. Colour management w drukarniach coldsetowych i heatsetowych (prowadzący: Konrad Blachowski, II połowa września).
2. Przegląd technologii używanych w działach postpress w gazetowych drukarniach offsetowych (prowadzący: Krzysztof Ostrowski i Michał Guziak, I połowa września).
3. Nowe technologie wykorzystywane w przygotowalni – CtP (prowadzący: Krzysztof Szyszko, I połowa września): Systemy przygotowalni praktykowane w krajach Unii Europejskiej; Nowe kierunki rozwoju przygotowalni; Biznesowe uzasadnienie stosowania CtP w drukarniach gazetowych.
4. Prawidłowa eksploatacja maszyn i urządzeń w liniach technologicznych drukarń coldsetowych (i heat-setowych?) – planowanie konserwacji, wykorzystanie zewnętrznych firm do serwisu, programy oparte o outsourcing) jako element redukcji kosztów operacyjnych (prowadzący: Marek Zybura, I połowa września)
5. Barwometria, kontrola odbitki drukarskiej (prowadzący: Konrad Blachowski, Krzysztof Ostrowski, I połowa września).

Dyrektor Biura PID Ryszard Czekała zaprasza na szkolenia i oczekuje zgłoszeń: tel/fax (22) 624 87 49.
więcej | Wrzesień | Aktualności
Nilpeter na Labelexpo w Chicago
Na targach Labelexpo Americas 2004, które odbędą się w Chicago w dniach 13–16 września duńska firma Nilpeter zaprezentuje pod znanym hasłem „Perfect Solution” („Doskonałe rozwiązanie”), zaawansowane technologie drukowania wąskowstęgowego. Nilpeter prowadzi produkcję i serwis maszyn drukujących w Cincinnati, obsługując tym samym rynki Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej i Ameryki Południowej.
Na Labelexpo firma przedstawi następujące nowości:
• maszynę fleksograficzną 13\\\\\\\" ze zmienionymi konstrukcyjnie modułami do drukowania wszystkich rodzajów etykiet i opakowań
• maszynę offsetową MO-3300 kombi do produktów najwyższej jakości
• technologię serwonapędu dla maszyny MO-3300 - „debiut” Nilpetera.

Na stoisku firmy odbędzie się prezentacja przebudowanej wysokowydajnej maszyny fleksograficznej 13\\\\\\\", zbudowanej w USA przez Nilpeter Inc. Maszynę wyposażono w nowe typy modułów drukujących, zaprojektowane z uwzględnieniem ergonomii, co ułatwia pracę operatorom maszyny. Aby uzyskać minimalny czas narządu i ustawienia kolorów, w maszynie zastosowano nowy typ tzw. szybkiego urządzenia rejestrującego, które eliminuje ręczne przygotowanie cylindrów i znacznie zmniejsza zużycie materiałów.
Fleksograficzne maszyny Nilpetera drukują na podłożach foliowych od 0,001 cala oraz na podłożach kartonowych do 0,02 cala, z szybkością 750 stóp/min. Uzyskują wysoką wydajność dzięki zespołom suszącym gorącym powietrzem o dużej wydajności, modułom drukujących z tzw. szybką zmianą i wysuwalnymi oraz wyjmowanymi kałamarzami farbowymi, jak również dzięki funkcji szybkiego przezbrajania maszyny „bez narzędzi”. Maszyna może także pracować z lampami utrwalającymi UV, umożliwiającymi połączenie flekso UV, sitodruku rotacyjnego i złocenia na gorąco, jak również z cylindrami chłodzącymi do przetwarzania folii. Maszyny mogą być wyposażone w serwonapędy z głównym regulatorem ruchu wspomaganym przez sieć światłowodową. Wszystkie operacje drukowania są zsynchronizowane. Jedną z zalet maszyny jest to, że po jej zatrzymaniu przy zmianie cylindrów lub przy czyszczeniu płyt operatorzy mogą rozpoczynać ponownie pracę w jakiejkolwiek pozycji wstęgi.
Nilpeter zaprezentuje także maszynę offsetową MO-3300 drugiej generacji, o szerokości wstęgi 13\\\\\\\", do zadruku folii wysokiej jakości lub papierowych etykiet samoprzylepnych. Maszyna demonstracyjna będzie wyposażona w osiem modułów z szybko wymiennymi cylindrami kasetowymi w konfiguracji: jeden zespół sita rotacyjnego + pięć modułów offsetowych + jeden zespół złocenia na gorąco + moduł drukujący/lakierujący flekso UV.
Będzie pokazana także nowa opcja serwonapędu dla maszyny MO-3300 – statyczny moduł, połączony ze skomputeryzowaną stacją sterującą maszyny. Tryb bezprzekładniowy, „gearless”, umożliwia dokonywanie jeszcze szybszych narządów, łącznie z ustawieniami powtarzalnych długości. Oznacza to, że maszyna MO-3300 może pracować przy jeszcze bardziej ograniczonych nakładach, z mniejszą stratą materiału niż miało to miejsce poprzednio.
Po raz pierwszy Nilpeter organizuje specjalne warsztaty prowadzone na stoisku przez specjalistów z firmy. Klienci mogą uzyskać użyteczne porady lub informacje dotyczące zakupu lub obsługi maszyn drukujących wąskiej wstęgi firmy Nilpeter, lub też nowych możliwości biznesowych. Tematy warsztatów: finansowanie zakupu maszyn, techniczne kryteria dla specjalnych zastosowań, programy wspierania klientów, wybór kontraktu serwisowego, opcje drukowania i przetwarzania produktu, główne rynki i tendencje w produkcji.
więcej | Wrzesień | Aktualności
Targi Taropak wkroczyły w wiek dojrzały – w tym roku rozpoczynają czwarte dziesięciolecie swego istnienia. W minionych trzydziestu latach znacznie się rozrosły i przeszły kilka zmian organizacyjnych. Dzięki szybkiemu rozwojowi branży opakowaniowej w latach dziewięćdziesiątych stały się znaczącą w Europie imprezą wystawienniczą. Aby utrzymać tę pozycję, muszą nadążać za zmianami. Na temat nowych tendencji w organizacji targów oraz planów związanych z tegorocznym Taropakiem rozmawiamy z Januszem Mazurczakiem, dyrektorem targów Taropak.
więcej | Wrzesień | Targi
Hieronim Kubera
Wstęp
Etykiety są jednym z najstarszych środków znakowania towarów zapakowanych w nieprzezroczyste i przezroczyste opakowania. Zastosowanie etykiet zostało obecnie znacznie rozszerzone. Etykiety wykorzystuje się do oznaczania opakowań jednostkowych, grupowych, zbiorczych, transportowych, jednostek ładunkowych, a nawet dokumentów. Zdarza się, że etykiety przejmują niektóre funkcje opakowań.
więcej | Wrzesień | Etykiety
Herbert Czichon
Celem artykułu jest porównanie technik zadrukowywania opakowań, ze szczególnym uwzględnieniem fleksodruku i wklęsłodruku, które są stosowane najczęściej.

Zapotrzebowanie na opakowania
Opakowanie powinno:
• zabezpieczyć zawartość przed uszkodzeniem (rola ochronna)
• poinformować o podstawowych właściwościach towaru (rola informacyjna)
• zachęcić do kupna (rola reklamowa).
więcej | Wrzesień | Opakowania
Switlana Chadżynowa
Opakowania z tektury falistej są dziś bardzo rozpowszechnione ze względu na swoje właściwości wytrzymałościowe przy masie mniejszej w porównaniu z tekturą litą, możliwość wykonywania nadruków i możliwość recyklingu. Konkurencja rynkowa sprawiła, że nadruk na opakowaniach ciągle ewoluuje. Na początku stosowania opakowań z tektury falistej, kiedy spełniały one tylko swoją podstawową funkcję, to znaczy chroniły produkt, nadruk na nich był prosty i nieskomplikowany. Najczęściej był to tekst z nazwą produktu, informacja o kierunku ustawienia w transporcie i ewentualnie ostrzeżenie, że z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Obecnie, kiedy opakowanie spełnia jeszcze dodatkowo ważną rolę marketingową, nadruk staje się coraz bardziej atrakcyjny, ale przez to także bardziej skomplikowany. Na początku wielobarwne nadruki stosowano tylko na opakowaniach jednostkowych. Teraz, kiedy towar często jest wystawiany w sklepie w opakowaniach zbiorczych, atrakcyjny nadruk może być obecny na obu rodzajach opakowań.
więcej | Wrzesień | Offset
Stałe dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa pracy w drukarniach i dbałość o ochronę środowiska sprawiają, że w ostatnim czasie wiele mówi się o wyeliminowaniu alkoholu z procesu drukowania offsetowego. Jako członek Unii Europejskiej Polska musi dostosować się do przepisów dotyczących ekologii. Chodzi o to, aby sprostanie tym wymogom było łatwe, skuteczne i ekonomiczne.
więcej | Wrzesień | Offset
Jan Śniegocki
Wbrew powszechnej opinii własna przygotowalnia nie musi oznaczać wysokich nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych. Pewne, sprawdzone rozwiązania są źródłem znacznych oszczędności.
Wiele ostatnich lat japońska firma Toyobo poświęciła na badania nad możliwością wymywania płyt fleksograficznych wodą, zastępując nią używany do tej pory rozpuszczalnik. Metoda obróbki poprzez zastosowanie rozpuszczalników do wytrawiania form drukowych jest bardzo kosztowna, czasochłonna i niebezpieczna dla zdrowia. Wpływ na ekonomiczną stronę procesu mają: zakup urządzenia do wymywania, zakup środków chemicznych, ich filtrowanie i utylizacja po całym procesie. Nie można zapomnieć o należytym przystosowaniu pomieszczenia, w którym muszą znajdować się specjalne systemy wentylacyjne odprowadzające opary rozpuszczalnika. Pomieszczenia te muszą spełniać wymagania przeciwpożarowe, wymogi Sanepidu i Państwowej Inspekcji Pracy. Z powodu zagrożenia pożarowego wiele drukarń zlokalizowanych wśród budynków mieszkalnych nie otrzymało pozwolenia na otwarcie własnej przygotowalni.
Wszystkich powyższych kłopotów można uniknąć zastępując rozpuszczalnik wodą. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu do druku form drukowych wykonywanych z płyt fleksograficznych wymywanych wodą. Poniżej został przedstawiony proces przygotowania takiej formy drukowej.
więcej | Wrzesień | Przygotowalnia
W dniu 22 czerwca br. w Otor Normandie (zakład Grupy Otor w Torigni-sur-Vire, Francja) odbyły się pokazy zadruku materiału pokryciowego tektury falistej (preprint) w procesie nazwanym Flexotor. Do obejrzenia pokazów zaproszono dziennikarzy czasopism związanych z branżą opakowań i poligrafią, zarówno francuskich, jak i zagranicznych. Goście zwiedzili fabrykę i mieli okazję przyjrzeć się przebiegowi procesu produkcyjnego. W tym międzynarodowym spotkaniu wziął udział także przedstawiciel naszej redakcji.
więcej | Wrzesień | Fleksografia
Drukarze zajmujący się drukiem fleksograficznym farbami UV doskonale znają problem tworzenia się drobnych otworków przy drukowaniu apli. Otworki te to czyste punkty bez farby, wyglądające jak dziurki. Zjawisko to powtarza się uporczywie i wielu traktuje je jako nieuniknioną i niekontrolowalną właściwość procesu druku fleksograficznego. Jednakże jedna z wiodących grup wytwórców przemysłowych znalazła sposób na znaczne ograniczenie tego problemu.
więcej | Wrzesień | Fleksografia
Wojciech Barabasz
Maszyny flekosograficzne i wklęsłodrukowe, przewijarko-krajarki zwojów, bobiniarki, przekrawacze, tekturnice, powlekarki/laminatory, drukarki, etykieciarki, maszyny do produkcji folii pracują na zasadzie przewijania wstęgi i mają w swojej konstrukcji urządzenia do odwijania i nawijania zwojów. Aby zapewnić równy przebieg wstęgi w maszynie, należy w pierwszym rzędzie regulować naciąg wstęgi. Drugim, nie mniej ważnym problemem, jest równe prowadzenie krawędzi lub środka wstęgi. Przy realizacji tych zadań zastosowanie znajdują: hamulce, sprzęgła, tensometry i systemy kontroli wstęgi.
więcej | Wrzesień | Maszyny i urządzenia
Charles M. Martinson
Ogólny przegląd stosowanych technologii, kryteria wyboru, skuteczne ograniczanie emisji zanieczyszczeń VOC/HAP*1

W drukarniach fleksograficznych stosowanie systemów ograniczenia zanieczyszczeń powietrza (APCS)*2 nie jest niczym nowym. Obecnie jednak wiele firm będzie zmuszonych do wprowadzenia odpowiednich systemów ograniczenia emisji związków szkodliwych dla środowiska. Wśród przyczyn można wymienić rozwój koniunktury, wprowadzane nowości zarówno w budowie maszyn, jak i stosowanych technologiach, a także zmiany w obowiązujących przepisach. Część firm sama z siebie będzie czuła potrzebę zmodernizowania swych starszych urządzeń, by mieć możliwość stosowania bardziej nowoczesnych i skutecznych technologii ochrony środowiska.
więcej | Wrzesień | Ochrona środowiska
Maciej Molik
Jeszcze kilkanaście lat temu stosowanie druku tamponowego było w Polsce rzadkością. Wyobrażenia o stosowaniu tej techniki były zupełnie egzotyczne, a wybór urządzeń do realizacji postawionego zadania – bardzo trudny. Minione lata przyniosły jednak duże zmiany: dokonane liczne instalacje, udział w prezentacjach urządzeń na wystawach i targach, odwiedziny u producentów pozwoliły zebrać doświadczenia i zgromadzić wiedzę, dzięki którym dostawca może zapewnić swoim klientom wszelkie informacje niezbędne do realizacji właściwej, dostosowanej do rzeczywistych potrzeb inwestycji.
więcej | Wrzesień | Tampondruk
Robert Miklaszewski
Większość opakowań kartonowych w procesie ich wytwarzania – po zadrukowaniu, uszlachetnieniu oraz wycięciu – przechodzi przez składarko-sklejarkę, jedno z ostatnich urządzeń znajdujących się w linii produkcji opakowań.
Nowoczesna składarko-sklejarka to obecnie urządzenie, które nie tylko składa i skleja opakowania, lecz również odlicza, segreguje poprzez odczyt kodów kreskowych. Każda firma planująca zakup składarko-sklejarki, musi sobie odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących wyposażenia maszyny. Od odpowiedzi na te pytania zależeć będzie nie tylko wyposażenie, ale również rodzaj składarko-sklejarki i rodzaj użytego systemu klejowego. Do najważniejszych ustaleń należą: maksymalne i minimalne rozmiary opakowań, liczba punktów klejących, konstrukcja opakowania, zastosowanie produkowanych opakowań oraz materiał, z którego są wykonane.
Ponieważ wiele firm kupując nowe urządzenia kieruje się tylko nazwą producenta, ograniczając w ten sposób niejednokrotnie swoje późniejsze możliwości produkcyjne, w niniejszym artykule omówimy zagadnienia, które należy przeanalizować, wybierając składarko-sklejarkę. W kolejnych numerach „Świata Druku” dokładnie opiszemy jak powinny być wyposażone nowoczesne składarko-sklejarki.
więcej | Wrzesień | Maszyny i urządzenia
Zwiększające się zapotrzebowanie na różne typy opakowań z kartonu i tektury z mikrofalą wymusza na drukarniach offsetowych i innych producentach opakowań inwestowanie w nowe urządzenia do przygotowalni, zadruku oraz w specjalistyczne wycinarki płaskie i składarko-sklejarki do tektury. Nie jest więc zaskoczeniem, że Bobst Group, reagując na potrzeby rynku, zaprezentował na targach drupa 2004 dwanaście światowych nowości w zakresie urządzeń do produkcji opakowań.
więcej | Wrzesień | Maszyny i urządzenia
Hans-Georg Kinzelmann
w zastosowaniu do bezpiecznych opakowań żywności

W czasach wzmożonej konkurencji powszechną tendencją na rynku opakowań giętkich jest dążenie do maksymalnej obniżki kosztów opakowań. Henkel, numer jeden wśród światowych dostawców klejów do różnych zastosowań, zajmuje wiodącą pozycję w zakresie obsługi przetwórców i udzielanego im wsparcia. Istotną rolę w tej dziedzinie odgrywa szeroki program systemów klejów do laminowania typu Liofol.
więcej | Wrzesień | Materiały
Jacek Hamerliński
Termin JDF pojawiał się na tegorocznej drupie niemal wszędzie i właściwie w każdym kontekście. Wprawdzie zastosowań nowego formatu danych nie ma jeszcze zbyt wiele, ale wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych lat będzie to podstawowa metoda integracji systemów poligraficznych.
więcej | Wrzesień | Produkcja i technika
Z wizytą w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie

Mało kto wie, że w zabytkowym krzyżackim kościele z końca XIII wieku w Grębocinie koło Torunia, działa od niedawna prywatne Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa. Statut Muzeum został zarejestrowany wiosną tego roku, ale działało ono już wcześniej. Stworzył je i prowadzi Dariusz Subocz, konserwator dzieł sztuki, z pochodzenia gdańszczanin.
więcej | Wrzesień | Relacja
– te słowa Wacława Potockiego mówią o znaczeniu i potędze tej delikatnej materii, jaką jest papier. I chociaż papier wydaje się tak nietrwały, to właśnie na nim jest zapisana znaczna część dziedzictwa naszej cywilizacji. W naszych czasach powoli wypierany z zastosowań użytkowych przez media elektroniczne, zaczyna żyć nowym życiem w dziełach artystów, którzy tworzenie w papierze stawiają na równi z innymi dziedzinami sztuki.
więcej | Wrzesień | Relacja
Z okazji 150-lecia fabryki maszyn papierniczych w Jeleniej Górze, działającej obecnie pod szyldem PMPoland, wydano bardzo efektowną pod względem edytorskim książkę pod powyższym tytułem. Tytuł ten jest tak długi, jak historia tej zasłużonej cieplickiej fabryki, podaje bowiem wszystkie cztery podstawowe jej nazwy, związane z kolejnymi właścicielami. Tak jak w przypadków dwóch poprzednich historycznych monografii poświęconych śląskim papierniom w Dąbrowicy i Głuchołazach, autorem i tej jest dr Maciej Szymczyk z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Autor przy tym podkreśla duży wkład, jaki w to dzieło wnieśli: Maja Meisner, Zbigniew Olejnik i Norbert Wieczorek z PMPoland SA.
więcej | Wrzesień | Recenzja

  | < 1 >  2  Następny >>


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o