Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

Październik


Mimo, ?e us?ugowe na?wietlanie w technologii z komputera na p?yt? drukow? ma w Polsce krótk? histori?, na rynku dzia?a ju? sporo firm specjalizuj?cych si? w tego rodzaju us?ugach i wci?? pojawiaj? si? nowe. Coraz wi?cej drukarzy przekonuje si? do CtP i nie chc?c czy nie mog?c za-instalowa? odpowiednich systemów u siebie, korzysta z us?ug w tym zakresie. Jedna z firm otworzy?a ju? kilka oddzia?ów w ró?nych miastach i na niektórych rynkach regionalnych na?wietlarnie zaczynaj? konkurowa? mi?dzy sob?.
Chc?c pozna? do?wiadczenia firm prowadz?cych us?ugowe na?wietlanie CtP zwrócili?my si? do kilku z nich z nast?puj?cymi pytaniami:

1. Od kiedy firma prowadzi us?ugi na?wietlania CtP?
2. Jakim sprz?tem firma dysponuje? Dlaczego zdecydowano si? w?a?nie na te urz?dzenia?
3. Jak rozwija si? zainteresowanie klientów technologi? CtP?
4. Jaki jest obecnie stopie? wykorzystania urz?dze? CtP?
5. Czy trzeba edukowa? klientów w dziedzinie przygotowania materia?ów dla CtP? Czy zachodz? zmiany w tej dziedzinie?
6. Czy zdarzy?o si?, aby wspó?praca z klientem nie u?o?y?a si? z powodu „trudno?ci technicznych nie do pokonania”? Je?li tak, to jaka by?a przyczyna: sprz?t, oprogramowanie, wiedza i umiej?tno?ci?
7. Jakie s? g?ówne przyczyny obaw klientów przed zastosowaniem technologii CtP?
8. Czy zdarzy?o si?, aby klient po próbach z p?ytami na?wietlanymi w technologii CtP zrezygnowa? i powróci? do technologii tradycyjnej?
9. Co jest obecnie najwi?kszym problemem w prowadzeniu us?ugowej na?wietlarni z technologi? CtP?
A oto, co nam odpowiedzieli.
więcej | Październik | Computer-to-Plate
Nowy prospekt HKS
Motto nowej informacji na temat farb HKS to „Radość kolorów”. Z okazji targów drupa 2004 wydano broszurę pt. „Różnorodność i bezpieczeństwo w kolorze” oraz prospekt „Gra kolorów Nr 1 - farby zapachowe”.
W nowej broszurze HKS „Różnorodność i bezpieczeństwo w kolorze” została zaprezentowana nowa paleta kolorów (3520 odcieni) i pewność odwzorowania barw na różnych podłożach drukowych. W porównaniu do liczby odcieni kolorów Pantone (1114) wybór kolorów HKS jest znacząco wyższy, co powinno przekonać do HKS grafików i designerów.
Kolejną zaletą w porównaniu z Pantone jest wierność przekazywania kolorów na różnych podłożach drukowych gwarantowana przez zróżnicowane receptury w zależności od podłoży i techniki druku. Ten sam odcień na każdym podłożu to zaleta, którą docenią wszyscy designerzy pracujący dla wielkich korporacji.
Obok prospektu głównego ukazywać się będzie trzy, cztery razy w roku prospekt HKS „Gra kolorów”, który można zaprenumerować bezpłatnie. W każdym wydaniu wybitni i uznani specjaliści prezentować będą „swoje” trendy w kolorystyce i interpretować je.
W trakcie projektowania nowego prospektu została również przebudowana strona internetowa HKS. Oprócz informacji ogólnych na temat systemu farb HKS strona zawiera wskazówki, informacje o nowych trendach, serwis i umożliwia zakupy w HKS-Online-Shop. Celem promocji jest zwiększenie zainteresowania systemem HKS grafików i designerów w całej Europie.
więcej | Październik | Aktualności
Drodzy Czytelnicy
Ponieważ rok 2004 zbliża się ku końcowi, przypominamy o prenumeracie na rok 2005 i jednocześnie informujemy, że w przyszłym roku cena naszego miesięcznika wyniesie 11 zł + VAT, czyli 11,77 zł. Dla wszystkich z Państwa, którzy zdecydują się na przedłużenie prenumeraty u wydawcy jeszcze w bieżącym roku, jej cena pozostanie bez zmian (132 za rok, 66 za pół roku). Dla pozostałych prenumerata roczna w 2005 roku będzie kosztować 141,24 zł, a półroczna 70,62 zł.
Redakcja10 lat RR Donnelley w Polsce
W tym roku firma RR Donnelley Europe, część największego na świecie koncernu poligraficznego, obchodzi 10-lecie działalności w Polsce. W dniu 30 września w krakowskich Sukiennicach odbyła się okolicznościowa uroczystość, na którą przybyli przedstawiciele kierownictwa RR Donnelley Europe, w tym prezes Paul Masterton. Byli obecni klienci firmy, polscy i zagraniczni. Z okazji jubileuszu najważniejszym klientom dwóch krakowskich drukarń Donnelley - były to m.in. wydawnictwa Axel Springer Polska, Bauer, Gruner & Jahr Polska, Hachette Filipacchi Polska, Przegląd Reader’s Digest, Murator, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Wprost - zostały wręczone statuetki. Pokazano film prezentujący teraźniejszość koncernu Donnelley Europe i jego polskiego oddziału. Prezes Masterton wręczył wiceprezydentowi Krakowa czek o wartości 10 tys. dolarów - suma jest przeznaczona na zakup książek do krakowskich Bibliotek Publicznych. Po zakończeniu części oficjalnej goście udali się do Muzeum Czartoryskich, gdzie odbył się bankiet.
Polski oddział RR Donnelley powstał w 1994 roku. Firma zainwestowała w maszyny heatsetowe do produkcji kolorowych magazynów drukowanych na wysokiej jakości papierze powlekanym. Do początku lat dziewięćdziesiątych, ze względu na brak zaplecza technologicznego w kraju, kolorowe czasopisma drukowano za granicą (np. „Twój Styl” - we Włoszech i Francji). Od 1994 roku polscy wydawcy mogli drukować swoje czasopisma w kraju, skracając znacznie cykl produkcji i obniżając jej koszty. Firma (ówcześnie: Donnelley Polish-American Printing Company) od początku współpracowała z największymi wydawcami, szybko zdobywając znaczące udziały w polskim rynku poligraficznym i stając się jedną z dwóch największych drukarń w kraju. Dziś wśród klientów RR Donnelley są także firmy kosmetyczne, a równocześnie wydawcy katalogów - m.in. Avon czy Oriflame, przedstawiciele sieci handlowych, np. Casino Geant czy E.Leclerc, oraz wydawcy książek telefonicznych.
Firma RR Donnelley już w 1996 roku wysyłała swoje produkty do Rosji, Szwecji, Niemiec i Anglii. W tej chwili eksport stanowi ponad 50% sprzedaży firmy. Co miesiąc magazyny i katalogi drukowane w Krakowie trafiają do ponad 20 krajów Europy. Firma posiada urządzenia najnowszej generacji, o wartości przekraczającej 100 mln dolarów. Oferta obejmuje usługi z zakresu premedia (techniczne przygotowanie publikacji, jej treści, zdjęć i innych komponentów według standardów wymaganych przez różne media), drukowanie, oprawę introligatorską, usługi wykończeniowe (foliowanie egzemplarzy, inserty), adresowanie egzemplarzy, prenumeratę magazynów i katalogów, kompleksowe usługi logistyczne. Jeśli chodzi o najnowsze inwestycje w zakresie parku maszynowego: w drukarni przy ul. Obrońców Modlina zainstalowano 72-stronicową maszynę MAN Roland Lithoman IV. Nieco wcześniej w zakładzie przy Igołomskiej uruchomiono pięć 24-stronicowych maszyn Heidelberg Sunday 2000. RR Donnelley zatrudnia w Polsce ponad 1000 osób. Działa w zgodzie z najwyższymi standardami w dziedzinie zarządzania jakością, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, co potwierdzają posiadane certyfikaty ISO 9001 i 14001 oraz OHSAS 18001.
Obecnie RR Donnelley Europe to dwie drukarnie w Krakowie, drukarnie w Anglii, Francji, Belgii i Holandii oraz dwa Studia Premedia - w Moskwie i Warszawie (prócz tego oddziały do obsługi publikacji instytucji finansowych w Wielkiej Brytanii i Luksemburgu, sieć sprzedaży obejmująca Rosję, Czechy, Niemcy, Wielką Brytanię, Węgry i Luksemburg oraz usługi tłumaczeń w prawie każdym kraju europejskim). RR Donnelley Europe jest częścią koncernu RR Donnelley, spółki giełdowej notowanej na NYSE, z siedzibą w Chicago. Historia RRD sięga 1864 roku, kiedy to Richard Robert Donnelley założył w Chicago małą rodzinną drukarnię. RR Donnelley wydrukowało pierwszy w świecie spis firm wraz z adresami. W ciągu ponad stu lat z firmy o lokalnym zasięgu spółka przekształciła się międzynarodową korporację. W wyniku połączenia z firmą Moore Wallace w 2004 roku, korporacja RR Donnelley jest obecnie największą firmą poligraficzną na świecie.


Europejski Szczyt Producentów Etykiet
W dniach 12 i 13 października w Pradze odbył się Europejski Szczyt Producentów Etykiet (The European Label Summit). Była to największa konferencja tej branży pośród organizowanych w Europie w bieżącym roku. Podczas szczytu omawiano znaczenie, jakie ma dla branży przystąpienie do Unii Europejskiej krajów Europy Środkowej i Wschodniej, jak również rolę właścicieli marek i głównych grup detalicznych na rynku tych państw. Specjaliści zastanawiali się, jakie znaczenie dla rynku etykiet ma rozszerzanie się Unii Europejskiej, oraz starali się odpowiedzieć na wiele innych pytań dotyczących problemów branży. W spotkaniu w Pradze wzięli udział producenci i dostawcy urządzeń i technologii, drukarze, producenci etykiet, przedstawiciele organizacji branżowych, pism fachowych i środków masowego przekazu, a także postacie europejskiego świata politycznego. Wystąpili m.in.: Hans Martens, przewodniczący Centrum Polityki Europejskiej, David Harrisson, dyrektor sprzedaży na terenie Europy firmy Skanem i Miroslav Somol, zastępca czeskiego ministra przemysłu i handlu, a także przedstawiciele firm Avery Dennison, Esko Graphics, Gallus, HP Indigo, Mark Andy, Martin Automatic, Raflatac. W spotkaniu uczestniczyły firmy z Polski: CCL Label Polska, Introl, Pakmar, WDH. Konferencji towarzyszyła wystawa, na której był obecny także „Świat Druku”.
Konferencje Labelexpo są organizowane przez firmę Tarsus Group plc, międzynarodową grupę medialną, zajmującą się organizowaniem wystaw i konferencji, a także działalnością wydawniczą i internetem. Patronami praskiej konferencji były FINAT (organizacja zrzeszająca producentów i dostawców branży etykiet samoprzylepnych), Czeski Związek Producentów Opakowań (SYBA), Zrzeszenie Polskich Fleksografów (PFTA) oraz czasopisma „Etiketten-Label” i „Labels & Labeling International”.
„W maju 2004 roku Unia Europejska zyskała nowych członków - liczba ludności UE wzrosła dzięki temu o mniej więcej 30%. Środek ciężkości nowej wspólnoty europejskiej przesunął się zdecydowanie bardziej na wschód.” (...)
Poza Czechami i Słowacją należy bez wątpienia powiedzieć parę słów o liczącej 39 milionów mieszkańców (8,6% poszerzonej UE) Polsce. Kraj ten z pewnością w zdecydowanie najlepszy sposób przeprowadził transformację dawnej gospodarki komunistycznej w gospodarkę wolnorynkową. W chwili obecnej w Polsce istnieją ponad dwa miliony prywatnych firm. Poziom inwestycji jest wysoki, a handel z krajami UE stanowi ponad 65% całości obrotów handlu zagranicznego. Przemysł stanowił 24% Produktu Krajowego Brutto, a przewidywany na ten rok wzrost PKB to 4,8%. Tylko Węgry notowane są wyżej od Polski, jeżeli chodzi o stabilność gospodarczą i polityczną. Silna kultura przedsiębiorczości, która charakteryzuje polskie firmy, stanowi kluczowy element dla zachodnich inwestorów - coraz liczniejsze są polskie zakłady, które produkują wyroby przeznaczone na eksport do wszystkich krajów poszerzonej Unii.
Podobnie jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej na rynku detalicznym dominują takie firmy, jak Auchan, Carrefour, Lidl oraz Tesco - ocenia się, że z końcem bieżącego roku na terenie Polski znajdować się będzie ponad 200 hipermarketów. Wśród najważniejszych obecnych w Polsce inwestorów zagranicznych wymienić można firmy Cadbury, Danone, Del Monte, Carlsberg i wiele innych. Szacuje się, że w Polsce prowadzi działalność około 50 firm produkujących etykiety samoprzylepne, z których 20-30 wytwarza etykiety przyklejane „na mokro”. W ujęciu ogólnym wzrost polskiego rynku produkcji etykiet wynosi rocznie od 15% do 50% - odpowiada to średniemu rocznemu przyrostowi o około 20% obrotów firm będących dostawcami etykiet samoprzylepnych na rynku Europy wschodniej(...).
Można przewidywać, że Unia Europejska odnotuje dynamiczny rozwój po przystąpieniu do niej gospodarki krajów takich, jak Polska, Węgry, Czechy czy Słowacja, a popyt na etykiety będzie rosnąć bardzo szybko, pomimo że może wynosić raczej 15-20%, a nie ponad 20%, jak miało to miejsce w ostatnich latach. Wskaźnik ten jest jednak wciąż zdecydowanie wyższy niż 5-6%, jakie obserwujemy w krajach Europy Zachodniej - i prawdopodobnie będzie pozostawać na tak wysokim poziomie jeszcze przez kilka dalszych lat. (...)”
(fragmenty artykułu opracowanego przez dział PR The European Label Summit)
więcej | Październik | Aktualności
Jacek Hamerliński
Na tegorocznych targach drupa technologia CtP została trochę przyćmiona przez nowe standardy oprogramowania produkcyjnego - jednak nie da się ukryć, że poza JDF wiele dzieje się także i w tym segmencie rynku poligraficznego. Jak zwykle podczas wielkich imprez targowych pojawiają się nowości, prezentuje się trendy i tendencje w nadziei, że staną się obowiązującym standardem, a przy okazji można zobaczyć, co oferuje (lub czego szuka) konkurencja. Dla klientów to również czas szybkiego podejmowania decyzji dzięki odpowiednim akcjom promocyjnym - każdy z dostawców błyskawicznie nagłaśnia liczbę systemów sprzedanych w czasie targów.
więcej | Październik | Computer-to-Plate
Mój wuj zwykł mawiać: „Wszystko jest kwestią ceny, chłopcze...”, no i ma rację, bo kto dzisiaj jest zainteresowany wydawaniem swoich pieniędzy?
„Fujifilm poszerza ofertę naświetlarek CtP w technologii fioletowej, by zaspokoić specyficzne potrzeby drukarń półformatowych” - możemy przeczytać w pierwszych wersach prospektów reklamowych. Moim zdaniem „zaspokojenie specyficznych potrzeb” winno być odniesione do całego polskiego rynku, którego najbardziej specyficzną potrzebą jest tanie urządzenie. Na drugi plan schodzą przyzwyczajenia do wygody - czyli automatyzacja, oraz wydajność - ponieważ praca ręczna jest jeszcze w naszym przaśnym kraju tania.
więcej | Październik | Computer-to-Plate
Od targów drupa minęło już kilka miesięcy. Zarówno organizatorzy, jak zdecydowana większość wystawców ocenili je bardzo pozytywnie: wyniki były lepsze od zakładanych. Specjaliści zwracają jednak uwagę, że w przeciwieństwie do poprzednich targów, które zdominowała problematyka przygotowalni, tym razem punktem ciężkości były problemy druku i obróbki wykończeniowej. Druk i papier odzyskały należną im pozycję. Czy to oznacza, że w dziedzinie przygotowalni postęp zwolnił tempo? Spotyka się głosy, że na drupa 2004 nie były widoczne istotne zmiany kierunków CtP. Chcąc poznać poglądy i oceny producentów systemów CtP i ich przedstawicieli operujących na polskim rynku zwróciliśmy się do kilku firm z następującymi pytaniami:
więcej | Październik | Computer-to-Plate
Marek Mamos
Już nikt nie mówi CE... PE... TE... no, może prawie nikt. Jednakże, gdy zdecydowaliśmy się naświetlać płyty offsetowe metodą Computer-to-Plate, trudno było się z kimkolwiek dogadać. Obecnie technologia jest ceniona i powszechnie znana, a cząstkę jej sukcesu nieskromnie, acz chyba zasłużenie, przypisujemy sobie. Byliśmy pierwszym w Polsce usługowym studiem CtP.
Pracę rozpoczęliśmy w grudniu 2001 roku i przez kolejnych osiem miesięcy, oczekując na klientów, podziwialiśmy jakie piękne mamy Galileo i jaką nowoczesną technologię, a każdego, kto by skręcił do naszego Studia, gotowiśmy witać kwiatami i orkiestrą. A wydawało się, że do dobrego nie trzeba przekonywać, że wystarczy wysłać ulotkę. W końcu musieliśmy przejechać kilka tysięcy kilometrów z nowiną, że oto jest przygotowalnia, która pozwala wykonać płytę offsetową o cyfrowej jakości, do tego szybciej i taniej, dając w rezultacie lepsze efekty druku..., by wreszcie w sierpniu poczuć, że lody zostały przełamane.
więcej | Październik | Computer-to-Plate
Herbert Czichon
O płytach dla technologii od komputera do form offsetowych (CtP = Computer-to-Plate) pisaliśmy już w „Świecie Druku” [1-3], ale rozwój techniki jest tak szybki, że poprzednio podane informacje już w znacznym stopniu zdezaktualizowały się. Celem artykułu jest podanie stanu aktualnego (wrzesień 2004) w dziedzinie płyt foto- i termoczułych na podstawie rozeznania literaturowego, informacji z międzynarodowych targów poligraficznych drupa 2004 oraz prac własnych. Informacje o płytach są szczególnie ważne, ponieważ od płyt zależy wybór technologii CtP, w tym również rodzaj naświetlarki i ewentualnie urządzeń pomocniczych. W następnych artykułach zostaną przedstawione folie poliestrowe i papierowe, naświetlarki laserowe i technologia od komputera do formy drukowej.
więcej | Październik | Computer-to-Plate
Prawdziwym wyzwaniem w zakresie zastosowań farb UV do drukowania na folii jest zapewnienie optymalnej drukowności na coraz szybszych maszynach, przy jednoczesnym otrzymaniu dobrej przyczepności do tych nie chłonnych podłoży. Artykuł dotyczy tych parametrów farb UV, które mają wpływ na poziom adhezji do folii.
więcej | Październik | Materiały
Megaformat postawił na wielkoformatową maszynę drukującą Jeti 5000 z firmy Océ

Na internetową stronę warszawskiej firmy Megaformat (Computer Art Studio) łatwo trafić wpisując do wyszukiwarki słowo ‘megaformat’. Firma specjalizuje się bowiem w druku wielko- i megaformatowym. Wytwarza wielko- i megaformatowe materiały reklamowe przeznaczone do ekspozycji na zewnątrz: reklamy na budynki, banery, tablice reklamowe, witryny sklepowe, plakaty, citylighty, billboardy, samochody, plandeki, wykładziny podłogowe z grafiką, naklejki podłogowe, flagi i wiele innych materiałów reklamowych. Drukuje na różnorodnych materiałach stosowanych w reklamie: foliach PCW, tkaninach flagowych, siatkach, papierze.
więcej | Październik | Druk wielkoformatowy
Krzysztof Stępień
Wprowadzenie
Konstrukcja zespołu farbowego maszyny drukującej ma umożliwić nakładanie żądanej ilości farby o określonych własnościach na elementy drukujące formy drukowej.
Europejskie i amerykańskie firmy produkujące maszyny oraz ich elementy prowadzą wciąż prace nad udoskonaleniem konstrukcji zespołów farbowych i optymalizacją ich eksploatacji. Obecnie oferują one maszyny drukujące, w których do dostarczania farby do zespołu farbowego zastosowano cylinder rastrowy (anilox), zaadaptowany z przemysłu przetwórczego i technologii fleksograficznej.
więcej | Październik | Maszyny i urządzenia
Znajomość procesu produkcji farby spotowej, zwanej też mieszaną, pozwala poprawnie zamówić farbę pod kątem konkretnych potrzeb związanych ze specyfiką danego druku.
W druku offsetowym stosuje się przeważnie farby procesowe. Najczęściej spotykany system druku offsetowego z farb procesowych to drukowanie farbami CMYK-owymi, czyli farbami o kolorach: Cyjan, Magenta, Yellow, Black. W celu uzyskania żądanej barwy poszczególne kolory są nanoszone - w odpowiednich proporcjach - na zadrukowywaną powierzchnię. Barwy uzyskiwane przez złożenie barw CMYK-owych wypełniają jedynie część przestrzeni barw. Zakres możliwych do uzyskania barw poszerza drukowanie farbami procesowymi o specjalnej skali barw (np. siedmioma farbami procesowymi). Jednak nie zawsze wskazane jest uzyskiwanie danej barwy poprzez złożenie kolorów procesowych, nie zawsze też daną barwę można uzyskać z farb procesowych. Głównie z tych powodów istnieje potrzeba wykonywania farb o kolorach specjalnych i farby te wykonuje się w mieszalni farb offsetowych.
więcej | Październik | Materiały
Robert Miklaszewski
Każda nowoczesna składarko-sklejarka nie tylko składa i skleja opakowania, ale także liczy je i segreguje poprzez odczyt umieszczonych na nich kodów kreskowych. Aby maszyna mogła wykonywać tak szeroki zakres prac, niezbędne jest wyposażenie jej w odpowiednie oprzyrządowanie.
więcej | Październik | Maszyny i urządzenia
W dniach 21-24 września na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się po raz kolejny Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki Taropak, jedna z ważniejszych targowych imprez branży opakowaniowej i logistycznej w Europie. Taropak należy do grupy najdłużej organizowanych w Poznaniu targów specjalistycznych - pierwszy zorganizowano w 1973 roku. Targi te są członkiem COPE - Confederation of Organisers of Packaging Exhibitions, międzynarodowej organizacji zrzeszającej największych organizatorów targów opakowaniowych na świecie. Równocześnie z targami Taropak trwały Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego Polagra Food. Komplementarność ofert wystawców obu imprez targowych przyciągnęła wiele osób zawodowo związanych z branżą opakowaniową i spożywczą (blisko 80% zapotrzebowania na opakowania generują producenci przemysłu spożywczego). Niemal 40 tys. profesjonalistów obejrzało ekspozycje około 700 wystawców reprezentujących aż 31 państw, w tym: Austrię, Belgię, Białoruś, Chiny-Hong Kong, Chorwację, Czechy, Danię, Finlandię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Indie, Izrael, Koreę Płd., Litwę, Niemcy, Polskę, Portugalię, Rosję, RPA, Rumunię, Słowację, Szwajcarię, Szwecję, Tajwan, Turcję, Ukrainę, USA, Węgry, Wielką Brytanię i Włochy. Wystawy te były prezentowane na powierzchni blisko 17 000 m2. Przez cztery targowe dni wystawcy zaprezentowali zwiedzającym aż 75 nowości z branży opakowaniowej. Gościem honorowym tegorocznego Taropaku był prezes Światowej Organizacji Opakowań (WPO), Alexis Stassinopoulos.
więcej | Październik | Targi
Podczas targów na stoisku „Świata Druku” w pawilonie 15B odbyły się warsztaty „Opakowanie od A do Z”, zorganizowane przez nasze wydawnictwo, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz firmę GBK Consulting. Współorganizatorami były firmy: BASF Poligrafia Polska Sp. z o.o., Digiprint Sp. z o.o., Grafikus - Systemy Graficzne Sp. z o.o., Scorpio Sp. z o.o., X-Rite GmbH. Współpracowała firma Barmey Wojciech Barabasz. Zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchania wykładów dotyczących marketingu i projektowania oraz przygotowalni i drukowania opakowań.
więcej | Październik | Relacja
Jedną z imprez towarzyszących tegorocznym targom Taropak w Poznaniu była, zorganizowana przez Polską Izbę Druku, Konferencja Poligraficzna pt. „Poligrafia w przemyśle opakowaniowym - kierunki rozwoju, szanse i drogi do sukcesu”. Konferencja odbyła się w dniu 22 września br. w sali World Trade Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W konferencji uczestniczyło około 250 osób - przedstawiciele drukarń opakowaniowych, ich odbiorcy z wielu dziedzin przemysłu (m.in. z przemysłu tytoniowego, kosmetycznego, spożywczego), przedstawiciele firm handlowych, a także studenci i uczniowie. Zaprezentowano dziewięć referatów. Na zakończenie odbyła się dyskusja panelowa.
więcej | Październik | Relacja
Produkuj?ca kleje dla przemys?u przetwórstwa papierniczego niemiecka firma Eukalin obchodzi w tym roku stulecie istnienia. Eukalin ju? kilkakrotnie prezentowa? swoj? ofert? na targach w Poznaniu. W tym roku pojawi? si? na Taropaku. Z okazji jubileuszu firmy zorganizowano konferencj? prasow?. Skorzystali?my z tej okazji, aby zada? kilka pyta? wspó?w?a?cicielowi i jednemu z dwóch dyrektorów zarz?dzaj?cych Eukalinu. Na pytania redakcji odpowiada Jürgen Schulz-Wachler.
więcej | Październik | Wywiad
W dniach 7, 8 i 9 września br. drukarnia Cezar trzykrotnie przedstawiła w warszawskim hotelu Sheraton jednodniową sesję pod hasłem „Wiedza i inspiracja”. Cezar to drukarnia offsetowa specjalizująca się w produkcji wysoko przetworzonych etykiet, oferująca także usługi w zakresie technologii informatycznych, projektująca etykiety i opakowania, wydawnictwa reklamowe i multimedia. Nowoczesny park maszynowy drukarni umożliwia stosowanie unikalnych technologii - m.in. drukowanie offsetowe na podłożach syntetycznych (z lakierem UV w linii) czy produkcję etykiet plastikowych IML (In Mould Labelling - etykietowanie wtryskiem podczas formowania).
więcej | Październik | Relacja
Sale hotelu Ambasador w Łodzi były niedawno miejscem pierwszego, jak zaznaczyli organizatorzy w zaproszeniu, „Wieczoru z firmą Flint-Schmidt”. Spotkanie, w którym wzięło udział około stu pięćdziesięciu osób reprezentujących branżę poligraficzną i przemysł opakowań, odbyło się 16 września 2004 r.
więcej | Październik | Relacja
Piotr Paszkowski
Pamiętają Państwo telewizyjną reklamówkę, w której para dziarskich staruszków imitowała szusowanie na nartach w scenerii spadających piórek, które z kolei imitowały śnieg? Jeżeli nie, to szkoda! W ten właśnie sposób reklamował się jeden z funduszy emerytalnych, co to właśnie wkraczały na rynek z zadaniem uszczęśliwienia milionów przyszłych polskich emerytów. W owym czasie ktoś wpadł na genialny pomysł uaktywnienia naszych emerytalnych składek poprzez właśnie owe fundusze. O ile bowiem skostniały ZUS dawał tylko emeryturę byle jaką, to z drugiego filaru mieliśmy otrzymać dokładkę na emeryturę godną. Z tej to właśnie emerytury miało być nas stać na owo szusowanie w Alpach, ewentualnie na odpoczynek na Majorce - dla preferujących wariant spędzania starości w cieplejszym klimacie.
Jednak wraz ze zbliżaniem się terminu, kiedy wcześniejsze obietnice mają się przekształcić w rzeczywistość, pryska miraż godnej emerytury. Okazuje się, że jest to taka sama lipa, jak lipne były piórka imitujące śnieg i jak udawane było szusowanie. Wypłaty z drugiego filaru mają ruszyć gdzieś około 2010 roku i już wiadomo, że nawet połączona wypłata z ZUS-u i owego „źródła szczęścia” nie wystarczy nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb, szczególnie osób, które zarabiają raczej mało, a takich jest większość. Tak naprawdę na reformie zarobiły tylko owe prywatne fundusze, które bardzo wysoką marżę potrącają sobie z zegarmistrzowską regularnością i żelazną konsekwencją.
Z wyliczeń wynika, że „godność” przyszłego emeryta będzie oscylowała gdzieś w granicach 60% ostatniej przedemerytalnej wypłaty. Aż strach wymieniać kwotę stanowiącą owe 60% od płacy minimalnej, wynoszącej dzisiaj 824 złote, a właśnie od tej sumy odprowadzane są składki sporej liczby pracujących.
więcej | Październik | Prawo pracy

  | < 1 >  2  Następny >>


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o