Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Styczeń


Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek
Na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w dniu 3 grudnia 2004 roku zostało przyjęte oświadczenie w sprawie podatku VAT. Oto jego treść:
Oświadczenie
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek zaniepokojone projektem Ministerstwa Finansów wprowadzenia 19% podatku VAT na wszelkiego typu wyroby i usługi, w tym sprzedaż książek, prasy i czasopism, składa zdecydowany protest. Po raz kolejny podkreślamy, że obłożenie podatkiem VAT sprzedaży książek spowoduje ich podrożenie, a tym samym dramatyczny spadek czytelnictwa i poważne pogorszenie kondycji finansowej całego sektora książki: wydawnictw, księgarń i drukarń. Poprzez kolejne podniesienie podatku VAT na sprzedaż czasopism i gazet podobna sytuacja dotknie wydawców prasowych. Ponadto przypominamy, że propozycja ta narusza rządowe gwarancje utrzymania 0% stawki podatku VAT na sprzedaż książek do końca 2006 roku oraz późniejsze wprowadzenie 7% stawki, co zostało przyjęte przez całe środowisko wydawnicze.
W związku z powyższym domagamy się utrzymania dotychczasowych zasad dotyczących podatku VAT dla książek, prasy i czasopism.
Zarząd Główny PTWK


Jak powiedział rzecznik prasowy PTWK Andrzej Palacz, powyższe oświadczenie zostało rozesłane do stosownych instytucji rządowych, parlamentarnych i branżowych.


0% VAT na eksport książek i czasopism
Po trzyipółmiesięcznych negocjacjach z Ministerstwem Finansów stawka VAT na eksport książek i czasopism została ustalona na poziomie 0%. 10 grudnia dyrektor Biura Polskiej Izby Druku Ryszard Czekała został zawiadomiony przez wiceministra Nenemana o ustaleniu jednolitej interpretacji dotyczącej wysokości podatku VAT na eksport na rynek wewnątrzunijny książek i czasopism (kompletny produkt). Stawka VAT została ustalona na poziomie 0%. „Jest to bezprecedensowy sukces naszej branży, szczególnie w sytuacji, kiedy czynione są liczne próby zwiększania stawki VAT w innych obszarach działalności gospodarczej. Tą drogą serdecznie dziękuję firmom RR Donnelley Europe Sp. z o.o. oraz Ernst & Young Sp. z o.o. które walnie przyczyniły się do naszego wspólnego sukcesu” – pisał w rozesłanym do członków PID komunikacie Ryszard Czekała.
5 stycznia br. wykładnia Ministerstwa Finansów dotycząca VAT została wysłana do wszystkich Izb Skarbowych w kraju, jak również do Urzędów Kontroli Skarbowej. Informację zamieszczono także na stronie internetowej MF (http://www.mf.gov.pl). Interpretacja pozwala na uznanie eksportu drukarni na rynek wewnątrzunijny za dostawę towaru, a nie, jak interpretowały to niektóre Izby Skarbowe, za usługę, co powoduje automatycznie zmianę klasyfikacji należnego podatku VAT z 22% na 0%. Oto tekst wykładni MF: „Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W przypadku, gdy przedmiotem czynności wykonywanych przez drukarnię jest wykonanie produktu w postaci np. wydrukowanego materiału, który został wykonany na materiale własnym drukarni, czynność ta może spełniać przesłanki uznania jej za dostawę w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli wykonujący to zlecenie przenosi prawo do rozporządzania tym produktem jak właściciel na nabywcę. Ocena zatem, czy przedmiotowa czynność wykonywana przez drukarnię jest dostawą, czy też usługą wymaga oceny indywidualnego stanu faktycznego u podatnika”.
więcej | Styczeń | Aktualności
Creo otwiera przedstawicielstwo w Polsce
Firma Creo Inc., znany dostawca systemów przygotowania do druku (prepress) i najnowocześniejszych rozwiązań cyfrowych dla przemysłu poligraficznego, wzmacnia swoją obecność na rynku wschodnioeuropejskim. W styczniu tego roku otwiera swoje przedstawicielstwo w Polsce. Biuro Creo Polska zajmie się sprzedażą i dystrybucją całego asortymentu produktów oferowanych przez firmę Creo, w tym płyt drukowych, i będzie odpowiedzialne za wszystkie działania Creo podejmowane w Polsce. Powstanie także specjalistyczny ośrodek serwisowy, którego celem będzie zapewnianie usług serwisowych oraz pomocy technicznej zarówno obecnym, jak i przyszłym klientom z terenu Polski.
Zespołem Creo Polska będzie kierował Marek Pułtorak, który 1 stycznia 2005 roku objął stanowisko dyrektora na Polskę (Country Manager). Jego działania będą wspierać: Małgorzata Ballue, kierownik ds. sprzedaży, oraz Arkadiusz Harezga, kierownik Zespołu Serwisowego. „Polska to dla firmy Creo rynek o znaczeniu strategicznym. Głównym zadaniem biura Creo Polska jest wzmocnienie naszej pozycji na polskim rynku poligraficznym, ale powstanie naszego przedstawicielstwa stanowi jednocześnie wyraz naszej chęci trwałego zaangażowania się w obsługę obecnych i przyszłych klientów firmy Creo. Pan Pułtorak i jego zespół mają bogate doświadczenie oraz dysponują wszelkimi niezbędnymi umiejętnościami, dzięki którym firma Creo będzie mogła zapewnić drukarniom i poligraficznym firmom usługowym działającym na polskim rynku druku komercyjnego, materiałów opakowaniowych i gazet specjalistyczną wiedzę oraz dostarczyć im profesjonalne cyfrowe rozwiązania do przygotowywania materiałów do druku oraz płyty drukowe” – powiedział Israel Sandler, dyrektor zarządzający firmy Creo EMEA. Marek Pułtorak ma wieloletnie doświadczenie w branży prepress oraz IT (ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej), które będzie bardzo pomocne podczas wykonywania przez niego obowiązków dyrektora firmy Creo Poland. Doprowadził do zainstalowania w 1989 roku pierwszej naświetlarki Agfy w Polsce. W 1995 roku objął stanowisko dyrektora Działu Systemów Graficznych w Agfa Sp. z o.o. Za jego czasów Agfa znalazła się w czołówce dystrybutorów systemów prepress i materiałów poligraficznych w Polsce. Również w ramach europejskiej organizacji Agfy polska spółka-córka zajmowała czołowe miejsce. W latach 2000–2003 Marek Pułtorak zajmował stanowisko dyrektora generalnego firmy Agfa Poland.
Firma Creo, z główną siedzibą w Vancouver (Kanada), w roku budżetowym 2004 osiągnęła przychód w wysokości 636 milionów dolarów amerykańskich. Akcje firmy Creo wchodzą w skład indeksów giełdowych NASDAQ (CREO) i TSX (CRE). Linie produktów Creo obejmują oprogramowanie i naświetlarki CtP, systemy do fotografii cyfrowej, skanowania i przygotowywania odbitek próbnych, a także płyty drukowe i materiały do odbitek próbnych. Creo dostarcza również technologie naświetlania dla maszyn drukujących, komponenty do druku cyfrowego oraz wysokonakładowe drukarki cyfrowe.
więcej | Styczeń | Aktualności
Ludwik Buczyński
Wprowadzenie
Rozpowszechnienie cyfrowych natryskowych technologii druku i burzliwy wzrost ich zastosowań zarówno w komputerowych drukarkach biurowych, jak i w druku wielkonakładowym oraz konkurencja producentów drukarek i materiałów eksploatacyjnych uwidaczniają coraz bardziej problem oceny jakości druków i powszechne dążenie do poprawy jakości wydruków natryskowych.
Ogólnie przyjęte jest stosowanie w ocenie jakości druków zarówno metod obiektywnych, polegających na ilościowym pomiarze parametrów jakości, jak i subiektywnej, wzrokowej oceny przez odbiorcę. Subiektywne określanie tzw. czytelności drukowanych tekstów i obrazów uwzględnia wrażenia odbiorcy: odczucia estetyczne związane z kolorystyką obrazu, odtworzeniem przejść tonalnych, układem graficznym drukowanego tekstu i obrazów, czcionką itd. Parametry te są trudne do zdefiniowania i ilościowej oceny. Przy ich określaniu stosuje się zwykle metody statystyczne. Metody te są niestety subiektywne i wymagają bardzo starannego doboru dużej liczby osób oceniających.
Ilościowe parametry jakości wydruków są określane wymiernie poprzez pomiary zgodne z międzynarodową normą oceny parametrów jakości ISO/IEC 13660. Norma ta definiuje szereg parametrów, opisuje sposób ich pomiaru, ale nie zawiera parametrów druków barwnych. Prace nad jej rozszerzeniem są prowadzone zarówno przez ośrodki reprezentujące poszczególne kraje, jak i na forum międzynarodowym. Charakterystycznym jest, że większość producentów drukarek natryskowych, jak i producentów materiałów eksploatacyjnych (szczególnie atramentów i papierów) wprowadza i stosuje własne metody polepszania jakości wydruków. Szczególnie jest to widoczne w druku natryskowym, gdzie postęp technologiczny w produkcji barwników i dobieranych dla nich papierów jest bardzo szybki. Obecnie obserwuje się wprowadzanie na rynek wielu nowych materiałów eksploatacyjnych, różnych dla poszczególnych technologii druku natryskowego, niemniej jednak można wyszczególnić pewne tendencje ogólne i te właśnie są przedmiotem niniejszego opracowania.
więcej | Styczeń | Druk cyfrowy
Druk termotransferowy, chętnie stosowany od wielu lat w przemyśle, zwłaszcza do zadruku materiałów włókienniczych, jest coraz częściej używany w druku cyfrowym przez studia graficzne i projektowe do produkcji niskonakładowych.
Termin „druk termotransferowy” jest stosowany w odniesieniu do techniki polegającej na przenoszeniu na materiał docelowy grafiki, wzorów czy obrazów z uprzednio zadrukowanego nośnika spełniającego rolę pomocniczą. Przenoszenie to następuje w warunkach wysokiej temperatury i docisku.
Istnieje wiele odmian tej techniki, poniżej zostaną opisane dwie technologie wykorzystujące druk cyfrowy oraz niezbędne do tego urządzenia pomocnicze.
więcej | Styczeń | Techniki druku
Zdobienie i barwienie tekstyliów, ceramiki i niektórych innych tworzyw metodą przenoszenia barwnych wzorów z przygotowanego wcześniej nośnika na materiał barwiony jest znane od ponad stu lat. Ten sposób barwienia, noszący nazwę druku transferowego, występuje w kilku odmianach: jako druk transferowy sublimacyjny, druk transferowy w stanie stopionym i druk transferowy na mokro.1/ Dzięki rozwojowi technologii w ostatnich latach bardzo udoskonalony został i coraz powszechniej stosowany jest druk sublimacyjny.2/ Podkreśla się jego zalety w porównaniu z innymi metodami druku, a zwłaszcza z drukiem przy użyciu standardowych ploterów graficznych i sitodrukiem.
Zakres zastosowań standardowych ploterów graficznych jest stosunkowo niewielki. Przyczyną jest niewielka paleta podłoży, jakie można na nich zadrukowywać. Możliwość drukowania jedynie na papierze i folii bardzo ogranicza inwencję twórców. Wprawdzie bardziej zaawansowane technicznie modele ploterów umożliwiają drukowanie na winylu, polietylenie, polichlorku winylu, jednak w każdym wypadku druk odbywa się z rolki na rolkę i można w ten sposób wykonać jedynie billboard, kaseton czy baner roll-up. Drukowanie przy użyciu ploterów bezpośrednio na specjalnie do tego celu przeznaczonych tkaninach (canvas) jest bardzo kosztowne. Taniej i z lepszym wynikiem można drukować w technologii transferowej sublimacyjnej.
więcej | Styczeń | Techniki druku
Maciej Molik
Wst?p
Przy barwieniu, zdobieniu i znakowaniu wyrobów z tworzyw sztucznych natrafiamy cz?sto na problemy technologiczne, które ujemnie wp?ywaj? na jako?? wyrobu ko?cowego. Przyczyny tych problemów wydaj? si? niemo?liwe do zdefiniowania, a podejmowane ?rodki zapobiegawcze nie daj? jednoznacznych i sta?ych rezultatów. Nasze opracowanie ma na celu przedstawienie przyczyn wyst?powania dwóch podstawowych problemów:
• niedostatecznej przyczepno?ci farb, lakierów i klejów do niektórych tworzyw sztucznych
• pogorszenia jako?ci druku, pokrywania si? kurzem, sklejania wyrobów.
więcej | Styczeń | Produkcja i technika
Firma Pasja z Mikołowa (niedaleko Katowic) zajmuje się szeroko pojętym uszlachetnianiem druków offsetowych – będąc także nowoczesną drukarnią sitodrukową, oferującą prepress i obróbkę introligatorską. Firma specjalizuje się w lakierowaniu UV (w tym lakierowanie wybiórcze i strukturalne), drukowaniu triadowym farbami UV i konwencjonalnymi na różnych podłożach oraz drukowaniu farbami specjalnymi. Stosowane technologie pozwalają na produkcję wyrobów takich jak: naklejki do formatu B1, naklejki podłogowe, kupony i karty ze zdrapkami (również personalizowane), ekologiczne opakowania będące alternatywą opakowań blistrowych.
więcej | Styczeń | Wywiad
W dniu 16 lutego br. w Pałacu Kultury i Nauki rozpoczynają się III Międzynarodowe Targi Artykułów Reklamowych PSI Warszawa 2005 – polska edycja największej w Europie imprezy wystawienniczej przemysłu reklamowo-promocyjnego. Organizatorami warszawskich targów są Präsent Service Institut GmbH (PSI), Reed Exhibitions – największy w Europie organizator targów, i Zarząd Targów Warszawskich Biura Reklamy SA.
więcej | Styczeń | Targi
Jak co roku jesienią, firma Chespa z Krapkowic zorganizowała z myślą o swoich klientach spotkanie służące lepszemu wzajemnemu poznaniu się oraz pogłębieniu wiedzy o fleksograficznej technice druku. W dniach 25 i 26 listopada w salach hotelu Mercure w Opolu odbyło się siódme już Sympozjum Fleksograficzne. Uczestniczyło w nim około 150 osób.
więcej | Styczeń | Relacja
Jeden z czołowych dystrybutorów papieru w Polsce – Europapier-Impap, należący do dwóch międzynarodowych potentatów w branży papierniczej: Mondi i International Paper – zaprosił nas na uroczystą prezentację nowego magazynu centralnego i kompleksu biurowego zlokalizowanego w miejscowości Pass przy głównej trasie Warszawa – Poznań. Uroczystość, która odbyła się 9 grudnia ubiegłego roku, była przede wszystkim doskonałą okazją do zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć firmy oraz wymiany poglądów co do perspektyw jej dalszego rozwoju. Euro-papier-Impap jako członek grupy Europapier AG działającej w czternastu krajach europejskich ma w swojej bogatej ofercie między innymi: papiery graficzne i materiały opakowaniowe, papiery ozdobne i materiały samoprzylepne oraz produkty dla nowoczesnego biura.
więcej | Styczeń | Relacja
W połowie grudnia, a więc w okresie, kiedy zapotrzebowanie na produkty markowe i luksusowe w wytwornych opakowaniach jest rekordowo duże, temat uszlachetniania produktów poligraficznych wydaje się szczególnie aktualny. Z przykładami najpiękniejszych opakowań oraz wieloma innymi uszlachetnionymi drukami, jak też najnowocześniejszymi metodami ich wytwarzania mieli okazję zapoznać się uczestnicy zorganizowanego 15 grudnia w Warszawie seminarium pod tytułem „Najnowsze trendy w technologii uszlachetniania druków metodą tłoczenia folią”. Organizatorami seminarium były firmy PC Print i Bobst Group Polska, a wzięło w nim udział ponad sto osób – właścicieli i dyrektorów największych polskich drukarń offsetowych.
Na wstępie seminarium gospodarze spotkania: Piotr Cippert, prezes PC Print, oraz Witold Młynarczyk, prezes zarządu Bobst Group Polska Sp. z o.o. przywitali gości i przedstawili swoich współpracowników, jak również przybyłych z zagranicy przedstawicieli firm reprezentowanych przez PC Print i Bobst Group Polska na naszym rynku.
więcej | Styczeń | Relacja
W dniu 15 grudnia ub.r. w warszawskim hotelu Jan III Sobieski odbyły się warsztaty graficzne „Profesjonalne zarządzanie kolorem”, zorganizowane przez firmy NEC-Mitsubishi oraz Epson przy współpracy z firmami AMD, ATI, Kensington, Perfekt i Western Digital.
więcej | Styczeń | Relacja
BSC Drukarnia Opakowań SA z Poznania, jeden z czołowych producentów opakowań w naszym kraju, przystąpiła do grupy Rob. Leunis & Chapman GmbH z siedzibą w Hanowerze. Będzie reprezentowała interesy grupy w Europie Środkowo-Wschodniej.
więcej | Styczeń | Prezentacje
W dniu 7 grudnia 2004 r. w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji branżowych działających w branży poligraficznej oraz dyrektorów szkół poli-graficznych z podsekretarzem stanu w MENiS Anną Radziwiłł. Organizacje branżowe reprezentował pomysłodawca spotkania, prezes Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP Kazimierz Stępniewski. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szkół poligraficznych: dyr. Andrzej Januszkiewicz z Krakowa, dyr. Bogdan Kostecki z Nowej Rudy, dyr. Jerzy Mendak z Łodzi, a także nauczycielki szkoły warszawskiej: dr inż. Grażyna Czech oraz inż. Urszula Łobejko. MENiS, oprócz pani minister, reprezentowała Ewa Konikowska-Kruk – p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego oraz reprezentująca ten sam departament wizytator Anna Wasiak. Anna Radziwiłł poszerzyła grono uczestników o przedstawicieli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (p.o. dyrektora Maria Magdziarz i kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych Lesław Zabłocki) oraz Ministerstwa Kultury (Małgorzata Rosińska, Ilona Skompska i Piotr Sadowski).
więcej | Styczeń | Szkolnictwo poligraficzne
W dniu 20 grudnia 2004 r. odbyła się uroczystość poświęcenia nowego sztan-daru Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 im. Mikołaja Reja (poprzednia nazwa: Zespół Szkół Papierniczo-Poligraficznych) w Łodzi. Biskup Adam Lepa odprawił w kościele pod wezwaniem św. Kazimierza mszę w intencji nauczycieli oraz uczniów szkoły i poświęcił sztandar, na którym widnieje dewiza „Piękno, dobro, prawda”. W siedzibie szkoły przy ul. Edwarda zorganizowano tradycyjny opłatek i wieczerzę wigilijną. Wzięli w niej udział grono pedagogiczne i uczniowie szkoły, przedstawiciele Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej oraz innych instytucji i organizacji związanych z branżą, a także reprezentanci naszej redakcji. Wysłuchano kolęd w wykonaniu chóru szkolnego. Goście otrzymali także okolicznościowe upominki. Dyrektor Zespołu Szkół Jerzy Mendak podziękował zebranym za przybycie. Szczególne podziękowania skierował do obecnych na uroczystości przedstawicieli firmy Scorpio Sp. z o.o., która sfinansowała zakup nowego sztandaru oraz stanowiska komputerowego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18. Wystąpił także prezes zarządu Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych Adam Grzelak, który na ręce Barbary Stańczyk, prezesa firmy Scorpio, przekazał certyfikat sponsora Fundacji, przypominając jednocześnie, że właściciel firmy, Andrzej Gosk, jest byłym uczniem i nauczycielem łódzkiej szkoły.
więcej | Styczeń | Relacja
Zygmunt Jagodziński
(przyczynek do historii powstania techniki druku wypukłego - typograficznego)

Jednym z najznakomitszych wynalazków ludzkości, wynalazkiem, który wywarł największy wpływ na cywilizację i postęp człowieczeństwa, było wynalezienie sztuki drukarskiej. Jej pojawienie się umożliwiło powielanie myśli ludzkiej, a więc pisma i rysunku.
O korzyściach płynących ze stosowania druku Wacław Potocki (1621–1696), poeta, arianin napisał:
„Próżna ufność w marmurze,
Próżna i w żelezie,
To trwa do skonu świata,
Co na papier wlezie”.

W czasach nam współczesnych amerykański pisarz Daniel J. Boorstin (1914–2004) tak to ujął: „Papier i położony na nim druk stworzyły w rezultacie ‘Sztukę zachowującą wszystkie sztuki’ (Ars omnium artium conservatrix)”. Wydaje, się że nic ponad to piękniejszego o papierze i sztuce drukarskiej nie można by powiedzieć.
więcej | Styczeń | Z historii
Piotr Paszkowski
W ostatnich miesiącach mam nieprzyjemność uczestniczenia w procesie przed sądem pracy w charakterze pełnomocnika strony pozwanej. Sprawa dotyczy naruszenia przepisów o wypowiadaniu umów o pracę, w związku z czym pracownik występuje o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, a tym samym o przywrócenie do pracy. Problem w tym, że z uwagi na terminy procesów jeszcze nie spotkałem się z sytuacją, aby sąd zdążył przed końcem okresu wypowiedzenia zawyrokować o jego bezskuteczności. Ponieważ ze stanu faktycznego wynika, że przywrócenie do pracy jest niemożliwe, sąd najprawdopodobniej zasądzi odszkodowanie.
Można by w zasadzie powiedzieć „sprawiedliwości stanie się zadość”, gdyby nie drobny szczegół – cały koszt tej niepotrzebnej przepychanki poniesie skarb państwa, bowiem pracodawca jest jednostką budżetową. I nie chodzi tu wyłącznie o wysokość zasądzonej kwoty, która stanowi ułamek wydatków podatnika, ale przede wszystkim o koszty procesu, czasu pracy ludzi, którzy musieli przygotować sterty dokumentów dla potrzeb sprawy i uczestniczyć w minimum trzech posiedzeniach. W tej sytuacji racja którejkolwiek ze stron jest tylko tłem dla porażającej nieudolności ustawodawcy, który stworzył warunki do powstawania takich zawirowań.
Przyczyną wytaczania takich bezsensownych procesów, na których korzystają co najwyżej adwokaci, jest zapis art. 44 k.p. który przytaczam: „Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy, o którym mowa w dziale dwunastym”. Z mojej praktyki wywodzę, że pracownicy bardzo chętnie sięgają po ten oręż na zasadzie „a nuż się uda”. Wynika to z coraz większej świadomości zatrudnionych co do ich praw, a także z niechęci do polubownego załatwienia sprawy. Często pracownik wie, jaki błąd pracodawca popełnił przy wypowiadaniu umowy i mimo możliwości sprostowania go „od ręki” świadomie wnosi sprawę do sądu, aby pognębić swojego pryncypała. Jest to rodzaj „słodkiej” zemsty za zwolnienie z pracy, a zemsta ta zawsze odbywa się albo na koszt pracodawcy, albo podatników, bowiem wnoszący pozew jest z zasady zwolniony z kosztów, nawet jeśli przegra sprawę. Dla pracodawcy najdotkliwszą uciążliwością jest samo udowadnianie swoich racji, a nade wszystko strata czasu i często stres wywołany koniecznością stawania przed sądem, gdzie czuje się, jak oskarżony w procesie karnym o przestępstwo.
więcej | Styczeń | Prawo pracy
Andrzej Kuśmierczyk
Ostatniego dnia minionego roku „Życie Warszawy” opublikowało artykuł „Szef jak Wielki Brat śledzi swój personel” opatrując go leadem: „Kiedyś wystarczały kamery na korytarzach. Dziś pracodawcy sprawdzają SMS-ami, gdzie znajduje się pracownik. I w dodatku podglądają jego komputer”. Artykuł, zamieszczony także na Onecie, wywołał żywą dyskusję wśród internautów. Większość próbowała zakładać protest przeciwko „inwigilacji” ze strony swoich szefów.
Kontrola w miejscu pracy i w czasie pracy staje się problemem w istotny sposób wpływającym na relację pracownik – pracodawca i pracownik – miejsce pracy. Można wyobrazić sobie kontinuum, w którym kryterium podziału pracowników stanowić będzie indywidualny poziom obrzydzenia do pracy. Przyjmujemy przy tym poprawkę na to, że pracy w jakimś stopniu brzydzi się każdy normalny człowiek – jak wiadomo, praca to chamski sport, a ludzie kulturalni i inteligentni bawią się inaczej. Otóż na jednym krańcu tego wymyślonego kontinuum byłby ktoś, kto skłonny jest powiedzieć, że lubi swoją pracę. Na przeciwnym krańcu stałby ktoś, kto mówi, że woli zdechnąć z głodu, niż pójść jeszcze raz do roboty w miejscu, w którym akurat pracuje. Przesunięcie całego zbioru zatrudnionych w stronę obrzydzenia jest spowodowane (inne czynniki też mają pewien wpływ, ale je tutaj pomijam) przez kontrolę i jej formy.
Kontrola może dotyczyć rozmaitych aspektów pracy. Można kontrolować ilość i jakość pracy, a właściwie – produktów i usług. Można kontrolować czas pracy. Można kontrolować warunki pracy pod względem ergonomiki i bhp, stosunki interpersonalne w zespołach zadaniowych, wszystko. Ważny jest cel kontroli i sposób jej realizacji. Każdy pracownik raczej będzie zadowolony z kontroli, której celem jest dopasowanie miejsca pracy do wzrostu pracownika. Cieszyć będzie również kontrola pomieszczenia, w którym praca jest wykonywana, w której wyniku zostanie ono odpowiednio oświetlone, ogrzane, a powietrze będzie miało odpowiednią wilgotność i orzeźwiający zapach. Z zadowoleniem przyjmiemy kontrolę, dzięki której pracować się będzie z mniejszym wysiłkiem. Swoją drogą ciekawe, czy ktoś w Polsce uczestniczył w takim cudzie.
więcej | Styczeń | Psychologia w pracy


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o