Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Luty


„Świat DRUKU” zaprasza na targi Poligrafia i Euro-Reklama
Podczas Międzynarodowych Targów Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych Poligrafia 2005, które odbędą się w Poznaniu w dniach 19–22 kwietnia br., „Świat DRUKU” organizuje ekspozycję pod hasłem „Magazyn Papieru i Tektury”. W hali 3A, w ramach tzw. wystawy specjalnej, na łącznej powierzchni 250 m2, będą eksponowane produkty z oferty handlowej znanych producentów, przetwórców i dystrybutorów papieru, tektury oraz opakowań wykonanych z tych materiałów.
Kto odwiedzi wystawę, będzie miał szansę obejrzenia i otrzymania wydanego przez nas Katalogu TOP – Tektura/Opakowania/Papier, prezentującego ofertę handlową producentów, przetwórców i dystrybutorów papieru, tektury oraz opakowań. Jak dotąd na rynku wydawniczym nie ukazała się tego typu publikacja – zamierzamy wydać ją jako pierwsi w Polsce.
Zapraszamy także na organizowane przez redakcję naszego miesięcznika w trzecim dniu targów Poligrafia, tj. 21 kwietnia, seminarium „Wokół papieru i tektury”. W jego ramach są planowane multimedialne wystąpienia zaproszonych prelegentów – przedstawicieli producentów, przetwórców i dystrybutorów papieru, tektury oraz opakowań z tych materiałów. Kontakt z przedstawicielem danej firmy będzie możliwy również w ciągu całego dnia, w którym odbywać się będzie seminarium, na naszym stoisku. Szczegółowy program imprezy podamy w późniejszym terminie.
Będziemy także obecni na odbywających się w tym samym miejscu i czasie targach Euro-Reklama. Z myślą o tej imprezie co roku przygotowujemy zeszyt specjalny „Świat Reklamy”, który stanowi dodatek do numeru targowego naszego pisma. W tym roku, w dniach 20 i 21 kwietnia (pawilon 5, sektor C, stoisko 114) organizujemy prezentacje poświęcone zarządzaniu oraz marketingowi, a także drukowaniu wielkoformatowemu. Planowane tematy to: „Strategie zarządzania tożsamością marki”, „Motywacja współpracowników. Zadowoleni pracownicy najlepszym kapitałem przedsiębiorstwa”, „Jakość i efektywność w wielkim formacie – nowe rozwiązania, nowe materiały”.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Na wszelkie pytania odpowiedzi udzieli:
Michał Jakubiszyn – kierownik projektu, tel. (42) 687 12 92; fax (42) 687 12 99, tel. bezp. (42) 689 80 90, tel. kom. (607) 922 634, e-mail: biuro@swiatdruku.com.pl


Meeting Premiera po raz dziesiąty
W dniach 2–4 marca br. w Centrum EXPO XXI (Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14) odbędą się dziesiąte, jubileuszowe targi Meeting Premiera, organizowane przez CEE Międzynarodowe Targi Warszawskie. Weźmie w nich udział ponad dwustu przedstawicieli branży biurowej, szkolnej i papierniczej.
Dzięki swojej lokalizacji Polska jest doskonałym miejscem spotkania Wschodu z Zachodem. W tym roku na targach będzie obecna wyjątkowo duża reprezentacja wystawców zagranicznych, zwłaszcza z Włoch, Hiszpanii, Turcji i Holandii, Anglii, Szwecji, USA, Tajlandii, Indii oraz Malezji. Po raz pierwszy do grona wystawców dołączą przedsiębiorcy z Indii, Szwajcarii i Tajlandii. Dowodzi to, jak ważne dla firm zagranicznych są rynki Centralnej i Wschodniej Europy. Świadczy o tym także obecność zwiedzających ze Wschodu, którzy odwiedzą targi w ramach misji handlowych. Będą wśród nich przedstawiciele Rosji, Ukrainy, Łotwy i Litwy.
Nową propozycją organizatora targów jest Expoconnection – program do umawiania spotkań przez internet, użyteczny przede wszystkim na targach biznesowych. „Dzięki niemu wystawcy i goście mogą umawiać spotkania przed rozpoczęciem imprezy, co pozwoli zaoszczędzić czas zarówno jednej, jak i drugiej stronie, a także zwiększy efektywność kontaktów. Na wprowadzenie Expoconnection pozwolił nam działający od czterech lat system rejestracji odwiedzających targi – osób ściśle związanych z branżą. W ubiegłym roku było to przeszło 10 tysięcy gości” – powiedziała Lidia Chlebowicz, project manager targów Meeting Premiera.
Tegoroczne targi to także forum wymiany wiedzy i miejsce zdobywania nowych informacji. Podczas imprezy odbędzie się dwudniowa konferencja organizowana przez Coach Training Institute, przeznaczona przede wszystkim dla kierowników biur, dyrektorów administracyjnych i wszystkich osób odpowiedzialnych za prowadzenie biur. Podczas konferencji będzie mowa o pracy grupowej, rozwiązywaniu konfliktów, redukcji kosztów, obsłudze klientów firmy. Jedna z sesji będzie poświęcona wykorzystaniu funduszy UE przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
Wstęp na targi jest bezpłatny. W związku z tym, że impreza ta ma charakter biznesowy, goście wchodzą po okazaniu zaproszeń.
więcej | Luty | Aktualności
Artwork Systems organizuje seminarium
W dniach 3 i 4 marca br. Artwork Systems Group N.V. organizuje w Brukseli międzynarodowe seminarium poświęcone wpływowi Certified PDF na rynek produkcji opakowań, a także nowemu standardowi PA:CT (Packaging:Certifited Technology).
Wielu ekspertów branży poligraficznej twierdzi, że Certified PDF stanie się wkrótce standardem w projektowaniu, przygotowalni oraz w drukarniach zajmujących się produkcją opakowań. Seminarium ma służyć przedstawieniu jego zastosowań i omówieniu narastającego wpływu, jaki wywiera na rynek. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele firm Nestlé i August Faller GmbH. Obie firmy odniosły znaczne korzyści ze stosowania Certified PDF. Nestlé France testowało jego możliwości w swojej głównej agencji projektowej, a także w dwóch studiach pre-press z tak dużym powodzeniem, że rozważana jest możliwość rozszerzenia stosowania Certified PDF na wszystkie europejskie filie tej firmy. „Wersje testowe, z których korzystaliśmy, przyczyniły się do zredukowania liczby popełnianych błędów, poprawienia transmisji plików pomiędzy projektantem, klientem i drukarnią, wzrostu produktywności (co jest równoznaczne z przyspieszeniem pojawienia się produktu na rynku) oraz dały możliwość śledzenia przebiegu pracy. Byliśmy zachwyceni zmniejszeniem liczby problemów występujących podczas produkcji. Certified PDF zniósł barierę między projektem a produkcją” – twierdzi Christian Blaise, dyrektor projektu w firmie Nestlé.
W trakcie marcowego seminarium specjaliści z firm Artwork Systems i Enfocus – pioniera w zakresie technologii Certified PDF – poprowadzą prezentacje. Pozostali uczestnicy spotkania, między innymi Rob Hadders, dyrektor BV+R Pre-Media Group oraz David Zwang, konsultant do spraw pre-press, wygłoszą wykłady z dziedziny przygotowania do druku.
więcej | Luty | Aktualności
Ewa Drzewińska
Ocena jakości nadruku polega na subiektywnym oszacowaniu go przez obserwatora z punktu widzenia kilku jednocześnie działających kryteriów wizualnych: typu grafiki lub fotografii, jakości zastosowanego papieru, profesjonalności reprodukcji itp. Przełożenie tych kryteriów na praktykę zależy od wpływających na jakość drukowania właściwości papieru: rodzaju jego wykończenia, równomierności powierzchni, równomierności rozłożenia włókien (przezrocza), chłonności, gęstości pozornej, stabilności wymiarowej oraz barwy.
więcej | Luty | Materiały
Postępujący na całym świecie rozpad papieru o odczynie kwaśnym obserwowany jest przede wszystkim w przypadku papieru produkcji maszynowej. Spowodował on podjęcie różnorakich działań o charakterze zarówno ratunkowym, jak i profilaktycznym, w celu zachowania utrwalonego na papierze dziedzictwa kulturowego, które jest gromadzone w bibliotekach i archiwach. W wielu krajach opracowano programy, które w sposób całościowy ujmują problematykę ratowania i ochrony zbiorów zachowanych na papierze. Jednym z segmentów tych programów jest problem kwaśnego papieru. Takie podejście postrzega się zarówno (dla przykładu) w holenderskim programie o nazwie „Metamorfoze”, jak i w krajowym programie o nazwie „Kwaśny Papier”. W obu tych programach ujęto szereg działań zmierzających do porządkowania sytuacji w bibliotekach i archiwach. W programie krajowym celem jest ocena stanu zachowania zbiorów – również pod względem zniszczeń biologicznych (grzyby i owady), które jeżeli chodzi o zasięg nie są mniejsze od strat spowodowanych autodestrukcją kwaśnego papieru produkcji maszynowej. Wynika z tego konieczność opracowania mikrobiologicznych metod masowej ochrony krajowych zbiorów na papierze oraz wdrożenia tych metod do praktyki, jak również podjęcia odkwaszania tych zbiorów, prowadzonego w skali masowej, a więc z zastosowaniem specjalistycznych technik i urządzeń. Równolegle istnieje potrzeba ograniczenia dopływu do bibliotek i archiwów wytworów papierowych o odczynie kwaśnym. Niezbędne jest stworzenie w kraju sieci ośrodków podejmujących w skali masowej konwersję materiałów bibliotecznych i archiwalnych, przede wszystkim na drodze mikrofilmowania, w celu ochrony oryginałów zachowanych na papierze lub dla uratowania w ten sposób informacji utrwalonej na papierze o znacznym stopniu degradacji. Kolejna sprawa to szkolenia pracowników bibliotek i archiwów – by wymienić co ważniejsze wątki Wieloletniego Programu Rządowego „Kwaśny Papier”, koordynowanego przez Bibliotekę Narodową.
więcej | Luty | Materiały
Katarzyna Paszkowska
Wyznaczenie stężenia kobaltu w stosowanych farbach przy użyciu aparatu ICP – MS
W celu potwierdzenia zależności dostrzeżonych w czasie badań na aparacie SPECOL stężenie kobaltu określono dodatkowo na spektrometrze masowym Elan 9000 ICP – MS firmy Perkin Elmer.
W czasie badania wiązka lasera Nd: YAG o długości fali 266 nm, będącego na wyposażeniu urządzenia, zostaje zogniskowana na badanej powierzchni, która ulega miejscowemu odparowaniu. Dzięki zastosowaniu lasera analizowana powierzchnia jest bardzo mała – jej średnica może wynosić nawet 10–300 mm, co zwiększa dokładność oznaczenia. Próbka w postaci aerozolu jest wprowadzana do plazmy, czyli skupienia materii o wysokiej jonizacji budujących ją cząsteczek. Tam następuje zderzenie jonów plazmy, elektronów oraz atomów oznaczanych pierwiastków. W kolejnym etapie za sprawą panującej w łuku elektrycznym wysokiej temperatury rzędu 600–1000oC, następuje wzbudzenie i jonizacja badanych cząstek oraz ich emisja, która jest odczytywana przez detektory spektrometru. Naładowane jony mają ściśle zdefiniowany stosunek masy (wyrażony jako liczba masowa A) do ładunku elektrycznego, który jest przez nie niesiony (wyrażony liczbą ładunków elementarnych z). Dzięki temu mogą one być zidentyfikowane, a następnie zliczone [11].
więcej | Luty | Materiały
Wstęp
Kiedy jest mowa o kreatywności produktowej, najczęściej myślimy o nowych i innowacyjnych wyrobach, jednak kreatywność produktowa oznacza także twórcze kształtowanie opakowań. Wizualne oddziaływanie produktu – za pośrednictwem opakowania – ma trwały wpływ na decyzje konsumentów o zakupie. W wypadku produktów poligraficznych wiele możliwości podniesienia atrakcyjności daje uszlachetnianie.
Udział kosztów opakowania w kosztach wyrobu można określić stosunkowo łatwo. Przeciętnie stanowi on około 6% ceny sprzedaży. Natomiast atrakcyjność produktu właściwie uszlachetnionego zarówno od strony projektowej, jak i technicznej wzrasta o 20 do 30%. Opakowanie, którego nie można pomylić z żadnym innym, wyróżnia produkt spośród towarów konkurencyjnych i gwarantuje, że będzie on rozpoznawany i kojarzony z marką. Odnosi się to nie tylko do opakowań, ale także do druków takich jak prospekty czy raporty roczne firm.
więcej | Luty | Obróbka wykończeniowa
Produkcja opakowań luksusowych, które mają przyciągać uwagę klienta i być „cichym sprzedawcą” towaru, dawno już przestała ograniczać się do prostego sklejania zadrukowanych wykrojów. Dzisiejsi twórcy tego rodzaju produktów mają skomplikowane zadanie przyciągnięcia uwagi jak największej liczby konsumentów oryginalnością, a przede wszystkim wysoką jakością wykonywanych przez siebie projektów. Wytwarzanie skomplikowanych opakowań pociąga jednak za sobą wysokie koszty produkcji, zwłaszcza gdy część procesów jest wykonywana ręcznie. Znaczne zmniejszenie tych kosztów można osiągnąć poprzez wprowadzanie nowych technologii i stosowanie uniwersalnych maszyn automatyzujących produkcję. Obecnie na rynku są już dostępne wszechstronne maszyny przeznaczone do wklejania różnorodnych okienek i oklejania wykrojów. W zależności od konfiguracji umożliwiają one wklejanie do wykrojów:
więcej | Luty | Maszyny i urządzenia
Janusz Szewczyk
Jesteśmy oto świadkami, jak matryca przeistoczyła swój byt materialny w byt abstrakcyjny. Twórcy nowej jakościowo matrycy posłużyli się matematyką, aby przeistoczyć materię w ideę. Matematyka to narzędzie, które w rękach programistów tworzy abstrakcyjną powłokę kodów. Kody stają się językiem opisu algorytmów, które realizują określone procedury wyspecjalizowanych narzędzi, w tym przypadku – graficznych. Znani twórcy analogowych rycin także posługiwali się algorytmami, czyli określonymi procedurami, w celu wykonania matrycy. Przygotowywali deskę określając jej format, preparując jej strukturę, tak aby wiernie rejestrowała zamierzenia rytownika.
Doświadczenia przekazywane uczniom przez mistrzów w warsztatach rytowniczych były w istocie formą przekazywania algorytmów właściwych dla zrealizowania analogowej matrycy.
więcej | Luty | Okiem praktyka
W dniu 19 stycznia w budynku głównym Centrum Olimpijskiego Athina Park odbyła się uroczystość otwarcia biura Creo Polska, które zajmować się będzie bezpośrednią sprzedażą i dystrybucją produktów z oferty Creo w Polsce, a także zapewni serwis i wsparcie obecnym oraz potencjalnym klientom.
Na uroczystość przybyli liczni goście reprezentujący branżę poligraficzną i świat biznesu. Zgromadzonych gości przywitał Marek Pułtorak, dyrektor generalny Creo Polska. On też poprowadził całą część oficjalną spotkania.
Israel Sandler, dyrektor generalny Creo EMEA z Belgii, przedstawił historię i zakres działalności firmy Creo na całym świecie. Jak stwierdził, podstawą decyzji o otwarciu polskiego biura firmy było dążenie do wzmocnienia jej pozycji na polskim rynku poligraficznym oraz dalszy udział w przestawianiu się polskiego przemysłu poligraficznego na cyfrowe metody produkcji. Podkreślił, że Polska jest sprawnie rozwijającym się rynkiem i warto współpracować z nią bezpośrednio.
więcej | Luty | Relacja
Do rozpoczęcia Międzynarodowych Targów Opakowań, Przemysłu Papierniczego i Poligrafii EmbaxPrint w Brnie zostały jeszcze cztery miesiące (impreza odbędzie się w dniach 17–20 maja 2005 r.), a ilość wolnej jeszcze powierzchni wystawienniczej szybko maleje.
„W tej edycji zaprosimy zainteresowanych przemysłem poligraficznym do nowoczesnych pawilonów F i G1. Powierzchnia pawilonu F (7 tys. m.kw.) jest już w tej chwili wynajęta. Tradycyjnie wystawiające się firmy branży drukarskiej, takie jak np. Heidelberg, Adast czy Grafitec mają w tym roku zdecydowanie większe wymagania co do wielkości swoich ekspozycji, przekraczające nawet 500 m.kw. W pawilonie G1, gdzie będzie kontynuacja ekspozycji branży drukarskiej, znajdzie się np. stoisko targów drupa oraz projekt specjalny zatytułowany „Workflow danych graficznych”. Jeżeli firmy jeszcze rozważają decyzję o wzięciu udziału w Embax-Print, przypominam, że już najwyższy czas, aby zarezerwować powierzchnię. Poza tym podział branżowy Targów pozostaje taki sam, jak w poprzedniej edycji – obejmuje w sumie 15 głównych grup produktów – od surowców, maszyn aż po opracowanie tekstu i obrazu, włącznie z fotografią cyfrową”– wyjaśnia menadżer projektu Marie Majoršinová. W pawilonie A tradycyjnie umieszczone zostaną firmy związane z przemysłem papierniczym, a w pawilonie V będzie się prezentować branża opakowań.
więcej | Luty | Targi
Tegoroczne targi Paperworld, które odbywały się we Frankfurcie w dniach od 26 do 30 stycznia, odwiedziło 66 tysięcy zwiedzających. Liczba wystawców zwiększyła się z 2514 w roku 2004 do 2722 w bieżącym roku. Wzrosła również liczba wystawców z zagranicy: z 1899 w roku ubiegłym do 2116 w roku 2005. Liczba wystawców z Niemiec utrzymała się na podobnym poziomie – 615 w roku 2004 i 606 w tym roku. Podczas targów można było oglądać ekspozycje niemieckich oddziałów takich koncernów, jak: 3M, Antalis, Avery Dennison, Epson, Kodak, Konica Minolta, Stora Enso czy UPM-Kymmene.
więcej | Luty | Targi
Wdniu 13 stycznia 2005 roku w Instytucie Poligrafii w Warszawie odbyło się spotkanie z cyklu Poligraficzne Konfrontacje, zorganizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii. Tematem spotkania był: „Color Management w praktyce”. Patronat medialny nad tym wydarzeniem sprawował między innymi „Świat DRUKU”.
Na spotkanie przybyli przedstawiciele firm związanych z branżą poligraficzną, studenci i absolwenci Instytutu Poligrafii oraz wszyscy zainteresowani tematem.
więcej | Luty | Relacja
Staraniem Koła Naukowego Papierników przy Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej zorganizowano seminarium z udziałem przedstawiciela firmy Jakon. Odbyło się ono 7 grudnia w IPiP PŁ. Poruszono tematy dotyczące papierów ozdobnych i specjalnych.
Na wstępie prezes Koła, Magdalena Błaszkowska przywitała wszystkich licznie przybyłych, w szczególności zaś przedstawiciela firmy Jakon – Pawła Urbańskiego, który poprowadził dalszą część seminarium.
Na początku swego wystąpienia Paweł Urbański, menedżer produktu w Jakonie, przybliżył w kilku zdaniach historię i obraz firmy Jakon istniejącej na polskim rynku już 14 lat. Obecnie firma posiada 17 oddziałów handlowych w różnych miastach – również w Łodzi – w których klienci mogą uzyskać specjalistyczną poradę i pomoc. Od 1999 roku funkcjonuje też nowoczesne centrum logistyczne w Piasecznie koło Warszawy. Oferta handlowa przedsiębiorstwa obejmuje wysokiej klasy papiery, kartony i materiały poligraficzne – łącznie ponad 1600 pozycji. Podczas seminarium słuchacze mieli okazję pogłębić wiedzę o papierach ozdobnych i specjalnych.
więcej | Luty | Relacja
W dniach od 9 do 12 stycznia odbyła się VI Zimowa Konferencja Poligraficzna w Bukowinie Tatrzańskiej, zorganizowana przez Szczecińską Agencję Edukacyjną. Konferencję rozpoczął Waldemar Światły (SAE), który powitał uczestników i omówił program oraz atrakcje spotkania. Jerzy Kaczmarek (MTP) zaprosił wszystkich do współpracy i uczestnictwa w tegorocznych targach Poligrafia. Zwrócił uwagę na bogaty program wystaw specjalnych, konferencji i warsztatów oraz konkursów towarzyszących targom. W tym miejscu nadmienić należy, że nasze wydawnictwo zaprasza wszystkich do zwiedzania ekspozycji specjalnej – Magazynu Papieru i Tektury – oraz do udziału w seminarium „Wokół papieru i tektury”, które organizuje wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi.
więcej | Luty | Relacja
W dniu 27 stycznia br. klienci, dostawcy i przyjaciele firmy Papyrus zostali zaproszeni na spotkanie w warszawskiej Fabryce Trzciny – miejscu zupełnie wyjątkowym na kulturalnej mapie stolicy, nie tylko ze względu na fakt, iż znajduje się w dzielnicy słynącej z innego typu rozrywek. Spotkanie odbyło się pod hasłem: „City Jungle, czyli jak przetrwać w miejskiej dżungli”. W tym szczególnym dniu zgromadzonych gości uroczyście powitali: Mats Nordlander – prezes Papyrus AB i Paweł Bielak – prezes Papyrus Sp. z o.o.
więcej | Luty | Relacja
W dniu 3 lutego br. w Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej i ogłoszenie wyników I Międzynarodowego Konkursu Kalendarzy i Kart Świąteczno-Noworocznych Vidical 2005, który stanowi kontynuację dotychczasowych piętnastu Ogólnopolskich Przeglądów Kalendarzy.
Pierwszy Ogólnopolski Przegląd Kalendarzy zorganizowano w 1989 roku w Międzynarodowym Klubie Książki i Prasy na warszawskim Mokotowie. Pomysłodawcą wystawy był ówczesny dyrektor tej placówki, Tadeusz Borczak, a współorganizatorami Biblioteka Narodowa i Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. W roku 1996, po reorganizacji EMPiK, w celu kontynuowania imprezy utworzono firmę Vidical Sp. z o.o. Poczynając od 1997 r. kolejne Przeglądy (już pod nazwą Vidical) odbywały się w styczniu i lutym każdego roku w Muzeum Plakatu w Wilanowie. Przegląd stanowił prezentację kalendarzy wykonanych w Polsce lub za granicą z przeznaczeniem na polski rynek. Od 2001 roku ekspozycję poszerzono o karty świąteczno-noworoczne.
więcej | Luty | Relacja
Joanna Chamera
W ubiegłym roku firmy Quad Graphics i Winkowski ufundowały dwa roczne stypendia zagraniczne dla studentów polskich uczelni poligraficznych, zwycięzców rozpisanego przez siebie konkursu. Fundatorzy pokrywają koszty pobytu stypendystów i nauki w roku akademickim 2004/2005 w jednej z wyższych szkół poligraficznych w USA. Studenci odbywają także praktyki w drukarniach grupy Quad/Graphics. Studenci biorący udział w konkursie reprezentowali trzy uczelnie kształcące przyszłych poligrafów: Politechnikę Warszawską, Politechnikę Łódzką i Politechnikę Szczecińską. W maju ubiegłego roku jury dokonało ostatecznego wyboru stypendystów. Zostali nimi Joanna Chamera, studentka Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej oraz Grzegorz Pałyska, student Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Poniżej przedstawiamy korespondencję Joanny Chamery.
więcej | Luty | Relacja
Łódzki Bal Drukarza
W dniu 5 lutego br. w restauracji Hotelu Savoy odbył się Łódzki Bal Drukarza zorganizowany przez Fundację Rozwoju Kadr Poligraficznych. Na imprezę licznie przybyli przedstawiciele branży poligraficznej chcący zasilić konto Fundacji. Dochód z balu będzie przeznaczony na pomoc szkolnictwu branżowemu. Gości przywitał prezes zarządu fundacji Adam Grzelak. Uczestnikom spotkania wręczono upominki w postaci książek. Zabawa była huczna i potrwała do białego rana. Towarzyskie spotkanie integrujące środowisko poligrafów jest organizowane co roku w karnawale i gromadzi ponad stu uczestników.
| Wydarzenie
Piotr Paszkowski
W nowy rok wkroczyliśmy jak zwykle z nadzieją i mocnym przekonaniem, że teraz może być już tylko lepiej. Jak zauważyli optymiści, pod koniec roku nawet mniej niż w innych latach majstrowano przy zmianach w Kodeksie Pracy, tak że nie musimy tu niczego aktualizować i w zasadzie pozostajemy przy „starym”. Nie jest jednak w Polsce tak, aby ustawodawca z pozoru niczego nie zmieniając, mimochodem nie „oskubał” obywateli z ich dotychczasowych przywilejów. Ci, którzy cieszą się, że nie wzrosły składki na ZUS, nie znają całej prawdy.
W naszym kraju jest tak, że każdy pracownik płaci 2,45% swego wynagrodzenia na zabezpieczenie na wypadek choroby, czyli na to, aby w razie losowego zdarzenia eliminującego go czasowo z grona zarabiających miał za co kupić jedzenie i lekarstwo – po ludzku mówiąc, aby mógł przeżyć. Nie wdając się w szczegóły, za taki procent wynagrodzenia ZUS gwarantował chorującemu zasiłek chorobowy w wysokości 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przez 57 dni i dalej 100% przez 180 dni choroby, wliczając ewentualne przedłużenie zwolnienia decyzją orzecznika ZUS-u. Po nowelizacji ustawy ubezpieczeniowej, bo tak w naszym kraju nazywa się kolejne zmiany warunków zatrudnienia na gorsze, przez maksimum 149 dni ZUS będzie nas utrzymywał za 80% stawki.
Żeby obraz był pełen, policzmy z grubsza. Pracownik zarabiający 1000 zł brutto co miesiąc odprowadza do ubezpieczalni 24,50 zł. Za taką składkę w dotychczasowym układzie mógł odzyskać z ZUS-u 6114 złotych, a po nowelizacji już tylko 3230 zł. Jak zatem widać, ryzyko ubezpieczalni przy niezmienionej składce spadło do 52% poprzedniej wartości. Odpowiedź na pytanie, na co zostaną wydatkowane zaoszczędzone w ten prosty acz oszukańczy sposób pieniądze, pozostanie zapewne słodką tajemnicą tych, którzy tę całą operację wymyślili. Pewnym jest tylko to, że nie zostaną w żadnej mierze spożytkowane przez osoby chorujące.
więcej | Luty | Prawo pracy
Andrzej Kuśmierczyk
Jedną z najbardziej fascynujących zagadek działań grupowych jest swoisty stan hipnozy, zaczarowania w trakcie podejmowania decyzji przez grupę.
Istnieje kilka podstawowych procedur generowania pomysłów w grupie. Najbardziej znaną jest burza mózgów. Polega na postawieniu przed grupą problemu i zachęceniu jej członków do wymyślania rozwiązań, bez oceny wartości tych propozycji. Członek grupy, słysząc jak inni podają coraz to bardziej oryginalne rozwiązania, również staje się bardziej skłonny do wypowiadania swoich fantazji, bez ich cenzurowania, nie obawiając się krytyki. Czasem to działa.
Technika przypadkowych słów i obrazów wykorzystuje nietypowe, niecodzienne skojarzenia. Niekiedy pozornie głupie skojarzenie pozwala na nowe, nierutynowe spojrzenie na problem i nowatorskie rozwiązanie stojącego przed grupą zadania.
Storyboarding to technika wymyślona w studiu filmowym Walta Disneya. Polega na umieszczaniu na tablicy wszystkich wygenerowanych przez zespół pomysłów, ale we wzajemnym ich powiązaniu, poczynając od pomysłu głównego. Odkrywanie związków między pomysłami pozwala unaocznić zależności między badanym problemem a innymi, lub napisać wspólnie scenariusz filmu bez gubienia epizodów i innych elementów przedstawionej intrygi.
Czasami stosowana jest technika kwestionowania z góry przyjętych założeń. Członkowie grupy poszukują rozwiązania problemu przez negowanie podstawowych, „świętych”, wydawałoby się, reguł działania organizacji. Jeżeli w firmie handlowej regułą jest zdobywanie jak największej liczby klientów, to zanegowaniem tego „prawa” może być odkrycie, że korzystniej jest zredukować liczbę klientów do tych tylko, którzy terminowo płacą – dzięki czemu firmie nie zagrozi utrata płynności finansowej.
Istnieje jeszcze kilka innych technik grupowego rozwiązywania problemów, ale są one modyfikacjami strategii już przedstawionych.
Kluczowym momentem jest zawsze ocena wygenerowanych pomysłów i decyzja o tym, który pomysł zostanie wdrożony. Na tym etapie zachodzić mogą niekorzystne zjawiska, które pozostają poza kontrolą uczestników procesu decyzyjnego.
więcej | Luty | Psychologia w pracy


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o