Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

Maj


Nowe władze Polskiej Izby Druku
Na walnym zgromadzeniu członków Polskiej Izby Druku, które odbyło się 28 kwietnia 2005 roku w Warszawie, wybrano nowe władze Izby. Prezesem Polskiej Izby Druku został Robert Musiał, dyrektor pionu drukarń Agory SA. Do Rady Polskiej Izby Druku zostali wybrani następujący jej członkowie:
• Tadeusz Chęsy, prezes Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego Pozkal
• Olga Czyżewska-Tochowicz, wiceprezes zarządu Oddziału Polskapresse Sp. z o.o. w Krakowie
• Edward Dreszer, wiceprezes zarządu drukarni Lotos Poligrafia Sp. z o.o.
• Andrzej Krzewina, prezes zarządu drukarni Interak Sp. z o.o.
• Ryszard Maćkowiak, prezes zarządu Olsztyńskich Zakładów Graficznych Sp. z o.o.
• Tadeusz Winkowski, prezes firmy Winkowski Sp. z o.o.

Siódmym członkiem Pady PID jest statutowo jej prezes, czyli Robert Musiał.
Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
• Jerzy Hoppe (przewodniczący), dyrektor Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego
• Ewa Mudrak, dyrektor Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej
• Leszek Górski, prezes zarządu PHU Technograf SA
• Alicja Niedbalska, wiceprezes zarządu Studia Poligraficznego Fototype
• Marek Borodajko-Żbikowski, zastępca dyrektora Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego MGiP.

Na Walnym Zgromadzeniu PID było reprezentowanych 70% firm członkowskich. Ustępujący prezes PID, dr inż. Jerzy Hoppe, przedstawił sprawozdanie z działalności Izby w roku 2004 i nakreślił najważniejsze kierunki działań podjętych przez Izbę. W imieniu Komisji Rewizyjnej jej protokół za rok 2004 odczytał Leszek Górski. Sprawozdanie finansowe oraz plan działalności Izby w roku 2005 przedstawił dyrektor Biura Izby Ryszard Czekała.
Nowo wybrany prezes PID, Robert Musiał, urodził się w 1970 r. Ukończył Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Jest zatrudniony w spółce Agora od lutego 1994 roku – najpierw pracował jako drukarz, potem awansował na stanowisko asystenta zastępcy dyrektora ds. produkcji. W 1997 r. rozpoczął prace nad projektem technologicznym nowo powstającej drukarni w Tychach. Nadzorował również uruchomienie linii produkcyjnych w pilskiej i warszawskiej drukarni Agory SA. W maju 2000 r. został dyrektorem drukarni w Warszawie. Obecnie kieruje pionem druku. Kończy też studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2003 roku jest członkiem zarządu Agory Poligrafii. Dotychczas był członkiem Rady Polskiej Izby Druku.


O polskiej poligrafii na konferencji PIRA
W dniach 26–27 kwietnia w Londynie brytyjska organizacja PIRA, zajmująca się m.in. badaniami rynku poligraficznego, zorganizowała 11. międzynarodową konferencję poświęconą offsetowi zwojowemu. Wśród zaproszonych na konferencję prelegentów znalazł się m.in. Tadeusz Winkowski, prezes firmy Winkowski Sp. z o.o. Konferencja i cykl paneli dyskusyjnych pod wspólną nazwą „Web Offset 2005” były kolejną z cyklu imprez organizowanych przez PIRA z myślą o poszczególnych segmentach rynku poligraficznego. Kwietniowe spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z brytyjskim stowarzyszeniem drukarzy BPIF, organizacją wydawców prasy Periodical Publishers Association i włoskim stowarzyszeniem branżowym Assografici. Wśród patronów medialnych konferencji znalazły się poważne magazyny branżowe, m.in. niemiecki „Deutscher Drucker”, brytyjski „Print Week” i włoski „Il Poligrafico”.
Konferencja była przeznaczona dla wszystkich firm zainteresowanych przyszłością zwojowego druku off-setowego. Wśród jej uczestników byli przedstawiciele dostawców maszyn i papieru, wydawcy oraz drukarze, zaś prelegenci reprezentowali m.in. takie firmy, jak: Cooper Clegg, Elanders, Gruner+Jahr, Haymarket Publishing, Quad Graphics, Roto Smeets, Winkowski. Poruszane tematy dotyczyły m.in. obecnej sytuacji offsetu zwojowego w skali świata, europejskiego rynku offsetu zwojowego z punktu widzenia wydawcy, wzajemnej konkurencyjności offsetu zwojowego i wklęsłodruku, oraz trendów na rynku reklamowym i ich wpływu na sektor magazynów. Wiele miejsca poświęcono także relacjom drukarz-wydawca i zagadnieniom technicznym, m.in. ostatnim udoskonaleniom w budowie maszyn drukujących czy zdalnemu proofingowi.
Kilka wystąpień było związanych z rolą tzw. emerging markets i traktowało o rynkach poligraficznych Azji oraz Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. O zagrożeniach wynikających z ekspansji drukarń wschodnioeuropejskich i azjatyckich mówił m.in. Terry A. Nagi z amerykańskiej firmy T.A. Nagi and Associates. Z kolei rosnącą rolę firm ze wschodniej Europy na światowym rynku poligraficznym, nie tylko offsetowym, podkreślali zarówno Tadeusz Winkowski, jak i występujący w tej samej części panelu Alex Walker, obecnie szef firmy Sidewalk Solutions, a do niedawna prezes kieleckiej Poligrafii SA.
Tadeusz Winkowski był jedynym prelegentem z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W swoim wystąpieniu, poświęconym w dużej mierze sytuacji w Polsce i w polskiej branży poligraficznej, mówił m.in. o rozwijającej się gospodarce kraju i szansach związanych z wejściem do Unii Europejskiej. Podkreślił znakomite położenie geograficzne Polski i wynikające z tego możliwości przerodzenia się naszego kraju w „zagłębie poligraficzne Europy”. Wspomniał również o wysokich kwalifikacjach polskiej kadry poligraficznej, która coraz częściej ma szansę na zdobywanie doświadczeń za granicą. Przykładem jest tu stypendium dla polskich studentów poligrafii, ufundowane wspólnie przez firmy Quad Graphics i Winkowski. Mariaż obydwu przedsiębiorstw i historia firmy Winkowski od jej powstania w 1998 roku były głównym tematem drugiej części wystąpienia Tadeusza Winkowskiego. Wspomniano w niej o dynamicznym rozwoju firmy, wzroście sprzedaży, eksportu i możliwości produkcyjnych. Obecnie firma Winkowski zatrudnia ponad 1200 osób, a jej roczne przychody ze sprzedaży przekraczają 500 mln zł.
O kilkuletniej już współpracy z firmą Winkowski mówił podczas konferencji Tom Quadracci, prezes Quad Graphics. Amerykański koncern jest właścicielem 42% udziałów w spółce Winkowski i jest to jedyna zagraniczna inwestycja Quad Graphics, w której zarządzanie w całości znajduje się w rękach lokalnego partnera. W inaugurującym konferencję wystąpieniu, poświęconym ogólnej sytuacji na światowym rynku offsetu zwojowego, Tom Quadracci zapowiedział utworzenie podobnej spółki joint-venture w Chinach.
Udział Tadeusza Winkowskiego to nie pierwszy polski akcent na międzynarodowych konferencjach poświęconych przyszłości rynku offsetu zwojowego. Przed kilkunastoma miesiącami szef firmy Winkowski wziął udział w podobnym spotkaniu zorganizowanym przez francuski magazyn „Caractére”. Także wówczas Tadeusz Winkowski był jedynym przedstawicielem krajów Europy Środkowo-Wschodniej zaproszonym do udziału w dyskusji oraz do wygłoszenia wystąpienia.
więcej | Maj | Aktualności
Konkurs G-Print
Od początku kwietnia do końca bieżącego roku trwa konkurs-promocja zorganizowany przez firmy Papyrus i Stora Enso, w którym główną nagrodą jest wyjazd na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2006, organizowane w Niemczech. Pełne informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie: http://www.storaenso.com/g-print/
Wszyscy, którzy dokonają zakupu G-Print w firmie Papyrus, dodatkowo wezmą udział w specjalnej akcji promocyjnej. Każda tona zakupionego papieru G-Print zostanie nagrodzona 1 punktem premiowym. Uzyskane w czasie promocji punkty będzie można zamienić na atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dla osób, które już teraz aktywnie włączą się do zabawy, przewidziana jest premia – wyjazd do szwedzkiej fabryki, gdzie produkuje się papier G-Print.
G-Print to najwyższej jakości papier bezdrzewny, powlekany, matowy, spulchniony, o dużej nieprzezroczystości. Dzięki specyficznemu układowi włókien oraz unikalnemu sposobowi powlekania uzyskuje dużą wytrzymałość na zginanie.


Trwa konkurs „Sappi Printer of the Year”
W kwietniu zakończył się pierwszy etap XII europejskiego konkursu „Sappi Printer of the Year”, organizowanego przez jednego z największych producentów papieru, firmę Sappi. Cezex, który od lat współpracuje z tym dostawcą, po raz kolejny aktywnie włączył się w promocję konkursu. Do biur handlowych Cezeksu napłynęło 127 prac od klientów z całej Polski. Po raz pierwszy w historii tego prestiżowego konkursu praca z Polski znalazła się w grupie zwycięskich prac. Do grona najlepszych zaliczono katalog pt. „Ryszard Horowitz”, wydrukowany przez Zdzisława Polańskiego z firmy Arso Polański (Baniocha koło Warszawy). Czy praca z Polski zdobędzie Złotą, Srebrną, czy Brązową Nagrodę, okaże się podczas gali finałowej konkursu, która odbędzie się w maju w Stambule. Dotychczas międzynarodową nagrodę w konkursie „Sappi Printer of the Year” otrzymali przedstawiciele czterech europejskich krajów: Austrii, Holandii, Włoch i Niemiec. Firma Sappi, jak co roku, wyda specjalny katalog, w którym zamieści fotografie zwycięskich prac, a także informacje o wszystkich uczestnikach konkursu. Zdjęcia nagrodzonych prac będzie można oglądać również na stronie internetowej: http://www.ideaexchange.sappi.com/


Wycieczka nagrodą w konkursie Igepy
Firma Igepa Polska zorganizowała konkurs dla klientów, dotyczący papierów Extra, Emotion i Sugar, produkowanych przez niemiecką firmę Lakepaper. Konkurs trwa do 30 czerwca br. i odbywa się w dwóch kategoriach: komercyjnej oraz kreatywnej. Klienci, którzy dokonają zakupów określonych papierów ozdobnych lub zrealizują na nich produkcję poligraficzną, mogą wygrać dwudniową wycieczkę do Bawarii. W programie imprezy jest m.in. wizyta w fabryce Lakepaper/Gmund i zwiedzanie zamków bawarskich.
więcej | Maj | Aktualności
Od 19 do 22 kwietnia w Poznaniu trwały jubileuszowe dwudzieste targi Poligrafia. Swoją ofertę prezentowały na nich znane od lat na rynku polskie i zagraniczne firmy poligraficzne, zarówno dostawcy, jak i producenci, drukarnie (tym razem część z nich wystąpiła na wspólnej ekspozycji Miasteczko Drukarń Polskich), a także firmy nowo powstałe, jak KBA-Grafitec, Creo Polska czy Duplo Polska. W tym samym czasie na terenie MTP zorganizowano także targi Euro-Reklama. Firmy związane z poligrafią można było odwiedzać zarówno na jednych, jak i na drugich targach – na Euro-Reklamie prezentowano ofertę w zakresie urządzeń i materiałów do drukowania wielkoformatowego.
Podczas targów przedstawiono wiele nowości, wiele z wystawianych maszyn oznaczono tabliczkami informującymi, jakiej firmie maszyna została sprzedana, co stanowi jeszcze jeden dowód na to, że zła koniunktura dla przemysłu poligraficznego już się skończyła. O ciekawszych nowościach i ważniejszych kontraktach piszemy w tym wydaniu „ŚD”.
więcej | Maj | Targi
W dniach 17–19 kwietnia w zamku Sułkowskich w Rydzynie koło Leszna odbyła się XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna Policon 2005, zorganizowana przez Korporację Poligrafów Poznańskich, Zarząd Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia SIMP oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Hasło tegorocznej konferencji brzmiało: „Jednością silni – rozumni szałem”, zaś tematem wiodącym były „Podłoża – farby – nośniki druku”. Celem rydzyńskich spotkań jest zapoznanie się z tematyką poruszaną w referatach, dyskusje w gronie specjalistów z branży, a także – co okazuje się równie potrzebne – integracja środowiska.
W niedzielne popołudnie (17 kwietnia) reprezentujący Korporację Poligrafów Poznańskich Hanna Bartczak i Janusz Ignaszczak uroczyście powitali gości w sali balowej zamku i przedstawili program konferencji.
więcej | Maj | Targi
Drugiego dnia targów (20 kwietnia) odbyła się doroczna Konferencja Poligraficzna zorganizowana przez Polska Izbę Druku przy udziale Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tytuł konferencji brzmiał: „Polska poligrafia w warunkach Unii Europejskiej – ważne odpowiedzi na ważne pytania”. Miejscem obrad była nowa sala konferencyjna (Sala Zielona) w Holu Wschodnim Targów.
Otwierając Konferencję prezes PID Jerzy Hoppe zwrócił uwagę, iż tytułem i podjętą problematyką nawiązuje ona do członkostwa Polski w Unii Europejskiej równo rok po akcesie. Polska poligrafia dziś to branża nowoczesna, dobrze wyposażona, przygotowana do konkurowania na rynku europejskim. Jej atutem są, poza wyposażeniem, kwalifikacje zawodowe pracowników. Co najmniej kilkadziesiąt, a prawdopodobnie kilkaset drukarń wykonuje usługi na bardzo wysokim poziomie. Ponad sto pięćdziesiąt firm poligraficznych pracuje w oparciu o systemy zarządzania jakością według norm ISO. Zwiększa się liczba drukarń uzyskujących certyfikaty ISO z zakresu ochrony środowiska. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej obok wielu elementów pozytywnych ujawniło jednak wiele problemów. I tak, dostosowanie polskiego prawa do wymagań unijnych pociągnęło za sobą – ze względów podatkowych – konieczność rozstrzygnięć, czy działalność poligraficzna ma charakter usługowy, czy wiąże się z wytwarzaniem produktów. Polscy przedsiębiorcy zyskali możliwość ubiegania się o środki pomocowe z funduszy Unii, jednak muszą w tym celu przejść skomplikowane procedury. Nasze wejście do Unii Europejskiej i otwarcie się na konkurencję firm z państw członkowskich wymaga wprowadzenia w przedsiębiorstwach nowoczesnych systemów zarządzania, co jest zadaniem skomplikowanych i kosztownym. Polscy przedsiębiorcy, jeśli mają sprawnie działać w warunkach międzynarodowej konkurencji, muszą przejść program intensywnej edukacji w prowadzeniu negocjacji. Wszystkie wymienione wyżej kwestie stały zostały poruszone w referatach Konferencji.
więcej | Maj | Targi
Podczas targów Poligrafia czynna była na stoisku „Świata DRUKU” ekspozycja pt. „Magazyn papieru i tektury”, zaś w trzecim dniu targów, w tzw. Amfiteatrze, usytuowanym w bezpośrednim sąsiedztwie naszego stoiska, odbyło się seminarium „Wokół papieru i tektury”. W wystawie i seminarium wzięły udział firmy: Antalis, Canson, Ecco-Papier, Konstans, Myllykoski i Papyrus.
Głównym elementem przedsięwzięcia pod nazwą „Magazyn papieru i tektury” była ekspozycja wybranych produktów z oferty producentów i dystrybutorów papieru. W obszernych gablotach pokazano przekrój najciekawszych produktów: od bibułki, przez papiery do druku i kreacji, po tekturę. Uwagę zwiedzających przyciągały arkusze i zwoje różnobarwnej kalki, papiery zdobione w masie preparowanymi liśćmi roślin, płatkami kwiatów, kolorowymi włóknami, papiery mieniące się i opalizujące, papiery skóropodobne, wzorniki zawierające setki próbek papierów do wszelkich możliwych zastosowań, wreszcie – kolorowe magazyny jako przykład zastosowania papierów graficznych.
więcej | Maj | Targi
W trzecim dniu targów (21 kwietnia) w sąsiadującym ze stoiskiem „Świata DRUKU” „Amfiteatrze” odbyła się przygotowana przez firmę Prisco przy współudziale naszego wydawnictwa prezentacja „Drukowanie bez alkoholu w aspektach ekonomicznym i środowiskowym”, którą przedstawił Jean Decoene. Prezentacja była prowadzona w języku angielskim, tłumaczył Sławomir Raźniewski.
Drukowanie bez alkoholu jest praktykowane w Stanach Zjednoczonych już od ponad trzydziestu lat. Stosuje się je przede wszystkim ze względu na obowiązujące w tym kraju rygorystyczne przepisy związane z ochroną środowiska. Obecnie Europa także zaczęła zaostrzać przepisy związane z emisją lotnych związków organicznych (VOC). Należy więc zwrócić szczególną uwagę na nowe metody drukowania, które są w stanie w pełni zastąpić tradycyjny proces, a nawet, jak zapewniał prelegent, pozytywnie wpłynąć na jakość druku. Alkohol dzięki swoim właściwościom był kiedyś jedynym i niezastąpionym środkiem dodawanym do płynu zwilżającego w druku offsetowym. Zmniejsza on napięcie powierzchniowe środka zwilżającego, zwiększa jego lepkość, szybko odparowuje umożliwiając lepszą kontrolę nad temperaturą, a także dezynfekuje obieg wodny w maszynie drukującej zapobiegając rozwojowi alg, grzybów i bakterii. Jednakże niekorzystne są toksyczne właściwości alkoholu, wysokie koszty użycia oraz bardzo niska temperatura zapłonu (ok. 11,8oC). Z tego właśnie względu coraz częściej myśli się o zamienniku alkoholu, który połączyłby jego korzystne właściwości z nieszkodliwością dla środowiska oraz redukcją kosztów.
więcej | Maj | Targi
W dniach 20–21 kwietnia br., podczas targów Euro-Reklama na stoisku „Świata DRUKU” w pawilonie 5 odbyły się warsztaty i pokazy „na żywo” pt. „Jakość i efektywność w wielkim formacie”, zorganizowane przez wydawcę naszego miesięcznika i Międzynarodowe Targi Poznańskie. W programie warsztatów znalazły się zagadnienia z zakresu zarządzania i marketingu oraz prezentacja nowych rozwiązań dla rynku reklamy.
Wykład Doroty Kałowskiej (Cobalt Spark), która przedstawiła „Strategie zarządzania tożsamością marki”, jak zawsze zgromadził duże grono słuchaczy. Na początku referentka zdefiniowała pojęcie marki jako kombinacji produktu fizycznego, nazwy, opakowania, reklamy oraz towarzyszących im działań z zakresu dystrybucji i ceny. O wartości marki decyduje jej kapitał: świadomość marki – siła, z jaką marka jest obecna w umyśle odbiorcy, skojarzenia – wszystko, co łączy odbiorcę z marką: autowizerunek, atrybuty marki, jej osobowość, jakość – rzeczywista i postrzegana (nadrzędną rolę pełni tu produkt), lojalność – skłonność konsumentów do stałego wybierania marki. W dalszej części wykładu jego autorka skoncentrowała się na zagadnieniach związanych z tożsamością marki, która oznacza pożądany przez przedsiębiorstwo sposób postrzegania marki. Jest to kompleksowy komunikat o marce, wysyłany przez przedsiębiorstwo do potencjalnych odbiorców za pośrednictwem odpowiednich narzędzi komunikacji marketingowej. Wskazała na zachodzącą często rozbieżność pomiędzy tożsamością a wizerunkiem marki (obrazem tożsamości marki w świadomości konsumenta). Omówiła wizualne elementy tożsamości marki, jak nazwa, znak towarowy, opakowanie, i strukturę komunikacji wizualnej – reklamy, materiały informacyjne, POS. Następnie wskazała, jakie marki mogą liczyć na lojalność klientów – są to marki oferujące unikalne wartości, korzyści odpowiadające stylowi życia klientów, pasują do ich wyobrażenia o sobie i pozwalają na autoprezentację. Istotą brandingu jest odkrycie unikalnej w ocenie konsumenta przewagi marki. Kodowanie tożsamości marki odbywa się z użyciem dwóch typów argumentacji: racjonalnej i emocjonalnej. W marketingu może dominować model „push” („hard sell”), czyli namawianie konsumentów do zakupu poprzez reklamę i promocję sprzedaży, lub model „pull” („soft sell”), czyli motywowanie nabywców do zakupu, dostarczenie konsumentom powodów do poszukiwania oferty danej firmy. Powyższe zagadnienia zostały szczegółowo omówione na przykładzie marki Promise. Referentka przedstawiła kolejne etapy analizy marki: audyt, strategia marki, jej tożsamość, pozycjonowanie, grupy docelowe, architektura marki, strategia „branded house”, osobowość marki, język jej komunikacji, system komunikacji wizualnej, obietnica marki.
więcej | Maj | Targi
Zarząd Międzynarodowych Targów Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych Poligrafia 2005 zorganizował konkurs na innowacyjne materiały, urządzenia lub technologie. Zgłoszono dwadzieścia dwa wnioski, spośród których sąd konkursowy składający się z dziesięciu poligrafów, po zapoznaniu się z opiniami dziesięciu rzeczoznawców, wytypował siedem rozwiązań do wyróżnienia Złotymi Medalami Międzynarodowych Targów Poznańskich. Obserwując jednak wystawione maszyny, materiały i technologie stwierdziłem, że na złote medale zasłużyły również inne rozwiązania, ale brak zgłoszeń uniemożliwiał ich ocenę.
Złote Medale zostały wręczone 20 kwietnia 2005 r. Poniższe zestawienie (w kolejności alfabetycznej firm) przedstawia nagrodzone maszyny, materiały i technologie.
więcej | Maj | Targi
Spośród produktów zgłoszonych do konkursu i prezentowanych podczas targów Euro-Reklama 2005 nagrodzono:
• planer magnetyczny Exaplaner; producent: firma Exacompta S.A. (Francja); zgłaszający: Quo Vadis Polonia Sp. z o.o., Poznań
• R0212 – papier z połyskiem, nanoporowy, wodoodporny, szybko schnący, do profesjonalnego druku zdjęć formatu A4, A3, 10×15; rolki szerokości 610 mm, 330 mm; do wykorzystania jako nośnik reklamy; producent: Rayfilm s.r.o., Republika Czeska; zgłaszający: Rayfilm.pl., Gliwice
• laser do znakowania z filtrem Speedy Finemarker; producent: Trotec GmbH, Austria; zgłaszający: Trodat Polska Sp. z o.o.
• oprogramowanie do projektowania i sterowania ploterem grawerującym Artcam Insignia Entry; firma Infotec Paweł Terlikowski, Poznań
• rolowany wystawienniczy system banerowy z możliwością szybkiej wymiany grafiki Cartridge; firma Kento S.C., Kraków
• mównica-autokufer Roll One – opakowanie do przewozu systemu wystawienniczego stanowiące po rozłożeniu mównicę konferencyjną; producent: Nomadic Display, Irlandia; zgłaszający: Extend Vision Sp. z o.o., Kraków
• drukarka wielkoformatowa Nur Tempo; producent Nur Macroprintes Ltd., Izrael; zgłaszający: Signtech C.E. Sp. z o.o., Katowice (zdjęcie powyżej)
• zestaw toreb pod nazwą „Spakuj się na fitness” T-121, firma: P.P.H. Oktis Jakusz Sitko, Pruszcz Gdański.
więcej | Maj | Targi
Firma AC&C HSH Group prezentowała nowe wersje oprogramowania wspomagającego produkcję wydawniczą w oparciu o format PDF. Po raz pierwszy programy AC&C HSH Group można było obejrzeć nie tylko na stoisku firmowym (znajdowało się ono na terenie Miasteczka Drukarń Polskich), ale także na stoiskach firm:
• Reprograf – prezentującej PuzzleFlow i PDF Tools wraz z naświetlarkami CtP firmy Screen
• Grafikus – prezentującej PuzzleFlow i PDF Tools wraz z naświetlarkami CtP firmy Lüscher
• KBA Grafitec – prezentującej PuzzleFlow i PDF Tools wraz z naświetlarkami CtP firmy Presstec
• Ankovo – prezentującej PuzzleFlow i PDF Tools wraz z naświetlarkami CtP firmy Heidelberg.
więcej | Maj | Targi
Barbara Magoch
Obecnie powszechna jest tendencja do przypisywania wysokiej jakości druku fleksograficznego postępowi w dziedzinie pracy przygotowalni, technologii CtP oraz monitorowaniu procesu nanoszenia farb przez cylindry rastrowe. Podkreśla się również rolę nowych generacji farb do druku UV i wodorozcieńczalnych. Niejako mimochodem wspomina się o postępie technologicznym w produkcji maszyn drukujących. Aby wypełnić tę lukę i przedstawić najnowsze osiągnięcia w technologii maszyn drukujących flekso, już w październiku 2002 r. firma Edale w swojej fabryce w Romsey zaprezentowała nową maszynę do produkcji opakowań – Sigmę.
„Sigma jest maszyną bardzo uniwersalną, odpowiadającą oczekiwaniom klientów – mówi Bernhard Grob, dyrektor ds. eksportu firmy Edale. – Jest wybierana zarówno przez drukarzy offsetowych, którzy coraz częściej przechodzą na wąskowstęgową produkcję flekso z powodów niższych kosztów inwestycji, jak i przez drukarzy etykiet, którzy podejmują druk opakowań, aby zwiększyć zyski. W ciągu ostatnich dziesięciu lat firma Edale zyskała pozycję czołowego producenta fleksograficznych maszyn drukujących wąskowstęgowych do produkcji etykiet i różnorodnych opakowań. Wraz z innymi produktami, takimi jak Alpha – maszyna wyjściowa o zwartej budowie, Beta – maszyna o budowie modułowej, oraz opracowywany na zamówienie klienta system wspomagania produkcji – Web Mastery, Sigma stanowi część pełnego zakresu nowoczesnych maszyn fleksograficznych, oferowanych przez firmę Edale”.
więcej | Maj | Fleksografia
Wojciech Barabasz
W swojej praktyce zawodowej często spotykam się z tym, że użytkownicy wałków rastrowych mają duże problemy z rozróżnieniem, kiedy wałek nadaje się do czyszczenia, a kiedy czyszczenie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu i należy oddać wałek do regeneracji. Postaram się tutaj przybliżyć czytelnikom podstawy diagnostyki, które umożliwią podejmowanie w przyszłości prawidłowych decyzji na podstawie własnych obserwacji.
W pierwszej kolejności omówię zużycie wałków rastrowych.
Zużycie wałków może nastąpić w wyniku miejscowego uszkodzenia struktury siatki rastrowej lub na skutek różnorakiego rodzaju wyłamania progów. Może być też wynikiem naturalnego równomiernego starcia progów. Uszkodzenia mechaniczne statyczne powstają, gdy maszyna nie pracuje i najczęściej są wynikiem nieuwagi obsługi. Przyczyną jest zazwyczaj upuszczenie narzędzia lub całego wałka podczas naprawy maszyny. Czasem powodem jest uderzenie podczas zakładania osłony lub dostawiania innego elementu, jak prowadnica, rakiel itd. W wyniku uderzenia powstaje tzw. „dziura” w siatce rastrowej, czyli brak progów na pewnym obszarze. W procesie drukowania przejawia się to w ten sposób, jakby na wałku powstał jeden duży kałamarzyk wśród wielu małych kałamarzyków. Ten kałamarzyk przekaże więcej farby, co na wydruku uzewnętrzni się pojawieniem się ciemniejszej plamy. Oczywiście taki raster nie nadaje się do dalszego użytku.
więcej | Maj | Fleksografia
Artur Odroń
W druku fleksograficznym do przenoszenia farby na podłoże używa się – jak sama nazwa wskazuje – form elastycznych. Nie są one jednak wieczne. Z uwagi na to, że materiał, z którego są wykonywane, jest produktem wrażliwym, wymagają one szczególnie ostrożnego traktowania. Tylko w ten sposób można zapewnić im możliwie najdłuższą trwałość, wysoką i powtarzalną jakość druku w każdym wznowieniu, czyli: wyższą wydajność i niższe koszty.
Obecnie w większości przygotowalni produkcja odbywa się na materiałach pochodzących od czołowych producentów, w nowoczesnych urządzeniach i przy ścisłym przestrzeganiu reżimu technologicznego. Na jakich więc etapach mogą wystąpić czynniki szkodliwe dla klisz, czyli fotopolimerowych form drukowych?
Po pierwsze: w transporcie. Dlatego zawsze konieczne jest stosowanie piankowych przekładek między poszczególnymi formami drukowymi oraz sztywnego, grubego i mocno sklejonego opakowania z tektury. Opakowanie powinna opasywać taśma (klejąca) z nadrukiem firmowym, jako gwarancja, że nie było ono naruszone. Przesyłka oczywiście powinna być odpowiednio oznakowana piktogramami informującymi o delikatnej zawartości opakowania. Materiał tak kosztowny można powierzyć tylko zaufanemu przewoźnikowi – takiemu, którego kurierzy będą postępować z przesyłką ostrożnie. A więc powinna to być firma sprawdzona i zobowiązana umową.
więcej | Maj | Fleksografia
W dniach 5 i 6 kwietnia br. w Międzynarodowym Centrum Biocybernetyki PAN w Warszawie odbyło się V Forum Fleksograficzne, zorganizowane przez Zrzeszenie Polskich Fleksografów PLFTA. Tematyka referatów obejmowała przede wszystkim najnowsze rozwiązania technologiczne dla fleksografii.
więcej | Maj | Fleksografia
W ubiegłym roku firma Schur Flexible Poland Sp. z o.o. zorganizowała konferencję, która miała na celu przybliżenie klientom pracy drukarni. Idea była prosta – polepszenie współpracy. Nie ma bowiem lepszych warunków do pracy, niż wówczas, gdy obie strony znają i wzajemnie rozumieją swoje problemy. W kwietniu tego roku Schur Flexible Poland ponownie zorganizował konferencję z udziałem swoich klientów, jednak tym razem zaproszono także dostawców. Chodziło o to, aby jedni i drudzy spotkali się i porozmawiali ze sobą: o trudnościach napotykanych w codziennej pracy, o nowych trendach oraz o możliwościach, którymi dysponują, a które często nie są wykorzystywane tylko dlatego, że druga strona o nich nie wie. Pomostem, który łączy obie strony jest drukarnia – stąd idea spotkania.
Otwarcia konferencji dokonał dyrektor zarządzający Schur Flexible Poland, Marek Pawlak. Powitał gości oraz przedstawił plan spotkania.
więcej | Maj | Relacja
Na miejsce obchodów 60-lecia istnienia Wojskowej Drukarni w Łodzi jej dyrekcja wybrała dawny pałac Scheiblera przy placu Zwycięstwa, będący obecnie siedzibą Muzeum Kinematografii. Wybór okazał się nad wyraz słuszny, bo pełne przepychu wnętrza tego pofabrykanckiego obiektu dały znakomitą oprawę uroczystości, a dzięki ładnej pogodzie uczestnicy spotkania mogli bawić się i wypoczywać także w pałacowym ogrodzie. Uroczystość odbyła się 29 kwietnia 2005 r.
Obchody jubileuszu rozpoczęły się krótkim programem artystycznym w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej i Stopnia przy ul. Szpitalnej w Łodzi, po czym swoje satyry i fraszki deklamowała poetka Marianna Sokół ze Stowarzyszenia Literackiego Akant, działającego przy Klubie Garnizonowym w Łodzi.
więcej | Maj | Relacja
W dniu 5 maja w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, na którą zaprosili dziennikarzy, przede wszystkim z prasy lokalnej i branżowej, Tadeusz Winkowski, prezes firmy Winkowski Sp. z o.o. i Gmina Wyszków. Tematem spotkania był „Projekt zagospodarowania terenu i obiektów po zakładzie produkcyjnym FSO w Wyszkowie i uruchomienie w tym miejscu jednego z największych w Europie Centrum Poligraficzno-Logistycznego”. W styczniu firma Winkowski doszła z Gminą Wyszków do porozumienia, na podstawie którego zakupiła prawie 17-hektarowy teren i zabudowania będące uprzednio własnością Zakładu Zespołów Napędowych FSO. Podczas konferencji prasowej Grzegorz Nowosielski, burmistrz Wyszkowa, podziękował inwestorowi za wybór tego miasta jako miejsca utworzenia nowej drukarni i całego centrum. Burmistrz mówił o tym, jak wiele znaczy dla miasta ta inwestycja (likwidacja problemu bezrobocia). Podkreślił, że kiedy zakończono negocjacje, sprzedaż terenu firmie Winkowski odbyła się bardzo sprawnie i szybko. Zapewniał o ścisłej współpracy władz z inwestorem. Zapowiadał liczne ułatwienia, między innymi skrócenie toku spraw w lokalnych urzędach.
więcej | Maj | Relacja
Piotr Paszkowski
W przepisach prawa pracy istnieje pojęcie pracy monotonnej, a także pracy w ustalonym z góry tempie. Problem z określeniem, która praca spełnia warunek pracy monotonnej, pojawił się z chwilą wejścia w życie art. 145 kodeksu pracy, nakładającego na pracodawcę obowiązek ustalenia wykazu prac monotonnych i skonsultowania go z przedstawicielami pracowników. Zgodnie z opinią Zakładu Ergonomii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, monotonia pracy objawia się rozwijającym się powolnie stanem zredukowanej aktywności, która może być skutkiem wykonywania długotrwałych, powtarzalnych zadań. Prowadzi do zmęczenia, spadku i wahania sprawności fizycznej i umysłowej oraz wydajności pracy, a także do obniżenia czujności i wydłużenia czasu reakcji. Monotonia stanowi również znaczne obciążenie psychiczne pracownika.
Każdy czytający powyższą definicję monotonii pracy mógłby znaleźć elementy tego zjawiska w pracy przez siebie wykonywanej, a co za tym idzie, oczekiwać umieszczenia swojego stanowiska w wykazie prac uciążliwych, uprawniającym do dodatkowych, płatnych przerw w pracy. Cały dowcip polega na tym, że wykaz prac monotonnych, zgodnie z dyspozycją art. 145 k.p., ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami.
W praktyce nie spotkałem się z tym, aby pracownicy występowali do pracodawcy z umotywowanym wnioskiem o umieszczenie ich pracy w takim wykazie. Taka sytuacja prowadzi do swoistego pata, gdyż w większości zakładów pracy nie ma ustalonego wykazu prac szczególnie uciążliwych, mimo iż w prawie stu procentach zakładów pracy funkcjonują np. komputery, a praca przy ich ciągłej obsłudze jest pracą wypełniającą wyżej przytoczoną definicję pracy monotonnej, że o uciążliwości nie wspomnę.
więcej | Maj | Prawo pracy
Andrzej Kuśmierczyk
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce dziecko może przebywać w przedszkolu dziewięć godzin, a więc powstają przedszkola działające w takim właśnie czasie. Ostatnio reklamują się nawet placówki otwarte przez godzin 15 (można wybrać godziny pobytu dziecka). Ich oferta jest skierowana do osób dobrze zarabiających, które stać na opłacenie dość drogiej usługi. Dzieci w takim przedszkolu otrzymują całodzienne wyżywienie, często mogą same wybierać skład posiłków, jak z karty w knajpie. Jedzenie jest dobrze zbilansowane przez fachowca. Czas jest wypełniony sensownie ustrukturalizowanymi zajęciami, zabawa przeplata się z dydaktyką, a całość jest realizowana przez profesjonalną kadrę z wyższym wykształceniem. Dzieci spędzają dzień w małych grupach. Przyjazne środowisko sprzyja rozwojowi poznawczemu, a i rozwój społeczny jest dobrze stymulowany. Z emocjami też jest w porządku. Wychowawczynię można przecież kochać jak mamę, a nawet bardziej. Pani nie jest zabiegana, nie niecierpliwi się z byle powodu, nie krzyczy, nie szarpie. Nie jest zmęczona.
Najlepiej rzecz urządzić tak. Rano bieg do przedszkola, a rodzice do pracy. Wieczorem odbiera dziecko ten rodzic, który akurat wcześniej skończył pracę. Co jakiś czas trzeba poświęcić kilka minut na rozmowę z wychowawczynią. Rozmowa jest na ogół idiotyczna. Ona chwali i chwali postępy rozwojowe dziecka. Skoro rozwija się dobrze, to przecież nie ma o czym mówić. Trzeba przywieźć maluszka do domu. Może jeszcze coś obejrzy w telewizji albo pogra w grę. Kąpiel i spać. I z głowy.
Najgorsze są dni wolne od pracy. Oto obcy sobie ludzie nie mają żadnych innych obowiązków poza tym, żeby miło spędzić czas. Obcy, bo przecież ta kooperatywa zwana małżeństwem opiera się na niepisanej, cichej umowie, że małżonkowie nie wchodzą sobie w drogę, wspierają się w codziennym mozole robienia kariery, zarabiają pieniądze i poprawiają sobie komfort konsumpcji. Kiedyś było inaczej, ale to dawno.
więcej | Maj | Psychologia w pracy


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o