Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

Listopad


Polska Izba Druku pomaga nawiązać współpracę za granicą
Polska Izba Druku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom drukarń w niej zrzeszonych, rozpoczęła szeroko zakrojone działania mające na celu ich promocję w krajach UE. PID zwróciła się do wszystkich naszych placówek (Wydziały Ekonomiczno-Handlowe polskich ambasad) w krajach unijnych prosząc o pomoc w nawiązywaniu kontaktów z miejscowymi firmami, które szukają partnerów handlowych wśród zakładów produkcyjnych branży poligraficznej. Jednocześnie takie poszukiwania Izba prowadzi za pośrednictwem znanych sobie firm zagranicznych, stowarzyszeń branżowych, a także korzystając z dostępnych baz danych o zagranicznych firmach zamawiających usługi poligraficzne, jak również zajmujących się bezpośrednio produkcją.
W wyniku tych działań PID otrzymuje liczne zapytania ofertowe, które kieruje do zrzeszonych drukarń, nawiązała także kontakty z firmami poszukującymi stałych partnerów w Polsce. W ostatnich miesiącach Izba gościła w Polsce holenderską firmę Cortes, francuskie firmy CT&D, E-nov@tion i CPI, oraz szwedzką Markaryds Grafiska. Firmy te odwiedziły takie drukarnie, jak Drukpol, Taurus, Lotos Poligrafia, Białostockie Zakłady Graficzne, Ortis, Leograf, Drukarnia Naukowo-Techniczna, czy Dom Słowa Polskiego.
W dniach 5–9 października br. przy współudziale WEH naszej ambasady we Francji zorganizowano pod patronatem Radcy Ministra Janusza Pieńkowskiego, szefa WEH ambasady, prezentację polskich drukarń i handlowe rozmowy bilateralne z firmami francuskimi zainteresowanymi współpracą. Spotkanie trwało cały dzień, a późniejsze komentarze biorących w nim udział firm polskich, tj. DNT, Drukpolu, Netboksu, drukarni Pozkal, Winkowski SA, Ortis, LCL i Oficyny Wydawniczo-Poligraficznej Adam, świadczyły o tym, że rozmowy były konkretne i firmy mogą liczyć na nawiązane kontakty. Zainteresowanie drugiej strony było duże – w spotkaniu wzięło udział 21 firm francuskich, a ich liczbę i tak ograniczyły warunki lokalowe WEH, mimo że rozmowy odbywały się na dwóch piętrach naszej placówki. Wszystkim drukarniom WEH oddał do dyspozycji profesjonalnych tłumaczy. Polskie firmy już dostają konkretne zapytania ofertowe, a w dwóch przypadkach zaawansowane są rozmowy kontraktowe.
W celu dalszego stwarzania i rozwijania możliwości eksportowych naszych firm Polska Izba Druku planuje kolejne tego typu spotkania.


Posiedzenie Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych
W dniu 14 listopada br. w sali konferencyjnej Łódzkiej Drukarni Dziełowej odbyło się statutowe posiedzenie władz Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu i Rady Fundacji. Celem spotkania było omówienie i ocena działalności Fundacji oraz przedyskutowanie planów na najbliższą przyszłość.
Po powitaniu uczestników spotkania przez przewodniczącego Rady Fundacji Wiesława Grabowskiego prezes Zarządu Fundacji Adam Grzelak przedstawił sprawozdanie z działalności Fundacji w ostatnich miesiącach. Scharakteryzował najistotniejsze pozycje zawarte w bilansie i omówił rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 września br. W tym czasie Fundacja zrealizowała wiele z zaplanowanych przedsięwzięć. Wśród nich znalazły się: zorganizowanie Sympozjum Poligraficznego, dofinansowanie produkcji folderu wydanego na 30-lecie promocji pierwszych absolwentów Instytutu Papiernictwa i Poligrafii na Politechnice Łódzkiej, zakupienie komputera z oprogramowaniem oraz materiałów pomocniczych dla Instytutu, sfinansowanie zakupu sztandaru dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 18 im. Mikołaja Reja w Łodzi, złożenie wniosku o przyznanie statusu organizacji pożytku publicznego (uwieńczone sukcesem – w dniu 29 września Fundacja uzyskała ten status), współorganizowanie seminariów poligraficznych, organizowanie szkoleń BHP dla pracowników firm poligraficznych oraz poszukiwanie sponsorów i współpracowników Fundacji.
Ważnym punktem spotkania było zaprezentowanie nowych inicjatyw mających wspomóc efekty działalności Fundacji. Poza kontynuacją dotychczasowych założeń i dalszą działalnością w zakresie organizacji szkoleń i zakupu sprzętu, postanowiono zachęcić wszystkich zainteresowanych wsparciem szkolnictwa poligraficznego do przekazania 1% swojego podatku za rok 2005 na konto Fundacji Rozwoju Kadr Poli-graficznych (wystarczy jedynie zaznaczyć tę operację w odpowiedniej rubryce przy wypełnianiu druku PIT-36 lub PIT-37 i dokonać przelewu wyliczonej kwoty w banku). Informacja o tej akcji zostanie wkrótce rozesłana do większości znaczących firm z branży poligraficznej. Będziemy o niej także informować na łamach naszego miesięcznika. [AS]
więcej | Listopad | Aktualności
Szóste spotkanie użytkowników systemu :Apogee
Ponad 60 osób wzięło udział w corocznej Ogólnopolskiej Konferencji Użytkowników Systemu :Apogee, która tym razem była poświęcona przede wszystkim :ApogeeX 2.5, najnowszej wersji systemu produkcyjnego firmy Agfa.
Spotkanie, już szóste z kolei, odbyło się w dniach 11–12 października w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Magellan, położonym nad Zalewem Sulejowskim. Część merytoryczną konferencji poprowadzili przedstawiciele firmy Agfa. Rozmawiano na temat programu :ApogeeX v. 2.5., technologii produkcji płyt bezodczynnikowych :Azura oraz systemu upgrade’ów i kontraktów technologicznych oferowanych przez Agfę. W dalszej części spotkania zorganizowano m.in. grę w paintball oraz survival w pobliskim lesie.
Pierwszy dzień konferencji zdominowała tematyka związana z systemem :ApogeeX. Spotkanie rozpoczął Stefan Piotrowski, dyrektor Działu Systemów Graficznych Agfa Sp. z o.o., który zaznaczył, że z roku na rok liczba użytkowników programu :Apogee systematycznie rośnie. Wiąże się to m.in. ze stale powiększającym się gronem firm posiadających systemy CtP Agfy – tylko w tym roku firma dokonała dzięsięciu instalacji.
Następnie Krzysztof Sadziński, szef Centrum Szkoleń i Prezentacji w Dziale Systemów Graficznych Agfa Sp. z o.o., zaprezentował nowości wprowadzone w systemie :ApogeeX 2.5, dostępnym od połowy tego roku. Zaznaczył też, że obecnie systemu :ApogeeX używa około 20 polskich firm poligraficznych, przy czym większość korzysta już z upgrade’u do wersji 2.5. Krzysztof Sadziński dokonał przeglądu różnych wersji systemu :ApogeeX, począwszy od podstawowej Light, poprzez rozbudowaną Commercial, na specjalistycznych Packaging, Create Pro i Proofer skończywszy. W każdym przypadku wymienił podstawowe i opcjonalne moduły danego systemu. Szczególną uwagę zwrócił na dwa nowe moduły: Imager (przeznaczony dla drukarń) i Prime, który wybiera coraz większa liczba użytkowników :ApogeeX. Ten ostatni oferuje przygotowanie plików, sprawdzenie ich poprawności, impozycję oraz naświetlenie w systemie CtF bądź CtP. W wersji Prime jako opcja dostępny jest także proofing.
W drugiej części wystąpienia Krzysztof Sadziński przedstawił nowości i udoskonalenia wprowadzone w systemie :ApogeeX 2.5. Podkreślił zastosowane w nim nowe technologie, stworzone przez takie firmy jak Adobe (interpreter CPSI, nowe moduły PDF Trapper, IRT, Flattener, Normalizer 6) czy Enfocus (PitStop 6 Server), oraz zgodność systemu z formatem JDF 1.2. Wśród istotnych udoskonaleń wymienił m.in.: optymalizację bazy danych, usprawnienie interfejsu użytkownika, dostępność raportów z modułu Preflight w kilku wersjach językowych (od wersji 3.0 także po polsku) oraz wprowadzenie modułu Generic Press do obsługi różnych maszyn drukujących. Nowości wprowadzone w systemie :ApogeeX 2.5 to m.in. filtr Pomiń/Dołącz, usprawniający zarządzanie pracami; procesor PDF Ready, pozwalający na spłaszczanie i zalewkowanie (opcja) plików PDF; kontroler zdalnego proofingu RPC. Referent podkreślił możliwość zainstalowania na jednym komputerze kilku procesorów zadaniowych tego samego typu.
Prezentację :ApogeeX 2.5 zakończyły warsztaty prowadzone wspólnie przez Krzysztofa Sadzińskiego i Macieja Baura, specjalistę ds. aplikacji w firmie Agfa, kontynuowane także drugiego dnia konferencji.
Podczas spotkania była także mowa o upgrade’ach i kontraktach technologicznych oferowanych przez Agfę. Tu ofertę firmy przedstawił Bogusław Decowski, dyrektor handlowy Działu Systemów Graficznych. Zaprezentował m.in. trzy programy upgrade’ów, z których każdy – w zależności od wybranej opcji – zawiera 1-, 2- lub 3-letni kontrakt technologiczny. Kontrakt ten uprawnia do bezpłatnych upgrade’ów systemu :ApogeeX. Prelegent podkreślił, że opcję kontraktu technologicznego przy zakupie sprzętu wybiera coraz większa liczba klientów Agfy.
Maciej Baur przedstawił z kolei ofertę firmy pod nazwą Agfa Global Services. Obejmuje ona szereg działań pomagających użytkownikom systemów, m.in. w zakresie serwisu i zaplecza technicznego.
Ostatnim z wystąpień wygłoszonych podczas konferencji była prezentacja technologii produkcji bezodczynnikowych płyt :Azura, dokonana przez Tomasza Nojszewskiego, Pre-Sales i Product Managera w firmie Agfa. Przedstawił w niej zalety wynikające z używania tego proekologicznego i łatwego w obsłudze systemu, który znalazł już uznanie u trzech polskich firm (przy trzystu instalacjach na całym świecie).


Prezentacja Adobe
Adobe Creative Suite 2 Professional to zestaw najnowszych programów dla środowisk projektowych i wydawniczych. Był on przedmiotem prezentacji w dniu 25 października 2005 r. w multipleksie Silver Screen w Warszawie. Pokaz prowadził specjalista z firmy Adobe Systems – Terry Steeley. Uczestnikom spotkania zaprezentowano kolejno: Adobe Bridge, InDesign CS2, Photoshop CS2, Illustrator CS2, GoLive CS2 oraz Acrobat 7.0. Ponadto firma Apple IMC Poland ukazała możliwości najnowszego zestawu Adobe w systemie operacyjnym MacOS X Tiger. Na zakończenie przybliżono możliwości tabletów Wacom oraz odbyło się losowanie nagród. Prezentację przygotowała firma Wimal. [AJ]
więcej | Listopad | Aktualności
Henryk Godlewski
Kleje topliwe to w 100% nielotne materiały termoplastyczne, które w temperaturze pokojowej są ciałami stałymi. Zwykle topią się po podgrzaniu, a ich temperatura robocza wynosi 150–200oC; po ochłodzeniu ulegają zestaleniu – powstaje połączenie klejonych elementów. Występują w postaci granulatu, prostopadłościanów lub dużych brył.
więcej | Listopad | Materiały
Waldemar Busz
Niniejszy tekst jest zapowiedzią większej całości: artykułu poświęconego klejom, autorstwa dr Waldemara Busza z Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego. W numerze grudniowym zamieścimy jego I część. W COBRPP od wielu lat opracowywane są receptury klejów introligatorskich. Kleje są produkowane w Ośrodku lub w Oddziale w Łodzi i znajdują się w ciągłej sprzedaży. W procesie klejenia bezszyciowego produkt końcowy (książka) może mieć szereg wad i braków, które są efektem niedotrzymania warunków technologicznych bądź też powstały z winy kleju.
więcej | Listopad | Introligatornia
Andrzej Nowicki
Grzbiet książki ma dwie warstwy: wewnętrzna stanowi łączenia grzbietu, zewnętrz-na jest dekoracyjno-informacyjna. Współgranie obu warstw decyduje o otwieralności woluminu. W artykule omówiono cechy połączeń i zdobień oraz sposoby formowania charakterystycznych grzbietów opraw.
Po złamaniu arkusza otrzymamy składkę. Jej złam staje się grzbiecikiem. Kiedy połączymy grzbieciki składek, uzyskamy grzbiet wkładu, który zakrywa grzbietówka okładki. Introligator formuje grzbiet także z kartek, które zakleja lub zszywa przez wierzch, a następnie przykleja okładkę kartonową. Tak czy inaczej, formowanie grzbietu wynika z budowy wkładu i okładki.
Konstrukcja grzbietu raz jest złożona, jak w oprawie gotyckiej, innym razem prosta, jak we współczesnej oprawie przylegającej. W pierwszym przypadku grzbiet łączą nici i ścięgna, w drugim – błona klejowa. Różnorodność formowania grzbietu oprawy nie daje nam jednoznacznej jego definicji. Bo czy można nazwać grzbiet wkładu grzbietem oprawy? Co stanowi go w oprawach łączonych bocznie? Czy spiralę w kołonotatniku też można określić jako grzbiet? Postaram się udzielić odpowiedzi na te pytania w dalszej części artykułu.
więcej | Listopad | Introligatornia
Znaczącym trendem we współczesnym marketingu i reklamie jest reklama docelowa. Aby realizować wysyłkę do określonych grup docelowych konsumentów, opracowano koncepcję tzw. selective binding (oprawa selektywna), co oznacza zindywidualizowane wytwarzanie powiązanych produktów drukowanych. Byliśmy ciekawi, czy dostawcy urządzeń obserwują ten trend na polskim rynku i czy wydawcy, lub też szefowie firm poli-graficznych, interesują się ofertą urządzeń do obsługi oprawy selektywnej. Zadaliśmy więc te i parę innych pytań dotyczących tego tematu kilku znanym firmom dostarczającym urządzenia dla potrzeb selective binding:
1. Czy dostawcy urządzeń obserwują opisany powyżej trend na polskim rynku i czy wydawcy, lub też szefowie firm poligraficznych, interesują się ofertą urządzeń do obsługi oprawy selektywnej? Jeśli tak, to jaka jest, Państwa zdaniem, dynamika rozwoju tej tendencji?
2. Jakie jest niezbędne wyposażenie tych urządzeń, a jakie przydatne opcje dodatkowe (np. funkcja dodatkowej personalizacji, większa liczba nakładaczy)?
3. Czy z urządzeń do takich zastosowań korzystają tylko drukarnie gazet i czasopism?
4. Czy są one zainstalowane na terenie Polski?
5. Jakiego rzędu koszty pociąga za sobą taka inwestycja? Jakie wymagania muszą być spełnione, żeby zainstalować tego typu urządzenie (np. stopień automatyzacji i usieciowienia firmy)?
6. Jakie urządzenia z Państwa oferty są przewidziane do wymienionych zastosowań?

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi przedstawicieli firm.
więcej | Listopad | Maszyny i urządzenia
Wiodące litewskie wydawnictwo Lietuvos Rytas mieszczące się Wilnie publikuje znaną niezależną gazetę codzienną o tym samym tytule („Lietuvos Rytas” – po polsku: „Litewski Poranek”), a także inne pozycje prasowe, takie jak dzienniki regionalne – „Sostine”, „Laikinoji Sostine”, „Panevezio Ryta”, czy magazyn dla dzieci „Genys”. Lietuvos Rytas od roku 1994 ma na obrzeżach Wilna własną drukarnię, w której oprócz swoich publikacji drukuje ponad czterdzieści gazet i czasopism tworzonych w innych wydawnictwach.
Drukarnia dysponuje najnowocześniejszym sprzętem poligraficznym prezentującym wysoki europejski poziom. W roku 1990, kiedy upadł system komunistyczny, wydawnictwo Lietuvos Rytas posiadało kilka maszyn i stary budynek w stolicy Litwy. W tamtym czasie była to jeszcze firma państwowa. W ciągu kolejnych czterech lat przeprowadzono prywatyzację wydawnictwa, a w grudniu 1994 roku stało się ono prywatną spółką. Działalność na wolnym rynku rozpoczęto wraz z produkcją w nowo w wybudowanej drukarni w Skaidiskes (15 km od centrum Wilna). Na początku była to produkcja jedynie własnych publikacji – głównie dziennika „Lietuvos Rytas”. Od roku 1996 drukarnia wykonuje prace zlecane przez innych wydawców, a także druki akcydensowe, głównie reklamowe. Obecnie zatrudnia 340 pracowników i oprócz gazet codziennych drukuje dziewięć periodyków na sześciu maszynach drukujących oraz trzy tygodniki i trzy miesięczniki.
więcej | Listopad | Relacja
W dniach 28–29 września br. odbyły się w Warszawie pierwsze Dni Otwarte firmy Duplo Polska, podczas których zaprezentowano profesjonalne rozwiązania do drukowania i obróbki dokumentów. Hasło towarzyszące imprezie – „Dokończ to, co zacząłeś”, jest również motywem przewodnim całej kampanii wprowadzającej firmę na polski rynek.
Japońska firma Duplo International Ltd. to czołowy producent i dostawca sprzętu do drukowania i obróbki końcowej, obsługujący rynki Dalekiego Wschodu, Ameryki Północnej i Południowej, Europy i Rosji, Afryki i Bliskiego Wschodu (ponad stu dystrybutorów w 60 krajach). W Europie działają cztery przedstawicielstwa firmy: w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Polsce i najmłodsze, we Włoszech; wszystkie wspierają się, korzystając ze swych doświadczeń związanych z wchodzeniem na nowy rynek. Oddział polski oficjalnie rozpoczął działalność 1 kwietnia 2005 roku, pierwsza prezentacja firmy odbyła się na targach Poligrafia 2005. Duplo Polska od początku swej obecności na rynku aktywnie buduje relacje z obecnymi i potencjalnymi klientami, prowadzi działalność marketingową – której efektem są między innymi Dni Otwarte – oraz realizuje założony plan sprzedaży bezpośredniej. Obszar zainteresowania firmy to działy procesu poligraficznego od drukowania do obróbki wykończeniowej: druk cyfrowy i offsetowy oraz introligatornia. Oferta Duplo Polska obejmuje maszyny do obróbki dokumentów po druku, niezależnie od wielkości nakładów czy rodzaju dokumentów (systemy broszurujące, zbieraczki cierne i z separacją powietrzną, gilotyny, trójnoże, bindownice, oklejarki, złamywarki), oraz Digital Finishing – systemy wykańczania prac cyfrowych, i Duprinters – drukarki i powielacze cyfrowe. Ważne dla firmy relacje z klientami opierają się przede wszystkim na współpracy w zakresie informacji handlowej oraz współpracy posprzedażowej: Duplo Polska dysponuje fachowym i szybko działającym serwisem oraz magazynem części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.
więcej | Listopad | Relacja
Obróbka dokumentów po druku stanowi istotny element w działalności każdej drukarni czy firmy poligraficznej. Wydrukowane prace poddawane są broszurowaniu, oprawianiu, obcinaniu lub oklejaniu. Dostawcy rozwiązań do finishingu prześcigają się w oferowanych produktach, prezentując coraz to szersze ich zastosowanie. Obecnie na rynku dostępne są urządzenia do wykańczania prac drukowanych cyfrowo i techniką offsetu, rzadziej do nakładów łączonych. Są to urządzenia pracujące in-line, off-line lub near-line.
Coraz więcej drukarni na całym świecie przestawia się na produkcję cyfrową bądź uzupełnia możliwości druku offsetowego o ofertę cyfrowego drukowania. Sytuacja ta stwarza potrzebę obsługi prac łączących cyfrowy i tradycyjny wydruk, a także kreuje długoterminowy potencjał pozwalający zwiększyć stopień przywiązania klienta poprzez poboczne usługi dodatkowe.
więcej | Listopad | Obróbka wykończeniowa
Korzystając ze swego ponaddwudziestoletniego doświadczenia na rynku maszyn poli-graficznych, hiszpański producent składarko-sklejarek, firma Inramik, stworzył udoskonaloną wersję maszyny do produkcji opakowań z kartonu i tektury falistej: składarko-sklejarkę serii Xtra II. Dzięki staraniom Instytutu Transferu Technologii Poligraficznych w naszym kraju wdrożono już te najnowsze technologie w zakresie obróbki opakowań – pierwsze modele urządzeń zostały zainstalowane w polskich drukarniach.
Najnowsze modele składarko-sklejarek pozwalają sprostać nawet najbardziej wygórowanym potrzebom klientów – ułatwiają pracę z krótkimi nakładami, z coraz bardziej skomplikowanymi projektami pudełek, szeroką gamą materiałów, zarazem osiągając bardzo wysoką produktywność. Wzmocniona i znacznie wydłużona (20,5 m w kompletnej wersji) konstrukcja pozwala na osiągnięcie dużych prędkości, a także na dokładniejsze i bardziej płynne składanie nawet bardzo trudnych wykrojów tekturowych (do 600 g/m2), także z tektury falistej z falą B, E, F lub N. Prędkość może być regulowana do 400 m/min.
więcej | Listopad | Maszyny i urządzenia
Linia do produkcji pudełek na bazie składarko-sklejarki Heidelberg Diana Pro 114

Linię do produkcji pudełek klejonych można zbudować opierając się na wysoko wydajnej składarko-sklejarce Diana Pro 114, wyposażonej dodatkowo w nakładak Jagfeed i maszynę pakującą Japack Pro.
Składarko-sklejarka Diana Pro jest maszyną łatwą w obsłudze i dzięki modułowej konstrukcji elastyczną w dostosowaniu do potrzeb. Przy prędkości 650 m/min możliwe jest uzyskanie wydajności 200 000 pudełek jednopunktowych na godzinę. Poza tym można na niej wykonać prawie nieograniczoną liczbę wzorów – począwszy od prostych pudełek jednopunktowych poprzez pudełka stożkowe, a na najmniejszych skończywszy. Maszyna może być z powodzeniem wykorzystywana przez zakłady, które specjalizują się w produkcji opakowań, ale również przez specjalistów introligatorów.
więcej | Listopad | Maszyny i urządzenia
W dniu 20 października br. Wolff Trading Sp. z o.o. zorganizowała w swojej siedzibie przy Trakcie Lubelskim w Warszawie seminarium na temat nowych trendów w dziedzinie materiałów i maszyn do uszlachetniania opakowań. Na spotkanie zaproszono właścicieli drukarń i studiów graficznych oraz przedstawicieli prasy branżowej.
więcej | Listopad | Relacja
Stanisław Radomski
Nie kolor, lecz barwa w publikacjach specjalistycznych

Nauka o barwie wzbogaciła terminologię poligraficzną o liczne pojęcia i terminy. Daremnie jednak szukać wśród nich terminu „kolor”. Wyraz „kolor” nie jest bowiem terminem o ustalonym znaczeniu naukowym, technicznym. Dlatego też nie jest notowany w polskich normach terminologicznych, w przeciwieństwie do pojęcia/terminu „barwa”.
Barwę postrzeganą charakteryzują właściwości wrażenia wzrokowego: odcień, nasycenie, jasność lub jaskrawość. Są one odpowiednikami: długości fali dominującej, czystości, współczynnika luminancji lub luminancji. Trzy charakterystyczne cechy barwy postrzeganej, zwane atrybutami barwy, są nieodzowne i wystarczające do opisania każdej barwy. Tak więc dla przedstawienia trójparametrowej barwy wymagane są trójwymiarowe przestrzenie czy modele barw. Przestrzeń barw oznacza przedstawienie przestrzenne trójwymiarowej mnogości barw.
Modele barw nieukierunkowane sprzętowo, jak: HSV (ang. Hue, Saturation, amer. Value), definiują barwę jej odcieniem, nasyceniem i jasnością lub odcieniem, nasyceniem i jaskrawością – HSB (ang. Hue, Saturation, Brightness).
więcej | Listopad | Nauka o barwie
Podłoża
Jedną z głównych zalet technologii UV jest możliwość drukowania na szerokim zakresie podłoży.
Technologia UV używana do drukowania na podłożach niewsiąkliwych ma zalety dające jej przewagę nad farbami tradycyjnymi. Farby tradycyjne to:
• możliwość drukowania tylko w niewielkich ilościach
• użycie ogromnych ilości proszku do napylania
• długie oczekiwanie (nawet do kilku godzin) na wyschnięcie farby.
więcej | Listopad | Technologie
Michael Nitsche
Papier zwojowy
Racjonalizatorzy niekiedy jeszcze nie doceniają możliwości zaoszczędzenia kosztów związanej ze stosowaniem w arkuszowych maszynach offsetowych przekrawaczy poprzecznych do odcinania arkuszy z papieru zwojowego. Chodzi tu o systemy nakładania, które doprowadzają papier ze zwoju, to znaczy odwijają go, tną, układają w strumień i wprowadzają. „Rywalizują” więc z samonakładakami stosu papieru. Typowe jest, że częściej można je spotkać w zakładach, które stosują oba rodzaje produkcji, to znaczy offset arkuszowy i zwojowy, a więc mają doświadczenie w posługiwaniu się papierem zwojowym i w jego zakupie.
Jednak nie to zdecydowało o rozwoju i upowszechnieniu się samonakładaków arkuszy ze zwoju. Większe znaczenie miał aspekt regionalny. Są kraje, w których papier zwojowy jest wyraźnie tańszy niż arkuszowy, przy czym różnica może sięgać 20–25%. Nie ulega wątpliwości, że takie różnice cen stwarzają znakomite warunki do szybkiego zamortyzowania się zakupu samonakładaka arkuszy ze zwoju, czego drukarnie nie mogą nie zauważyć. Jednak nie tylko różnice cen stwarzają dogodne warunki dla inwestycji, ale także fakt, że te specjalne samonakładaki pozwalają osiągnąć wydajność w druku nakładu wyższą nawet o tysiąc arkuszy na godzinę. Wynika to z techniki doprowadzania poszczególnych arkuszy do samonakładaka maszyny arkuszowej. W technice tej nie występuje konieczność oddzielania arkusza od stosu, czemu często towarzyszy zjawisko „sklejania się” arkuszy wskutek nagromadzenia ładunków elektrostatycznych. Zjawisko to daje o sobie znać szczególnie w wypadku papierów cienkich (np. etykiet), papierów metalizowanych i folii i może skutkować zatrzymaniem maszyny.
więcej | Listopad | Offset
Coraz częściej słyszymy o konieczności wyeliminowania z druku offsetowego dodatku alkoholu IPA, ze względu na szkodliwy wpływ jego oparów na ludzi i zanieczyszczanie środowiska. Alkohol wprawdzie redukuje napięcie powierzchniowe płynu zwilżającego w maszynie, ale poza tym ma liczne wady.
Znakomitym rozwiązaniem do skutecznego wyeliminowania dodatku alkoholu IPA z procesu druku jest płyn buforowy Prisco 3551+2. To uniwersalne i efektywne rozwiązanie, które sprawdziło się w wielu drukarniach o różnych profilach produkcji. Formułę płynu Prisco opracowano w latach 60-tych XX w. – był to pierwszy taki płyn – i od tego czasu wciąż ulepszano. To jedyny produkt na rynku, który powstał przy ścisłej współpracy z drukarzami. Od 2004 r. jest sprzedawany także w Polsce.
Jest to produkt chemiczny: cechuje go niski poziom balansu wodno-farbowego i trwałość – może pracować w maszynie przez ponad pięć miesięcy bez uszczerbku na jakości drukowanych prac. Drukarniom pracującym na maszynach z technologią konwencjonalną i hybrydową Prisco zapewnia komfort pracy bez konieczności wymiany środków chemicznych przy przezbrajaniu maszyny.
więcej | Listopad | Offset
W dniach 15–16 października br. drukarnia Legro zorganizowała warsztaty poligraficzne pt. „Wdrożenie technologii zdalnego proofingu cyfrowego zintegrowanego z cyfrową przygotowalnią i drukiem offsetowym”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W warsztatach, które odbyły się w drukarni Legro w Inowrocławiu, wzięli udział klienci firmy oraz przedstawiciel „Świata DRUKU”.
Pomysł spotkania polegał na połączeniu teoretycznej części wykładowej z praktycznym pokazem procesu produkcyjnego. Część merytoryczną, która składała się z trzech prezentacji, rozpoczął współwłaściciel drukarni, Janusz Kunke. Przedstawił nowo zakupiony sprzęt poligraficzny – inwestycję zrealizowaną dzięki uzyskaniu funduszów unijnych. Inwestycja obejmowała: system zdalnego proofingu cyfrowego, wykonywany na drukarkach Epson, system do naświetlania płyt offsetowych w technologii CtP, produkcji japońskiej firmy Screen, oraz 4-kolorową maszynę offsetową japońskiej firmy Ryobi. Następnie głos zabrali przedstawiciele dostawców wymienionego sprzętu, firm Grafikus – Systemy Graficzne i Reprograf.
więcej | Listopad | Relacja
W dniu 14 października bieżącego roku w siedzibie firmy Marpol SA w Ignatkach koło Białegostoku zorganizowane zostały Drzwi Otwarte, których głównym celem było zaprezentowanie niedawno zakupionej 10-kolorowej fleksograficznej maszyny drukującej, produkcji niemieckiej firmy Fischer & Krecke GmbH. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele firm współpracujących z Marpolem oraz reprezentanci prasy branżowej, w tym „Świata DRUKU”.
Zanim przedstawiono nam zakład produkcyjny i samą maszynę, wzięliśmy udział w spotkaniu, podczas którego prezes zarządu, Jacek Jerzy Rode, wiceprezes zarządu, Jarosław Jakubowski, i przedstawiciel działu sprzedaży firmy Fischer & Krecke, Jarosław Madej, przedstawili historię i dzień dzisiejszy drukarni Marpol i odpowiedzieli na pytania dotyczące nowo zakupionej maszyny.
więcej | Listopad | Relacja
W dniach 5–6 października br. Zrzeszenie Polskich Fleksografów PLFTA zorganizowało w Centrum Konferencyjnym MCB PAN w Warszawie VI Forum Fleksograficzne – konferencję i towarzyszącą jej wystawę. Forum zostało zorganizowane i poprowadzone przez dyrektora Biura ZPF, Krzysztofa Januszewskiego. Program obrad obejmował najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w branży fleksograficznej.
VI Forum było ważnym spotkaniem ze względu na obchodzony właśnie jubileusz dziesięciolecia istnienia Zrzeszenia. Jubileusz był okazją do wielu gratulacji złożonych na ręce dyrektora Krzysztofa Januszewskiego i prezesa Andrzeja Hulpowskiego-Szulca. Zrzeszenie powstało w 1995 roku z inicjatywy środowiska fleksograficznego i jest otwartą organizacją ogólnopolską, reprezentującą interesy zrzeszonych w niej podmiotów zajmujących się: produkcją oraz usługami poligraficznymi wykorzystującymi technikę fleksograficzną, handlem wyrobami i środkami do produkcji flekso, produkcją i obsługą serwisową stosowanych przy tej metodzie maszyn i urządzeń, świadczeniami usług doradczych oraz kształceniem kadr dla tego segmentu rynku.
więcej | Listopad | Relacja
Ewa Rajnsz
Zadrukowywanie opakowań w świetle przepisów prawnych
Celem wszelkich regulacji prawnych, zarówno europejskich, jak i krajowych, jest ochrona zdrowia konsumentów. Prawodawstwo europejskie w zakresie opakowań produktów spożywczych nie jest niestety jednoznaczne. Wszystkie dotychczasowe przepisy dotyczą gotowych opakowań, w kontekście ustawy o przedmiotach użytkowych, bez uwzględnienia specyfiki poszczególnych surowców zastosowanych do ich produkcji. Ponadto regulacje prawne odnoszą się głównie do opakowań z tworzyw sztucznych, natomiast nie uwzględniają opakowań z papieru, kartonu czy też laminatów. I to niezależnie od tego, czy zadrukowana strona opakowania wchodzi w bezpośredni kontakt ze środkiem spożywczym, czy też taki bezpośredni kontakt nie istnieje.
Regulacje Unii Europejskiej są oparte na Dyrektywie Ramowej UE 89/109 „Dyrektywa dotycząca ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich o materiałach i przedmiotach, które przeznaczone są do kontaktu z produktami spożywczymi”. Zgodnie z art. 2 tej Dyrektywy „przedmioty użytkowe muszą być tak wytwarzane, aby w określonych i przewidywalnych warunkach ich stosowania nie przekazywały do produktu spożywczego składników w ilościach, które mogłyby powodować zagrożenie ludzkiego życia i wywoływać zmiany składu lub właściwości organoleptycznych produktu spożywczego”.
więcej | Listopad | Opakowania

  | < 1 >  2  Następny >>


Nowa strona
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Firmy manroland AG i Océ Printing Systems GmbH porozumiały się w sprawie międzynarodowej współpracy w zakresie cyfrowych rozwiązań inkjetowych dla przemysłu poligraficznego. <br />
Od 2011 roku będą oferowały kompleksowe rozwiązania w zakresie druku cyfrowego dla przemysłu poligraficznego – m.in. doradztwo, systemy, usługi i materiały dostarczane z jednego źródła. Firmy będą proponować rozwiązania wykorzystywane na wszystkich etapach poligraficznego procesu produkcyjnego, łącząc produkty przeznaczone do zarządzania danymi, druku cyfrowego i offsetowego oraz obróbki końcowej.<br />
Zdaniem firmy manroland, obydwa przedsiębiorstwa wzajemnie się uzupełniają i dlatego razem są w stanie uzyskać przewagę nad konkurentami. Dzięki współpracy firma manroland będzie mogła wejść w branżę druku cyfrowego, natomiast Océ uzyska dostęp do nowych klientów, dzięki czemu znacznie zwiększy swój udział w rynku poligraficznym. <br />
Firmy Océ i manroland nawiązały współpracę
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o