Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Maj


Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Druku
W dniu 25 kwietnia 2006 r. w siedzibie Agory przy ul. Czerskiej w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Druku. Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie z działalności Izby za 2005 rok, które przedstawił Ryszard Czekała, dyrektor Biura PID, i udzieliło pokwitowania dla sprawozdania finansowego Komisji Rewizyjnej za ten okres, przedstawionego przez Jerzego Hoppe. Zaakceptowano także zmiany w statucie PID. Czwarta uchwała dotyczyła problemu kształcenia poligrafów, który Polska Izba Druku uznała za istotny problem, i nawiązania ściślejszej współpracy pomiędzy Izbą i Fundacją Rozwoju Kadr Poligraficznych. Podczas dyskusji poruszono kilka interesujących tematów; m.in. kwestię szkolnictwa zawodowego (apelowano m.in. o udział w akcji majowego naboru do szkół poligraficznych), mówiono też o potrzebie badań całościowych rynku pod kątem branży poligraficznej i o stanie obecnym oraz przyszłości w zakresie podatku VAT dla drukarń. Walne Zgromadzenie podziękowało także odchodzącej na emeryturę pani Krystynie Chmurze (zastępcy dyrektora PID) za wieloletnią pracę na rzecz Izby. [JW]


Nowy Zarząd Sekcji Poligrafów SIMP
W dniu 20 kwietnia br. w gmachu NOT w Warszawie odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Poligrafów SIMP. Zebraniu przewodniczyli Andrzej Ciszewski, prezes SIMP, Kazimierz Łasiewicki, sekretarz generalny SIMP, oraz Krzysztof Stępień, członek ustępującego Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP. Okolicznościowe wystąpienie podsumowujące pracę ustępującego zarządu wygłosił Andrzej Ciszewski. Prezes Ciszewski podziękował wieloletniemu prezesowi Sekcji Poligrafów Kazimierzowi Stępniewskiemu za ogrom pracy włożonej w krzewienie postępu technicznego i działania mające na celu aktywizację polskiego środowiska poligraficznego. Ustępującemu prezesowi Sekcji Ciszewski wręczył dyplom okolicznościowy przyznany decyzją Prezydium Zarządu Głównego SIMP. W podobny sposób uhonorowani zostali szczególnie aktywni członkowie Sekcji Poligrafów, a także Ewa Mudrak, dyrektor Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej, Barbara Surma-Ślusarska, dyrektor Instytutu Papiernictwa i Poli-grafii Politechniki Łódzkiej, i Barbara Rogalska, dyrektor Muzeum Drukarstwa Warszawskiego. „Świat DRUKU” także może się pochwalić takim dyplomem.
Kazimierz Stępniewski w referacie sprawozdawczo-programowym podsumował pracę Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP ostatniej kadencji, to jest za okres od 26 lutego 2004 do 19 kwietnia 2006 roku. W okresie tym zarząd zebrał się na 9 zebraniach plenarnych i podjął liczne działania statutowe. Do najważniejszych zrealizowanych zadań zaliczono m.in. akcję zwiększania liczby członków (obecnie Sekcja liczy 290 członków zrzeszonych w trzech Oddziałach i siedmiu Kołach Terenowych), działania wspierające studencką i uczniowską młodzież poligraficzną, współpracę z innymi organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli branży poligraficznej w kraju i za granicą. Ustępujący zarząd wraz z Instytutem Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej zorganizował obchody z okazji 30-lecia kształcenia studentów PŁ w zakresie poligrafii i współorganizował wraz z Polską Izbą Druku konferencję poligraficzną na targach Poligrafia 2005. Podjął też działania zmierzające do wprowadzenia procedur certyfikowania wiarygodności firm działających na rynku poligraficznym. Sekcja Poligrafów patronowała zmianom dokumentów związanych z kształceniem w poligraficznych szkołach ponadgimnazjalnych – między innymi skorygowano podstawy programowe dla zawodu drukarza i technika poligrafa, opracowano także nowy standard egzaminacyjny dla zawodu „drukarz”. Sekcja wydatnie, w tym finansowo, wspierała szkolnictwo poligraficzne, organizując chociażby dla nauczycieli i uczniów wyjazdy na targi drupa 2004 do Düsseldorfu i na targi do Poznania. Wreszcie, Zarząd Sekcji Poligrafów SIMP aktywnie uczestniczył w pracach Fundacji Kadr Poligraficznych, której to przyznany został ostatnio status organizacji pożytku publicznego. Kazimierz Stępniewski gorąco podziękował wszystkim członkom zarządu za wspólną pracę. W dowód uznania dla wieloletniej misji prezesa Stępniewskiego, uchwałą nowo wybranego zarządu nadano mu tytuł Honorowego Prezesa Sekcji Poligrafów SIMP.
Po udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi przystąpiono do wyboru nowego. Nowym prezesem Sekcji Poligrafów jednogłośnie wybrany został Tadeusz Chęsy. Nowy prezes jest właścicielem firmy Pozkal mieszczącej się w Inowrocławiu, ma 60 lat i może poszczycić się ponad 40-letnim doświadczeniem zawodowym. Firma Pozkal, obchodząca w tym roku jubileusz 20-lecia, została przez Tadeusza Chęsego utworzona w 1986 roku, a dziesięć lat później, w 1996 roku, inżynier Chęsy przejął Drukarnię Kujawską. Tadeusz Chęsy jest członkiem Polskiej Izby Druku, założycielem koła SIMP w Inowrocławiu i prowadzi działalność wspierającą m.in. tamtejsze Technikum Poligraficzne. Podejmował też działania aktywizujące środowisko poligraficzne, organizując chociażby konferencję poświęconą „Sytuacji poligrafii polskiej w przede-dniu wejścia do Unii Europejskiej”.
Prezes Chęsy wyraził nadzieję na udaną współpracę z nowym zarządem, który obecnie występuje w składzie: Apolinary Brodecki, Bartłomiej Ciesiołkiewicz, Adam Grzelak, Adam Kazimierczuk, Marek Kryczka, Andrzej Kułakowski, Józef Marks, Karol Marzec, Jerzy Mendak, Jan Nawrocki, Jerzy Okupnik, Andrzej Palacz, Halina Podsiadło, Michał Sławiński, Krzysztof Stępień, Andrzej Szaefer i Bogdan Wyrzykowski. Prezes Chęsy powiedział, że cieszy go wizja współpracy z ludźmi mu znanymi, na których może polegać.
Prezes SIMP, Andrzej Ciszewski, podsumowując wybór nowego prezesa Sekcji Poligrafów, dostrzegł swoistą zmianę kierunku i optyki, „z uczelnianej na biznesową”. Prezes Stępniewski związany był z Politechniką Łódzką, a prezes Chęsy jest przedsiębiorcą, co może, zdaniem Ciszewskiego, zaowocować pożądanym w dzisiejszych czasach zbliżeniem Sekcji do środowisk biznesowych. Prezes Chęsy, nakreślając kierunek działań rozpoczynającego właśnie kadencję Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP ze swej strony wskazał na cele takie jak: kształcenie polskiej młodzieży poligraficznej (i przekonanie młodych poligrafów, że warto pozostać w kraju, gdzie czeka, i czekać powinna, atrakcyjna praca), współpraca z obiema polskimi uczelniami poligraficznymi oraz intensyfikacja działań poszczególnych Oddziałów i Kół Terenowych Sekcji Poligrafów SIMP. [NL]
więcej | Maj | Aktualności
Opinion dla telefonii Dialog
W kwietniu rozpoczęła się ogólnopolska kampania wizerunkowa telefonii Dialog. Kampania obejmuje swym zasięgiem wybrane stacje telewizyjne, prasę i outdoor (280 tablic w największych miastach Polski). Dla celów kampanii na wieżowcu Millenium Plaza w Warszawie zamieszczono reklamę wielkoformatową. Wieżowiec ten wyklejono folią monomeryczną; powierzchnia zadruku reklamy to 252 m2, a jej ekspozycja potrwa do końca roku. Ze względu na długi okres eksponowania reklamy, folię dodatkowo zabezpieczono laminatem. Wydruk wykonała cyfrowa drukarnia wielkoformatowa Opinion z Gliwic.


Nowe atramenty w Jet Media
Firma Jet Media poszerzyła ofertę atramentów do ploterów wielkoformatowych o nową markę: Colo INK. Dotychczas firma sprzedawała popularne wśród klientów atramenty Flemink i oryginalne atramenty Eco Sol Max firmy Roland.
Atramenty Colo INK przeznaczone są do ploterów solwentowych. Wyróżnia je brak cykloheksanolu w ich składzie. Jest to szczególnie ważne w kontekście zaostrzających się przepisów unijnych dotyczących użycia tego składnika. Atramenty Colo INK zachowują takie same właściwości jak atramenty Flemink. Zapewniają najwyższą jakość druku, znakomite odzwierciedlenie kolorów i nasycenie barw. Ponadto, nowa receptura czarnego koloru jest ściśle dopasowana do wymagań ploterów tnąco-drukujących, co usprawnia pracę na maszynach tego typu.


Baner InteliCoat GFPPM7
Firma InteliCoat, zachęcona sukcesem rynkowym materiału DMPPM7, wprowadziła na rynek banerowy materiał polipropylenowy pod atramenty solwentowe, o nazwie GFPPM7. Oba materiały znajdują szerokie zastosowanie w wystawiennictwie.
GFPPM7 można wykorzystywać do tworzenia banerów roll-up, banerów reklamowych, ścianek na stelażu i grafik podwieszanych. GFPPM7 ma grubość 229 mm. Producent zapewnia o jego trwałości w warunkach wewnętrznych co najmniej przez okres roku. Materiał ten można zadrukowywać na większości ploterów wielkoformatowych. Dostępny jest w zwoju o długości 30,5 metra bieżącego, w szerokościach 0,914 m i 1,37 m.
InteliCoat to znany amerykański producent podłoży do druku inkjetowego. Wyłącznym dystrybutorem tej marki na terenie Polski jest firma Jet Media.
więcej | Maj | Aktualności
W dniach 7–9 czerwca br. w warszawskim hotelu Sheraton odbędzie się 48. Doroczny Światowy Kongres FINAT. Temat przewodni tegorocznego kongresu to „Wzrost poprzez doskonałość w poszerzonej Europie”. Prezentacje będą dotyczyły sukcesów branży etykietowej, a szczególną uwagę poświęci się rozwojowi rynków Europy Środkowo-Wschodniej oraz wskazówkom dotyczącym prowadzenia działalności w tej części Europy.
FINAT jest światową organizacją promującą branżę etykiet samoprzylepnych. Zrzesza ona 470 producentów i dostawców tego typu etykiet z czterdziestu krajów. Powstała w Paryżu w 1958 roku – w roku 1969 przeniosła się do Hagi (Holandia), gdzie obecnie znajduje się jej główna siedziba.
Jeśli chodzi o firmy polskie, do FINAT należy zaledwie pięć. Z okazji zbliżającego się kongresu zadaliśmy kilka pytań przedstawicielom zarządów tych firm. Poniżej zamieszczamy pytania i odpowiedzi, które na nie otrzymaliśmy.
1. Jakie korzyści niesie ze sobą przynależność do takiej organizacji jak FINAT, naturalnie poza możliwością nawiązania szerszej niż dotychczasowa współpracy z europejskimi firmami działającymi w branży etykietowej? Czy należy spodziewać się, że za Państwa przykładem pójdą inni i w niedalekiej przyszłości do organizacji dołączą kolejne polskie firmy?
2. Według danych statystycznych FINAT, zużycie etykiet samoprzylepnych na świecie wzrosło o około 5%, podczas gdy w Europie Środkowo-Wschodniej – o około 20%. Czy w kontekście tych danych rozwijać będą Państwo dalszą ekspansję na rynki wschodnie (Rosja, Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia)?
3. Czy wobec faktu, że klientami drukarń etykietowych są m.in. międzynarodowe koncerny działające w przemysłach: farmaceutycznym, kosmetycznym, piwowarskim (napoje), spożywczym (produkty żywnościowe) oraz w sektorze chemii gospodarczej, dominującą tendencją na rynku etykiet będzie dążenie do szerokiej specjalizacji i dywersyfikacji?
4. Firmy, które Państwo reprezentują, są najlepszym dowodem na to, iż polska branża poligraficzna i opakowaniowa pokonały przepaść technologiczną, która jeszcze kilkanaście lat temu dzieliła nas od krajów ówczesnej Unii Europejskiej. W jakim stopniu Państwa klienci zainteresowani są stosowaniem innowacyjnych rozwiązań, np. technologii RFID?
5. Właśnie mijają dwa lata od momentu przyjęcia przez Polskę traktatu akcesyjnego i znalezienia się naszego kraju w strukturach unijnych. Jakie zmiany zaszły w reprezentowanych przez Państwa firmach w tym okresie (audyty posiadanych certyfikatów, inwestycje w infrastrukturę i park maszynowy, przyznane nagrody, wdrożenie zaawansowanych technologii)?
więcej | Maj | Sondaż
W dniach 29–30 marca br. w Międzynarodowym Centrum Biocybernetyki PAN w Warszawie odbyło się kolejne, VII Forum Fleksograficzne, zorganizowane przez Zrzeszenie Polskich Fleksografów PLFTA. Treść wygłoszonych referatów dotyczyła najnowszych technologii, doboru optymalnych materiałów oraz nowych rozwiązań konstrukcyjnych i eksploatacji elementów fleksograficznych maszyn drukujących.
W obradach forum wzięło udział ponad 160 osób. Wśród nich największą grupę stanowili przedstawiciele drukarń. Ponadto uczestnikami byli producenci i dystrybutorzy materiałów, maszyn i urządzeń fleksograficznych oraz przedstawiciele wyższych uczelni i szkół poligraficznych. Całość imprezy koordynował i prowadził dyrektor Biura ZPF PLFTA Krzysztof Januszewski.
więcej | Maj | Relacja
Historia
Wszystko zaczęło się od plastra. Obecnie nazwa „tesa” to w wielu krajach eponim, jak „elektrolux” czy „adidasy”. „Podaj mi tesę” znaczy „podaj taśmę”. Bo tesa to wiodąca marka taśm i innych materiałów samoprzylepnych.
Firma Beiersdorf powstała w 1882 r., kiedy to zgłoszono do rejestracji w urzędzie patentowym innowacyjny wówczas plaster leczniczy. W 1886 r. dr Oskar Troplowitz wynalazł w Hamburgu błonę samoprzylepną na bazie kauczuku, w latach 90-tych odkupił laboratorium Beiersdorfa w Hamburgu i dalej rozwinął firmę. W 1936 r. Hugo Kirchberg, dyrektor w fabryce Beiersdorf, doprowadził do sukcesu udoskonalonej i już przezroczystej folii samoprzylepnej – słynnego produktu tesafilm.
Z Grupy Beiersdorf 1 IV 2001 r. wydzielono strukturę zajmująca się taśmami i w ten sposób powstała spółka tesa AG. tesa tape jest oddziałem tesa AG, w całości kontrolowanej przez koncern Beiersdorf AG (właściciela marki Nivea). Obydwie marki, prócz długiej obecności w świadomości klientów, cechuje ciągły rozwój połączony ze zwiększaniem udziałów w rynku i zyskowności.
więcej | Maj | Materiały
Kazimierz Laskowicz
Minęły czasy, gdy w walce o zlecenie od klienta największy nacisk kładziono na cenę. Dziś polski rynek usług poligraficznych jest dużo dojrzalszy, niż to miało miejsce kilka lat temu; współpraca z klientem opiera się na całej palecie zależności – prócz ceny liczy się również jakość, niezawodność i – w razie „wpadki” – sposób załatwienia reklamacji. Nowoczesne zarządzanie firmą wymaga takich systemów kontroli jakości, które pozwolą optymalizować koszty i jakość, a jednocześnie w ramach kontroli wewnętrznej – minimalizować na miejscu straty związane z wadliwym drukiem. Wiadomo, że nie można jednocześnie minimalizować jednego czynnika i maksymalizować efektu. Można minimalizować koszty dla zadanego wyniku końcowego lub maksymalizować wynik dla zadanego kosztu. Dlatego lepiej mówić o optymalizowaniu, czyli szukaniu najlepszego balansu dla wyniku i kosztów.
Jednym z czynników optymalizacji kosztów produkcji jest kontrola lepkości cieczy technologicznych, takich jak farby fleksograficzne, rotograwiurowe lub kleje do laminowania. W przypadku farb wodorozcieńczalnych lub produkcji takich wyrobów jak tektury faliste, ważna jest również kontrola pH. Kontrola lepkości jest obszernym działem nauki i wiąże się z wieloma aspektami, czasami od siebie odległymi, jak np. produkcja igieł do strzykawek czy zasilanie ciepłowni opalanych olejem. Nas interesuje lepkość farby drukarskiej i tym tematem zajmiemy się dalej.
więcej | Maj | Maszyny i urządzenia
W dniu 11 kwietnia br. przedstawiciel „Świata DRUKU” był obecny na wielkanocnym śniadaniu, zorganizowanym przez zarząd spółki SG Equipment Leasing Polska, podczas którego podsumowano działalność firmy w 2005 roku i przedstawiono jej plany w roku 2006.
SG Equipment Leasing Polska jest częścią departamentu usług detalicznych i finansowych banku Société Générale, a ściślej mówiąc: jednej z największych w Europie grupy kapitałowej zajmującej się finansowaniem ruchomych środków trwałych – SG Equipment Finance. SG Equipment Finance należy do czołówki firm leasingowych w Europie; grupa obsługuje ponad 150 tys. klientów, zatrudnia ponad 1800 osób.
Podczas spotkania Lech Zeyer i Robert Samsel przedstawili audytowane wyniki finansowe za rok 2005 SG Equipment Leasing Polska oraz informacje na temat wartości środków trwałych przekazanych w lea-sing w roku 2005 i pierwszym kwartale br. Firma działa na naszym rynku od 1997 r. i jest obecnie jednym z liderów wśród podmiotów finansujących inwestycje w branży poligraficznej (wartość netto aktywów przekazanych w leasing w roku 2005 wyniosła ok. 757 mln złotych; zawarto ok. 1400 umów).
więcej | Maj | Leasing
Rozmowa z Jackiem Stenclem, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego, właścicielem firmy Pasja

„Świat DRUKU”: Panie Prezesie, spotykamy się przy okazji jednej z najważniejszych dla naszej branży tegorocznych imprez, targów Euro-Reklama, podczas których prowadzone przez Pana Stowarzyszenie zorganizowało konferencję „Sitodruk i druk cyfrowy – razem czy osobno?” Proszę powiedzieć, czy konferencja ta (relacja z konferencji ukaże się w kolejnym, czerwcowym numerze „ŚD” – przyp. red.) ma być elementem strategii przekonywania tradycyjnych sitodrukarzy, że sitodruk i druk cyfrowy to dobre połączenie? Co różni, a co zbliża do siebie te dwie techniki druku? Jak ocenia Pan z dystansu roku połączenie „cyfry” i „sita”?
Jacek Stencel: Przede wszystkim muszę wyrazić swe zadowolenie z zakończonej właśnie konferencji. Od jej uczestników wysłuchałem wiele pochlebnych opinii. Obawiałem się trochę, że program przez swą obszerność może nużyć słuchaczy, ale prelegenci zapewnili wysoki poziom merytoryczny wykładów, padły ciekawe spostrzeżenia, zaprezentowano różne punkty widzenia. Jeśli chodzi o sprawę dalszego współistnienia sitodruku z drukiem cyfrowym, wykłady udowodniły, że trudno mówić o dystansowaniu się wobec siebie obu komplementarnych w jakimś stopniu technologii. Praktyka pokazuje, że pełną kreację obrazu można uzyskać tylko przy połączeniu wielu technik. Konferencja zdecydowanie udzieliła zatem odpowiedzi, iż technologie te winny istnieć i być postrzegane razem, nie zaś osobno. Tak naprawdę, klienta nie interesuje to, w jaki sposób uzyskujemy obraz, klient chce tylko mieć porządnie wykonane zlecenie. Dobór technik pozostawia poligrafowi, sam nie musi się na tym znać. Liczy się efekt końcowy, a nie prowadząca do niego droga. Myślę, że należy wreszcie skończyć dywagacje, czy sitodruk umrze, czy „cyfra” go wyprze. Obie technologie rozwijają się niezwykle dynamicznie.
więcej | Maj | Wywiad
W dniach 4–11 kwietnia br. w Birmingham w halach NEC (National Exhibition Centre) odbyły się targi Ipex 2006. Są one uważane za drugą co do ważności imprezę branży poligraficznej po targach drupa i tak jak drupa odbywają się co cztery lata. Ipex obejmuje swoją problematyką zagadnienia dotyczące przemysłu poligraficznego, wydawniczego i mediów. Tegoroczne targi okazały się wielkim sukcesem, wielu przedstawicieli branży wypowiada się o nich bardzo pozytywnie, choć są wyjątki. Jednak trzeba przyznać, że impreza ta była niewątpliwie znakomitą okazją do zapoznania się z nowinkami w branży, wymiany pomysłów czy promocji najnowszych rozwiązań sprzętowych i technologicznych. W tegorocznych targach Ipex wzięło udział ponad 1200 wystawców, z czego 20% stanowiły firmy prezentujące się na tych targach po raz pierwszy. Warto zauważyć, że swoją obecność na Ipex 2006 niezwykle mocno zaznaczyły liczne firmy z Azji (m.in. z Chin, Indii, Tajwanu, Singapuru, Filipin i Japonii), które wykupiły ponad 3000 m2 powierzchni wystawienniczej.
Według doniesień organizatorów, odnotowano 52 432 indywidualnych zwiedzających. Jeżeli zaś liczyć wszystkie odwiedziny (niektórzy byli na targach przez kilka dni), to liczba ta wzrośnie do 82 537.
Hasłem przewodnim tegorocznych targów była innowacyjność, dlatego też mogliśmy być świadkami wielu premier urządzeń, materiałów, technologii czy programów komputerowych.
więcej | Maj | Targi
Piotr Paszkowski
Majowy weekend był nie tylko czasem wydłużonego wypoczynku, ale także licznych dyskusji nad ułomnością i zawiłością prawa pracy. Przyczyną sporego zamieszania stał się fakt, że po raz pierwszy w praktyce znalazł zastosowanie art. 130§2 kodeksu pracy, który pozwolę sobie przytoczyć w całości: „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jeżeli jednak w tygodniu obejmującym siedem dni od poniedziałku do niedzieli wystąpią dwa święta w inne dni niż niedziela, obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin następuje z tytułu jednego z tych świąt”.
Sytuację opisaną w zdaniu drugim art. 130 mamy w tym roku dwukrotnie: w jednym tygodniu przypadają święta 1 i 3 maja oraz 25 i 26 grudnia. Wynika stąd, że na mocy prawa pracy jesteśmy zmuszeni do odpracowania dni świątecznych, które na podstawie zapisu Konstytucji RP (art. 66, ust. 2) są dniami wolnymi od pracy. Nie jestem uprawniony do oceny zgodności uchwalanych praw z konstytucją, jednak nawet laik stwierdzi, że coś tu nie gra. Bo niby dlaczego, jeżeli święta „rozłożą się” na dwa tygodnie, tzn. jedno wypadnie w sobotę, a drugie w poniedziałek, to z tytułu obu nastąpi zmniejszenie czasu pracy, zaś w opisanej sytuacji – jedno zostanie zabrane?
Chętnie wysłuchałbym argumentacji pomysłodawcy tego swoistego kuriozum prawnego. Jeżeli bowiem nawet ktoś kierował się czynnikiem ekonomicznym, uznając, że Polacy i tak mają za dużo dni wolnych, to powinien mieć na tyle cywilnej odwagi, by wnioskować o usunięcie z ustawy o dniach wolnych od pracy np. 1 maja i 26 grudnia. Z punktu widzenia „poprawności politycznej” właśnie te dwa dni najłatwiej „odświęcić”, bowiem 1 maja to „komusze” Święto Pracy, a na 26 grudnia przypada drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, w którym to dniu nawet dla katolików uczestnictwo we mszy świętej jest nieobowiązkowe. Ponieważ tylko zbieg tych dwóch par świąt stanowi uzasadnienie dla funkcjonowania zasady obniżenia normy czasu pracy „z tytułu jednego z tych świąt”, zatem sprawa zostałaby załatwiona ostatecznie. Z góry zastrzegam, że nie jestem zwolennikiem tej propozycji. Chcę tylko pokazać, jak „geniusze” z Wiejskiej komplikują sprawy proste, wychodząc z założenia, że oczywistość i spójność prawa mogłaby być szkodliwa – dla nich oczywiście!
Żeby dopełnić opisu twórczości posłów należy wspomnieć o świętach państwowych niezapisanych w kanonie dni wolnych od pracy. Są to: 2 maja – Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, 31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności oraz 16 października – Dzień Papieża Jana Pawła II. Te dni zostały podniesione do rangi świąt państwowych na mocy stosownych ustaw, uznano jednak, że nie są na tyle godne, by je święcić wolnym od pracy dniem. A wystarczyło zastosować metodę wypraktykowaną przez Kościół przy ustalaniu np. Świąt Wielkanocnych i wyznaczyć ich obchody na przypadające bezpośrednio po nich niedziele. Byłoby godniej i uczciwiej wobec społeczeństwa.
więcej | Maj | Prawo pracy
Andrzej Kuśmierczyk
„Rozwój techniki nie jest zbiorem przypadkowych odkryć i wynalazków, ale logicznym ciągiem ludzkich dążeń do lepszego życia” (motto portalu http://www.niutech.niuzz.com/ – nowe technologie, Internet, multimedia, oprogramowanie, sprzęt, telekomunikacja; technologie w służbie człowiekowi)

Baba tka płótno. Przez miesiąc przędła nici. Teraz pieczołowicie przekłada wątek przez osnowę. I tak wiele razy, aż powstanie metr płótna. Na wykonanie tej pracy potrzebuje dwóch dni, mimo że siedzi przy warsztacie od świtu do zmroku. Później nastaje postęp techniczny: podobna baba przekręca włącznik i maszyna robi sto metrów płótna w godzinę. Czemu więc baba nie przychodzi do pracy raz na rok na godzinę, tylko pracuje na tkalni codziennie po osiem godzin, przez ponad dwieście pięćdziesiąt dni w roku?
Dawniej mistrz papiernictwa potrafił zrobić w ciągu dnia dziesięć arkuszy papieru o powierzchni trzech metrów kwadratowych. Papier był gruby, ciężki, łamał się przy składaniu. Współczesny mistrz papiernictwa produkuje w ciągu godziny hektar dobrego, trwałego papieru o niezwykłej białości. Dlaczego nie pracuje dwa dni w roku?
Wytworzenie zeszytu czy książki, którą trzymasz w ręku, zajęłoby jeszcze dwieście lat temu pół roku, a teraz tylko dwa dni. Dlaczego więc drukarnia nie pracuje pół godziny w tygodniu, lecz przez dwadzieścia cztery godziny na dobę?
Utopie przewidywały, że w miarę postępu technicznego będzie zwiększał się wymiar czasu wolnego, ponieważ rozwój uzbrojenia technicznego uwolni człowieka od konieczności wielogodzinnej pracy. Jednak tak się nie stało. Rozwój technicznych środków pracy sobie, a czas pracy sobie. Wręcz odwrotnie. W miarę postępu technicznego zwiększa się potrzeba społecznej dyscypliny pracy i ostatecznie nie ma takich, którzy nie pracują. Praca staje się powszechną koniecznością, wręcz dobrem, a czas poza pracą nie jest odpoczynkiem po prostu, ale odpoczynkiem wartym tyle, że przygotowującym człowieka do pracy dnia następnego. Reżim pracy objął wszystkie dziedziny życia w ten sposób, że miliony rodzin na świecie żyją w rytmie wyznaczanym przez czas pracy. Niedzielny odpoczynek istnieje dlatego, że w tym czasie fabryki są zamknięte, ale nie ze względu na to, że ludzie cenią sobie niedzielne spacery, ale na to, że przemęczony pracownik jest mniej wart. Oczywiście nie dotyczy to fabryk pracujących w ruchu ciągłym. Po prostu nie opłaca się co tydzień rozpalać pieca martenowskiego w hucie czy pozbawić opieki chorych w szpitalu. Stal nie może być tak droga, a martwi pacjenci są bezwartościowi jako konsumenci. Porównanie huty i szpitala wydać się może szokujące, jednak z punktu widzenia logiki gospodarki oczywiste, ponieważ obie fabryki produkują elementy tworzące system produkcji, huta – surowiec niezbędny do wytwarzania wielu (zbędnych) produktów, szpital – ludzi zdolnych do dalszej konsumpcji. Stal jest warta tyle, ile wynika z gry podaży i popytu, człowiek tyle, ile konsumuje.
więcej | Maj | Felieton


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o