Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Czerwiec


Niniejsze opracowanie, przygotowane przez firmę EFI (producenta programów służących do wykonywania cyfrowych odbitek próbnych i do zarządzania barwami), a przekazane przez firmę Reprograf, polskiego dystrybutora EFI, jest przeznaczone dla osób, które chcą bliżej poznać rolę, jaką odbitka próbna (proof) pełni w procesie druku. Jego I część została opublikowana w numerze 4/2006, II - w numerze 5/2006 „ŚD". Opracowanie, w angielskiej wersji językowej, jest do pobrania w całości na stronie firmy EFI: http://www.efi.com/
więcej | Czerwiec | Przygotowalnia
Jan Brzozowski
Porady dla drukarza
Drukarze często dokonują rozruchu (rozbiegu) maszyny wykorzystując papier powlekany (popularnie nazywany kredą) – dopiero po uzyskaniu prawidłowej odbitki przechodzą na papier syntetyczny. Nie wolno w takim przypadku zapominać o fakcie, że papier powlekany i papier syntetyczny różnią się jednak wsiąkliwością. Konsekwencją tego powinno być zmniejszenie wydatku farby i płynu nawilżającego o 10–20%. Nieuwzględnienie tej okoliczności powoduje przedłużenie czasu utrwalania się farby, a nawet może uniemożliwić jej prawidłowe utrwalenie.
Ponieważ czas utrwalania się farb oksydacyjnych na podłożach syntetycznych jest wyraźnie dłuższy niż czas utrwalania się konwencjonalnych farb na konwencjonalnych papierach, zaleca się proszkowanie. Mogą to być standardowe proszki „anti set-off” o granulacji 15–20. Z innego niż dla farb konwencjonalnych czasu utrwalania się farb oksydacyjnych wynikają dalsze zasady postępowania przy drukowaniu. Stosy na wykładaniu nie powinny być za wysokie, najwyżej do 60 cm, jeśli producent nie daje innej wskazówki; w trakcie druku, a także po nim należy zapewnić wokół stosów przepływ powietrza o temperaturze nie wyższej niż 35oC.
więcej | Czerwiec | Materiały
Steganografia jest to proces polegaj?cy na ukryciu pewnej wiadomo?ci. W przeciwie?stwie do kryptografii, której g?ównym celem jest zakodowanie informacji, w steganografii mamy do czynienia z ukryciem samego faktu istnienia wiadomo?ci. Steganografi? stosowali ju? staro?ytni Grecy: wiadomo??, która mia?a by? przes?ana, tatuowano na ogolonej g?owie niewolnika. Nast?pnie czekano, a? pos?a?cowi odrosn? w?osy i wyprawiano go w podró?. Tak ukryta informacja by?a niewidoczna dla osób postronnych i niemo?liwa do odczytania dla kogo?, kto nie wiedzia? o jej istnieniu.
więcej | Czerwiec | Technologie
W dniu 30 maja br. w poznańskim klubie jazzowym Blue Note odbyło się spotkanie z klientami firmy Papyrus sp. z o.o., zorganizowane z okazji 15-lecia istnienia firmy. Impreza w Poznaniu to już kolejne spotkanie jubileuszowe z klientami, po krakowskim, które miało miejsce miesiąc wcześniej w Bunkrze Sztuki.
Uroczystość w Poznaniu była o tyle ważna, że właśnie w tym mieście w 1991 roku powstała firma Papyrus. Początkowo działająca pod nazwą PN Papier, specjalizująca się głównie w sprzedaży etykiet, w 2000 roku zmieniła nazwę na Papyrus. Jednocześnie jej właścicielem stał się koncern StoraEnso, jedna z najstarszych działających na świecie firm, której początki sięgają aż II połowy XIII wieku. Papyrus sp. z o.o. jest częścią grupy ogólnoeuropejskiego dystrybutora papieru o tej samej nazwie. Grupa Papyrus sprzedaje łącznie 1800 tys. ton papieru rocznie do ponad 65 tys. klientów.
więcej | Czerwiec | Relacja
Dnia 27 maja br. we Wrocławiu odbył się VII Piłkarski Piknik Drukarzy, zorganizowany przez firmę Michael Huber Polska z okazji Dnia Drukarza oraz Dnia Dziecka. Głównym punktem programu Pikniku był turniej piłkarski o puchar Michael Huber Polska.
W turnieju, zorganizowanym jak zwykle na Polach Marsowych w pobliżu wrocławskiego Stadionu Olimpijskiego, wzięło udział 15 drużyn wystawionych przez firmy branż papierniczej, poligraficznej i opakowaniowej, głównie z Wrocławia i Dolnego Śląska, ale także z Krakowa, Nowego Sącza i Tychów. Mecze rozegrały drużyny z firm: Michael Huber Polska, BAAD, Bahpol, Comex, Gazeta Wrocławska, KEA, Orion, Pacon, Panda, Poczta Polska, Polzdob, SCA, Triada, Wropak, Zagrodny (z przyczyn organizacyjnych nie uczestniczyła w turnieju zgłoszona wcześniej drużyna firmy Tektura Wrocław).
więcej | Czerwiec | Relacja
Piotr Paszkowski
Co roku o tej porze kalkulujemy koszty i terminy wakacyjnego wypoczynku, czasem nie w pełni zdając sobie sprawę, że nie na wszystko w tej materii mamy wpływ. Urlop bowiem to nie tylko wymarzony odpoczynek, ale także pojęcie z zakresu prawa pracy, przyjmujące mało romantyczną postać sztywnych przepisów i norm. Warto zatem zapoznać się przynajmniej z tymi podstawowymi, aby nie ulec szokowi, gdy w trakcie błogiego lenistwa w słuchawce nieopatrznie zabranej komórki usłyszymy stęskniony głos własnego szefa obwieszczający nam finał wakacyjnej przygody.
Artykuł 152 kodeksu pracy, otwierający rozdział „urlopy wypoczynkowe”, brzmi prawie jak bajka: „Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego”. I gdyby na tym zapisie kończyły się postanowienia dotyczące urlopu, byłoby pięknie. Niestety, już przy określeniu długości urlopu jesteśmy podzieleni: ci ze stażem pracy do 10 lat mają prawo do 20 dni roboczych, a ci powyżej tej granicy – do 26 dni. Zróżnicowanie to nie ma jakiegoś głębszego uzasadnienia fizjologicznego, bowiem trudno precyzyjnie określić, czy młodsi pracownicy mniej się męczą, w związku z czym wymagają krótszej regeneracji sił. Raczej jest to zapis typowo uznaniowy – a uznaje się lata pracy i nauki, bowiem w zależności od poziomu naszego wykształcenia do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, mamy zaliczone w przypadku szkoły zawodowej 3 lata, a po ukończeniu studiów – 8 lat.
Na tym jednak podziały się nie kończą. W miarę rozwoju demokracji różne grupy zawodowe i społeczne zostały przez ustawodawców obdarowane dodatkowymi przywilejami urlopowymi. Co najciekawsze, przywileje te przetrwały kolejne zmiany ustrojów i jak mniemam, projektowana IV Rzeczpospolita w tej materii też niewiele zmieni. Zarazem tak dziwnie się składa, że beneficjentami tych przywilejów nie są ci, których praca przyczynia się do rozwoju gospodarczego państwa, ale grupy zawodowe będące konsumentami wypracowanego do podziału „tortu”. O ile trudno negować słuszność przyznania dodatkowego urlopu osobom niepełnosprawnym – z racji stanu zdrowia, czy też policjantom – z racji specyfiki służby i stresu z nią związanego, to dodatkowy urlop w wymiarze 6 dni po 10 latach pracy i 12 po 20 latach pracy dla urzędników służby cywilnej budzi co najmniej mieszane uczucia. Z litości i poszanowania dla zdrowia psychicznego czytających te słowa nie przytoczę pełnej listy „szczególnie wyróżnionych”, bo jest to lektura tyleż zajmująca, co stresująca.
więcej | Czerwiec | Prawo pracy
Andrzej Kuśmierczyk
Kopiowanie tak bardzo upowszechniło się w życiu codziennym, że wystarczy coś gdzieś położyć, a zaraz jest kopia. Lada sklepowa, baranina. Żadna baranina – Dolly, owca.
Wokół wydziałów uniwersytetów powstają jak grzyby po deszczu punkty ksero i kopiują. Strategia jest prosta. Na wykład idziemy wszyscy, ale niewielu potrafi zapisać to, co słyszymy. Piszą więc ci nieliczni, którzy opanowali sztukę pisania. Po wykładzie, na koniec semestru, ten piszący składa notatki w całość i kopiuje na ksero. Sprzedaje je za niewielką opłatą, bo ten, co kupuje, nigdy ich nie przeczyta. Student kupuje skopiowane notatki i żeby nie mieć krzywdy, kopiuje je i sprzedaje za niewielką opłatą. Wszyscy za niewielką cenę mają zapis wykładów i… brzydzą się to czytać, nawet jeśli potrafią. Czytają w noc przed egzaminem, zdają i zapominają z ulgą.
Dziewczynki ważą po 45 kilogramów, mają takie same fryzury, wzrost, gesty, ubrania, a kiedy chcą podkreślić wagę swoich poglądów, mówią „tak?”. To nowa moda, zamiast mówić „rozumiesz”, „no wiesz” i tak dalej, mówi się „tak?”, z lekkim znakiem zapytania. Chłopcy–łysole noszą takie same spodnie z krokiem na wysokości kolan. Kaptury mają podkreślać tożsamość, a są rekwizytem anonimowości. Ruch ma być charakterystyczny i każdy obciąga, a nie podciąga krok spodni – gest ma być symptomatyczny w klinicznym rozumieniu. Każdy ruch ma potwierdzać, że młodzian jest jak Staszewski (albo ma kiłę mózgu, co zresztą w sklonowanej wyobraźni małolata znaczy pewnie to samo, jeśli, ryzykownie, przypuścimy, że wyobraźnię posiada). Chodzi o bycie takim samym. Jakimś, byle jakim, ale podobnym.
W biznesowych spotkaniach biorą udział panowie w takich samych garniturach i panie w takich samych garsonkach. To mundurki współczesnych pracowników umysłowych, jak to mówią, business casual. Więc ja ich nie rozpoznaję i nie wiem, z kim akurat rozmawiam. Zresztą to wszystko jedno, bo i tak co drugi to Michał, Szymon, Patryk albo Kuba.
więcej | Czerwiec | Felieton
Raport o Intelligent Interweaving
Amerykańskie centrum badawcze specjalizujące się m.in. w druku cyfrowym w marcu br. sporządziło raport na temat technologii Intelligent Interweaving firmy Mutoh, w Polsce znanej jako druk falą z przeplotem (Złoty Medal MTP 2007). Autor publikacji bardzo pozytywnie wypowiedział się na jej temat i przyznał wysokie oceny. FLAAR to organizacja badawcza non-profit. Wyniki swoich badań publikuje w obszernych raportach.
Raport można pobrać z adresu: http://www.wideformatprinters.org/2FLAAR_reports/autodownloads/705016_Mutoh_intelligent_interweaving.pdf


Spandex oferuje pakiety do wycinania grafik
Dla firm zajmujących się produkcją reklam i oznakowań Spandex przygotował specjalne pakiety do wycinania grafik. Pakiety zawierają plotery tnące, oprogramowanie oraz materiały i akcesoria. Akcja skierowana jest do producentów reklam i oznakowań, których nieodzowną część stanowią elementy wycinane z folii samoprzylepnych. Spandex przygotował dwa pakiety: podstawowy i profesjonalny, w których skład wchodzą plotery tnące, folie oraz akcesoria potrzebne przy produkcji reklam wycinanych.
Do zestawu profesjonalnego Spandex włączył ploter Mimaki CG-130FX, wysokiej jakości ploter tnący do wycinania folii. Model ten przeznaczony jest dla pracowni, w których produkcja grafik wycinanych stanowi znaczącą część oferowanych usług. Ploter bardzo dobrze sprawdza się przy wycinaniu małych detali, wyposażony jest w sensor do wyszukiwania wydrukowanych znaczników, automatyczne obcinanie materiału w osi X i inne funkcje przeznaczone dla profesjonalistów. Maksymalna szerokość materiału, którego można użyć w tym modelu Mimaki, wynosi 1580 mm, a szerokość cięcia to 1300 mm. Maksymalny docisk noża to 400 g, a prędkość cięcia – 1000 mm/s. Dodatkowo zestaw zawiera oprogramowanie FineCut, komplet podstawowych materiałów obejmujący m.in. folie monomerową, polimerową, wylewaną i transferową. W zestawie znajdują się także akcesoria do wyklejania oraz próbniki folii.
Zestaw podstawowy przeznaczony jest dla mniejszych pracowni oraz biur. Zawiera mały biurkowy ploter Mimaki CG-60SR, wyposażony m.in. w optyczny system pozycjonowania. Ploter obsługuje materiały do 740 mm szerokości, a maksymalna szerokość cięcia wynosi 606 mm. Maksymalny docisk noża to aż 400 g, a prędkość cięcia 850 mm/s. Zestaw podstawowy, podobnie jak profesjonalny, zawiera dodatkowo oprogramowanie FineCut i komplet podstawowych materiałów.


Map Polska oferuje media do wydruków solwentowych
Firma Map Polska przygotowała ofertę dla segmentu wielkoformatowych drukarń solwentowych. Oferta jest podzielona na sześć głównych kategorii – banery Symbio Plus, banery Symbio Classic, banery Symbio Film, folie winylowe, papiery oraz materiały specjalne. Wśród nich klienci z łatwością znajdą popularne frontlity, backlity, blockouty, siatki (mesh), folie monomerowe i polimerowe, folie typu One Way Vision i wiele innych. Media do wydruków solwentowych z oferty Map Polska znajdują szerokie zastosowanie przy produkcji tradycyjnych reklam, jak również sprawdzają się przy tworzeniu citylightów, kasetonów, roll-upów, ścianek prezentacyjnych, flag oraz reklam w megaformacie.
Wszystkie podstawowe produkty dobrane są w taki sposób, aby klient w zależności od swoich potrzeb mógł wybrać odpowiednie podłoże do pracy. Media z oferty Map Polska pasują do ploterów znanych producentów, takich jak m.in. NUR, Vutek, HP (Scitex i DesignJet), DGI, Roland, Jeti, Océ, Mutoh, Mimaki.
Klienci Map Polska korzystają z serwisu – dostaw produktu w dowolne miejsce Polski w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia (lub natychmiastowego odbioru z magazynu centralnego), usługi docinania podłoży drukowych do oczekiwanego formatu, nowoczesnych rozwiązań finansowych i informatycznych oraz doradztwa profesjonalnych konsultantów, specjalistów w dziedzinie podłoży drukowych.
więcej | Czerwiec | Aktualności

<< Poprzedni  1  | < 2 > 


Nowa strona
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Firmy manroland AG i Océ Printing Systems GmbH porozumiały się w sprawie międzynarodowej współpracy w zakresie cyfrowych rozwiązań inkjetowych dla przemysłu poligraficznego. <br />
Od 2011 roku będą oferowały kompleksowe rozwiązania w zakresie druku cyfrowego dla przemysłu poligraficznego – m.in. doradztwo, systemy, usługi i materiały dostarczane z jednego źródła. Firmy będą proponować rozwiązania wykorzystywane na wszystkich etapach poligraficznego procesu produkcyjnego, łącząc produkty przeznaczone do zarządzania danymi, druku cyfrowego i offsetowego oraz obróbki końcowej.<br />
Zdaniem firmy manroland, obydwa przedsiębiorstwa wzajemnie się uzupełniają i dlatego razem są w stanie uzyskać przewagę nad konkurentami. Dzięki współpracy firma manroland będzie mogła wejść w branżę druku cyfrowego, natomiast Océ uzyska dostęp do nowych klientów, dzięki czemu znacznie zwiększy swój udział w rynku poligraficznym. <br />
Firmy Océ i manroland nawiązały współpracę
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o