Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Październik


60-lecie papiernictwa w Politechnice Łódzkiej
Dnia 26 września br. w Sali Widowiskowej Politechniki Łódzkiej odbyła się uroczysta Sesja z okazji jubileuszu 60-lecia papiernictwa w tejże uczelni. Na wstępie wystąpił J.M. Rektor Politechniki Łódzkiej Profesor Jan Krysiński i wręczono odznaki „Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej”. Historię papiernictwa w Politechnice Łódzkiej przedstawiła Barbara Surma-Ślusarska, dyrektor Instytutu Papiernictwa i Poligrafii. Następnie kierownicy katedr zaprezentowali dorobek Instytutu w zakresie kształcenia. Przedstawiono także działalność Koła Naukowego Papierników. Po wystąpieniach gości zebranych zaproszono do oglądania wystawy okolicznościowej. Następnie Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper Kostrzyn SA, wygłosił wykład na temat perspektyw rozwoju przemysłu papierniczego. Po lunchu goście zwiedzili Instytut. (Obszerniej o Instytucie – w kolejnym wydaniu „ŚD”). [JZ-R]


Posiedzenie Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP
W dniu 19 września 2006 r. w Poznaniu, podczas targów Taropak, odbyło się posiedzenie Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP. Prezes Sekcji Tadeusz Chęsy (ZPW Pozkal, Inowrocław) przedstawił dotychczasowe jej działania oraz plany na przyszłość, zmierzające do realizacji przyjętej strategii stowarzyszenia. Członek zarządu Adam Grzelak (Serwis-Print Łódź), w imieniu Fundacji Promocji Kadr Poligraficznych, wręczył prezesowi MTP Przemysławowi Trawie dyplom za długoletnią i owocną współpracę.
Prezes Korporacji Poligrafów Poznańskich Janusz Ignaszczak zrelacjonował działalność SIMP z rejonu Poznania i przedstawił historię powstania Korporacji, która datuje się od 1994 roku; obecnie Korporacja liczy 39 członków – organizuje wyjazdy na targi i do zaprzyjaźnionych zakładów, prowadzi szkolenia dla uczniów Technikum Poligraficznego, organizuje także spotkania świąteczne i bale drukarzy.
Prezes Stowarzyszenia Drukarzy Pomorskich w Gdańsku Janusz Karc przedstawił kilka pomysłów, których realizacja może przyczynić się do uatrakcyjnienia działalności sekcji poligrafów. Chodzi m.in. o wykonanie Kalendarza Poligrafa, w którym zawarte byłyby informacje o produktach kontrahentów, o wprowadzenie do ustawy o przetargach publicznych zapisu dotyczącego obowiązku uczestnictwa w postępowaniu rzeczoznawców z danej branży, o powołanie rzeczoznawców w dziedzinie poligrafii i zaplanowanie działań zmierzających do zaangażowania w życie środowiska również małych zakładów z branży.
Janusz Karc zademonstrował możliwości, jakie daje utworzenie bazy danych o niesolidnych firmach w zakresie wywiązywania się z płatności za zamówione usługi lub towary poligraficzne. Dane tej bazy są dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia dla wszystkich jej członków posiadających odpowiednie uprawnienia.
Dyrektor Komercjalizacji Nauki i Technologii NOT Krzysztof Łebkowski zaprezentował projekt „Inkubator Platform Technologicznych”, który będzie realizowany i koordynowany w niedalekiej przyszłości przez FSNT NOT Warszawa. Prezentacja miała na celu zachęcenie środowiska poligraficznego do stworzenia własnej platformy technologicznej. Zajmować się ona będzie organizowaniem spotkań integrujących środowisko, specjalistycznych warsztatów, szkoleń, seminariów, spotkań z przedstawicielami jednostek odpowiedzialnych za badania i rozwój szkół i uczelni. Współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za badania i rozwój będzie miała na celu wykonywanie np. ekspertyz, specjalistycznych usług w ramach badań technologicznych, opracowywanie technologii lub wspólnych standardów technologicznych dla produktów lub usług. Wspierać ma ona współpracę pomiędzy dostawcami surowców, producentami i odbiorcami, w kraju i za granicą, a także pomagać w sukcesywnym opracowywaniu kompleksowych ocen konkurencyjności, analiz rynku, poziomu innowacyjności branży poligraficznej oraz podmiotów należących do niej. Na podstawie wyników tych prac można będzie opracować strategię rozwoju, ze wskazaniem planu jej realizacji. Współpraca ze szkołami zawodowymi i uczelniami powinna zaowocować powstaniem specjalistycznych programów nauczania, odpowiednim doborem prac dyplomowych, programów praktyk i staży w przedsiębiorstwach.
Michał Sławiński (członek zarządu, Piaseczno) przedstawił wykonaną przez siebie stronę internetową Sekcji Poligrafów SIMP – www.spsimp.org.pl. Szczególną uwagę zwrócił na potrzebę włączenia się członków stowarzyszenia w redagowanie aktualności z życia branży poligraficznej.
Zastępca prezesa zarządu Karol Marzec (Z.G. Colonel, Kraków) podzielił się z zebranymi pomysłami na integrację, które zrealizowano w środowisku krakowskim. Przykładem konkretnych działań jest zorganizowanie grupy odbiorców materiałów poligraficznych. Zatrudniono osobę upoważnioną do kontaktów z dostawcami, w celu dokonywania zamówień towarów dla całej grupy. Umożliwiło to wynegocjowanie lepszych cen, a co za tym idzie, zmniejszenie kosztów działalności. Drukarnie wymieniają się między sobą informacjami o zapotrzebowaniu klientów. W przypadku niemożliwości realizacji zlecenia wskazują na stowarzyszoną firmę poligraficzną.
Po dyskusji członkowie zarządu wyrazili wolę przystąpienia SP SIMP do projektu utworzenia Poligraficznej Platformy Technologicznej. Prezes sekcji został upoważniony do prowadzenia dalszych działań oraz rozmów z innymi partnerami działającymi w branży, których włączenie jest konieczne dla utworzenia i funkcjonowania platformy. Wyrażono także aprobatę dla postulatów zgłoszonych przez Janusz Karca i Michała Sławińskiego. Po zebraniu jego uczestnicy zwiedzili targi Taropak.
więcej | Październik | Aktualności
Ferag i WRH Marketing na targach Ifra
Podczas targów gazetowych IfraExpo firmy Ferag i WRH Marketing zaprezentowały wiele rozwiązań usprawniających pracę drukarń prasowych. Wśród anonsowanych nowości znalazło się kolejne po modelu MemoStick rozwiązanie zwiększające skuteczność reklamy prasowej – MemoFlag, oraz system chwytania TPC, umożliwiający obsługę publikacji o dużej objętości.
Przed kilku laty Ferag zaproponował wydawcom prasowym nowy model reklamowy – MemoStick, opierający się na naklejkach przyklejanych na tytułowej stronie gazety. Są one wydrukowane na samoprzylepnym, łatwo usuwalnym podłożu, i najczęściej wykorzystywane przy krótkookresowych kampaniach reklamowych. Oderwana od gazety naklejka typu MemoStick może służyć np. jako kupon rabatowy bądź bilet wstępu, dzięki czemu zachowuje aktualność niezależnie od krótkiego, z reguły jednodniowego cyklu życia gazety.
Jak wynika z informacji WRH Marketing, firmy – podobnie jak Ferag – należącej do koncernu WRH, model MemoStick zdobył duże uznanie wśród wydawców prasowych z całego świata. Zbadano też efektywność dotarcia za pomocą tego rodzaju reklamy do docelowych grup odbiorców. Okazało się, że procentowy zwrot odpowiedzi po kampaniach z wykorzystaniem Memo-
Sticków sięga liczb dwucyfrowych. Na targach IfraExpo 2006 zostały podane dokładne dane na ten temat.
Jednocześnie w Amsterdamie zaprezentowany został kolejny w ofercie Feraga model reklamowy – MemoFlag. Jest on bardzo podobny do systemu MemoStick, z tą różnicą, że zamiast pojedynczej naklejki na tytułowej stronie gazety przyklejana jest kilkustronicowa miniksiążeczka reklamowa. Tym samym wielokrotnie powiększa się możliwa do wykorzystania powierzchnia reklamowa. W przypadku MemoFlag, podobnie jak w systemie MemoStick, działa zasada wyłączności. Oznacza to, że w danym wydaniu gazety na stronie tytułowej może znaleźć się tylko jedna książeczka reklamowa typu MemoFlag. To zaś pozwala wydawcom zaoferować reklamodawcy produkt o jeszcze wyższej wartości dodanej.
Kolejną nowością w ofercie firm Ferag i WRH Marketing jest zintegrowany system inkjetowy Spot-On, pozwalający m.in. na aplikowanie próbek perfum bądź nanoszenie niewidocznych farb, widzialnych tylko w świetle UV. Spot-On można wykorzystywać choćby w kampaniach promujących lojalność reklamodawców i czytelników. Farby niewidoczne dla oka można też zastosować jako element zabezpieczający przed pojawieniem się egzemplarzy w tzw. drugim obiegu.
Na targach Ifra firma zaprezentowała także kolejny krok technologiczny w dziedzinie technologii transportu składek za pomocą systemów chwytania (to jedno z flagowych rozwiązań firmy Ferag), w postaci systemu TPC (Top Performance Clamp). Jego największe zalety to możliwość obsługi wydawnictw o dużej grubości (do 144 stron produktu z podwójnym falcem i 240 stron tabloidowych) oraz wysoka prędkość systemu transportującego.
Z myślą o wydajnej obsłudze wydawnictw o niskiej bądź średniej objętości i nakładzie, Ferag pokazał niewielki system składający się z transportera Prime-Line, układarki SmartStack i wiązarki krzyżowej SmartStrap, pracującej w trybie in-line. Dzięki modułowej konstrukcji linię można w łatwy sposób rozbudować o elementy takie, jak np. urządzenie zszywające StreamStitch, bęben obcinający SNT-U czy urządzenia aplikujące, pozwalające na zastosowanie rozwiązań w rodzaju MemoStick i MemoFlag.
Na targach promowano również system PostPress-Management, oferujący pełną kontrolę produkcji, od zejścia składek z maszyny drukującej, aż po dystrybucję gotowego wyrobu. Jak zapewnia dostawca, system wyróżnia się wysoką funkcjonalnością, prostym i logicznym interfejsem użytkownika oraz najwyższej jakości oprogramowaniem kontrolnym opartym na platformie PC. Jeden z modułów wchodzących w skład systemu – LineMaster – odpowiada za wszystkie zadania związane z przejściem produktu przez poszczególne etapy obróbki. System PPM można zintegrować z działającymi już w drukarni systemami workflow, co ma przynieść dodatkowe korzyści związane z redukcją kosztów i zarządzaniem produkcją.
Poza wspomnianym już modelem reklamowym MemoStick, na targach pojawiły się inne znane rozwiązania firm Ferag i WRH Marketing: systemy XtraWin i Domino. XtraWin, wdrożony również na polskim rynku (m.in. w drukarniach Presspubliki), to projekt zakładający efektywniejsze wykorzystanie istniejącego parku maszynowego przez drukarnie prasowe. Zakłada on możliwość drukowania na typowych maszynach gazetowych tzw. produktów półakcydensowych, które są następnie zszywane, obcinane i wzbogacane kolorową okładką z błyszczącego papieru. XtraWin zakłada też możliwość zszywania i obcinania produktów schodzących z maszyn heatsetowych w trybie on-line, także tych wyposażonych w aparat falcujący trzeciego łamu. Modułowość systemu pozwala na optymalny dobór odpowiednich rozwiązań (MemoStick, MemoFlag) i urządzeń (zszywających, obcinających, wkładkujących), dostosowanych do specyfiki drukarni i jej produkcji.
System usług serwisowych Domino ma natomiast zapewnić niezawodność urządzeń do dalszej obróbki stosowanych przez klientów Feraga, zaoferować profesjonalną obsługę serwisową w rozsądnej cenie, jak również przyczynić się do dłuższej żywotności sprzętu. Firma Ferag proponuje tu swoim klientom różne modele usług – od standardowej konserwacji urządzeń, aż po specjalistyczne wsparcie techniczne, mające na celu zoptymalizowanie całego procesu produkcji.
Z myślą o gościach z Polski, na stoisku przez cały okres targów byli obecni przedstawiciele firmy Ferag Polska.
więcej | Październik | Aktualności
Rozmowa z Jadwig? Tryzno, za?o?ycielk? Muzeum Ksi??ki Artystycznej w ?odzi

Muzeum Ksi??ki Artystycznej w ?odzi to miejsce wa?ne dla ka?dego mi?o?nika sztuki tworzenia ksi??ek. Za?o?one i prowadzone przez Jadwig? i Janusza Tryzno, oraz ich syna Paw?a, przyci?ga zarówno urokiem miejsca – Muzeum znajduje si? w zabytkowej willi na Ksi??ym M?ynie (ul. Tymienieckiego 24)*, nale??cej niegdy? do ?ódzkiego fabrykanta i konesera sztuki, Henryka Grohmana, jak i charakterem dzia?alno?ci. Muzeum mo?na nazwa? warsztatem, w którym powstaj? niezwyk?e projekty na pograniczu wielu dziedzin sztuki (artystów zwi?zanych z Muzeum ??czy idea korespondencji sztuk, jednak?e podporz?dkowana sprawie ksi??ki). Mo?na tu zobaczy? ksi??k? w mnogo?ci jej form, dotkn?? ró?nych materia?ów w niej u?ytych, obserwowa? proces realizacji projektów na ró?nych urz?dzeniach drukarskich, zrozumie? istot? przemian, których ksi??ka od wieków do?wiadcza. W Muzeum powstaj? nowe ksi??ki, odbywaj? si? wystawy, wyk?ady i zaj?cia edukacyjne. Równolegle s? tu gromadzone i remontowane zabytkowe urz?dzenia oraz maszyny poligraficzne. Powi?ksza si? te? biblioteka ksi??ek artystów polskich i zagranicznych, a tak?e ksi??ek o ksi??kach.
A wszystko zacz??o si? oko?o roku 1980, kiedy powsta?y pierwsze ksi??ki – teksty z?o?one z czcionek, odbite na pó?formatowej maszynie typograficznej na papierze r?cznie czerpanym, wraz z dodanymi oryginalnymi grafikami, oczarowa?y zwiedzaj?cych wystawy Muzeum w Polsce i na ?wiecie. Dzi? Muzeum korzysta z najnowszych technologii poligraficznych, które umiej?tnie ??czy z technikami dawnymi, w wyniku czego powstaj? oryginalne „obiekty ksi??kowe”.
Ide? prowadzenia i wspierania wszelkiej dzia?alno?ci edytorskiej zwi?zanej z ksi??k? artystyczn? ma uciele?ni? najnowszy pomys? Muzeum – Book Dome (ang. dome – sklepienie, kopu?a), czyli pracownia, która by?aby jednocze?nie ?wi?tyni? ksi??ki. Miejscem, w którym dziej? si? sprawy zwi?zane z ksi??k?, poj?t? uniwersalnie, tak jak uniwersalnym poj?ciem jest sztuka. Materialn? realizacj? pomys?u ma by? wy?o?enie ?cian budynku metalowymi czcionkami, symbolami ery Gutenberga, z?o?onymi we fragmenty specjalnie wybranych tekstów o ksi?dze. Elewacje budynku Muzeum zosta?yby w ten sposób wyposa?one w ogromne matryce drukuj?ce, które mo?na by?oby odczyta? po odbiciu wybranych fragmentów tekstów.
więcej | Październik | Wywiad
Halina Podsiadło
Proces starzenia się papieru i zachowanie się druków, książek i opraw w różnych warunkach ich przechowywania

Niniejszy artykuł powstał na podstawie referatu wygłoszonego na I Konferencji Poligraficznej dla Wydawców, która odbyła się na 9. Targach Książki w Krakowie w październiku ubiegłego roku. W pierwszej części artykułu, opublikowanej w numerze 4/2006 „ŚD” zaprezentowane zostały podstawowe ustalenia dotyczące procesu wytwarzania książki. W tej części artykułu autorka prezentuje pokrótce historię papiernictwa, wraz z kalendarium najważniejszych wynalazków, a następnie przechodzi do omówienia czynników mających wpływ na procesy starzenia się papieru. Omówione są między innymi testy pozwalające oszacować wpływ czynników zewnętrznych na utratę przez papier części jego właściwości.
więcej | Październik | Ochrona księgozbioru
Na pytania odpowiada prezes Polskiej Izby Książki, Piotr Marciszuk

ŚD: Jak ocenia Pan sytuację na rynku książki? Czy kryzys, który dało się odczuć w ubiegłych latach, można uznać za zażegnany? Jakie są, Pańskim zdaniem, prognozy na najbliższe lata?
Piotr Marciszuk: Generalnie sytuacja jest pozytywna, szczególnie jeżeli patrzymy na nią z punktu widzenia wielkości sprzedaży książek. Szacunki Łukasza Gołębiewskiego („Rynek książki w Polsce 2006”) za ostatnie dwa lata wykazują znaczące wzrosty. Poniżej przytoczę trochę danych.
Przychody ze sprzedaży książek (w cenach zbytu wydawców) wyniosły: w 2003 roku – 2 090 mln zł, w 2004 r. – 2 210 mln zł (+ 6%), a w 2005 r. – 2 460 mln zł (+11%)
Jeszcze bardziej widoczny jest wzrost sprzedaży książek (w cenach zbytu wydawców) z wyłączeniem publikacji szkolnych i fachowych: 2003 roku – 915 mln zł, w 2004 r. – 1 015 mln zł (11 %), a w 2005 r. – 1 225 mln zł (21 %)
Natomiast notujemy znaczący spadek sprzedaży w sektorze książki szkolnej i fachowej – co można stwierdzić na podstawie następujących danych, opublikowanych przez Łukasza Gołębiewskiego („Rzeczpospolita”, 16 marca 2006): w 2003 roku – 650 mln zł, w 2004 r. – 640 mln zł (–1,5%), w 2005 r. – 625 mln zł (–2,3%), a w 2006 r. – 590 mln zł (–5,6%) – prognoza.
więcej | Październik | Rynek
Na pytania odpowiada prezes łódzkiej Drukarni LCL Maciej Lewy

ŚD: Jak oceniają Państwo sytuację na rynku książki? Czy kryzys, który dało się odczuć w ubiegłych latach, można uznać za zażegnany? Jakie są, Państwa zdaniem, prognozy na najbliższe lata?
Maciej Lewy: Rynek książki jest dla nas rynkiem unormowanym, może dlatego, że postrzegamy go szeroko, jako rynek europejski. Opieramy naszą produkcję na współpracy z polskimi wydawnictwami edukacyjnymi i książkowymi, ale coraz więcej zleceń na druk książek napływa z krajów unijnych. Rynek książki oczywiście cały czas ewoluuje, przy czym zmiany idą w kierunku podwyższania jakości produktu, choćby poprzez typ oprawy.
więcej | Październik | Wywiad
W dniach 28–30 września b.r. w poznańskim Centrum Kultury „Zamek” odbyły się X Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej. Udział w Dniach biorą największe prestiżowe wydawnictwa, jak PWN, Wiedza Powszechna, PIW, Arkady, Ossolineum, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Bellona, Iskry, Wydawnictwa Sejmowe, Komunikacji i Łączności, Rebis, słowo obraz/terytoria, wydawnictwa medyczne, rolnicze, muzyczne, informatyczne, coraz liczniejsza grupa wydawców akademickich oraz przedstawicielstw naukowych oficyn zagranicznych, np. Harvard University, Hopkins University, Yale University, Cambridge itd.
Podczas licznych wydarzeń towarzyszących: konferencji, paneli, dyskusji, poruszane są tematy dotyczące m.in. prawa autorskiego, dystrybucji książki naukowej, specyfiki wydawnictw uczelnianych (rynek podręczników), zagadnień edytorskich. Dużym zainteresowaniem cieszą się cykle problemowe, np. „Typografia w książce specjalistycznej”, „Sztuka książki”, „Pogranicze – problemy i szanse partnerstwa kultur”.
więcej | Październik | Wydarzenie
Waldemar Busz
Wpływ właściwości papieru na wytrzymałość złącza klejowego i metody badania wytrzymałości opraw klejonych bezszyciowo

W pierwszej części artykułu (opublikowanej w numerze 12/2005 „Świata DRUKU”) omówione zostały podstawowe pojęcia dotyczące klejów, ich klasyfikacja i mechanizm tworzenia spoiny klejowej. W części II („ŚD” 2/2006) autor scharakteryzował kleje glutynowe i dyspersyjne stosowane w introligatorstwie przemysłowym. Część IV opracowania będzie dotyczyć klejów topliwych.

Wpływ właściwości papieru na wytrzymałość złącza klejowego
Przy oprawie bezszyciowej wytrzymałość złącza klejowego w znacznym stopniu zależy od grubości klejonego papieru. Arkusz papieru o gramaturze ok. 50 g/m2 ma grubość ok. 0,06 mm, tak więc powierzchnia spoiny klejowej jest bardzo mała. Przy papierach o gramaturze poniżej 50 g/m2 klejenie bezszyciowe jest bardzo problematyczne, zwłaszcza gdy grubość grzbietu przekracza 20 mm.
Papiery o gramaturze powyżej 50 g/m2 nadają się do oprawy bezszyciowej. Papiery o gramaturze powyżej 130 g/m2 nie powinny być klejone metodą bezszyciową.
Duży wpływ na jakość oprawy bezszyciowej ma kierunek włókna w papierze. Kierunek włókna powinien być równoległy do grzbietu wkładu. Przy kierunku włókien prostopadłym do grzbietu zła jest otwieralność książki.
więcej | Październik | Introligatornia
Wszechstronność
Müller Martini oferuje światową nowość: kompaktową maszynę do oprawy bezszyciowej Pantera. Maszyna stwarza ogromne możliwości, jeśli chodzi o rozpiętość formatów i szeroką paletę stosowanych technologii klejenia, jednocześnie nie zajmując dużych powierzchni produkcyjnych. Pantera, dzięki swojej wszechstronności, to znakomita oferta dla mniejszych introligatorni.
Maszyna umożliwia wykonanie różnorodnych opraw bezszyciowych z wydajnością do 4000 taktów na godzinę. Oprócz tradycyjnej techniki klejenia na gorąco, z wykorzystaniem konwencjonalnych klejów typu hotmelt, można w niej zastosować również klej poliuretanowy (PUR). Stanowi to dużą zaletę, ponieważ klej PUR jest coraz bardziej popularny, również w przypadku maszyn o średniej wydajności.
więcej | Październik | Maszyny i urządzenia
W dniu 12 września br. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Boss” w Warszawie odbyło się seminarium zorganizowane przez firmę Wolff Trading sp. z o.o. we współpracy z firmami Schmid Rhyner i GBC. Seminarium, zatytułowane „Do sukcesu przez jakość – Wolff Trading, twój partner w uszlachetnianiu”, obejmowało zarówno wykłady teoretyczne, jak i omówienie konkretnych zastosowań w praktyce. Podczas spotkania próbowano odpowiedzieć na pytania: Dlaczego warto stosować wysokiej klasy lakiery UV, termo-folie i zaawansowane technologie? Jak uniknąć błędów w lakierowaniu UV i laminowaniu? Jakie nowe możliwości dają te popularne metody uszlachetniania druku?
więcej | Październik | Obróbka wykończeniowa
Oczekiwania względem produktów poligraficznych w bezpośredni sposób przekładają się na oczekiwania wobec producentów farb i lakierów. Stąd też tak istotne jest podnoszenie jakości druku. Sposobów na to jest wiele – zwiększenie przestrzeni barwnej, lakierowanie, złocenie, stosowanie wyszukanych technologii z zastosowaniem na przykład farb Acrylac to zaledwie kilka przykładów.
Przykładowo: rozszerzenie przestrzeni barwnej bez dodatkowych nakładów, gdy ma się do dyspozycji tylko farby triadowe Hicos pozwala uzyskać do 540 tys. barw – gdy zazwyczaj jesteśmy w stanie osiągnąć ich niewiele ponad 400 tys.
Uzyskanie ciekawych efektów trójwymiarowych, holograficznych, szeroka paleta efektów metalicznych to efekty, które możemy osiągnąć wykorzystując technologię MFX. Technologia MetalFX® bazuje na czterech specjalnych farbach skalowych i na farbie srebrnej o najwyższym połysku do drukowania techniką mokro na mokro. Jest to również bardzo dobre narzędzie do zabezpieczenia produktów przed podrabianiem.
więcej | Październik | Obróbka wykończeniowa
Avargraf poszerza ofertę o maszyny PrintLam
Laminowanie jest jedną z częściej stosowanych metod uszlachetniania druków, przyczynia się do znacznego podwyższenia wytrzymałości powierzchniowej takich produktów, jak opakowania, okładki i obwoluty do książek, druki reklamowe, zwiększa również ich atrakcyjność wizualną.
Chcąc wyjść naprzeciw wymaganiom polskiego rynku poligraficznego i zaspokoić zapotrzebowanie klientów, firma Avargraf postanowiła poszerzyć paletę produktów dotychczas oferowanych drukarniom właśnie o maszyny do laminowania – z serii PrintLam, produkowane przez hiszpańską firmę Tauler Maquinaria, z siedzibą w Barcelonie.
W 1960 roku Talleres Tauler, jako pierwsza firma w Hiszpanii, rozpoczął w Valladolid produkcję urządzeń do laminowania na zimno. W roku 2004 Tauler Maquinaria zaprezentowała laminator Print-Lam CTI – nowoczesną maszynę będącą efektem rozwoju firmy. Do tej pory na świecie zainstalowano ponad 3000 maszyn hiszpańskiego producenta.
Maszyny z serii PrintLam mają budowę modułową i służą do jedno-stronnego laminowania na gorąco folią polipropylenową zadrukowanych arkuszy papieru i kartonu. Dostępne są jako cztery modele:
• PrintLam Basic
• PrintLam T
• PrintLam CT
• PrintLam CTI.
więcej | Październik | Maszyny i urządzenia
Od 18 do 20 września br. w Gnieźnie trwały Dni Otwarte firmy Henn Group Polska. Uczestniczyło w nich ponad sto pięćdziesiąt osób. Zaprezentowano liczne urządzenia introligatorskie produkowane przez chińskich partnerów Henn Group Polska: firmy Yawa, Guowang, Purple Magna i Henn Group.
Wrześniowe spotkanie było pierwszą imprezą typu Open House w historii istniejącej od niespełna roku firmy Henn Group Polska. Jej termin wybrano nieprzypadkowo – w dniach 18–20 września w Poznaniu odbywały się targi Taropak, skąd codziennie kursował specjalny autobus dowożący gości na Dni Otwarte. Wiele osób zainteresowanych chińską ofertą w dziedzinie postpress dotarło też do Gniezna samodzielnie. Część z nich wzięła udział w towarzyszącym imprezie otwartym turnieju tenisa stołowego Henn Group Open.
Największym urządzeniem prezentowanym podczas Dni Otwartych był automat wykrawający MW 1050 AII w formacie 1050×750 mm, firmy Yawa. Urządzenia z tej serii posiadają m.in. opcję wykrawania, dzielenia, wypychania i odbioru, są w pełni zautomatyzowane i cechują się modułową budową, pozwalającą na wykorzystywanie różnych zestawów funkcji. „Oferta firmy Yawa spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony polskich zakładów poligraficznych”. – powiedział Sławomir Wojtaś, dyrektor ds. marketingu Henn Group Polska. „Nasi drukarze mogli się z nią zapoznać najpierw podczas targów Ipex, a teraz w czasie Dni Otwartych. Mamy nadzieję, że spotkania te zaowocują kolejnymi kontraktami na dostawę urządzeń Yawa. Warto bowiem podkreślić, że tylko w tym roku w polskich drukarniach rozpoczęły pracę trzy automaty wykrawająco-złocące tej firmy”.
więcej | Październik | Relacja
Herbert Czichon
W poprzednich artykułach na temat form do fleksodruku omówione zostały technologie wykonywania form metodą laserowo-fotochemiczną („Świat DRUKU” nr 1/2001, s. 32–41) i metodą laserowego grawerowania („ŚD” nr 3/2001, s. 30–35). Tematem niniejszego artykułu są fleksodrukowe formy wymywane wodą. W części I zostały omówione formy powstałe z płyt fleksodrukowych stałych, natomiast część II (którą opublikujemy w nr 11/2006) będzie dotyczyć kompozycji ciekłych, ostatnio znowu szerzej stosowanych.
więcej | Październik | Fleksografia
W dniach 7–8 września 2006 r. we wnętrzach secesyjnego hotelu Savoy w Łodzi odbyło się Sympozjum Fleksograficzne zorganizowane przez firmę Scorpio – jednego z największych dostawców materiałów i urządzeń dla polskiego segmentu druku fleksograficznego. Patronem medialnym wydarzenia był „Świat DRUKU”. Na spotkanie przybyli przede wszystkim przedstawiciele drukarń, przygotowalni fleksograficznych, pracownicy Instytutów Poligrafii Politechniki Łódzkiej i Warszawskiej oraz producenci materiałów i urządzeń dla fleksografii – przedstawiciele firm, które na polskim rynku reprezentuje Scorpio.
więcej | Październik | Relacja
W dniach 18–20 września br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywał się 25. Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki Taropak. Wrześniową imprezę (licząc wraz z targami Polagra-Food) odwiedziło niemal 42 tys. zwiedzających z 48 krajów z całego świata.
więcej | Październik | Targi
Latem tego roku w firmie Polski Druk w Warszawie zainstalowano pierwszą w Polsce maszynę do wysokonakładowego, kolorowego druku cyfrowego Xeikon 500 D, dostarczoną przez Punch Graphix Eastern Europe. Inwestycja poszerza ofertę drukarni – wymusiły ją m.in. coraz większe wymagania klientów co do personalizacji, kodów kreskowych, numerowania. Potrzebne było rozwiązanie, które pomogłoby firmie działać na współczesnym rynku, a z drugiej strony umożliwiłoby współistnienie druku cyfrowego i offsetowego (w drukarni pracują dwie maszyny offsetowe Ryobi), co obecnie staje się niezbędne w poligrafii.
więcej | Październik | Maszyny i urządzenia
Natalia Magdalena Szrejder-Bruczko
Spojrzenie na sytuację branży poligraficznej regionu zachodniopomorskiego

Pierwsza drukarnia w Szczecinie powstała w 1533 roku. Dokładnie 60 lat wcześniej, w 1473 roku, krakowski warsztat Kaspra Straubego dał początek polskiemu drukarstwu. Od tamtej pory w poligrafii zmieniło się praktycznie wszystko – od techniki druku, poprzez klientów, po sam końcowy wyrób. Jedyne, co nie uległo zmianie przez wieki, to fakt, iż Szczecin w dziedzinie poligrafii wciąż pozostaje w tyle za innymi miastami Polski. Jednak na terenie województwa poligrafia powoli, lecz nieustannie rozwija się.
Oferta handlowa szczecińskich drukarń offsetowych wydaje się być interesująca i wszechstronna. Jak grzyby po deszczu powstają punkty usługowe oferujące błyskawiczny druk cyfrowy. Offset nie traci na popularności, najbardziej typowe formaty oferuje niemalże każda drukarnia. Witryny internetowe firm poligraficznych dumnie prezentują imponujące dokonania i przechwalają się liczbą liczących się na rynku klientów. A zdobycie „dużego” zleceniodawcy w województwie, w którym rodzima przedsiębiorczość praktycznie nie istnieje, jest nie lada wyzwaniem. Toteż większość podejmowanych działań marketingowych koncentruje się na już pozyskanym kliencie i ma na celu utrzymanie go. Jest to szczególnie wyraźne w przypadku drukarń offsetowych, których przedstawiciele zgodnie przyznają, iż wszelkie zabiegi promocyjne starają się ograniczyć do minimum, ponieważ i tak najskuteczniejszą formą reklamy jest poczta pantoflowa.
więcej | Październik | Rynek
W dniu 5 września br. w Muzeum Historii Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej odbył się wernisaż wystawy grafik Andrzeja Nowickiego. Nowicki jest grafikiem i nauczycielem. Wykonuje drzeworyty. Prowadzi autorską galerię. Uczy introligatorstwa w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach; na wystawie pokazał także cztery prace swoich uczniów – repliki historycznych opraw książek. W ramach wernisażu grupa aktorska pod kierunkiem Teresy Stokowskiej--Gajdy zaprezentowała dialogi i wiersze Andrzeja Nowickiego oraz K.I. Gałczyńskiego. Artysta napisał w katalogu wydanym w formie jedno-dniówki: „Na wystawie zobaczą Państwo najnowszy cykl Plac Wolności oraz eksperymentalne druki z kuli o średnicy jednego metra, osiemnastometrowy drzeworyt Piękne Heleny, drzeworyty Spragnione, Atlas, Anna Fiok, Wizje serca dam, 45 autoportretów, Panny, madonny, hetery i ich matryce-matki z olchy, sosny, dębu, gruszy. Warto je pokazać w czasie wszechobecnych twardych dysków”. Ponadto w jednodniówce znalazł się dodatek „Szkice o matrycy” – tekst poświęcony najciekawszym formom matryc używanych przez człowieka od paleolitu do dziś.
więcej | Październik | Relacja
Andrzej Nowicki
Artykuł ten to kontynuacja moich badań nad rolą matrycy w procesie powielania i drukowania. Tym razem podjąłem próbę zbadania znaczenia pieczęci w Księgach Biblii i dzięki temu dotarłem do „Pieśni nad pieśniami”. Cieszy mnie to, że dzięki moim badaniom nad matrycą w grafice i druku zobaczyłem „Pieśń...” na nowo. Bo przecież Biblii nie wolno po prostu czytać, trzeba ją odkrywać...
Pieczęć jest starą formą grafiki. Jej prawnukami są matryce drukarskie i komputerowe. Człowiek potrzebuje zabezpieczenia własności. Tłok pieczętny utrzymuje porządek zarówno ziemski, niebiański, piekielny, jak i „porządek” miłości. O tym dowiedziałem się z Biblii, w której ponad sześćdziesiąt1 razy jest mowa o pieczęci.
więcej | Październik | Z historii

  | < 1 >  2  Następny >>


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o