Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Maj


Aktualne oczekiwania rynku wymagają od nas łączenia podczas realizacji jednego zlecenia różnych technik druku. Rosną również wymagania dotyczące wierności reprodukowania barw, maleje liczba zamówień jednostkowych. Te i inne zmiany powodują, że coraz częściej technika druku offsetowego jest łączona w sposób komplementarny z techniką druku cyfrowego. W przypadku offsetu zakres pomiarów, których można dokonać, jest powszechnie znany.
Co można zmierzyć i jak wiele informacji można uzyskać z jednego arkusza? Oczywiście wszystko zależy od ilości i rodzaju elementów pomiarowych, które zostały na arkuszu umieszczone. Dane uzyskane z pomiarów często mogą posłużyć jako punkt wyjścia do implementacji procesu standaryzacyjnego w drukarni. Aktualne normy dotyczące druku offsetowego (ISO 12 647-2) jednoznacznie określają cele, które powinno się osiągnąć podczas poprawnie wykonanej produkcji poligraficznej. Oto parametry, które możemy zmierzyć podczas wizyty naszego technika: pole pokrycia form drukowych; przyrosty punktów rastrowych; gęstość optyczna wzdłuż arkusza; określenie optymalnej grubości warstwy farby w odniesieniu do podłoża drukowego; określenie grupy podłoża drukowego; przedstawienie gamutu barwnego możliwego do zreprodukowania; określenie wartości Lab dla barw pierwszo- i drugorzędowych; możliwość skontrolowania roztworów nawilżających.
Pomiarów tych dokonywaliśmy także na naszym stoisku podczas targów Poligrafia 2007. Dzięki możliwości zobaczenia zakresu pomiarowego naszego mobilnego laboratorium w praktyce część klientów już zarezerwowała terminy spotkań z naszymi technikami.
Należałoby zadać więc sobie teraz pytanie, które z pomiarów powinny być wykonywane podczas realizacji zleceń w technologii cyfrowej. Oczywiście należy pamiętać o niebagatelnym wpływie podłoża drukowego na barwę wynikową. Kolejnym niezwykle ważnym elementem jest kontrola pól pokrycia i korekta krzywych druku. Mając na uwadze komplementarność technologii offsetowej z technologią cyfrową należy dokonać pomiarów barwometrycznych odbitki kontrolnej.
więcej | Maj | Kontrola jakości
Rozmowa z Anną Urbańską, wiceprezesem zarządu i dyrektorem ds. strategii marki w warszawskiej firmie Monobrand sp. z o.o. i Marcinem Wołkiewiczem, który pracuje na stanowisku Client Service/Coordinator w tejże firmie

Świat DRUKU: Jak najlepiej, Pani zdaniem, zdefiniować popularne w ostatnim czasie terminy „marka” i „branding”?
Anna Urbańska: Marka i branding to terminy faktycznie popularne, tylko używane nie do końca we właściwy sposób – przynajmniej tak się wydaje patrząc z perspektywy mojej wieloletniej pracy. Często firmy mówią, że mają markę, albo że zajmują się markami, a tak naprawdę marka jest efektem końcowym, pewnym stanem faktycznym. Bardzo często mówi się, że jeśli jakiś produkt lub firma ma nazwę, ma logo, to ma już markę. Nawet jeśli produkt czy firma dopiero powstały, już się mówi, że ma markę, chociaż w istocie na markę w sensie definicyjnym trzeba sobie zasłużyć, trzeba ją wypracować, a to zwykle trwa lata.
Natomiast „branding” jest procesem budowania marki w świadomości odbiorców. Jeśli zaczynamy produkować np. wodę, nazwiemy ją i damy jej określony znak, nie oznacza to jeszcze, że produkowana woda ma już markę. Aby ją stworzyć, trzeba zająć się całym procesem budowania marki w świadomości klienta – i to jest właśnie branding. Jest to zatem zestaw metod i narzędzi służących budowaniu marki. Proces ten zwykle wymaga czasu.
ŚD: Czy jest jakiś standardowy czas budowania świadomości marki?
AU: Każdy przypadek jest indywidualny. Proces kreowania i potem komunikowania marki w każdej firmie wygląda inaczej. Wszystko zależy od wielkości firmy, od tego, co chce o sobie powiedzieć, czy chodzi o budowanie marki produktu, czy firmy, czy może osoby lub przedsięwzięcia...
Marcin Wołkiewicz: ...Wszystko zależy od pomysłu...
więcej | Maj | Wywiad
Podczas tegorocznych targów Euro-Reklama OUTDOOR EXPO Wydawnictwo „Polski Drukarz” sp. z o.o., wydawca magazynów „Świat DRUKU” i „Pro-KREACJA”, zorganizowało przy współpracy Międzynarodowych Targów Poznańskich kolejną edycję warsztatów i pokazów praktycznych „Reklama w wielkim formacie”, związanych z kreacją, planowaniem i realizacją kampanii outdoorowych, w tym z drukiem wielkoformatowym.
Pierwszy blok tematyczny dotyczył reklamy w wielkim formacie – pod patronatem „Pro-KREACJI” odbyły się prezentacje: „Ploter w pracowni reklamy wizualnej”, którą wygłosił Jakub Rozpendowski (Epcot Polska sp. z o.o.), oraz „Zastosowanie wydruków wielkoformatowych do wykonania systemów wystawienniczych”, przygotowana przez firmę Mado Media.
więcej | Maj | Relacja
W dniu 19 kwietnia br. w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość związana z 10. urodzinami SG Equipment Leasing Polska. SGELP jest częścią departamentu usług detalicznych i finansowych banku Société Générale, a ściślej mówiąc: jednej z największych w Europie grup kapitałowych zajmujących się finansowaniem ruchomych środków trwałych – SG Equipment Finance. SG Equipment Finance należy do czołówki firm leasingowych w Europie; grupa obsługuje ponad 150 tys. klientów, zatrudnia ponad 1800 osób.
Do Grupy należy właśnie SG Equipment Leasing Polska, która działa na naszym rynku od 21 marca 1997 roku i jest obecnie jednym z liderów wśród podmiotów finansujących inwestycje w branży poligraficznej.
Przybyłych gości powitał – po polsku – Jean-Marc Mignerey, Chief Executive Officer Grupy SG Equipment Finance, jak również przewodniczący komitetu wykonawczego LeaseEurope – organizacji zrzeszającej narodowe związki przedsiębiorstw leasingowych w Europie. Kolejnym punktem programu tego wieczoru było wręczenie okolicznościowych nagród pracownikom firmy z najdłuższym stażem.
Rok 2006 był dla SGELP niezwykle udany i firma utrzymała dominującą pozycję na rynku leasingu maszyn poligraficznych. Wartość netto aktywów przekazanych w lea-sing w roku 2006 przekroczyła miliard złotych (dokładnie: 1015 mln zł), ale fakt ten nie powinien dziwić, ponieważ takie były założenia planu biznesowego firmy. Wartość netto aktywów przekazanych w leasing w roku 2005 wyniosła 757 mln złotych, tak więc był to wzrost na poziomie 34%.
więcej | Maj | Relacja
Wiesław Cetera
Czerwona Królowa, jedna z postaci z „Alicji w Krainie Czarów”, wiecznie biegła. Biegła, biegła, bo gdyby zatrzymała się, umarłaby. Syndrom Czerwonej Królowej zaraża większość właścicieli i menedżerów firm poligraficznych. Walka o niższe koszty i wyższą jakość trwa w każdej drukarni – kto w porę nie dostrzeże grożącego niebezpieczeństwa, ginie.
Klasyk ekonomii i twórca teorii innowacji Joseph A. Schumpeter[1] właśnie w tej teorii dostrzegał istotę rozwoju. Sprawcą wszystkich procesów innowacyjnych jest bez wątpienia przedsiębiorca, który z sobie tylko znanych powodów szuka nowych rozwiązań technologicznych i rynkowych nisz, w perspektywie dostrzegając swój sukces.
Spojrzenie na innowacje[2] przez pryzmat przedsiębiorcy jest zgodne z druckerowską[3] koncepcją określającą innowacje jako szczególne narzędzie przedsiębiorcy, dzięki któremu uruchamia, inicjuje on nowe przedsięwzięcia gospodarcze. Tę szczególną rolę przedsiębiorcy potwierdzają przeprowadzone badania: „Z doświadczeń krajów wysoko rozwiniętych wynika, że współcześnie motorem postępu technicznego nie jest naukowiec (placówka naukowa), lecz innowacyjnie zorientowany przedsiębiorca (przedsiębiorstwo innowacyjne)”[4].
Badania ujawniły stosunkowo dużą aktywność innowacyjną firm poligraficznych (tabela 1). Zdecydowana większość innowacji miała charakter przedsięwzięć technologicznych. Jest to zrozumiały proces, bowiem po latach niebytu prywatnego sektora w poligrafii młode firmy nadrabiały stracony czas. Maszyny i urządzenia poligraficzne płynęły do Polski falą, której rozmiar był wprost proporcjonalny do rosnącego rynku i możliwości finansowych firm. Lata 90-te to okres budowania przewagi konkurencyjnej głównie na technologii i możliwościach produkcyjnych. Potrzeby rynku rosły i sam fakt wydrukowania produktu był ważniejszy od jego jakości. Aż 59 (50,43%) firm zrealizowało innowacje technologiczne inwestując (najczęściej) w nowe technologie. 34 (29,06%) podmioty wprowadziły innowacje organizacyjne, a 33 (28,21%) marketingowe.


więcej | Maj | Organizacja i zarządzanie
Piotr Paszkowski
Masowy wyjazd młodych ludzi do pracy za granicą i utrzymanie liberalnych zasad przechodzenia na emeryturę spowodowały, że w wielu branżach zaczęło brakować rąk do pracy. Tendencja ta spowodowała, że pracodawcy są skłonni więcej płacić swoim pracownikom, co już znajduje odbicie we wzroście średniej płacy krajowej. Niestety, główny strumień dodatkowych pieniędzy przepływa „pod stołem”, bowiem władza nie robi nic, aby zachęcić podatników do dzielenia się dobrobytem. Co prawda projektowana jest obniżka składki rentowej, ale ten ruch powinien był być wykonany z chwilą, gdy pierwsze sto tysięcy rodaków ruszyło „za chlebem”, a nie teraz, kiedy już praktycznie ostatni „gaszą światło” ulatując w lepsze strony. Nadzieja na ich rychły powrót do ojczyzny nie ma racjonalnego uzasadnienia. Znamienną była wypowiedź angielskiego kibica, który gratulując Polakom zwycięstwa w wyścigu do organizacji EURO 2012 zadał retoryczne pytanie: a kto wam wybuduje potrzebne stadiony, drogi i koleje, skoro wasi najlepsi fachowcy siedzą u nas? No właśnie. Kto?
Klinicznym przykładem braku mobilności na rynku pracy są urzędy pracy właśnie, które z uporem godnym lepszej sprawy prowadzą nadal kursy bukieciarstwa oraz aktywizacji zawodowej osób po pięćdziesiątce proponując im otwarcie własnego biznesu. Taka polityka (a raczej jej brak) ma swoje odzwierciedlenie w statystyce, z której jasno wynika, że odpływ bezrobotnych z rejestrów jest niewspółmiernie niski w stosunku do powstających i zwalnianych miejsc pracy. Świadczy to o tym, że nad Wisłą najbardziej atrakcyjnym zawodem jest nadal bycie bezrobotnym. Znam osobiście paru pracodawców, którzy od ręki są skłonni zatrudnić po kilkunastu kierowców i operatorów sprzętu budowlanego, ale podaż tego typu fachowców jest na wyczerpaniu i nawet atrakcyjne zarobki nie są w stanie nic zdziałać.
Kolejni reformatorzy systemu oświatowego, z aktualnym ministrem na czele, doprowadzili do stanu, w którym kształcenie absolwentów ma się nijak do potrzeb rynku pracy. Wypuszczanie coraz to nowych zastępów specjalistów od zarządzania i marketingu, logistyków, specjalistów od zarządzania zasobami ludzkimi, jest działaniem sprzyjającym zasilaniu wyłącznie szeregów beneficjentów zasiłku dla bezrobotnych. Nie trzeba być wybitnym analitykiem rynku pracy, aby wiedzieć, że wyzwaniem dla systemu oświaty jest reaktywacja szkolnictwa zawodowego, a nie problem mundurków czy też oceny religii na świadectwie szkolnym. Przy aktualnym stanie priorytetów w oświacie może się okazać, że zanim pierwsze zastępy potrzebnych fachowców opuszczą szkolne mury, gasnąć będą ostatnie światła na stadionach EURO 2012, z tym że niekoniecznie będą to polskie stadiony...
więcej | Maj | Felieton
Andrzej Kuśmierczyk
„Jeszcze nigdy starość – czasem tak trudna do zaakceptowania – nie została pokazana w reklamie tak dosłownie i uczciwie jednocześnie. Kampania «Pro-Age» Dove jest kolejnym odważnym podjęciem jednego z najważniejszych wyzwań marketingowych nadchodzących lat. Kampania przedstawia kobiety piękne acz dojrzałe, a wśród nich kilka zdecydowanie zaawansowanych wiekiem. Kolejny strzał w dziesiątkę – kampania odnosi sukces, ale też inspiruje do dyskusji o nowym spojrzeniu na starość. Tej tendencji marketerzy nie mogą przeoczyć”. („Marketing przy kawie” nr 192, 11-04-2007, http://www.marketing-news.pl/article.php?ar; fragment)

Ona nie znała jego i mimo pewnej nieśmiałości spoglądała na niego częściej niż na innych. On już wcześniej zwrócił na nią uwagę, ale nie wiedział, jak ona zareaguje na jego zainteresowanie. Ucieszyło go jej spojrzenie. A że mieszkali blisko, to coraz częściej uśmiechali się do siebie. Później rozmawiali, chodzili na spacery. Aż w końcu on oświadczył się, a ona oświadczyny przyjęła. Ślub był ładny. Po dwóch tygodniach wszystko się popsuło. Ona stwierdziła, że wyszła za mąż za świnię i zboczeńca, i że nie chce mieć z nim nic wspólnego. Byłem akurat blisko i zapytałem, co takiego się stało, że tak radykalnie zmieniła zdanie. Przecież była tak zakochana. Wówczas opowiedziała, że zaproponował jej sposób kochania się, który ona uznaje za zboczony i nigdy sobie nie pozwoli na takie perwersje. Pokazała mi zdjęcie, zdjęcie pornograficzne, przedstawiające ów sposób kochania się. On pokazał jej tę fotografię. Zapytałem, czy na pewno nie stać jej na coś całkiem nowego, mimo że jest to tak egzotyczne z punktu widzenia jej dotychczasowego doświadczenia. Zdecydowanie powiedziała „nie”. Poprosiłem: spróbuj. Nie widzieliśmy się kilka tygodni. Kiedy znów ją zobaczyłem, zapytałem „i jak”? A ona rozczerwieniła się odwracając spojrzenie. To był najbardziej intymny rumieniec, jaki widziałem. Zrobili to! Ona miała wtedy 84 lata, on – 86. Rzecz działa się w domu starców.
więcej | Maj | Felieton

<< Poprzedni  1  | < 2 > 


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o