Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Listopad


...i rozwi?zania Konica Minolta

Rozmawiamy ze S?awomirem Jenkiem, specjalist? ds. systemów informatycznych w Imperial Tobacco Polska S.A.:
„?wiat DRUKU”: Co wp?yn??o na podj?cie decyzji o zakupie nowych urz?dze? do druku cyfrowego dla Pa?stwa firmy?
S?awomir Jenek: G?ównym powodem by?a ch?? obni?enia kosztów wydruków. Niebagatelny wp?yw mia?a równie? potrzeba wymiany parku maszynowego: urz?dze? kopiuj?cych i drukarek. Kolejnym istotnym czynnikiem by?o przeniesienie zarz?dzania wszystkimi urz?dzeniami do Dzia?u Systemów Informatycznych i zintegrowanie systemu zarz?dzania wydrukami i kopiami z naszymi kartami zbli?eniowymi. Karty te stosujemy w wielu sytuacjach: p?acimy nimi bezgotówkowo za obiady w kantynie, umo?liwiaj? one skorzystanie z parkingu oraz dost?p do niektórych wa?nych stref czy pomieszcze?, rejestruj? czas pracy i umo?liwiaj? skorzystanie z urz?dze? wielofunkcyjnych. Po zbli?eniu karty do czytnika, czyli identyfikacji, wybieramy opcj?: czy chcemy kopiowa?, czy drukowa?. Co wa?ne, nie musimy drukowa? wszystkiego, co do drukarki trafi?o; mo?emy wybra? tylko to, co nas interesuje.
więcej | Listopad | Druk cyfrowy
W dniu 11 września br. w siedzibie Kodak Graphic Communications Group EMEA w Waterloo (Belgia) odbyło się spotkanie prasowe dla dziennikarzy z wydawnictw branży poligraficznej z regionu Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu. Przedstawiciele firmy Kodak zaprezentowali reprezentantom prasy branżowej osiągnięcia firmy, nowości w dziedzinie druku cyfrowego, CtP oraz workflow. Pokazano także centrum demonstracyjne Kodak GCG EMEA.
Katja Poetzsch, GCG Marketing Manager for Europe, Africa and Middle East, powitała przybyłych dziennikarzy i zaprezentowała przebieg dnia prasowego. Następnie głos zabrał Stephan Lievain, wiceprezes do spraw marketingu, który omówił strukturę, organizację i przekazał najważniejsze aktualne informacje na temat Kodak GCG. Przedstawił także strategię dotyczącą druku cyfrowego. W swoim wystąpieniu zauważył, że Kodak jako marka jest rozpoznawalny i szanowany na całym świecie; każdego dnia pojawia się w życiu ponad pół miliarda ludzi. Firma Kodak przeszła w ostatnich latach proces transformacji strukturalnych, głównie ze względu na zmianę zapotrzebowania rynku i coraz większą popularyzację systemów cyfrowych. W chwili obecnej Kodak składa się z trzech podstawowych komórek: Film Products Group, Consumer Digital Imaging Group oraz Graphic Communications Group, zajmującej się oprogramowaniem systemów workflow, cyfrowymi maszynami drukującymi, cyfrowymi systemami do naświetlania form drukowych, skanerami, systemami do proofingu oraz urządzeniami do cyfrowej produkcji wydruków transakcyjnych. Technologia cyfrowa to teraz najważniejsza część działalności Kodaka. Stephan Lievain podkreślał, że sam druk jest istotną i niezbędną częścią całego świata mediów; to drukowane reklamy są nadal najbardziej popularne. A rozwój i wzrost znaczenia druku cyfrowego jest olbrzymi. To druk cyfrowy pozwala na mailing bezpośredni, personalizację czy coraz modniejsze w ostatnim czasie rozwiązania transpromo. Z wyników sondażu przeprowadzonego wśród drukarzy wynika, że to właśnie druk cyfrowy zmiennych danych będzie się nadal najszybciej rozwijał. Obecnie technika druku cyfrowego jest już sprawdzona i osiągnęła silną pozycję na rynku. Teraz przyszedł czas na jej udoskonalanie.
więcej | Listopad | Relacja
Firma Océ wprowadziła na rynek nową generację wielokrotnie nagradzanych czarno-białych maszyn arkuszowych z rodziny VarioPrint 6000, zdaniem producenta najbardziej wydajnych jednoprzebiegowych cyfrowych urządzeń drukujących w trybie dwustronnym. Nowe funkcje są dostępne w postaci upgrade’u programowego stosowanego we wszystkich modelach z rodziny VarioPrint 6000, także tych dotychczas zainstalowanych.
Nowej generacji maszyny z rodziny VarioPrint 6000 mają rozszerzone możliwości w zakresie automatyzacji przepływu prac i interoperacyjności, co pozwala na zbudowanie systemu workflow oferującego maksymalną wydajność produkcji. Klienci korzystający z różnych aplikacji mogą wysyłać pliki bezpośrednio do maszyny, bez potrzeby przeprogramowywania czy zmian w systemie workflow. Oznacza to, że system firmy Océ może zastąpić inne systemy stosowane w różnych środowiskach produkcyjnych bądź z nimi współpracować. Nowa, oparta na formacie PDL i etykietach pracy (job tickets), architektura oferuje większe możliwości w zakresie kombinacji PDL/job ticket. Z kolei szersze możliwości w zakresie tworzenia job tickets to bardziej wydajny workflow. W rezultacie powstaje wszechstronny system pozwalający na organizację produkcji poligraficznej w oparciu o szczególne wymagania i wytyczne ze strony klienta. Użytkownik maszyny może zdefiniować do 10 kolejek prac, zaś różne zlecenia mogą być zbierane i drukowane jako jeden zestaw.
więcej | Listopad | Druk cyfrowy
Warsztaty odbyły się 8 października br. w warszawskiej siedzibie Spandeksu. Z zaproszenia skierowanego do firm zajmujących się profesjonalnym oklejaniem pojazdów skorzystało prawie stu klientów. Podczas dwóch trzygodzinnych sesji uczestnicy warsztatów wzięli udział w pokazie oklejania samochodu dostawczego fiat ducato. Na zaproszenie Spandeksu warsztaty poprowadził Manfred Hunold z firmy Stema, który od prawie 25 lat zajmuje się profesjonalnym oklejaniem pojazdów. Do jego obowiązków należy m.in. szkolenie specjalistów od oklejania pojazdów na całym świecie, a w jego portfolio zawodowym są auta sportowe, wyścigowe, samochody ratunkowe oraz inne pojazdy. Uczestnicy obejrzeli katalog z realizacjami prowadzącego, co na większości z nich zrobiło duże wrażenie.
Warsztaty wspólnie z ekspertem prowadziła Monika Hagno, Sales Manager w firmie Spandex. Dla lepszej ekspozycji szczegółów pokazy transmitowano za pomocą kamery na dwa duże ekrany plazmowe, a całość warsztatów była nagrywana. Na tej podstawie Spandex przygotowuje materiał szkoleniowy na DVD.
więcej | Listopad | Relacja
Pod hasłem „Dokończ to, co zacząłeś” odbywały się od 9 do 11 października w Katowicach i od 16 do 18 października w Warszawie kolejne już Dni Otwarte firmy Duplo Polska. Pierwsza z imprez zorganizowana była przy współudziale firmy Tadan – dystrybutora na Polskę południową urządzeń Duplo. Podczas obu spotkań zaprezentowano najnowsze rozwiązania firmy Duplo International – producenta i dostawcy urządzeń do drukowania oraz obróbki końcowej.
„Podczas Dni Otwartych zaprezentowaliśmy pełne możliwości urządzeń, które znajdują się w naszej ofercie – mówi Gabriela Swat, Marketing Manager w firmie Duplo Polska – kładąc szczególny nacisk na najnowsze rozwiązania, w tym na oklejarkę produkcyjną DuBinder DPB-500 i urządzenie do cięcia i bigowania Docucutter DC-615 PRO. Oba urządzenia to unikalne, innowacyjne i wielofunkcyjne systemy, które gwarantują wysoką jakość i wydajność”.
więcej | Listopad | Relacja
Od 25 do 28 października trwały w Krakowie 11. Krajowe Targi Książki. Zgromadziły 438 wystawców z Polski i zagranicy, w imprezie udział wzięło prawie 400 znakomitych gości. Program imprez towarzyszących obejmował ponad 400 wydarzeń targowych, w tym liczne wystawy, spotkania z autorami, koncerty i dyskusje branżowe.
Redakcja miesięcznika „Wydawca”, Arctic Paper i Targi w Krakowie ogłosiły wyniki Konkursu na Książkę Edytorsko Doskonałą EDYCJA 2006/2007. Nagrodę główną otrzymało Wydawnictwo Arkady za album „W kręgu arcydzieł. Zbiory sztuki w Polsce” – za perfekcyjną realizację udanego projektu graficznego, czyli połączenie typografii, obrazu, sztuki poligraficznej i użytych materiałów w całość bliską doskonałości. Nagrodę specjalną Arctic Paper przyznano wydawnictwu Biuro Literackie – za antologię przekładów wierszy poetów amerykańskich „O krok od nich” – nagrodą byłą paleta dowolnego papieru marki Munken. Przyznano też dyplomy honorowe dla twórców nagrodzonej książki. Otrzymali je: prof. Maciej Buszewicz (za projekt graficzny), red. naukowy prof. Anna Lewicka-Morawska, Olsztyńskie Zakłady Graficzne Ozgraf SA za druk i oprawę – nagrodę odebrał prezes drukarni Ryszard Maćkowiak.
więcej | Listopad | Wydarzenie
Halina Podsiadło
Ujęcie niewskaźnikowe
W tym miejscu zostaną przedstawione czynniki mające wpływ na strategię inwestycji w branży poligraficznej niemożliwe do ujęcia zależnością od jakiegoś miarodajnego wskaźnika. Zmiany powodowane tymi czynnikami są poglądowe, szacowane przy pomocy sondaży, nie zyskują znaczenia wskaźnikowego (w ujęciu takim, jak w przypadkach opisanych wcześniej (zobacz „ŚD” nr 10/2007).
Założenia poczynione we wstępie stały się elementem decydującym o przyporządkowaniu zależności opisanych uprzednio do grupy czynników wskaźnikowych. W literaturze zostałyby one przyporządkowane do czynników niewskaźnikowych, bez podejrzeń o ryzyko popełnienia błędu merytorycznego. Przesłanki takiego ich potraktowania wynikają z próby odnalezienia istniejących zależności oraz wskazania potrzeby ich określenia, pomimo trudności w sprecyzowaniu zakresu popełnianego błędu.
więcej | Listopad | Ekonomika przedsiębiorstwa
Piotr Paszkowski
Wbrew pozorom dla jakości prawa i sytuacji na rynku pracy niewielkie znaczenie ma fakt, czy przy władzy jest taka, czy inna opcja polityczna (mówię o tym w kontekście wyników ostatnich wyborów parlamentarnych). Tu decydują elementy ekonomii, siła przebicia reprezentacji pracodawców i związków zawodowych, a w największej mierze – fakt przynależności Polski do struktur unijnych.
Przez lata wmawiano nam, że płace w Polsce są bardzo niskie z uwagi na koszty pracy ponoszone przez pracodawców. Wystarczyło jednak, że „młoda krew” odpłynęła z kraju, a bez żadnej ingerencji rządu płace skoczyły do poziomu, o którym jeszcze przed rokiem nikomu się nie śniło, zaś aby objąć dobre stanowisko, nie trzeba już być młodym, wykształconym i do tego z doświadczeniem.
Z mojej obserwacji wynika, że pracodawcy do niedawna utyskujący na owe koszty pracy bez mrugnięcia okiem wykładają na stół pieniądze, aby tylko zatrzymać pracownika. Bieda tylko w tym, że z uwagi na pazerność fiskusa jest to kasa wypłacana częstokroć „pod stołem”. Nie słyszałem jeszcze jednak od nikogo, aby część tego dobrobytu przeznaczył dobrowolnie na zabezpieczenie sobie starości. Marek Belka stworzył podatek, który wyleczył skutecznie ludzi z nawyku oszczędzania. W ramach solidarnego państwa nawet najmniejszy zysk od kapitału w 1/5 wzbogaca rządzących, a nie zapobiegliwego obywatela. Nie trzeba mieć Nobla z ekonomii, aby przewidzieć, że taka sytuacja przysporzy nam w przyszłości wielu emerytów, których ze względu na niskie dochody pracująca część społeczeństwa będzie zmuszona objąć socjalną opieką. Zatem kolejne partie polityczne dochodząc do władzy obiecują poprawę losu najuboższym, przy realizacji tej obietnicy sięgając do kieszeni podatników. Ci z kolei będą przelewać kasę pod przysłowiowym stołem i mamy zabawę na całe pokolenia – dopóki ktoś nie powie: basta!
więcej | Listopad | Felieton
Pewnego razu zobaczyłem na własne oczy, że warunki dobrego funkcjonowania firmy zostały zastosowane i zrealizowane – działo się to tak daleko, że dzieciom tłumaczy się taką odległość: „za górami, za lasami...”, a dorosłym: „na innej planecie, w odległej galaktyce...”.
W tej firmie panował porządek oparty na przestrzeganiu procedur. Ludzie wiedzieli, co mają robić, i robili to wielokrotnie, coraz lepiej. No więc panował ład i porządek. Przekazywanie zadania do dalszego opracowania następowało wręcz bez żadnych wyjaśnień, ponieważ następny wiedział dokładnie, co zrobił poprzednik. Każde stanowisko było wyraźnie oddzielone rzetelnym przepisem i wszyscy wiedzieli, jakie mają obowiązki. Delegowanie zadań następowało więc automatycznie. Każdy pracownik rozumiał swoje zadania, brał za nie odpowiedzialność. Stanowiska były dobrze uzbrojone technicznie – ludzie pracowali wygodnie, mając zaufanie do używanego sprzętu. Praca przebiegała w elastycznych ramach czasowych. Czasem ktoś przyszedł później do pracy, czasem ktoś wyszedł wcześniej. Wiadomo było, że i tak wszyscy zrobią, co do nich należy. Ludzie widzieli w firmie wspólne przedsięwzięcie, które przynosi im godziwe zarobki, więc pracowali chętnie i z należytą dbałością. Mieli poczucie dobrze wykonanych zadań i byli dumni ze swojej firmy i pracy, którą w niej wykonują. Powoli zmieniał się zakres obowiązków pracowników, dzięki czemu mieli oni poczucie osobistego rozwoju. Było nawet tak, że powołano niekontrolowany fundusz, z którego każdy mógł korzystać i wydawać pieniądze, jak chciał. Można było pójść do knajpy lub na basen za pieniądze firmy. Ale można było wydać pieniądze na dodatkowe szkolenie, które przydatne byłoby z punktu widzenia interesu przedsiębiorstwa. Nie wiedzieć czemu pracownicy chętniej wydawali pieniądze na kursy niż na wesołe miasteczko. Interes kwitł i firma zaczęła budzić zainteresowanie konkurencji i innych, którzy chcieli wiedzieć, dlaczego jest tak dobrze. Okazało się w końcu, że tajemnica sukcesu tkwi w braku – braku kierownictwa, rady nadzorczej, dyrekcji, nadzoru zmianowego, kontroli wydatków i etatowych brygadzistów.
I wszyscy chcieli się nauczyć tak robić firmę. I wtedy przyjechali, jak Lem ich nazywał – „lepniacy z planety bladawców”. Nauczyli się bardzo szybko, co to jest firma, i zaraz zaczęli wprowadzać zmiany. A zmiany wypływały z ich starych lęków i pragnień – nienawiści, zachłanności, chciwości, pogardy, agresji, przekonania o własnej nieomylności i głupocie partnerów, dążenia do natychmiastowych pożytków za cenę krzywdy innych, o wyższości świństwa nad uczciwością, bezkarności i władztwie.
więcej | Listopad | Felieton

<< Poprzedni  1  | < 2 > 


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o