Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Grudzień


Sukces I Konferencji Akademia Zarządzania Barwą
Prawie 400 osób wzięło udział w I Konferencji z cyklu Akademia Zarządzania Barwą, zorganizowanej przez Wydawnictwo Polski Drukarz sp. z o.o., która odbyła się 21 listopada br. w Centrum Expo w Warszawie. Tak wielkiego zainteresowania konferencją o tematyce branżowej od dawna nie notowano.
Myślą przewodnią konferencji było pokazanie, jak zastosować Color Management na każdym etapie procesu poligraficznego i zagwarantować wysoką jakość druku; jakie urządzenia pomiarowe i kalibracyjne, w jaki sposób i w jakim celu warto stosować w produkcji poligraficznej. Konferencja była przeznaczona dla fotografów, grafików, studiów DTP, studiów prepress, drukarń.
Słuchacze podkreślali wysoki poziom merytoryczny konferencji. Uczestnicy i partnerzy głośno wyrażali zadowolenie z wzięcia w niej udziału, tak podczas przerw, jak i po zakończeniu obrad.
Szczegółowa relacja z konferencji ukaże się w wydaniu 1/2008 „ŚD”.
Partnerami konferencji były firmy: Agfa, Alstor, Cort-land, Epson Deutschland, Heidelberg Polska, Mercor Poland, Michael Huber Polska, Reprograf, Sun Chemical, X-Rite oraz Instytut FOGRA. Sponsorami – KBA-Grafitec, Międzynarodowe Targi Poznańskie. Patronat nad konferencją sprawowała Polska Izba Druku. Patronat medialny – Drukarnie.com.pl, Dtp.pl, Poligrafia.org.pl, Polska Poligrafia, Signs.pl, „Pro-KREACJA” i „Świat DRUKU”.
Materiały konferencyjne zostały wydrukowane przez firmę Océ Poland Ltd. sp. z o.o. na maszynie Océ CPS 900.
Jak zapowiadano, po zakończeniu obrad odbyło się losowanie nagród. Były to: cyfrowa drukarka fotograficzna Epson (fundator: Epson Deutschland), urządzenie Eye One Proof wraz z oprogramowaniem do tworzenia profili drukarek, CMYK oraz RGB (moduł uproszczony), do wszystkich typów monitorów, projektorów i skanerów (fundator: X-Rite), program Quark XPress 7.3 full version Win/Mac (fundator: Zakłady Artystyczne ART), przeglądarka diapozytywów Just Normlicht 4010 (fundator: Zakłady Artystyczne ART), książka „Handbook of Printmedia” autorstwa prof. H. Kipphana (fundator: Heidelberg Polska), wzornik kolorów Pantone Color Bridge Euro (fundator: ColorManagement.pl i sklep internetowy portalu Dtp.pl), trzy książki „Lettera Magica” K. Tyczkowskiego (fundator: Wydawnictwo Polski Drukarz).
Dziękujemy wszystkim partnerom, sponsorom, patronom i firmom współpracującym za pomoc i współudział w organizowaniu konferencji, a jej uczestnikom za zainteresowanie jej programem i przybycie na obrady.
Jednocześnie informujemy, że nasze wydawnictwo zaplanowało II Konferencję z cyklu Akademia Zarządzania Barwą – na dzień poprzedzający najbliższe targi Euro-Reklama Outdoor Expo w Poznaniu, czyli na 11 marca 2008 roku. Kolejne spotkanie z naszego cyklu będzie poświęcone w przeważającej mierze problematyce Color Managementu w wielkoformatowym druku cyfrowym. Przewidujemy także sesję warsztatową – w czasie pierwszego dnia targów, która pozwoli na praktyczne ujęcie i zademonstrowanie omawianych podczas sesji konferencyjnej zagadnień. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w konferencji i warsztatach.
Polski Drukarz sp. z o.o.


Posiedzenie władz Fundacji
W dniu 30 października br. odbyło się w Łodzi kolejne posiedzenie władz Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych. Podczas spotkania omawiano kolejno: sprawy organizacyjne, sprawozdanie zarządu Fundacji z działalności za trzy kwartały 2007 r., program działania zarządu na czwarty kwartał br. i na 2008 r. oraz sprawy wniesione na bieżąco do porządku obrad.
Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Fundacji Wiesław Grabowski, który przedstawił porządek posiedzenia. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem nowego członka Zarządu, Józefa Marksa z Krakowa (Małopolski Oddział Fundacji). Przyjęto go jednogłośnie. Sprawozdanie zarządu odczytał jego prezes, Adam Grzelak. W sprawozdaniu zostały wspomniane m.in. zakup materiałów dla Instytutu Papiernictwa i Poligrafii PŁ, praca nad stroną internetową Fundacji, organizowanie sympozjów i narad wspólnie z IPiP, kwestie finansowe. Jeśli chodzi o dalsze plany zarządu, zamierza on nadal promować Fundację poprzez rozmaite akcje, zdobywać pieniądze od sponsorów, rozwijać działalność szkoleniową, pomagać szkołom poligraficznym poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, tworzyć nowe oddziały w terenie, wspierać działalność naukową szkół poligraficznych, współpracować z polskimi fundacjami wspierającymi naukę.
Reprezentant oddziału mazowieckiego Fundacji przedstawił jego działalność w omawianym okresie wymieniając m.in. zakup książek, spotkania uczniów szkół poligraficznych z doktorantami uczelni, starania o rozwinięcie kształcenia poligrafów na odległość.
Podczas posiedzenia omawiano także kwestię promocji już samodzielnego kierunku „Papiernictwo i poli-grafia”. Na posiedzeniu Senatu Politechniki Łódzkiej w marcu br. Instytut Papiernictwa i Poligrafii uzyskał prawo do samodzielnego prowadzenia atrakcyjnego, interdyscyplinarnego kierunku studiów technicznych „Papiernictwo i poligrafia” od 1 października 2008 roku. Instytut jako samodzielna jednostka będzie miał możliwość modernizacji programu nauczania, rozszerzenia przedmiotów w zakresie papiernictwa i poligrafii, włączenia nowych treści programowych, prowadzenia studiów podyplomowych i zaocznych.
Rozmawiano także o potrzebie propagowania nowego zawodu, w którym będą kształcić średnie szkoły poligraficzne: technik cyfrowych procesów graficznych.
Jak co roku, Fundacja apeluje do wszystkich, którym nie jest obojętny los polskiego szkolnictwa poligraficznego, o przekazanie 1% podatku za 2007 r. na rzecz Fundacji. Tym razem będzie to, jak wiadomo, o tyle łatwiejsze, że wystarczy tylko wpisać nazwę organizacji w odpowiednią rubrykę PIT-u, a Urząd Skarbowy przekaże wpłatę; czyli nie trzeba już wpłacać pieniędzy na poczcie.
EP


Spotkanie integracyjne Polskiej Izby Druku
Prawie 50 osób wzięło udział w spotkaniu integracyjnym członków Polskiej Izby Druku, które odbyło się w dniach 13–15 listopada br. w Starych Jabłonkach koło Ostródy. Uczestnicy imprezy, która miała typowo towarzyski charakter, wzięli też udział w szkoleniu na temat dotacji unijnych.
Mazurskie spotkanie było już drugą imprezą integracyjną zorganizowaną przez Polską Izbę Druku. Pierwsza odbyła się przed trzema laty w Mądralinie koło Warszawy i wzięło w niej udział około 30 osób. Tym razem frekwencja wzrosła niemal dwukrotnie – do Starych Jabłonek przyjechali przedstawiciele kilkudziesięciu firm, w tym wielu drukarń należących do Polskiej Izby Druku, a także przedsiębiorstw zaopatrujących zakłady poligraficzne w materiały, urządzenia i maszyny.
Trzydniowa impreza miała nieformalny charakter. Członkowie PID mieli m.in. okazję wziąć udział w dwóch wspólnych kolacjach oraz w specjalnej części rekreacyjnej zorganizowanej przez firmę AndersLand, w ramach której mogli wykazać się umiejętnościami w zakresie strzelania śrutem. Wielu skorzystało z dodatkowych atrakcji oferowanych przez hotel „Anders” goszczący uczestników tegorocznego spotkania: sauny czy kręgielni.
Poza atrakcjami pozamerytorycznymi, uczestnicy spotkania wzięli udział w sesji szkoleniowej poświęconej dotacjom unijnym na w lata 2007–2013. Tę część konferencji poprowadziła Małgorzata Bauer z firmy konsultingowo-audytorskiej MJ Bauer, specjalizującej się w usługach audytorskich i pokrewnych oraz zarządzania projektami UE. Podczas szkolenia przedstawione zostały różne aspekty związane z możliwością ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych. Małgorzata Bauer omówiła m.in. zasady opracowywania wniosków unijnych, z całą procedurą temu towarzyszącą, informacje związane z finansowaniem projektów za pośrednictwem kredytu i leasingu, rozliczaniem i promocją projektów oraz ich kontrolą finansową. Zważywszy na to, że w naszym kraju wciąż rośnie liczba inwestycji wspieranych z funduszy UE (dotyczy to przede wszystkim zakupów nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak systemy CtP czy cyfrowe maszyny drukujące), zainteresowanie sesją szkoleniową było bardzo duże.
Podsumowując tegoroczne spotkanie integracyjne Wioletta Góral z Polskiej Izby Druku powiedziała: „Bardzo się cieszymy, że nasza propozycja, aby członkowie Polskiej Izby Druku co jakiś czas spotykali się w mniej oficjalnej atmosferze, została tak dobrze przyjęta. Szczególnie cenimy sobie to, że w gronie uczestników imprezy w Starych Jabłonkach znalazło się wielu przedstawicieli zakładów poligraficznych, zarówno największych drukarń prasowych, jak też mniejszych przedsiębiorstw o różnych profilach produkcji. Nie zabrakło też tradycyjnie dostawców, którzy tworzą liczną grupę członkowską w Izbie i wspierają naszą działalność tak na co dzień, jak i przy okazji dużych imprez w rodzaju Konferencji PID czy Balu Złotego Gryfa. Chcielibyśmy, aby tego rodzaju mniej formalne, a bardziej towarzyskie imprezy dla naszych członków były organizowane regularnie, zwłaszcza że odzew ze strony uczestników był bardzo pozytywny. Zatem dziękując za udział w spotkaniu tegorocznym już dziś chcielibyśmy zapowiedzieć organizację kolejnych imprez o podobnym charakterze w przyszłości”.
więcej | Grudzień | Aktualności
Patrol serwisowy ITTP
Kontynuując tradycję, krakowski Instytut Transferu Technologii Poligraficznych wraz z najlepszymi inżynierami z japońskiej Sanwy odwiedził w ubiegłym miesiącu swoich klientów. Podczas kolejnego już patrolu serwisowego wizytowano polskie drukarnie, w których w ciągu ostatnich kilku lat ITTP zainstalował automaty wykrawająco-tłoczące.
Aby sprostać wciąż rosnącym wymaganiom klientów, ITTP wdrożył w zakres swoich działań okresowe przeglądy japońskich automatów sztancujących. Usługa ta podnosi jakość oferowanych przez ITTP i Sanwę udogodnień dla właścicieli maszyn wykrawająco-tłoczących i jest doskonałą okazją do sprawdzenia funkcjonowania sprzedanych w Polsce automatów oraz poziomu zadowolenia klienta. Bezpośredni kontakt podczas patrolu stanowi również platformę wymiany informacji pomiędzy inżynierami a użytkownikami maszyn, dzięki czemu wdrażane przez producenta rozwiązania technologiczne odzwierciedlają aktualne potrzeby rynku i spełniają oczekiwania ich potencjalnych właścicieli. W czasie wizyt patrolowych operatorzy maszyn mieli okazję do dodatkowego szkolenia, a co za tym idzie, do wzbogacenia swych umiejętności.


Duplo Polska dystrybutorem urządzeń Foldmaster
Duplo Polska, powstały w 2005 roku polski oddział Duplo International, zajmujący się sprzedażą i dystrybucją urządzeń do drukowania i obróbki końcowej, został wyłącznym przedstawicielem na Polskę szwajcarskiej firmy Multigraf jeśli chodzi o urządzenia Foldmaster produkowane przez tę firmę.
„Poszerzenie oferty o profesjonalne złamywarki firmy Multigraf – mówi Gabriela Swat, Marketing Manager w firmie Duplo Polska – to dowód na to, że chcemy zagwarantować klientom jak najszersze portfolio produktów i usług, które spełniałyby ich potrzeby. Do naszej oferty weszły profesjonalne złamywarki obsługujące formaty A3+, A2, B3, B2. Wśród nich znalazły się m.in. wielozadaniowa bigówka Multicrea-ser, modułowa nożowa złamywarka MKF-35, urządzenia do bigowania i mikroperforacji DCM-45 i 75 oraz modułowy system złamujący Foldmaster”.
Pierwsze z urządzeń to prosta w użytkowaniu, kompaktowa, wysokiej jakości bigówka z systemem opracowanym przez brytyjską firmę Tech-ni-fold w formie modeli Tri-creaser. System ten był do tej pory wykorzystywany jedynie w dużych urządzeniach produkcyjnych. Teraz pozwala on, dzięki mocnej konstrukcji urządzenia, na pracę z zachowaniem najwyższych standardów przez bardzo długi czas i przy niewielkich kosztach. Konstrukcja bigówki opatentowana jest dla obsługi druku offsetowego i cyfrowego. Unikalne gumowe żeberko bigujące pozwala na obróbkę nawet grubszego materiału i może dodatkowo bigować trzy razy głębiej niż systemy wykonane w metalu. Multicreaser zapewnia matrycowy styl bigowania i prędkość rotacyjnej produkcji. Charakteryzuje się dużą wydajnością – produkuje 1 lub 8 big z tą samą prędkością. Pozwala na obsługę papieru o gramaturze do 500 g/m2.
Kolejnym rozwiązaniem jest modułowa nożowa złamywarka MKF-35. Urządzenie elastycznie i precyzyjnie złamuje papier o grubości do 3 mm (karton, kartki pocztowe, broszury, złożone już arkusze papieru, ulotki i inne). Jego unikalna konstrukcja sprawia, że może ono współpracować online ze wszystkimi modułami złamywania i bigowania, które produkuje firma Multigraf, oraz z urządzeniami (do bigowania, z obcinarkami, cyfrowymi drukarkami, urządzeniami do produkcji broszur) innych producentów. Jednym z przykładów takiej aplikacji jest doskonała współpraca z urządzeniami do produkcji broszur firmy Duplo oraz urządzeniem Docucutter tego producenta.
Urządzenie MKF-35 wyposażone jest w regulowany, przygotowany na duże obciążenia zespół rolek z dociskiem sprężynowym, co pozwala na uzyskiwanie precyzyjnego złamywania nawet trudnych w obróbce grubszych produktów.
Urządzenia DCM-45 i DCM-75 są wysokiej jakości systemami do bigowania i mikroperforacji. Ich podstawową zaletą, zapewniającą większą wszechstronność przy obsłudze różnorodnych zadań, jest wykorzystywanie dwóch par wałków bigujących. Pozwalają one operatorowi na zastosowanie kilku narzędzi, co daje większą elastyczność przy ich pozycjonowaniu i sprawia, że minimalna szerokość bigowania czy perforacji wynosi w tym urządzeniu 0,5 mm. Konstrukcja obu modeli jest przygotowana na duże obciążenia; aby uniknąć uginania, zastosowane w nich wałki zostały wykonane ze stali o średnicy 36 mm. Oba urządzenia, podobnie jak inne maszyny firmy Multigraf, mogą być wyposażone w różne podajniki, w zależności od potrzeb klienta. Oba systemy mogą być również połączone online z urządzeniami złamującymi Multigraf lub systemami innych producentów, również firmy Duplo.
Z pewnością ciekawym rozwiązaniem dla każdej nowoczesnej drukarni może być modułowy system złamujący Foldmaster (kolejne urządzenie firmy Multigraf z oferty Duplo Polska). System jest wszechstronny i przyjazny dla użytkownika, a jego modułowa konstrukcja pozwala rozbudowywać go i adaptować do nowych potrzeb użytkownika. Gwarantuje on istotną redukcję czasu potrzebnego do złamywania. Dzieje się tak dzięki zastosowanej w nim automatycznej regulacji płyty złamującej oraz nowoczesnej jednostce sterującej Foldmaster z czytelnym menu. Zmianę formatu dla realizacji nowego zadania można wykonać tu zaledwie w kilka sekund. Urządzenie wyposażone jest w cierny i podciśnieniowy podajnik gwarantujący wysoką precyzję dla profesjonalnych zastosowań, podajnik dużego stosu zwiększający wydajność, licznik całkowity umożliwiający kontrolowanie zadań, licznik pakietów, moduł wyboru parametrów i ustawiania odległości oraz regulowaną na wysokość podstawę. Umożliwia również wysuw prac w pozycji stojącej. Wszystkie modele Foldmaster można w dowolnym momencie rozbudować o jednostkę poprzecznego falcowania.
więcej | Grudzień | Aktualności
Sophie Matthews-Paul
Wielki format to w ostatnich latach najszybciej rozwijający się sektor przemysłu poligraficznego. Produkcja za pomocą druku inkjetowego to już dojrzała technologia i ugruntowana metoda drukowania.
Prawdopodobnie najszybciej rozwijającym się sektorem przemysłu poligraficznego jest wielkoformatowy druk atramentowy. Jeszcze dziesięć lat temu technologia ta zaledwie raczkowała. Jednakże od tego czasu wiele się zmieniło. Dziś jest ona w pełni akceptowana, przestała być traktowana jako nowinka wątpliwej wartości. Urządzenia pracujące w tej technologii są już dostępne w takich cenach, że stać na nie coraz więcej przedsiębiorców. Istnieje także duża rozpiętość zastosowań i możliwości tej technologii. Wiele firm korzysta obecnie z dobrodziejstw druku cyfrowego w jednej z jego licznych form.
Wielki format jest już traktowany jako oddzielna dziedzina poligrafii. Na imprezach targowych coraz częściej wyznaczane są osobne przestrzenie poświęcone wyłącznie tej odmianie druku cyfrowego. Ponieważ targi drupa są jedną z najważniejszych na świecie platform prezentujących nowe osiągnięcia w poligrafii, producenci sprzętu i materiałów do druku atramentowego wykorzystają tę wyśmienitą okazję, aby zaprezentować najnowsze maszyny i technologie potwierdzające ogromne znaczenie inkjetu wielkoformatowego w sektorach offsetowym, opakowaniowym, a także innych.
Tendencje, które będą prezentowane na targach, to z pewnością coraz bardziej popularne zastosowanie technologii UV w urządzeniach ze wszystkich przedziałów cenowych, tak rolowych, jak i płaskich. Licznie reprezentowane będą również nowe rozwiązania w dziedzinie maszyn na farby wodorozcieńczalne. To wcale jednak nie oznacza, że rynek druku solwentowego będzie zagrożony. Przeciwnie: producenci farb i materiałów starają się opracowywać bardziej ekologiczne produkty. Targi drupa będą platformą wdrażania rozwiązań coraz bardziej przyjaznych środowisku.
więcej | Grudzień | drupa 2008
Drupacube – projekt specjalny dla printbuyerów Podczas przyszłorocznych targów drupa odbędzie się specjalna impreza przeznaczona dla klientów drukarń. Tak jak w 19 halach targowych drupy, tak i tutaj cała uwaga będzie skierowana na produkty drukowane – ale z jedną małą różnicą. Podczas tego wydarzenia główny nacisk będzie położony na rolę druku w marketingu. Temat technologii odegra w tym przypadku drugorzędną, pomocniczą rolę. To przesunięcie perspektywy ma bardzo dużą zaletę: szefowie marketingu i dyrektorzy wydawnictw, kierownicy produkcji, księgowi i inni zainteresowani będą mieli okazję zapoznać się z potencjałem druku w świecie marketingu. Tematyka sympozjów i warsztatów drupacube będzie zróżnicowana, a każdy dzień poświęcony jednej myśli przewodniej. Główne tematy, które będą poruszane podczas spotkań to: gazety i czasopisma, marketing bezpośredni, katalogi i komunikacja korporacyjna. Przewidziane są także przekrojowe sympozja poświęcone ochronie marki, drukowi ekologicznemu lub zależności między sztuką a drukiem.
„Będziemy starali się zaangażować naszych gości w tematy, które tak naprawdę towarzyszą im na co dzień” – powiedział Manuel Mataré, dyrektor projektu drupa 2008. Do współpracy zaproszono odpowiednie organizacje i stowarzyszenia. Do dziś swój udział potwierdziły: Deutscher Direktmarketing Verband (Niemieckie Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego), Forum Corporate Publishing (FCP) i Fachverband der Medienproduktioner (Stowarzyszenie Producentów Mediów). Wydawcy także obiecali swoje wsparcie. Prowadzone są też rozmowy z licznymi wystawcami.
więcej | Grudzień | drupa 2008
Svitlana Khadzhynova
Dążenie do wysokiej jakości produktów poligraficznych powoduje pojawianie się nowych, coraz to doskonalszych technologii rastrowania. Powszechnie dziś stosowana cyfrowa technologia umożliwia tworzenie różnego rodzaju połączeń algorytmów rastrowych. Rezultatem owych zintegrowań jest tworzenie tzw. rastrów hybrydowych, które są generowane przez zespolenie rastra AM (Amplitude Modulation) i FM (Frequency Modulation). Wynikiem tego jest świadome wykorzystanie poszczególnych zalet połączonych rastrów: AM i FM. Pozwala to na uzyskanie poprawności odwzorowania w całym zakresie tonów[1,2].
A zatem w najprostszej odmianie raster hybrydowy, jak wcześniej już nadmieniono, łączy dwa rodzaje rastrów AM i FM: w tonach średnich wykorzystywany jest raster AM, natomiast w tonach jasnych i ciemnych – raster FM. Przy tworzeniu rastra hybrydowego jednym z problemem było uzyskanie płynnego, niewidocznego dla oka ludzkiego przejścia pomiędzy strukturą rastra stochastycznego a amplitudowego (rys.1)[2].
Obecnie jest to rozwiązane w kilku najbardziej rozpowszechnionych technologiach rastrowania. Na przykład w technologii tworzonej w algorytmie o nazwie Samba Screens rozmieszczenie punktów rastrowych w strefie przejściowej od struktury stochastycznej do regularnej stopniowo się porządkuje względem siatki rastra AM. Można to określić jako taniec punktów wokół węzłów siatki, stąd też samo pochodzenie nazwy rastra. Matematycznie realizuje się to poprzez zadanie odchylenia punktu od siatki rastra AM i jego lokalizację w uzyskanym polu koła za pomocą generatora liczb przypadkowych. Odchylenie jest zadawane z uwzględnieniem oddalenia punktu od granicy pomiędzy strukturami różnych typów rastrów.
W innym algorytmie, Classic HS (ArtWork Systems), przy przejściu od regularnej struktury do stochastycznej występuje na pełnym odcinku wyjmowanie punktów z re-gularnej struktury i generowanie punktów o przypadkowym rozmieszczeniu. Liczba zamienionych punktów rośnie w miarę oddalenia od granicy pomiędzy strukturami obydwu typów.
więcej | Grudzień | Pre-press
W dniach 24–25 października br. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Boss w Miedzeszynie pod Warszawą odbyła się I konferencja poligraficzna zorganizowana przez firmę Kodak Polska – Meet Kodak Polska. Wzięło w niej udział ponad 50 osób – użytkowników rozwiązań Kodaka i potencjalnych klientów firmy.
Podczas spotkania, poświęconego w dużej mierze aktualnym trendom i przyszłości poligrafii, przedstawiono portfolio firmy, techniki efektywnej komunikacji z rynkiem w oparciu o technologię Kodaka oraz doświadczenia użytkowników rozwiązań tej marki w Polsce.
Pierwszego dnia konferencji eksperci Kodaka zaprezentowali innowacyjne rozwiązania firmy, które umożliwiają pozyskanie przewagi konkurencyjnej. Omówiono także aktualne tendencje na rynku poligraficznym, na których tle przedstawiono ofertę Kodaka w zakresie cyfrowych systemów prepress i maszyn drukujących. Dzień drugi oddano klientom Kodak Polska –użytkownikom rozwiązań firmy, którzy podzielili się z uczestnikami spotkania swoimi doświadczeniami.
Jako pierwszy wystąpił Swapan Chaudhuri, dyrektor zarządzający Kodak Polska, przedstawiając nową organizację firmy. Podkreślał, iż konieczna jest zmiana odbioru i postrzegania marki Kodak – obecnie jednej z najbardziej rozpoznawalnych na świecie. Tradycyjnie bowiem Kodak kojarzony jest z fotografią i filmem – a przecież od wielu już lat firma ta zajmuje również ważną pozycję w poligrafii. Dział Graphic Communications Group, część korporacji, która w ostatnim czasie rozwija się bardzo dynamicznie, generuje w Kodaku największe wzrosty i zyski. Wcześniejsze przejęcia przez Kodak takich marek jak Creo, Nex-Press czy Versamark sprawiły, że ma on w ofercie szereg interesujących produktów, które – co prezentowano podczas konferencji – są liderami w swoich segmentach. Swapan Chaudhuri wspomniał również o zmianach, które ostatnio zaszły w strukturze sprzedaży korporacji na polskim rynku. Najistotniejszą z nich jest realizacja zamówień na materiały eksploatacyjne oraz ich dystrybucję bezpośrednio przez Kodak Polska, a także utworzenie własnego magazynu na Śląsku.
więcej | Grudzień | Relacja
W dniach 26–29 września br. w Brukseli odbyła się najważniejsza impreza branży etykietowej: Labelexpo Europe. Tegoroczna edycja targów przerosła najśmielsze oczekiwania pod względem liczby wystawców, zwiedzających i podpisanych kontraktów. Wystawę obejrzało ponad 24 tysiące gości z 114 krajów świata (7% więcej niż dwa lata temu). Spośród wszystkich 511 wystawców aż 145 prezentowało się na Labelexpo po raz pierwszy, co niewątpliwie wskazuje na wzrost i rozwój przemysłu etykietowego.
Według doniesień wystawców, znacznie wzrosła liczba maszyn i ilość materiałów sprzedanych podczas targów. Z kolei już pod koniec tegorocznej imprezy aż 85% powierzchni wystawienniczej zostało zarezerwowane na kolejne Label-expo, w 2009 roku.
Oddzielne hale przeznaczono dla wystawców tureckich i brazylijskich. Wydzielono też tzw. Smart Zone, gdzie prezentowano najnowsze osiągnięcia w zakresie technologii RFID, zabezpieczeń przeciw podróbkom, ochrony marki.
Aby zapewnić zwiedzającym możliwość zapoznania się z jak największą liczbą technologii, odbyła się konferencja podzielona na trzy kluczowe prezentacje: „Wyzwania dla biznesu – RFID i możliwości środowiskowe”, „Europejskie i światowe rynki etykietowe – trendy, możliwości, zagadnienia” i „Przyszłość etykiet – materiały, technologia, rozwiązania i zarządzanie”. W sesjach uczestniczyło ponad 500 osób.
Poniżej przegląd ofert niektórych wystawców obecnych na Label-expo Europe.
Asahi Photoproducts, producent fotopolimerowych płyt fleksograficznych, zaprezentował płyty SH/DSH, a także płyty najnowszej generacji – linię średnio twardych płyt SF/DSF. Te dwa typy fotopolimerów są znane ze swoich doskonałych właściwości drukowych oraz najlepszych wyników w druku farbami UV.
Firma Avery Dennison rozszerzyła swoją ofertę produktów przeznaczonych do etykietowania win i wprowadziła nowy laminat z klejem Fasson HG Wine Premium S2030. Na stoisku można było także zobaczyć trzy nowe materiały podłożowe przeznaczone do etykiet z zabezpieczeniami: Fasson PET Silver Matt IND (pierwsza folia do etykiet „void” zatwierdzona przez firmę HP Indigo do stosowania w maszynach Indigo WS 4050 i WS 4500), Flex-secure Silver Void (folia poliestrowa o grubości 50 mikronów) oraz Fasson MC60 Security (papier o gramaturze 60 g/m2).
więcej | Grudzień | Targi
Technologia rękawów termokurczliwych i jej zastosowanie w przemyśle opakowań

Druk etykiet typu sleeve
Typowe technologie druku stosowane w tego rodzaju produkcji to wklęsłodruk, fleksodruk (farby rozpuszczalnikowe, utrwalane promieniowaniem UV), druk offsetowy (farby UV), a także techniki digitalne. Wybór technologii druku zależy od wielkości nakładu. Elastyczność i szybkość w procesach produkcji form drukowych jest także ważnym kryterium wyboru.
Etykiety typu sleeve są zadrukowywane od wewnętrznej strony etykiety - od strony rewersowej. Dlatego też w technologii tej wykorzystywane jest podłoże drukowe, które stanowi ochronę dla wykonanego nadruku, pod warunkiem właściwej adhezji farb i ich odporności na zadrapanie. Folie działają tutaj również podobnie jak lakier, który nadaje nadrukowi połysk.
Farby drukowe muszą być specjalnie przygotowane dla potrzeb zadruku folii stosowanych na etykiety sleeve. Produkty takie muszą charakteryzować się odpowiednią adhezją do folii, skutecznym procesem schnięcia dla określonej temperatury. Sucha warstwa farby wraz z podłożem drukowym muszą mieć wspólnie zdolność do obkurczania bez efektu zmatowienia.
Adhezja farb do folii PVC i PET w zasadzie jest wystarczająca bez zastosowania aktywacji za pomocą wyładowań koronowych (wyjątek stanowią farby fleksograficzne UV).
więcej | Grudzień | Etykiety
Historia
Przez wiele lat technologię flekso-graficzną stosowano do druku opakowań tekturowych, efekt końcowy pozostawiał wiele do życzenia. Od kilku lat obserwujemy rewolucyjny postęp w druku flekso – jego rezultaty są zbliżone do technologii offsetowej. Na tak znaczny rozwój ma wpływ wiele czynników, takich jak coraz doskonalsze urządzenia drukujące, pojawienie się wałków rastrowych, wprowadzenie elektronicznych systemów kontroli druku i jakości oraz poprawa parametrów płyt fotopolimerowych. Należy tu również wspomnieć o niespotykanej dotąd metodzie obróbki płyt flekso, którą jest zastosowanie lasera – dzięki czemu można uzyskać wysoką jakość odwzorowanych w druku detali. Należy podkreślić także obecność od kilku lat na rynku płyt fleksograficznych wymywanych wodą.
więcej | Grudzień | Fleksografia
Rozwiązanie problemów w druku i efektywniejsza praca dzięki nowym wałkom rastrowym

Nowo opracowane techniki grawerowania i specyfikacje walców rastrowych pozwoliły producentowi walców rastrowych, firmie Zecher (Paderborn, Niemcy), oraz producentowi folii i opakowań, firmie Chemosvit A.S. (Svit, Słowacja), na polepszenie jakości druku i zredukowanie czasu przygotowania maszyny do wydrukowania nowego nakładu. Chemosvit A.S. od wielu lat działa na rynku elastycznych folii do opakowań. Zalicza się do największych producentów opakowań, nie tylko w Europie Wschodniej, ale także w całej Europie. Głównym celem współpracy badawczej firm Zecher i Chemosvit jest wyeliminowanie problemów technicznych występujących we fleksografii.
więcej | Grudzień | Fleksografia
Herbert Czichon
W poprzednich artykułach z cyklu dotyczącego podłoży drukowych przedstawiono ogólne właściwości folii z tworzyw sztucznych („ŚD” nr 12/2006) oraz folie poliolefinowe („ŚD” nr 9 i 10/2007). Tematem niniejszego artykułu (w tym numerze jego cz. I) są folie poli-estrowe i poliamidowe. Pozostałe folie podłożowe zostaną przedstawione w kolejnych tekstach.

Folie poliestrowe
Folie poliestrowe dzielą się na folie:
• z poliestru tereftalowego
• z poliestru węglanowego
• z poliestru naftalenowego.
więcej | Grudzień | Materiały
W dniu 15 listopada br. na wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej odbyło się kolejne, jedenaste, spotkanie z cyklu Poligraficzne Konfrontacje. Tym razem tematem rozważań były nowoczesne oprawy introligatorskie. Konfrontacje, organizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii, skierowane są do absolwentów Instytutu oraz wszystkich zainteresowanych poligrafią: pracowników drukarń, wydawnictw, naświetlarni, studiów graficznych, agencji reklamowych. „Świat DRUKU” znajduje się wśród patronów medialnych Konfrontacji.
Uczestników spotkania powitała Maria Kwiatkowska, prezes SAIP PW, oraz Ewa Mudrak, dyrektor Instytutu Poligrafii, która przedstawiła w skrócie perspektywy rozwoju Instytutu.
Część wykładową rozpoczął Sebastian Frączek (Sack Invent Poligrafia) prezentacją na temat zastosowania klejów w nowoczesnej introligatorni. Prelegent podjął w swym wystąpieniu trzy główne wątki: nowe tendencje w produktach poligraficznych, nowe rozwiązania technologiczne oraz rozwiązywanie problemów podczas procesu oprawiania. Na początku zdefiniował pojęcia podstawowe, jak klej (materiał, który łączy dwa substraty; aplikowany zwykle w postaci ciekłej, po pewnym czasie przechodzi w stan stały – kleje wodne poprzez utratę zawartej w nich wody, kleje topliwe poprzez utratę ciepła), adhezja (inaczej: przyleganie, łączenie się ze sobą powierzchniowych warstw ciał fizycznych; siła połączenia substratów, czyli sklejenia, musi być większa aniżeli siła przynamniej jednego z klejonych materiałów), oraz omówił grupy klejów. Kleje hot melt, termotopliwe, to substancje amorficzne, termoplastyczne, które poddawane są obróbce w stanie ciekłym (roztopionym), a przy schłodzeniu zastygają do temperatury pokojowej. Główną zaletą klejów typu hot melt jest ich bardzo szybki czas ustalania się w porównaniu z innymi typami klejów. Współczesne kleje wysokotopliwe są w stanie połączyć praktycznie wszystkie typy papierów dostępne na rynku, pod warunkiem że jakość papieru jest dostatecznie dobra. Inny rodzaj to kleje zwierzęce, jeden z niewielu produktów komercyjnych, których skład surowcowy pozostał niezmienny od stuleci – jak donoszą źródła, pierwszymi składnikami klejów zwierzęcych były kości i skóry zwierząt, głównie krów, i tak jest do dzisiaj, z tą różnicą, że dzisiaj składniki kleju są dużo dokładniej dobierane, spełniają dużo wyższe standardy jakościowe gwarantujące powtarzalność i jakość końcowego produktu. W wyniku obróbki tych komponentów uzyskiwana jest żelatyna techniczna – podstawowy składnik kleju, o ściśle kontrolowanej lepkości i stabilności cieplnej. Kolejny rodzaj to kleje dyspersyjne, używane w introligatorstwie przemysłowym do wykonywania opraw bardzo wysokiej jakości, charakteryzujących się wysoką elastycznością i trwałością. Podobnie jak kleje zwierzęce powodują połączenie dwóch substratów poprzez utratę wody, przewyższają kleje na gorąco w zdolności efektywnego przenikania przez klejone powierzchnie i sklejania ich ze sobą. Ponadto są bardziej odporne na starzenie, działanie olejów mineralnych (zawartych w farbach graficznych) oraz temperatury.
więcej | Grudzień | Relacja
Tomasz Kozielec
Papier tani, najtańszy i w ogromnych ilościach jest niezbędnym artykułem w całokształcie życia ludzkiego. Gdyby nie zawrotnie szybki rozwój papiernictwa [...], nigdy by ludzkość nie doszła do tego stopnia oświaty, cywilizacji i kultury, jakie osiągnęła. [...] Cenne druki i pisma z okresu drugiej połowy XIX stulecia są już bardzo zniszczone. W całym dorobku bibliotecznym i archiwalnym wytworzyła się i wciąż dalej wytwarza ogromna wyrwa, próżnia, której częściowo wcale nie da się wypełnić i która pozostanie ku nieszczęściu przyszłych pokoleń. Instytucje państwowe, publiczne, społeczne, kulturalne, naukowe, religijne itd. winny znać papier i wiedzieć, gdzie i na co jaki gatunek należy zastosować.
(F. Jeziorański, Papier i jego znaczenie, 1929)

Zmiany w technologii mas włóknistych i papieru, które miały miejsce w XIX w., umożliwiły zwiększenie jego produkcji, ale z drugiej strony niektóre surowce i technologie przyczyniły się do znacznego pogorszenia trwałości papieru. Taka niestety była cena postępu. Zgubny wpływ bielenia chlorem i jego związkami starano się zniwelować poprzez dodatek tzw. antychloru[1]. Był to związek mający na celu zneutralizowanie niszczącego włókna chloru poprzez wejście z nim w reakcję. Obecność chloru w masach stwierdzano stosując specjalny „bleach test”. Przygotowywano preparat uzyskiwany ze skrobi, wody i jodku potasu, którego dodawano kilka kropli na zimno do garstki masy papierniczej. Jeśli obecny był chlor, następowała zmiana koloru na czarny[2]. Przez dodatek antychloru udawało się w znacznej mierze zredukować niszczycielskie działanie chloru, ale i tak pozostające w papierze niewielkie jego ilości znacznie osłabiały włókna. Odpowiedzią na zgubne skutki zaklejania papieru klejem kalafoniowym w środowisku kwaśnym[3] były próby podjęcia nowych technologii zaklejania – w środowisku zasadowym. Do ważnych studiów badawczych należała praca dwóch naukowców z Cesarskiego Warszawskiego Uniwersytetu opublikowana w Warszawie w 1887 r., w której przedstawili oni wyniki badań dotyczących przyczyn niszczenia ówcześnie wytwarzanych papierów. Szczególną uwagę poświęcił tym badaniom Józef Dąbrowski[4]. Tę ważną publikację (1887) dostrzegano już wcześniej, np. w Encyklopedii S. Orgelbranda[5]. Zaczęto też dostrzegać negatywny skutek mieszania ścieru drzewnego z innymi masami włóknistymi. Papiery ze ścierem (zwłaszcza przy dużej jego zawartości) mają gorsze właściwości wytrzymałościowe niż wytwarzane z samych mas celulozowych. To skutek przede wszystkim obecności w ścierze niektórych inkrustów[6] zmniejszających jego elastyczność. Właściwości ścieru zależały nie tylko od rodzaju drewna, sposobu ścierania, ale także od jakości użytego drewna. Papiery drzewne szybko żółkną i wykazują zazwyczaj znacznie kwaśny odczyn. W książkach niemieckich z II poł. XIX w. można spotkać wydrukowane słowa „Holzfreies papier”[7], informujące o zastosowaniu lepszego gatunkowo papieru – świadczyło to o coraz bardziej narastającej świadomości i staraniach w dbaniu o trwałość papieru. Niektórzy papiernicy od początku niechętnie spoglądali na wynalazek technologii otrzymywania ścieru drzewnego i mas chemicznych z drewna. „Papiery z drzewa” – takie określenie zastosowane w odniesieniu do papierów wytworzonych z „pulpy drzewnej” (tzw. „mechanicznej, czyli ścieru, lub „chemicznej”) można odnaleźć w jednej z interesujących publikacji, której autorem jest Vicomte G. d’Avenel. Dowiadujemy się z niej, że „z początku (1867) fabrykanci francuscy byli przeciwni tej nowości”, oraz że „niedowierzali jej pożytkowi i zajęli względem niej stanowisko wrogie”. Jako przyczynę takiego stanowiska autor wskazywał „niechęć do jakichkolwiek zmian w dotychczasowej praktyce fabrycznej, bądź z obawy przed odstręczeniem odbiorców, na razie też nieprzychylnych nowemu przemysłowi, a wreszcie z powodu nakładów, jakie musiało pociągnąć za sobą wprowadzenie tego nowego materyału, dla którego trzeba było stwarzać nowe maszyny, ryzykując przy tym wielkie kapitały”[8].
więcej | Grudzień | Z historii
Pod takim tytułem ukazała się najnowsza książka dyrektora Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, dra Macieja Szymczyka, będąca jednocześnie rozprawą habilitacyjną. Traktuje ona o historii polskiego przemysłu papierniczego od 1945 do 1989 roku, tj. do czasu zmian ustrojowych i przekształceń własnościowych w przemyśle polskim. Książka Macieja Szymczyka nie jest czytadłem, ale jest, przynajmniej dla mnie osobiście, bestsellerem. Nasuwa się pytanie, czego może dowiedzieć się poligraf z książki poświęconej historii papiernictwa.
To oczywiste, że do druku potrzebny jest zazwyczaj papier (dzisiaj dochodzą oczywiście jeszcze tworzywa sztuczne i inne podłoża). W latach Polski Ludowej głównym podłożem stosowanym do drukowania był papier i to głównie krajowy lub z ZSRR. W połowie lat 70. zaczęły pojawiać się nieśmiało na naszym rynku poligraficznym papiery wysokojakościowe, głównie powlekane, pochodzące z importu. Historia rozwoju polskiego przemysłu poligraficznego w latach 1945–1989 jest nierozłącznie związana z historią polskiego przemysłu papierniczego. Wtedy to był jeszcze przemysł polski, bo dzisiaj jest to w większości przemysł na ziemiach polskich.
więcej | Grudzień | Recenzja
W dniu 19 listopada br. w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Papieru i Druku. Założycielami muzeum są IPiP oraz fundacja „Ocalić od zapomnienia”. Ręczne gilotyny, urządzenia do sztancowania, zecerski regał, metalowe i drewniane czcionki, wanna do ręcznego czerpania papieru i meble stanowiące wyposażenie pracowni poligraficznych, to tylko niektóre z eksponatów. Oprócz tego można obejrzeć oryginalne prace drzeworytnicze Zygfryda Gardzielewskiego, twórcy najbardziej polskiej czcionki – antykwy toruńskiej. Muzeum dysponuje też bogatym zbiorem exlibrisów i dużą kolekcją opraw rosyjskich, angielskich i polskich. „Tylko my w naszym kraju pokazujemy pełen cykl produkcyjny książki, od wytworzenia papieru, aż po jej zszycie i wydanie” – powiedziała Agnieszka Andruszkiewicz z Instytutu Papiernictwa i Poligrafii.
więcej | Grudzień | Relacja
W dniu 7 listopada br. w warszawskim salonie Europapier-Impap odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań normy ISO 9001:2000. Spotkanie było ukoronowaniem kilkumiesięcznej pracy związanej z wdrażaniem systemu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele firmy, klienci oraz dostawcy. Audyt, przeprowadzony przez firmę Germanischer Lloyd Certification-Baltic Sea sp. z o.o., potwierdził zgodność funkcjonowania organizacji z wymogami normy jakościowej dla zakresu: sprzedaż, dystrybucja papieru, opakowań i materiałów dla poligrafii i reklamy. Zakresem certyfikacji objęto osiem oddziałów firmy, mieszczących się w Błoniu, Warszawie, Tczewie, Bydgoszczy, Białymstoku, Krakowie, Wrocławiu i Bielsku-Białej. Na ręce Franza Rankla, prezesa firmy Europapier-Impap, przekazano także list gratulacyjny od Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum z okazji uzyskania certyfikatu.
Obecnie jedynym udziałowcem spółki Europapier-Impap jest firma Europapier AG. 22 listopada br. spółka Europapier AG odkupiła od firmy International Paper Kwidzyn SA 40% udziałów Europapier-Impap sp. z o.o.
więcej | Grudzień | Wydarzenie
W dniach 4–9 października br., z okazji premiery maszyny Brausse 1450SE, firma IMG Brausse Europe zaprosiła europejskich klientów, przedstawicieli handlowych oraz reprezentantów prasy branżowej do odwiedzenia swoich fabryk w Szanghaju: IMG Eterna i Brausse. Maszynę Brausse 1450SE goście mogli obejrzeć na różnych etapach produkcji oraz w pełni gotową podczas pracy.
Gospodarze – Gary Tseng (General Manager Shanghai Eterna Machinery Co., Ltd.) i Vincent van der Heijden (General Manager i właściciel IMG Brausse Europe BV) wraz ze współpracownikami starali się uczynić atrakcyjnymi wizyty w fabrykach oraz prowadzone tam seminaria, jak również zadbali o wypełnienie pozostałego czasu uczestnikom spotkania. Grupa miała okazję przejechać do centrum Szanghaju szybką koleją magnetyczną, zwiedziła Yu Garden, Down Town i Pudong Bund i wzięła udział w degustacji przysmaków kuchni chińskiej. Wizyta w Chinach zbiegła się z innym ciekawym wydarzeniem – wyścigiem Formuły 1 w Szanghaju, na który również wybrała się nasza grupa. Wyścig dostarczył wszystkim wielu emocji. My, Polacy, wiernie kibicowaliśmy Robertowi Kubicy z zespołu BMW Sauber. Niestety, nasz rodak, mimo że bardzo dobrze jechał w wyścigu, musiał go zakończyć w czasie 33. okrążenia z powodu awarii bolidu. Wygrał Kimi Raikkonen (z teamu Ferrari), drugi był Fernando Alonso (McLaren-Mercedes), trzeci Felipe Massa (Ferrari). Na szczęście wygrane i przegrane nie poróżniły naszej międzynarodowej grupy i wszystkim do końca towarzyszyły dobre humory.
więcej | Grudzień | Relacja
W dniach 7–8 listopada br. w Akademii Introligatorstwa Müller Martini Buchbinde-System AG w Felben-Wellhausen (Szwajcaria) odbyły się dni Drzwi Otwartych pod hasłem „Müller Martini – mistrz w swojej klasie”. Głównym celem imprezy było zaprezentowanie urządzeń do oprawy miękkiej klejonej, a przede wszystkim nowego urządzenia zbierającego ZTM 3697, charakteryzującego się rewolucyjnym systemem separowania składek. W imprezie wzięła udział liczna grupa gości z Polski.
Podczas konferencji prasowej poświęconej nowej zbieraczce wysłuchano uroczystego przemówienia dyrektora generalnego firmy Müller Martini, Rudolfa Müllera, który mówił zarówno o nowym urządzeniu, jak i pozostałych innowacjach opracowanych i prezentowanych przez koncern MM w ostatnim czasie. Wspomniał także o dobrej współpracy z klientami przy projektowaniu i testowaniu nowych urządzeń. Maszyny nie powstają jedynie w niedostępnych laboratoriach, ale we współdziałaniu z klientami i w oparciu o praktykę w drukarniach.
więcej | Grudzień | Relacja
W ostatnim czasie firma Canon Business Solutions zorganizowała w Warszawie dwa spotkania, podczas których prezentowano rozwiązania i urządzenia tej firmy. 15 października odbyło się spotkanie prasowe połączone z warsztatami „touch&try”, podczas którego przedstawiono nowe skanery dla grup roboczych: Scanfront 220 oraz Scanfront 220P.
Natomiast 25 października zorganizowano całościową prezentację najnowszych rozwiązań Canon w zakresie drukowania, kopiowania i skanowania dokumentów, zarówno dla rynku biurowego, jak i profesjonalnego. Publiczność miała okazję zapoznać się z urządzeniami Office (iR 2030, iRC 2880i), ploterami General Use (iPF 700, iPF 6100) i Grafical (iPF-8000/5000), systemem obiegu dokumentów Demo Wall, skanerami Scanfront, urządzeniami ImagePress C1, CLC-5151 oraz iR-70xx, oprogramowaniem do wydruków profesjonalnych. Po prezentacjach przewidziano testowanie urządzeń.
Kolorowe skanery sieciowe formatu A4 ScanFront to kompaktowe urządzenia, które bezpośrednio łączą się z siecią firmy, nie wymagają dodatkowego sprzętu (np. komputera) ani aplikacji. Są przeznaczone dla grup roboczych w korporacjach oraz w średnich i małych przedsiębiorstwach. ScanFront 220 (model standardowy) i ScanFront 220P (model profesjonalny) mają prędkość odczytu sięgającą 24 stron lub 48 obrazów na minutę.
więcej | Grudzień | Druk cyfrowy
Roman Merwiński
Od czasu wynalezienia przez Edisona żarówki źródła światła wciąż rozwijają się. W ostatnich latach rozwój ten idzie w trzech głównych kierunkach: wzrost wydajności świetlnej, miniaturyzacja konstrukcji oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne (ograniczenie lub wyeliminowanie substancji szkodliwych, jak rtęć czy kadm).
Do realizacji różnych procesów technologicznych w poligrafii stosuje się różne źródła światła (promienniki) w zakresie promieniowania od podczerwonego (zakres fal elektromagnetycznych o długości 760–100000 nm), światła widzialnego (długość fal 380–780 nm) do nadfioletowego (10–380 nm).
W widmie fal elektromagnetycznych światło obejmuje dość wąskie pasmo (promieniowanie widzialne). Intensywność odbieranego przez oko wrażenia zależy od długości fali promieniowania widzialnego. Ze względu na sposób przemiany energii elektrycznej w promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości zawartej w zakresie widzialnym widma, elektryczne źródła światła można podzielić na[21]:
• temperaturowe (żarówki: próżniowe, gazowe, halogenowe)
• wyładowcze (np. lampy luminescencyjne/fluorescencyjne, świetlówki/lampy rtęciowe, lampy metalohalogenkowe, lampy sodowe)
• teperaturowo-wyładowcze (np. lampy rtęciowo-żarowe, lampy ksenonowe, lampy łukowe)
• inne – specjalnego przeznaczenia.
więcej | Grudzień | Instalacje przemysłowe

  | < 1 >  2  Następny >>


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o