Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Maj


Nowe władze Polskiej Izby Druku
Przedstawiciele firm członkowskich Polskiej Izby Druku obecni na Walnym Zgromadzeniu sprawo-zdawczo-wyborczym w dniu 24 kwietnia 2008 r. wybrali nowe władze Izby na następną trzyletnią kadencję.
Nowym Prezesem Polskiej Izby Druku został Grzegorz Bielecki, prezes drukarni Warszawa Print sp. z o.o.
Na członków Rady Polskiej Izby Druku zostali wybrani:
• Jacek Bucholc, prezes firmy Ferag Polska sp. z o.o
• Edward Dreszer, prezes Drukarni Lotos
• Artur Dziedzic, właściciel firmy Vidart
• Krzysztof Kluk, prezes drukarni Leograf Group
• Maciej Lewy, prezes drukarni LCL SA
• Sławomir Wojtaś, prezes Zakładów Artystycznych ART.

Do Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Druku wybrano następujące osoby:
• Marek Borodajko-Żbikowski, Henn Group Polska sp. z o.o.
• Leszek Górski, prezes P.H.U. Technograf S.A.
• Jerzy Hoppe, dyrektor COBRPP
• Janusz Kopacz, prezes Alfa Copy
• Leszek Wojtczuk, właściciel drukarni WL.

Jerzy Hoppe przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PID. Po odczytaniu protokołu kontrolnego Komisji przyjęto jej wniosek o udzielenie pokwitowania Prezesom i Radzie Izby za rok 2007. Pracę Biura Polskiej Izby Druku oceniono jako prawidłową.
W wyniku głosowania jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującej Radzie Polskiej Izby Druku i Prezesowi Izby.


Nowe władze Stowarzyszenia Poligrafów Pomorskich
W dniu 23 kwietnia br. w Gdańsku odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Poligrafów Pomorskich (SPP). Najważniejszym punktem posiedzenia był wybór nowych władz Stowarzyszenia. Ustępujący prezes Zarządu, Janusz Karc, podsumował jego działalność w ostatnim okresie i podziękował za współpracę. Nowym prezesem zarządu został Sławomir Wojtaś, właściciel Zakładów Artystycznych ART z Gdańska, który od lat aktywnie wspiera działalność Stowarzyszenia, a w ostatnim okresie pełnił w nim funkcję wiceprezesa. Nowym wiceprezesem został Edward Markuszewski z drukarni Druk Markuszewski, natomiast Paweł Morawczyński z drukarni Normex pełnić będzie fukcję członka zarządu.
„Przed nowym zarządem stoją nowe zadania” – mówi Sławomir Wojtaś. „Na pewno nie będą one proste, ale chcielibyśmy ożywić działalność Stowarzyszenia tak, aby w jego skład weszło jeszcze więcej drukarń i firm poligraficznych z naszego regionu. Chcielibyśmy powrócić do różnorodnych form realizacji celów określonych w naszym statucie, m.in. do upowszechniania informacji o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności poligraficznej, szkoleń specjalistycznych i zawodowych, powołania instytucji rzeczoznawców branżowych, promowania drukarń zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Kontynuować będziemy również działania związane z odzyskaniem Domu Drukarza w Gdańsku. Jednak szczególny nacisk chcielibyśmy położyć na organizację szkoleń dla pracowników drukarń. W tym celu zamierzamy rozwinąć naszą współpracę z dostawcami maszyn. Poza tym chcielibyśmy jeszcze bardziej lobbować na rzecz drukarń pomorskich u władz miasta, by mieć większy wpływ na podejmowane przez nich decyzje, tak by nie oddziaływały one szkodliwie na istniejące w regionie drukarnie. Mamy nadzieję, że określając coraz ciekawsze zadania przyciągniemy do tej organizacji jeszcze więcej członków i zintensyfikujemy działania obecnych tak, aby stać się silną organizacją, która bronić będzie interesów poligrafów”.
Stowarzyszenie istnieje od 2002 roku i jest organizacją, która – poprzez działalność nie tylko na Pomorzu, ale również aktywne włączanie się w życie branży poligraficznej w naszym kraju – integruje środowisko poligraficzne, chroni interesy branży poligraficznej oraz wpiera jej rozwój. Jego celem jest również dbałość o wysoką etykę zawodową środowiska poligraficznego, propagowanie uczciwych zasad konkurencji gospodarczej i solidarności zawodowej. Pełni również funkcję doradczą na rzecz członków, wpiera ich inicjatywy gospodarcze i organizacyjne. Należy do niego kilkadziesiąt firm poligraficznych z Pomorza.
Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich od lat organizuje dwie ważne dla branży i Pomorza imprezy – Dzień Drukarza odbywający się w maju lub czerwcu oraz Chrzest Drukarza, który towarzyszy Jarmarkowi Dominikańskiemu odbywającemu się co roku w Gdańsku.
Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków było okazją do podsumowania działalności Stowarzyszenia w roku 2007 oraz omówienia planów i zadań na rok bieżący. Jednymi z najważniejszych są cykliczne już, wyżej wspomniane imprezy. Jak podano, Dzień Drukarza odbędzie się w tym roku 14 czerwca, natomiast Chrzest Drukarza – 15 sierpnia. Już dziś Stowarzyszenie przygotowuje się starannie do obu tych wydarzeń. Kolejną organizowaną od roku ubiegłego imprezą są Otwarte Drukarskie Mistrzostwa Polski w wędkowaniu pełnomorskim. Podczas Walnego Zgromadzenia zapowiedziano ich kontynuację w roku bieżącym.
Stowarzyszenie intensywnie wspiera również od lat działalność Zespołu Szkół Poligraficznych w Gdańsku. Przedmiotem dyskusji podczas Walnego Zgromadzenia stała się przede wszystkim najbardziej aktualna obecnie sprawa rekrutacji do tejże placówki. Jak zdecydowano, stowarzyszenie aktywnie wesprze szkołę w tym zakresie. Wszystkie związane z tym działania mają na celu zainteresowanie młodzieży gimnazjalnej zawodami związanymi z branżą poligraficzną. Zwrócono bowiem uwagę na fakt, że brak rąk do pracy i brak wykwalifikowanych pracowników staje się coraz większą bolączką wielu drukarń.
Jednym z punktów Walnego Zgromadzenia SPP było również przedstawienie sprawozdań – finansowego i merytorycznego – za rok 2007. Oba zostały przyjęte przez Członków Stowarzyszenia. Przyjęli oni również jednogłośnie zmiany w statucie Stowarzyszenia dotyczące możliwości przyjmowania w jego skład tzw. członków honorowych (będą oni zwolnieni z opłat członkowskich). Kolejnym punktem było również przyjęcie nowych drukarń do Stowarzyszenia.


Zmiany w firmie Agfa Graphics sp. z o.o.
Z dniem 1 marca zaszły zmiany organizacyjne w firmie Agfa Graphics sp. z o.o. Wiążą się one z poszerzeniem grona polskich dystrybutorów firmy i dalszym ujednoliceniem struktur Agfa Graphics w poszczególnych krajach Europy. W rezultacie przeprowadzonych zmian Wojciech Pawłowski, dyrektor generalny i członek zarządu Agfa Graphics sp. z o.o., od początku marca pełni dodatkowo funkcję dyrektora handlowego firmy. Stefan Piotrowski, dotychczasowy dyrektor handlowy, objął nowe stanowisko w strukturach firmy – Dealer Managera. Z kolei nowym dyrektorem działu operacyjnego Agfa Graphics sp. z o.o. została Beata Bogdańska, do tej pory pełniąca w nim funkcję koordynatora.
„Zmiany w naszej organizacji mają na celu zdynamizowanie wzrostu udziału Agfa Graphics sp. z o.o. na rynku materiałów eksploatacyjnych do prepressu w Polsce. Są również związane z niedawnym poszerzeniem naszej sieci dealerskiej o firmę Reprograf” – mówi Wojciech Pawłowski, dyrektor generalny firmy. „Uznaliśmy, że w tej sytuacji niezbędne będzie stworzenie w strukturach spółki stanowiska, które funkcjonuje w zachodnich oddziałach koncernu – Dealer Managera, który skoncentruje się na koordynacji kanału dealerskiego i stymulowaniu wzrostu sprzedaży. Jestem przekonany, że ostatnie zmiany w naszej organizacji i sieci dystrybucji, najpoważniejsze od kilku lat, będą wzmacniać wiodącą pozycję Agfa Graphics na rynku materiałów prepress w Polsce”.
Stefan Piotrowski, pełniący funkcję Dealer Managera od 1 marca, dodaje: „Mamy nadzieję, że dzięki temu zarówno nasi nowi, jak i dotychczasowi partnerzy, będą mieli poczucie jeszcze ściślejszej współpracy z polskim oddziałem Agfa Graphics w zakresie dystrybucji materiałów eksploatacyjnych w naszym kraju”.
więcej | Maj | Aktualności
Nowości w ofercie firmy Tampoprint A.G.
Zpoczątkiem roku firma Tampoprint A.G. zaprezentowała nowość w technologii laserowej – nowe urządzenie Alfalas „WST” Workstation – warsztatowy model, o niewielkich rozmiarach. Wyposażony w diodę 20 W, próżniowy laser „WST” oferuje dużą powierzchnię pracy, z zachowaniem niewielkich wymiarów własnych, do znakowania wszelkiego rodzaju elementów o wysokości do 100 mm. Pobór energii na poziomie 600 W redukuje dodatkowo wydatki na działanie urządzenia.
Tak zwane rozwiązanie „wszystko w jednym” nie jest tylko marketingowym chwytem, de facto nie ma tutaj żadnych dodatkowych komponentów, takich jak zewnętrzne urządzenia chłodzące, lub skrzynki dostarczające zasilanie pod stołem. Klawiatura urządzenia jest zintegrowana w szufladzie, tylko monitor wymaga swojej zwyczajowej przestrzeni.
Aby osiągnąć większy zakres znakowania, opcjonalnie może w tym rozwiązaniu zostać zintegrowana, kontrolowana rotacyjna oś NC. Przez wzgląd na rozmiar detali niezbędne są dodatkowe środki pomocnicze do ogniskowania i pozycjonowania (np. regulowanie prostokątem) dla efektywnego znakowania. Urządzenie Alfalas „WST” jest ekonomicznym rozwiązaniem dla laboratoriów, pracowni i biur, wyposażonym w technologię porównywalną z urządzeniem pomiarowym, co gwarantuje stałą równoległość obiektu do obrabianej powierzchni.
Firma Tampoprint AG wychodzi także naprzeciw tendencjom ku ciągłemu rozwojowi i indywidualizacji zróżnicowanych produktów. Trendom tym odpowiada najnowszy pomysł kombinowanej maszyny, na którą składają się pojedyncze automaty i robot pracujący sześcioosiowo.
Tace, które zostały napełnione wcześniej wkrętakami, zostają umieszczone w pozycji ładowania. Podajniki mogą być umieszczone obok siebie (w rzędzie), a także jeden nad drugim, w zależności od kształtu obrabianych przedmiotów i ich rozmiaru. Konstrukcje trzech oddzielnych stoisk automatów służą bardzo wysokiej elastyczności, oszczędności kosztów i wysokiemu stopniowi niezawodności procesu. Laser Alfalas używany w tym przypadku jest przeznaczony do ciągłego nanoszenia zmiennych oznakowań (numerów seryjnych, kodów 2D, firmowych logotypów) na poszczególnych obrabianych przedmiotach (tutaj: wkrętakach).
W przykładowej konfiguracji automatu (pokazanej m.in. na targach LASYS 2008 w Stuttgarcie) wykorzystano laser UV Alfalas „SK 32”, który jest dopasowany do znakowania czerwonych plastikowych uchwytów wkrętaków. Jako drugi element zastosowano 2-kolorową maszynę Hybrid 90-2, będącą de facto tamponiarką typu „Hermetic” z wbudowanym podzespołem lasera, do produkcji form tampondrukowych.
Produkcja formy drukowej lub kliszy za pomocą grawerowania laserowego ma miejsce w przeciągu sekund na zintegrowanej taśmie kliszowej o długości 25 metrów. Przy średnicy motywu około 85 mm na linii zmieści się ich 215 bez konieczności zmiany kliszy, jak wcześniej było to konieczne. System zamkniętego kałamarza może być obracany na zewnątrz w celu wymiany farby. W miejscu obsługi operatora zostały zintegrowane wszystkie konieczne urządzenia, obsługiwane centralnie poprzez ekran dotykowy interfejsu użytkownika, ergonomicznie umieszczony na wysokości oczu.
Połączenie w jeden zintegrowany łańcuch procesowy maszyny znakowania laserowego i drukowania tamponowego oraz przygotowania form drukowych, oferuje nowe możliwości. Rozwiązanie to będzie można zobaczyć na stoisku firmy Tampoprint AG podczas tegorocznych targów drupa w Düsseldorfie.


Agfa na Nexpo 2008
Podczas targów Nexpo 2008, które odbyły się w Waszyngtonie w dniach 12–14 kwietnia, firma Agfa Graphics zaprezentowała szereg rozwiązań z zakresu workflow i produkcji płyt CtP przeznaczonych na rynek gazetowy. Amerykańską premierę miały na wystawie m.in. fioletowa płyta fotopolimerowa :N92-V, będąca następcą znanego modelu :N91v; bezodczynnikowa płyta :N92-VCF, również dedykowana dla naświetlarek wyposażonych w laser fioletowy; oraz najnowsza wersja systemu produkcyjnego :Arkitex 6.0.
W zakresie płyt CtP przeznaczonych do produkcji gazetowej Agfa Graphics zaprezentowała w Waszyngtonie dwie premiery na rynku amerykańskim. Pierwsza z nich to :N92-V, fotopolimerowa płyta do naświetlarek z laserem fioletowym. Pozwala ona na produkcję wyższych niż dotychczas nakładów o jakości akcydensowej i oferuje, jak zapewnia producent, znakomite właściwości w czasie drukowania oraz wysoką jakość reprodukcji; płyta nie wymaga wypalania.
Druga premiera to :N92-VCF, bezodczynnikowa płyta CtP przeznaczona do systemów wyposażonych w laser fioletowy. Może być wykorzystywana w istniejących naświetlarkach CtP pracujących w tej technologii. Do jej obróbki stosuje się zmodyfikowaną wywoływarkę bądź urządzenie czyszczące, w którym obrazy niedrukujące są usuwane za pomocą specjalnego roztworu. :N92-VCF jest płytą nieablacyjną, oferuje bardzo wysoki kontrast i nie pozostawia zanieczyszczeń w maszynie drukującej nawet przy nakładach rzędu 150 tys. egz. Jak zapewnia producent, z punktu widzenia operatora maszyny nowa płyta Agfa Graphics jest równie łatwa w obsłudze i niemal identyczna pod względem właściwości jak dotychczas stosowane „klasyczne” płyty fotopolimerowe. Nowe bezodczynnikowe płyty :N92-VCF są też bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego.
Amerykańską premierę na targach Nexpo 2008 miała też najnowsza wersja gazetowego systemu produkcyjnego :Arkitex 6.0, który pojawił się w ofercie Agfa Graphics na ubiegłorocznej wystawie IfraExpo. W wersji pokazanej w Waszyngtonie po raz pierwszy pokazano dwa nowe moduły tego oprogramowania – Vantage i Analyst.
:Arkitex Vantage to moduł pozwalający na podgląd jednego lub wielu systemów :Arkitex i ich elementów. Stanowi on wygodne stanowisko obserwacyjne do monitorowania linii produkcyjnych stosowanych w dziale prepress; jest też odpowiednim punktem startowym do ewentualnych interwencji serwisu prowadzonych w trybie online, np. zdalnej diagnostyki. Drugi z premierowych modułów to :Arkitex Analyst, wyposażony w funkcje śledzenia i raportowania o stanie produkcji, dostarczający w czasie rzeczywistym wszystkich niezbędnych informacji o realizowanych zadaniach, jak również przygotowujący raporty po zakończeniu produkcji. Szczególną uwagę podczas prezentacji systemu :Arkitex 6.0 zwracano na moduł OptiInk, pozwalający na znaczne, nawet 30%, oszczędności w zakresie farby zużywanej podczas drukowania.
Poza tym wśród funkcji oferowanych przez najnowszą wersję systemu :Arkitex 6.0 są m.in.: możliwość integracji z różnymi programami do wstępnej weryfikacji plików (preflight), pozwalająca na automatyczne sprawdzanie stron zapisanych w formacie PDF, łatwy podgląd raportów i wczesne wychwytywanie potencjalnych problemów technicznych; poprawiona komunikacja z modułami :Arkitex Director i :Arkitex Courier dzięki notatkom zawierającym ważne dane wprowadzane na różnych etapach procesu produkcji; automatyczne przenoszenie ustawień umożliwiające zaawansowane planowanie publikacji; wzbogacone opcje optymalizacji zużycia farby dzięki modułowi AutoInk; oparty na przeglądarce internetowej interfejs :Arkitex NewsDrive pozwalający użytkownikom na monitorowanie stanu produkcji z dowolnego komputera.


Konferencja WAN w Budapeszcie
W dniach 13–14 marca br. w stolicy Węgier Budapeszcie odbyła się osiemnasta konferencja „World Newspaper Advertising” – WAN, tym razem pod hasłem „Reaching New Audiences and Building New Revenues” (Zdobycie nowych odbiorców sposobem na większe dochody). Gospodarzem imprezy była Magyar Lapiadôk Egyesülete, zaś wzięło w niej udział 350 gości z 64 krajów. Konferencja składała się z sześciu sesji, podczas trwania których prelegenci i zebrani goście dyskutowali o tym, jak nowe techniki mogą wpłynąć na rozwój sekcji reklamowej w wydawnictwach i w jaki sposób wpłynie to na zdobycie przez nie szerszego grona odbiorców.
Podczas pierwszej sesji swoje rozwiązania prezentowali przedstawiciele firm wydawniczych, które stworzyły inteligentny, oparty na multimediach system reklamowy, korzystając jednocześnie z nowych mobilnych środków. Omówiony został również sposób na ujednolicenie reklamowego portfolio firmy poprzez wprowadzenie jednego symbolu identyfikowanego z wszystkimi jej mediami.
Przedstawiciele firm MAN Roland i Axel Springer zaprezentowali nową publikację stowarzyszenia PrintCity – VAPoN „Resource Book”, zawierającą wyniki badań dotyczących wartości dodanej w druku prasowym. W latach 2006–2008 PrintCity przeprowadzało analizy i pomiary czynników ekonomicznych oraz produkcyjnych w wielu sektorach wartości VAPoN – wyniki tych badań zostały przedstawione jako „Resource Book”, która jest dostępna bezpłatnie pod adresem e-mail: webline@printcity.dealbo u wszystkich patronów tego projektu. Należą do nich następujące firmy: Eltex, MacDermid, MAN Roland, MEGTEC, Océ, Sun Chemical i UPM. Raport zawiera kompleksową analizę poszczególnych czynników wywierających wpływ na wartość dodaną druku i publikowania prasy.
więcej | Maj | Aktualności
Gareth Ward
Nowe technologie drukowania
Od ponad 50 lat drukarze przyjeżdżają na drupę, by zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami maszyn drukujących. Tej wiosny stanie się tak samo – drukarze z całego świata trafią do Düsseldorfu, aby obejrzeć rozwiązania techniczne wielkiej piątki dostawców maszyn arkuszowych, którymi są Hei-delberg, MAN Roland, KBA, Komori i Mitsubishi. Choć pokaz możliwości jest z pewnością efektowny, tym razem akcenty będą rozłożone inaczej. Podczas poprzednich targów producenci prezentowali innowacje technologiczne w celu zaimponowania klientom; dziś technologie staną się narzędziem do oferowania odpowiedzi na problemy nurtujące współczesnych drukarzy.
Oznacza to nacisk na wydajność dzięki lepszej komunikacji w sieci oraz skróconym czasom przyrządu, nacisk na zwiększenie wszechstronności maszyn poprzez możliwość uszlachetniania w linii, a także na większą produktywność poprzez zwiększenie prędkości drukowania i zwiększenie formatu arkuszy. Wszędzie da się zauważyć wzrost roli automatyzacji, co ma pozwolić na ograniczenie liczebności wymaganej obsługi.
Wszystko to jest konieczne, ponieważ zmienia się natura drukowania. Zadrukowany papier musi najpierw uzasadnić swoje istnienie wobec innych mediów, a drukarze muszą radzić sobie z profesjonalnymi nabywcami usług, często działającymi na skalę światową. Mówiąc o drupie, prezes zarządu Heidelberga Bernhard Schreier wskazał, że konkurencja w przypadku zleceń niewymagających krótkiego czasu realizacji obejmuje właściwie cały świat, co oznacza, że drukarze z całego cywilizowanego świata muszą się zmienić, by sprostać konkurencji. Opisuje to w następujący sposób: „Dostawcy usług drukarskich mogą konkurować i zarabiać na dłuższą metę wówczas, gdy będą systematycznie odchodzić od pracy ręcznej w kierunku rozwiązań przemysłowych. Drukarnie muszą posiadać najnowocześniejsze maszyny, a także systematycznie integrować pełen zakres procesów produkcyjnych w systemach informatycznych”.
Prezes targów drupa i jednocześnie prezes zarządu KBA, Albrecht Bolza-Schünemann, zgadza się z tym. Opisując swoje oczekiwania w stosunku do tegorocznej imprezy, mówi: „Można liczyć na jeszcze większe wydajności systemów drukowania cyfrowego, a także na to, że kompletne rozwiązania produkcyjne będą obejmować cały zakres procesów – poza tym oczywiście na nowe pomysły w zakresie automatyzacji i integracji procesów (uszlachetnianie czy kontrola jakości w linii) wśród ukrytych gwiazd – klasycznych, zwojowych i arkuszowych maszyn drukujących”.
Podczas wcześniejszych targów drupa dyskutowano o potencjalnych korzyściach wymiany informacji z użyciem CIP3 i JDF. W czasie obecnej drupy te potencjalne korzyści staną się rzeczywistością, jako że każdy dostawca nabył już doświadczenie w instalacjach testowych i posiada rzeczywiste dane potwierdzające zyski pod względem wydajności i efektywności produkcji. Także „dziury” w procesach wymiany informacji są powoli zatykane, w miarę jak zwiększa się znaczenie JDF. Informacja z przygotowalni o wstępnym ustawieniu kałamarzy farbowych bywa dziś uzupełniana o dane na temat formatu i właściwości papieru, dostarczane przez producentów i dystrybutorów papieru.
więcej | Maj | drupa 2008
Organizacja PrintCity skupiająca wokół siebie międzynarodowe firmy branży poligraficznej przygotowała wiele niespodzianek dla odwiedzających tegoroczne targi drupa. Głównym założeniem jest zapoznanie jak największego grona gości z rozwiązaniami projektu knowledge & research (wiedza i badania) poprzez kierowanie ich do siedmiu Competence Centres. Skupiając swoją obecność na drupie wokół idei „Connection of Competence”, członkowie stowarzyszenia planują nietypowy podział swojej prezentacji, aby zainteresować i udzielać gościom informacji na temat potencjału przemysłu poligraficznego i opakowaniowego.
Głównym punktem PrintCity będzie zajmujące 360 m2 stoisko, usytuowane w środku hali nr 6, złożone z „plaza” i kilku innych punktów, które mają przyciągnąć gości z całego świata, takich jak:
• Central Information Center i Connection Point – w których odwiedzający będą bezpośrednio kierowani do właściwych, odpowiadających ich zainteresowaniom Centrów Kompetencyjnych składających się ze stoisk poszczególnych członków organizacji
• Forum Presentation Area – w której odwiedzający będą mogli zapoznać się z projektami organizacji PrintCity, Centrami Kompetencji i innymi atrakcjami będącymi w ofercie hali nr 6
• Integrated Competence Centres – dwa spośród siedmiu będą się znajdowały właśnie w tym punkcie centralnym całego przedsięwzięcia.
więcej | Maj | drupa 2008
Prezentacje firm na targach drupa 2008. Część II
ACCHSH
Firma ACCHSH pojawi się jako wystawca na targach drupa już po raz drugi z rzędu. Wspólnie ze swoimi partnerami i dystrybutorami polski producent będzie na nich promował najnowsze rozwiązania oparte na systemie produkcyjnym PuzzleFlow 4. Oferta ACCHSH będzie prezentowana w czterech różnych sektorach hali nr 7, gdzie w tym roku zlokalizowana zostanie ekspozycja drupa innovations parc.
Mówi Andrzej Czyż, współwłaściciel ACCHSH: „Warto zwrócić uwagę na fakt, że w porównaniu ze skromną premierową prezentacją drupa innovations parc, w ramach której byliśmy obecni przed czterema laty, w tym roku wystąpi w jej ramach aż 160 firm demonstrujących innowacyjne rozwiązania informatyczne dla poligrafii i wydawnictw, zajmując znacznie większą powierzchnię – ok. 3,5 tysięca metrów kwadratowych. Poprzednio wszyscy chętni zmieścili się w małym, blaszanym pawilonie; na drupa 2008 ta specjalna ekspozycja zajmie dużą, centralnie zlokalizowaną halę wystawienniczą. Świadczy to o coraz większym znaczeniu rozwiązań, takich jak chociażby nasz system PuzzleFlow, które służą do rozwoju i automatyzacji branży poligraficznej”.
Pierwszy sektor drupa innovations parc, w którym będzie można zapoznać się z ofertą firmy ACCHSH, to JDF Experience Parc. Tu odbędzie się oficjalna premiera najnowszej wersji sztandarowego produktu ACCHSH – systemu produkcyjnego PuzzleFlow, wersji 4.0. „Wprowadziliśmy w nim wiele nowych funkcji w znacznym stopniu usprawniających pracę z programem i integrację z rozwiązaniami innych dostawców” – zapowiada Andrzej Czyż.
Planowane są m.in. prezentacje PuzzleFlow 4.0 połączonego z systemem Printmanager – wspomagającym procesy zarządzania drukarnią lub innym przedsiębiorstwem poligraficznym, stworzonym przez inną polską firmę, Infosystems, również wystawcę targów drupa. „Pokazy te są rezultatem niedawno nawiązanej współpracy między naszymi firmami” – mówi Andrzej Czyż. „Mam nadzieję, że polska ‘mieszanka’ zaawansowanego systemu produkcyjnego i wydajnego rozwiązania typu MIS/ERP spotka się z zainteresowaniem zwiedzających”.
Innymi produktami prezentowanymi w tej części wystawy przez firmę ACCHSH będą zgodne ze standardem JDF rozwiązania oparte na technologii PuzzleFlow zintegrowane z najnowszą wersją RIP-a firmy Harlequin, jak również z innymi, bazującymi na formacie JDF, programami.
Drugi sektor, gdzie będzie obecna firma ACCHSH, to część drupa innovations parc poświęcona rozwiązaniom typu PDF/XML. W tym miejscu firma planuje prezentacje wspólnych rozwiązań opartych na systemie PuzzleFlow i programach z dziedziny DRM (Digital Rights Management), stworzonych przez koreańską firmę UNIDOCS Inc. W ostatnim czasie obie firmy podpisały umowę o strategicznym partnerstwie technologicznym, targi drupa będą pierwszą okazją do zademonstrowania jej owoców.
Kolejne rozwiązania spod znaku PuzzleFlow będą promowane w ramach sektora PDF Online Production, prezentującego oprogramowanie do produkcji poligraficzno-wydawniczej z aktywnym wykorzystaniem Internetu. Tam ACCHSH pokaże swoje rozwiązania oparte na tzw. webserwisach, pozwalające na komunikację pomiędzy różnymi stronami uczestniczącymi w procesie produkcyjnym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W efekcie integrowane są przez Internet różne programy, np. system produkcyjny (workflow), system MIS/ERP i portal pozwalający klientom na zlecanie prac, zarządzanie nimi i finalną akceptację do druku.
Jak wynika z zapowiedzi ACCHSH, firma planuje prezentację kilku przykładowych wdrożeń opartych na webserwisach, przeprowadzonych w firmach o zróżnicowanym profilu w różnych krajach świata. Znajdzie się wśród nich firma Cezex, która była pionierem jeśli chodzi o wykorzystanie narzędzi ACCHSH typu web-serwis.
W ramach PDF Online Production swoje rozwiązania, projektowane z myślą o automatyzacji produkcji w trybie online, przedstawi też PuzzleFlow Solutions Europe, powołany do życia w ubiegłym roku oddział ACCHSH z siedzibą w Amsterdamie.
Ostatni z sektorów, gdzie będzie można zapoznać się z ofertą ACCHSH, to PDF Print Production. Tu w głównej roli wystąpi firma Lewald & Partner, niemiecki dystrybutor i integrator rozwiązań PuzzleFlow. Wśród prezentowanych przez nią produktów znajdzie się m.in. PuzzleFlow Color Server, program dedykowany dla dużych wydawnictw i drukarń, pozwalający na redukcję zużycia farby podczas drukowania.


IMG Brausse
Podczas tegorocznych targów drupa IMG Brausse szykuje dla odwiedzających wiele niespodzianek. Na stoisku firmy (B11 w hali 13) będą uszlachetniane dwa rodzaje plakatów, które są reprodukcjami oryginalnych dwóch obrazów niemieckiej artystki Christiny Dörries. Uszlachetnianie będzie wykonywane na maszynie do automatycznego złocenia i wykrawania z oczyszczaniem 1050SEF Hybryd, o maksymalnej prędkości 7500/godz., wyposażonej w 6 nawijaków i 6 prętów nawijających (maksymalny format złocenia: 730×1020 mm). W urządzeniu możliwe jest zaprogramowanie 99 przesuwów na każdym napędzie, zawiera ono również program do kalkulacji długiego i krótkiego przesuwu.
Dla gości specjalnych Christina Dörris w czasie trwania całych targów będzie podpisywała swoje plakaty. W oryginale obrazy można było zobaczyć w niedzielę 27 kwietnia na wernisażu, który został zorganizowany przez Brausse we współpracy z Christine Dörries i Thomasem Glasderem z firmy Köch & Glasder w niemieckim mieście Neuss.
Odwiedzający stoisko Brausse będą mogli także zapoznać się z działaniem i możliwościami bazującego na sprawdzonej technologii 1050 SE automatu wykrawającego z oczyszczaniem 1450 SE, który obsługuje arkusze o wymiarach od 700×500 mm do 1450×1100 mm. Maszyna przystosowana do obróbki papieru, tektury litej i falistej, o maksymalnym formacie wykrawania 1420×1080 mm i maksymalnym nacisku 400 t, posiada wiele dodatkowych funkcji i udogodnień, które ułatwiają obsługę i sprzyjają jej produktywności. Są to takie funkcje jak: pneumatyczny mechanizm otwierania i zamykania ramy wykrojnika, wyświetlacz siły nacisku z możliwością ustawienia limitu maksymalnej wartości, urządzenie do wstrzeliwania pasków w stos, z licznikiem.
Powierzchnia stoiska (300 m2) pozwoli również na wyeksponowanie automatycznej składarko-sklejarki TA 1100 przeznaczonej do tektury litej (200–800 g/m2) i tektury falistej (fala E/B/A), o maksymalnej prędkości przekraczającej 280 m/min. Podczas targów na stoisku Brausse można będzie zapoznać się również z innymi rozwiązaniami do obróbki końcowej druków.


Derya
Firma Derya sp. z o.o. zaprasza na trzy ekspozycje firm reprezentowanych przez Derya w Polsce. Nasi przedstawiciele oczekują na odwiedzających przez cały czas trwania targów, służąc pomocą przy prezentacji kilkunastu premierowych maszyn drukujących, introligatorskich i laminujących.
1. Horizon International Inc. – hala 13, stoisko B35
Na stoisku firmy Horizon, o powierzchni 1200 m2 będą pokazane najnowsze modele maszyn introligatorskich, jak również popularnych maszyn pracujących już w Polsce, m.in.:
• system do oprawy twardej Horizon HCB-2
• falcerka Horizon AFC 566T4F
• falcerka Horizon AFC 566F
• linia do oprawy miękkiej Horizon CABS 5000
• oklejarka Horizon BQ 470 PUR.

Ponadto codziennie odbywać się będą prezentacje pracy maszyn w systemie i2i, pozwalającym sterować produkcją za pomocą plików JDF. Dla gości czynne będzie „Casino Horizon”, w którym będzie można wygrać cenne nagrody.
2. Mitsubishi Heavy Industries – hala 15, stoisko D 42
Na stoisku firmy Mitsubishi, o powierzchni 1600 m2, będą dominować maszyny do druku offsetowego w formacie B1 Mitsubishi Diamond V3000. Premierowy pokaz tego modelu miał miejsce w sierpniu 2007 na IGAS w Japonii, teraz przyszła kolej na przedstawienie nowych produktów Mitsubishi europejskim klientom. W Düsseldorfie pod hasłem „Net Production Nets Profits” będą prezentowane:
• sześciokolorowa maszyna Diamond V3000 LX z lakierowaniem, wydłużonym wykładaniem, w wersji do druku kartonu (cylindry szkieletowe)
• ośmiokolorowa maszyna Diamond V3000 R z tradycyjnym odwracaniem
• dziesięciokolorowa maszyna Diamond V3000 TP z odwracaniem typu „tandem”.

Wszystkie maszyny prezentowane będą w formacie 1050×750 mm, z możliwością druku 16 200 arkuszy na godzinę. Ponadto będzie demonstrowany system jednoczesnej, automatycznej zmiany płyt SimulChanger, pozwalający dokonać zmiany płyt w czasie 75 sekund na wszystkich zespołach drukujących. Odwiedzający będą też mogli poznać możliwości kontroli koloru z wykorzystaniem Mitsubishi Color Control System i doboru barwy za pomocą Diamond Color Navigator. Pokazy na maszynach odbywać się będą kilkakrotnie w ciągu dnia.
3. Foliant (Formica) – hala 11, stoisko C 26.
Czeska firma Formica, producent popularnych laminatorów Foliant, zaprezentuje nowe modele laminatorów:
• Foliant Orpheus 530A – automatyczny, z nowym systemem podawania i separacji arkuszy, laminujący arkusze w formacie B2
• Foliant Orpheus 750A – automatyczny, z paletowym systemem podawania i odbioru arkuszy, laminujący arkusze w formacie B1.
Obydwa modele prezentowane będą również w wersji przystosowanej do pracy ręcznej. Ponadto będą pokazane znane już w Polsce modele Gemini, Castor i Pollux. Laminatory Foliant dedykowane do druku cyfrowego będą również prezentowane na stoisku firmy Océ. Zainteresowani spotkaniem z przedstawicielami firmy Derya są proszeni o kontakt w recepcji firm Horizon, Mitsubishi i Formica.
| drupa 2008
Na tegorocznych targach drupa firma InfoPrint Solutions zaprezentuje najważniejsze rozwiązania sprzętowe i programowe ze swojej oferty. Pokazane zostaną osiągnięcia technologiczne w zakresie urządzeń, oprogramowania, zarządzania kolorem i organizacji pracy ze zmiennymi danymi w kolorze i w skali monochromatycznej. Specjaliści z InfoPrint podzielą się swoją wiedzą na temat wielokanałowej obsługi wiadomości oraz integracji personalizowanych komunikatów marketingowych z drukami transakcyjnymi.
Przez cały czas na stoisku InfoPrint Solutions (hala 9, stoisko B44) będą służyć pomocą klientom z Polski pracownicy InfoPrint odpowiedzialni za polski rynek: Jacek Kruciński (Territory Manager) i Adam Zakrzewski (Territory Specialist).
Jedną z prezentowanych na targach nowości będzie cyfrowa maszyna do druku czarno-białego EMP 156.
więcej | Maj | Targi
Podczas tegorocznych targów drupa Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) zademonstruje innowacyjne technologiczne możliwości – wysoko wydajne produkty i rozwiązania oraz „skrojone na miarę” pakiety usług serwisowych – określone wspólnym hasłem: HEI Performance – HEI Value. Prezentacja ta jest częścią nowej globalnej kampanii promocyjnej „HEI Tech”. Nazwa kampanii nawiązuje do nazwy firmy i zwraca uwagę na podstawowe wartości i cechy produktów oraz usług oferowanych przez Heidelberg: najlepsze parametry w zakresie szybkości, niezawodności oraz jakości drukowania oraz wartość dodaną dzięki szerokiemu zakresowi optymalizacji procesu produkcyjnego, wysokiej wydajności oraz wynikającemu z tego wyższemu zyskowi. Innowacyjne technologie zostały opracowane w jednym celu: każde rozwiązanie może być tym, dzięki któremu drukarnia złapie wiatr w żagle.
W Düsseldorfie w dwóch halach wystawowych, na powierzchni około 7800 m2, Heidelberg będzie promować swoje rozwiązania dla druku akcydensowego i opakowaniowego w offsecie arkuszowym. Pokazany zostanie m.in. wyjątkowy zespół farbowy Anicolor, system zarządzania produkcją w drukarni Prinect oraz wiele innych „HEI Lights”, z mającą swoją światową premierę maszyną Speedmaster XL 145/162.
Szerokie portfolio rozwiązań w zakresie offsetu arkuszowego podzielono na sześć obszarów. W hali 1 (Commercial Print Solutions) zaprezentowane zostaną rozwiązania dla drukarń akcydensowych: maszyny dla małego i średniego formatu, od modelu bazowego Printmaster QM 46 do w pełni zautomatyzowanego Speedmastera XL 75; kompletna rodzina urządzeń do oprawy klejonej Eurobind; system zarządzania produkcją w drukarni Prinect Integration – w obszarze „One Pass Productivity” pokazany zostanie Prinect Press Center z Intellistart, system sterowania dla wszystkich modeli maszyn serii Speedmaster; technologia Anicolor – druk małych nakładów offsetowych na maszynie Speedmaster SM 52-10-P.
W hali 2 (Packaging Print Solutions) skoncentrowane zostaną rozwiązania dla drukarń opakowaniowych: w obszarze „Zintegrowana produkcja opakowań” demonstrowana będzie produktywność sztancy Dymatrix Pro 106 CSB i składarko-sklejarki Diana X 115; w obszarze „Zastosowania specjalne i wielki format” pokazane zostaną rozwiązania w zakresie złocenia na zimno, drukowania elementów zabezpieczających oraz wysoko wydajnego drukowania UV.
Przygotowana na targi drupa 2008 przekrojowa prezentacja technologicznych możliwości firmy obejmuje następujące działy: systemy do zarządzania produkcją, prepress, druk, introligatornia, usługi i doradztwo.
więcej | Maj | drupa 2008
Dnia 8 kwietnia br. w Radebeul odbyło się spotkanie prasowe z udziałem niemal setki dziennikarzy z całego świata, podczas którego firma KBA przedstawiła zapowiedzi związane ze zbliżającymi się targami drupa. Przez kolejne trzy dni w firmie trwała impreza typu Open House, w której wzięło udział ok. 1500 klientów z 50 krajów, m.in. niemal 60-osobowa grupa z Polski. Mieli oni okazję obejrzeć prezentacje kilku nowych i wzbogaconych maszyn arkuszowych z oferty KBA, oferujących zaawansowane funkcje zwiększające wydajność, jakość i zgodność z normami ekologicznymi oraz liczne opcje w zakresie uszlachetniania. Na targach drupa 2008 z ofertą KBA będzie można zapoznać się odwiedzając stoisko firmy nr B45 w hali 16.
Przybyłych licznie do Radebeul przedstawicieli mediów i drukarń witał Albrecht Bolza-Schünemann, prezes zarządu KBA, zachęcając jednocześnie do odwiedzenia podczas targów drupa stoiska firmy, zajmującego niemal 3,5 tys. m2. Program spotkania i jego najważniejsze punkty krótko przedstawił Ralf Sammeck, dyrektor ds. sprzedaży maszyn arkuszowych. Natomiast ze szczegółami ekspozycji targowej na drupa zapoznał dziennikarzy Klaus Schmidt, dyrektor ds. marketingu KBA.
więcej | Maj | drupa 2008
Firma Fujifilm – międzynarodowy producent kompletnych rozwiązań dla rynku Graphic Arts, zaprezentuje się na targach drupa 2008 w Düsseldorfie w dniach od 29 maja do 11 czerwca.
Korporacja przedstawi szeroką gamę innowacyjnych rozwiązań, technologii, produktów i usług pod jednym wspólnym hasłem „DIGITAL POWER AT YOUR CONTROL”.
Hasło „Cyfrowa siła, którą kontrolujesz” zaprezentowane zostanie w Strefie Druku Cyfrowego w hali 8B i towarzyszyć będzie firmie przez cały okres trwania targów.
Dodatkowo dla Fujifilm Dimatix zostanie zorganizowane oddzielne stoisko w sektorze CO2. Tutaj zademonstrowana zostanie innowacyjność nowoczesnych głowic piezoelektrycznych i precyzja technologii mikropomp dla druku bezdotykowego.
Na drupie Fujifilm pokaże integrację standardowych technik druku offsetowego z nowoczesnością i innowacyjnością druku cyfrowego.
Fujifilm jest jednym z niewielu dostawców, którzy łączą doświadczenie w dziedzinie rozwiązań dla wsparcia druku offsetowego i dla siły druku cyfrowego. Poprzez integrujący produkcję workflow XMF, systemy proofingu, zarządzanie barwą, a w chwili obecnej jeszcze druk cyfrowy, Fujifilm pokaże, jak drukarnie mogą poprawić jakość i wydajność, jednocześnie minimalizując szkodliwy wpływ na środowisko.
więcej | Maj | drupa 2008
Dnia 8 kwietnia br. Kodak Polska rozpoczął cykl spotkań zatytułowanych „Drupa 2008 – Print is Powerful”, mających przybliżyć ofertę firmy przygotowaną na majowo-czerwcowe targi drupa (Kodak będzie prezentował swe produkty w hali 5, stoisko D01). Spotkania z Kodakiem zaplanowano kolejno w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Lublinie. Każde spotkanie jest okazją do przedstawienia przez firmę Kodak swoich najnowszych osiągnięć technologicznych, produktów i usług z zakresu CtP, form drukowych, workflow i druku cyfrowego dla wszystkich segmentów rynku poligraficznego.
więcej | Maj | drupa 2008
Rozmowa ze Swapanem Chaudhuri, dyrektorem zarządzającym Kodak Polska i dyrektorem działu Kodak’s Graphic Communications Group

Świat DRUKU: Czy moglibyśmy cofnąć się do zeszłego roku i pomówić chwilę o zmianach w strukturze dystrybucyjnej firmy Kodak? Wiemy już, że ta struktura się zmieniła, że istnieje teraz magazyn centralny – chciałbym zapytać, jak zmiany te odebrali klienci i jak rynek na nie zareagował.
Swapan Chaudhuri: Zmiany w zakresie sprzedaży materiałów eksploatacyjnych Kodak w naszym kraju są kolejnym etapem restrukturyzacji rozpoczętej pod koniec ubiegłego roku. W związku z decyzją o rozpoczęciu sprzedaży bezpośredniej do wszystkich kluczowych klientów i uruchomieniu własnego magazynu, zmieniła się grupa firm, które mają w swojej ofercie płyty i filmy graficzne Kodaka. Strategicznymi partnerami na rynku płyt i filmów pozostają Avagraf i Heidelberg Polska, do grona dystrybutorów należą również Grafikus, Impexmetal, Tonan i Scorpio (firma, która dodatkowo posiada prawo do sprzedaży urządzeń do fleksografii produkowanych przez Kodaka). Reprograf, dotychczasowy partner Kodaka, zaprzestał składania u nas zamówień i rozpoczął współpracę z innym dostawcą. Myślę, iż najlepszym komentarzem do tej decyzji będzie pozostawienie jej bez komentarza i pozostawienie do indywidualnej oceny klientów. Zapraszamy każdego wieloletniego użytkownika płyt i filmów Kodaka do współpracy z naszą siecią handlową. Jestem przekonany, że przyzwyczajenie klientów do wysokiej jakości produktów marki Kodak będzie podstawą dalszej współpracy z naszą firmą.
Przygotowaliśmy informację skierowaną zarówno do prasy, jak i klientów, w której omówiliśmy, jak będzie działał system od tego roku. Moim zdaniem klienci przyjęli to z zadowoleniem – czuli się dobrze ze świadomością, że myślimy właśnie o nich. Udało się dzięki temu nawiązać szereg bezpośrednich kontaktów, a zasada dystrybucji jest dla wszystkich bardziej przejrzysta. Jeżeli klient kupował nasze produkty poprzez jednego z naszych dystrybutorów, nie musi niczego zmieniać. Jeżeli za sprawą wprowadzonych zmian nie jest to dłużej możliwe, od niego zależy, czy wybierze obsługę bezpośrednią, czy innego z naszych dystrybutorów – wybór pozostawiamy klientowi. Jeżeli zdecyduje się na współpracę bezpośrednią, musi zaakceptować fakt, że Kodak jest firmą, w której panują określone zasady i obowiązują określone procedury. Procedury te należy przejść, aby móc otrzymywać produkty, na podstawie uprzednio podpisanej umowy definiującej szczegółowo warunki dostaw wybranego portfolio produktów. Właśnie w zakresie tegoż portfolio jesteśmy w stanie go obsługiwać. Nie będziemy obsługiwać klientów „od ręki”, gdyż nie jest to strategią naszego działania. Klientów, którzy chcą dokonać jednorazowych zakupów, również nie możemy obsłużyć, więc odsyłamy ich do naszych dealerów.
więcej | Maj | Wywiad
W dniu 25 lutego 2008 r. firma MAN Roland zorganizowała w swojej siedzibie w Offenbach nad Menem Printservices Day, podczas którego zaprezentowała zaproszonym gościom (był wśród nich przedstawiciel naszej redakcji) szeroką gamę najnowszych rozwiązań, którymi dysponuje. Organizatorzy zwracali szczególną uwagę na wysoką jakość druku, dużą produktywność i mnogość możliwych zastosowań poszczególnych typów popularnej maszyny Roland (Roland 706 DirectDrive 3B LTTLV, Roland 706 HiPrint 3BLV, Roland 710 HiPrint 3BLV). Podkreślali również mobilność usług serwisowych, optymalizację kosztów wdrożenia proponowanych przez siebie rozwiązań oraz możliwość ich dostosowania do indywidualnych potrzeb i specyfikacji podanej przez klienta. Program spotkania podzielono na cztery zasadnicze części, z których pierwszą było zwiedzanie odlewni i montażowni. Następnie zaplanowano wystąpienia prelegentów, którzy przedstawiali wybrane rozwiązania proponowane przez firmę MAN Roland. W dalszej kolejności zaproponowano zwiedzanie Centrum Poligraficznego, a na koniec odbyła się prezentacja jednej ze stałych części składowych systemów MAN Roland – printcom, połączona z panelem dyskusyjnym, w którym wzięli udział prelegenci, jak również biorący udział w Printservices Day aktualni i potencjalni klienci firmy.
Referenci w swoich wystąpieniach przedstawili zalety mobilnych usług serwisowych printservice oferowanych przez firmę MAN Roland, opierających się na aplikacjach ProServ, TelePresence i TelePresence smart, które jest kontrolowane przez TeleSupport Center. ProServ to program serwisowy, którego celem jest utrzymanie maszyn w dobrym stanie poprzez regularną ich konserwację, oferujący jednocześnie indywidualne porady dostosowane do potrzeb poszczególnych klientów. TelePresence i TelePresence smart oferują szybką i bezpośrednią pomoc dzięki diagnozowaniu zaistniałych problemów online, co jest możliwe dzięki sprawnemu przekazywaniu danych i obrazu przez kamery internetowe. Konserwacja w tym przypadku opiera się również na monitorowaniu stanu technicznego urządzeń, możliwemu dzięki połączeniu przez sieć. Opcja ta, którą po raz pierwszy zaproponowano na targach drupa 2004, została uhonorowana nagrodą PIA/GATF Intertech w 2005 roku.
więcej | Maj | Relacja
W dniu 17 kwietnia br. firma MAN Roland Polska sp. z o.o. we współpracy z firmą Kodak Polska sp. z o.o. zorganizowała w Starych Jabłonkach konferencję poświęconą tematyce związanej z drukiem heatsetowym i coldsetowym. Dzięki dwóm paralelnie odbywającym się sesjom każdy z uczestników konferencji mógł wybrać tematykę najbardziej zbliżoną do swoich zainteresowań.
W ramach dwóch grup zagadnień, pod hasłami „hot” i „cold”, prelegenci koncentrowali się przede wszystkim na istotnych rozwiązaniach umożliwiających najwyższą jakość druku przy niewielkich nakładach finansowych. Podczas trwania poszczególnych paneli dyskusyjnych organizatorzy zaprezentowali ofertę firmy zarówno w zakresie druku heatsetowego, jak i coldsetu.
W grupie „hot” swoje prezentacje przedstawili:
• Jarosław Kotfis, MAN Roland – „Applied Innovations”
• Mirko Kern, MAN Roland – „printcom”
• Dirk Schimdtbleicher, MAN Roland – „print-services”
• Tomasz Gogacz, Kodak Polska – „Kodak – precyzja, jakość, stabilność”
W grupie „cold” wystąpili:
• Dirk Schimdtbleicher – „print-services”
• Ryszard Barański, Kodak Polska – „Kodak – kompletne rozwiązania gazetowe”
• Jarosław Kotfis – „Applied Innovations”
• Mirko Kern – „printcom”.
więcej | Maj | Relacja
W dniu 22 kwietnia br. w Drukarni Libra-Print w Łomży odbyła się uroczystość oficjalnego przekazania do użytku pierwszej w Polsce offsetowej arkuszowej maszyny drukującej Heidelberg Speedmaster SM 52 z rewolucyjnym zespołem farbowym Anicolor. Nowa maszyna posiada cztery zespoły drukujące pozwalające na opłacalne i bardzo wydajne drukowanie krótkich nakładów.
Maszyna została zainstalowana na przełomie lutego i marca tego roku. W pierwszym tygodniu po uruchomieniu maszyny wykonano na niej 200 zleceń, ustanawiając tym samym rekord światowy dla maszyn Anicolor. Biorąc pod uwagę pracę przez siedem dni w tygodniu na jedną zmianę daje to bardzo dobry wynik i świadczy o bardzo wysokiej sprawności oraz szybkości pracy maszyny.
W związku z tym osiągnięciem właściciel drukarni, Daniel Puławski, otrzymał stosowny certyfikat z rąk Krzysztofa Wojdana, dyrektora handlowego Hei-delberg Polska.
więcej | Maj | Wydarzenie
W dniu 3 kwietnia br. firma IMG Brausse Europe gościła w swojej siedzibie w holenderskim Schijndel dziennikarzy ze środkowej i zachodniej Europy. Podczas spotkania zaprezentowano automatyczną składarko-sklejarkę TA 1100, automaty wykrawające ze stacją oczyszczania i oczyszczaniem przedniego marginesu 1050SE i 1450SE, a także maszynę do automatycznego złocenia i wykrawania z oczyszczaniem 1050SEF Hybrid. Przedstawiciele prasy branżowej mieli okazję zapoznania się ze sposobem działania poszczególnych urządzeń i szeroką gamą ich możliwości. Byli świadkami wykonywania próbnych złoceń, mogli również prześledzić całościowy proces powstania kartonowych opakowań.
Automat wykrawający ze stacją oczyszczania IMG Brausse 1050SE (maksymalny format arkusza 1050×750 mm) jest przystosowany zarówno do papieru, tektury litej oraz falistej, jak i tworzyw plastycznych takich jak PP i PE max. Charakteryzuje się przede wszystkim spokojną i zrównoważoną pracą, możliwą dzięki indeksowemu systemowi napędu głównych łańcuchów, oraz indywidualną regulacją każdego wykładacza w celu zapewnienia prawidłowego transportu arkuszy nawet po rozciągnięciu się łańcuchów, nieuniknionym po latach pracy. Jest wyposażony w automatyczny system smarowania głównych łańcuchów, dzięki czemu nie są konieczne przestoje maszyny w tym celu, co znacznie ułatwia eksploatację. W maszynie działa elektryczny czujnik podwójnego arkusza, nadmuchy na krawędziach prowadzących i elektroniczna kontrola marki bocznej. Modem telefoniczny umożliwia połączenie maszyny online z centrum serwisowym w Holandii, a tym samym zdalną kontrolę pracy poszczególnych zespołów elektronicznych.
W skład maszyny wchodzi również montowane pod sekcją podawania urządzenie do wstępnego ładowania umożliwiające podawanie non stop, system oczyszczania przedniego z wyprowadzeniem odpadu na zewnątrz oraz urządzenie do przesuwu palety na boki, z napędem elektrycznym. Dzięki wysuwanej automatycznie kurtynie możliwe jest wykładanie non stop. Mikroregulacja dolnej płyty tnącej i system szybkiego mocowania oczyszczania występują jako opcja. Maszyny typu 1050SE mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów, dzięki czemu każdorazowo spełniają ich oczekiwania.
więcej | Maj | Relacja
Jacek Hamerliński
Wzrost inflacji, spadki na giełdzie, słabnący dolar, kryzysy na rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych, ponadprzeciętny wzrost cen ropy – wszystkimi tymi wiadomościami bombardowano nas w roku 2007. Wielu specjalistów uznało to za początek recesji. Tymczasem na polskim rynku poligraficznym trudno byłoby znaleźć oznaki pogarszającej się koniunktury. Podstawowe wskaźniki (np. wartość sprzedaży, zużycie papieru i innych surowców, inwestycje) nadal rosną, i to często szybciej niż w krajach „starej Unii”. Tym niemniej rentowność produkcji poligraficznej już nie rośnie – przyczynia się do tego nie tylko presja na wzrost wynagrodzeń, ale także coraz wyższe ceny energii i materiałów (zwłaszcza papieru). Niewątpliwie efekt ten złagodzony jest przez silną walutę – ale nie można przecież zakładać, że ten stan potrwa wiecznie. Niestety perspektywy na przyszłość nie są już tak różowe. W istocie tegoroczny (marzec 2008) wskaźnik koniunktury w inwestycjach w przemyśle poligraficznym spadł z 131,8 w 2007 r. do 110,5 – a więc inwestycje rosną już znacznie wolniej niż rok temu.
Znaczące nakłady inwestycyjne sprawiły, że polskie drukarnie nie pozostają w tyle pod względem technologicznym. Nie chodzi tu jedynie o wyposażenie (najnowsze wersje maszyn i urządzeń), ale także o rozwiązania organizacyjne i wykorzystanie nowych mediów, jak np. Internet. Małe i duże firmy próbują dziś wdrożyć systemy sprzedaży usług w modnym dziś modelu Web-2-Print, a konferencja Polskiej Izby Druku na temat informatyki w poligrafii zgromadziła ponad 150 słuchaczy – także dlatego, że rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie firmą przestały być zabawką dla bogatych, a powoli stają się ważnym wyposażeniem drukarni walczącej o klienta. Inne specjalistyczne konferencje i seminaria poligraficzne także przyciągają wielu chętnych. Można przyjąć, że obecna sytuacja rynkowa ciągle sprzyja inwestowaniu w wiedzę oraz technologię. Coraz większa sprzedaż urządzeń do druku cyfrowego, nowoczesnych ploterów UV czy maszyn drukujących najnowszych generacji to nie tylko wynik korzystnych tendencji makroekonomicznych (np. silnej waluty), ale również chęci oferowania nowych rodzajów usług dla wymagających klientów. Widać to szczególnie w druku akcydensów reklamowych – print managerzy w dużych agencjach sieciowych przyznają dziś, że nie ma w zasadzie takiego pomysłu, którego realizacja byłaby w Polsce niemożliwa.
więcej | Maj | Opinia
Jacek Hamerliński
Rising inflation, stock market crashes, weak dollar, housing market and mortgage crises, oil prices rising quicker than ever – these were the headlines we have read in 2007. Many specialists considered that a recession has just started. Meanwhile, Polish graphic arts market barely shows signs of bad times coming. Basic indicators (e.g. sales value, consumption of paper and other raw materials, investment levels) are still growing, even faster than in countries of the „old EU”. Nevertheless the profitability of graphic arts production is not growing any longer – because of increased pressure on salaries rise, but also because of higher costs of energy and materials (mostly paper). No doubts that this effect is somewhat alleviated by strong Polish currency, however, one cannot assume it will last long. Furthermore, the outlook for the near future is less than rosy. In fact, this year’s indicator of investment situation (computed in March 2008) has fallen from 131,8 in 2007 down to 110,5 – which means that investment growth is now much slower than a year before.
Significant investments made Polish printers well advanced in the field of technology. Not only equipment (most modern presses and machinery), but also organisation and usage of new media (e.g. Internet) is now on a par with most European printers. Both large and small enterprises are trying to sell their services via trendy Web-2-Print model; a conference of Polish Chamber of Printing, with IT in graphic arts as a subject, attracted 150 participants – partly because such technologies are no longer rich man toys, but became an important tool of competition. Other specialist conferences and seminars have also had large audience. One may believe that current market situation helps investing in knowledge and technology. More and more digital printing systems, UV flatbed plotters or most modern presses are bought not only because of favourable economic tendencies (like eg. strong Polish currency), but also because the entrepreneurs want to offer new services for demanding customers. Advertising commercial printers are prime example of this – print managers in network ad agencies admit that there is virtually no idea that could not be converted into printed product made in Poland.
Speaking of prepress, today we can barely see any difference between Polish and foreign graphic arts companies. Moreover, in places one sees more modern systems than in comparable foreign printers – definitely a result of last three years and significant money coming from structural EU funds. Just a few years ago we could only dream of reaching the technology level of Spain; now this gap has, for all intents and purposes, ceased to exist (e.g. in CtP systems). A good proof of “normal” attitude while investing in modern prepress is that finally newspaper printers decided to do it – after many years of lobbying towards benefits of CtP and digital workflows. However, one can also hear opinions of reaching the saturation level in modern prepress systems, and that the year 2007 was the last period of its sales increase. Anyway, since the prices have been decreasing all the time, such an investment is now feasible in smaller enterprise; not only working in offset, but also in flexo – where digital platemaking is still an exception rather than a rule.
więcej | Maj | Opinia
At the beginning of a new year we asked some trade associations – Research & Development Centre for the Graphic Arts (Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego), Polish Chamber of Printing (Polska Izba Druku), Polish Association of Screen Printing and Digital Imaging (Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego), Graphic Arts section of Polish Mechanical Engineers’ Society (Sekcja Poligrafów SIMP), Polish Flexographic Technical Association (Zrzeszenie Polskich Fleksografów) – about their opinions on market state after three years of Polish presence in European Community. Here’s what they have told us:
więcej | Maj | Opinia
The turn of the 1990s was the period of economic reform. The liberalization of the market, and the abolishment of censorship spurred the development of entrepreneurship in printing. New printing houses were shooting up like mushrooms. Some of them, and usually the smallest, launched their production using the machines which had previously served to print clandestine publications. Another source of production means for the newly established printing companies were the printing machines owned previously by state-owned companies (which were not necessarily linked with the printing industry), or by non-government organizations. Consequently, the new companies acquired a great variety of equipment, ranging from B3 to full-format machines. And yet the scale of this phenomenon is difficult to assess. This turbulent period escapes statistical analyses because the records of the Central Bureau of Statistics or of the National Printing Chamber fail to reflect the development of entrepreneurship in the printing industry. Based on the fragmentary specifications and case studies one can only assume that many of the printing companies which exist today, including the biggest of them, initially followed the above mentioned pattern. Naturally, there are some rare exceptions. The group consists of the companies established in the recent forty years, or earlier, which had succeeded to adjust themselves to the market ruled by new principles, changed their structure, and in consequence, achieved good results both with regard to production and quality.
więcej | Maj
Heidelberg’s, KBA’s and MAN Roland’s sheet offset machines at our home market

Printing presses are going to be the key attraction of this years drupa trade fair, regarding to the article written by Gareth Ward publicated at http://www.graphicrepro.co.za/asp/results.asp?art=7566 (polish version you may read in this issue of Świat DRUKU page 25) – they are being the key attraction of many significant publishing and printing trade fairs, for the reason that they are the main and most important part of every printing house – it’s not hard to understand, because there cannot exist any manufacture of its kind without at least one printing machine. These kind of presses are very various, and, although in the last period of time the digital and flexo printing have been developing rapidly, I am sure everyone would agree, that the conventional or typical publishing plant contains at least one offset machine, the most often a sheet one (the newspaper print, where we can find the web sort of print, is another, not as popular as this one already mentioned printing sector), but they are using quite often the improvements taken from the web technology, like, for example, rewinding unit or an innovative transversal automatic paper cutting feeder appliances.
Since more than 50 years the printers have been coming to the drupa trade fair, because they wanted to get know, what knew has happened at the sheet offset machines market in the previous four years. Though the Japanese machines such as Komori, Mitsubishi, Ryobi or Shinohara have become more and more popular, the European suppliers Heidelberger Druckmaschinen, MAN Roland and Koenig & Bauer are still leading at this market. The new developed techniques and innovative machines referring to all available formats are the answer of those manufacturers to the problems, that the printer have to deal with in their every day life. Nowadays creating the newest technologies is connected with paying a lot attention to the efficiency – thanks to the better ways of communication in the net, shortened configuration time and more comprehensive machines, that are to such an extent automatic, that can work faster, with larger formats and do not need almost any operating personnel – the printing have become recently even more efficient and productive.
Every four year, when the drupa triad show is taking place, a lot of customers from Poland are coming there to see, what new has lately happened in the printing industry, because in our country the new printing technologies are still demanded and there are also many manufacturers that are very competitive comparing to the other firms of a similar profile and portfolio in the rest of Europe.
After Poland has joined the EU many manufacturers have access to the founds given by this organization and that is why they have the opportunity and money to buy new machines, train new technologies and make new investments.
That is why I have decided to look closer into the newest investments of polish printing houses in sheet offset machines made by just mentioned producers – Heidelberg, MAN Roland and KBA, which are the most popular manufacturers from this branch in Poland. I will not be able to mention every installation, that have recently taken place in Poland, because of at least 2 reasons: first of all we do not have enough place in our magazine not to omit any of them and secondly we did not get the information about all of the machines, that have been installed.
To sum it up: I am going to present you only a few examples of printing machines installed in Poland in the alphabetical order.
więcej | Maj

  | < 1 >  2  Następny >>


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o