Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Maj


Za nami targi Poligraf-Produkt
W dniach 23-26 kwietnia 2002 r. odbyły się pierwsze targi Poligraf-Produkt zorganizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie (w miejsce Poligrafii, która powróci do Poznania dopiero za rok i odtąd odbywać się ma co dwa lata).
W zamierzeniach organizatorów Międzynarodowe Targi Materiałów i Usług Poligraficznych Poligraf-Produkt 2002 były skierowane głównie do firm spoza sektora poligraficznego, które „korzystają z usług i materiałów poligraficznych: do wydawnictw, agencji reklamowych, firm specjalizujących się w promocji, a więc przedsiębiorstw, które oczekują końcowego produktu przemysłu poligraficznego, a jednocześnie chcą mieć udział w procesie jego kształtowania przez maksymalne wykorzystanie najnowszych rozwiązań, jakie oferują współczesne technologie”. Formuła ta, klarowna i uzasadniona, nie przyciągnęła jednak do Poznania dostatecznie dużej liczby firm świadczących usługi poligraficzne oraz zaopatrujących poligrafię w materiały, by udało się zapełnić ich stoiskami choć jedną dużą halę wystawową. Organizatorzy pomieścili zatem w jednej hali i poligrafię, i reklamę, częściowo zagospodarowali dwa sąsiednie, mniejsze pawilony, a ponadto przyjęli pod swój dach wystawców z innych branż współpracujących z poligrafią. Ostatecznie więc wystawcy targów Poligraf--Produkt oferowali: materiały, usługi i sprzęt związane z produkcją czasopism, książek, etykiet i opakowań oraz obróbką po druku; części zamienne oraz używane maszyny i urządzenia; usługi serwisowo-naprawcze; usługi i sprzęt związany z drukiem wielkoformatowym, komercyjnym, reklamowym i na nietypowych podłożach; prezentacje zastosowań i możliwości druku cyfrowego; sprzęt i usługi z dziedziny pre-pressu; wydawnictwa branżowe.


Równolegle z targami Poligraf-Produkt trwały w Poznaniu targi Infosystem 2002 oraz - przeniesione z terminu wrześniowego - targi Euro-Reklama 2002. Ideą połączenia trzech wymienionych imprez targowych było zapewnienie wystawcom szerokiego grona profesjonalnej publiczności oraz stworzenie przedstawicielom branż teleinformatycznej, elektronicznej, poligraficznej i reklamowej płaszczyzny do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych.
W porównaniu z targami Poligrafia, nawet tymi mocno już okrojonymi, sprzed roku i dwóch lat, targi Poligraf-Produkt prezentowały się nader skromnie, co nie może dziwić, skoro z założenia najwięksi producenci urządzeń dla poligrafii nie byli na nich obecni wcale lub byli obecni tylko za pośrednictwem firm dystrybucyjnych. (Na marginesie warto wspomnieć, że równie okrojone okazały się targi Infosystem - po raz pierwszy nie było na nich Telekomunikacji Polskiej SA oraz operatorów sieci komórkowych: Plusa i Ery).
Skromne rozmiary tegorocznej ekspozycji targów Poligraf-Produkt w niczym nie podważają samej idei targów usług poligraficznych (wraz z „przyległościami”). Inicjatywa szerokiej prezentacji możliwości polskich drukarń nie jest zresztą nowa: drukarnie dziełowe od dawna prezentują swoją ofertę na krajowych i międzynarodowych targach książki, spotkania wydawców z przedstawicielami drukarń w celu prezentacji możliwości produkcyjnych zakładów poligraficznych organizowała także Polska Izba Druku. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby miejscem takich spotkań oprócz Warszawy był także Poznań. Można mieć nadzieję, że po notowanych obecnie pierwszych symptomach ożywienia gospodarczego przyjdą dalsze i poprawa ogólnej sytuacji gospodarczej pozwoli większej niż dotąd liczbie firm uczestniczyć w targowych konfrontacjach, zaś formuła targów usług poligraficznych wyklaruje się i okrzepnie. [ew]

Targi w liczbach
Liczba wystawców: 187
w tym: z Polski: 156
z zagranicy: 31
Liczba firm reprezentowanych: 59
Liczba państw: 14
Powierzchnia ekspozycyjna: 3303 m2
Liczba zwiedzających: 17 403


Nagrodzone stoiska
Zespół Rzeczoznawców ds. Oceny Architektury i Grafiki MTP, po dokonaniu przeglądu zrealizowanych projektów ekspozycji krajowej na Międzynarodowych Targach Materiałów i Usług Poligraficznych Poligraf-Produkt 2002 przyznał medale następującym firmom:

Stoisko PPUH Tuplex

• Złoty Medal - Tuplex PPUH, Renata i Zbigniew Tulwin
• Srebrny Medal - Ankovo Ltd Sp. z o.o.
więcej | Maj | Aktualności
Herbert Czichon
Układy raklowe jednokomorowe metalowe
Opisane w pierwszej części artykułu układy farbowe mają rakle otwarte, które obecnie stosowane są tylko przy starych maszynach oraz przy zadrukowywaniu wąskiej taśmy. Przy zadrukowywaniu szerokiej taśmy oraz przy maszynach z centralnym cylindrem dociskowym stosowane jest natryskowe przenoszenie farby, przy którym farba drukowa jest podawana pod niskim ciśnieniem do komory raklowej, a stamtąd na powierzchnię cylindra rastrowego (rys. 7). Zaletą zamkniętych komór raklowych jest brak możliwości odparowania rozpuszczalnika z farby, co obniża koszty drukowania oraz umożliwia utrzymanie stałej lepkości farby, a zatem ułatwia standaryzację procesu drukowania.
więcej | Maj | Fleksografia
Na ubiegłorocznych targach Labelexpo 2001, które odbyły się w dniach 26-29 września w Brukseli, firma Gallus była jednym z największych wystawców, oferującym najbardziej rewolucyjne rozwiązania techniczne w dziedzinie maszyn wąskowstęgowych do produkcji etykiet i opakowań.
więcej | Maj | Fleksografia
Krzysztof Januszewski
XIV seminarium Zrzeszenia Polskich Fleksografów

W dniu 15 maja br. w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie odbyło się seminarium fleksograficzne nr XIV pt. „Kolor we fleksografii; kontrola nadruku, oprzyrządowanie”, zorganizowane przez Zrzeszenie Polskich Fleksografów. W programie seminarium znalazły się następujące tematy:
• Wzorce kolorystyczne we fleksografii
• Podstawowe systemy farb Sun Chemical (kryteria mieszania systemów)
• Zarządzanie kolorem w produkcji opakowań
• Oprogramowanie do zarządzania przygotowalnią fleksograficzną
• Urządzenia kontrolne nadruku na wstędze - etykiety, papier, folia
• Listwy raklowe - zastosowanie, nowości
• Dobór wałków rastrowych w technologii fleksograficznej
• Informacja dotycząca branżowego internetowego serwisu fleksograficznego ZPF.
więcej | Maj | Fleksografia
Wojciech Barabasz
Nauczeni doświadczeniem przykładamy już dzisiaj dużą wagę do procesu przygotowania druku i utrzymania maszyny drukarskiej w dobrym stanie. Często decydujemy się na zakup wysokiej klasy ceramicznych cylindrów rastrowych. Nie myślimy jednak konstruktywnie o problemie, który jest sprawą oczywistą - w procesie druku zabrudzeniu farbą ulegają wszystkie elementy, które mają z nią styczność.
więcej | Maj | Fleksografia
Zakład Fleksodruku DRUKPOL w Nowym Dworze Mazowieckim, wytwarzający najwyższej jakości opakowania giętkie dla odbiorców z przemysłu spożywczego i chemii gospodarczej odwiedzamy co kilka miesięcy, za każdym razem zastając nowe zmiany. Istniejąca od dziesięciu lat firma rozwija się bardzo dynamicznie, czego efekty widać na każdym kroku. Jeszcze czynny jest stary zakład, a już pełną parą toczy się produkcja w nowym. Przeprowadzka nie zakończona, tymczasem już nabierają kształtów dalsze plany rozbudowy - wkrótce ma powstać nowa hala, która pomieści kolejną maszynę drukującą i magazyn wysokiego składowania.
więcej | Maj | Fleksografia
Przesyłanie cyfrowych danych dotyczących obrazu, zawierających mnóstwo szczegółów, za pomocą sieci trwa z reguły zbyt długo. Do niedawna użytkownik, który chciał obejrzeć obraz z internetu lub z innej sieci, musiał zadowalać się małą rozdzielczością i niską jakością obrazu. Przesyłanie danych przy wyższej rozdzielczości wymagało wiele cierpliwości. Obecnie dysponujemy techniką umożliwiającą uzyskiwanie danych dotyczących obrazu z prędkością światła, przy zachowaniu najdrobniejszych szczegółów i wysokiej jakości.
więcej | Maj | Przygotowanie publikacji
Dostępne od pewnego czasu na polskim rynku papiery typu preprint budzą coraz większe zainteresowanie klientów. Także w Europie Zachodniej rynek papierów tej klasy wykazuje stosunkowo duże tempo wzrostu. Szacuje się, że w przeciągu najbliższych pięciu lat udział papierów pre-print w sprzedaży bezdrzewnych papierów niepowlekanych osiągnie około 24%.
więcej | Maj | Materiały
Halina Podsiadło
W pierwszej i drugiej części artykułu (Świat Druku” 1 i 4/2002) zostały omówione podstawowe zagadnienia związane z wykorzystaniem srebra w fotografii, rola oznaczania zawartości srebra w ściekach z działu fotoreprodukcji oraz oznaczanie zawartości srebra metodą miareczkowania. Treścią tej części jest omówienie technik
kolorymetrycznych (spektrofotomerycznych).
więcej | Maj | Ochrona środowiska
Firma Brenntag Polska Sp. z o.o. oferuje nową usługę dla drukarń: odbieranie odpadów poprodukcyjnych, wraz z kompleksową, profesjonalną obsługą dotyczącą gospodarki tymi odpadami.
Spółka Brenntag, utworzona z początkiem tego roku, to nowy podmiot gospodarczy na naszym rynku, ale z tradycjami. Firma powstała poprzez połączenie czterech podmiotów: Ixo Neuber Sp. z o.o. (powstała w 1996 roku spółka joint-venture, której udziałowcami są największy w Austrii dystrybutor chemikaliów, Neuber, oraz polska firma Ixochem Sp. z o.o.), HCI Poland Sp. z o.o. (spółka należąca do międzynarodowego koncernu Holland Chemical International, jednego z największych na świecie dystrybutorów chemikaliów), Alcafood Polska Sp. z o.o. (spółka-córka należąca do holenderskiej firmy Alcafood BV, której wszystkie udziały wykupiła w 1998 roku firma Ixo Neuber), Brenntag Eurochem Sp. z o.o. (przedstawicielstwo niemieckiego koncernu Brenntag AG, dystrybutor specjalistycznych surowców dla różnych gałęzi przemysłu).
więcej | Maj | Gospodarowanie odpadami
Andrzej Nowicki
Któż z nas nie spotkał książki, która wywarła na nim niezapomniane wrażenie swą piękną oprawą? Nie można się z taką książką rozstać, stale nam towarzyszy. Dłońmi wyraźnie czujemy powierzchnię okładki. Radość przynoszą dłoniom tłoczenia, guzy, okucia, jedwabie, aksamity, hafty, koronki, kamienie i gemmy.
więcej | Maj | Introligatornia
W pierwszym dniu kalendarzowej wiosny, 21 marca, odbyło się w Starachowicach uroczyste otwarcie drukarni Poligrafia-Bis, w 100% należącej do kieleckiej Poligrafii SA. Nowy zakład, o powierzchni produkcyjnej 20 tys. m2, powstał w obrębie starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
więcej | Maj | Wydarzenie
Konferencja i wystawa

Papier - wyczerpany ręcznie lub wyprodukowany na maszynie papierniczej, biały lub kolorowy, zapisany, zadrukowany tradycyjną techniką lub zadrukowany cyfrowo, papier jako nośnik informacji i jako tworzywo artystyczne, papier - i nie tylko, również folia i tkanina jako podłoża do druku - to zagadnienia, jakie przewijały się w różnych kontekstach podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej przez „Świat Druku” z myślą o wystawcach i gościach targów Poligraf-Produkt i Euro--Reklama. Przy okazji wiele mówiono też o warsztacie grafika - projektanta grafiki użytkowej oraz o warsztacie twórcy grafiki artystycznej.
więcej | Maj | Wydarzenie
Rozmowa z prezesem firmy Cezex Cezariuszem Szlachcicem- Środowisko poligraficzne zna Pana jako założyciela, udziałowca i prezesa istniejącej od 1988 roku firmy Cezex. Pańska firma dynamicznie się rozwija i odnosi wiele sukcesów. Najnowszym z nich jest zajęcie przez Cezex 69. miejsca w rankingu „Lokomotywy Polskiej Gospodarki” (pisaliśmy o tym w Aktualnościach w kwietniowym numerze „Świata Druku”). Na internetowej stronie Cezeksu znaleźliśmy ponadto informacje, że Prezes jest indywidualistą, człowiekiem z fantazją - pełnym pomysłów i zaskakującym otoczenie niestandardowymi rozwiązaniami. Tak mówią ci, którzy znają Pana przede wszystkim w pracy. My chcemy zapytać o to, jak Pan wypoczywa. Jakie ma Pan hobby, zamiłowania, pasje?
- Moim największym hobby jest Cezex i zapewne w tym tkwi tajemnica sukcesu firmy. Czas wolny od pracy spędzam różnie. Często towarzyszy mi kilka moich psów. Poza tym codziennie pływam. Czasem wyjeżdżam na narty. Grałem kilka razy w golfa, ale golf to sport nie dla mnie - nie ten temperament. Wziąłem parę lekcji tenisa i czasem grywam z synem.
więcej | Maj | Sitodruk
Andrzej Kuśmierczyk
Refleksje nad czasem pracy

Przedłużanie czasu pracy jest naruszeniem praw pracowniczych gwarantowanych Kodeksem Pracy, porozumieniami międzynarodowymi (MOP), a także - do czego najchętniej się odwołujemy - regulacjami UE. Próby przedłużania czasu pracy spotykają się zwykle z ostrym sprzeciwem ze strony zatrudnionych, bo słusznie czują oni, że są to próby wyłudzenia nieopłaconej pracy. Z drugiej strony ci sami pracownicy bardzo chętnie naruszają czas pracy, co niekiedy wygląda jak pełny strajk. Nagminne jest spóźnianie się do pracy i wychodzenie wcześniej. To „wcześniej” dotyczy także sytuacji, gdy pracownicy przekraczają bramę fabryki o 16-tej, bo do 16-tej pracują. To jawne nadużycie ze strony pracownika. Bramę powinien minąć o 16.15 lub 16.20, bo do 16-tej powinien stać przy maszynie. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, chętnie uczestniczą w tej przepychance, która czasem przyjmuje formy rytualne - oto pracownik przez godzinę chodzi z kawałkiem materiału po fabryce, co wygląda na czynność związaną z jego pracą, a to nieprawda. On sobie chodzi bez celu. Dokładniej - jego celem jest nicnierobienie. Uświęconą wersją takiego nie-działania jest urzędnik wędrujący od pokoju do pokoju urzędu z papierami, które nosi tylko jako pretekst, alibi. Pracodawcy wzmacniają nadzór, montują monitoring telewizyjny itp. itd. Gra toczy się dalej.
więcej | Maj | Psychologia w pracy
Piotr Paszkowski
W ubiegłym miesiącu odniosłem się krytycznie do rządowych propozycji nowelizacji prawa pracy. Nie da się ukryć, że egzekwowanie znowelizowanych przepisów napotka „czynny opór” pracodawców. Jednak gwoli sprawiedliwości trzeba przyznać, że przynajmniej niektóre zmiany mogą przyczynić się do zaktywizowania rynku pracy.
więcej | Maj | Prawo pracy
Piotr Rynkiewicz
Zastosowanie narzędzia informatycznego do wspierania bieżącego zarządzania firmą na przykładzie aplikacji IRIS-ControllingControlling w aspekcie płynności finansowej i podnoszenia wartości firmy
Controlling jest określany jako ponadfunkcyjny instrument zarządzania, jako proces sterowania, którego celem jest osiągnięcie założonego wyniku firmy. Realizowany jest poprzez planowanie, kontrolę oraz kierowanie. W szerszym znaczeniu jest to sposób zarządzania przedsiębiorstwem, ukierunkowany na przetrwanie przedsiębiorstwa na coraz bardziej konkurencyjnym rynku oraz wypracowywanie satysfakcjonujących zysków.
więcej | Maj | Ekonomika przedsiębiorstwa
W drugim dniu konferencji „Papier i inne media - zastosowania artystyczne”, zorganizowanej przez nasze wydawnictwo i Międzynarodowe Targi Poznańskie podczas targów Poligraf-Produkt odbyło się losowanie nagród dla prenumeratorów „Świata Druku”. Zgodnie z regulaminem konkursu, do udziału w nim zostały zakwalifikowane wszystkie osoby i firmy, które do 25 kwietnia wykupiły prenumeratę „Świata Druku” na ten rok.
więcej | Maj | Konkurs


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o