Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Lipiec-Sierpień


Informacje Polskiej Izby Druku
W dniach 17 kwietnia i 22 maja odbyły się kolejne posiedzenia Rady Polskiej Izby Druku, na których:
• zweryfikowano i zatwierdzono Regulamin Rady Izby oraz Regulamin Biura PID
• przyjęto plan działalności w 2002 roku oraz preliminarz dochodów i wydatków
• omawiano przebieg prac merytorycznych i organizacyjnych dotyczących konferencji w Inowrocławiu
• przedyskutowano i przyjęto ustalenia w sprawie organizacji: spotkania dyrektorów drukarń z dyrektorami szkół poligraficznych, reaktywowania sekcji książki oraz spotkania założycielskiego sekcji gazet i czasopism.
*
12 czerwca w sali konferencyjnej Drukarni Naukowo-Technicznej SA w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli zakładów poligraficznych zajmujących się produkcją książkową, na którym:
• przewodniczący Sekcji Książki PID Włodzimierz Wisła przedstawił informację o sytuacji na rynku książki
• przedyskutowano przedstawione wcześniej uczestnikom spotkania "Standardowe warunki przyjmowania i wykonywania zamówień" jako założenia do opracowania zasad współpracy z wydawcami
• omówiono projekt tekstu umowy na wykonanie usług poligraficznych
• przyjęto ustalenia w sprawie rejestru nierzetelnych zleceniodawców, dotyczące przekazywania przez drukarnie do biura Polskiej Izby Druku stosownych informacji oraz możliwości pozyskiwania z tego źródła informacji o wierzytelnościach podlegających postępowaniu sądowemu.
*
19 czerwca w sali konferencyjnej COBRPP odbyło się spotkanie założycielskie Sekcji Gazet i Czasopism PID, na którym:
• wiceprezes Rady PID Andrzej Maciejewski przedstawił informację o sytuacji na rynku druku gazet i czasopism
• omówiono inicjatywę powołania Sekcji Gazet i Czasopism, w której uczestniczyć mogą wszystkie podmioty gospodarcze o takim profilu produkcji
• ustalono główne kierunki działań, jakie powinny podejmować wspólnie drukarnie gazetowe.
*
Polska Izba Druku organizuje kolejną edycję konkursu "Złoty Gryf" na najlepszy jakościowo wyrób poligraficzny. Konkurs zostanie przeprowadzony w sześciu kategoriach. Cele konkursu to przede wszystkim promocja drukarń, które wykonują produkcję poligraficzną na wysokim poziomie jakościowym oraz danie drukarniom możliwości skonfrontowania jakości wyrobów z wyrobami konkurencyjnych firm.
W obecnej edycji konkursu "Złoty Gryf" zwiększono w stosunku do poprzednich liczbę kategorii wyrobów poligraficznych, co umożliwi wyróżnienie większej grupy przedsiębiorstw. Nowe kategorie to:
• książka wielobarwna
• czasopismo wielobarwne
• książka jednobarwna
• akcydens (wydawniczy, informacyjny, opakowaniowy)
• opakowanie z nadrukiem
• gazeta.

Za zajęcie pierwszego miejsca uczestnicy konkursu otrzymują statuetki "Złotego Gryfa" oraz dyplomy-certyfikaty, za zajęcie drugiego i trzeciego - dyplom-certyfikat wygrawerowany na mosiężnej płycie.
Nagrodzone prace zostaną wystawione na Międzynarodowych Targach Poligraficznych Poligrafia 2003 w Poznaniu.
Karty zgłoszenia uczestnictwa w konkursie oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Polskiej Izby Druku, 00-835 Warszawa, ul. Miedziana 11, tel. (22) 624 87 49, tel/fax (22) 620 02 81 wew. 497.
*
Polska Izba Druku przedłożyła środowisku do konsultacji projekt "Standardowych warunków współpracy przy wykonywaniu usług poligraficznych". Celem dokumentu jest określenie praw, obowiązków i odpowiedzialności zamawiającego usługę poligraficzną i jej wykonawcy. Proponowane warunki współpracy dotyczą usług poligraficznych w asortymencie książek, czasopism i akcydensów oraz usług kooperacyjnych. Nie dotyczą umów zawieranych z klientami indywidualnymi.
Ostateczna forma dokumentu zostanie przedstawiona - w celu uzgodnienia - wydawcom, reprezentowanym przez Polską Izbę Książki i Izbę Wydawców Prasy.

Kalendarium prac Polskiej Izby Druku w 2002/2003 r.
• Posiedzenia Rady Izby Druku, środa po 15. każdego miesiąca
• Współdziałanie w organizacji konferencji "Polski przemysł poligraficzny w perspektywie przystąpienia do UE", Inowrocław 5-7 VI
• Spotkanie przedstawicieli większych drukarń z dyrektorami szkół na temat przygotowania kadr dla przemysłu poligraficznego (pkt. 3 UWZ), 28 V 2002
• Spotkanie Sekcji Książki na temat zasad współpracy ze zleceniodawcami (z udziałem PIK) (pkt. 6 UWZ), 12 VI 2002
• Przygotowanie wystąpienia w sprawie zagwarantowania udziału przedstawiciela Izby Druku w komisjach przetargowych, czerwiec 2002
• Spotkanie założycielskie Sekcji Gazet i Czasopism z udziałem IWP (pkt. 1 UWZ), 19 VI 2002
• Spotkanie organizacyjne Sekcji Opakowań i Akcydensów, wrzesień 2002
• Spotkanie Sekcji Książki na temat cen minimalnych na usługi poligraficzne, październik 2002
• Spotkanie Sekcji Wystawców - wymiana doświadczeń na temat imprez targowych, 4 VI 2002, październik 2002
• Spotkanie organizacyjne w sprawie podjęcia inicjatywy zorganizowania II Kongresu Poligrafów Polskich (pkt. 9 UWZ), IV kwartał 2002
• Przygotowanie konferencji poligraficznej podczas targów Poligrafia 2003, wrzesień 2002 - kwiecień 2003
• Konkurs "Złoty Gryf" (kolejna edycja). Ogłoszenie wyników podczas wieczoru środowiskowego na targach Poligrafia 2003 w Poznaniu, czerwiec 2002 - kwiecień 2003
• Przygotowanie propozycji reformy składek i wpisowego dla nowych członków, IV kwartał 2002
• Spotkania z Polską Izbą Książki i Izbą Wydawców Prasy, okresowo.

Uwaga: skrót UWZ oznacza Uchwała Walnego Zgromadzenia
więcej | Lipiec-Sierpień | Aktualności
więcej | Lipiec-Sierpień | Aktualności
Jacek Hamerliński
Systemy druku cyfrowego powoli zdobywają sobie miejsce także na polskim rynku. Jednak fascynacja nową technologią zaczyna nabierać cech ideologii: dowiadujemy się, że druk cyfrowy wkrótce wyprze offset z większości zastosowań, albo że jest to rozwiązanie wszystkich problemów wydawców. Prawda jest bardziej skomplikowana i może warto spojrzeć na nią z innej perspektywy.
więcej | Lipiec-Sierpień | Druk cyfrowy
Herbert Czichon
Widmo drukowania cyfrowego snuje się w przemyśle poligraficznym i spędza sen z oczu wielu drukarzy, którzy nie wiedzą, czy warto dalej inwestować w tradycyjną technologię drukowania, czy też raczej należy zainwestować w technologię drukowania cyfrowego. Celem niniejszego artykułu jest usystematyzowanie czynników wpływających na opłacalność inwestowania w drukowanie cyfrowe, co może być pomocne przy podejmowaniu decyzji.
więcej | Lipiec-Sierpień | Druk cyfrowy
Najnowsze tendencje w świetle targów Ipex 2002

Ipex 2002, największe tegoroczne targi poligraficzne na świecie, odbyły się w dniach 9-17 kwietnia w Birmingham. Zostały podzielone na osiem sektorów tematycznych. W jednym z nich: "Najnowsze wydarzenia w CtP i DI" firmy zaprezentowały rozwiązania, które wyznaczają główne kierunki dalszego rozwoju technologii Computer-to-Plate.
więcej | Lipiec-Sierpień | Computer-to-Plate
Andrzej Kunstetter
Nie sposób nie docenić roli, jaką w przygotowalni poligraficznej, zdominowanej dziś przez komputery, odegrał wprowadzony przez firmę Adobe format PDF (Portable Document Format). Stworzony z myślą o wymianie informacji tekstowej i graficznej pomiędzy różnymi typami komputerów i różnymi systemami operacyjnymi, szybko zajął ważne miejsce w poligrafii. Aby umożliwić wykorzystanie wszystkich zalet, jakie niesie ze sobą format PDF, stworzono modułowy system MetaDimension. To nowe rozwiązanie umożliwia budowę konfiguracji elastycznie przystosowującej się do oczekiwań użytkownika i może rozwijać się krok po kroku zgodnie z jego rosnącymi potrzebami.
więcej | Lipiec-Sierpień | Pre-press
W marcu i kwietniu tego roku w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej odbył się cykl seminariów zorganizowanych przez Instytut wspólnie z firmą Agfa, pod patronatem naszej redakcji. Seminaria były poświęcone zagadnieniom cyfrowych odbitek próbnych oraz systemów CtP i zostały skierowane do słuchaczy III i IV roku. Cykl spotkań został uwieńczony konkursem na najlepszą pracę studencką poświęconą zagadnieniom omawianym na seminariach.
Poniżej drukujemy nagrodzoną pracę.
więcej | Lipiec-Sierpień | Computer-to-Plate
O swoich doświadczeniach z systemem CtP mówi Marek Mamos, właściciel firmy Mamos CTP Studio

- Od kilku miesięcy Mamos CTP Studio wykonuje usługowo naświetlanie w systemie Computer-to-Plate. Jak duża jest konkurencja na tym rynku?
- Moja firma była pierwszym w Polsce studiem CtP nie związanym z własną drukarnią i działającym wyłącznie usługowo. Teraz powstają inne i będą powstawać, bo postępu w tej dziedzinie nie można zatrzymać. My też inwestując w CtP nie obawialiśmy się, że nie znajdziemy klientów, bo jest to technika tańsza, szybsza i jakościowo lepsza.
więcej | Lipiec-Sierpień | Computer-to-Plate
Siedmiokolorowa maszyna do kolorowego drukowania cyfrowego CPS 700 to najnowsze osiągnięcie holenderskiej firmy Océ. Prototyp maszyny pokazano na targach CeBIT cztery lata temu, jej wersja przeznaczona na rynek została po raz pierwszy zaprezentowana podczas CeBIT w marcu ubiegłego roku. Pierwsza prezentacja maszyny w Polsce odbyła się w kwietniu br. w czasie targów Poligraf-Produkt.
więcej | Lipiec-Sierpień | Druk cyfrowy
O swoich doświadczeniach z drukowaniem cyfrowym mówi Adam Cichocki

Drukarnia Akcydens mieszcząca się w Laskach koło Warszawy jest rodzinną spółką założoną w lipcu 1982 roku przez ojca - Leonarda Cichockiego, inżyniera poligrafa, dziś z 60-letnim stażem w poligrafii i wydawnictwach, oraz przez syna - Adama Cichockiego, również poligrafa, z obecnie prawie 30-letnim stażem pracy w tej branży. Od niedawna w drukarni pracuje maszyna do offsetowego drukowania cyfrowego Indigo Platinum (po przejęciu firmy Indigo przez firmę Hewlett-Packard maszyna zyskała nową nazwę: HP Indigo 1000).
więcej | Lipiec-Sierpień | Druk cyfrowy
Łukasz Łukasiewicz
Główny nurt cyfrowych przemian w poligrafii szerokim łukiem omija kłopotliwy problem wielkiego formatu. Dobrodziejstwa nowych technologii, takie jak personalizacja czy możliwość ominięcia wielu etapów przygotowalni i produkcji, zdają się nie docierać tam, gdzie powierzchnię egzemplarza liczy się w metrach kwadratowych. W czasach, gdy branża poligraficzna oswajała się z pojęciami takimi jak "CtP" czy "druk cyfrowy", na jej obrzeżach odbywała się już jednak inna, cicha rewolucja. Jej bohaterem było niepozorne i znane od dawna urządzenie - ploter.
więcej | Lipiec-Sierpień | Druk cyfrowy
Osiągi i możliwości najnowszych drukarek wielkoformatowych (ploterów) są obecnie niezwykle imponujące. Nie chodzi tutaj tylko o coraz większą prędkość, rozdzielczość czy szerokość druku. Najistotniejsze jest coraz szersze wykorzystanie tych urządzeń nie tylko do zastosowań inżynierskich, ale także w wielkoformatowej grafice zewnętrznej i wewnętrznej, fotografii cyfrowej czy proofingu. Ploter nie jest już niczym szczególnym w firmach reklamowych czy drukarniach. Coraz więcej firm przekonuje się, że drukarka wielkoformatowa jest nie zbytkiem, lecz zwyczajnym narzędziem pracy.
więcej | Lipiec-Sierpień | Druk cyfrowy
Adam Romaniuk
W celu przybliżenia tematu przytoczę encyklopedyczną definicję grafiki artystycznej: "Grafika artystyczna jest to twórczość plastyczna, którą cechuje możliwość powielania oryginalnych prac przy użyciu trzech podstawowych technik: wypukłej, wklęsłej i płaskiej".
więcej | Lipiec-Sierpień | Druk cyfrowy
W dniach 5-7 czerwca odbywała się w Inowrocławiu Ogólnopolska Konferencja Poligrafów pt. "Polski przemysł poligraficzny w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej", zorganizowana przez Sekcję Poligrafów SIMP, Polską Izbę Druku, Urząd Miasta Inowrocławia, Oddział NOT w Inowrocławiu i Zakład Poligraficzno-Wydawniczy Pozkal Tadeusza Chęsego. Podstawowym celem konferencji było dostarczenie uczestnikom informacji pomocnych w dostosowywaniu polskich firm poligraficznych, a zwłaszcza przedsiębiorstw małych i średnich, do wymogów, jakie niesie za sobą przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Zaprezentowano czternaście referatów, a w ramach bloku tematycznego firmy Bracia Henn Sp. z o.o. wygłoszono cztery prelekcje poświęcone nowoczesnym rozwiązaniom technicznym w przemyśle poligraficznym. W konferencji uczestniczyło 212 osób; byli to właściciele i kadra kierownicza przedsiębiorstw poligraficznych i firm pracujących na rzecz przemysłu poligraficznego, a także przedstawiciele szkolnictwa zawodowego, organizacji i stowarzyszeń branżowych oraz prasy branżowej.
więcej | Lipiec-Sierpień | Wydarzenie
W dniach 16-20 czerwca w Kołobrzegu odbyła się XIX Konferencja Poligraficzna, zorganizowana przez Szczecińską Agencją Edukacyjną przy współpracy Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego oraz redakcji "Poligrafiki". Tegoroczne Kołobrzeskie Dni Poligrafii były poświęcone głównie drukowi cyfrowemu oraz ekologii w przemyśle poligraficznym.
więcej | Lipiec-Sierpień | Relacja
Sympozjum firmy Heidelberg Polska

W siedzibie firmy Heidelberg Polska odbyło się w czerwcu sympozjum poświęcone zagadnieniom drukowania na tekturze z mikrofalą (fala G). Celem spotkania, na które zaproszono przedstawicieli drukarń zainteresowanych drukowaniem opakowań z tektury z mikrofalą, było usystematyzowanie i podsumowanie dotychczasowych doświadczeń produkcyjnych oraz omówienie możliwości technicznych zadrukowywania mikrofali na arkuszowych maszynach offsetowych. Z referatami wystąpili specjaliści z firm Heidelberger Druckmaschinen AG, Heidelberg Polska, ContiTech, a także z Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej.
więcej | Lipiec-Sierpień | Relacja
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Vilpol ma siedzibę w Wilkowie Polskim, 39 km na północny-zachód od Warszawy. Firma istnieje od 1990 roku. Specjalizuje się w drukowaniu opakowań oraz artykułów reklamowych z kartonu. Niedawno wymieniła urządzenia i powiększyła swoje moce produkcyjne o naświetlarkę CtP oraz czterokolorową maszynę drukującą w formacie B1 - obie od Heidelberga.
więcej | Lipiec-Sierpień | Artykuł sponsorowany
Współcześnie dysponujemy wieloma sposobami przekazywania informacji - korzystamy z poczty elektronicznej, SMS-ów, telefonu. Każdy z nas codziennie otrzymuje wiadomości, które za chwilę znikają bezpowrotnie w lawinie innych. Coraz rzadszym widokiem jest list. List starannie napisany, zapakowany w elegancką kopertę, list, który po latach ułatwi odtworzenie historii i wspomnień, do którego zawsze można powrócić. Ta archaiczna, wydawałoby się, forma komunikacji może być z powodzeniem stosowana zarówno w sferze prywatnej, jak służbowej. Obecnie, mimo że sztuka pisania listów zanika, jesteśmy zalewani korespondencją reklamową, która niemal w całości trafia, niestety, do kosza. Dlaczego? Ponieważ nic nas nie zachęca do poświęcenia uwagi przesyłce. Już koperta jest zazwyczaj banalna, a czasami wręcz nieestetyczna, a to właśnie koperta - elegancka i oryginalna, zwraca naszą uwagę na zawartość listu. Czy nie warto więc zastanowić się nad wyborem właściwego papieru firmowego, korespondencyjnego i koperty? List, nawet o istotnej treści, przekazany w nieciekawej formie może nie przynieść oczekiwanego rezultatu lub wywołać efekt niezgodny z naszą intencją. Dzięki oryginalnej fakturze, barwie, gramaturze papieru i dopasowanej kopercie już w momencie pierwszego kontaktu z kontrahentem zyskamy jego zaufanie.
więcej | Lipiec-Sierpień | Artykuł sponsorowany
Andrzej Kuśmierczyk
Jeżeli jesteś mistrzem, to się nie męczysz tym, co robisz. Jeżeli jesteś mistrzem, to czemu chcesz odpoczywać?
Okres urlopowy w sposób naturalny zbiega się w czasie z wakacjami szkolnymi. Lipiec i sierpień to miesiące, w których ludzie koniecznie wybierają się na urlop, żeby wypocząć. A żeby wypocząć, trzeba wyjechać. Im mniej dni wolnych od pracy, tym mniej wypoczniemy. I nie idzie tutaj o zwykłe mnożenie, z którego wynikałoby, że dwa tygodnie wypoczynku to dwa razy więcej niż tydzień. Sprawa jest bardziej zawiła.
więcej | Lipiec-Sierpień | Psychologia w pracy
Piotr Paszkowski
To tytułowe pytanie można często usłyszeć, gdy rozmowa schodzi na temat ryzyka zawodowego, o którym traktuje Art. 226 K.P.: "Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami". Przepisy wykonawcze do Kodeksu Pracy traktują jeszcze o obowiązku dokumentowania ryzyka zawodowego. Oczywiście, w ślad za powstaniem obowiązku udokumentowania ryzyka "na papierze" wymyślono parę metod oceny ryzyka, wzory stosownych dokumentów, procedury zapoznawania pracowników z tymi dokumentami, a także sposoby "kwitowania" przyjęcia do wiadomości. Cały problem polega na tym, że pracodawca często zleca opracowanie stosownych dokumentów, pracownicy kwitują fakt zapoznania się z nimi i… dalej nie wiadomo, o co chodzi.
więcej | Lipiec-Sierpień | Prawo pracy


Nowa strona
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Firmy manroland AG i Océ Printing Systems GmbH porozumiały się w sprawie międzynarodowej współpracy w zakresie cyfrowych rozwiązań inkjetowych dla przemysłu poligraficznego. <br />
Od 2011 roku będą oferowały kompleksowe rozwiązania w zakresie druku cyfrowego dla przemysłu poligraficznego – m.in. doradztwo, systemy, usługi i materiały dostarczane z jednego źródła. Firmy będą proponować rozwiązania wykorzystywane na wszystkich etapach poligraficznego procesu produkcyjnego, łącząc produkty przeznaczone do zarządzania danymi, druku cyfrowego i offsetowego oraz obróbki końcowej.<br />
Zdaniem firmy manroland, obydwa przedsiębiorstwa wzajemnie się uzupełniają i dlatego razem są w stanie uzyskać przewagę nad konkurentami. Dzięki współpracy firma manroland będzie mogła wejść w branżę druku cyfrowego, natomiast Océ uzyska dostęp do nowych klientów, dzięki czemu znacznie zwiększy swój udział w rynku poligraficznym. <br />
Firmy Océ i manroland nawiązały współpracę
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o