Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Październik


Polskie drukarnie gazetowe w klubie najlepszych
Agora SA i Agora Poligrafia Sp. z o.o., wydawca „Gazety Wyborczej”, Presspublica, wydawca „Rzeczpospolitej” i Media Express Sp. z o.o., wydawca „Superexpressu” uzyskały certyfikat Międzynarodowego Klubu Jakości Koloru Gazet 2002-2004 (International Newspaper Color Quality Club).
W konkursie wzięło udział 156 drukarń gazetowych z całego świata. Członkami klubu mogło zostać 50 najlepszych. Międzynarodowe jury oceniało gazety pobrane bezpośrednio z produkcji oraz testy jakości druku wykonane z form specjalnie przygotowanych przez INCQC. Program oceny zawierał między innymi ogólną ocenę koloru, jakość druku gazet oraz dokładność reprodukcji barw. Honorowe medale i certyfikaty członkowskie wręczono przedstawicielom firm 16 października podczas targów Ifra w Barcelonie.
Konkurs o członkostwo w Międzynarodowym Klubie Jakości Koloru Gazet odbywa się co dwa lata. Tegoroczny był piątym z kolei. Elitarny Klub Jakości Koloru Gazet został powołany przez stowarzyszenia: IFRA (INCA-FIEJ Research Association), NAA (Newspaper Association of America) oraz PANPA (the Pacific Area Newspaper Publishers’ Association).


Konkurs Vidartu rozstrzygnięty
Redakcja miesięcznika „Vidart. Informator Poligraficzny” zorganizowała konkurs „Druk cyfrowy”. Wzięło w nim udział 21 firm. Nadesłane prace oceniało jury pod przewodnictwem dr inż. Stefana Jakucewicza. Przy ocenie prac konkursowych brano pod uwagę zarówno jakość druku, jak terminowość wykonania, a także cenę oferowanej usługi, czyli wszystko to, co jest ważne dla klientów zlecających prace drukarniom. Wyniki i omówienie konkursu można znaleźć w numerze 9/2000 Vidartu, poświęconym specyfice druku cyfrowego.
Różnice cen zaproponowanych przez poszczególne zakłady za wykonanie tej samej broszury konkursowej były ogromne. Najniższa cena wyniosła 2,93 zł (oferta zakładu budżetowego), najwyższa - 46,70 zł netto.
Zwyciężyła drukarnia Akcydens z podwarszawskich Lasek prowadzona przez Adama Cichockiego. Za zajęcie pierwszego miejsca przyznano aparat cyfrowy Toshiba ufundowany przez firmę TBM SA oraz papier przekazany przez firmę Ecco-Papier. Drugie miejsce zajęła firma D&D z Gliwic, a trzecie - ex aequo trzy firmy z Warszawy: Agpol Chromapress, Studiouh.com oraz Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Sympozjum fleksograficzne firmy Scorpio
W dniach 27 i 28 września odbyło się w Łodzi seminarium fleksograficzne zorganizowane przez firmę Scorpio Sp. z o.o. W programie sympozjum znalazły się następujące wystąpienia i prezentacje:
• Urządzenia pomiarowe w pracy fleksodrukarza: Vipflex 334, Vipdens 2000, 150 i C9 (firma FAG)
• Proof we fleksografii (firma J.M. Heaford)
• Urządzenia CtP Flexo Lasersetter - trzecia generacja (Flexolaser)
• HelioFlex 2000 - rozwiązanie CtP dla fleksografii (Hell Gravure Systems)
• Maszyny fleksograficzne Comco (Mark Andy)
• Druk zwojowy z modułem flekso (Imer)
• Oszczędność czasu dzięki nowym płytom (BASF)
• Farby fleksograficzne - nowe możliwości (BASF Poligrafia Polska)
• Nowości w technologii tulei rozprężnych (Rotec)
• Taśmy dla fleksografii (Tesa).

W sympozjum wzięło udział około 100 osób. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele drukarń z całego kraju, a także specjaliści z Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej oraz Instytutu Papiernictwa Politechniki Warszawskiej.
Wśród materiałów, jakie otrzymali uczestnicy sympozjum, znalazł się właśnie wydany „Fleksograficzny Informator Techniczny”, zawierający zbiór informacji o firmach reprezentowanych przez Scorpio i ich produktach oraz dużą porcję wiedzy o technologii fleksograficznej.
więcej | Październik | Aktualności
więcej | Październik | Aktualności
Krzysztof Tyczkowski
Wzorniki pism

Niezbędnym uzupełnieniem warsztatu każdego grafika-projektanta jest wzornik krojów pism. Dzięki niemu można skompletować swoją typograficzną bibliotekę i wybierając spośród tysiąca różnych rodzin pism utworzyć własny zestaw, który najczęściej będziemy stosować w projektach.
Zasadą, którą powinniśmy się kierować przy tworzeniu własnych zestawów typograficznych, jest specyfika tematu, w którym się specjalizujemy. Jeśli współpracujemy z wydawnictwami książkowymi, to nasza biblioteka będzie inaczej zestawiona, niż wtedy, gdy tworzymy projekty dla systemów informacji graficznej. Jeśli specjalizujemy się w projektach dla prasy, dobrze jest wyposażyć naszą bibliotekę w pisma o wysokim stopniu czytelności, przeznaczone do publikacji prasowych, takie jak: Charter, Concorde, Corona, Nimrod czy Olympian.
Jednak gdy trudno nam jednoznacznie określić spektrum tematów projektowych, wtedy właśnie powinniśmy tworzyć uniwersalny zestaw krojów pism, maksymalnie zróżnicowany pod względem charakteru typograficznego.
więcej | Październik | Typografia
Jacek Hamerliński
Laser fioletowy - przez niektórych nazywany „świętym Graalem poligrafii” - w ciągu dwóch lat poważnie zmienił światowy rynek CtP. Podobnie jak Graal, wywołuje on niezdrowe emocje: obserwując poczynania dostawców urządzeń i płyt można pomyśleć, że w uporządkowanym dotąd świecie zapanował chaos. W istocie jednak laser fioletowy jest powrotem do początków technologii CtP - naświetlania płyt światłem widzialnym.
Głównym powodem zainteresowania laserem fioletowym są jego własności. Jest to laser półprzewodnikowy (tani w produkcji i eksploatacji), emitujący światło widzialne o najkrótszej fali. Podobnie jak inne lasery półprzewodnikowe (np. czerwony i podczerwony), może być wykorzystany w wielu dziedzinach techniki, np. w telekomunikacji - oznacza to masową produkcję i łatwą dostępność. Sterowanie laserem półprzewodnikowym jest również proste, a układ optyczny nie musi być konstruowany ze specjalnych materiałów. W przypadku poligrafii laser fioletowy ma jeszcze jedną zaletę - jego długość fali mieści się w zakresie uczulenia płyt konwencjonalnych, co obiecuje (przynajmniej teoretycznie) możliwość naświetlenia płyt analogowych i cyfrowych w jednym urządzeniu. Ponieważ pierwsze komercyjne lasery fioletowe pojawiły się zaledwie trzy lata temu, ciągle jest to technologia w fazie rozwoju (np. dopiero od niedawna dostępne są diody o mocy 30 mW).
więcej | Październik | Computer-to-Plate
Wszyscy ci, którzy wierzą informacjom zamieszczanym w broszurach reklamowych i nie zainstalowali jeszcze systemu Computer-to-Plate, mogą odnieść wrażenie, że omija ich coś ważnego. System CtP jest opisywany jako „powszechnie używany”, „instalowany dzień po dniu”, „jeden z największych sukcesów ostatnich kilku lat”. Jednakże według statystyk rzeczywistość wygląda nieco inaczej. Szacuje się, że w 2000 roku zainstalowano 6700 systemów CtP z płytami metalowymi, a w 2005 r. liczba ta wyniesie od 17 500 do 21 000. Obecnie na całym świecie pracuje około 75 000 naświetlarek do błon fotograficznych. Innymi słowy, mniej niż 10% drukarń korzysta z systemu CtP.
więcej | Październik | Computer-to-Plate
Sympozjum firmy Agfa

W połowie września Agfa Sp. z o.o. zorganizowała sympozjum „Teoria i praktyka CtP - opinie użytkowników”. Sympozjum odbyło się w siedzibie firmy w Warszawie. Wzięło w nim udział przeszło 100 osób reprezentujących drukarnie z całego kraju.
więcej | Październik | Computer-to-Plate
Herbert Czichon
W „Świecie Druku” nr 11/2001 na s. 21-25 przedstawiono tabelaryczny przegląd offsetowych maszyn arkuszowych firm: Hei-delberger Druckmaschinen AG, Koenig & Bauer AG, MAN Roland, Adast i Shinohara. Tematem niniejszego artykułu są najważniejsze cechy charakterystyczne maszyn przedstawionych w zamieszczonych tam tabelach. Maszyny innych firm, w tym również firmy Polly, zostaną przedstawione w kolejnym tekście. Nie opisano tu również maszyn do technologii od komputera do maszyny drukowej, gdyż zostaną przedstawione w oddzielnym artykule.
więcej | Październik | Maszyny i urządzenia
Uczestnicy targów Ipex 2002 nie byli ?wiadkami prezentacji ?adnych rewolucyjnych rozwi?za? w zakresie druku offsetowego. Wystawcy maszyn offsetowych po?o?yli wi?kszy nacisk na rozwój znanych ju? technologii, ulepszanie oferowanych wcze?niej modeli. Nie by?o tak?e ?adnych niespodzianek odno?nie konstrukcji maszyn ani pr?dko?ci drukowania - ju? osi?gni?te pr?dko?ci wydaj? si? satysfakcjonowa? dzisiejszy rynek poligraficzny. Jakie tendencje, jakie zmiany mo?na wi?c by?o zaobserwowa? podczas tegorocznych targów?
więcej | Październik | Maszyny i urządzenia
Rynek wciŃż się zmienia. Tendencje, które zaznaczyły się kilka czy kilkanaście lat temu, teraz występują ze wzmożoną siłą. Coraz mniejsze nakłady, coraz krótsze terminy, presja kosztów… Wzrastające wymagania odbiorców wymuszają na producentach maszyn poszukiwanie udoskonaleń, usprawnień i zupełnie nowych rozwiązań. Rozwój nie ma końca. W jakich kierunkach będzie szedł?

Przedstawicielom producentów maszyn offsetowych zadaliśmy trzy pytania:
1. Czego oczekuje rynek i w jakim kierunku idzie obecnie rozwój maszyn offsetowych?
2. Czy konkurencja ze strony druku cyfrowego ma wpływ na zmiany w technice i technologii druku offsetowego i przyspiesza postęp prac nad udoskonaleniem maszyn offsetowych?
3. W jakim kierunku będzie szedł rozwój maszyn offsetowych w dłuższej perspektywie czasowej?
A oto, co nam odpowiedzieli.
więcej | Październik | Maszyny i urządzenia
Wiele już napisano i wiele jeszcze powstanie tekstów na temat druku cyfrowego, a i tak każdy będzie miał swoją teorię odnośnie maszyn, serwisu czy kosztów. Dodając do tego, iż każdy użytkownik oglądając nową maszynę czy technologię zwraca uwagę na inne elementy, uzyskujemy obraz branży, która dynamicznie się rozwija, lecz nie wypracowała jeszcze określenia, co jest normą czy też standardem dla druku cyfrowego. Moim zdaniem normą dla całej branży maszyn do druku cyfrowego jest, a w Polsce niebawem będzie, jakość wydruku.
więcej | Październik | Maszyny i urządzenia
Stefan Jakucewicz
Etykiety samoprzylepne zabezpieczające
Etykiety samoprzylepne stosowane są w celu zapewnienia autentyczności produktu, na którym są umieszczane.[5] Mają wiele charakterystycznych właściwości, które stanowią duży problem dla fałszerza.
Etykiety można nanosić dwoma sposobami: albo ręcznie, albo maszynowo, za pomocą maszyn do etykietowania. Rodzaje substancji klejących stosowanych przy tej metodzie to: kleje akrylowe, kleje typu hot-melt, kleje kauczukowe oraz kleje specjalne (rys. 1).
Etykiety samoprzylepne powinny wykazywać dobrą przyczepność i wytrzymałość.
więcej | Październik | Produkcja i technika
Jacek Teodorczyk
Opakowanie, do którego zadań należy przyciągnięcie uwagi potencjalnego klienta, coraz częściej opatrywane jest nie tylko atrakcyjną grafiką, lecz także formami przestrzennymi, trójwymiarowymi. W przypadku opakowań tekturowych, papierowych czy blaszanych są to przetłoczenia w postaci reliefów. Podobnie opakowania wykonane z tworzyw metodą próżniowego formowania na gorąco lub wtrysku, jak również opakowania szklane, ozdabiane są różnego rodzaju logotypami lub wręcz formami przypominającymi płaskorzeźby. Przykłady takich opakowań, które możemy spotkać na półkach sklepowych, pokazują poniższe zdjęcia (rys. 1, 2 i 3).
więcej | Październik | Obróbka wykończeniowa
Michael Huber Polska radzi...

Prawdziwy drukarz kocha zapach farby. Znam szefa produkcji pewnej drukarni, który twierdzi, że po zapachu jest w stanie rozpoznać farby poszczególnych producentów. W czasach drapieżnej reklamy, udoskonalania i uprzyjemniania wszystkiego, co tylko można, coraz większą popularnością cieszą się „pachnące druki”. Do ich wykonania potrzebne są specjalne farby i lakiery.
więcej | Październik | Materiały - farby drukowe
Burzliwy rozwój cywilizacyjny obserwowany w ostatnich dziesięcioleciach XX wieku, wywołany rewolucją informatyczną, skutkuje zwiększeniem produkcji w całej gospodarce światowej. Jednocześnie rozwój ten doprowadził do zmiany postrzegania towarów zarówno przez producentów, jak i konsumentów. Niespotykany dotychczas w skali świata strumień towarów i informacji w sferze nauki, techniki, handlu i w innych obszarach działalności człowieka spowodował obiektywną konieczność doskonalenia produkowanych wyrobów dostosowanych do coraz wyższych wymagań konsumenta. Podstawowym wyróżnikiem produktu stała się jego jakość.
więcej | Październik | Jakość
Agata Bąkowska
KsiŃżka towarzyszy człowiekowi już od wielu wieków. Jej formę, jaką znamy obecnie, datuje się na II w. Nazywana była kodeksem. Pojawił się wtedy plik kart umieszczony między twardymi okładkami. Wcześniej teksty zapisywano zwykle w zwojach. Papier, który jest dla nas tak oczywisty, kiedy myślimy o książce, pojawił się w Europie dopiero w XII w.
więcej | Październik | Ochrona księgozbioru
Taropak 2002

Tegoroczne targi Taropak na powierzchni wystawowej 16 tys. m2 zgromadziły 669 wystawców (w tym 426 krajowych i 243 zagranicznych). Zwiedzający mogli się także zapoznać z ofertą 124 firm reprezentowanych (w tym 3 krajowych i 121 z zagranicy). W imprezie uczestniczyli wystawcy z 26 państw: Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Litwy, Niemiec, Polski, Rosji, RPA, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.
więcej | Październik | Targi - krajowe
Podczas targów Taropak w Poznaniu, w dniach 11 i 12 września odbyła się konferencja-seminarium i wystawa pt. „Pakosfera - Efektywne wykorzystanie opakowań w procesie budowania tożsamości marki”, zorganizowana wspólnie przez wydawnictwo „Świata Druku”, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Studio DN Design Group. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim dniu konferencji wystąpiło trzech prelegentów.
więcej | Październik | Wydarzenie - konferencje, seminaria, sympozja
Firma Siegwerk Polska Sp. z o.o. przeniosła się w sierpniu do nowej siedziby w Łubnej w gminie Baniocha niedaleko Warszawy. Dwudziestego września odbyło się uroczyste otwarcie obiektu. Na uroczystości byli obecni przedstawiciele zarządu firmy Siegwerk Druckfarben AG, przedstawiciele władz gminy Baniocha i powiatu piaseczyńskiego, licznie zgromadzeni partnerzy handlowi Siegwerk Polska i inni goście. Gospodarzami spotkania byli: prezes firmy Siegwerk Polska Krzysztof Romanowski oraz prezes zarządu Siegwerk Druckfarben AG Herbert Forker.
więcej | Październik | Relacja
W dniach 24-25 września w siedzibie firmy Bracia Henn Sp. z o.o. w Wolicy odbyły się Dni Otwarte. Zamierzeniem organizatorów imprezy było zapoznanie gości z nowoczesnymi urządzeniami introligatorskimi, spełniającymi stale rosnące wymagania rynku poligraficznego. Organizatorzy mieli także nadzieję, że udział w Dniach Otwartych zainspiruje uczestników i podsunie im pomysły na znalezienie nowych nisz rynkowych.
więcej | Październik | Relacja
Piotr Paszkowski
Uchwalona 27 lipca br. nowelizacja Kodeksu Pracy uradowała niektórych pracodawców. A nie powinna. Jest to kolejny klin wbity pomiędzy sfrustrowanych, coraz mniej licznych zatrudnionych, a obciążonych bezsensownymi i bezzasadnymi kosztami pracodawców.
więcej | Październik | Prawo pracy

  | < 1 >  2  Następny >>


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o