Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2004 Wrzesień
Aktualności

Aktualności z numeru wrześniowego 2004


Zapraszamy
Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszego stoiska podczas targów Taropak – 180 w pawilonie 15B (dawniej 23B), a także do udziału w warsztatach „Opakowanie od A do Z” (program zamieszczamy na trzeciej stronie okładki tego wydania „ŚD”).


Szkolenia Polskiej Izby Druku
Polska Izba Druku organizuje we wrześniu następujące szkolenia:
Pierwsza grupa tematyczna: SPO-WKP
1. Następna tura szkolenia „Europejskie Fundusze Strukturalne SPO-WKP” (koszt 100 zł – planowana pierwotnie na 12 sierpnia).
2. Praktyczny aspekt w przygotowaniu wniosków na SPO-WKP, Studium wykonalności projektu (zakres: poniżej).
Druga grupa tematyczna: finanse i rachunkowość. Koszt szkoleń: 200 zł od osoby.
1. Rachunkowość menedżerska z elementami controllingu dla niefinansistów – 9 września (całodzienne, z przerwą na obiad): Co to są koszty i jak je rozumieją finansiści, inżynierowie i prawnicy; Jak zarządzać kosztami firmy; Czy z pewnością wiemy, ile kosztują nas usługi, które świadczymy; Jak to robią inni, czyli alternatywne metody na analizę kosztów; Controlling, czyli jak pomóc firmie stoczyć walkę na konkurencyjnym rynku; Budżetowanie jako nieuchronna potrzeba uporządkowania odpowiedzialności w firmie.
2. Studium wykonalności projektu (prowadzący: dr Marta Kołodziej-Hajdo z Katedry Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH; koszt 200 zł): Identyfikacja i cele projektu; Określenie wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania; Opis głównych problemów i sposobu ich rozwiązania; Analiza efektywności finansowej projektu (ustalenie kosztów całkowitych projektu, dochody generowane przez przedsięwzięcie, wartość rezydualna, finansowa trwałość, ustalenie wskaźnika współfinansowania, określenie wskaźników efektywności finansowej projektu); Analiza społecznej efektywności projektu (określenie korzyści i kosztów społecznych projektu, ustalenie wskaźników efektywności ekonomicznej projektu, Analiza wrażliwości projektu).
Prezentowane zagadnienia będą ilustrowane praktycznymi przykładami i problemami do rozwiązania.
3. Analiza finansowa firm w oparciu o sprawozdania: Wstępna analiza nowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash flow); Badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej (pomiar i ocena płynności finansowej, analiza rentowności i efektywności gospodarowania firmy, wskaźniki rynku kapitałowego); Czynniki ograniczające wiarygodność klasycznej analizy wskaźnikowej; Mechanizm dźwigni operacyjnej i finansowej; Analiza czynnikowa metodą Du Ponta; Praktyczne przykłady kompleksowej oceny kondycji finansowej firm; Wykorzystanie analizy ekonomiczno-finansowej w procesie podejmowania decyzji.
4. Finanse i rachunkowość dla niefinansistów: Słowniczek ekonomiczno-finansowy. Szukanie wspólnego języka – jak finansista porozumiewa się z otoczeniem; Finansowanie działalności firmy, czyli jak najtaniej zdobyć potrzebne środki finansowe; Zrozumienie informacji księgowej: podstawowe mechanizmy księgowe, prognozowanie konsekwencji decyzji księgowej, zamiana informacji księgowej na informację finansową; Nie od razu powstały sprawozdania finansowe – jak są one skonstruowane; Czym jest zysk podatkowy, a czym zysk księgowy; Ocena płynności firmy na podstawie szacowania kapitału obrotowego i kluczowych wskaźników; Szacowanie rentowności działalności firmy i jej zdolności do pozyskania kredytu; Czas to pieniądz, czyli dlaczego inwestycje muszą się szybko zwracać; Jak ocenić opłacalność decyzji inwestycyjnych
5. Rachunkowość zarządcza: Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny w przedsiębiorstwie (rachunkowość jako system przetwarzania danych, integracja rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej, ograniczenia we wdrażaniu systemu rachunkowości zarządczej); Metody rozliczania kosztów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunku kosztów (rodzaje kalkulacji, metody pomiaru kosztów); Rachunek kosztów jako baza rachunkowości zarządczej (rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych); Rachunek kosztów w zaawansowanym otoczeniu produkcyjnym (wielostopniowy rachunek kosztów, rachunek kosztów działań – Activity Based Costing); Budżetowanie kosztów jako element rachunkowości zarządczej (rodzaje budżetów, procedury sporządzania budżetów, kontrola wykonania budżetów; Analiza CVP – narzędzie w podejmowaniu decyzji krótkookresowych.
Trzecia grupa tematyczna: tematy związane z technologią. Koszt szkoleń: 100 zł (materiały i obiad)
1. Colour management w drukarniach coldsetowych i heatsetowych (prowadzący: Konrad Blachowski, II połowa września).
2. Przegląd technologii używanych w działach postpress w gazetowych drukarniach offsetowych (prowadzący: Krzysztof Ostrowski i Michał Guziak, I połowa września).
3. Nowe technologie wykorzystywane w przygotowalni – CtP (prowadzący: Krzysztof Szyszko, I połowa września): Systemy przygotowalni praktykowane w krajach Unii Europejskiej; Nowe kierunki rozwoju przygotowalni; Biznesowe uzasadnienie stosowania CtP w drukarniach gazetowych.
4. Prawidłowa eksploatacja maszyn i urządzeń w liniach technologicznych drukarń coldsetowych (i heat-setowych?) – planowanie konserwacji, wykorzystanie zewnętrznych firm do serwisu, programy oparte o outsourcing) jako element redukcji kosztów operacyjnych (prowadzący: Marek Zybura, I połowa września)
5. Barwometria, kontrola odbitki drukarskiej (prowadzący: Konrad Blachowski, Krzysztof Ostrowski, I połowa września).

Dyrektor Biura PID Ryszard Czekała zaprasza na szkolenia i oczekuje zgłoszeń: tel/fax (22) 624 87 49.

Odszedł prof. Felicjan Piątkowski
W czerwcu bieżącego roku zmarł profesor Felicjan Piątkowski. Należał do grona wielce zasłużonych profesorów Politechniki Warszawskiej. Był współtwórcą studiów kartograficznych, inicjatorem powołanych w 1968 roku pierwszych w kraju studiów poligraficznych i organizatorem Instytutu Poligrafii na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, którego przez wiele lat był dyrektorem. Odszedł wybitny naukowiec, wspaniały pedagog, człowiek o ogromnym sercu zaangażowany do końca w sprawy związane z Instytutem Poligrafii.


Odszedł Bohdan Jacek Elsner
Również w czerwcu zmarł jeden ze współtwórców Instytutu Poligrafii na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, wieloletni wykładowca Instytutu, dr inż. Bohdan Jacek Elsner.


Konferencje ERA
Na jesień tego roku zaplanowano dwie konferencje ERA (European Rotogravure Association). W dniach 20–22 września odbędzie się spotkanie w Berlinie, a w dniach 26–27 października – we Fryburgu Bryzgowijskim (także Niemcy). ERA powstała w roku 1956 i jest wiodącą międzynarodową organizacją zajmującą się problematyką wklęsłodruku. Zrzesza 130 członków reprezentujących rynek wydawnictw, opakowań i druku dekoracyjnego, a także producentów papieru i farb oraz maszyn i urządzeń do drukowania i obróbki końcowej druków, w tym firmy zajmujące się grawerowaniem cylindrów. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Monachium.
Konferencja w Berlinie odbywać się będzie pod hasłem: „Wklęsłodruk – kluczowa technologia drukowania magazynów i katalogów”. Oczekuje się 160 delegatów z Europy i innych stron świata. Będzie obecny m.in. dr Bernd Kundrun, prezes wydawnictwa Gruner + Jahr, który podzieli się z zebranymi swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z prowadzeniem jednej z najbardziej znaczących na świecie firm wydawniczych. Sekretarz generalny ERA James Siever wyraził optymizm co do rozwoju wklęsłodruku mówiąc, że na tegorocznych targach drupa technologia ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a na stoisku ERA przeprowadzono wiele owocnych rozmów. Stwierdził także, że ostatnio wiele inwestuje się w maszyny rotograwiurowe o szerszej wstędze i w rozwój nowych metod drukowania wklęsłego, co stwarza szanse na to, by technologia ta stała się wkrótce „kluczową” dla produkcji kolorowych czasopism i katalogów.
W Berlinie specjaliści omówią takie zagadnienia, jak: globalne strategie wydawania katalogów, najnowsze tendencje na rynku reklamy, zrównoważony rozwój w przemyśle papierniczym, produkcja wydawnictw a środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo, wklęsłodruk w Rosji, wklęsłodruk w Stanach Zjednoczonych, nowości w zakresie przygotowalni dla wklęsłodruku, nowe metody grawerowania cylindrów, nowy wymiar wklęsłodruku – duże maszyny drukujące. Tradycyjnie podczas konferencji będą też poruszane tematy polityczne i socjoekonomiczne. Znany dziennikarz Frederick Kempe, redaktor i współwydawca „The Wall Street Journal Europe” będzie mówił na temat perspektyw Europy i Stanów Zjednoczonych w dziedzinie ekonomii. Rosyjski polityk i ekonomista Grigorij Jawliński wygłosi referat dotyczący perspektyw rozwoju politycznego i ekonomicznego Rosji w obliczu integracji europejskiej.
21 września w centrum konferencyjnym Axica, położonym koło Bramy Brandenburskiej, a zaprojektowanym przez słynnego architekta Franka Gehry, odbędzie się uroczysty bankiet, podczas którego wystąpi niemiecki minister finansów Theo Waigel.
W konferencji ERA we Fryburgu weźmie udział około 120 przedstawicieli drukarń opakowaniowych, firm grawerujących cylindry oraz dostawców technologii i urządzeń dla potrzeb wklęsłodruku. Temat spotkania brzmi: „Wklęsłodruk – najwyższa jakość w produkcji opakowań”. Zostaną omówione zagadnienia związane z nowymi technologiami w przemyśle opakowaniowym krajów Wschodniej Europy przyłączonych ostatnio do Unii i perspektywy rozwoju rynku opakowań w tych państwach. Tematy wystąpień to m.in.: porównanie sytuacji i tendencji na rynkach fleksografii i wklęsłodruku, przyszłość laserowego grawerowania cylindrów dla potrzeb produkcji opakowań (Saueressig), aspekty zdrowotne i bezpieczeństwo produkcji cylindrów chromowanych, nowe metody naświetlania cylindrów wklęsłodrukowych (Creo, Acigraf), innowacje w drukowaniu rotograwiurowym (Eltex), farby wklęsłodrukowe podatne na biodegradację (Toyo Ink), sztuka rotograwiurowego zadruku opakowań (Windmöller & Hölscher). Przedstawiciel niemieckiej sieci supermarketów Aldi, Dieter Brandes, przedstawi historię sukcesu tej firmy.
Przed rozpoczęciem obrad przewidziano wizytę w największym zakładzie Grupy Janoschka w Kippen-heim. Janoschka to jeden z wiodących dostawców usług związanych z przygotowalnią. Współpracuje z największymi drukarniami w Europie. Zakład w Kippenheim rocznie produkuje ponad 30 000 cylindrów grawerowanych laserowo.


Europejska Konferencja Producentów Etykiet
Europejska Konferencja Producentów Etykiet (The European Label Summit), która odbędzie się w praskim hotelu Marriott w dniach 12–13 października, to największa konferencja tej branży organizowana w Europie w bieżącym roku. Podczas konferencji będą omawiane zagadnienia związane z przystąpieniem do Unii Europejskiej krajów Europy Środkowej i Wschodniej, jak również rola właścicieli marek i głównych grup detalicznych na rynku tych państw. Specjaliści będą zastanawiać się, jakie znaczenie dla rynku etykiet ma rozszerzanie się Unii Europejskiej, postarają się udzielić odpowiedzi także na wiele innych pytań dotyczących problemów branży. Szybko rozwijający się wschodnioeuropejski rynek etykiet (wzrasta o około 8% rocznie; roczny wzrost rynku etykiet samoprzylepnych w krajach takich jak Polska, Węgry i Czechy wynosi ponad 20%) przeżywa niespotykany jak dotąd boom inwestycyjny. Inwestują na nim producenci oraz sieci sprzedaży detalicznej. Europejski Szczyt Producentów Etykiet ma na celu pomoc zarówno dla zachodnich, jak i wschodnich firm w dostrzeżeniu korzyści płynących z poszerzenia UE dla firm partnerskich, spółek, przedsiębiorstw akwizycyjnych i marketingowych oraz dla rozwoju handlu zagranicznego.
W spotkaniu w Pradze wezmą udział producenci i dostawcy urządzeń i technologii, drukarze, producenci etykiet, przedstawiciele organizacji branżowych, pism fachowych i środków masowego przekazu, a także postacie europejskiego świata politycznego. Będą tam obecne takie firmy, jak Avery Dennison, Coates Screen, Creo, HP, Martin Automatic, Raflatac, Skanem, Zeller & Gmelin. Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim. Na 12 października zaplanowano uroczysty bankiet.
Konferencje Labelexpo są organizowane przez firmę Tarsus Group plc, międzynarodową grupę medialną, zajmującą się organizowaniem wystaw i konferencji, a także działalnością wydawniczą i internetem. Patronami praskiej konferencji są FINAT (organizacja zrzeszająca producentów i dostawców branży etykiet samoprzylepnych), Czeski Związek Producentów Opakowań (SYBA), Zrzeszenie Polskich Fleksografów (PLFTA) oraz czasopisma „Etiketten-Label” i „Labels & Labeling International”.
Christian Menegon, reprezentujący firmę HP Indigo, powiedział: „Europejska konferencja producentów etykiet stanowi doskonałe uzupełnienie wystaw Labelexpo. Umożliwi ona naszym przyjaciołom – producentom etykiet z krajów Europy Wschodniej, odgrywanie coraz większej roli na globalnym, międzynarodowym rynku. HP Indigo uważa, że konferencja stanowi wspaniałą okazję do zacieśnienia współpracy w zakresie wymiany informacji oraz nawiązywania nowych relacji biznesowych”. Craig Thomson z firmy Martin Automatic Inc., stwierdził: „Na przestrzeni ostatnich kilku lat zdecydowanie wzmocniliśmy naszą obecność na europejskim rynku. Założyliśmy własne przedstawicielstwa handlowe i ośrodki serwisowe w Niemczech, a także zatrudniliśmy specjalistów w zakresie sprzedaży w Wielkiej Brytanii oraz krajach skandynawskich i południowoeuropejskich. Z niecierpliwością oczekujemy rozpoczęcia działalności w krajach Europy Wschodniej, a Europejska Konferencja Producentów Etykiet stanowi ku temu doskonałą okazję”.
Roger Pellow, dyrektor zarządzający Labelexpo, wyraził swą radość z powodu dużego zainteresowania konferencją ze strony przedstawicieli branży: „Będzie to dla przedstawicieli wschodnioeuropejskich drukarń wspaniała okazja, by poznać krajowe i między-narodowe normy dotyczące etykiet, ogólnoświatowe tendencje rynkowe, najnowsze technologie produkcji etykiet i ich przygotowania do druku, a także wymagania dotyczące logistyki i dystrybucji”.

Ramowy program konferencji:
Dzień I, 12 października, g. 8.00–17.30
Wystąpienie Mike’a Fairleya (Tarsus Group)
Sesja 1: Nadchodzące zmiany i szanse rozwoju na rynkach Unii Europejskiej
Rozszerzenie Unii Europejskiej – co to oznacza dla europejskiego handlu i przemysłu
Zmiany w Europie Wschodniej – perspektywy poszczególnych krajów
Szanse i korzyści dla krajów Europy Zachodniej wynikające z rozszerzenia UE
Hans Martens (European Policy Centre)
Sesja 2: Znaczenie najważniejszych marek oraz grup sprzedaży detalicznej w rozszerzonej Europie
Wprowadzanie markowych produktów konsumenckich na nowe rynki – zwiększona konkurencja wśród marek i dostawców
Rozwój handlu detalicznego w rozszerzonej Europie - co to oznacza dla branży produkcji etykiet
Działania w sytuacji rosnącego popytu na etykiety na butelki w krajach Europy Wschodniej
Miroslav Somol (Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej)
Sesja 3: Branża etykiet w rozszerzonej Europie
Zmieniająca się rola branży etykiet w krajach Europy Zachodniej (Mike Fairley, L & L Consulting)
Wschodzące rynki etykiet w Europie Wschodniej (Bernhard Grob, Edale Ltd, FINAT)
Sesja 4: Prezentacje i warsztaty robocze
Znaczenie nabywców etykiet w rozszerzonej Europie – normy, łańcuchy dostaw, współpraca partnerska itd.
Znaczenie dostawców etykiet na rozwijającym się rynku rozszerzonej Europy – szkolenia, wsparcie, usługi itd.
Znaczenie producentów etykiet w rozszerzonej Europie – wymiana technologii, współpraca partnerska, tworzenie konsorcjów itd.
Dzień II, 13 października, g. 8.00–17.00
Sesja 5: Sprostanie wyzwaniom, jakie staną przed branżą etykiet w najbliższej przyszłości
Zmieniające się wymogi europejskiego rynku etykiet (Avery Dennison)
Technologie drukowania w rozszerzonej Europie - dziś i jutro (Gallus)
Sesja 6: W jaki sposób zmienia się europejski rynek etykiet
Rozwiązania i szanse w zakresie przygotowania do druku – kraje Europy Wschodniej i Zachodniej (Esko Graphics)
Druk cyfrowy i jego znaczenie w przyszłości dla producentów i użytkowników etykiet (HP Indigo)
Zmieniający się świat zastosowań etykiet – zaspokojenie nowych oczekiwań w zakresie dekoracji butelek
Sesja 7: Prezentacje i warsztaty robocze
Zaspokojenie przyszłych oczekiwań dotyczących produktów i organizacji łańcucha dostaw (w tym rozwiązań dotyczących etykiet inteligentnych)
Technologie mechaniczne a cyfrowe – przyszłość druku etykiet (Mark Andy)
Drukarnie etykiet i przedstawiciele łańcucha dostaw – do kogo ma się zwrócić firma wykorzystująca etykiety
Sesja 8: Walne zgromadzenie konferencji.

Szczegółowe informacje:
Cordelia Hime, manager ds. PR, +44 (0) 20 8846 2700, chime@labelexpo.com, chime@tarsus.co.uk


Kontakty biznesowe przez internet
W połowie sierpnia rozpoczął działalność nowy portal internetowy PrintinPoland.com, przeznaczony dla polskich drukarń oraz zleceniodawców z całego świata. To oparta na przeglądarce internetowej platforma obsługująca rynek dóbr przemysłowych (business-to-business), dzięki której drukarnie z Polski mogą nawiązywać kontakty handlowe z firmami chcącymi zlecić różnego rodzaju usługi poligraficzne: od wizytówek i folderów na wyspecjalizowanych drukach skończywszy.
Mechanizm działania portalu polega na bezpośrednim kontaktowaniu firm zainteresowanych zleceniem usług poligraficznych z polskimi drukarniami. Zlecający usługę wypełnia odpowiedni dla danego rodzaju pracy formularz. Następnie jest on wysyłany do wszystkich drukarń, które przy rejestracji w portalu zadeklarowały możliwość wykonania tego rodzaju prac.


Nowy kontrakt Winkowskiego
Drukarnia Winkowski Sp. z o.o. wygrała przetarg na drukowanie wszystkich tytułów Wydawnictwa Marquard Media Polska Sp. z o.o. W dniu 9 sierpnia br. podpisano trzyletni kontrakt dotyczący czasopism: „Cosmopolitan”, „Shape”, „Playboy”, „CKM”, „Voyage” oraz tygodnika „Magazyn Sportowy”. Od 1 września 2004 wymienione tytuły są drukowane w drukarniach Winkowski w Radzyminie i Pile.


Drukarnia Sowa „odzyskuje” książki na życznie
Drukarnia cyfrowa Sowa z Warszawy rozpoczęła wdrażanie nowego projektu, który pozwoli wydawnictwom uatrakcyjnić ich ofertę.
Obserwacja rynku wydawniczego oraz rozmowy z wydawcami, księgarzami i czytelnikami dowodzą istnienia ogromnego zapotrzebowania na książki „utracone”, których nakłady zostały dawno wyczerpane. Wiele z tych tytułów zostało wydanych tak dawno, iż nie są one dostępne w żadnej wersji elektronicznej, nie można ich więc wznowić, nawet w technologii cyfrowej. Dzięki nowemu projektowi brak wersji cyfrowej książki nie stanowi już przeszkody do jej wydrukowania. Aby książki te „przywrócić do życia”, drukarnia Sowa oferuje usługę skanowania (bezpłatnie). Dzięki digitalizacji będzie możliwe ich wydrukowanie w każdym czasie, w dowolnej liczbie egzemplarzy, zależnie od zapotrzebowania.
Drukarnia Sowa uruchamia też nowy kanał dystrybucji książek o nakładach wyczerpanych oraz wybranych tytułów książek niskonakładowych. Książki te będą drukowane na życzenie ze zgromadzonej na serwerze firmy bazy tytułów. Sprzedaż będzie prowadzona za pośrednictwem terminali zainstalowanych w wybranych księgarniach, sieciach księgarskich oraz na uczelniach, lub z katalogów dystrybuowanych w księgarniach. Czytelnik będzie mógł również zamówić oferowane tytuły w nowo powstałej księgarni internetowej http://www.wyczerpane.pl/
Drukarnia Sowa wprowadziła do oferty oprawę złożoną książek drukowanych przez siebie w technologii cyfrowej. Ponadto zwiększyła zakres usług o skład oraz łamanie książek i publikacji, a także wykonywanie projektów graficznych.
Drukarnia Sowa jako pierwsza w Polsce zainstalowała urządzenie Konica 8050 do kolorowego druku cyfrowego. Charakteryzuje się ono bardzo wysoką jakością wydruku, pozwala na stosowanie szerokiego wachlarza papierów i kartonów. Innowacyjny sposób utrwalania tonera umożliwia foliowanie wydrukowanych okładek.


COPY 2000 szuka klientów na rynku UE
Krakowska firma COPY 2000 podsumowała blisko pięcioletnią obecność na rynku usług reklamowych oraz poligraficznych i poinformowała o planach rozwoju. Firma zatrudnia obecnie 31 pracowników. Od początku 2002 r. intensywnie rozwija dział usług druku w oparciu o technologię cyfrową, inwestując w podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz park maszynowy. W pierwszym kwartale 2004 r. w COPY 2000 została zainstalowana nowa linia produkcyjna Xerox DocuColor 6060. Prezes firmy przekonuje, że w najbliższych planach znajdują się kolejne inwestycje, m.in. w najnowszy system Xerox Nuvera* oraz linię produkcyjną Xerox DocuTech.
Firma COPY 2000 rozpoczynała działalność 5 lat temu jako mały punkt usług kserograficznych. Od tamtej pory systematycznie rozszerzała zakres oferowanych usług zgodnie z potrzebami klientów. W 2002 r. firma uruchomiła drukarnię. Dalszy rozwój COPY 2000 następował równolegle ze wzrostem liczby stałych klientów. Obecnie do ich grona należą takie firmy, jak: RMF FM, Vistula, Tele2 Polska, Bank BPH, Lexmark Polska, US Pharmacia, Unimil, Fortis Bank Polska, Herz, Delphi Automotive Systems, Centrum Banku Śląskiego.
COPY 2000 koncentruje swoje działania w obszarze usług reklamowych i graficznych oraz druku. W związku z przystąpieniem Polski do UE firma liczy na pozyskanie nowych klientów z rynków krajów europejskich.
„Technologia druku cyfrowego pozwala na dużą elastyczność, jeśli chodzi o realizację zleceń klientów z całej Europy” – komentuje Wojciech Dworak, prezes zarządu COPY 2000. „Rozwój narzędzi obróbki dokumentów opartych o technologię internetową umożliwia współpracę z firmami niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Niestety świadomość potencjalnych klientów w Polsce na temat możliwości druku cyfrowego jest nadal bardzo niewielka. Dlatego liczymy na możliwości wynikające z otwarcia rynku”.
Obecnie COPY 2000 użytkuje trzy maszyny do druku cyfrowego firmy Xerox: średnionakładowy system czarno-biały Document Centre 490 ST, kolorowy system wielofunkcyjny DocuColor 2240, oraz wysoko-nakładową linię produkcyjną DocuColor 6060.

* Premiera systemu Nuvera odbyła w maju 2004 r. na targach drupa


Restrukturyzacja Agfy
Z dniem 1 listopada 2004 roku pion Consumer Imaging (CI) zostanie wydzielony z Grupy Agfa-Gevaert w celu utworzenia nowej, niezależnej grupy spółek z nowymi właścicielami i pod nową nazwą: AgfaPhoto. Decyzja została podjęta przez zarząd Agfa-Gevaert N.V. oraz radę nadzorczą i walne zgromadzenie akcjonariuszy Agfa-Gevaert AG.
Nowa grupa spółek, ze spółką wiodącą AgfaPhoto GmbH z siedzibą w Leverkusen, obejmuje całość wcześniejszej działalności Consumer Imaging, czyli sieć handlową zajmującą się filmami, obróbką i sprzętem laboratoryjnym. AgfaPhoto przejmie całość majątku CI, w szczególności wszystkie zakłady produkcyjne, znaki towarowe, patenty i technologie, zapasy i należności. AgfaPhoto będzie nowym pracodawcą personelu CI. Spółka przejmie dotychczasowe umowy o pracę. Płace, świadczenia socjalne, systemy wynagrodzeń, świadczenia emerytalne itp. pozostaną bez zmian lub będą porównywalne.
25 procent kapitału AgfaPhoto stanie się własnością ośmiu członków kadry kierowniczej CI. 55 procent zostanie objęte przez Nann Beteiligungsholding GmbH, Monachium. 10 procent stanie się własnością Highfields Capital, Boston (spółka ta ma już znaczący pakiet akcji Agfa-Gevaert N.V.). 10 procent kapitału będzie należeć do Abrams Capital, Boston (ten holding inwestuje w branżę fotograficzną po raz pierwszy).
W pierwszej połowie tego roku pion Consumer Imaging odnotował znaczący spadek sprzedaży i poniósł znaczną stratę operacyjną. Mimo to spółka ma bardzo solidny bilans, w którym kapitał własny wynosi ponad 300 milionów euro (ponad 40 procent sumy bilansowej), a środki pieniężne – 72 miliony euro. Tym samym AgfaPhoto ma wysoką płynność, która jest bardzo ważna dla przezwyciężania nieprzewidzianych zagrożeń, inwestowania w nową działalność i lepszego wykorzystania możliwości rynkowych. Ponadto nowa spółka zostanie uwolniona od wszelkich zobowiązań z przeszłości, które przejmie Agfa. Obejmują one na przykład zobowiązana emerytalne wobec byłych pracowników CI. W przyszłości AgfaPhoto nie będzie również obciążona udziałem w kosztach spółki macierzystej i powinna być w stanie korzystać z mniej kosztownych usług niż usługi wcześniej świadczone przez piony centrali. Oczekuje się, że wynik operacyjny poprawi się o około 20 milionów euro wskutek tylko tych dwóch ostatnich czynników.
AgfaPhoto będzie także mogła używać znaku towarowego Agfa na swoich produktach fotograficznych. Ponadto spółka przejmie wszystkie zarejestrowane znaki towarowe CI i będzie promować markę AgfaPhoto dla swoich nowych produktów. Filmy, papier fotograficzny i chemikalia oraz sprzęt i usługi laboratoryjne pozostaną nadal w centrum uwagi AgfaPhoto. Kierownictwo przeprowadziło dokładną analizę wszystkich jednostek organizacyjnych i zainicjowało opracowanie obszernego pakietu działań naprawczych. Niezależnie od tego rozpoczęto liczne przedsięwzięcia mające na celu poszerzenie podstawowego asortymentu produktów. AgfaPhoto uzyskała od Agfa-Gevaert dostęp do technologii inkjet, co umożliwia jej wejście na ten rosnący rynek z odpowiednimi gatunkami papieru, a może nawet z kompletnymi systemami. Istnieją również plany podjęcia produkcji filmów trójoctanowych używanych przy produkcji wyświetlaczy dla segmentu elektronicznego. Inny projekt wiąże się z podjęciem działalności w zakresie kart pamięci do aparatów cyfrowych, gdzie już prowadzone są bardzo obiecujące badania rynkowe.
Celem firmy jest osiągnięcie rentowności do roku 2005, „udrożnienie” działalności we wszystkich segmentach i skorygowanie organizacji sprzedaży i marketingu – z organizacji, która jest zorientowana na produkt, ma ona stać się taką, która jest w logiczny sposób dopasowana do kanałów sprzedaży. Realizacja tych celów ma umocnić pozycję rynkową firmy.
Z drugiej strony kierownictwo firmy zdaje sobie sprawę, że poziom sprzedaży filmów będzie nadal znacząco spadać i rynek ten, podobnie jak rynek papieru, będzie podlegać poważnej presji cenowej. Aby przywrócić rentowność kierownictwo nie może stawiać wyłącznie na rozwój – przede wszystkim należy jeszcze bardziej obniżyć koszty. Spółka będzie zajmować się także dodatkowymi projektami w tym zakresie.


:Xcalibur we Włocławku
W dniu 26 sierpnia w Zakładzie Pracy Chronionej DGS Sp. z o.o. we Włocławku (producent opakowań) odbyła się uroczystość z okazji zainstalowania systemu CtP Agfy :Xcalibur VLF50. Przeprowadzono wykład na temat technologii CtP. Odbył się pokaz pracy naświetlarki. Po części oficjalnej gości zaproszono do Yacht Clubu Avril.


Nowy skaner Canona
Na początku lipca firma Canon zaprezentowała średniej klasy skaner płaski (o wysokości zaledwie 38 mm) CanoScan LiDE 35, przeznaczony tak do użytku domowego, jak i dla biur. Dzięki technologii sensora LiDE firmy Canon urządzenie dostarcza wysokiej jakości skany o rozdzielczości 1200×2400 dpi i 48-bitowej głębi kolorów. Według deklaracji producenta jest to jedyny skaner w tym przedziale cenowym, który oferuje tak zaawansowaną korekcję obrazu, jak QARE Level 2 firmy Canon. Skaner wyposażono także w bogaty zestaw oprogramowania, m.in. Caere OmniPage SE – aplikację do optycznego rozpoznawania znaków, która konwertuje skanowany tekst do standardowej czcionki/danych tekstowych z przeznaczeniem do dalszej edycji.


Urządzenie LaserBase Canona
Canon wprowadza na rynek urządzenie wielofunkcyjne LaserBase MF3110 należące do gamy drukarek laserowych MFP i przeznaczone dla podstawowego segmentu rynku. Urządzenie to, łączące w sobie szybką drukarkę laserową, kopiarkę i kolorowy skaner, gwarantuje profesjonalną jakość w przystępnej cenie.
Parametry urządzenia:
• drukarka: 20 stron na min, 1200×600 dpi (rozdzielczość rozszerzona)
• kopiarka czarno-biała: 20 kopii na min, 600×600 dpi, zoom 50–200%
• skaner kolorowy: CCD 1200×2400 dpi
• interfejs USB 2.0 Hi-Speed
• zintegrowany wkład drukujący (wydajność: 2500 stron).

64 MB pamięci drukarki oraz szybkie przetwarzanie przy zastosowaniu architektury inteligentnej kompresji ScOA+ gwarantują uruchomienie funkcji wydruku niemal natychmiast po kliknięciu przycisku „Print”. Technologia szybkiego utrwalania listwą grzewczą SURF praktycznie eliminuje proces rozgrzewania się urządzenia, umożliwiając natychmiastowe wydrukowanie pierwszej kopii. Wydajność została zwiększona dzięki kopiowaniu cyfrowemu, które umożliwia elektroniczne sortowanie i kopiowanie dwóch oryginałów na jednym arkuszu papieru. Przy kopiowaniu wielokrotnym strony są kopiowane raz, a z pamięci urządzenia można wydrukować do 99 kopii. Pojemna taca na 250 arkuszy ogranicza częstotliwość wymiany papieru.
Dokumenty, karty, zdjęcia, książki, a nawet przedmioty trójwymiarowe można skanować na płaskim skanerze, którego czujnik CCD z łatwością wychwytuje szczegóły obrazu, nawet jeśli tekst czy przedmioty nie mają bezpośredniego kontaktu z szybą skanera. Dzięki 48-bitowej głębi na wejściu i 24-bitowej na wyjściu urządzenie dokładnie skanuje i powiela szeroki zakres kolorów. Funkcja „Skanuj do PDF” umożliwia proste skanowanie do formatu pliku PDF, co oszczędza czas i eliminuje konieczność inwestowania w oprogramowanie potrzebne do tworzenia plików PDF.


Drukarki serii Pixma Canona
Na początku lipca Canon zaprezentował dwie drukarki osobiste do dokumentów i fotografii, otwierające nową serię Pixma. Oba modele pracują z rozdzielczością 4800×1200 dpi i mogą drukować z prędkością 20 stron na minutę (Pixma iP2000) oraz 18 stron na minutę (Pixma iP 1500). Opatentowana przez firmę Canon technologia głowicy drukującej FINE (Full-Photolithography Inkjet Nozzle Engineering) generuje maleńką, 2-pikolitrową plamkę barwną, gwarantując jakość wydruków znaną z labów fotograficznych.
Dysponujące 4 kolorami Pixma iP2000 oraz Pixma iP 1500 reprezentują nową kategorię cenową, oferując jakość wydruków zarezerwowaną dotąd wyłącznie dla fotograficznych drukarek 6-atramentowych.
W opatentowanej metodzie zwanej FINE Canon zaadaptował własną technologię produkcji chipów krzemowych, by stworzyć głowicę drukującą o odporności i precyzji zbliżonej do technologii opartej na układach scalonych. Głowice drukujące FINE z pomocą mikrodysz (ang. Micro-Nozzles) wypuszczają z niebywałą regularnością i precyzją miliony mikroskopijnych kropelek na sekundę. Osiągi głowic FINE są praktycznie niedostępne dla tradycyjnych głowic atramentowych, które są montowane z kilku elementów. Efekt to wydruki fotograficzne, których wygląd jest porównywalny z tradycyjnymi odbitkami na materiałach halogenosrebrowych.
Pixma iP2000 oraz Pixma iP 1500 są zdecydowanie szybsze niż dotychczasowe modele średniej klasy firmy Canon: iP2000 drukuje z prędkością 20 stron/min mono i 14 stron/min w kolorze, natomiast iP 1500 w tempie 18 stron/min mono i 13 stron/min przy wydrukach barwnych. Podczas gdy niektóre konkurencyjne marki mają szybki ‘tryb podstawowy’, to w wypadku drukarek Canon o rzeczywistej szybkości można przekonać się zadając drukowanie wysokiej jakości dokumentów i/lub zdjęć w najwyższych rozdzielczościach. Przykładowo, obie nowo zaprezentowane drukarki potrzebują mniej niż minuty do wydrukowania wysokiej jakości fotografii w formacie 10×15 cm bez marginesów.
Latem na rynku pojawiły się kolejne modele drukarek Pixma. Do nowej serii należą dwie osobiste drukarki do dokumentów i fotografii: iP4000 oraz iP3000 o rozdzielczości 4800×1200 dpi.
Dzięki nowatorskiej technologii ContrastPLUS – systemowi 5 zbiorniczków z atramentem (dodatkowy atrament czarny dla zwiększenia ostrości i kontrastu) – Pixma iP 4000 wykracza poza tradycyjną jakość znaną z labu fotograficznego.
Głowice drukujące FINE umożliwiają osiąganie bardzo wysokich prędkości drukowania. Drukarki iP3000 oraz iP 4000 są zdecydowanie szybsze niż inne urządzenia tej klasy: obie są w stanie wydrukować zdjęcie w formacie 10×15 cm bez marginesów w czasie zaledwie 36 sekund, a kolorowy dokument w formacie A4 tylko w 26 sekund. Pixma iP 3000 drukuje w tempie 22 stron na minutę mono oraz 15 stron na minutę w kolorze, podczas gdy Pixma iP 4000 osiąga 25 stron na minutę mono i 17 stron na minutę przy wydrukach barwnych.


Pierwszy w Polsce skaner Colortrac Flatbed 24120
Od lipca w warszawskiej firmie Topcan pracuje pierwszy w Polsce egzemplarz skanera płaskiego Flatbed 24120 angielskiej firmy Colortrac. Instalacji skanera dokonało Atrium Centrum Ploterowe z Opola, wyłączny polski przedstawiciel firmy Colortrac.
Skaner jest przeznaczony przede wszystkim do skanowania dzieł sztuki, starych map, historycznych dokumentów. Korzystają z niego m.in. pracownicy Biblioteki Kongresu USA. Doskonale oddaje głębię obrazów olejnych, detale akwarel czy struktury przezroczyste. Z dużą dokładnością odwzorowuje odcienie szarości i kolory. Oprogramowanie zapewnia kontrolę wszystkich parametrów pracy, takich jak tryb: np. biblioteczny, muzealny, studyjny czy zaawansowane funkcje parametrów obrazu.
Obszar roboczy skanera to aż 24×36 cale. Rozdzielczość – do 3600 dpi (optyczna: 600 dpi) przy 36 bitach. Skanowanie dokumentu o formacie A1 z najwyższą jakością trwa 164 sekundy. Dokładność kształtuje się na poziomie 0,05% +/– 1 piksel. Dużą ilość danych cyfrowych szybko transmituje złącze Fire-Wire (400 MB/s). Można też użyć Ultra Wide SCSI (do 40 MB/s).


CtP Creo w firmie Bogucki Folie
Na przełomie czerwca i lipca br. w firmie Bogucki Folie firma Scorpio Sp. z o.o zainstalowała naświetlarkę CtP do obróbki cyfrowych płyt fotopolimerowych – Thermoflex Mid 4045 produkcji Creo. Jest to kolejny tego typu system Creo w Polsce (podobny, w formacie VLF, pracuje od roku w firmie RamWist).
Urządzenie może naświetlać płyty fleksograficzne o maksymalnym formacie 1016×1200 mm, z prędkością 66,9 mm/min (1 płyta jest naświetlana w ciągu 25 minut przy rozdzielczości 2540 dpi). Thermoflex z serii Mid jest opracowany na bazie konstrukcyjnej znanej naświetlarki CtP Lotem 800, powszechnie stosowanej w drukarniach i przygotowalniach off-setowych na całym świecie. Płyty są montowane na bębnie zewnętrznym, a naświetlanie odbywa się z wykorzystaniem 48 diod termicznych 830 nm.
Jako workflow zastosowano w przypadku tej instalacji rozwiązanie Creo Brisque Pack 4.1., obejmujące RIP z takimi opcjami, jak: trapping, Arrange – automatyczny rozkład użytków na płycie, rastrowanie przy użyciu technologii Turbo Screening, i Screen2Go – moduł pozwalający na zrastrowanie pliku do formatu 1-bitowego TIFF-a z podglądem efektu rastrowania na ekranie.
Do produkcji fleksograficznych form drukowych w firmie Bogucki Folie są stosowane cyfrowe płyty nyloflex FAH DII firmy BASF. Po naświetleniu na urządzeniu Creo płyty są obrabiane w urządzeniach nyloflex Combi FIII, także produkcji BASF, której przedstawicielem w Polsce jest firma Scorpio.
Kolejna naświetlarka Creo Thermoflex, w wersji Narrow, zostanie zainstalowana we wrześniu w Bydgoszczy.
Firma Bogucki Folie, z siedzibą w Jatnem koło Celestynowa, produkuje opakowania z folii. W 1999 roku firma zainwestowała w nowoczesną linię technologiczną przeznaczoną do produkcji folii wielowarstwowych LDPE, MLLDPE, HDPE. W firmie wprowadzono system zarządzania jakością ISO 9001:2000 i system zarządzania środowiskowego ISO 14000.


Skaner Epsona nagrodzony
Skaner Epson Perfection 4870 Photo otrzymał nagrodę EISA jako najlepszy skaner płaski w sezonie 2004/2005. Co roku European Imaging and Sound Association nagradza najlepsze produkty z dziedziny fotografii i wideo. Te prestiżowe nagrody są przyznawane przez dziennikarzy z 18 państw, reprezentujących niemal 50 czołowych pism branżowych, związanych z fotografią, wideo, audio i kinem domowym. Najważniejsze kryteria konkursu to zaawansowana technologia, wysoka wydajność, ergonomiczny i przemawiający do wyobraźni projekt, a także korzystny stosunek ceny do wartości.
Epson Perfection 4870 Photo łączy w sobie wysoką wydajność i jakość profesjonalnego skanera do negatywów z uniwersalnością skanera płaskiego. Może skanować zarówno dokumenty i obrazy, jak i negatywy oraz slajdy. Przesuwająca się lampa w module do przezroczy, rozdzielczość aż do 4800×9600 dpi i gęstość optyczna 3,8 Dmax gwarantują doskonałą jakość. Dzięki zintegrowanej technologii Digital Ice skaner automatycznie rozpoznaje i usuwa kurz, zarysowania, zadrapania i załamania oryginalnego dokumentu.


CtP Heidelberga w drukarni Multipress
W sierpniu firma Heidelberg Polska zainstalowała w drukarni Multipress w Krakowie pełnoformatową naświetlarkę Computer-to-Plate Heidelberg Topsetter P 102 online z wywoływarką Ovit. Firma specjalizuje się w produkcji etykiet i opakowań dla przemysłu spożywczego, w tym wysoko uszlachetnionych etykiet i kartoników dla Polmosów (Belvedere Dystrybucja) i etykiet twardych oraz miękkich dla przemysłu tytoniowego (Scandinavian Tobacco). Produkuje również najwyższej jakości karty pocztowe. Część produkcji trafia za wschodnią granicę (Ukraina, Mołdawia). Multipress ma ustabilizowaną pozycję na rynku mało-polskim i podejmuje się wykonania najtrudniejszych zleceń. W zakresie uszlachetniania druków opakowaniowych jest jednym z liderów w Małopolsce.
Topsetter P 102 zapewnia drukarniom najwyższą wydajność przy stałej jakości. Może naświetlać 13 płyt na godzinę przy rozdzielczości 2400 dpi. Wysoka prędkość naświetlania jest uzyskiwana dzięki zastosowaniu technologii bębna zewnętrznego w połączeniu z 32-kanałowym laserem. Diody laserowe pracują w standardzie podczerwieni 830 nm. Tym samym jest możliwa praca przy świetle dziennym. Pełną automatyzację prac zapewnia na wyjściu procesor wywołujący Ovit podłączony bezpośrednio do naświetlarki.
Zainstalowany w drukarni Multipress system CtP opiera się na najnowszym oprogramowaniu MetaDimension.


Międzynarodowe wydruki Océ na Olimpiadzie
Podczas Igrzysk Olimpijskich w Atenach firma Océ drukowała międzynarodowe wydania gazet z różnych krajów, dostarczając najnowsze wiadomości z całego świata sportowcom, dziennikarzom i widzom.
Z pomocą znanej cyfrowej sieci gazetowej Océ Digital Newspaper Network (DNN), która składa się z centrum przetwarzania danych, drukowania oraz dystrybucji, Océ co wieczór drukowało w Atenach znane na całym świecie gazety, takie jak: „Neue Zürcher Zeitung” i „Daily Telegraph”.
Międzynarodowe gazety były rozprowadzane w ciągu kilku minut od chwili oddania do druku poprzez sieć dystrybucji firmy Hellenic Distribution Agency, największego greckiego importera międzynarodowych gazet. Firma ta posiadała akredytację umożliwiającą bezpośrednią dostawę prasy do Międzynarodowego Ośrodka Nadawczego oraz Międzynarodowego Centrum Mediowego w wiosce olimpijskiej.
Po ukończeniu opracowania stron redakcyjnych i reklamowych wydawcy wysyłali gotowe do druku szablony w postaci pliku PDF do centrum przetwarzania danych firmy Océ w Poing niedaleko Monachium. Stamtąd dane były w ciągu kilku minut kierowane do DSO (Delta Singular Outsourcing Services) za pośrednictwem bezpiecznej sieci. Dostawca usług drukował gazety za pomocą urządzenia Océ VarioStream 7000 – Newspaper System. Océ VarioStream 7000 to system drukowania na papierze ciągłym, który umożliwia wydrukowanie tysiąca 24-stronicowych gazet w ciągu godziny, przy czym gazety zachowują wygląd wersji produkowanych tradycyjnie.
Sieć Océ DNN drukuje obecnie gazety z kilku kontynentów: „Neue Zürcher Zeitung”, „Daily Telegraph”, „The Guardian”, „Financial Times”, „Aftenposten”, „De Volkskrant”, „Sydney Morning Herald”, „Sing Tao” z Hong Kongu, „Asahi” oraz „Times of India”. Nakład poszczególnych gazet waha się w granicach od 150 do 2100 egzemplarzy, przy czym całkowity nakład wszystkich gazet wynosi około 6000 egzemplarzy.


Kolejna nagroda BERTL dla Océ VarioPrint 5160
W czerwcu br. amerykańskie laboratorium BERTL (Business Equipment Research and Test Laboratories) przyznało dwie nagrody urządzeniom firmy Océ. W kategorii „najlepsze urządzenie do wysokonakładowego druku z dodatkowym kolorem” nagrodzono VarioPrint 5160, a w kategorii „najlepsza seria drukarek wielkoformatowych” – pięć urządzeń serii Océ Technical Document Systems i Technical Color Systems. Seria drukarek wielkoformatowych została wyróżniona drugi rok z rzędu.
Warto przypomnieć, że w październiku 2003 roku drukarka Océ VarioPrint 5160 otrzymała od analityków BERTL ocenę Five Star/Exceptional. Tegoroczna nagroda została przyznana za „wszechstronność, funkcjonalność i solidną konstrukcję, odpowiadającą eksploatacji w wysokonakładowych drukarniach. VarioPrint 5160 charakteryzuje się szybkością drukowania 162 obrazów na minutę i maksymalną wydajnością miesięczną na poziomie 4 mln stron. To system przeznaczony do wysokiej klasy wydruków transakcyjnych, który wyposażono w kilka funkcji niedostępnych w żadnym innym urządzeniu na rynku”.
Océ VarioPrint 5160 to pierwszy system produkcyjny z technologią QCDS – modułem szybkiej wymiany developera (ang. Quick Change Developer Station). Poprzez samą wymianę stacji developera można drukować jednoprzebiegowo cały zakres dokumentacji na jednej drukarce, zarówno stosując standardowy czarny toner, jak i toner MICR lub Océ CustomTone – dodatkowy kolor dobrany przez użytkownika. Do modelu Océ VarioPrint 5160 jest dołączana podstawowa wersja oprogramowania Océ PRISMA, do zarządzania obiegiem dokumentów.


Rozwiązanie EFI dla drukarki Encad NovaJet 1000i
Firma EFI, specjalizująca się w tworzeniu rozwiązań z zakresu zarządzania drukiem i cyfrowego obrazu, przeznaczonych dla drukowania komercyjnego i przedsiębiorstw prywatnych, wzmocniła swoją ofertę w segmencie drukowania dużych formatów poprzez wprowadzenie programów do obsługi drukarki wieloformatowej Encad NovaJet 1000i (Kodak Company). Rozwiązania EFI obsługujące tę drukarkę to wersje XXL produktów takich jak Colorproof, Screenproof i PhotoXposure, wyposażonych w technologię Best. Obecni użytkownicy wersji XXL mogą pobrać uaktualnienia ze strony internetowej EFI Best – http://www.bestcolor.com/ Encad NovaJet 1000i w połączeniu z rozwiązaniami EFI dotyczącymi zarządzania kolorem i wydruków próbnych jest doskonałym rozwiązaniem dla wymagających profesjonalistów. Zapewnia znakomitą, fotograficzną jakość kolorów na wyjściu drukując z prędkością do 20,4 m2/godz. w trybie dużej wydajności. Ploter wyposażono w nowe tusze o większym gamucie i trwałości.
Rozwiązania color managment tworzone przez EFI obsługują obecnie ponad 60 modeli drukarek.


NovaJet 1000i już w Polsce
W połowie lipca firma Plotserwis z Opola zainstalowała i uruchomiła pierwszy w Polsce sześciokolorowy ploter Encad NovaJet 1000i, o szerokości 60\\\\\". Maszyna pracuje w łódzkiej firmie Omnidruk.
Ploter charakteryzuje uniwersalność i duża wydajność przy zachowaniu fotograficznej jakości drukowania. Drukuje z prędkością do 20,4 m2/godz. i rozdzielczością do 1200×600 dpi. W trybie produkcyjnym zadruk o jakości fotorealistycznej odbywa się z prędkością 14 m2/godz. Tak duża wydajność, przy wysokiej jakości druku, jest możliwa dzięki nowej technologii IMT (Intelligent Mask Technology) opatentowanej przez Encad i zastosowanej w tej drukarce.
Ploter może drukować zarówno atramentami wodnymi, jak i pigmentowymi. Ich zamiana jest bardzo prosta. Ploter jest wyposażony w system stałego zasilania w atrament 6×700 ml. Podłoża do druku są podawane automatycznie ze zwoju, a gotowe wydruki są suszone i zwijane. Drukarka jest dostarczana z kartą sieciową oraz oprogramowaniem NovaJet 1000i Suite do drukowania i zaawansowanego zarządzania ploterem.
W ofercie Plotserwis, autoryzowanego centrum serwisowego Encad, znajduje się również ploter NovaJet 1000i o szerokości 42\\\\\".


Nowe drukarki Aficio
Firma Ricoh wprowadziła na rynek kolorowe drukarki laserowe formatu A4 – Aficio CL3100N/3100DN. Urządzenia te można płynnie zintegrować z sieciami biurowymi uzyskując wysoką produktywność przy zachowaniu atrakcyjnej ceny. Duża szybkość drukowania, pojemność pamięci, oprogramowanie zwiększające wydajność pracy oraz opcja połączeń bezprzewodowych to niektóre z ich możliwości. Drukarki charakteryzują się też niską emisją hałasu i małymi rozmiarami.
Urządzenia Aficio CL3100N/3100DN pozwalają uzyskiwać rzeczywistą rozdzielczość 1200×1200 dpi przy szybkości drukowania 17 stron na minutę w kolorze i 21 stron na minutę w trybie czarno-białym. Szybkie działanie i wysoka rozdzielczość pozwalają zaoszczędzić czas bez szkody dla jakości wydruku. Krótki czas nagrzewania, wynoszący poniżej 30 sekund, oznacza szybsze uruchamianie drukarki. Ponieważ urządzenie zużywa tylko 11 W w stanie spoczynku, pobór energii jest mniejszy, a obciążenie dla środowiska – zredukowane.
Modele Aficio CL3100N/3100DN są zgodne ze wszystkimi głównymi środowiskami sieciowymi i standardowo zapewniają dostęp przez standardowe połączenie Ethernet. Obydwa modele są wyposażone w interfejs USB2, co umożliwia proste i szybkie połączenie P2P z komputerami stacjonarnymi i przenośnymi. Poza tym należą do nielicznej grupy drukarek laserowych z dostępnymi technologiami Wireless LAN i Bluetooth, co przekłada się na mniejszą liczbę kabli w biurze.
Model Aficio CL3100DN ma wbudowany moduł drukowania dwustronnego, nie zmniejszający wydajności ani nie zwiększający rozmiarów urządzenia. Funkcja próbnego wydruku SamplePrint pozwala uruchomić drukowanie z panelu operacyjnego, zapewniając oszczędność czasu, papieru i większy komfort pracy. Całkowita pojemność kaset na papier wynosi 1690 arkuszy. Papier w obydwu kasetach może być uzupełniany podczas drukowania, co gwarantuje ciągłość pracy. Urządzenie obsługuje takie nośniki, jak papier zwykły i folie, etykiety do drukarek i koperty.


Nowe plotery solwentowe w firmie Opinion
W gliwickiej drukarni wielkoformatowej Opinion w ciągu dwóch ostatnich miesięcy zainstalowano dwa najnowsze 6-kolorowe modele plotera Mutoh Toucan. Instalacji dokonała firma Atrium.
W drukarkach zastosowano atramenty solwentowe na bazie cykloheksanonu, co pozwala drukować na niemal każdym materiale. Dodatkowym atutem tych urządzeń są głowice Spectra 256 o podwójnej szerokości. Nowe głowice pozwalają na drukowanie z rozdzielczością 720 dpi i maksymalną prędkością do 80 m2/godz.
Warto zaznaczyć, iż nie tylko firma Opinion docenia zalety tego plotera. Dwie inne duże drukarnie z Warszawy: CDC i Top-Can dokonały zakupu także drugiego Toucana, zaś w całym kraju pracuje już 15 drukarek solwentowych tego typu.


Marka Xerox wyróżniona
Xerox, jedna z najsilniejszych światowych marek, otrzymała tytuł Superbrand Polska 2004. Marka Xerox została wyłoniona z grupy 1200 marek ocenianych przez czołowe postaci świata brandingu w polskiej edycji konkursu Superbrands.
Organizacja Superbrands powstała w połowie lat dziewięćdziesiątych. Jej celem stało się promowanie idei brandingu. Obecnie jest to międzynarodowa organizacja analizująca studia przypadków w swoich publikacjach, często nazywanych „bibliami brandingu”. Pierwsza publikacja Superbrands została wydana w roku 1994. Dziś w Wielkiej Brytanii dostępnych jest 5 pozycji Consumer’s Superbrands. Organizacja działa już w 30 krajach świata.


Umowa handlowa Softex Data - Xerox
W lipcu br. firma Xerox Polska podpisała pierwszą umowę handlową typu VAR (Value Added Reseller) z Softex Data z Warszawy. Na mocy umowy Softex Data uzyskał akredytację na sprzedaż czarno-białych urządzeń produkcyjnych Xerox na papier cięty.
„Nawiązanie współpracy z firmą Softex Data otwiera nowy etap w rozwoju systemu sprzedaży Xerox w Polsce”– powiedziała Beata Pawełek, Business Development Manager w Xerox. „Planujemy dalsze umowy z firmami typu VAR. Poszukujemy partnerów, którzy dysponują odpowiednimi zasobami ludzkimi, wiedzą i doświadczeniem w branży IT i chcą uzupełnić swoją ofertę o produkty i technologie Xerox”.
Firma Softex Data jest integratorem specjalizującym się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań do druku i obsługi dokumentów oraz systemów dozoru i zabezpieczeń dla firm. Zaopatruje przede wszystkim klientów instytucjonalnych, w tym m.in.: Bank Pekao SA, BPH SA, Pocztę Polską, Samin Druk. Firma posiada własny Ośrodek Druku Masowego, który został zaprojektowany z myślą o wymogach klientów sektora finansowego.
„W segmencie rynku czarno-białych drukarek produkcyjnych na papier cięty, o prędkości powyżej 91 stron na minutę, Xerox osiągnął w 2003 roku 48% udziału w polskim rynku (źródło: Infosource)”– komentuje Tomasz Suchecki, Product Manager Production Systems Group w Xerox Polska. „Wierzymy, że potencjał oraz wysokie kompetencje firmy Softex Data pomogą nam jeszcze polepszyć ten wynik”.


Produkty Xerox w PC Link
Od początku września br. produkty Xerox będą dostępne w sieci sklepów i salonów komputerowych PC Link. Wprowadzenie oferty Xerox do sieci PC Link jest wynikiem współpracy producenta z dystrybutorem sprzętu komputerowego ABC Data.
Xerox zaoferuje sklepom należącym do sieci PC Link zainteresowanym sprzedażą jego produktów specjalne pakiety startowe obejmujące: materiały handlowo-szkoleniowe, marketingowe (P.O.S.) i certyfikat autoryzacyjny wraz z identyfikatorem „Autoryzowany Partner Xerox”.


Xerox na Pomorzu Zachodnim
Firma Xerox Polska podpisała pierwszą umowę koncesjonerską z firmą z województwa zachodniopomorskiego. Spółka P&S Consulting ze Szczecina uzyskała status preferowanego partnera Xerox na terenie Pomorza Zachodniego i autoryzację na sprzedaż rozwiązań biurowych i materiałów eksploatacyjnych Xerox.
P&S Consulting zajmuje się doradztwem finansowym i inwestycyjnym kierując swą ofertę głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. Firma świadczy usługi przygotowania i realizacji wniosków kredytowych, wskazywania źródeł finansowania i sporządzania planów przyszłych przedsięwzięć. Sprzedaż rozwiązań Xerox będzie połączona z oferowaniem usługi finansowej na wybrany asortyment.


Xerox - kolejne wdrożenie
Energo-Konsulting Sp. z o.o., jedna ze spółek zależnych Zakładu Energetycznego Koszalin SA, we współpracy z Xerox Polska zakończyła budowę pierwszego na Pomorzu Środkowym Centrum Wydruków Korespondencji Masowej. W pierwszym etapie Centrum będzie realizować produkcję faktur dla klientów Zakładu Energetycznego Koszalin, który dostarcza energię elektryczną do ponad 208 tysięcy klientów. Miesięczny wolumen drukowanych dokumentów wyniesie około 170 tysięcy arkuszy. W przyszłości Centrum zaoferuje usługi druku także innym firmom z sektora energetycznego i gazowniczego. Średni nakład druku może wówczas sięgnąć kilkuset tysięcy arkuszy miesięcznie.
W ramach współpracy Xerox zaimplementował rozwiązanie do druku i automatycznego kopertowania oraz oprogramowanie do akwizycji danych z systemu bilingowego. Rozwiązanie zostało oparte o linię produkcyjną do druku publikacji personalizowanych DocuPrint 90 i kopertownicę PFE Automailer. Za zarządzanie danymi, formatowanie i archiwizację dokumentów odpowiada oprogramowanie Xerox VIPP. Rozwiązanie zostało ponadto wyposażone w Integrity Checking – aplikację kontrolującą przebieg procesu przetwarzania danych, umożliwiającą porównanie wysłanych do systemu danych z wydrukowanymi informacjami.
Firma Xerox wdrożyła dotychczas systemy druku korespondencji masowej w Zakładach Energetycznych w Krakowie, Toruniu, Olsztynie i Szczecinie.


Xerox DocuColor 5252 w Białymstoku
W czerwcu br. w firmie Format Centrum DTP i Prepress s.c. w Białymstoku firma Xteam Sp. z o.o. zainstalowała system Xerox DocuColor 5252. Jest to pierwsza instalacja takiego systemu w Białymstoku (ogółem w Polsce pracują 32 systemy z serii DocuColor 2000/5252/DC6060). Wojciech Sojko, współwłaściciel firmy Format, mówi: „Format działa na podlaskim rynku usług poligraficznych od 2000 roku. Specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług przygotowania do druku. Oferuje skanowanie, pełnoformatowe naświetlanie CtF i CtP, odbitki próbne cyfrowe i analogowe, wydruki wielkoformatowe, a także impozycje na potrzeby druku offsetowego. W ofercie znajdują się także usługi łamania i składu różnego rodzaju publikacji oraz montaż materiałów przeznaczonych do druku. Ofertę uzupełnia projektowanie wydawnictw drukowanych, stron internetowych i prezentacji multimedialnych oraz fotografia reklamowa. Teraz wzbogaciliśmy ofertę o wielobarwne drukowanie cyfrowe. Wybraliśmy Xerox DocuColor 5252 z RIP-em Fiery EX 2000, która zapewnia zarówno najwyższą jakość i wydajność druku, jak i opłacalność inwestycji. Maszyna drukuje na różnych mediach (od 64 do 280 g/m2, maksymalny format – 320×488 mm). Jesteśmy w stanie wydrukować prace niskonakładowe – od jednego egzemplarza (ulotki, broszury, wizytówki, zaproszenia, raporty itd.), jak również wszelkie materiały personalizowane z wieloma danymi zmiennymi (czy to w postaci tekstu, czy grafiki)”.


Wyniki Heidelberga za pierwszy kwartał
W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku finansowego 2004/2005 (od 1 kwietnia do 30 czerwca), Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) zanotował sprzedaż na poziomie 710 mln euro (rok ubiegły: 741 mln euro). Zamówienia stanowią kwotę 1,286 mln euro (rok ubiegły: 783 mln euro), na co miały wpływ targi drupa.
Zgodnie z oczekiwaniami wynik operacyjny Grupy Heidelberg wynosił minus 54 mln euro (rok ubiegły: minus 43 mln euro). Wynik operacyjny był obciążony kosztami targów drupa oraz stratami w segmentach maszyn cyfrowych i zwojowych (minus 33 mln euro), które nie będą w przyszłości uwzględniane.
Na koniec czerwca br. Grupa Heidelberga zatrudniała 21 200 pracowników na całym świecie (rok ubiegły: 24 100). W ciągu kwartału 1396 pracowników działu maszyn cyfrowych zostało przeniesionych do firmy Kodak.
Dział maszyn arkuszowych zanotował wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale do 513 mln euro (504 mln w roku ubiegłym). Liczba zamówień wzrosła o około 82 procent – do 1,024 mld euro. Wynik operacyjny zawierający koszty targów w dziale druku offsetowego wynosił minus 22 mln euro (rok ubiegły: minus 14 mln euro).
Dział introligatorni odnotował nieznaczny wzrost sprzedaży kwartalnej – do 70 mln euro. Zamówienia wzrosły o około 29 procent – do 98 mln euro. Wynik operacyjny podniósł się nieznacznie – do minus 8 mln euro. Po raz pierwszy Heidelberg wykazał osobno w swych raportach Dział Usług Finansowych. Wartość za rok ubiegły została odpowiednio dostosowana. Odsetki otrzymane z działalności kredytowania klientów i wykazane jako sprzedaż netto wynosiły 19 mln euro (rok ubiegły: 23 mln euro). Spadek był związany ze zmniejszonym poziomem portfolio finansowania klientów.
W związku z targami drupa zamówienia znacznie wzrosły we wszystkich regionach. Średni wzrost przekroczył 64 procent. Największy odnotowano w regionach Azji i Pacyfiku, w Europie i Europie Wschodniej.
6 sierpnia zawarto kontrakt przekazujący dział maszyn zwojowych firmie Goss International.


Maszyna MAN Rolanda w drukarni Greg
Od marca br. w drukarni Greg w Gliwicach pracuje pięciokolorowa maszyna firmy MAN Roland – R 505 OB LV. Maszyna osiąga prędkość produkcyjną do 18 000 ark./godz. i jest przystosowana do zadruku materiałów od 40 g/m2 do 1 mm grubości. Wysoki stopień automatyzacji (m.in. ustawianie formatu i grubości materiału drukowanego z pulpitu sterującego, automatyczne systemy myjące i wymiana płyt, zdalne ustawianie registrów) wpływa na bardzo krótki czas przyrządu. Zespół drukujący z usytuowaniem cylindrów na godzinie 7, cylindry dociskowe i przekazujące o podwójnych średnicach, poduszki powietrzne i nowoczesny wykładak typu AirGlide, a także wysoko wydajny 16-walcowy zespół farbowy i moduł lakierujący z techniką rakla komorowego umożliwiają produkcję odpowiadającą najwyższym standardom przemysłowym. Według słów kierownictwa drukarni maszyna sprawuje się znakomicie.


Maszyna fleksograficzna Theorema Gearless w firmie Opus
W firmie Opus (Producent Folii i Opakowań Opus SA, Kraków Balice) zainstalowano maszynę fleksograficzną Theorema Gearless firmy Bielloni Castello – z cylindrem typu gearless (z silnikami krokowymi zamiast kół zębatych dla cylindrów formowych).
Maszyna charakteryzuje się następującymi parametrami: szerokość pola zadruku: 1300 mm, 8 kolorów, prędkość drukowania – 350 m/min, raporty druku od 370 do 540 mm.
Jest wyposażona w nowoczesne urządzenia elektroniczne: komputer pulpitu, skaner wideo, układ kontroli registra.
Innowacyjność technologii zastosowanej w maszynie polega na bezpośrednim przenoszeniu napędu na cylinder drukujący, wałek rastrowy i cylinder centralny. Umożliwia to uzyskanie we fleksografii takiej jakości, jaka dawniej była dostępna jedynie dla rotograwiury. Dodatkowo użycie form i taśm klejących o różnych grubościach pozwala na lepsze dostosowanie się do wymogów produkcyjnych.
Firma Opus rozpoczęła działalność w 1990 roku. Rosnące wymagania rynku dotyczące jakości opakowań oraz terminów realizacji zamówień wymogły szybkie przekształcenie firmy z handlowej w produkcyjną. Obecnie park maszynowy przedsiębiorstwa to naj-nowocześniejsze maszyny i urządzenia poligraficzne wyposażone w komputerowe sterowanie i kontrolę parametrów druku. Firma Opus SA zatrudnia ponad stu pracowników. Oferuje nadruki na foliach, papierze i laminatach techniką fleksograficzną w ośmiu kolorach, laminaty z nadrukiem międzywarstwowym wykonywane techniką laminacji bezrozpuszczalnikowej, trójwarstwową folię polietylenową własnej produkcji i zgrzewanie woreczków do próżniowego pakowania żywności. Firma posiada linię do regranulacji odpadów oraz instalację dopalającą gazy z maszyn flekso-graficznych. Wszystkie wyroby mają wymagane atesty i certyfikaty oraz znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym i kosmetyczno-chemicznym. We wrześniu w firmie Opus odbędzie się uroczyste wręczenie certyfikatu ISO 9001:2000.Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o