Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2003 Marzec
Aktualności

Aktualności z numeru marcowego 2003


Zapraszamy na Pakosferę
Podczas targów Euro-Reklama i Poligrafia 2003 w Poznaniu, w dniach 8–11 kwietnia, w pawilonie 10 odbędą się warsztaty i wystawy „Pakosfera. Precyzyjne pozycjonowanie marki – opakowanie jako narzędzie” oraz „Papierowa Sfera. Papier i inne media na rynku poligraficznym i reklamowym”, zorganizowane wspólnie przez wydawnictwo „Świata Druku”, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Studio DN Design Group.
1. Pakosfera. Precyzyjne pozycjonowanie marki – opakowanie jako narzędzie:
• Czym jest tożsamość i wizerunek marki
• Jak efektywnie pozycjonować markę na konkurencyjnym rynku
• Tożsamość marki a wizerunek własny konsumenta – wykorzystanie opakowań w budowaniu emocjonalnej relacji z klientem
• Opakowanie a jakość marki
• Jak efektywnie wykorzystać opakowania w pozycjonowaniu marki w poszczególnych segmentach (luxury, premium, value for money, economic) na rynku Szkolenie prowadzi Dorota Kałowska – konsultant Studio DN Design Group, aktywny trener, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka kilkudziesięciu publikacji na łamach prasy specjalistycznej. Twórca i koordynator Pierwszego Ogólnopolskiego Programu Promocji Opakowań Pakosfera.
2. Papierowa Sfera. Papier i inne media na rynku poligraficznym i reklamowym
Warsztaty poprowadzą przedstawiciele znanych na rynku firm papierniczych oraz firm dostarczających urządzenia i technologie dla potrzeb poligrafii i reklamy.
Imprezy będą miały charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w warsztatach oraz do obejrzenia wystawy.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z redakcją „Świata Druku”, tel. (42) 688 75 25, 688 79 49.


Noworoczne spotkanie poligrafów Pomorza
Na początku stycznia w Pelplinie odbyło się noworoczne spotkanie poligrafów Pomorza zorganizowane przez Mercator Poligrafia SA z Krakowa oraz Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej Bernardinum. W konferencji wzięli udział biskup diecezji pelplińskiej Jan Bernard Szlaga, burmistrz Pelplina Andrzej Stanuch oraz drukarze ze Stowarzyszenia Poligrafów Pomorza reprezentujący ponad trzydzieści znaczących drukarń z Pomorza i Kujaw, a także goście zaproszeni przez Mercator Poligrafia.
Spotkanie otworzył dyrektor Bernardinum Tadeusz Serocki. Przedstawił historię Biblii Gutenberga pozostającej w zbiorach Muzeum Pelplińskiego: jej powstanie, burzliwe dzieje wojenne i przebieg prac nad wydaniem faksymile pelplińskiego egzemplarza Biblii przez Bernardinum. Księga jest drukowana na japońskiej maszynie Shinohara 75 dostarczonej przez Mercator Poligrafia SA.
W kolejnej części spotkania Piotr Żyznowski, prezes Mercator Poligrafia SA, przeprowadził prezentację multimedialną na temat rozwiązań konstrukcyjnych maszyn Shinohara formatu A2, B2 i B3. Przedstawił także pozostałe urządzenia z oferty Mercator Poligrafia: maszyny Polly Prestige 74 i Polly Performer 66, krajarki Schneider Senator, zbieraczki Watkiss Vario oraz złamywarki i numeratory Morgana. Odbył się też pokaz drukowania na maszynie Shinohara 75 IV H+CP z zastosowaniem systemu CIP3.
Spotkanie było również okazją do obejrzenia cennych zbiorów starodruków i rzeźb sakralnych Muzeum Pelplińskiego oraz najcenniejszego eksponatu, dwutomowej Biblii Gutenberga. Podczas wspólnego obiadu dyskutowano na tematy techniczne, jak również na temat planów inwestycyjnych na rok 2003.

VII Seminarium Poligraficzne na Politechnice Łódzkiej
W dniu 15 stycznia br. w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej odbyło się VII Seminarium Poligraficzne. Prof. dr hab. Wiktorian Tarnawski powitał uczestników spotkania oraz przedstawił program seminarium. Dalszą część seminarium poprowadził dr Krzysztof Stępień.
Jako pierwsi wystąpili przedstawiciele firmy BASF Polska. Wojciech Bryszewski krótko przedstawił firmę, która od trzech lat jest obecna na naszym rynku. Firma ta dynamicznie się rozwija – jej obrót w 2002 roku wynosił 10 milionów złotych (był ponaddwukrotnie wyższy niż w 2001 roku). Bryszewski wymienił cele, jakie firma stawia sobie na 2003 rok. Są to między innymi: położenie nacisku na sprzedaż farb fleksograficznych i do offsetu zwojowego, wzrost zatrudnienia, szkolenia techniczne dla klientów i pracowników (seminaria), współpraca z uczelniami.
Prezentacja Rafała Gawryszczaka była poświęcona kontroli barw odbitek drukarskich w druku fleksograficznym (artykuł Rafała Gawryszczaka na ten sam temat opublikowaliśmy w numerze 11/2002 „Świata Druku”).
Następnie Mirosław Serczyk omówił metody badania drukowności farb offsetowych. Omówił zasadę działania urządzenia do wykonywania odbitki testowej – IKT C1. Przedstawił charakterystykę połysku w funkcji czasu dla lakierów offsetowych firmy BASF.
Tomasz Sońta wygłosił referat dotyczący charakterystyki, odporności oraz metod badań wybranych systemów opakowaniowych w przemyśle spożywczym. Przedstawił główne wymagania stawiane opakowaniom na kawę, makaron i karmę dla zwierząt, możliwe struktury laminatów tworzących te opakowania oraz sposoby ich zadruku.
Po krótkiej przerwie rozpoczęła się prezentacja firmy Graw. Jej prezes, Marek Wielemborek wymienił firmy, których Graw jest wyłącznym przedstawicielem. Są to: Mount Engraving Co. Ltd., Cheshire Engraving Services Ltd., Orecyl, Focus, TecScan Electronics Ltd., Kft. Zajmują się one produkcją wałków rastrowych, listew raklowych, środków czyszczących, maszyn fleksograficznych. Prezes Wielemborek scharakteryzował wałki rastrowe (anilox), omówił metody grawerowania powierzchni wałków. Podał zasady doboru liniatury wałka do prac wielotonalnych, a także omówił proces pobierania i przekazywania farby przez wałek. Na zakończenie zaprezentował urządzenia i metody wykorzystywane do badania czystości wałków rastrowych.
Wszystkie prezentacje cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony wykładowców i studentów Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej.
Agnieszka Poczekaj


IV Zimowa Konferencja Poligraficzna w Bukowinie Tatrzańskiej
W dniach 20–22 stycznia w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się IV Zimowa Konferencja Poligraficzna, zorganizowana przez Szczecińską Agencję Edukacyjną przy współpracy Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego oraz redakcji „Poligrafiki”.
Pierwszy dzień konferencji rozpoczęli Anna Hoffmann i Waldemar Światły z SAE, którzy powitali przybyłych gości oraz przedstawili program spotkania.
Sesję szkoleniową poświęconą usługowemu wykorzystaniu systemu Computer-to-Plate zapoczątkował Sławomir Sokołowski przedstawiając statystykę zastosowań CtP na rynku poligraficznym w Polsce. Obecnie w Polsce funkcjonuje 55 systemów Computer-to--Plate, co w porównaniu z grudniem 2001 roku oznacza ponadstuprocentowy przyrost liczby zainstalowanych systemów CtP. Warto podkreślić, że na naszym rynku wyraźnie dominuje technologia termiczna – 40 systemów. Ciekawostką jest pojawienie się pierwszych instalacji systemów CtP w drukarniach dziełowych oraz powstawanie usługowych punktów CtP (jak dotąd 8 instalacji).
Przemysław Kida wygłosił referat pt. „Wdrażanie najnowszych technologii CtP”. Przedstawił problemy, które napotykają użytkownicy CtP, takie jak: trudności z elektronicznym przetwarzaniem prac, dokształcanie klientów w zakresie przygotowania prac, etc. Zwrócił także uwagę, że chociaż opinie na temat CtP nie są entuzjastyczne, system ten sprzedaje się bardzo dobrze.
Następnie Zenon Niedbalski z firmy Fototype podzielił się doświadczeniami dotyczącymi wykorzystania systemu CtP w celach usługowych. Podkreślił znaczenie pełnej kontroli prac przepływających między wydawcą i drukarnią. Bardzo często bowiem, ze względów oszczędnościowych, omijane jest jedno niezmiernie istotne ogniwo – ozalid. Brakuje więc elementu, który umożliwia akceptację wykonywanego zlecenia.
Swoimi spostrzeżeniami podzielił się także Krzysztof Kapusta z Małopolskiej Poligrafii, w której system CtP został zainstalowany w 2000 roku. Zdaniem Krzysztofa Kapusty jednym z największych problemów związanych z implementacją CtP było wprowadzanie systemów elektronicznych do drukarni.
Po przerwie rozpoczęły się prezentacje firm. Witold Kiwak przedstawił nowoczesne systemy obróbki wykończeniowej gazet, czasopism, akcydensów firmy Ferag oferowane na polskim rynku. Omówił między innymi: bęben zbierająco-zszywający SHT i jego następcę UniDrum, maszynę Roll Stream prezentowaną na targach IFRA w Barcelonie oraz nakładak JetFeeder.
Swapan Chaudhuri, do niedawna dyrektor generalny Xerox Polska, i Michał Łepkowski, szef marketingu działu systemów graficznych tejże firmy, poinformowali o utworzeniu nowej firmy partnerskiej Xerox Polska pod nazwą Xteam Sp. z o.o., która ma wyłączność na sprzedaż systemów produkcyjnych i usług Xeroksa dla sektora poligraficzno-wydawniczego. Swapan Chaudhuri, który stanął na czele Xteam, omówił plany i cele swego przedsiębiorstwa na 2003 rok.
Popołudniową część konferencji rozpoczął dr inż. Stefan Jakucewicz z Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Wygłosił referat dotyczący drukowania na papierze metalizowanym. Wymienił cele metalizacji papieru: nadanie cech powierzchni metalicznej oraz zapewnienie powłoce własności barierowych. Zwrócił uwagę, że zastosowanie papierów metalizowanych w Polsce jest niewielkie w porównaniu z krajami ościennymi. Pozostałą część prezentacji poświęcił omówieniu metod otrzymywania papierów metalizowanych.
Następnie reprezentanci Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego omówili technologiczne i techniczne aspekty ochrony środowiskowej w procesach poligraficznych. Elżbieta Marcinkowska przedstawiła problem ochrony środowiska z punktu widzenia wymagań prawnych. Przemysław Śleboda skoncentrował się na aspektach związanych z minimalizacją odpadów.
Pierwszy dzień konferencji zakończył dr inż. Jerzy Petriaszwili z Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej omawiając konstrukcje nowoczesnych typów opraw introligatorskich, takich jak: Otabind, Eurobind, Repkover, Libretto, Tubebind. Przedstawił również schematy technologiczne automatycznych linii oprawiania klejowego.
W drugim dniu konferencji jako pierwszy wystąpił Ryszard Barański z firmy MAN Roland Polska. Jego prezentacja była poświęcona usługowej produkcji płyt offsetowych rozpatrywanej w kategoriach jakości, produktywności i finansów. Barański omówił technologie (termiczną, fioletową), naświetlarki Luxel, płyty drukowe Brillia oraz oprogramowania oferowane przez Fujifilm – firmę ściśle współpracującą z MAN Rolandem.
Na zakończenie Tomasz Ziędalski przedstawił propozycje firmy Ricoh dla przemysłu poligraficznego. Omówił właściwości wysokonakładowych urządzeń do druku czarno-białego, powielaczy cyfrowych i kopiarek kolorowych. Referent podkreślił, że urządzenia oferowane przez firmę Ricoh mogą być uzupełnieniem dla sektora druku offsetowgo.
Organizatorzy IV Zimowej Konferencji Poligraficznej w Bukowinie Tatrzańskiej dołożyli wszelkich starań, aby uatrakcyjnić pobyt jej uczestnikom. Zainteresowani goście wzięli udział w wycieczce autokarowej na Słowację. Ponadto zorganizowano kulig, któremu atrakcyjności dodał występ kapeli góralskiej przy ognisku.
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza wszystkich zainteresowanych na letnią edycję Konferencji Poligraficznej do Kołobrzegu.
Agnieszka Poczekaj


Spotkanie integracyjne Papyrusa
W dniach 26–27 stycznia firma Papyrus Sp. z o.o. zorganizowała coroczne spotkanie podsumowująco-integracyjne. W tym roku odbyło się ono w XII-wiecznym opactwie cysterskim, w hotelu Podklasztorze nad Pilicą.
Spotkanie rozpoczęła prezentacja ubiegłorocznych wyników firmy. Następnie przedstawiono plany na rok 2003, mające doprowadzić firmę do dalszego, dynamicznego rozwoju. Druga część spotkania miała charakter integracyjny – podczas staropolskiej biesiady odbył się „wieczór duchów”. Imprezę zakończyła zabawa przy muzyce.


XIV Vidical
W dniu 23 stycznia w Muzeum Plakatu w Wilanowie odbyła się uroczystość rozdania nagród przyznanych przez jury konkursu na najlepszy kalendarz 2003 r. oraz najlepszą kartę świąteczno-noworoczną 2003 r. w ramach XIV Ogólnopolskiego Przeglądu Kalendarzy Vidical 2003. Otwarto także wystawę prac laureatów.
Organizatorami przeglądu Vidical są: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, EMPiK Sp. z o.o., Estyma, Vidical Sp. z o.o. Honorowy patronat nad przeglądem Vidical 2003 sprawowało Ministerstwo Kultury. Imprezę sponsorowali: Heidelberg Polska Sp. z o.o., Michael Huber Polska Sp. z o.o., Vers Print Sp. z o.o., Drukoba Sp. z o.o., Europapier Polska Sp. z o.o.
W skład jury konkursu Vidical 2003 wchodzili: Alicja Resich-Modlińska – redaktor naczelny i wydawca tygodnika „Gala”, Jacek Kuśmierczyk – kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga, Tadeusz Rolke – artysta fotograf, Krzysztof Trusz – dyrektor artystyczny dziennika „Gazeta Wyborcza”, Józef Wilkoń – malarz i grafik, prof. Stanisław Wieczorek – grafik. Obowiązki sekretarza jury pełnił Andrzej Zabielski, członek zarządu Vidical Sp. z o.o. Przewodniczącym jury został prof. Wieczorek. Przewodniczący miał prawo przyznania jednej nagrody lub wyróżnienia według własnego uznania.
Oceniano 64 kalendarzy wieloplanszowych, 20 plakatowych, 26 zdzieraków, około 59 kalendarzy pozostałych rodzajów oraz 70 kart świąteczno-noworocznych.

Grand Prix Vidical 2003
Wystawca: agencja fotograficzna TGP Sp. z o.o.
Kategoria: kalendarz plakatowy
Tytuł: „Rowery”, nr kat. 2c
Zleceniodawca, wydawca: TGP, proj. graf.: Krzysztof Paweł Wenerski, foto: Tomasz Gudzowaty, oprac. komp.: Michał Kochman, druk: Ellert.

W kategorii „kalendarz wieloplanszowy” jury przyznało trzy nagrody oraz sześć wyróżnień równorzędnych:
I nagroda
Wystawca: J&S Energy SA
Tytuł: „Praha”, poza katalogiem
Zleceniodawca: J&S Group, wydawca, proj. graf.: Lech Majewski. oprac. komp.: Lech Majewski Studio, Jacek Jutrzenka, foto: Monika Patyczek, druk: Team.
II nagroda
Wystawca: Agencja Reklamowa Victoria Promotion
Tytuł: „Czas i przestrzeń”, nr kat. 5a
Zleceniodawca: TUiR Warta SA, wydawca: Agencja Reklamowa Victoria Promotion, proj. graf., oprac. komp.: Magdalena Czajkowska, foto: Jacek Jur, druk: CGS.
III nagroda
Wystawca: Agencja Fotograficzna TGP Sp. z o.o.
Tytuł: „Nadam”, nr kat. 2b
Zleceniodawca, wydawca: TGP, proj. graf.: Krzysztof Paweł Wenerski, foto: Tomasz Gudzowaty, oprac. komp.: Michał Kochman, druk: Ellert.
Wyróżnienie
Wystawca: Bilbo Agencja Reklamowa
Tytuł: „Natura zaczyna, sztuka kieruje, praktyka wykańcza”, nr kat. 17
Zleceniodawca: Saint-Gobain Glass Polska, wydawca: Bilbo, proj. graf. i oprac. komp.: Jarosław Kaczmarski, foto: Artur Nyk, Jarosław Kaczmarski, druk: Opus.
Wyróżnienie
Wystawca: Gruchfeldt Jan Feldt
Tytuł: „Siedem grzechów głównych”, nr kat. 31
Wydawca i druk: Geruchfeldt, proj. graf., oprac. komp.: Nazar Studio, foto: Antoni Myśliwiec – Nazar Studio.
Wyróżnienie
Wystawca: Nuance Photography Daniel Raczyński
Tytuł: „Nuance Ornithos”, nr kat. 61
Zleceniodawca: Nuance, wydawca: Nuance & Centrum, proj. graf.: Nuance, foto: Daniel Raczyński, oprac. komp.: San Markos, druk: Centrum – Zduńska Wola.
Wyróżnienie
Wystawca: Orlen SA
Tytuł: „Shaolin”, nr kat. 64c
Zleceniodawca: PKN Orlen SA, proj. graf.: Wojciech Eksner, foto: Tomasz Gudzowaty, oprac. komp.: Michał Kochman, druk: Ellert.
Wyróżnienie
Wystawca: Studio Centrum Sztuki im. Stanisława Ignacego Witkiewicza
Tytuł: „Centrum Sztuki Studio”
Wydawca: Centrum Sztuki Studio, proj. graf.: Rosław Studio (Rosław Szaybo), foto: Jerzy Sabara, Stefan Okołowicz, oprac. komp.: Rosław Studio, druk: Wydawnictwo Bega.
Wyróżnienie
Wystawca: Studio Pro
Tytuł: „Metafizyczna podróż”, nr kat. 81a
Zleceniodawca: Computerland, wydawca, foto: Studio Pro, proj. graf., oprac. komp.: Iza Wilkaniec – Studio Pro.

W kategorii „kalendarz plakatowy” przyznano dwie nagrody:
I nagroda
Wystawca: IPS i Grafik – Janusz Golik
Tytuł: „2003 r.”, nr kat. 43
Zleceniodawca: IPS i Grafik – Janusz Golik, wydawca: IPS, proj. graf.: Janusz Golik, druk: IPS.
II nagroda
Wystawca: Vers Print Sp. z o.o.
Tytuł: „Vers Print 2003”, nr kat. 88a
Zleceniodawca, wydawca: Vers Print, proj. graf.: Mariusz Gładysz, foto: Piotr Powietrzyński, oprac. komp.: Vers Print, druk: Arso-Polański.

W kategorii „kalendarz zdzierak” przyznano drugą nagrodę, dwie trzecie nagrody ex aequo oraz dwa wyróżnienia:
II nagroda
Wystawca: Agencja Reklamowa Studio P Andrzeja Pągowskiego.
Tytuł: „Polskie Radio”, nr kat. 4e
Zleceniodawca: Polskie Radio SA, proj. graf.: Anna Godos, Andrzej Pągowski – Agencja Reklamowa Studio P Andrzeja Pągowskiego, foto: Zefa, Free, oprac. komp.: Witold Hyszko – Studio DTP, druk: Rapid.
III nagroda ex aequo
Wystawca: Impap Sp. z o.o.
Tytuł: „Zagraj z nami”, nr kat. 40
Zleceniodawca, wydawca: Impap, proj. graf.: Rafał Stanisławski – Studio Hakus, foto: zdjęcia agencyjne Digital Vision, Eye Wire, druk: Hakus Olsztyn.
III nagroda ex aequo
Wystawca: Rekowski Mirosław Studio
Kategoria: „Kolory Targów”, nr kat. 72a
Zleceniodawca: Geant Polska, wydawca: Wydawnictwo Matysiak-Mieczkowski, proj. graf., oprac. komp.: Grzegorz Mieczkowski, foto: Piotr Komorowski, druk: Tamir.
Wyróżnienie
Wystawca: AMM Studio
Tytuł: „Gdy niezbędny jest antybiotyk”, nr kat. 7b
Zleceniodawca: Glaxo SmithKline, wydawca: AMM Studio, proj. graf.: Piotr Zendak, Magda Jakubowska, foto: zdjęcia agencyjne, oprac. komp.: Piotr Zendak, druk: Gryfis.
Wyróżnienie
Wystawca: Arto Agencja Reklamowa
Tytuł: „Kalla”, nr kat. 9a
Zleceniodawca: Polservice, wydawca: Arto, proj. graf. i oprac. komp.: Tomasz Słupski, foto: Flash Press Media, druk: Offdruk.

W kategorii „kalendarze pozostałe” przyznano trzy nagrody:
I nagroda
Wystawca: Agencja Reklamowa Studio P Andrzeja Pągowskiego
kalendarz książkowy
Tytuł: „Pan Tadeusz”, nr kat. 4f
Zleceniodawca: Kulczyk Holding SA, proj. graf.: Magdalena Błażków, Andrzej Pągowski – Agencja Reklamowa Studio P Andrzeja Pągowskiego, ilustracje: J. W. Marszałek, R. Olbiński, F. Starowieyski, A. Pągowski, G. Marszałek, J. Wilkoń, J. Wiejacki, T. Wilbik, J. Stanny, J. M. Szancer, W. Świerzy, oprac. komp.: Witold Hyszko – Studio dtP, druk: Gazeta Handlowa.
II nagroda
Wystawca: Edica SA
kalendarze książkowe i kieszonkowy
Tytuł: „Extra 122, 123, 127”, nr kat. 26a,b,c.
III nagroda
Wystawca: Artgraph Sp. z o.o.
Tytuł: „Harmonia”, nr kat. 8a
Zleceniodawca, wydawca: Artgraph, proj. graf., ilustracje i oprac. komp.: Maria Ryll, druk: Drukarnia Skarbowa.
W kategorii „karta świąteczno-noworoczna” przyznano trzy wyróżnienia:
Wyróżnienie
Wystawca: Kowalska/Stiasny Studio Graficzne/Wydawnictwo
Tytuł: „Włochate szczęście”, nr kat. 50
Zleceniodawca, wydawca, proj. graf., oprac. komp. i druk: Kowalska/Stiasny, ilustracje: Ewa Stiasny.
Wyróżnienie
Wystawca: Krajewska Jolanta Pracownia Plastyczna
Tytuł: „Kartka świąteczna”, nr kat. 51a,b,c,d
Zleceniodawca, wydawca, druk: Modena, proj. graf.: Natalia Szpetman, oprac. komp.: Andrzej Wyrąbkiewicz.
Wyróżnienie
Wystawca: Vers Print Sp. z o.o.
Tytuł: „Spragnionych marzeń”, nr kat. 88b
Zleceniodawca, wydawca i proj. graf.: Vers Print, foto: Piotr Powietrzyński, druk: Piotr Ciesielski.
Jury przyznało następujące nagrody specjalne i wyróżnienia:

Nagroda Specjalna Vidical 2003 za najlepsze fotografie w kalendarzu
Wystawca: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
Kategoria: kalendarz wieloplanszowy
Tytuł: „Era jazzu 2003”, nr kat. 68a
Zleceniodawca: PTC, wydawca: Agencja Reklamowa Padjas, proj. graf.: Justyna Peller, Piotr Kostecki, foto: Katarzyna Rainka, oprac. komp.: Justyna Peller, druk: Leyko, Opakolor, Drukmar.

Nagroda Specjalna Vidical 2003 za ilustracje w kalendarzu
Wystawca: Toyota Motor Poland Co. Ltd. Sp. z o.o.
Kategoria: kalendarz wieloplanszowy
Tytuł: „Kalendarz Toyota Kid’s i Junior’s Club”, nr kat. 86
Zleceniodawca i wydawca: Toyota Motor Poland, proj. graf. i ilustracje: Elżbieta Wasiuczyńska-Łątkowska, oprac. komp.: Katarzyna Godyń, Jolanta Czernecka, druk: Know How Piotr Kaczmarczyk.

Nagroda specjalna Vidical 2003 za najlepszą jakość poligrafii
Wystawca: Polkomtel SA
Kategoria: kalendarz wieloplanszowy
Tytuł: „Picasso”, nr kat. 67b
Zleceniodawca: Polkomtel, wydawca: Quorum s.c., proj. graf.: Lech Majewski, foto: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, ilustracje: Zbiory Staats Galerie Stuttgart Graphische Sammlong MN w Warszawie, druk: Team Serwis Poligraficzny.

Nagroda specjalna Vidical 2003 za najlepsze opracowanie graficzne
Wystawca: J&S Energy
Kategoria: kalendarz wieloplanszowy
Tytuł: „Praha”, poza katalogiem
Zleceniodawca: J&S Group, wydawca, proj. graf.: Lech Majewski. oprac. komp.: Lech Majewski Studio, Jacek Jutrzenka, foto: Monika Patyczek, druk: Team.

Nagroda specjalna Przewodniczącego Jury (za zestaw kalendarzy)
Wystawca: Orlen SA
Kategoria: kalendarze wieloplanszowe, zdzierak, książkowy, biurkowy
Tytuł: „Miasta”, nr kat. 64 a, b, e, f, g
Zleceniodawca: PKN Orlen SA, proj. graf.: Biuro Promocji i Mediów Filmar, ilustracje: Edward Dwurnik, oprac. komp.: Filmar, druk: Perfekt, Toruńskie ZG Zapolex, Poligrafia Greg.

Jury I Programu Polskiego Radia, audycji „Cztery pory roku”, pod przewodnictwem Zygmunta Chajzera przyznało nagrodę i wyróżnienia za najciekawsze przedstawienie w kalendarzu tematyki zmieniających się pór roku:
I nagroda – statuetka „Złoty Liść”
Wystawca: Benkowski Agencja Reklamy
Kategoria: kalendarz wieloplanszowy
Tytuł: „Wołkow”, nr kat. 15
Zleceniodawca: Kredyt Bank SA, wydawca: Benkowski, proj. graf.: Agnieszka Blank, foto: Wiktor Wołkow, oprac. komp.: Sławomir Sołowicz, druk: Perfekt SA oddz. w Wasilkowie.
Wyróżnienie
Wystawca: Pracownia Sp. z o.o.
Kategoria: kalendarz wieloplanszowy
Tytuł: „Apis – symbol życia i zdrowia”, nr kat. 69
Zleceniodawca: Novo Nordisk Pharma, wydawca i oprac. komp.: Pracownia, proj. graf. i aranżacja zdjęć: Joanna Górska, foto: Mirosław Węsiora, druk: Akobi SA

Firma Quo Vadis Polonia przyznała własną nagrodę za wysoki poziom edytorski kalendarza książkowego:
Wystawca: Polkomtel SA
Zleceniodawca: Polkomtel, wydawca: Wypiór, proj. graf.: Polkomtel + Wypiór, ilustracje: Tebe, oprac. komp.: Wypiór, druk: Tebe, nr kat. 67c.
Nagroda tygodnika „Gala”:
kalendarz wieloplanszowy „Nadam”.
Nagroda Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga:
kalendarz wieloplanszowy „Nadam”.


Zmiany w prawie autorskim - konferencja
W dniach 24–25 lutego w Krakowie odbyła się konferencja zorganizowana przez Szczeciński Ośrodek Edukacyjny FORUM, poświęcona najnowszym zmianom w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych (wydawnictwa-internet-reklama). Patronat medialny nad konferencją sprawowały „Świat Druku” i portal internetowy Interia.pl.
W konferencji wzięło udział około 55 osób. Byli to przedstawiciele wydawnictw, agencji reklamowych, studiów nagrań. Zajęcia prowadzili wybitni eksperci z zakresu prawa autorskiego – prof. Janusz Barta, prof. Ryszard Markiewicz z Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Andrzej Matlak z Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Program pierwszego dnia konferencji obejmował następujące zagadnienia:
• Najnowsze zmiany w przepisach dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych
• Najnowsze orzeczenia dotyczące praw autorskich i dóbr osobistych
• Prawne uwarunkowania dostępu do informacji
• Ustawa o ochronie baz danych:
– bazy danych jako nowy przedmiot ochrony prawnej
– bazy danych w działalności wydawniczej
– dozwolony zakres korzystania z baz danych
• Planowane zmiany w polskim prawie autorskim ze względu na harmonizację prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej.

Drugiego dnia konferencji jej uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę w zakresie:
• Korzystania z materiałów udostępnianych w internecie
• Pojęcia naruszania prawa autorskiego w internecie oraz odpowiedzialności z tego tytułu
• Relacji: reklama – prawo autorskie; reklamy w internecie (w tym przesyłania niezamówionych komunikatów)
• Wizerunku, jego komercjalizacji i ochrony
• Nabycia praw autorskich w drodze konkursu
• Prawa umów wydawniczych.

Prowadzący przedstawiali wyżej wymienione zagadnienia w bardzo przystępny i interesujący sposób. Omawiane przepisy prawa ilustrowali konkretnymi przykładami. Sugerowali, jak należy interpretować nieprecyzyjnie sformułowane artykuły. Uczestnicy konferencji brali w niej czynny udział – często padały pytania z sali, nawiązywały się liczne dyskusje.
Szkolenie na temat zmian w prawie autorskim zostało zorganizowane już po raz trzeci i jak co roku cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. I tym razem uczestnicy konferencji wyjechali z Krakowa bardzo zadowoleni.
Agnieszka Poczekaj


Przygotowania do konferencji Policon 2003
Korporacja Poligrafów Poznańskich SIMP, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Print&Publishing organizują XXII Konferencję Naukowo-Techniczną Poligrafów, która przebiegać będzie pod hasłem: Grafika – – Kultura – Wiedza. Konferencja odbędzie się w dniach 6–8 kwietnia w pałacu Sułkowskich w Rydzynie. W programie znajdą się m.in. następujące wystąpienia:
• Poligrafia europejska i pozycja poligrafii polskiej po zjednoczeniu (Werner Sobotka)
• Marka firmy (Michael Seidl)
• Projektowanie książki na przykładzie książki naukowej (Andrzej Tomaszewski)
• Offsetowy druk arkuszowy dzisiaj – potrzeby i możliwości (Jacek Gorecki)
• Edytorska strona książki. Poligrafia polska (Andrzej Palacz)
• Uszlachetnianie druków – złote i srebrne lakiery akrylowe, farby perłowe i inne możliwości uszlachetniania druków offsetowych w maszynach arkuszowych (Janusz Cymanek)
• Informatyka w poligrafii (Krzysztof Hoffman).

Pełną informację nt. programu konferencji oraz warunków uczestnictwa można uzyskać w biurze organizacyjnym: tel. (61) 851 93 72 – Hanna Bartczak, Janusz Ignaszczak, e-mail: jignaszczak@poczta.onet.pl


Antalis działa na Ukrainie
Firma Antalis rozpoczęła działalność na rynku ukraińskim podpisując 17 stycznia br. porozumienie o współpracy z firmą Dukat. Porozumienie przyznaje firmie Antalis wyłączne prawo do nabycia w przyszłości wszystkich udziałów Dukatu.
Dukat jest jednym z głównych dystrybutorów papieru i produktów biurowych na ukraińskim rynku. Ma 11 przedstawicielstw krajowych, biuro główne mieści się w Kijowie. Roczny obrót firmy wyniósł w 2002 r. ponad 20 mln dolarów.
„Doświadczenie personelu firmy Dukat oraz wiedza i narzędzia marketingowe Antalisu umożliwią nam rozwój sieci sprzedaży i oferowanie wysokiej jakości usług na ukraińskim rynku” – powiedział Jacek Nitecki, dyrektor zarządzający Regionu Centralnej i Wschodniej Europy w firmie Antalis.
Antalis to jeden z największych dystrybutorów produktów business-to-business. Poprzez sieć oddziałów na terenie całej Europy oferuje papiery do drukowania i do biur, materiały opakowaniowe, gadżety reklamowe oraz materiały do komunikacji wizualnej. Siedmiotysięczny personel obsługuje ponad 180 tys. klientów w 35 krajach osiągając roczny obrót w wysokości 2,5 biliona euro.


Avery Dennison w nowej siedzibie
Od 3 marca firma Avery Dennison Polska ma nową siedzibę. Jej adres to: 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8. Telefony: (22) 738 37 00, 738 37 31; faksy: (22) 738 37 32, 738 37 02.


Ecco-Papier w nowej siedzibie
Od 3 marca siedziba firmy Ecco-Papier Sp. z o.o. znajduje się w Broniszach pod Warszawą, przy ulicy ul. Piastowskiej 38. Wybudowano tu nowoczesny magazyn centralny o łącznej powierzchni ponad 4000 m2, mogący pomieścić 2500 ton towaru. W nowym budynku zlokalizowane są również biura pracowników centrali i oddziału warszawskiego, zajmujące powierzchnię ponad 700 m2.
Zmiana siedziby oznacza również zmianę numerów telefonów – nowe numery to: (22) 733 94 00, faks (22) 733 94 09. Więcej informacji – na stronie internetowej http://www.eccopapier.com.pl/


Nowy prezes R.R. Donnelley Europe
W lutym br. firma R.R. Donnelley powołała nowych prezesów, których zadaniem jest wprowadzanie strategii międzynarodowego rozwoju firmy i zwiększenie jej zaangażowania na rynku chińskim. Międzynarodowa strategia rozwoju firmy obejmuje wzrost udziału na rynkach rozwijających się oraz skoncentrowanie się na rozwoju i ujednoliceniu takich procesów, jak zaopatrzenie i sprzedaż.
1 marca Jim Mauck, dotychczasowy prezes R.R. Donnelley Europe, objął nowo utworzone stanowisko prezesa R.R. Donnelley Azja. Jim Mauck będzie odpowiedzialny za produkcję, sprzedaż, marketing i sprawy administracyjne na terenie Chin. R.R. Donnelley jest pierwszą firmą amerykańską, która po 1949 r. otrzymała pozwolenie na prowadzenie komercyjnej działalności poligraficznej w Chinach. Firma jest obecna na tym rynku od 1993 roku.
1 kwietnia Paul Masterton, dotąd prezes R.R. Donnelley Financial, obejmie funkcję prezesa R.R. Donnelley Europe. Paul Masterton, urodzony w Londynie, pracuje w R.R. Donnelley od dwudziestu lat. Odegrał kluczową rolę w tworzeniu międzynarodowej platformy R.R. Donnelley Financial i zarządzał ponad 40 oddziałami firmy.
Firma R.R. Donnelley Financial jest częścią R.R. Donnelley. Oferuje podmiotom na rynkach kapitałowych na całym świecie oraz dostawcom zróżnicowanych usług finansowych przygotowanie materiałów finansowych w postaci druków bądź na nośnikach elektronicznych. Oferuje przechowywanie plików w elektronicznym systemie Edgar, bezpieczną pracę nad dokumentami i ich korektę przez internet, zintegrowane rozwiązania w zakresie przekazu treści, wiedzę prawniczą, przygotowanie, testowanie i prowadzenie kampanii marketingu bezpośredniego, prenumeratę i dystrybucję.
R.R. Donnelley obsługuje rynki europejskie poprzez biura sprzedaży w Polsce (Kraków i Warszawa), Austrii, Holandii, Niemczech, Rosji oraz Wielkiej Brytanii. Klientom w całej Europie oferuje między innymi usługi: Premedia Technologies (Warszawa), Global Media Solutions (Wielka Brytania), poligraficzne (Kraków oraz Flaxby w Anglii). Siedziba główna R.R. Donnelley w Europie znajduje się w Amsterdamie.


Wyniki finansowe Xerox w roku 2002
W 2002 r. Xerox ponownie osiągnął rentowność w skali całego roku. Zysk firmy zamknął się kwotą 91 mln dolarów, czyli 2 centy na akcję, z uwzględnieniem kosztów restrukturyzacji, które po opodatkowaniu wyniosły w skali całego roku 470 mln dolarów (58 centów na akcję). Przychody za rok 2002 osiągnęły wartość 15,8 mld dolarów (w 2001 r. wynosiły 17 mld dolarów).
Ostatnio Xerox zawarł duże kontrakty dotyczące zarządzania dokumentami i sprzedaży wielofunkcyjnych systemów cyfrowych Xerox Document Centre. Anne Mulcahy, przewodnicząca rady nadzorczej i dyrektor generalny Xerox przewiduje, że w 2003 r. „dzięki rozszerzonej ofercie produktów, rozwiązań i usług sprzedaż sprzętu wykaże w skali roku umiarkowaną tendencję wzrostową. Na poprawę wyników wpłynie również znaczne zmniejszenie kosztów osiągnięte w przyspieszonym tempie w czwartym kwartale ubiegłego roku”.


Wstępne wyniki finansowe Agfa-Gevaert za 2002 rok
W 2002 r. obroty grupy Agfa-Gevaert wyniosły 4680 mln euro. Oznacza to spadek o 4,8% w porównaniu z 2001 r. Rezultat ten jest zgodny z wcześniejszymi prognozami. Na tendencję spadkową w dużym stopniu wpłynął światowy kryzys gospodarczy oraz spadek kursu dolara, który nastąpił w drugiej połowie roku. Po uwzględnieniu korekty związanej z różnicami kursów walut okazuje się, że spadek obrotów sięgnął około 2,5%. Pomimo tych niesprzyjających okoliczności przedsiębiorstwu udało się znacznie zwiększyć zyski z działalności operacyjnej (bez uwzględniania kosztów restrukturyzacji). Do wzrostu zysków przyczyniło się zwiększenie jakości niektórych produktów i usług firmy. Korzystny wpływ na wyniki finansowe Agfy miała także realizacja planu Horizon, która doprowadziła do znacznej obniżki kosztów oraz redukcji kapitału obrotowego. W związku z tą redukcją udało się jeszcze w połowie 2002 r. zmniejszyć zapasy oraz należności z działalności handlowej o 500 mln euro, choć cel ten był ujęty w planach na koniec 2003 r.
Zysk z działalności operacyjnej (bez uwzględniania kosztów restrukturyzacji) wzrósł o około 80%. Na wyniki w 2002 r. wpłynęło również wprowadzenie surowszej polityki w zakresie ustanawiania rezerw na pokrycie niespłacalnych długów i rezerw związanych ze wstrzymaniem produkcji pod koniec roku. Poza tym budżet firmy w 2002 r. obciążyło przeszacowanie zakupów surowców – wydatek ten zostanie zrekompensowany w bieżącym roku. W trakcie ubiegłego roku finansowego zwiększono planowany zysk netto do 180 mln euro. Ponieważ kwota ta zostanie przekroczona, Agfa osiągnie duży zysk netto.


Kolejny autoryzowany serwis maszyn Polly i Shinohara
Firma Mercator Poligrafia SA powiadomiła swoich partnerów biznesowych, a w szczególności użytkowników maszyn drukujących Shinohara i Polly o konsolidacji działań serwisu Mercator Poligrafia SA (http://www.mercatorpoligafia.pl/) i firmy Lubicz – Bohdan Berliński (http://www.lubicz.com.pl/) z Krakowa.
Na przełomie stycznia i lutego br. firmy podpisały umowę o ścisłej współpracy serwisowej w zakresie oferowanych przez Mercator Poligrafia w Polsce arkuszowych maszyn drukujących. Firma Lubicz ma wielo-letnie doświadczenie w serwisowaniu i remontach maszyn i urządzeń poligraficznych, co gwarantuje użytkownikom maszyn oferowanych przez Mercator Poligrafia jeszcze lepszą i pełniejszą obsługę serwisowo--gwarancyjną i pogwarancyjną.
Obecnie autoryzowane serwisy maszyn Shinohara i Polly prowadzą następujące polskie firmy:
• Mercator Poligrafia SA w Krakowie (centrum serwisowo-diagnostyczne i monitorowanie maszyn przez internet)
• Lubicz – Bohdan Berliński w Krakowie
• P.H.U. Masz-Graf – Mirosław Szymański w Warszawie
• Naprawa Maszyn Offsetowych i Biurowych – Mirosław Majka w Sopocie
• Naprawa Maszyn Offsetowych i Biurowych – Mirosław Abramik w Gdyni
• P.H.U. MSM – Stanisław Licbarski w Gdyni.

W strukturach serwisu pracuje prawie 25 dobrze wyszkolonych specjalistów w zakresie mechaniki, elektryczności, elektroniki i technologii druku. Współpracują oni ściśle z serwisami fabrycznymi producenta, a także biorą udział w prewencyjnych tzw. patrolach serwisowych, co zapewnia użytkownikom maszyn odpowiednie wsparcie techniczne.


Nowości Nikona
Na targach PMA w Las Vegas (2–5 marca br.) i na targach CeBit w Hanowerze (13–19 marca br.) Nikon przedstawił wiele nowości. Wśród nich znalazły się trzy nowe modele cyfrowego kompaktowego aparatu fotograficznego Coolpix:
• Coolpix2100 – z matrycą 2 mln pikseli i 2-krotnym zoomem optycznym (będzie sprzedawany od kwietnia; cena około 1490 zł)
• Coolpix 3100 – z matrycą 3 mln pikseli i 3-krotnym zoomem (w sprzedaży od marca; cena ok. 1890 zł)
• Coolpix SQ – z matrycą 3 mln pikseli i 3-krotnym zoomem (będzie sprzedawany od maja; cena około 2390 zł).

Dla amatorów tradycyjnej fotografii analogowej jest przeznaczony aparat Lite Touch Zoom 100W, z zoomem od 28 do 100 mm. Na rynku aparat znajdzie się na przełomie kwietnia i maja (cena: 849 zł).
W kwietniu w sklepach pojawi się także nowa analogowa lustrzanka Nikon F 75 w kilku wersjach: z obiektywem 28–80 mm, z obiektywem 28–100 mm i z obiektywami 28–80 mm oraz 70–300mm.
Nikon wprowadza na rynek kilka nowych obiektywów. Oczekiwany obiektyw AF-S VR ED 70–200mm f/2.8 G jest sprzedawany od 1 marca.


Heidelberg na CeBIT 2003
Na targach CeBIT 2003, które odbędą się w dniach 12–19 marca br. w Hanowerze firma Hei-delberger Druckmaschinen AG zaprezentuje się jako dostawca kompletnych rozwiązań do drukowania cyfrowego. Ekspozycja będzie nosić tytuł „Cyfrowe inspiracje”.
Heidelberg pokaże przede wszystkim cyfrowe systemy drukujące i przeznaczone dla nich aplikacje. Zwiedzający będą mogli poznać możliwości urządzeń w zakresie drukowania danych zmiennych.
Oprócz rozwiązań dla systemów opartych o format JDF, takich jak Prinect Printeady i Metadimension, po raz pierwszy pokazany zostanie portal Prinect Internet. Dzięki niemu klienci korzystający z usług firm cross-medialnych mogą realizować zlecenia dotyczące drukowania (włączając w to odbitki próbne) w całości przez internet.
Heidelberg zademonstruje także czarno-biały system do drukowania cyfrowego Digimaster 9110i – oraz po raz pierwszy w Niemczech – model Digimaster 9150i wraz z szeregiem aplikacji programowych i introligatorskich, a także z opcją podawania papieru ze zwoju (firmy Hunkeler). Goście targowi zobaczą także urządzenie Probinder zapewniające pełną automatyzację prac przy oprawie spiralnej dokumentów drukowanych.
Na targach będzie można także zapoznać się z oprogramowaniem DataXceed (dostępnym wraz z Digimasterem), zdolnym do rozpoznania i przetworzenia praktycznie wszystkich formatów danych przetwarzanych w centrach danych. Heidelberg chce nim zainteresować potencjalnych klientów z różnych branż przemysłowych, z administracji, banków, firm ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych.
W Hanowerze firma wystawi także NexPress 2100, maszynę do cyfrowego drukowania w kolorze, zaprezentowaną po raz pierwszy na targach Print 2001 w Chicago. Obecnie urządzenie sprzedawane jest z powodzeniem w 13 krajach. NexPress 2100 będzie przedstawiony jako wysokiej jakości i wydajności system do drukowania zmiennych danych. Drukowanie na żądanie oraz drukowanie danych przez internet umożliwia oprogramowanie NexTreme.
Na CeBIT będzie również pokazany Quickmaster 46-4 DI Pro, który stanowi połączenie cyfrowej przygotowalni z offsetem bezwodnym. Maszyna jest przeznaczona przede wszystkim dla studiów pre-press, drukarń cyfrowych i agencji reklamowych, które chcą działać na szybko rosnącym rynku niskonakładowego drukowania kolorowego.
Na stoisku Heidelberga (stoisko 6 A2 w hali 1), będzie można odwiedzić także Print Media Academy, oferującą cykl seminariów oraz Linotype Library.


Drukarki Kyocera Mita na CeBIT
Na tegorocznych targach CeBIT firma Kyocera Mita pokaże bogatą ofertę laserowych drukarek, cyfrowych kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Będzie prezentować m.in. urządzenie wielofunkcyjne KM-6330, służące do drukowania, kopiowania i skanowania. Urządzenie drukuje 63 strony na minutę z rozdzielczością 1800×600 dpi. Pamięć operacyjna o pojemności 128 MB i twardy dysk o pojemności 20GB pozwalają na przechowywanie 70 tys. stron i ich natychmiastowe wydrukowanie po naciśnięciu jednego przycisku.
Firma zademonstruje także nowy model szybkiej drukarki A3, z sześcioma podajnikami papieru, drukującej 20 stron A4 i 11 stron A3 w rozdzielczości 1800 dpi w ciągu minuty.
W drukarkach Kyocera Mita od ponad dziesięciu lat jest stosowana przyjazna dla środowiska i ekonomiczna technologia Ecosys. Jednym z ważniejszych elementów drukarek Ecosys jest twardy ceramiczny bęben, wytrzymujący nawet kilkaset tysięcy wydruków. Bęben i zespół wywołujący stanowią integralną część drukarki, a nie pojemnika z tonerem, jak ma to miejsce w konkurencyjnych rozwiązaniach, gdzie w przybliżeniu co 5000 (do 15 000) wydruków wymieniany jest nie tylko toner, ale również światłoczuły bęben wraz z innymi elementami. Zatem podstawową cechą drukarek Ecosys jest długi czas eksploatacji oraz rozdzielenie bębna i pojemnika tonera. Ponieważ jedynym materiałem eksploatacyjnym jest toner, całkowity koszt drukowania jest bardzo niski.
Jedynym odpadem powstającym w trakcie eksploatacji drukarek Ecosys jest pojemnik po zużytym tonerze. Ma on wyraźne oznaczenia ułatwiające powtórne przetworzenie. Sam toner jest nietoksyczny i ulega biodegradacji. Drukarki charakteryzuje niewielki pobór mocy, znikoma emisja ozonu, niski poziom hałasu. Były to pierwsze drukarki laserowe, które otrzymały certyfikat Blue Angel, przyznawany produktom wytwarzanym z przestrzeganiem wysokich standardów ekologicznych.
Także opakowanie drukarek jest w pełni ekologiczne – wykonane z materiału pochodzącego w stu procentach z powtórnego przetworzenia. Po wykorzystaniu może być ponownie poddane recyklingowi.


Xcalibur VLF Agfy z głowicą GLV
Na rynku są już wielkoformatowe naświetlarki do płyt Xcalibur VLF (Very Large Format) Agfy, wyposażone w laserową głowicę naświetlającą GLV (Grating Light Valve – laserowa głowica naświetlająca z płaską aperturą), wykonaną w technologii stosowanej od pewnego czasu w popularnych termicznych naświetlarkach Xcalibur 45 do płyt formatu B1.
Technologię GLV pokazano podczas targów IPEX 2002, przy okazji pierwszej prezentacji Xcalibur 45. Sukces tej naświetlarki skłonił firmę do zastosowania tej samej technologii także w większym modelu, Xcalibur VLF.
Na technologii GLV opiera się opatentowany system przetwarzania obrazu HD-CtP (High-Definition-Computer-to-Plate). Za pomocą mikroprzesłon GLV moduluje światło laserowe wytwarzając szereg indywidualnie kierowanych wiązek. Precyzja i stabilność systemu zapewniają wysoką jakość obrazowania i wydajność procesu.
Naświetlarka Xcalibur VLF jest dostępna w dwóch wersjach: o standardowej (VLF S) i o zwiększonej (VLF XT) prędkości naświetlania. Obecnie w obu wersjach zastosowano technologię GLV.
Optymalną płytą do systemu Xcalibur VLF jest Thermostar P970 – termiczna płyta pozytywowa na podłożu aluminiowym, oparta na technologii dwuwarstwowej, opracowanej i opatentowanej przez Agfę. Płyta, naświetlana światłem podczerwonym o długości fali 830 nm, umożliwia drukowanie dużych nakładów (ponad milion egzemplarzy po wypaleniu płyty). Płyty są ładowane w trybie półautomatycznym i przekazywane automatycznie do wywoływarki, umieszczonej w tym samym ciągu produkcyjnym.
VLF może naświetlać płyty o wymiarach od 56,5×45,0 do 203×147,5 cm. Naświetlarkę można wykorzystać zarówno w standardowym ciągu technologicznym Agfy, jak też w ramach innych procesów, za pośrednictwem Apogee PrintDrive. Dzięki systemowi Agfa Odyssey jest także możliwe jej zdalne diagnozowanie.


Drukowanie z telefonu
Hewlett-Packard i Nokia wspólnie pracują nad rozwiązaniem, które umożliwi drukowanie dokumentów bezpośrednio z telefonów komórkowych wyposażonych w moduł Bluetooth. Moduły Bluetooth, dzięki którym jest możliwa bezprzewodowa komunikacja w promieniu 10 metrów, są montowane i w telefonach komórkowych, i w drukarkach. Dlatego HP i Nokia opracowują aplikację, która pozwoli aparatom z systemem Symbian Series 60, jak np. Nokia 7650 i 3650, na przesyłanie materiałów do drukarek HP. Możliwy będzie wydruk zdjęć, MMS-ów, SMS-ów, e-maili, notatek i danych z książki adresowej telefonu. Rozwiązanie będzie opierać się na protokole BPP (Basic Print Profile). HP przygotowuje udostępnienie podobnej funkcji użytkownikom palmtopów kontrolowanych przez system Palm OS.


Urządzenie wielofunkcyjne Canona
Canon wprowadza na rynek na rynek SmartBase MPC200 – nowe urządzenie wielofunkcyjne, drukujące, skanujące i kopiujące, przeznaczone do użytku domowego i dla małych firm. Jest to pierwsze wielofunkcyjne urządzenie Canona, które drukuje pełnokolorowe odbitki z kart pamięci aparatów cyfrowych, bez pośrednictwa komputera PC.
Za pomocą SmartBase MPC200 Photo można drukować z rozdzielczością 2400×1200 dpi. Nawet na zwykłym papierze można uzyskać wydruki o dobrym kontraście i szerokiej gamie barw. Urządzenie drukuje z szybkością 14 stron na minutę w trybie czarno-białym i 10 stron na minutę w kolorze. Można uzyskać wydruki i kopie bez marginesów, zarówno w formacie A4, jak i 4×6\\\". Zaawansowana technologia formowania i natryskiwania mikrokropli Advanced Microfine Droplet Technology firmy Canon zapewnia najwyższą dokładność odwzorowania. W przypadku używania papieru Photo Pro PR 101 Canona zagwarantowana jest trwałość wydruków bez utraty jakości przez 25 lat.
Po przełożeniu karty pamięci z aparatu cyfrowego do adaptera i umieszczeniu go w złączu kart pamięci SmartBase MPC200 Photo można drukować zdjęcia bezpośrednio z aparatu cyfrowego. Dopuszczalne jest użycie wszystkich kart kompatybilnych z adapterami PCMCIA, w tym kart Compactflash, SmartMedia, SD card oraz Sony Memory Stick. Dodatkowe zmiany ustawień wydruku zdjęcia są łatwe dzięki prostemu w obsłudze panelowi kontrolnemu, pozwalającemu użytkownikom na wykonywanie wydruków na dowolnym rodzaju papieru.
Wraz z urządzeniem dostarcza się komplet oprogramowania gwarantujący najwyższą jakość zdjęć. Standard Exif Print poprawia współdziałanie cyfrowych aparatów i drukarki. Dzięki programowi do wydruków Canon Easy-Photo jakość obrazów cyfrowych jest optymalizowana, ponieważ informacje zapisane przez aparat w chwili robienia zdjęcia są automatycznie przekazywane do drukarki. Dla przykładu, jeśli fotograf zapomniał użyć lampy wbudowanej w aparat, oświetlenie jest korygowane przed wydrukowaniem zdjęcia. Zastosowanie technologii Canon Vivid Photo poprawia wygląd wydruków – drukarka wykracza poza ograniczenia gamy barw monitora komputerowego.
Jako cyfrowa kopiarka kolorowa SmartBase MPC200 ma wszystkie funkcje charakterystyczne dla wyspecjalizowanych urządzeń tego typu. Kopie o rozdzielczości 600×600 dpi w trybie monochromatycznym i 1200×1200 dpi w kolorze powstają z prędkością – odpowiednio – 14 lub 10 stron na minutę. Ponadto urządzenie wyposażono w funkcję zoom w zakresie 25–400%, a także w inne funkcje, jak kopiowanie „2-na-1” czy „dopasuj do strony”.
SmartBase MPC200 Photo jest także skanerem o rozdzielczości optycznej 600×1200 dpi (interpolowana – do 9600 dpi). Dzięki 36-bitowej głębi kolorów skaner zapewnia dobre odwzorowanie barw. Wysokiej jakości skany czarno-białe powstają dzięki skali szarości o 256 odcieniach. Funkcja Multi-Photo pozwala oddzielić obrazy, które skanowano w jednym przejściu.
Urządzenie ma zwartą budowę, rozmiary około 40×55 cm. Złącze USB 2.0 Full Speed zapewnia pełną kompatybilność z platformami Windows 98, ME, 2000 oraz XP. Instalowanie SmartBase MPC200 Photo zajmuje zaledwie kilka minut – wystarczy jeden kabel i jeden sterownik komputerowy.


Krajarka Wohlenberga w drukarni Duodruk
Na przełomie stycznia i lutego firma MAN Roland Polska Sp. z o.o. zainstalowała w drukarni Duo-druk w Łodzi nową krajarkę do papieru Cut-tec 92 Wohlenberga. Maszyna, której korpus stanowi jednolity odlew, wyposażona jest w całkowicie komputerowe sterowanie na bazie PC z możliwością zachowania do 1500 programów i autoprogramator. System stwarza także możliwość sprzężenia z innymi maszynami za pośrednictwem tzw. formatu CIP 4. Do standardowego wyposażenia należy foliowana klawiatura alfanumeryczna, duży kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny, elektrosprzęgło oraz zabezpieczająca bramka świetlna.
Jest to kolejna inwestycja firmy Duodruk w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Właściciele drukarni,
Dariusz Mitręga i Piotr Szczepaniak, są zdania, że jedynie ciągłe powiększanie i udoskonalanie parku maszynowego pozwoli realizować strategię firmy w obecnym, trudnym dla poligrafii czasie.


Nowoczesna składarko-sklejarka w drukarni Poligram
W styczniu w drukarni Poligram w Józefowie k. Warszawy uruchomiono nowoczesną składarko-sklejarkę Vesta 1100 Plus produkcji hiszpańskiej firmy Inramik. Oprócz standardowego wyposażenia do klejenia opakowań liniowych oraz trzy-, cztero- i sześciopunktowych maszyna posiada także wyposażenie do klejenia pudełek stożkowych z dnem krzyżowym, opakowań na CD, miniaturowych pudełek, a także podajnik podciśnieniowy i dwie specjalne stacje klejenia wielodyszowego pozwalające na wydajną produkcję pudełek tzw. „książkowych”, na bomboniery.
Jest to już szósta Vesta sprzedana w Polsce przez krakowską firmę MM Druk Serwis i pierwsza z nowej generacji Plus. Zastosowano w niej najnowsze rozwiązania zapewniające najwyższą stabilność i precyzję klejenia pudełek z wysokimi prędkościami. Rozwiązania te to między innymi: silnik główny z częstotliwościową regulacją prędkości i kontrolerem pozycji opakowań, przeniesienie napędu poprzez wał główny z przekładniami redukcyjnymi na całej długości maszyny (zamiast pasów zębatych) oraz system tłumienia drgań dolnych i górnych szyn przenoszących opakowania, z regulacją docisku w każdej sekcji. Standardem są również dwa panele z monitorami dotykowymi sterujące pracą całej maszyny.Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o