Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2005 Styczeń
Aktualności

Aktualności numeru styczniowego 2005


Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek
Na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w dniu 3 grudnia 2004 roku zostało przyjęte oświadczenie w sprawie podatku VAT. Oto jego treść:
Oświadczenie
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek zaniepokojone projektem Ministerstwa Finansów wprowadzenia 19% podatku VAT na wszelkiego typu wyroby i usługi, w tym sprzedaż książek, prasy i czasopism, składa zdecydowany protest. Po raz kolejny podkreślamy, że obłożenie podatkiem VAT sprzedaży książek spowoduje ich podrożenie, a tym samym dramatyczny spadek czytelnictwa i poważne pogorszenie kondycji finansowej całego sektora książki: wydawnictw, księgarń i drukarń. Poprzez kolejne podniesienie podatku VAT na sprzedaż czasopism i gazet podobna sytuacja dotknie wydawców prasowych. Ponadto przypominamy, że propozycja ta narusza rządowe gwarancje utrzymania 0% stawki podatku VAT na sprzedaż książek do końca 2006 roku oraz późniejsze wprowadzenie 7% stawki, co zostało przyjęte przez całe środowisko wydawnicze.
W związku z powyższym domagamy się utrzymania dotychczasowych zasad dotyczących podatku VAT dla książek, prasy i czasopism.
Zarząd Główny PTWK


Jak powiedział rzecznik prasowy PTWK Andrzej Palacz, powyższe oświadczenie zostało rozesłane do stosownych instytucji rządowych, parlamentarnych i branżowych.


0% VAT na eksport książek i czasopism
Po trzyipółmiesięcznych negocjacjach z Ministerstwem Finansów stawka VAT na eksport książek i czasopism została ustalona na poziomie 0%. 10 grudnia dyrektor Biura Polskiej Izby Druku Ryszard Czekała został zawiadomiony przez wiceministra Nenemana o ustaleniu jednolitej interpretacji dotyczącej wysokości podatku VAT na eksport na rynek wewnątrzunijny książek i czasopism (kompletny produkt). Stawka VAT została ustalona na poziomie 0%. „Jest to bezprecedensowy sukces naszej branży, szczególnie w sytuacji, kiedy czynione są liczne próby zwiększania stawki VAT w innych obszarach działalności gospodarczej. Tą drogą serdecznie dziękuję firmom RR Donnelley Europe Sp. z o.o. oraz Ernst & Young Sp. z o.o. które walnie przyczyniły się do naszego wspólnego sukcesu” – pisał w rozesłanym do członków PID komunikacie Ryszard Czekała.
5 stycznia br. wykładnia Ministerstwa Finansów dotycząca VAT została wysłana do wszystkich Izb Skarbowych w kraju, jak również do Urzędów Kontroli Skarbowej. Informację zamieszczono także na stronie internetowej MF (http://www.mf.gov.pl). Interpretacja pozwala na uznanie eksportu drukarni na rynek wewnątrzunijny za dostawę towaru, a nie, jak interpretowały to niektóre Izby Skarbowe, za usługę, co powoduje automatycznie zmianę klasyfikacji należnego podatku VAT z 22% na 0%. Oto tekst wykładni MF: „Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W przypadku, gdy przedmiotem czynności wykonywanych przez drukarnię jest wykonanie produktu w postaci np. wydrukowanego materiału, który został wykonany na materiale własnym drukarni, czynność ta może spełniać przesłanki uznania jej za dostawę w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli wykonujący to zlecenie przenosi prawo do rozporządzania tym produktem jak właściciel na nabywcę. Ocena zatem, czy przedmiotowa czynność wykonywana przez drukarnię jest dostawą, czy też usługą wymaga oceny indywidualnego stanu faktycznego u podatnika”.

Konferencja Poligraficzna w Bukowinie
W dniach 9/10–12 stycznia 2005 r. w Domu Zdrowia „Rysy” w Bukowinie odbyła się VI Konferencja Poligraficzna Bukowina Tatrzańska 2005, zorganizowana przez Szczecińską Agencję Edukacyjną pod patronatem Polskiej Izby Druku. Głównym tematem konferencji była technologia i systemy CtP. W programie znalazły się m.in.:
• sesja dotyczącą technologii Computer-to-Plate (raport rynkowy na temat technologii CtP w Polsce, technologie CtP i ich przyszłość w poligrafii, usługowe naświetlanie płyt – polski fenomen, wystąpienia użytkowników CtP, wystąpienia dostawców systemów CtP (Heidelberg Polska, Grafikus, Reprograf, Fantom Poligrafia)
• referaty programowe
Stefan Jakucewicz – Druk offsetowy na podłożach niepowlekanych
Janusz Kozak (Deutsche Leasing Polska) – Finansowanie inwestycji
• wystąpienia firm – Ferag Polska, Xteam, Softex Data, Pakmar.

Podczas konferencji odbyły się I zawody narciarskie w konkurencjach alpejskich o puchar firmy Michael Huber Polska – Bukowina Huber Cup 2005. Puchar zdobył Janusz Kozak.
Kolejną konferencję w Bukowinie zaplanowano na 15–18 stycznia 2006 roku.


Konferencja na temat prawa autorskiego
Szczeciński Ośrodek Edukacyjny Forum Anna Hoffmann organizuje kolejną konferencję na temat prawa autorskiego, tym razem zatytułowaną „Nowe problemy prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych (wydawnictwa-media-internet-reklama)”. Wykłady poprowadzą prof. dr hab. Janusz Barta, prof. dr hab. Ryszard Markiewicz i dr Marek Bukowski z Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkanie odbędzie się w Krakowie, w hotelu Royal (ul. Św. Gertrudy 26–29), w dniach 20/21–22 lutego br. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym konferencji.

Planowany program spotkania:
Dzień I
1. Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym
• zakres dóbr objętych ochroną
• treść prawa; koncepcja wyczerpania prawa
• kopiowanie i inne formy dozwolonego użytku
• rozpowszechnienia programów komputerowych w systemie open source
• problematyka baz danych
2. Umowy dotyczące praw autorskich, w tym umowy zawierane przez internet
3. Szczególne problemy związane z posługiwaniem się internetem
• wymiana plików zawierających utwory
• linki i metatagi
• domeny (adresy internetowe)
4. Pytania i odpowiedzi; indywidualne konsultacje

Dzień II
4. Funkcjonowanie mediów a ochrona dóbr osobistych; ochrona dóbr osobistych w reklamie
• poszanowanie czci
• poszanowanie prywatności
• prawo do wizerunku
• specyfika naruszeń dóbr osobistych i danych osobowych w internecie
6. Zagadnienia procesowe związane z ochroną praw autorskich; dyrektywa UE dotycząca środków dochodzenia praw własności intelektualnej
7. Ochrona praw autorskich na płaszczyźnie międzynarodowej

Informacje organizacyjne
Koszt udziału w konferencji wynosi 780 zł i obejmuje: udział w części szkoleniowej – dwa dni po 6 godzin lekcyjnych, materiały, dwa poczęstunki i dwa obiady. Koszt udziału w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 2-osobowym i pełnym wyżywieniem wynosi 1280 zł. Dopłata do pokoju 1-osobowego – 120 zł (za dwie doby). Dla stałych klientów 10% rabatu od ceny szkolenia (780 zł). Zajęcia w godzinach 9.00–14.30 (o 14.30 obiad). Zgłoszenia udziału proszę przesyłać do 14 lutego 2005 r.
Należność za udział należy wpłacać na konto OE Forum: Bank Zachodni WBK SA i O/Szczecin, nr rachunku: 10109022680000000100213506 do 14 lutego 2005 r.
Pytania proszę kierować do: Anna Hoffmann (91) 422 56 70, (605) 68 67 60; Paweł Januszkiewicz (91) 423 70 16.


Gazele Biznesu 2004
Redakcja „Pulsu Biznesu”, wspólnie z wywiadownią gospodarczą Coface Intercredit Poland, już po raz piąty sporządziła listę rankingową „Gazele Biznesu”. Organizatorzy rankingu wyjaśniają, że podobnie jak prawdziwe gazele, które są zwierzętami niewielkimi, ale szybkimi i umiejącymi się przystosować do zmiennych warunków, przedsiębiorstwa uwzględnione w zestawieniu są firmami małymi i średnimi, które bardzo szybko się rozwijają i niezależnie od warunków gospodarczych notują stałą poprawę wyników. Chodziło o stworzenie listy rankingowej niewielkich podmiotów gospodarczych, dla których niedostępne są zestawienia największych lub najbardziej dochodowych firm.
Gazele Biznesu są wspólnym projektem realizowanym przez dziewięć dzienników ekonomicznych należących do Grupy Wydawniczej Bonnier. Oprócz „Pulsu Biznesu” podobne zestawienia sporządzają dzienniki w Szwecji, Danii, Austrii, Litwy, Łotwy, Rosji, Estonii i Słowenii.
Kryteria doboru firm do zestawienia nie zmieniły się w stosunku do ubiegłego roku. Najważniejszym z nich był szybki i stały rozwój. O miejscu w rankingu decydował wyrażony w procentach przyrost obrotów w 2003 r. w stosunku do roku 2001 (pod uwagę były brane wyniki z trzech lat działalności). Aby zakwalifikować się do zestawienia, firma musiała wykazywać wzrost tego wskaźnika w trzech kolejnych latach. Zakwalifikowano tylko te podmioty, które publikują swoje wyniki w Monitorze Polskim B lub udostępniły je redakcji „Pulsu Biznesu” wypełniając ankietę drukowaną na łamach pisma – ważnym kryterium jest także otwartość i uczciwość. Weryfikację danych finansowych przeprowadziła firma Coface Intercredit Poland, która jako spółka wyspecjalizowana w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o firmach oraz w ocenie ich wiarygodności kredytowej dysponuje zarówno możliwościami rzetelnego sprawdzenia zgodności z prawdą nadesłanych danych finansowych, jak i weryfikacji zgłaszających je podmiotów pod względem ewentualnych zobowiązań wobec kontrahentów, urzędu skarbowego lub ZUS. Tak więc zestawienie uwzględnia wyłącznie firmy działające zgodnie z prawem handlowym i etyką biznesu. Przebadane zostały bilanse ponad 20 tys. firm.
Organizatorzy rankingu zwracają uwagę, że lista Gazel Biznesu wydłuża się z roku na rok. W I rankingu znalazło się około 400 firm, w ubiegłym roku – 1402, a w tym – 2003. Wiele firm znalazło się na liście rankingowej po raz pierwszy, inne zdobyły tytuł Gazeli już wcześniej. Na liście utrzymały się aż 652 spółki (46,5%). Znacząco zwiększyła się też liczba przedsiębiorstw, które charakteryzują się wysoką dynamiką. Ponad 200 podwoiło lub zwielokrotniło wartość przychodów ze sprzedaży. Procentowy udział w zestawieniu firm z najprężniejszych gospodarczo regionów, takich jak Wielkopolska, Śląsk czy Mazowsze utrzymuje się na zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie, natomiast rośnie odsetek Gazel Biznesu wywodzących się z województw uznawanych dotychczas za gospodarczą Polskę B. Najwyraźniej przyrost liczby Gazel widoczny jest w województwach podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.
Podobnie jak w latach poprzednich, w największych miastach Polski są organizowane spotkania, w których biorą udział przedstawiciele notowanych w rankingu przedsiębiorstw z poszczególnych województw. Pierwsze z cyklu spotkań odbyło się 8 grudnia ub.r. w Krakowie. Każda z takich uroczystości jest okazją do wręczenia Gazelom Biznesu pamiątkowych certyfikatów i statuetek. W części seminaryjnej spotkań specjaliści z różnych branż omawiają takie tematy, jak: sposoby skutecznego ubiegania się o fundusze pomocowe z Unii Europejskiej, usługi finansowe i okołofinansowe przeznaczone dla małych i średnich firm, sposoby pozyskiwania kapitału na dalszy rozwój przedsiębiorstw. Cykl zakończy uroczystość w Warszawie.
Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa związane z naszą branżą, w tym roku w rankingu „Gazele Biznesu” znalazły się m.in. następujące firmy (podajemy województwami, w kolejności jak na portalu Puls Biznesu): Fabryka Papieru (Dąbrowica koło Jeleniej Góry), Zakład Produkcji Wyrobów Papierowych Dolpap (Chojnów), Wałbrzyskie Zakłady Graficzne Kalkomania, Wall Bydgoska Drukarnia Akcydensowa, Papiery Powlekane Pasaco (Solec Kujawski), Poligrafia Color-Print (Bydgoszcz), Druk-Intro (Inowrocław), Zakład Usług Poligraficznych Bartorex (Lubicz), Kujawskie Zakłady Poligraficzne Druk-Pak (Aleksandrów Kujawski), BASF Poligrafia Polska (Łódź), Agawa pl. (Tomaszów Maz.), Teich Poland (Kleszczów), Eurobox Polska (Ujazd), Scorpio (Łódź), Ariadna Fabryka Nici (Łódź), Emerson Polska (Piotrków Trybunalski), Drukarnia Offsetowa Borys (Kraków), Drukarnia Polska (Kraków), Legra (Kraków), Wall Kraków (Stanisławice), Drukarnia Grafkarton (Kraków), Delta Graphix (Tarnów), PPHU Kartonex (Andrychów), Primar-B (Kraków), Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka (Brzeźnica), Tetra Pak (Warszawa), Drukarnia nr 1 Przedsiębiorstwo Państwowe (Warszawa), UPM Kymmene (Warszawa), PPH Folpak (Mińsk Mazowiecki), Zakłady Graficzne Taurus (Halinów), Wydawnictwo Nowa Era (Warszawa), Wydawnictwo Wiedza i Praktyka (Warszawa), Zakład Flexodruku Drukpol (Nowy Dwór Maz.), Zakład Poligraficzny Waldemar Gnatowski (Ostrołęka), Cezex (Warszawa), Wydawnictwo Szkolne PWN (Warszawa), Warszawska Fabryka Farb Graficznych, Konica Minolta Business Solutions Polska (Warszawa), Drukpol Zakład Poligraficzny (Sulejówek), Print & Dis-play Polska (Warszawa), Sicpa Polska (Marki), Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (Warszawa), Wolff Trading (Warszawa), Grafikus – Systemy Graficzne (Warszawa), Brenntag Polska (Kędzierzyn-Koźle), Atrium Centrum Ploterowe (Opole), Prografix (Dębica), Yanko (Rzeszów), Białostockie Zakłady Graficzne, Druk Markuszewscy (Gdańsk), Opinion (Gliwice), Leviatan-Poligrafia (Bielsko-Biała), Drukarnia Dimograf (Bielsko-Biała), Ozgraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne, CGS-Drukarnia (Poznań), Grafmaj (Poznań), Zakład Poligraficzny GrafPoz (Przeźmierowo), Dom Wydawniczy Rebis (Poznań).


Ranking efektywnych firm
Międzynarodowa firma doradcza CII Group, specjalizująca się w podnoszeniu efektywności firm, opracowała ranking stu najefektywniejszych polskich przedsiębiorstw. Ranking, sporządzony po raz pierwszy dla rynku polskiego, opublikowano w grudniowym wydaniu „Businessman Magazine”. Zestawienie zostało oparte na analizie wyników finansowych w 2003 roku dwustu spośród pięciuset największych pod względem przychodów polskich firm. Miarą efektywności przyjętą w rankingu był wskaźnik zwrotu zaangażowanego kapitału (ROCE – Return on Capital Employed). W rankingu znalazły się zarówno firmy o przychodach rzędu 4–5 miliardów złotych, jak również firmy średnie, osiągające przychody rzędu 200–300 milionów złotych.
Jeśli chodzi o firmy związane z naszą branżą, w rankingu znalazły się: Fabryka Farb i Lakierów Śnież-ka SA (wskaźnik ROCE: 68,9%), Antalis Poland Sp. z o.o. (37,5%), Frantschach Świecie SA (33,3%), Brenntag Polska Sp. z o.o. (31,9%), Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA (22,8%), Arctic Paper Kostrzyn SA (19,3%).


Oświadczenie w sprawie targów Euro-Reklama 2005
W obliczu pojawiających się nieprawdziwych informacji na temat Międzynarodowych Targów Artykułów i Usług Euro-Reklama 2005, postanowiliśmy kilka z nich sprostować.
Dementujemy informację o rzekomym przeniesieniu targów dla branży reklamowej z Poznania do Warszawy, czy do jakiegokolwiek innego miejsca w Polsce. Edycja 2005 odbędzie się, jak zwykle, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w dniach od 19 do 22 kwietnia tego roku.
6 grudnia 2004 r. minął termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w targach i już teraz możemy wstępnie oszacować ilość wystawców oraz wielkość powierzchni, jaką zajmie Euro-Reklama 2005. Z nieukrywaną satysfakcją oceniamy, że frekwencja wystawców zostanie utrzymana na poziomie z roku 2004 (265 firm). Do tej pory zgłosili się praktycznie wszyscy najwięksi wystawcy dotychczasowych edycji targów reklamy w Poznaniu.
Jako mocno odbiegające od etyki biznesowej proszę traktować jakiekolwiek dane na temat targów przekazywane Państwu przez osoby nie upoważnione przez MTP. Pełne informacje uzyskają Państwo pod numerami telefonów (61) 869 24 19 i (61) 869 23 34.
Jednocześnie gorąco zapraszamy do udziału w targach Euro-Reklama 2005 wszystkich, dla których renoma, skuteczność, profesjonalizm i doświadczenie mają znaczenie nadrzędne.
Aktualności dotyczące targów dla branży reklamowej w Poznaniu znajdą Państwo także na stronie http://reklama.mtp.pl/
Z wyrazami szacunku
Zespół Organizacji Targów Euro-Reklama


Biznesowe spotkanie polskich drukarń z firmami francuskimi
W dniu 6 grudnia 2004 roku w warszawskim hotelu Novotel odbyło się całodzienne spotkanie biznesowe przedstawicieli trzynastu polskich drukarń z trzema firmami francuskimi: Graphique Conseil, Groupe Corlet Imprimerie i Typofilm. Przedstawiciele francuskich firm przyjechali do Polski na zaproszenie Polsko-Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, która wraz z Polską Izbą Druku była organizatorem tego spotkania. Spotkanie miało na celu znalezienie wśród polskich zakładów produkcyjnych partnerów handlowych dla firm francuskich. Dobór polskich zakładów poligraficznych spośród chętnych do wzięcia udziału w tym spotkaniu został dokonany na podstawie szczegółowych informacji przekazanych przez stronę francuską Polskiej Izbie Druku. Rozmowy były bardzo konkretne, trwały cały dzień, z przerwą na obiad. Spotkania odbywały się na zasadzie „każdy z każdym”. Strona polska zapewniła profesjonalnych tłumaczy dla wszystkich grup biorących udział w tym spotkaniu. Polskie drukarnie otrzymały konkretne zapytania ofertowe w celu skalkulowania ofert cenowych, które zostaną przekazane firmom francuskim. Obie strony spotkania były zadowolone z przeprowadzonych rozmów. Stronę francuską zaskoczył profesjonalizm polskich drukarzy i możliwości produkcyjne ich zakładów. Dzień zakończył się uroczystym wieczornym bankietem przygotowanym przez stronę francuską. Następnego dnia Francuzi odwiedzili trzy drukarnie warszawskie: Drukpol, Taurus i A-Z.
Organizatorom udało się uzyskać wsparcie finansowe organizacji spotkania (m.in. zakwaterowania w hotelu przedstawicieli firm spoza Warszawy) ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ze względu na duże zainteresowanie krajowych drukarń PID zamierza organizować podobne spotkania częściej.


Rabat dla poligrafów w KEI.pl
Portal poligraficzny http://druk.info.pl/ nawiązał współpracę z firmą KEI.pl – dostawcą usług internetowych. Firmy przedstawiające na stronach portalu swoją ofertę będą mogły skorzystać z 10% rabatu na usługi hostingowe świadczone przez KEI.pl.
Portal http://druk.info.pl/ działa od pięciu lat i pomaga firmom z branży poligraficznej w nawiązywaniu kontaktów handlowych i kooperacji. Służy temu tablica ogłoszeń, na której co miesiąc pojawia się ponad 300 nowych wpisów. Wiarygodność zapytań podwyższa system weryfikujący dane autora. Firmy mają także możliwość przedstawienia swojej oferty w katalogu.
KEI.pl działa na polskim rynku internetowym od 2000 roku i jest obecnie dostawcą najbardziej zaawansowanych usług serwerowych i hostingowych w Polsce, a zarazem jednym z największych dostawców usług internetowych. Na 60 serwerach obsługiwanych w Centrum Danych znajduje się kilkanaście tysięcy stron WWW. Oferuje rozwiązania dla przedsiębiorstw oraz osób aktywnie działających w sieci: dużą powierzchnię dyskową, nieograniczoną ilość kont pocztowych i bazy danych.


Avimex i Adast – rok sukcesów
Autoryzowany dealer Adasta, firma Avimex Sp. z o.o., sprzedaje nowe i używane maszyny poligraficzne Adast, jak również inne urządzenia dla przemysłu poligraficznego. Rok ubiegły był okresem reorganizacji Avimeksu, dokonano wielu zmian zmierzających w kierunku poprawienia obsługi i zapewnienia klientom jak największego komfortu przy zakupie i eksploatacji maszyn marki Adast. Korzystając z doświadczeń ubiegłych lat skoncentrowano się na wdrożeniu nowych, profesjonalnych form sprzedaży. Klient ma zagwarantowaną kompleksową obsługę, począwszy od produktu taniego i dobrej jakości, uzyskania atrakcyjnego, niskooprocentowanego finansowania, poprzez odkupienie używanej maszyny, sprawnie przeprowadzoną dostawę, a skończywszy na profesjonalnym autoryzowanym serwisie, szybkiej dostawie części zamiennych i doradztwie technicznym.
Maszyny używane, bardzo często odkupywane w rozliczeniu przy dostawie nowych urządzeń, Avimex oferuje na rynku wtórnym po wnikliwych przeglądach technicznych, gwarantując ich dobry stan techniczny i poprawność działania.
Reorganizacja Avimeksu, kompleksowa obsługa, elastyczność i dobre warunki sprzedaży z pewnością przyczyniły się w dużym stopniu do trzykrotnego wzrostu sprzedaży – w ciągu ostatnich pięciu miesięcy 2004 roku firma dostarczyła 43 nowe i 44 używane zespoły drukujące (w związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków UE część zainteresowanych klientów odłożyła planowany zakup maszyn na koniec pierwszego kwartału 2005 roku). Tak dobry wynik został osiągnięty również dzięki bardzo dobrej współpracy z producentem czeskich maszyn, firmą Adast a.s. Adamov – firma Avimex po raz kolejny potwierdziła swoją wiarygodność i uzyskała tytuł zaufanego partnera realizującego wszystkie warunki umowy dealerskiej.
Niewątpliwie w dużym stopniu na zwiększenie sprzedaży wpłynęło wprowadzenie przez producenta nowego modelu Adast z serii 707, zwiększenie jakości i precyzji wykonania maszyn oraz ich pełne zautomatyzowanie.
Avimex koncentrował się na formach bezpośredniego docierania do klientów, nie tylko poprzez pisma branżowe, reklamę na targach Taropak 2004, ale również poprzez zorganizowanie Dni Otwartych. Firma jako pierwsza w Polsce zaprezentowała nowy model maszyny Adast z serii 707. Zrezygnowano z popularnych zbiorowych pokazów maszyn, zastępując je indywidualnymi prezentacjami, co zostało bardzo dobrze przyjęte przez zwiedzających – w okresie czternastu dni firmę odwiedziło firmę ponad 260 klientów z całego kraju. Każdy mógł dokładnie obejrzeć maszynę. Istniała także możliwość uzyskania wydruków próbnych z dostarczonych przez klienta form drukowych. Bardzo duże zainteresowanie sprawiło, że prezentacje maszyny zostały przedłużone o dwa tygodnie – do końca września.
Za osiągnięcia w sprzedaży i sposób promowania marki firma Avimex otrzymała od dyrekcji firmy Adast a.s. oficjalne pismo z wyrazami uznania, podziękowania za rzetelną realizację zamówień w 2004 roku oraz wyróżnienie i tytuł jednego z najlepszych dealerów na świecie, jak również miano przodującego dealera na rynku polskim.
Jednym z większych sukcesów Avimeksu była dostawa w grudniu ubiegłego roku dwóch maszyn do drukarni MuruGumbel – jedna z nich to pierwsza w Polsce pięciokolorowa maszyna Adast 557 nowej generacji, z systemem zdalnego sterowania Adacontrol 2, współpracująca z systemem CtP. Osiągnięciem była także dokonana w ciągu ostatnich czterech miesięcy dostawa do drukarni Invest Druk dwóch nowych czterokolorowych maszyn Adast 745 i najnowszego modelu Adast 747.
Pierwszy kwartał 2005 zapowiada się równie obiecująco. Firma podpisała kontrakty na 33 zespoły drukujące – maszyny znajdują się obecnie na linii montażowej.


Nowy prezes zarządu Poligrafii SA
Jacek Kobyliński objął stanowisko prezesa zarządu firmy Poligrafia SA. Zastąpił Alexandra L. Walkera, który kierował Poligrafią od stycznia 2003.
Jacek Kobyliński rozpoczął pracę w Poligrafii we wrześniu 2002 jako dyrektor sprzedaży i marketingu. W listopadzie 2002 roku wszedł w skład zarządu spółki. Po ogłoszeniu jego nominacji Alex Walker powiedział: „Od kiedy dwa lata temu zostałem prezesem, moim celem był szybki rozwój spółki i wejście na rynek międzynarodowy, jak również rozwój krajowego zespołu kierowniczego prowadzącego firmę. Z dużą przyjemnością złożyłem radzie nadzorczej raport, że cel został osiągnięty, co potwierdza dobry wynik finansowy firmy w tym roku”.
Alex Walker, obywatel brytyjski, ma duże doświadczenie wyniesione z pracy w branży, między innymi w RR Donnelley. Początkowo pracował dla Poligrafii jako konsultant. Kiedy został prezesem zarządu firmy, została ona ukierunkowana na obsługę klienta. Jednym z celów Alexa Walkera było również powiększenie bazy klientów. Jacek Kobyliński powiedział: „Alex pomógł nam wprowadzić międzynarodowe standardy obsługi klienta. W obecnych czasach większość firm ma podobne maszyny, różnić je może tylko sposób obsługi klienta i solidność w dostarczaniu produktu wysokiej jakości, przy zachowaniu konkurencyjnej ceny. Zamierzam dalej prowadzić tę politykę kierując Poligrafią”. Alex Walker dodał: „Od mojego przybycia eksport
Poligrafii wzrósł od zera do około 8%. Myślę, że ta międzynarodowa akceptacja naszych produktów i usług najdobitniej obrazuje, co osiągnęliśmy”. Alex Walker pozostanie konsultantem firmy podczas krótkiego okresu przejściowego.


Zmiany w Stora Enso Polska
Z dniem 1 stycznia 2005 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora zarządzającego Stora Enso Polska Sp. z o.o. Stanowisko objął Piotr Kuzebski, od 2001 roku dyrektor sprzedaży w Stora Enso Polska. Dotychczasowy dyrektor zarządzający, Henrik Stjernvall, po siedmiu latach pobytu w Polsce został dyrektorem zarządzającym w Stora Enso Austria.


Grupa Poligrafia drukuje „Twój Styl”
W dniu 6 grudnia ub.r. Grupa Poligrafia i Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp.K. podpisały długoterminowy kontrakt na drukowanie miesięcznika „Twój Styl”, jednego z najbardziej znanych na rynku luksusowych miesięczników kobiecych. Trzyletni kontrakt będzie realizowany w dwóch zakładach Poligrafii: w Kielcach (Poligrafia SA) i Starachowicach (Poligrafia-Bis Sp. z o.o.). Zarząd Poligrafii szacuje, że wysokość przychodów ze sprzedaży uzyskanych w okresie obowiązywania tej umowy będzie kształtować się na poziomie 35–40 mln zł, w zależności od wielkości nakładu i objętości egzemplarzy.
Grupa Poligrafia to jedna z największych firm poligraficznych na polskim rynku. Zatrudnia ponad 500 pracowników. Produkuje luksusowe czasopisma, katalogi oraz ulotki reklamowe dla ważnych klientów w Polsce i Europie. Spółka zapewnia obsługę klienta, kontrolę jakości i nadzór nad produkcją przez 24 godziny na dobę.


CCL Label otwiera fabrykę w Polsce
Firma CCL Label A/S, jeden z czołowych dostawców etykiet dla przemysłu farmaceutycznego na rynku europejskim, otworzyła nową fabrykę etykiet w Polsce (Poznań). Fabryka ma zaspokoić przewidy-wany wzrost popytu na etykiety składane ze strony wschodnioeuropejskiego przemysłu farmaceutycznego.
Fabryka rozpocznie produkcję w tym roku. Będzie zajmować powierzchnię 3000 m2, z możliwością dwukrotnego powiększenia. Wartość inwestycji szacuje się na wiele milionów euro. Produkcja będzie przebiegać zgodnie z wysokimi wymaganiami ujętymi w dobrej praktyce produkcyjnej (Good Manufacturing Practices) przemysłu farmaceutycznego, jak ma to miejsce w innych fabrykach firmy – Randers i Brondby pod Kopenhagą. Fabryka będzie wyposażona w najnowocześniejsze maszyny drukujące i wysoko zaawansowane maszyny do obróbki końcowej. CCL Label korzysta z różnych technik drukowania – z offsetu, fleksografii, sitodruku. W fabryce będą produkowane tradycyjne etykiety, etykiety składane i pewna ilość specjalnych etykiet na produkty farmaceutyczne.
Firma będzie zaopatrywać w produkty klientów z branży farmaceutycznej w Polsce, Czechach, na Węgrzech oraz w krajach bałtyckich. Według Ole Gade, dyrektora ds. sprzedaży i marketingu CCL Label A/S, jest to posunięcie strategiczne – inwestycji dokonuje się w oparciu o przewidywany wzrost popytu na rynku wschodnioeuropejskim. Jednocześnie zostanie podniesiony poziom usług dla dotychczasowych klientów.
Budowa fabryki w Polsce rozpoczęła się tuż po ukończeniu rozbudowy i gruntownych prac renowacyjnych w fabryce CCL Label w Brondby.
CCL Label A/S jest znanym dostawcą systemów etykiet dla europejskiego przemysłu farmaceutycznego. Oferta produktów firmy obejmuje etykiety jedno- i dwuwarstwowe, etykiety składane, ulotki-wkładki oraz rozwiązania dostosowane indywidualnie do potrzeb klienta. Systemy etykiet są rozprowadzane w całej Europie za pośrednictwem własnej sieci sprzedaży.
CCL Label A/S posiada już zakłady produkcyjne w Danii, Wielkiej Brytanii, Francji. CCL Label A/S powstała w wyniku połączenia Avery Etiketsystemer A/S i IWACO A/S. CCL Label A/S odpowiada za działania CCL Label Inc. związane z dostarczaniem etykiet dla europejskiego przemysłu farmaceutycznego. CCL Label Inc. zatrudnia 2 tys. osób na całym świecie i wykazuje roczne obroty rzędu około 500 milionów euro.


Rohm and Haas w Turcji
Firma Rohm and Haas, producent specjalistycznych materiałów chemicznych, otworzyła swój nowy oddział w tureckiej miejscowości Gebze położonej 50 km od Stambułu. Rohm and Hass Kimyasal Urunler Vagitim ve Ticaret A.S. będzie biurem marketingu i sprzedaży obsługującym zakłady wytwarzające m.in.: farby, powłoki, kleje, papier lub włókniny. Pracownicy biura zajmą się dostarczaniem produktów oraz rozwiązaniami usługowymi dostosowanymi do potrzeb rynku tureckiego oraz krajów położonych na terenie Bliskiego Wschodu i Azji Centralnej. Andrew Trapani, dyrektor generalny nowego oddziału, powiedział: „Jesteśmy niezwykle zadowoleni z naszej obecności w Turcji. Kraj ten będzie wkrótce jednym z najszybciej rozwijających się rynków. Będąc na miejscu, bliżej naszych klientów, będziemy w stanie lepiej reagować na ich potrzeby i znacznie efektywniej wspomagać ich rozwój”.


Tanie i szybkie kolorowe skanowanie
Colortrac SmartLF to wysokiej jakości kolorowy skaner umożliwiający skanowanie dokumentów o szerokości 44" (111,8 cm) i nieograniczonej długości. Skaner pracuje w trzech trybach: kolorowym (24 bity), skali szarości (8 bitów) oraz czarno-białym (1 bit). Urządzenie skanuje w rozdzielczości optycznej 400 dpi, a interpolowanej – nawet 2400 dpi. Rozdzielczość można ustalić samodzielnie z dokładnością do 1 dpi z przedziału 100–2400 dpi. Prędkość, jaką osiąga skaner, wynosi 25,6 cm/s w trybie szarości i 1,07–4,26 cm/s w trybie kolorowym (w zależności od modelu). Tak szybkie skanowanie nie ma wpływu na dokładność – kształtuje się ona na poziomie najbardziej zaawansowanych skanerów: +/–0,1% (+/–piksel).
SmartLF jest wyposażony w wyświetlacz LCD pełniący rolę panelu kontrolnego. Interface umożliwia skanowanie do pliku, do kopii lub e-maila za pomocą jednego dotknięcia. Dołączone bogate oprogramowanie obsługuje formaty: WIA, TIFF, JPEG, PDF. Skaner może być także obsłużony przez profesjonalny software: ScanWorks, CopySmart, Preditor, ISIS. Urządzenie podłącza się do komputera za pomocą złącza USB 2.
Skaner jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Oprócz właściwości, które już wymieniono, warto wspomnieć o instalowaniu plug&play, prostym czyszczeniu, natychmiastowej gotowości do pracy po włączeniu, autokalibracji.
Colortrac SmartLF doskonale nadaje się do skanowania map, grafik wielkoformatowych, rysunków technicznych, itd. Przyda się w biurach, punktach usługowych, urzędach, szkołach, studiach projektowych, studiach graficznych.
Skaner oferuje Atrium Centrum Ploterowe.


Skaner do filmów Epsona
W listopadzie zeszłego roku firma Epson wprowadziła na rynek skaner do filmów małoobrazkowych (35 mm) i średnioformatowych – F-3200. Urządzenie umożliwia przekształcanie posiadanych zbiorów negatywów, diapozytywów i przeglądówek w postać cyfrową, z zachowaniem najwyższej jakości. Skanuje z rozdzielczością do 3200 dpi.
W trakcie skanowania można przywrócić filmom i zdjęciom pierwotny wygląd za pomocą naciśnięcia przycisku: wydajne oprogramowanie do usuwania pyłków i zarysowań Silverfast Ai 6 zadba o to, by niepotrzebna była dodatkowa, późniejsza obróbka. Oprogramowanie Scan Software służy do wygodnego skanowania pakietów filmów.
Skaner Epson F-3200 jest wyposażony w wyświetlacz LCD, na którym widoczny jest skanowany obraz. Obrazy i filmy mogą być zapisywane bezpośrednio na karcie pamięci lub drukowane na drukarkach fotograficznych Epson. Skaner jest przystosowany do pracy z komputerami PC i Mac. Ma złącza USB 2.0 Hi-Speed lub IEEE1394 (Firewire).


Partners Studio z Kielc kupiło :Xcalibur VLF Agfy
W grudniu ub.r. Agfa poinformowała o sprzedaży systemu :Xcalibur VLF spółce Partners Studio z Kielc. Jest to kolejna inwestycja kieleckiego studia poligraficznego w wysokiej jakości nowoczesny sprzęt firmy Agfa. Współpraca obu firm trwa już piętnaście lat. Decyzję o zakupie nowego systemu CtP od firmy Agfa Partners Studio tłumaczy dotychczasowymi inwestycjami: firma posiadała już znaczny fragment systemu :Apogee seria 3, system CtP w formacie B1 – :Xcalibur 45, oraz naświetlarkę do filmu :Avantra 30. Brakowało jej możliwości obsługiwania formatów VLF, a znaczną część produkcji Partners Studio stanowią właśnie płyty formatu VLF (ponad B1). Zakupiony system :Xcalibur VLF zastąpił używany dotychczas :Xcalibur 45.
Dzięki zakupowi nowego urządzenia produkcja płyt offsetowych w Partner Studio ulegnie podwojeniu. Spółka jest jedyną w Polsce naświetlarnią usługową oferującą naświetlanie płyt CtP w formacie VLF. Jej nową ofertą zainteresowały się firmy z różnych regionów kraju, które nie miały dotąd możliwości naświetlania płyt w większym formacie.


Promocja Epsona
Od 1 grudnia 2004 r. do 30 marca 2005 r. trwa promocja kolorowych drukarek laserowych Epsona, zorganizowana pod hasłem „Epson AcuLaser – do 22 000 stron za darmo”. Każdy klient, który kupi drukarkę z rodziny AcuLaser C900, AcuLaser C1900, AcuLaser C3000, AcuLaser C9100, otrzyma dodatkowo czarny toner gratis. W modelu C9100 toner startowy starcza na 7,5 tys. stron czarno-białych. Dodatkowy toner pozwoli na zadrukowanie dodatkowych 15 tysięcy stron, co w sumie daje 22 tysięcy stron A4 przy 5% zadruku. W drukarkach serii 900/1900 i 3000 toner startowy starcza na 1500 stron. Dodatkowy toner pozwoli zadrukować kolejne 4500 stron.


Nowe drukarki HP z serii Designjet
Od początku stycznia Hewlett-Packard sprzedaje drukarki z nowej serii HP Designjet 4000. Seria ta rozszerza ofertę drukarek biurowych i technicznych HP Designjet i nadaje się zwłaszcza do drukowania rysunków technicznych, grafiki, map, wizualizacji i prezentacji.
Nowa technologia zastosowana w systemie drukowania tych drukarek pozwala drukować dokumenty, zarówno kolorowe, jak i czarno-białe, dwukrotnie szybciej niż w przypadku poprzednich wielkoformatowych drukarek HP. W trybie szybkim (Fast Mode) wydrukowanie dokumentu w formacie A1/D trwa 25 sekund, a stu arkuszy w tym formacie – godzinę.
Drukarki z serii HP Designjet zaprojektowano pod kątem wymagań takich dziedzin, jak architektura, inżynieria, budownictwo, wspomagane komputerowo projektowanie urządzeń mechanicznych (MCAD) i systemy informacji przestrzennej (GIS), które wymagają precyzyjnie nakreślonych linii, doskonałej jakości wydruków oraz szybkiego, automatycznego druku.
Technologia podwójnego pasa zadruku HP (Double Swatch) podwaja w głowicy liczbę dysz, które są ułożone na przemian w dwóch rzędach. Dzięki takiemu ułożeniu urządzenie zadrukowuje dwie ścieżki w jednym przejściu głowicy, co przyspiesza drukowanie. Dlatego też drukarki z tej serii są doskonałym rozwiązaniem dla użytkowników wykonujących prace w krótkich terminach.
W wyniku wprowadzenia udoskonaleń w systemie drukowania oraz zastosowania profesjonalnych technologii zarządzania kolorami HP, drukarki HP Designjet 4000 zapewniają wysokiej jakości wydruki o możliwych do przewidzenia kolorach. Mogą one drukować z maksymalną rozdzielczością 2400 dpi i pozwalają uzyskać precyzyjne linie wydrukowane z dokładnością do 0,1%.
Aby zapewnić doskonałą spójność kolorów i pełną zgodność między kolorami na ekranie i drukarce, w drukarkach tych wykorzystano zestaw technologii HP Professional Color, w tym technologię Closed Loop Color (CLC – cykl kalibracji koloru), kalibrację kolorów w skali Pantone, emulację druku offsetowego, technologię HP CMYK Plus, kompensację wpływu temperatury (K Point compensation) oraz sRGB, AdobeRGB, TIFF i JPEG z wbudowanymi profilami ICC.
Z myślą o współpracy z drukarkami HP Designjet 4000 zaprojektowano nowe wkłady atramentowe HP nr 90 w dwóch rozmiarach. Dostępny jest atrament w czterech kolorach, w tym w kolorze czarnym.


Nowe drukarki Nashuatec
Nowe drukarki laserowe Nashuatec – P7431c i P7431cn – umożliwiają drukowanie dokumentów monochromatycznych z szybkością 31 stron na minutę, kolorowych – 8 stron na minutę. P7431c to ekonomiczna wersja drukarki, wyposażona w kontroler GDI, a P7431cn to drukarka sieciowa dla profesjonalistów wykorzystujących PostScript, RPCS oraz PCL.
Urządzenia drukują z rozdzielczością 1200 dpi, zarówno w czerni, jak i w kolorze. Wersja P7431cn obsługuje sterowniki RPCS, PCL5c i Adobe PostScript 3. PDF Direct Print znacznie przyśpiesza drukowanie dokumentów PDF. Wyposażone w kartę sieciową Ethernet i port USB 2.0 drukarki pracują w różnych środowiskach – m.in. Windows, Macintosh, Novell i UNIX.
Drukarkę Nashuatec P7431cn można dodatkowo wyposażyć w porty komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi lub Bluetooth. Istnieje też możliwość kalibracji według standardu Pantone lub Euroscale. Drukarka może być opcjonalnie wyposażona w moduł druku dwustronnego i dodatkowe kasety na papier. W pakiecie znajduje się m.in. oprogramowanie umożliwiające zdalne zarządzanie i kontrolę nad wszystkimi sieciowymi urządzeniami. Dzięki zastosowanej pamięci – do 384MB i możliwości zainstalowania dysku twardego 6GB, uzyskuje się dostęp do funkcji wydruku próbnego, wydruku poufnego oraz kodów użytkownika.
Nashuatec P7431c korzysta – dzięki językowi GDI – z pełnej mocy procesora komputera. Jest wyposażona w port USB oraz 64 MB pamięci.
Urządzenia sprzedaje firma Euroimpex SA, od 1997 roku wyłączny autoryzowany dystrybutor Nashuatec w Polsce.


Pełnokolorowa drukarka ink-jet firmy Riso
Firma Riso, znany dobrze na naszym rynku producent urządzeń drukujących w technice risografii, z początkiem tego roku wprowadza na rynek swoją pierwszą pełnokolorową drukarkę drukującą w technologii ink-jet. Drukarka HC 5000 została opracowana z myślą o niedrogim, szybkim druku pełnokolorowym. Drukuje z prędkością do 105 stron kolorowych na minutę. W funkcji druku dwustronnego „bez końca” drukuje 74 kolorowe strony na minutę. Rozdzielczość wynosi 600 dpi w trybie normalnym i 900 dpi w trybie zwiększonej rozdzielczości. Jak informuje producent, koszt wydrukowania jednej strony pełnokolorowej wynosi 0,025 euro, a koszt strony czarno-białej – 0,01 euro.
Drukarka HC 5000 pozwala wydrukować w ciągu miesiąca od 20 000 do 250 000 stron. Może więc być wykorzystywana do drukowania ulotek, instrukcji obsługi, podręczników. Zadrukowuje papier o gramaturze od 46 do 157 g/m2, w formacie od A6 do A3+. Drukarka może być dodatkowo wyposażona w wielofunkcyjne urządzenie do obróbki wykończeniowej: szycia, dziurkowania i złamywania (złam ołtarzykowy, złamy zawijane, złam Z).


Nowa drukarka ink-jet Videojet
Firma Videojet Technologies Inc. przedstawiła nową drukarkę atramentową Marsh 8000 drukującą pismo dużych rozmiarów. Jest to modułowe urządzenie drukujące pismo i kody kreskowe o dużej rozdzielczości (150×300 dpi) na pojemnikach transportowych i pudłach z tektury falistej. System może pracować z prędkością do 61 metrów na minutę. Intuicyjny barwny ekran dotykowy ułatwia obsługę i umieszczanie znaków graficznych bez potrzeby zmian konfiguracji oprogramowania. Sterownik jest umieszczony w obudowie IP-54 (NEMA 12) ze stali nierdzewnej z opcjonalnym zestawem IP65 (NEMA 4x). Aby umożliwić komunikację z sieciami zbiorowymi i innymi urządzeniami wyposażono drukarkę Marsh 8000 w łącza Ethernet i RS-232. Głowice drukujące są dostosowane do użycia serii 2000 tuszy Videojet, które pozwalają na zadrukowywanie różnych podłoży z wysoką jakością. Tusze z serii 2000 są obecnie dostępne w kolorach czarnym, czerwonym, zielonym i niebieskim.
Wszystkie produkty Videojet są objęte specjalnym programem, który gwarantuje pełne wsparcie techniczne, takie jak: pomoc ekspertów, szkolenie operatorów oraz serwis.


Nowy czarno-biały Xerox Phaser
Firma Xerox Polska wprowadziła do sprzedaży nową laserową drukarkę monochromatyczną klasy podstawowej: Phaser 3116. Produkt został zaprojektowany z myślą o osobach poszukujących dobrej drukarki do użytku osobistego w atrakcyjnej cenie. Jak zapewnia dystrybutor, Phaser 3116, pracujący z prędkością 14 stron na minutę, gwarantuje niskie koszty eksploatacji. To drukarka o niewielkich rozmiarach. W porównaniu z innymi produktami w tym samym przedziale cenowym Phaser 3116 osiąga wysoką wydajność. Czas wydruku pierwszej strony wynosi 12 sekund. Drukarka ma też większą pojemność wejściową i wysoką wydajność tonera. Jest znakomitym rozwiązaniem dla małych firm i użytkowników domowych, gdzie kluczowe znaczenie mają łatwość użycia, produktywność i niskie koszty eksploatacji.
Phaser 3116 drukuje z rzeczywistą rozdzielczością 600 dpi. Ma potężny procesor 150 MHz, 8 Mb pamięci oraz standardową obsługę wielu platform. Zasobnik wejściowy może pomieścić 250 arkuszy. Kaseta z tonerem o wydajności 15 000 stron zmniejsza liczbę czasochłonnych interwencji operatora.
Drukarka Phaser 3116 jest dostępna w sieci sklepów PC Link oraz u autoryzowanych partnerów Xerox Polska.


Nowe urządzenia wielofunkcyjne firmy Xerox
Firma Xerox Polska wprowadziła do sprzedaży nowe urządzenia wielofunkcyjne z linii WorkCentre i WorkCentre Pro. Zaawansowane systemy WorkCentre Pro 123 i 128, drukujące z szybkością odpowiednio 23 i 28 stron na minutę, zapewniają także kopiowanie, skanowanie, faksowanie, pocztę elektroniczną i obsługę mediów. Nowe systemy umożliwiają znaczną redukcję kosztów zużywanych materiałów eksploatacyjnych i kosztów utrzymania w stosunku do pojedynczych urządzeń. WorkCentre M123 i M128 kopiują, drukują i mogą być wyposażone w opcjonalny faks. Dla firm, które potrzebują jedynie kopiarki, wprowadzono do sprzedaży nowe kopiarki cyfrowe CopyCentre C123 i C128.
Urządzenie WorkCentre Pro skanuje do poczty elektronicznej, komputera PC, sieci lub faksu internetowego, umożliwiając użytkownikom bezproblemowe poruszanie się w świecie dokumentów papierowych i elektronicznych. Opcjonalne oprogramowanie Xerox przekształca zeskanowane dokumenty do dowolnego formatu oraz rozsyła je i kieruje tam, gdzie są potrzebne. Nowe modele urządzeń standardowo drukują z rozdzielczością 1200×1200 dpi. Zastosowano w nich chroniony patentem toner Emulsion Aggregate (EA), charakteryzujący się standaryzowaną wielkością i kształtem cząsteczek, dzięki czemu wydruki graficzne są bardziej ostre, zaś tekst o małej wielkości czcionki – lepiej czytelny. Urządzenia są wyposażone w twardy dysk o pojemności 20 GB i fonty Adobe Postscript 3. Najwyższa gramatura papieru, który można wykorzystywać w pracy z WorkCentre i Work Centre Pro, to 200 g/m2.
Urządzenia mają funkcję Print-to-Mailbox (druk do skrzynki pocztowej) umożliwiającą zapisanie i przechowywanie zadania druku, z możliwością wydruku wtedy, kiedy jest to potrzebne. Ułatwieniem są inteligentne podajniki papieru, które automatycznie wykrywają rozmiar papieru. Zestaw standardowych i opcjonalnych funkcji bezpieczeństwa ułatwia przedsiębiorstwom ochronę poufnych informacji. Image Overwrite Protection usuwa dane z twardego dysku po ukończeniu zadania. Funkcja uwierzytelniania sieciowego ogranicza dostęp do skanowania, poczty elektronicznej i serwera faksów. Dodatkowo funkcje Secure Print i Secure Fax wstrzymują wykonanie zadań aż do chwili, gdy na ich wykonanie zezwoli upoważniony użytkownik.


Prezentacja produktów Panasonic Solution Business
W dniu 11 stycznia br. w siedzibie firmy Panasonic Polska Sp. z o.o. w Warszawie zaprezentowano produkty działu Panasonic Solution Business, oferującego kompletne, zaawansowane technicznie rozwiązania tworzone dla biznesu. Prezentacja była okazją do bezpośredniego zapoznania się z możliwościami wykorzystania najnowszych technologii w nowoczesnym biurze i nowoczesnej sali konferencyjnej.
Jeśli chodzi o wyposażenie sali konferencyjnej, Panasonic oferuje zarówno projektory w technologii LCD, jak i DLP. Gama oferowanych modeli pozwala na dobranie urządzenia do wielkości sali i ekranu oraz wybór odpowiedniej jasności (od 1200 ANSI lumenów do ponad 12 000). Wszystkie projektory mają funkcję Direct Power Off, która zapobiega uszkodzeniu lampy projektora poprzez podtrzymywanie chłodzenia po odłączeniu zasilania bezpośrednio po zakończeniu prezentacji, a także w przypadku spadku napięcia. Panasonic jest pierwszą marką na rynku, która oferuje projektory z tą funkcją. W modelach PT-LB10NTE oraz PT-L735NTE dostępna jest funkcja bezprzewodowego przesyłania danych (Wireless). Projektor PT-LB10NTE ma unikatową możliwość transmisji obrazu z czterech komputerów jednocześnie. Wśród projektorów DLP unikalnym rozwiązaniem jest sposób chłodzenia cieczą, pozwalający na doskonałe funkcjonowanie projektora w zakurzonych lub zadymionych pomieszczeniach. Funkcja dwulampowego źródła światła BriteOptic umożliwia pracę urządzenia w trybie ciągłym, bez konieczności wyłączania w celu wymiany lampy.
Największym ekranem plazmowym firmy Panasonic, dostępnym również w Polsce, jest 65-calowy model TH-65PHD7EX o wysokiej rozdzielczości: 1366×768 (technologia HD) i kontraście 3000:1. Zaawansowane technologie firmy Panasonic, m.in. MACH Panel, MPD Noise Reduction, 3D Colour Management System gwarantują wysoką jakość obrazu i wierne odwzorowanie kolorów. Funkcja wyświetlania dwóch różnych obrazów naraz, możliwość czterokrotnego powiększania wybranych fragmentów, ustawienia ekranu w pionie lub w poziomie, zestawienia paneli w jeden większy ekran, podłączania peryferyjnych urządzeń, a także wygodne funkcje wygaszacza ekranu pozwalają dostosować ustawienia do potrzeb prezentacji. Dzięki dostawce w formie panelu dotykowego możliwe jest pisanie bezpośrednio na ekranie.
Panaboard UB-5315 i UB-5815 to tablice suchościeralne, dzięki którym można wydrukować wszystko, co się na nich zapisze. Wbudowana drukarka, możliwość podłączenia do PC (złącze USB) oraz odpowiednie oprogramowanie do zarządzania dokumentami redukują czas do minimum. Notatki ze spotkania mogą być szybko zapisane w pliku lub wydrukowane w dowolnym momencie.
Na nowoczesne biuro składają się urządzenia, które wspomagają pracę, poprawiają jej komfort, pozwalają zmniejszyć koszty eksploatacyjne i nie zajmują wiele miejsca. WORKiO DP-1520P jest urządzeniem wielofunkcyjnym o niewielkich rozmiarach, łączącym funkcje kopiarki i drukarki, obniżającym koszty przepływu dokumentów w biurze. Kompaktowe, pozbawione wystających tac pojemników, może być umieszczone nawet na brzegu biurka. Kopiarka zwiększa wydajność pracy dzięki funkcjom podwójnego naświetlania, kopiowania 2 na 1, cyfrowego SkyShot i obracania obrazu. Dzięki standardowemu interfejsowi Ethernet 10/100 urządzenie to może służyć jako drukarka sieciowa. Szybka, wysokiej jakości drukarka laserowa, drukująca dokumenty w formacie do A3, utrzymuje jakość wydruku 1200×600 dpi. Program Status Monitor pozwala na sprawdzenie aktualnego stanu WORKiO z każdego stanowiska komputerowego. Zgodnie ze standardem Energy-Star WORKiO wyposażone jest w funkcje mające na celu obniżenie kosztów użytkowania (TCO). W stanie uśpienia pobór prądu spada praktycznie do zera. WORKiO DP-1520P ma certyfikat „5 gwiazdek Exceptional” przyznany przez laboratorium Bertl.
Model WORKiO DP-1820E to urządzenie wielofunkcyjne standardowo wyposażone w funkcję kopiowania/drukowania dwustronnego. Konstrukcja ta jest laureatem nagrody Bertl’s Best 2004 dla najlepszego mono-chromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego spośród pracujących z prędkością 15–19 kopii na minutę.
Drukarki laserowe Panasonic KX-P7305, KX-P7310 łączą profesjonalną, wysoką jakość laserowego wydruku z dużą wydajnością 18 stron na minutę i rozdzielczością 1200×600 dpi. Oszczędne zużycie energii, tryb obniżający zużycie tonera, dupleks w standardzie, system 2UP/4UP zapewniają znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych drukarek. KX-P7310 to model z kartą sieciową, przystosowany dodatkowo do pracy w sieci Ethernet 10/100BaseT/TX.
Hybrydowe centrale telefoniczne IP PBX KX-TDA15/30/100/200 są rodziną produktów ukierunkowanych na pracę w sieci. Są one zaprojektowane do współpracy z telefonią internetową IP oraz systemami Call-Centre. Zapewniają zaawansowane rozwiązania telekomunikacyjne, wydajną i elastyczną komunikację, mobilność bezprzewodowego systemu DECT, usługi głosowe i sieciowe Voice-Over-IP oraz łatwą integrację z komputerem osobistym poprzez złącze USB.
Telefaks na papier zwykły KX-FC243, wyposażony w dodatkową słuchawkę DECT z serii o podwyższonym standardzie KX-TCD500, może współpracować z pięcioma dodatkowymi słuchawkami DECT łącząc urządzenia bazowe w jeden system telekomunikacyjny. Umożliwia także rozmowę interkomową pomiędzy słuchawkami oraz słuchawką i telefaksem. Automatycznie przenoszone są wszystkie funkcje dostępne w modelu słuchawki KX-TCD500. Przycisk nawigacyjny ułatwia dostęp do funkcji telefaksu oraz książki telefonicznej, którą można ustawić zarówno w telefaksie, jak i w samej słuchawce. Dwukierunkowy cyfrowy system głośno mówiący oraz elektroniczna regulacja głośności, głośnika i dzwonka umożliwiają komfortowe korzystanie z urządzenia. Prędkość modemu jest dobierana automatycznie, a jej maksymalna wartość wynosi 14 400 bitów/s. Komunikaty pojawiające się na dwuliniowym wyświetlaczu LCD oraz wydruki są w języku polskim, podobnie jak opisy na obudowie.
System biometrycznej kontroli dostępu Panasonic BM-ET300 (identyfikacja tęczówki oka) dzięki unikalnej technologii zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Rozwiązanie przeznaczone jest do kontroli dostępu do pomieszczeń wymagających najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jak sejfy, serwerownie czy tajne kancelarie. Systemy te mogą być również wykorzystywane jako narzędzie kontroli dostępu do zasobów komputera i sieci informatycznych.
Panasonic to marka handlowa koncernu Matsushita Electric Industrial, Co Ltd. (MEI) z Osaki, który jest jednym z największych na świecie producentów sprzętu elektronicznego (31 miejsce na liście największych przedsiębiorstw na świecie pod względem przychodów). Koncern powstał w 1918 roku. Panasonic Polska Sp. z o.o. funkcjonuje jako przedstawicielstwo handlowe koncernu od maja 1993 roku.


Technologia Xerox w telefonach komórkowych
Naukowcy z Xerox Research Centre Europe (XRCE) opracowali technologię przetwarzania dokumentów, która umożliwi przekształcenie telefonów komórkowych w przenośne skanery dokumentów, a w ostatecznym efekcie, w przenośne urządzenia do przetwarzania dokumentów. Oprogramowanie powstało z wykorzystaniem osiągnięć i usprawnień w zakresie rozpoznawania dokumentów za pomocą cyfrowych aparatów fotograficznych.
Potencjalne zastosowania biznesowe tej technologii są bardzo różnorodne. Oprogramowanie może zrewolucjonizować pracę osób zatrudnionych w terenie. Aplikacja umożliwi im natychmiastowe zbieranie i przesyłanie informacji np. z imprez targowych, prezentacji, spotkań z klientami, ekranów projekcyjnych, tablic do prezentacji itd.
„Musieliśmy zaczekać, aż technologia telefonów komórkowych rozwinie się na tyle, by wbudowane aparaty cyfrowe dysponowały wystarczająco wysoką rozdzielczością” – wyjaśnia Chris Dance, specjalista ds. przetwarzania obrazów w XRCE. „Stało się to dopiero w zeszłym roku, wraz z pojawieniem się telefonów z aparatami o matrycy powyżej megapiksela”. Oprogramowanie do przetwarzania dokumentów za pomocą aparatu cyfrowego wbudowanego w telefon komórkowy działa w czterech podstawowych etapach. Pierwszy krok polega na przechwyceniu obrazu, następnie usuwane są jego zniekształcenia. Trzeci krok to konwersja obrazu do postaci czarno-białej, czyli takiej, jaką mają konwencjonalne wydruki. Obejmuje to usunięcie wszelkich cieni i odbić, jakie może zawierać obraz. W przypadku tekstów kolorowych lub pisanych ręcznie (na przykład na typowej tablicy suchościeralnej) mają zastosowanie techniki dopasowania nasycenia barwy i balansu bieli. Na koniec obraz jest kompresowany do objętości około jednej dziesiątej obrazu w formacie JPEG, który jest standardem w przesyłaniu obrazów w sieciach komórkowych, co umożliwia łatwą transmisję, a następnie wydrukowanie dokumentu. Plik można przesłać przez Bluetooth, jako MMS lub jako faks. Gdy plik trafi już do serwera lub komputera PC, gdzie można zastosować technologię optycznego rozpoznawania pisma (OCR), możliwe są kolejne usługi, zależnie od potrzeb użytkownika.
W przyszłości w telefonach komórkowych będzie można zastosować inne technologie przetwarzania dokumentów firmy Xerox, takie jak indeksowanie, wyszukiwanie lub streszczanie. Opisana powyżej technologia jest przedmiotem umowy licencyjnej, którą Xerox zawarł ze swoim agentem, IPValue Management Inc.


Nowy densytometr GretagMacbeth
Czterokanałowy densytometr DensiEye 700 firmy GretagMacbeth, który po raz pierwszy zaprezentowano na targach drupa 2004, umożliwia w pełni automatyczne, szybkie wykonywanie pomiarów i kontrolę jakości drukowania gazet i czasopism. Urządzenie ma pełen zestaw funkcji do pomiarów barw CMYK w bardzo krótkim czasie (czas pomiaru jest krótszy niż 0,1 s, czas odpowiedzi – krótszy niż 0,5 s). Ze względu na coraz szersze stosowanie do produkcji farb o wysokiej pigmentacji górną granicą wartości gęstości mierzonej przez urządzenie jest 3.0. Producent zapewnia, że żaden inny densytometr nie daje takiej możliwości.
DensiEye jest znakomitym rozwiązaniem do kontroli drukowania na maszynach zwojowych, gdzie istnieje konieczność stosowania małych pól kontrolnych, ponieważ umożliwia zastosowanie małej apertury pomiarowej oraz filtrów polaryzacyjnych. DensiEye umożliwia wykonywanie pełnego zakresu pomiarów: gęstości, przyrostu wartości tonalnej, wartości tonalnej, współczynnika przyjmowania farby przez farbę, balansu szarości i krzywej charakterystycznej drukowania. Wartości uzyskiwane podczas pomiarów przez DensiEye 700 są zgodne z wartościami gęstości mierzonymi innymi densytometrami.
W trybie automatycznym użytkownik ma dostęp do większości funkcji, takich jak automatyczne rozpoznawanie: barwy druku, apli, pól rastrowych, pól do pomiaru trappingu (współczynnika przyjmowania farby przez farbę), pól do pomiaru balansu szarości. Urządzenie jest wyposażone w wizualny indykator Pass/Fail, który umożliwia szybki sposób weryfikacji, czy proces drukowania przebiega poprawnie – nie ma potrzeby poświęcania czasu na czytanie informacji na wyświetlaczu, dopóki czerwony indykator nie wysyła pulsującego czerwonego światła. Ponadto można wybrać dostęp do funkcji specjalnych, których ikony są widoczne na wyświetlaczu o rozdzielczości 160×80 pikseli.
DensiEye 700 wykorzystuje technologię LED w celu zapewnienia niskiego poziomu zużycia energii, co daje bardzo dużą żywotność baterii AA – do 500 000 pomiarów. Urządzenie ma również port USB do szybkiego komunikowania się z komputerem klasy PC. Dostarczane jest z densytometrycznym arkuszem referencyjnym zgodnym z odpowiednimi normami ISO.


Nagrodzono płytę :Azura i technologię :Sublima
Czytelnicy opiniotwórczego czasopisma „Deutscher Drucker” uznali płytę :Azura za najbardziej nowatorski produkt na targach drupa 2004 w kategorii przygotowanie do druku (pre-press). Technologia :Sublima znalazła się na trzecim miejscu. Prestiżowa nagroda jest formalnym potwierdzeniem tego, że :Azura to odpowiedni produkt dla drukarzy poszukujących optymalnego połączenia prostoty, wydajności i niezawodności w systemie CtP.
:Azura to bezodczynnikowa płyta termoczuła, której nie wywołuje się chemicznie, lecz mechanicznie, uzyskując metodą termiczną obraz o wysokiej jakości. Inne zalety płyty :Azura to wysoki poziom spójności obrazu i doskonały kontrast, łatwość użytkowania, prostota działania, szeroki zakres tolerancji drukowania. Wykorzystanie jako podłoża granulowanego i anodyzowanego aluminium oznacza, że klienci, którzy zakupią płytę :Azura, mogą bez problemu wykorzystywać ją tak jak inne (analogowe i cyfrowe) formy offsetowe, odnosząc dodatkowe korzyści z technologii pomijającej obróbkę chemiczną.
Technologia rastrowania :Sublima, stosowana we fleksografii lub offsecie, zarówno w procesie CtF, jak i CtP, wyraźnie poprawia jakość reprodukcji. Pozwala na przykład zwiększyć gęstość rastra do 212 lpi bez zmiany liniatury wałka rastrowego. Rastrowanie :Sublima rozszerza gamę tonalną, dając widoczną poprawę w obszarach świateł obrazu (0,6% do 2%) oraz łagodniejsze, dłuższe przejścia w ozdobnikach graficznych stron, nawet w przypadku stosowania nieoptymalnych systemów drukowania.Nowa strona
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Firmy manroland AG i Océ Printing Systems GmbH porozumiały się w sprawie międzynarodowej współpracy w zakresie cyfrowych rozwiązań inkjetowych dla przemysłu poligraficznego. <br />
Od 2011 roku będą oferowały kompleksowe rozwiązania w zakresie druku cyfrowego dla przemysłu poligraficznego – m.in. doradztwo, systemy, usługi i materiały dostarczane z jednego źródła. Firmy będą proponować rozwiązania wykorzystywane na wszystkich etapach poligraficznego procesu produkcyjnego, łącząc produkty przeznaczone do zarządzania danymi, druku cyfrowego i offsetowego oraz obróbki końcowej.<br />
Zdaniem firmy manroland, obydwa przedsiębiorstwa wzajemnie się uzupełniają i dlatego razem są w stanie uzyskać przewagę nad konkurentami. Dzięki współpracy firma manroland będzie mogła wejść w branżę druku cyfrowego, natomiast Océ uzyska dostęp do nowych klientów, dzięki czemu znacznie zwiększy swój udział w rynku poligraficznym. <br />
Firmy Océ i manroland nawiązały współpracę
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o