Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2005 Styczeń
Targi

PSI Warszawa 2005. III Międzynarodowe Targi Artykułów Reklamowych


W dniu 16 lutego br. w Pałacu Kultury i Nauki rozpoczynają się III Międzynarodowe Targi Artykułów Reklamowych PSI Warszawa 2005 – polska edycja największej w Europie imprezy wystawienniczej przemysłu reklamowo-promocyjnego. Organizatorami warszawskich targów są Präsent Service Institut GmbH (PSI), Reed Exhibitions – największy w Europie organizator targów, i Zarząd Targów Warszawskich Biura Reklamy SA.Wystawcy i patroni
PSI Warszawa to targi business-to-business. To najważniejsze miejsce w Europie Środkowej i Wschodniej, i jednocześnie jedyne na obszarze państw będących nowymi członkami Unii Europejskiej, w którym producenci i dystrybutorzy artykułów reklamowych spotykają się z odbiorcami hurtowymi. Jest to zatem szczególna okazja do zapoznania się z najnowszą ofertą na światowych rynkach i do zawierania kontraktów na skalę międzynarodową.
Wystawcami tej elitarnej imprezy są wyłącznie firmy będące członkami międzynarodowej organizacji PSI. W ubiegłym roku w targach wzięło udział ponad 70 firm z 10 krajów. Patronami honorowymi targów w tym roku są: Krajowa Izba Gospodarcza, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa i Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce.
Patronem branżowym tegorocznej edycji targów jest magazyn „Business Media – office, paper & btl”. Patronat sprawują także miesięcznik „Świat DRUKU” i „MediaLink.pl”, vortal poświęcony tematyce mediów. Ponadto partnerem medialnym targów jest „Brief”, magazyn marketingu i sprzedaży.

Organizatorzy
Präsent Service Institut GmbH (PSI) jest międzynarodową organizacją, której celem jest tworzenie struktur handlowych pomagających rozwijać segment artykułów reklamowych. PSI zajmuje się także pośredniczeniem i komunikacją pomiędzy producentami (ponad 2200 przedsiębiorstw z 30 krajów) a dystrybutorami (prawie 4700 firm z 83 krajów) upominków reklamowych.
Reed Exhibition jest częścią koncernu Reed Elsevier. Jest to największa międzynarodowa korporacja targowa. Reed Exhibitions zatrudnia ponad 2000 pracowników w 30 przedstawicielstwach, organizuje 470 imprez targowych w 35 krajach rocznie.
Reed Exhibitions Deutschland GmbH, niemieckie przedstawicielstwo Reed Exhibitions, organizuje rocznie 21 imprez targowych dla profesjonalistów. Jest także organizatorem targów PSI w Düsseldorfie – wystawy mającej międzynarodowe znaczenie dla sektora produktów promocyjnych.
Zarząd Targów Warszawskich Biura Reklamy SA jest największym organizatorem targów w stolicy i największym niezależnym organizatorem targów w Polsce. W ciągu 13 lat działalności Zarząd zorganizował niemal 300 imprez targowych i wystawienniczych. Organizuje 16 imprez targowych w roku, w tym tak duże i znane jak Baltexpo, Nafta i Gaz, Twoje Pieniądze czy Dent-expo. Współpracuje z największymi organizatorami targów na świecie: Reed Exhibition, ITE Group PLC, Targi Rotterdam.

Dlaczego PSI?
PSI zostało założone w 1960 roku przez Waltera Junga celem usystematyzowania niemieckiego rynku artykułów reklamowych, który w latach sześćdziesiątych był mocno rozproszony i nie miał szans na dynamiczny rozwój. Stworzenie struktur PSI pozwoliło na rozszerzenie rynków zbytu, dystrybutorzy pozyskali nowe źródła towaru, co przyczyniło się do ekspansji branży artykułów reklamowych. Dzięki rozwojowi eksportu w latach siedemdziesiątych zmieniła się struktura rynków Europy Zachodniej. PSI rozpoczął wówczas ekspansję na rynki innych krajów, co zaowocowało stworzeniem silnego sektora gospodarczego w ramach jednej struktury organizacji branżowej.


Szczególną formą prezentacji branży artykułów reklamowych są targi PSI, które odbywają się w Düsseldorfie i Paryżu. Obie wystawy są przeznaczone wyłącznie dla członków PSI. Uczestnictwo w targach daje gwarancje kontaktu ze wszystkimi najważniejszymi firmami sektora artykułów reklamowych – producentami i dystrybutorami. Daje też szansę poznania nowości zanim wprowadzi je konkurencja, pozwala ocenić swoją pozycję na ryku, jest najlepszym sposobem na podtrzymanie dotychczasowych kontaktów handlowych i zdobycie nowych kontrahentów.
Specyfiką targów PSI w polskich realiach jest bardzo duża liczba zawartych kontraktów – tu nie przyjeżdża się tylko po to, by obejrzeć produkty i poznać interesujących ludzi – tu przyjeżdża się przede wszystkim po to, by mając w jednym miejscu i czasie najszerszą ofertę rynku artykułów reklamowych sfinalizować konkretne umowy handlowe. Ta zaleta imprezy jest bardzo istotna, o czym świadczy stale rosnąca liczba wystawców, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Dlaczego w Polsce?
Polska jest stosunkowo młodym rynkiem reklamy, który dzięki dynamice rozwoju gospodarczego kraju w ostatnich latach i pojawieniu się na rynku zachodnich agencji marketingowych, bardzo szybko się rozwinął i osiągnął standardy światowe. Jednocześnie Polska pełni rolę pomostu pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Rosją i krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Z jednej strony szukamy sposobów trwałego rozwoju i wzorców samoorganizacji oraz samoregulacji, z drugiej zaś jesteśmy wzorem i polem doświadczalnym dla młodych rynków wschodnich. Na drodze do osiągnięcia pełnej, a przede wszystkim trwałej dojrzałości – co w aspekcie wejścia do Unii Europejskiej jest zadaniem szczególnie pilnym – wykorzystanie doświadczeń PSI wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Wchodząc do struktur PSI od razu stajemy się uczestnikami rynku europejskiego obywając się bez konieczności tworzenia organizacji krajowych, których horyzont działania wydaje się zbyt już ograniczony.
Zaistnienie struktur PSI w Polsce ma na celu stworzenie jak najszerszej platformy kontaktów handlowych dla branży reklamowej. Pozwala także członkom organizacji na łatwiejsze i efektywniejsze korzystanie z szerokiej palety usług serwisowych, gwarantowanych firmom zrzeszonym w Präsent Service Institut w całej Europie.
PSI prowadzi dla swoich członków badania rynków europejskich, oferuje im serwis informacyjny o produktach, bazy danych producentów i dystrybutorów, własny biuletyn („PSI Journal”) oraz możliwość prezentacji na stronach internetowych. Członkowie PSI mogą bezpłatnie uczestniczyć w odbywających się w Stanach Zjednoczonych (Chicago, Las Vegas, Orlando) ASI Shows, organizowanych przez amerykańską organizację ASI (Advertising Speciality Institute).
Goście targów PSI w 2004 roku zwrócili uwagę na dynamiczny rozwój sektora reklamy i artykułów promocyjnych w Polsce oraz na potrzebę organizowania specjalistycznych imprez, dzięki którym polscy przedsiębiorcy mają dostęp do najnowszych propozycji rynku artykułów promocyjnych. Zwracano uwagę na zmianę struktury rynku polskiego, który jest najbliższym europejskim sąsiadem państw bloku wschodniego. „Marketing idzie za rynkami – ta prawda odnosi się również do branży reprezentowanej na targach PSI Warszawa. Szczególnie w młodych gospodarkach rynkowych Europy Środkowej i Wschodniej upominki promocyjne znajdują się wśród najczęściej stosowanych narzędzi marketingowych. Dla wielu małych i średnich firm stanowią one tanią i wydajną alternatywę reklam telewizyjnych i kampanii promocyjnych w mediach drukowanych” – powiedział podczas ceremonii otwarcia targów w 2004 roku Hans Joachim Erbel, dyrektor naczelny Reed Exhibitions Deutschland.

Concept Professionals
Wprowadzona podczas pierwszych targów PSI w Warszawie formuła Concept Professionals, liberalizująca zasady dostępu do targów, została dostosowana do specyfiki polskiego rynku i stworzyła unikalną okazję uczestnictwa w targach nie zrzeszonym dotychczas firmom sektora promocji i reklamy. Na targach PSI Warszawa 2004 spotkali się producenci i dystrybutorzy artykułów reklamowych, przedstawiciele agencji promocyjnych, specjalistyczne media i osoby zaangażowane w tworzenie sektora usług marketingowych w Polsce i za granicą. W ramach projektu „jeden bilet – dwie wystawy” członkowie PSI mogli po okazaniu karty wstępu na targi PSI w Düsseldorfie bezpłatnie zwiedzać warszawskie targi. Te same zasady obowiązują podczas targów PSI Warszawa 2005.

Akcja „Inicjatywa 0,25%”
Od czterech miesięcy trwa Akcja „Inicjatywa 0,25%” – działania zmierzające do zmiany przepisów zawartych w artykule 16 ustęp 1 punkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w artykule 23 ustęp 1 punkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (...) kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodu, chyba że reklama jest prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób”.
Pierwszym etapem akcji było zamieszczenie na łamach „Business Media” listu do posła Adama Szejnfelda, przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki. W liście poruszono kwestię limitowanego zakupu gadżetów reklamowych. Został on przedrukowany również w kwartalniku „Gifts Journal” i ponownie w grudniowym „Business Media”.
Jak zapowiada Robert Załupski, wydawca „Business Media”, jest planowane szerokie zainteresowanie problemem władz ustawodawczych, mediów, jak również bezpośrednio związanych z branżą producentów, importerów, dystrybutorów oraz pracowników agencji reklamowych i działów marketingu. „Inicjatywę 0,25%” wspierają: PSI, Zarząd Targów Warszawskich Biura Reklamy, CEE Międzynarodowe Targi Warszawskie – organizator targów Remark, GJC Inter Media – wydawca magazynu „Gifts Journal” i organizator targów Rema, Międzynarodowe Targi Poznańskie – organizator targów Euro-Reklama, Polska Izba Reklamy i Polska Korporacja Targowa. Organizatorzy akcji apelują o podpisywanie i wysyłanie listu do Adama Szejnfelda. Kopia listu jest zamieszczona pod adresem: www.business-media.pl/poblist.htm

Targi PSI Warszawa
Targi PSI Warszawa mają szansę na stałe wpisać się w gospodarczy kalendarz stolicy. O potrzebie istnienia takiej imprezy świadczą m.in. dane statystyczne. W ubiegłym roku w targach wzięło udział ponad 13% więcej wystawców niż w roku 2003. Wśród nich było 45 firm polskich i 26 firm zagranicznych – z Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, Szwajcarii, Finlandii, Turcji, Węgier i Włoch. O randze targów świadczy także fakt, że większość wystawiających się na PSI Warszawa 2004 firm to producenci artykułów promocyjnych, około 30% ogółu stanowili importerzy.
Targi w 2004 roku były przeglądem nowości zarówno w zakresie tradycyjnie pojmowanych artykułów promocyjnych, w tym ekskluzywnych wyrobów ze skóry, aż po bardzo nowoczesne rozwiązania techniczne i designerskie. Wśród prezentowanych na targach towarów najliczniejszą ofertę zaprezentowali dostawcy artykułów piśmiennych i biurowych, tekstyliów, toreb i artykułów z tkanin, zegarów i zegarków, a także elektronicznych gadżetów reklamowych, kalendarzy i parasoli. Z ankiet przeprowadzonych wśród wystawców wynika, że dla 70% z nich targi spełniły oczekiwania. Ponad 80% obecnych na targach firm potwierdziło udział w targach w 2005 roku.

Organizatorzy

*

PSI Warszawa 2005
16–18 lutego
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1
Otwarcie targów: 16 lutego, godzina 10.00
Targi czynne w godzinach 10.00–17.00
Wstęp płatny
Targi wyłącznie dla profesjonalistów
Bliższych informacji udziela: Zarząd Targów Warszawskich Biura Reklamy SA, tel. (22) 849 60 06, fax (22) 849 35 84, e-mail: office@psi-warsaw.com, http://www.psi-warsaw.comNowa strona
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Firmy manroland AG i Océ Printing Systems GmbH porozumiały się w sprawie międzynarodowej współpracy w zakresie cyfrowych rozwiązań inkjetowych dla przemysłu poligraficznego. <br />
Od 2011 roku będą oferowały kompleksowe rozwiązania w zakresie druku cyfrowego dla przemysłu poligraficznego – m.in. doradztwo, systemy, usługi i materiały dostarczane z jednego źródła. Firmy będą proponować rozwiązania wykorzystywane na wszystkich etapach poligraficznego procesu produkcyjnego, łącząc produkty przeznaczone do zarządzania danymi, druku cyfrowego i offsetowego oraz obróbki końcowej.<br />
Zdaniem firmy manroland, obydwa przedsiębiorstwa wzajemnie się uzupełniają i dlatego razem są w stanie uzyskać przewagę nad konkurentami. Dzięki współpracy firma manroland będzie mogła wejść w branżę druku cyfrowego, natomiast Océ uzyska dostęp do nowych klientów, dzięki czemu znacznie zwiększy swój udział w rynku poligraficznym. <br />
Firmy Océ i manroland nawiązały współpracę
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o
Reklamy Krokus: Staramy się wykonywać dobre pozycjonowanie stron. Przykładowo tę stronę, firmy zajmującej się nadrukiem etykiet tekstylnych, Etykiety samoprzylepne pozycjonujemy od dłuższego już czasu z sukcesem, na słowa i frazy kluczowe: metki odzieżowe, wszywki odzieżowe, etykiety samoprzylepne.