Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2002 Październik
Obróbka wykończeniowa

Technologia wykonywania trójwymiarowych matryc i tłoczników oraz form dla opakowań


Opakowanie, do którego zadań należy przyciągnięcie uwagi potencjalnego klienta, coraz częściej opatrywane jest nie tylko atrakcyjną grafiką, lecz także formami przestrzennymi, trójwymiarowymi. W przypadku opakowań tekturowych, papierowych czy blaszanych są to przetłoczenia w postaci reliefów. Podobnie opakowania wykonane z tworzyw metodą próżniowego formowania na gorąco lub wtrysku, jak również opakowania szklane, ozdabiane są różnego rodzaju logotypami lub wręcz formami przypominającymi płaskorzeźby. Przykłady takich opakowań, które możemy spotkać na półkach sklepowych, pokazują poniższe zdjęcia (rys. 1, 2 i 3).

Przetłoczenia w opakowaniach papierowych i tekturowych są najczęściej wykonywane za pomocą matryc i tłoczników. Narzędzia te produkuje się obecnie metodą chemigraficzną. Jest to technologia najtańsza, ma jednak ważne ograniczenia. Stosowana jest głównie do prostego przetłaczania. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie prawdziwie trójwymiarowego efektu, gdzie przekroje poprzeczne zmieniają się tworząc skomplikowane reliefy, oraz w przypadku, gdy operacja tłoczenia połączona jest z nakładaniem folii metalowych - złoceń, konieczne jest użycie tłoczników i matryc grawerowanych. Tłoczniki wykonane tą metodą mogą mieć krawędzie tnące pozwalające na jednoczesne wykonanie złoceń. Uzyskanie określonego pochylenia ścian bocznych tłocznika, niemożliwe w chemigrafii, tutaj nie stanowi problemu.
Formy do produkcji opakowań szklanych czy z tworzyw sztucznych są wykonywane wyłącznie metodą frezowania. W każdym przypadku trudność stanowi tutaj wykonanie skomplikowanych kształtów, których nie można zdefiniować jako brył elementarnych.
Do realizacji tych zadań obecnie wykorzystuje się systemy wspomagane komputerowo - CADCAM, oraz obrabiarki-grawerki typu CNC sterowane numerycznie. Przykładem takiego systemu jest program ArtCAM Pro współpracujący z maszynami wyposażonymi w układy sterowania CNC.
Program ArtCAM składa się z dwóch modułów: modułu pozwalającego zaprojektować formę przestrzenną - relief, oraz modułu CAM służącego do wygenerowania ścieżki narzędzia (rys. 4) - pliku zawierającego dane umożliwiające sterowanie obrabiarką CNC. Jak sugeruje nazwa, program jest przeznaczony dla projektantów - grafików, plastyków, którzy posługują się programami graficznymi, takimi jak CorelDRAW, Illustrator, Photoshop, 3DStudio itp., i został wyposażony w narzędzia analogiczne do wymienionych programów, jednak działające w odniesieniu do form przestrzennych.
W programie ArtCAM relief może zostać wymodelowany na bazie zadanego kształtu w formie płaskiej figury, linii wektorowej, obrazu w postaci mapy bitowej. Figury płaskie zostają wypełnione kolorem, któremu zostaje przyporządkowany atrybut w postaci kształtu wypukłości lub wklęsłości (rys. 5 i 6).
W ten sposób powstają elementarne reliefy, na których można dokonywać operacji logicznych. Korzystając dodatkowo z takich narzędzi, jak tworzenie reliefów za pomocą przekrojów przesuwanych po liniach wiodących, oraz tekstur, łatwo jest tworzyć najbardziej skomplikowane formy (rys. 7).
W przypadku mapy bitowej następuje zamiana odcieni szarości na wysokość reliefu, to znaczy obszary ciemniejsze będą miały większą wysokość, a obszary jaśniejsze zostaną przetłoczone płycej, lub na odwrót.
Możliwe jest również wczytanie danych zebranych za pomocą trójwymiarowego skanera. Dane te wyświetlone na ekranie monitora w postaci reliefu można skalować i wprowadzać inne modyfikacje. Technika taka, nazywana reverse engineering, pozwala kopiować istniejące reliefy i umieszczać je na dowolnych zaprojektowanych wcześniej powierzchniach.
Program jest wyposażony w narzędzia pozwalające na ocenę projektu. Wygenerowany relief może być oświetlony pod dowolnym kątem oraz obrócony na ekranie monitora, tak że ewentualne poprawki można wprowadzić przed wykonaniem formy w metalu. Do tego celu służy szereg narzędzi, takich jak wygładzanie ostrych krawędzi, rylec, narzędzie umożliwiające wykonanie nadlewek czy przepchnięcie materiału z jednego miejsca w drugie. Przypomina to modelowanie w plastelinie.
Kolejny etap produkcji to wygenerowanie ścieżek narzędzi. W obróbce wielu form konieczne jest użycie więcej niż jednego narzędzia. Stosuje się inne frezy do obróbki zgrubnej, inne do obróbki wykończającej, jeszcze inne do obróbki pewnych fragmentów form, wymagających narzędzi o specjalnym kształcie. Dla tych operacji technologicznych program ArtCAM automatycznie tworzy pliki zawierające dane do sterowania poszczególnymi osiami obrabiarki CNC.
Dobór parametrów technologicznych obróbki, takich jak prędkość posuwu, głębokość skrawania, strategia obróbki dla poszczególnych narzędzi, odbywa się w sposób interaktywny (rys. 8).
Przebieg ścieżki narzędzia można prześledzić na ekranie monitora i ewentualnie skorygować zanim forma zostanie wykonana w metalu (rys. 9).
Aby móc wykonać stworzony w programie ArtCAM projekt matrycy lub tłocznika, musimy dysponować odpowiednią obrabiarką i odpowiednio dobranymi narzędziami.
Na rynku jest dostępnych wiele urządzeń sterowanych komputerowo, służących do wycinania lub grawerowania. Jednak nie wszystkie one nadają się do wykonywania obróbek trójwymiarowych.
Najpopularniejsze i jednocześnie najtańsze są plotery frezujące, w których poszczególne osie są napędzane za pomocą silników krokowych. Najczęściej są to urządzenia o dwóch osiach sterowanych numerycznie. Nadają się one jednak najczęściej tylko do wykonywania obróbki na płaszczyźnie, tzn. do wycinania liter, znaków, grawerowania płaskich matryc i stempli.
Napęd za pomocą silnika krokowego ma jednak pewną wadę. Wynika ona z samej zasady działania tego napędu, polegającej na tym, że do silnika jest wysyłany z urządzenia sterującego ciąg impulsów, który jest zamieniany przez silnik na taką samą ilość skoków o określoną kątową działkę elementarną. Obrót silnika krokowego jest zamienny na określone przełożeniami przesunięcia liniowe elementów wykonawczych. Może się jednak zdarzyć, że wskutek zbyt dużej prędkości lub zbyt dużych sił skrawania liczba impulsów wysyłanych będzie większa niż liczba skoków silnika („zgubienie impulsu”). Spowoduje to powstanie rozbieżności między pozycją zadaną w programie a pozycją rzeczywistą. Błąd ten będzie występował przez cały czas, bowiem układ sterowania nie ma informacji zwrotnej i nie może go skorygować. Wynika z tego, że aby ustrzec się takich błędów, należy zastosować inny rodzaj napędu.
W obrabiarkach precyzyjnych, a do takich należą prezentowane obrabiarki serii Microprofil, zastosowano serwonapędy prądu stałego. Różnica pomiędzy serwonapędem a zwykłym silnikiem skokowym polega na zastosowaniu w tym pierwszym precyzyjnego układu pomiarowego, który na bieżąco mierzy położenie elementu napędzanego. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu pozycja rzeczywista jest przez cały czas porównywana z pozycją zadaną z programu sterującego. Eliminuje to możliwość powstania takich błędów jak w silnikach krokowych. Niestety, są to układy droższe, co rzutuje na cenę obrabiarki. Jednak biorąc pod uwagę precyzję, żądane dokładności obróbki matrycy, zastosowanie serwonapędów jest uzasadnione.
Drugim ważnym elementem rzutującym na dokładność obrabiarki jest sposób zamiany ruchu obrotowego silnika na ruch postępowy elementów wykonawczych. W tańszych urządzeniach jest to realizowane poprzez koła i paski zębate. Urządzenia takie pracują z dokładnością rzędu 0,1 mm. Dopiero zastosowanie precyzyjnych, bezluzowych śrub tocznych umożliwia uzyskanie dokładności o rząd wyż-szych, tzn. 0,01 mm, a takie dokładności są wymagane w matrycach i tłocznikach.
Firma TeBa ma w swojej ofercie cały typoszereg urządzeń frezujących, poczynając od ploterów PMC o polu pracy 1200×800 mm, a kończąc na dużych obrabiarkach o polu pracy 3000×2000 mm.
Poniżej zostaną przedstawione dwa urządzenia szczególnie nadające się do wykonywania matryc, tłoczników i wkładek do form. Urządzenia te są wykonane z anodowanych profili aluminiowych. Zastosowano w nich we wszystkich osiach bezluzowe śruby toczne. Układy sterowania są oparte na komputerach klasy PC (rys. 10).
Obrabiarka FLA jest obrabiarką górnowrzecionową. Zakres ruchów roboczych X×Y×Z wynosi 200×200×200. Dzięki precyzyjnym przetwornikom impulsowo-obrotowym możliwe jest wykonywanie obróbki w trzech osiach z dokładnościami rzędu setnych części milimetra. Dzięki sztywnej konstrukcji możliwe jest stosowanie elektrowrzecion o mocy do 1,5 kW i 60 000 obr./min (rys. 11).
Drugim typem obrabiarki jest FGS. Od wymienionej powyżej różni się ona budową. Ma stół nieruchomy. Ruchy robocze wykonuje portal, na którym umieszczono wrzeciono. Jest to obrabiarka o większym polu pracy X×Y - 420×400. Mniejszy jest zakres osi Z - do 100 mm. Obrabiarka ta może być wyposażona we wrzeciono o mocy do 0,8 kW (rys. 12 i 13).
Należy wspomnieć o jeszcze dwóch elementach omawianego systemu do projektowania i wykonywania tłoczników i matryc. Są one ze sobą nierozerwalnie powiązane. Chodzi tu o narzędzia (frezy) i elektrowrzeciona. W wykonywanych matrycach frezowane elementy nierzadko mają wymiary rzędu 0,05-0,2 mm. Aby wykonać tak precyzyjne elementy, musimy dysponować odpowiednimi narzędziami. Obecnie prawie już nie stosuje się narzędzi ze stali szybko-tnącej. Powszechnie są używane frezy z drobnokrystalicznego węglika spiekanego. Kształt i wymiary oferowanych frezów umożliwiają obróbkę zarówno płaszczyzn, jak i elementów przestrzennych (rys. 14).
W celu polepszenia własności obróbczych, jak i w celu wydłużenia trwałości, frezy te mogą być pokryte specjalnymi powłokami. Czasami jednak występuje konieczność wykonania nietypowego kształtu narzędzia. Należy wówczas skorzystać ze specjalnych ostrzałek (rys. 15).
Urządzenia te dają możliwość wykonania do dziewięciu różnych nietypowych kształtów frezu. Warunkiem koniecznym, aby frez mógł prawidłowo pracować, jest odpowiednia prędkość obrotowa i precyzja ruchu. Im mniejsza średnica frezu, tym wyższa musi być prędkość. Dla frezów o średnicy 0,1-0,2 mm przy frezowaniu mosiądzu czy stopów aluminium wymagana jest prędkość obrotowa rzędu do 60 tys. obr./min (rys. 16).
Do tego celu są używane specjalne elektrowrzeciona mające bardzo precyzyjne łożyska ceramiczne. Są to urządzenia wyposażone w silnik trójfazowy zasilany z falownika. Dzięki zmianie częstotliwości prądu można w sposób płynny zmieniać prędkość obrotową wrzeciona, tak by optymalnie dobrać parametry obróbki.
Przedstawione powyżej systemy oferowane przez firmę TeBa zostały z powodzeniem wdrożone w przedsiębiorstwach z branży opakowaniowej i reklamowej. Dzięki wielo-letniej praktyce firma świadczy również usługi w zakresie doradztwa i szkolenia dotyczących oprogramowania i obrabiarek CNC.

dr inż. Jacek Teodorczyk
dr inż. Dariusz Wrąbel
www.teba.com.pl teba@lodz.pdi.netNowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o