Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2006 Luty
Druk cyfrowy

Druk cyfrowy i druk tradycyjny. Czy naprawdę stoimy przed dylematami wyboru?


Przemysł poligraficzny stopniowo adaptuje techniki cyfrowe w celu uzupełnienia lub zastąpienia tradycyjnych technik drukarskich. Słowa „cyfrowy” lub „analogowy” określają typ sygnału reprezentującego dane i metodę reprodukcji obrazu. Sygnał analogowy wykorzystuje do transmisji danych zmienność zjawisk fizycznych, takich jak napięcie elektryczne lub nacisk, podczas gdy komputery, aby przekazać dane, wykorzystują nieciągłą transmisję określonych ilości prądu lub światła.
Siły rynkowe i popyt na usługi dodatkowe oferowane przez druk cyfrowy powodują jego ciągły rozwój. Nabywcy druku żądają eliminacji ryzyka zakupu i nie chcą ponosić kosztów utrzymywania magazynów gotowych druków. W niektórych przypadkach masowa produkcja poligraficzna jest wypierana przez druk niskich nakładów lub masowy druk personalizowany. Druk analogowy ciągle jest lepszy w wysokojakościowej produkcji masowej, podczas gdy druk cyfrowy lepiej obsługuje zapotrzebowanie na druk informacji zmiennych, personalizację, dostawę wydruków „just-in-time” i krótkie nakłady. Dzisiejsi drukarze stosują obie techniki, aby zaspokoić wymagania klientów. Są one komplementarne i każda z nich jest lepsza w innych zastosowaniach.

Zalety druku cyfrowego
• Druk cyfrowy wymaga minimalnego narządu i ma wbudowany system elektronicznego pasowania kolorów. Dzięki temu eliminowany jest czasochłonny proces przygotowania do druku, co umożliwia szybką reakcję na zapotrzebowanie klienta lub dostawę druków „just-in-time”.
• Podczas drukowania w procesie cyfrowym można różnicować każdą odbitkę, co umożliwia druk zmiennych danych lub personalizację.
• Większość technik cyfrowych to drukowanie bez kontaktu z podłożem zadrukowywanym. Dzięki temu eliminuje się zjawisko dystorsji obrazu, zachodzące w niektórych procesach analogowych, takich jak np. fleksografia. W druku cyfrowym nie występuje konieczność silnego przytrzymywania zadrukowywanego podłoża, co mogłoby doprowadzić w niektórych przypadkach do jego zniekształcenia lub uszkodzenia.
• W technikach cyfrowych można wykonywać odbitki próbne, przykładowe lub druk niskonakładowy efektywniej niż w technikach analogowych.
• W większości procesów cyfrowych zalewki nie są wymagane, albo ich znaczenie jest o wiele mniejsze niż w technikach analogowych.
• Druk cyfrowy nie wymaga użycia matryc, sit lub płyt; dzięki temu wymagane jest znacznie mniej przestrzeni do archiwizacji prac niż w technikach analogowych.
• Zazwyczaj druk cyfrowy nie wymaga użycia agresywnej chemii i generuje mniej odpadów, przez co jego negatywny wpływ na środowisko naturalne jest mniejszy niż druku analogowego.
• W druku cyfrowym stosowane są zaawansowane metody kalibracji kolorystycznej, co zazwyczaj powoduje lepszą zgodność barwną z oryginałem.
• Drukarnie wykorzystujące cyfrowe maszyny zwojowe mogą produkować obrazy ograniczone wyłącznie długością zwoju zadrukowywanego podłoża.
• Oryginały cyfrowe są zazwyczaj łatwiejsze i szybsze w edycji niż materiały analogowe.
• Graficy, projektanci, artyści, fotograficy, architekci coraz częściej wykorzystują do swojej pracy metody reprodukcji cyfrowej. Przetwarzanie cyfrowe zastąpiło ręczne i optyczne metody kompozycji obrazu. Telekomunikacja transmituje niemal wyłącznie dane cyfrowe. Dzięki temu każdy może używać tych samych danych do produkcji przekazów różnych mediów elektronicznych, jak np. Internet, CD-ROM, wideo, TV, multimedia.
• Każdy może łatwo skonwertować obraz analogowy lub tekst do postaci cyfrowej dzięki zastosowaniu tanich i łatwo dostępnych skanerów i oprogramowania OCR.
• Pliki cyfrowe są łatwe w transporcie. Każdy może je wysłać w ciągu kilku sekund na dowolną drukarkę w dowolnym miejscu naszej planety. Dzięki temu możliwa jest łatwa dystrybucja druku do wielu różnych miejsc.

Wady druku cyfrowego
• Większość technologii cyfrowych ma mniejszą wydajność od porównywalnych technik analogowych.
• Koszt odbitki w druku cyfrowym jest zazwyczaj wyższy niż w druku analogowym (przy większych nakładach).
• Często wymaga specjalnie przygotowanych podłoży.
• Większość technik cyfrowych kładzie cienką warstwę tuszu lub tonera, co ogranicza ich zastosowanie w wielu aplikacjach wymagających wysokiej nieprzezroczystości nadruku.
• Cyfrowe tusze i tonery są produkowane w niewielkich ilościach, co przekłada się na ich wysokie ceny.
• W niektórych procesach występują problemy z utrzymaniem stabilności koloru.
• Druk cyfrowy to nowa technologia, która wymaga nakładów inwestycyjnych na sprzęt i szkolenie załóg.

Zalety druku analogowego
• Technologie druku analogowego umożliwiają drukowanie szybko i tanio wysokich nakładów.
• Offset i wklęsłodruk reprodukują obraz z bardzo wysoką jakością.
• Druk analogowy w przeciwieństwie do cyfrowego zazwyczaj nie wymaga drogich podłoży powlekanych, aby uzyskać satysfakcjonujące wyniki.
• Farby stosowane w technikach analogowych nie muszą mieć bardzo drobnych cząsteczek pigmentu i dlatego są zazwyczaj tańsze od tuszy lub tonerów stosowanych w druku cyfrowym.
• Za pomocą sitodruku można drukować wysoko nieprzezroczystymi farbami, łatwo kryjącymi podłoża o ciemnych kolorach.
• Kolory dodatkowe łatwiej jest drukować analogowo niż cyfrowo. Drukarze mogą tworzyć własne kolory poprzez mieszanie określonych farb w określonych proporcjach.
• Techniki analogowe są mocno zakorzenione na rynku i nie wymagają nakładów inwestycyjnych na szkolenia lub na znaczącą rozbudowę sprzętową.

Wady druku analogowego
• W druku analogowym drukowanie zmiennych danych jest możliwe tylko w bardzo ograniczonym zakresie, np. poprzez użycie numeratorów.
• Potrzebne jest wstępne przygotowanie produkcji i narząd maszyn.
• Zazwyczaj ten rodzaj druku nie nadaje się do krótkich nakładów i wykonywania odbitek próbnych.
• Druk analogowy generuje dużą ilość odpadów i naraża środowisko naturalne na duże skażenie.
• Techniki analogowe wymagają filmów, matryc, sit lub płyt, których archiwizacja jest trudna ze względu na dużą ilość zajmowanego przez nie miejsca i konieczność wykorzystania specjalistycznego sprzętu. Ponadto nośniki obrazu analogowego z upływem czasu ulegają uszkodzeniom.
• Reprodukowane obrazy są zazwyczaj ograniczone rozmiarowo ze względu na limitowany rozmiar analogowego nośnika obrazu. Większe obrazy muszą być łączone (o ile ich projekt umożliwia niewidoczne połączenie poszczególnych jego części).

Druk cyfrowy w zastosowaniach wielkoformatowych
Światowy rynek druku wielkoformatowego co roku notuje przyrost szacowany na około 9%. Największymi aplikacjami są POP/POS (punkty sprzedaży), od których zaczęły się zastosowania druku wielkoformatowego w technikach cyfrowych. Obecnie segment wielkoformatowy jest zdecydowanie zdominowany przez techniki cyfrowe. Wśród nich możemy wyróżnić metody inkjetowe i elektrostatyczne (coraz mniej popularne ze względu na wysokie koszty wydruku). Inkjet możemy podzielić na wodny, solwentowy i UV. Dalszy podział dotyczy sektora przemysłu, w którym dana technologia jest wykorzystywana. Znaczenie przemysłowe mają obecnie dwie ostatnie techniki, których udział w rynku jest znacznie większy niż techniki wodnej, stosowanej głównie do niskonakładowych zastosowań wewnętrznych. Ze względu na uwarunkowania środowiskowe technika solwentowa będzie ustępować innym w najbliższych latach. Wśród nowych trendów rozwojowych można wyróżnić konstrukcje maszyn inkjetowych UV do drukowania na podłożach sztywnych. Ich zastosowania to przede wszystkim POP/POS, ale również olbrzymia ilość niszowych aplikacji przemysłowych.
Techniki analogowe wykorzystywane w druku cyfrowym to offset i sito-druk. W dalszym ciągu dominują one w wielkonakładowych aplikacjach o ograniczonym formacie, drukowanych głównie na różnych rodzajach papieru – np. billboardy i CLP (CityLightPosters). Również w tych aplikacjach nowe konstrukcje maszyn cyfrowych zdobywają coraz większe znaczenie i odbierają rynek technikom konwencjonalnym.

Druk cyfrowy w zastosowaniach opakowaniowych
Ze względu na bardzo wysokie nakłady, bardzo duży nacisk na niskie koszty jednostkowe i wysokie wymagania jakościowe, segment jest zdominowany przez technologie konwencjonalne, jak fleksografia, offset, sitodruk, wklęsłodruk i typooffset.
Za pomocą fleksografii drukuje się 65% produkcji opakowań, offsetu – 21%. Warto zauważyć, że tylko pięć zastosowań składa się na 80% całej produkcji opakowaniowej. Są to: opakowania z tektury falistej, opakowania giętkie, opakowania kartonowe, etykiety i torby papierowe.
Technologia cyfrowa w tym sektorze znajduje się obecnie na początkowym etapie rozwoju technologicznego. Ze względu na brak dedykowanych systemów i wczesny etap rozwoju maszyn cyfrowych tylko najbardziej innowacyjne drukarnie wdrażają u siebie tego typu rozwiązania.
Możliwości zastosowań druku cyfrowego w tym segmencie tkwią raczej w komplementarności tej technologii w stosunku do techniki konwencjonalnej. Wytwarzanie niedrogiego druku niskonakładowego stwarza okazję do wykorzystania maszyn cyfrowych do produkcji krótkich serii próbnych, prototypów, materiałów promocyjnych, serii do badań opinii konsumentów lub relatywnie niskich nakładów. Wdrożenie powyższych aplikacji będzie wymagało jednak intensywnej edukacji kupców druku.
Obecnie dostępne maszyny to głównie płaskie maszyny inkjetowe UV do produkcji prototypów i bardzo niskich nakładów, maszyny inkjetowe drukujące farbami wodnymi odpornymi na działanie warunków zewnętrznych, z płaskim prowadzeniem arkusza, przeznaczone do zadruku tektury falistej, oraz zwojowe maszyny do cyfrowego druku offsetowego, stosowane w produkcji etykiet oraz opakowań giętkich.

Druk cyfrowy w specjalnych zastosowaniach przemysłowych
W tego typu zastosowaniach dominującą techniką analogową jest sitodruk. Aplikacje wymagające zadrukowania trudnych podłoży, takich jak ubrania, drewno lub plastik, są zazwyczaj drukowane przy użyciu sitodruku ze względu na elastyczność sita. W tym kontekście brak konieczności styku z zadrukowywanym podłożem w druku cyfrowym sprawia, że jest on silnym konkurentem technologii sitodrukowej.
Sitodruk jest techniką „niewidoczną” – często jest stosowany w różnego typu organizacjach, które nie uważają się za drukarnie, a druk sitowy jest dla nich jednym z procesów służących wytworzeniu finalnego produktu. Dobrym przykładem są tkalnie lub firmy wytwarzające płyty elektroniczne. Urządzenia w tych „ukrytych” zakładach są częściej niż w samych drukarniach sitodrukowych zastępowane przez nowe technologie cyfrowe. Z powodu dużego rozproszenia aplikacyjnego sitodruk nie stanowi raczej docelowego rynku dla dużych producentów maszyn cyfrowych. Jest on penetrowany bardziej przez małych dostawców zaspokajających niszowe potrzeby konkretnych odbiorców.

Gałęzie przemysłu, w których sitodruk może być zastępowany przez druk cyfrowy z największym prawdopodobieństwem, to druk na środkach transportu, zadruk tekstyliów, druk na materiałach sztywnych, druk wielkoformatowy, druk wszelkiego typu oznaczeń zewnętrznych i wewnętrznych.
Obecnie o dominację z sitodrukiem w sektorze druku wielkoformatowego i druku na środkach transportu walczą inkjetowe maszyny solwentowe zbudowane w technologii „roll-to-roll” i „roll-to-sheet”. Cyfrowy zadruk tekstyliów jest realizowany przez maszyny ink-jet drukujące specjalnymi farbami do tekstyliów bezpośrednio na nich. Druk na materiałach sztywnych i druk oznaczeń jest wykonywany bądź przez wielkoformatowe inkjetowe maszyny UV z płaskim łożem, bądź małoformatowe urządzenia do cyfrowego druku offsetowego o konstrukcji przystosowanej specjalnie do materiałów sztywnych.

Druk cyfrowy w masowej produkcji poligraficznej
W tym sektorze poligrafii istnieje najwięcej rozwiązań cyfrowych, które muszą rywalizować z ciągle udoskonalaną techniką analogową, w tym segmencie obejmującą praktycznie wszystkie technologie drukowania. Techniki tradycyjne adaptują przetwarzanie cyfrowe do zadań wymagających wytworzenia jednego lub kilku reprodukowanych obrazów, same natomiast powielają wielkie ilości kopii. Dobrym przykładem są hybrydowe maszyny offsetowe łączące błyskawiczne wytwarzanie i narząd reprodukowanego obrazu z wysoką jakością i wydajnością tradycyjnego offsetu. W innych przypadkach łączy się tradycyjne maszyny drukujące, które drukują informację stałą, z cyfrowymi głowicami do drukowania elementów zmiennych, takich jak kody paskowe, numery, daty przydatności do użytku lub daty produkcji oraz dane personalizowane. W dalszym ciągu barierą nie do pokonania dla druku cyfrowego jest połączenie wysokiej wydajności, wysokiej jakości i niskich kosztów jednostkowych osiąganych z łatwością w druku analogowym. Nie oznacza to jednak, że producenci maszyn cyfrowych nie próbują zaistnieć w tym segmencie.
Wykorzystanie zalety niskiego kosztu drukowania małych nakładów powoduje pojawianie się maszyn cyfrowych opartych na technologii elektrofotograficznej, technologii inkjetowej i technologii cyfrowego druku offsetowego jako alternatywy sprzętowej w małych drukarniach akcydensowych lub w powstających jak grzyby po deszczu drukarniach cyfrowych. Możliwość drukowania danych zmiennych i personalizowanych jest tu również nie bez znaczenia i ma wpływ na postrzeganie przez marketingowców druku jako medium dorównującego sile przekazu mediom elektronicznym.
Rozwój techniki cyfrowej powoli niweluje także przewagę jakościową maszyn tradycyjnych. Szczególnie przyczyniają się do tego cyfrowe maszyny offsetowe, które powielają sposób reprodukcji konwencjonalnego offsetu. Jakość wydruków osiągana na tych maszynach prawie nie ustępuje jakości dobrego druku offsetowego.

Strategie producentów maszyn tradycyjnych wobec druku cyfrowego
Poligrafia ulega w ostatnim czasie dużym zmianom. Komunikacja poprzez internet umożliwia łatwe drukowanie z mediów przekazywanych w formie elektronicznej. Drukarstwo jako samodzielny przemysł może niedługo ulec przemianie w jeden ze składników świata globalnej wymiany informacji. Pomimo to część przemysłu usług poligraficznych będzie przyciągać wydatki tam, gdzie możliwa będzie bezproblemowa integracja druku z cyfrowym obiegiem informacji. Jest to długofalowa logika rozwoju druku cyfrowego, jak i handicap dla wielu dziedzin druku tradycyjnego.
Żaden z wyżej wymienionych procesów nie będzie zachodził gwałtownie ze względu na ciągle jeszcze niskie koszty jednostkowe w druku analogowym, przy jednoczesnym małym stopniu adaptacji technik cyfrowych do wymagań kupców druku. Jest niemal pewne, że wielu dostawców usług prawdopodobnie pozostanie przy technikach analogowych przez jeszcze co najmniej dwadzieścia lat. Dotyczy to przede wszystkim drukarń wykonujących wysokie nakłady.
Technologie druku cyfrowego oferują dostawcom maszyn tradycyjnych możliwość dotarcia do nowych rynków i użytkowników, perspektywy dalszego wzrostu i specjalizacji. Powodem kontynuacji produkcji technologii analogowych będzie ich zdolność do taniej jednostkowej produkcji druków. Producenci maszyn tradycyjnych mają ciągle dużo czasu na przystosowanie się do nowych realiów komunikacji multimedialnej, która określi potrzeby nabywców druku w kolejnych latach. Wielu dostawców nie będzie miało problemów z wyprodukowaniem nowych generacji maszyn, ponieważ lepiej niż producenci urządzeń do druku cyfrowego rozumieją istniejące standardy produkcji poligraficznej. Ponadto wielu z tych dostawców nosi doskonale rozpoznawalne wśród poligrafów nazwy, które mogą wnieść zaufanie odbiorców do wprowadzanych w przyszłości na rynek nowych rozwiązań cyfrowo-analogowych.

Przewidywania dotyczące rozwoju rynku poligraficznego w najbliższych latach
• W zastosowaniach przemysłowych pojawią się nowe innowacyjne firmy rozwijające koncepcję wysokiej wartości dostarczanej usługi druku przy minimalnej penetracji rynku. Strategia wykorzystania druku cyfrowego będzie przyswajana bardziej przez firmy skupione na produkcji konkretnych produktów, jak np. tapety albo laminaty. Wykorzystanie tej strategii spowoduje zwiększenie ich zysku poprzez eksploatację nowych niszowych zamówień.
• Przewiduje się, że w najbliższej przyszłości największy wzrost druk cyfrowy zanotuje w obszarze produkcji materiałów marketingowych. Obecne konfiguracje druku cyfrowego umożliwiają wytworzenie w ciągu godziny od 1 do 400 m2 gotowych wydruków. Wraz ze wzrostem szybkości i jakości drukowania przy jednoczesnym spadku nakładów inwestycyjnych i kosztu materiałów eksploatacyjnych coraz więcej drukarzy będzie adaptować jakąś technikę cyfrową.
• Producenci maszyn cyfrowych odczuwają nasycenie sprzętowe w pewnych sektorach rynku, podczas gdy na całym świecie wydatki na druk analogowy sięgają 1 biliona dolarów amerykańskich. Motorem zmian na korzyść dla druku cyfrowego ma być wykorzystanie komunikacji cyfrowej poprzez Internet. Rozwój światowej sieci wymusza na poligrafii coraz ściślejszą integrację z cyfrowym przepływem danych. W dalszej przyszłości spowoduje to niemal całkowite zastąpienie przez druk cyfrowy technologii analogowych, które z samej swej natury nie mają możliwości włączenia się do cyfrowego obiegu informacji.

Edward Godawa

Powyższy tekst, opublikowany w materiałach z Konferencji Poligraficznej 2005, został przedrukowany za zgodą Polskiej Izby Druku.Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o