Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2006 Marzec
Tendencje

Tendencje i kierunki rozwoju w technologii offsetowej


Rewolucja medialna, jakiej jesteśmy świadkami od połowy lat dziewięćdziesiątych, znacznie wzmogła zapotrzebowanie na produkcję poligraficzną. Media drukowane jako podstawa naszej komunikacji stanowią ok. 30% wszystkich mediów (telekomunikacja, Internet, druki, telewizja, radio), a do roku 2015 przewiduje się równy podział pomiędzy mediami elektronicznymi a drukowanymi. Rosnące zapotrzebowanie na druki, coraz większa ilość czasopism, książek, magazynów, krótki czas życia tytułów, wzrastająca personalizacja, segmentacja odbiorców, konieczność wyróżnienia produktów, drukowanie cyfrowe – to krótka charakterystyka rynku usług poligraficznych. Przeobrażenia, jakie zachodzą na rynku w zakresie oczekiwań co do jakości produktów, są olbrzymie. Z jednej strony mamy produkty luksusowe (ok. 45%), z drugiej strony potrzeba tanich produktów (45%). Ale każdy z nich potrzebuje cech indywidualnych. Stosowanie specjalnych farb, tłoczenie, kaszerowanie, stosowanie farb zapachowych, a przede wszystkim lakierowanie, stanowią bardzo pożądane efekty specjalne.
Najczęściej stosowaną obecnie technologią drukowania jest technologia drukowania offsetowego. Choć jej udział w rynku w ostatnim czasie spadł na rzecz technik elektro-fotograficznych czy fleksografii, to nie należy się spodziewać, że trend ten się utrzyma. Technologia offsetowa skutecznie reaguje na impulsy z rynku, oferując maszyny o bardzo wysokim stopniu automatyzacji, krótkich czasach narządu, łączące różne techniki drukowania (offset/flekso). Uwzględniając szeroki wachlarz produktów w zakresie farb i lakierów oraz podłoży, technologia offsetowa spełnia najbardziej wyrafinowane żądania rynku.
Procentowy udział kosztów papieru w produkcji poligraficznej pozostaje na poziomie 30–70%, w zależności od wysokości nakładu oraz środka produkcji. Stąd też wszelkie wysiłki konstruktorów idą w kierunku maksymalnego zredukowania strat papieru zarówno w fazie narządu, jak również w fazie drukowania, z wykorzystaniem w tym celu systemów do kontroli jakości drukowanego obrazu, pracujących inline w maszynie drukującej.

Zmiany konstrukcyjne w maszynach drukujących
Zwiększenie prędkości
Podstawowym czynnikiem pozwalającym na sprostanie oczekiwaniom drukarń jest jeszcze większe zautomatyzowanie procesu narządu. Skracanie czasu narządzania, redukcja makulatury, dostępność i niezawodność systemów mają większy priorytet niż prędkość drukowania. Ale to właśnie prędkość wyznacza nowe standardy w produkcji maszyn. Można śmiało powiedzieć, iż drukarnie przy aktualnym zaawansowaniu wykorzystują moce maszyn na poziomie 95%. Oznacza to potrzebę zwiększenia ich wydajności. Podczas targów drupa 2004 większość producentów zaprezentowała już maszyny, których maksymalne prędkości wynoszą nawet 18 000 arkuszy na godzinę. Wzrost prędkości o każdy 1000 arkuszy wymaga od konstruktorów przemyślanego działania już na etapie projektowania modelu. Coraz wyższe prędkości konfrontują konstruktorów z wyzwaniami w zakresie właściwego podania arkusza do zespołu drukującego, przekazywania pomiędzy zespołami, właściwego wykładania i układania stosu w całym przedziale dopuszczalnych gramatur. W przypadku maszyn z suszeniem w grę muszą wchodzić bardzo wydajne systemy suszenia. Ale z drugiej strony należy mieć na względzie zachowywanie się farb i lakierów w nowych warunkach. Możliwość zmiany ich reologii może się odbić negatywnie na jakości drukowania. Stąd też podniesienie prędkości maszyn związane jest z efektywnym odprowadzeniem ciepła z zespołów farbowych i duktorów farbowych.

Wielkie formaty
Jedna z koncepcji podniesienia wydajności parku maszynowego w drukarni to zwiększenie formatu zadrukowywanego arkusza. Na wspomnianych targach drupa mieliśmy możliwość obserwowania maszyn w wielkim formacie, powyżej 112×162 cm. Przyczyną wprowadzenia wielkich formatów był przede wszystkim przemysł opakowaniowy. Każdy dodatkowy rząd pudełek czy etykiet na arkuszu ma konkretne przełożenie na złotówki. Kolejni odbiorcy tych rozwiązań to firmy specjalizujące się w produkcji plakatów wielkoformatowych i produkcji książek. Tego typu maszyny są produkowane z zespołami lakierującymi oraz z zespołami do odwracania. Grubość zadrukowywanych przez nie podłoży sięga ponad 1,0 mm. Przy tego typu inwestycjach zawsze należy brać pod uwagę kompatybilność urządzeń przed procesem drukowania i po nim (np. systemy przygotowania płyt, krajarki, całość logistyki przemieszczania produktów).

Maszyny wielozespołowe
Chociaż od pierwszej prezentacji maszyny ośmiokolorowej w formacie B1 minęło już ponad 12 lat, to każda instalacja tego typu jest nadal dużym wydarzeniem. Korzyści ze stosowania długich maszyn są oczywiste. W drukowaniu z odwracaniem w jednym przelocie przez maszynę narządzanie maszyny oraz mycie obciągów gumowych jest wykonywane tylko raz. Najważniejszym jednak argumentem jest produkcja „na gotowe”. Maszyna ośmiokolorowa z odwracaniem pozwala zredukować czas realizacji zlecenia średnio o około 1/3 w porównaniu z pracą w dwóch przebiegach. Wszyscy producenci długich maszyn z odwracaniem wiedzą, iż powodzenie tego typu rozwiązań zależy przede wszystkim od dwóch czynników, tj. od systemu odwracania oraz właściwego przygotowania lub uzbrojenia cylindrów dociskowych w płaszcze po odwracaniu, co pozwala na zachowanie porównywalnej jakości drukowania po obu stronach arkusza. Maszyny wielozespołowe to przede wszystkim budowa szeregowa, ale na ostatnich targach drupa zaprezentowano również konstrukcje maszyn ośmiokolorowych zbliżonych budową do maszyn zwojowych heatsetowych. W tego typu maszynach przekazywanie obrazu nie jest jednak realizowane w systemie guma-guma, lecz jak w klasycznej maszynie arkuszowej: guma-docisk. Świadomy wybór bardziej kompaktowej budowy maszyny pod kątem zajmowania miejsca oraz rezygnacja z systemu odwracania, mogą być ciekawą alternatywą, aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę, iż od samego początku świeżo zadrukowane kolory stykają się bezpośrednio z powierzchniami cylindrów dociskowych i przekazujących, nie ma więc możliwości wykonania odbitki w układzie 5/0 czy 8/0. Sukcesy maszyn wielozespołowych w formacie Bl spowodowały, iż na rynku pojawiła się pierwsza maszyna ośmiokolorowa w formacie B3.

Drukowanie ze zwoju
Specjalnie na potrzeby drukarń akcydensowych, które pracują na „długich” maszynach oraz drukarń etykietowych opracowano specjalne odwijaki zwojów. Zastosowanie specjalnych typów odwijaków z poprzecznym odcinaniem wstęgi gwarantuje możliwość przetwarzania wszelkiego typu papierów konfekcjonowanych w zwojach. Główny potencjał tego typu rozwiązania to możliwość optymalnego dopasowania do formatu pracy dzięki bezstopniowemu ustawianiu odcinania pomiędzy 40 a 72 cm oraz możliwość zakupów papieru w zwoju.
System odwijaka pozwala na bardzo dokładne kształtowanie strumienia przy najwyższych prędkościach produkcyjnych maszyny. Odcinanie z roli odbywa się w takt maszyny drukującej i dopasowuje się ono w pełni automatycznie do prędkości maszyny. Czas przezbrojenia na drukowanie ze zwoju lub odwrotnie to około 5 minut.
Rentowne drukowanie wszelkiego rodzaju komiksów, gazetek i akcydensów jest również możliwe na maszynach arkuszowych.

Bezpośredni napęd cylindra formowego
W celu jeszcze szybszej wymiany płyt, a przez to skrócenia czasu potrzebnego na przezbrojenie maszyny drukującej, producenci maszyn proponują nowatorskie rozwiązania umożliwiające jednoczesną wymianę płyt we wszystkich zespołach drukujących. Reali-zacja tego rozwiązania odbywa się poprzez bezpośredni napęd cylindra formowego. Nie występuje jak w klasycznych maszynach zazębienie z cylindrem formowym i gumowym.

Krótki zespół farbowy
Maszyny do drukowania bezwodnego stały się poligonem doświadczalnym w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań. Jednym z takich, dość rewolucyjnych, pomysłów jest rezygnacja z klasycznego zespołu farbowego. W tym przypadku mamy do czynienia z ultrakrótkim zespołem farbowym, składającym się z wałka rastrowego i wałka nadającego (cylindra) o średnicy równej średnicy cylindra płytowego. Nie występują tutaj strefy farbowe, a zmiana nasycenia kolorów regulowana jest poprzez zmianę właściwości reologicznych farby. Innymi słowy: cała odpowiedzialność za zgodność kolorystyczną została przerzucona na dział przygotowalni. Maszyny posiadają system niezależnego sterowania termostatowaniem zespołu farbowego.

Wyeliminowanie marki bocznej
Producenci maszyn próbują faktycznie wycisnąć z maszyny każdą minutę zaoszczędzonego czasu. Ale czy za każdą cenę? Eliminacja marki bocznej w maszynie drukującej jako jednego z podstawowych elementów gwarantujących poprawną jakość drukowania może budzić lekkie powątpiewanie. Celem tego rozwiązania jest zwiększenie prędkości drukowania i redukcja czasu przy narządzie. Wyeliminowanie wydajnych systemów marek bocznych pneumatycznych na rzecz bardziej skomplikowanych układów elektroniczno-mechanicznych jest na pewno warte przyjrzenia się ich funkcjonowaniu w praktyce.

Automatyzacja obiegu palet
Wiele drukarń, zwłaszcza o profilu opakowaniowym, boryka się z problemem zarządzania przepływem palet. Dlatego też odpowiedzią na potrzeby klientów są systemy optymalizujące przepływ papieru i palet do produkcji w obrębie maszyny drukującej.
Systemy tego typu składają się z sekcji, gdzie następuje ręczne rozpakowanie palety, następnie odbywa się transport do nakładaka, potem pusta paleta wędruje poprzez system przenośników do wykładania. Nieodzownym elementem systemów logistycznych jest nakładanie/wykładanie non-stop oraz wersja podwyższonej maszyny.

Rozbudowa systemów kontrolno-pomiarowych
Generalnie możemy przyjąć, iż odbitki są kontrolowane w zakresie jednego podstawowego kryterium oceny – zgodności kolorystycznej. Dla końcowego odbiorcy nie ma znaczenia, czy niewłaściwy odcień wynika z niespasowania, czy ze złego nasycenia kolorów. Dodatkowo jakość odbitki może być dyskwalifikująca przez zachlapanie wodą, środkiem myjącym czy zabicie farbą oczka tekstu (druki farmaceutyczne). Drukarz nie jest w stanie wychwycić wszystkich, niekiedy subtelnych zmian na arkuszu w zakresie jakości, zwłaszcza kiedy mówimy o dużym formacie czy drukowaniu banknotów. Stąd też ponownie pojawiły się na ostatniej drupie prezentowane już w roku 1995 rozwiązania dotyczące kontroli jakości inline w maszynach drukujących.
Obecnie systemy kontrolno-pomiarowe w maszynach drukujących możemy podzielić na następujące grupy:
• systemy pomiaru i regulacji pasowania inline w maszynie drukującej
• systemy pomiaru farby inline z pomiarem obrazu
• systemy pomiaru i regulacji farby offline z pomiarem obrazu.

W zakresie systemów inline możemy mówić o dwóch typach rozwiązań. Jednym z nich jest odczyt i automatyczna korekta pasowania kolorów w czasie pracy maszyny. System ten gwarantuje w pełni zautomatyzowane wykonanie pasowania od pierwszej odbitki oraz stałą kontrolę i korektę pasowania podczas drukowania nakładu. Dodatkowo, aby przyspieszyć proces narządu poprzez właściwe ustawienie głowicy odczytującej, położenie punktur może być przesłane do maszyny za pośrednictwem pliku CIP3/CIP4.
Drugi typ rozwiązań to konstrukcje oparte na wysoko rozdzielczych kamerach rejestrujących określone miejsca obrazu. Arkusz, który odbiega od zadanej tolerancji, jest wyprowadzany specjalną śluzą i nie trafia w ten sposób do nakładu netto.
Obecne systemy pomiaru i regulacji farby offline dotyczą zewnętrznych urządzeń pomiarowych lub urządzeń zintegrowanych z pulpitami sterującymi, które wykonują pomiary w systemie spektrofotometrycznym.

Rozwój zastosowań z użyciem nowej generacji farb, lakierów, podłoży
Jeszcze do niedawna wiele czynności związanych z uszlachetnianiem musiało być wykonywanych w osobnych procesach produkcyjnych. Obecnie 5 lub 6 kolorów z lakierowaniem należy do standardu. Dodatkowo mamy możliwość nałożenia lakieru przed zespołami drukującymi (biel kryjąca) lub nałożenia dwóch różnych typów lakierów po procesie drukowania, a wszystko to w jednym przejściu arkusza. Zapomniany lakier drukowy, będący jednym z najtańszych sposobów uszlachetniania powierzchni, dzisiaj przeżywa swój renesans w postaci lakierowania drip-off. Wielka jest różnorodność występowania lakierów dyspersyjnych: lakiery metaliczne, lakiery perłowe, lakiery Metallur, lakiery zapachowe, strukturowe, aż do drukowania na podłożach niewsiąkliwych bez udziału promieniowania UV. Połączenie tego typu lakierów z możliwością cyfrowego wykonania form lakierujących poprzez cyfrowe naświetlanie, wycinanie ploterem czy bezpośrednie grawerowanie staje się nieocenionym narzędziem w codziennej pracy z agencjami reklamowymi.
Wykorzystanie zdobyczy w postaci stosowania farb wysoko pigmentowanych czy integracji farb skalowych z pigmentami metalicznymi daje nieograniczone możliwości w zakresie kształtowania produktu. Umożliwia to tworzenie efektów metalicznych przy wykorzystaniu farb skalowych CMYK. W znaczący sposób zwiększył się również asortyment podłoży drukowych: folie soczewkowe, etykiety in-mould, karty chipowe/telefoniczne, podłoża metalizowane, tektury faliste. Otworzyły się nowe możliwości, które dotąd były zarezerwowane głównie dla sitodruku czy fleksografii. Zastosowanie tych technik związane jest z koniecznością nakładania grubszych warstw lakieru oraz stosowaniem podłoży niewsiąkliwych. Oznacza to, że obecna technologia drukowania offsetowego musi sprostać wymaganiom, jakie niesie za sobą stosowanie farb i lakierów utrwalanych promieniowaniem UV.

Technologia
Zwiększanie efektywności suszenia UV
W celu zwiększenia efektywności systemów suszenia UV, zwłaszcza przy zadrukowywaniu podłoży termoczułych, w technologii UV zaczęto stosować nowatorskie rozwiązania. Nowy system polega na ograniczeniu dostępu powietrza w przestrzeni działania lamp UV w maszynie drukującej. Technologia pozwala na bezproblemowe zadrukowywanie farbami UV tworzyw sztucznych i papierów metalizowanych. Wypełnione azotem komory znajdują się pomiędzy zadrukowywanym podłożem a promiennikiem UV, co zapewnia optymalne wyparcie tlenu, który spowalnia proces polimeryzacji i w przypadku stosowania tradycyjnej technologii musi być intensyfikowany zwiększoną mocą promienników UV, co w konsekwencji prowadzi do nadmiernego nagrzewania się zadrukowywanego podłoża.
Stosowanie tej technologii szczególnie zalecane jest w przypadku zadrukowywania farbami UV folii PVC czy folii PE. Dzięki znacznemu zredukowaniu ilości ciepła możemy uzyskać precyzyjne pasowanie, a tym samym lepszą jakość przy maksymalnych prędkościach produkcyjnych. Zadrukowywanie materiałów wrażliwych na temperaturę, między innymi takich jak np. folie, nie stwarza już problemów, ponieważ temperatura w stosie – również przy dużej prędkości produkcji – jest niewiele wyższa od temperatury w hali maszyn i pozwala na szybką i bezproblemową dalszą obróbkę.

Foliowanie
Integracja procesów wykończeniowych w procesie drukowania pozwoliła na uzyskanie nowych, ciekawych efektów. Foliowanie na zimno jest jednym z nowych rozwiązań uszlachetniania. System ten pozwala na odwzorowanie drobnych elementów (do 44 l/cm) przy zachowaniu dobrej jakości. Brak ograniczeń formatowych powoduje, iż aplikowanie folii na zimno staje się alternatywą dla foliowania na gorąco poza maszyną drukującą.

Systemy lakierowania
Drukarnie, które sporadycznie wykorzystują lakier w swoich zleceniach, mogą bliżej przyjrzeć się rozwiązaniu, jakie zaprezentowano także podczas targów drupa 2004. Do tej pory mając do dyspozycji maszynę pięciokolorową, wszelkie lakierowanie musiało być wykonywane albo w osobnym cyklu produkcyjnym, albo przy wykorzystaniu tylko lakieru drukowego. Teraz istnieje możliwość wykorzystania lakieru dyspersyjnego w maszynach bez wieży lakierującej.
Urządzenie pracuje w systemie rakla komorowego, na który składają się komory z wątkiem rastrowym oraz pompy do tłoczenia lakieru. Urządzenie jest montowane w miejsce modułowego urządzenia do mycia obciągów gumowych. Naturalnie z tego zespołu drukującego nie możemy wówczas nakładać farby, ale mamy możliwość wykonania zlecenia 4+L. Lakierowanie odbywa się na pełnej powierzchni. Powrót do konfiguracji 5/0 trwa kilka minut.
Tradycyjny rakiel komorowy sprawdza się przede wszystkim wtedy, gdy wykorzystywany jest lakier dyspersyjny. Chcąc mieć jednak pełny zakres możliwości stosowania lakierów dyspersyjnych oraz lakierów metalicznych, lakierów perłowych, bieli kryjących, należy rozważyć specjalny system zamknięty rakla komorowego. Różnica w stosunku do klasycznego systemu otwartego polega na tym, iż w komorze, w której znajduje się lakier, jest podwyższone ciśnienie. Drugi element tego systemu to specjalny wałek rastrowy o spiralnej liniaturze, zwykle 160 l/cm/7,3 cm3. Spiralna struktura wałka, jak również podciśnienie w komorze, ograniczają do minimum wnikanie powietrza do komory i tym samym zapobiegają tworzeniu się piany, co uniemożliwiałoby proces drukowania. Dotyczy to przede wszystkim bieli kryjących i lakierów metalicznych. Niewielkie nadciśnienie w komorze dba również o optymalne napełnienie wałka spiralnego, co w stosunku do tradycyjnej komory raklowej pozwala osiągnąć wyższą równomierność nakładanej warstwy.

Podsumowanie
Krótko podsumowując, możemy stwierdzić, iż rozwój technologiczny w zakresie drukowania offsetowego jest możliwy tylko przy bardzo ścisłej współpracy biur projektowych i ośrodków badawczych zarówno producentów maszyn drukujących, jak i producentów farb, lakierów oraz podłoży drukowych. Kierunki rozwoju w dużej mierze wyznacza rynek, jego potrzeby i kierunki rozwoju innych branż – chemicznej, informatycznej, telekomunikacyjnej itd. Konstrukcje maszyn idą w kierunku coraz większej automatyzacji procesu produkcyjnego i kontrolno--pomiarowego, unowocześniania rozwiązań polepszających parametry jakościowe druków i stopień ich uszlachetnienia, zwiększania wydajności. Jednocześnie muszą one pozwalać na zadrukowywanie coraz szerszej gamy podłoży przy wykorzystaniu zaawansowanych technologicznie farb i lakierów.

Krzysztof Pindral

Powyższy tekst, opublikowany w materiałach z Konferencji Poligraficznej 2005, został przedrukowany za zgodą Polskiej Izby Druku.Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o