Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2006 Marzec
Maszyny i urządzenia

Nowoczesne zespoły farbowe z cylindrem rastrowym. Część I


Cylinder rastrowy nie tylko we fleksografii
Zadaniem zespołu farbowego maszyny drukującej jest nałożenie żądanej ilości farby (o określonych własnościach) na elementy drukujące formy. Europejskie i amerykańskie firmy produkujące maszyny drukujące oraz ich elementy prowadzą wciąż prace nad udoskonalaniem konstrukcji zespołów farbowych i optymalizacją ich eksploatacji. Obecnie oferują one maszyny, w których do dostarczania farby do zespołu farbowego zastosowano cylinder rastrowy (anilox), zaadaptowany z przemysłu przetwórczego i technologii fleksograficznej. Osiągane dziś liniatury rastra (gęstości) kałamarzyków powierzchni cylindrów rastrowych przekraczają poziom 600 linii/cm. Wykonuje się je obecnie głównie za pomocą technologii grawerowania laserowego w naniesionej na powierzchnię cylindra (lub tulei) powłoce ceramicznej.
Zainteresowanie współczesnej poligrafii zespołami farbowymi, w których farbę wprowadza się do kałamarzyków cylindra rastrowego o określonej stałej pojemności, jest znaczące. Szereg takich systemów z powodzeniem eksploatuje się w maszynach już dziś.

Otwarte i zamknięte zespoły farbowe
W konwencjonalnym zespole farbowym z cylindrem rastrowym, zwanym otwartym, farbę pobiera bezpośrednio obracający się w kałamarzu farbowym cylinder rastrowy, lub też farba jest z kałamarza farbowego przekazywana na cylinder rastrowy przez wałek gumowy (sposób pośredni). Innym rozwiązaniem jest kurtynowe podawanie farby bezpośrednio w klin pomiędzy dozującym wałkiem gumowym i cylindrem rastrowym. Podstawową wadą tych rozwiązań jest niestabilne przekazywanie farby na formę drukową, szczególnie przy wykonywaniu prac rastrowych. W celu ograniczenia tego zjawiska zastosowano listwę zgarniającą (rakiel), która odprowadza nadmiar farby z powierzchni cylindra rastrowego. O jakości pracy tego zespołu farbowego decydują: dokładność wykonania i zamocowania cylindra rastrowego, stabilność konstrukcji podpory listwy zgarniającej, równomierność jej napięcia na szerokości maszyny i usytuowanie względem cylindra rastrowego.

Układy zamknięte z komorami raklowymi
Współczesny system nanoszenia farby do kałamarzyków cylindra rastrowego odbywa się poprzez zastosowanie układów zamkniętych wyposażonych w komory raklowe. Komora raklowa ma konstrukcję skrzynkową. Posiada ona króćce, służące do doprowadzania i odprowadzania płynu. Jeden z boków skrzynki stanowi powierzchnia cylindryczna cylindra rastrowego, zaś szczelne zamknięcie komory w kierunku tworzących współpracują-cego cylindra stanowią dwie listwy raklowe oraz uszczelnienia boczne. Na rysunku 1 przedstawiono konstrukcję omawianego zespołu zamkniętego.
Skrzynie komór raklowych są wykonywane najczęściej ze stali stopowej lub stopu aluminium o zwiększonej odporności na korozję. Dla uniknięcia utleniania się powierzchni roboczych komór oraz zapobieżenia osadzaniu się płynu – szczególnie na bazie wody, są one często pokrywane warstwą teflonu. Nowe konstrukcje skrzyń wykonuje się z włókien węglowych. Są one trzykrotnie lżejsze niż tradycyjne i łatwo jest nimi manipulować przy ręcznej wymianie. Ich podstawowymi zaletami są m.in.: gładka i zamknięta powierzchnia, wysoka odporność na korozję, stabilność wymiarowa i temperaturowa, większa trwałość, pochłanianie drgań i wibracji w stopniu znacznie wyższym, niż ma to miejsce w przypadku konstrukcji metalowych.
Istnieje szereg opatentowanych konstrukcji nowoczesnych systemów komór raklowych. Zaprezentowali je na targach drupa 2004 czołowi producenci komór oraz firmy produkujące maszyny fleksograficzne, m.in. Harris & Bruno, FlexoArt, Tresu, Deneka Printing System, Flexo Inking Technologies, Windmöller & Hölscher, Valmet-Rotomec. Na rysunku 2 przedstawiono przykładowy schemat usytuowania komory raklowej oraz mechanizmów ustawiających położenie cylindrów w zespole farbowo-drukującym w maszynie fleksograficznej.

Nowoczesne rozwiązania w zespołach farbowych maszyn offsetowych
Rozwiązania takie występują dziś powszechnie nie tylko w technologii fleksograficznej, ale także w nowych konstrukcjach zespołów farbowych w arkuszowych i zwojowych maszynach offsetowych, najczęściej w zespołach uszlachetniających (lakierujących) zadrukowywane odbitki. Trwają również badania nad zastosowaniem tych systemów w rotograwiurze. Na przykład omawiane konstrukcje zespołów farbowych firma KBA stosuje w arkuszowych maszynach offsetowych 74 Karat i Rapida 74G. Pierwsza z wymienionych maszyn pracuje w technologii Computer-to--Press, druga – w technologii offsetu bezwodnego. Obie mają zespoły farbowe wyposażone w systemy zamknięte Gravuflow, które współpracują z ceramicznymi cylindrami rastrowymi. W maszynach Rapida 74G zastosowano obrotowe względem cylindra zamocowanie komory raklowej, które pozwala na ustawienie jej w pozycji roboczej – w poziomie lub pionie. Zespół uszlachetniający tej maszyny również ma zamknięty system podawania lakieru na cylinder lakierujący. W systemy zamknięte wyposażono też nowe 5-kolorowe arkuszowe maszyny offsetowe Genius 52 i 52 UV. Schemat zespołów farbowo-drukujących tych maszyn pokazuje rysunek 3.
Kompletne systemy komór raklowych duńskiej firmy Tresu, zwane Modular Coating System, są z powodzeniem instalowane w arkuszowych maszynach offsetowych Heidelberg SM i CD 102 jako układy uszlachetniające. Ostatnio zainstalowano taki system w maszynach SM 102-5 i dwie jednostki, w konfiguracji podwójnego lakierowania, w maszynie CD 102-6LX (systemy takie pracują w amerykańskiej firmie Jet Litho). Z kolei systemy zamknięte firmy Harris & Bruno mogą być instalowane na stałe – LithoCoat Inline, np. w arkuszowych maszynach offsetowych KBA Rapida 130-162a i KBA Rapida 185/205, lub jako jednostki dodatkowe – LithoCoat Add-On, np. w maszynie Heidelberg GTO Printmaster. Inna znana firma, Flexo Inking Technologies, oferuje systemy Autoflex TC, które instaluje się w zespołach uszlachetniających arkuszowych maszyn offsetowych wielu znanych producentów, m.in. firm MAN Roland, KBA/Planeta, Komori i Hei-delberg. Układ Autoflex N jest stosowany w szybkobieżnych fleksograficznych maszynach gazetowych, pracujących z prędkością obrotową cylindra rastrowego wynoszącą 8 obrotów na sekundę. Konstrukcje tego systemu są instalowane w maszynach MAN Roland, Goss, KBA-Motter/PEC, Cerutti i Koppers. Inny układ, Autoflex R, zaczyna być z powodzeniem wdrażany w maszynach rotograwiurowych, np. PCMC (Tissue Press), Bobst, Zerand i Champlain.
Zamknięte systemy farbowe z cylindrem rastrowym stosuje się również w zwojowych maszynach offsetowych coldset – systemy te nazwano krótkimi zespołami farbowymi. Zastosowano je na przykład w maszynach Courier firmy KBA. Szereg rozwiązań takich zespołów farbowych zaproponowała również firma MAN Roland. Na rysunku 4 przedstawiono jeden z proponowanych wariantów.
Obecnie firma KBA oferuje spra-wdzone już rozwiązania. Rysunek 5 prezentuje opatentowany zamknięty zespół farbowy Newsflow w maszynie coldsetowej Cortina, która pracuje w technologii offsetu bezwodnego. Cylinder formowy i rastrowy są wyposażone w układ do kontroli temperatury ich powierzchni. Maszyna Cortina może wykonywać odbitki gazetowe z liniaturą 60 linii na centymetr. Zdaniem konstruktorów, opracowany system jest lepszy od niestabilnego układu, który był instalowany wcześniej w maszynach heatsetowych, pracujących w technologii bez nawilżania formy drukowej.

dr inż. Krzysztof Stępień
Instytut Papiernictwa i Poligrafii
Politechnika Łódzka

Opracowanie w ramach projektu badawczego nr 3 TO8E 065 28, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w latach 2005–2007

Literatura
1. K. Stępień: Konstrukcje nowoczesnych komór raklowych, Materiały III Forum Fleksograficznego, 12–13 III, Stowarzyszenie Fleksografów Polskich PLFTA, Warszawa (2004).
2. H. Czichon, M. Czichon: Fleksodrukowe układy farbowe, „Świat DRUKU”, nr 4, 5/2002.
3. K. Stępień: Budowa maszyn drukujących opakowania, „Świat DRUKU”, nr 3/2003.
4. K. Stępień: Zamknięte systemy farbowe, „Świat DRUKU”, nr 10/2004.
5. K. Stępień: Cylinder, forma, podłoże – wpływ właściwości powierzchniowych na jakość druku techniką fleksograficzną, „Świat DRUKU”, nr 12/2004.
6. H. Mathes: Gibt es die optimale Kammerrakel, „Flexo+Tief-Druck”; 1, 3, 6/2003.
7. K. Stępień: Konstrukcja zamkniętych zespołów farbowych w maszynach drukujących, „Opakowanie”, nr 2, 3/2005.
8. K. Stępień: Testowanie flekso-graficznego zespołu farbowego, „Przegląd Papierniczy”, nr 4/2004.
9. K. Stępień, S. Khadzynova: Nowości w budowie i eksploatacji zespołów farbowych w maszynach fleksograficznych, Komputerowe Technologie Drukarstwa – Zbiór prac naukowych, Ukraińska Akademia Drukarstwa, 8/2002.
10. H. Mathes: Closed doctor blade-chambers, „Flexo & Gravure International”; 1, 2, 3/2005.
11. M. Lutskiv, K. Stępień, S. Khadzynova: Model offsetowego zespołu farbowego wyposażonego w trzy wałki nadające farbę, „Przegląd Papierniczy”, nr 8/2003.
12. Materiały prospektowe i internetowe firm produkujących maszyny i ich elementy.

*

Modern Inking Units with Anilox
European and American companies which produce printing presses and their elements constantly work on improving the construction of printing units and optimising their exploitation. Presently, they offer machines, in which ink delivery to the inking unit is performed by anilox roller adapted from converting industry and flexo technique. It is significant that inking units in which the ink is delivered to the anilox cells of an established constant capacity, is of considerable interest of contemporary printing industry. There is a number of such systems applied in presses already. The article describes in detail the construction of inking units with anilox as well as research on them – in the Institute of Papermaking and Printing of the Technical University of Lodz there has been an attempt to create a mathematical model and performance characteristic of inking-printing unit.Nowa strona
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o