Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2006 Marzec
Projektowanie

Andrzej Heidrich - ostatni z wielkich twórców polskich banknotów złotowych i znaczków pocztowych


Andrzej Heidrich to artysta grafik, którego nie sposób pomylić z którymkolwiek z całej plejady współczesnych mu twórców. Jego niepowtarzalny styl, jaki wypracował już na początku swojej drogi zawodowej, jest niemalże jego pieczęcią herbową, jakże odmienną od innych. Myliłby się jednak ten, kto oczami swojej wyobraźni widziałby Andrzeja Heidricha w dużej, przestronnej pracowni, jakie okupują inni artyści, nie zawsze zasługujący na to miano. Wszystkie zrodzone dotychczas dzieła, i te, które dzisiaj wychodzą spod ręki mistrza, tworzone są od lat w maleńkim pokoiku – jego świątyni sztuki. Ten maleńki pokoik-pracownia zaskakuje swoim niepowtarzalnym klimatem, swoistym ciepłem, a tworzy go sam Artysta i... jego muzyka. Obok małego biurka, przy którym pracuje niezmiennie od blisko czterdziestu lat, znajduje się biblioteka pełna albumów oraz innych niezbędnych, a jednocześnie cennych dla niego książek; wisi tutaj także kilka antycznych rycin. Nieopodal, w etażerce pamiętającej początki II RP – stary dobry gramofon i sterta niemniej starych płyt. Znaleźć tu można bez trudu dzieła klasyków: Bacha, Mozarta, Haendla, Haydna, Schuberta, Beethovena, Purcella i Chopina. Ta muzyka, sącząca się cichutko z głośnika, od zawsze towarzyszy mistrzowi podczas procesu twórczego. A Hei-drich w trakcie pracy przypomina zegarmistrza, który w skupieniu, niemal w bezruchu, z troską o bardzo cenny mechanizm, składa go pamiętając o jego przeznaczeniu, o jego funkcjonowaniu. Podczas tworzenia wszystkie niezbędne narzędzia, tj. drobne pędzelki, ostro zakończone ołówki, jedna czy dwie gumki i kilka linijek, poukładane są w odpowiedniej kolejności i w takiej też wędrują na swoje miejsce po ich wykorzystaniu. Zegarek zaś – ten prawdziwy – położony przed oczami steruje czasem pracy, pozwala kontrolować się, choć z różnym skutkiem.

Grzechem byłoby nie odnotować pewnej fascynacji, która towarzyszy artyście od dzieciństwa po dzień dzisiejszy. Postacią, obecnie już historyczną, która wywarła na nim ogromne wrażenie, był marszałek Polski Józef Piłsudski. Zauroczenie tą wielką postacią niestety przez wiele powojennych lat nie mogło znaleźć szerszego odbicia w twórczości Heidricha. Jego miejsce musieli zajmować inni. W roku 1993 krajowy emitent – Narodowy Bank Polski – zezwolił, aby na banknocie (o nominale 5000000 zł), który miał być ostatnim z serii przeddenominacyjnej, znalazł się zaprojektowany przez Heidricha wizerunek marszałka Piłsudskiego. Wtedy wydawało się artyście, że oto ziszczą się jego marzenia. Niestety, postać marszałka pozostała tylko w sferze projektu. Również i znaczek z popiersiem Piłsudskiego projektu artysty, wydany w 1995 roku z okazji 75. rocznicy Bitwy Warszawskiej, nie uczynił zadość jego marzeniu o spotkaniu z marszałkiem w takim wymiarze, na jaki zasłużył.
Andrzej Heidrich, artysta z wykształcenia, z urodzenia (1928) warszawianin, swoją edukację artystyczną rozpoczął (1948) w warszawskiej ASP na Wydziale Grafiki u prof. Jana Marcina Szancera, wybitnego rysownika, ilustratora i scenografa; zwieńczył ją dyplomem uzyskanym (1954) w jego pracowni ilustrując „Świętoszka” Moliera. W okresie studiów dzięki kontaktom z Szancerem i jego wielkiej wiedzy o książce, A. Heidrich wzbogacał swoją wrażliwość na historię, kulturę i obyczaj własnego kraju, co przekładało się niemal od początku na jego umiłowaną grafikę książkową. Świadomość tego, czym jest książka i co się na nią składa, od początku zmuszała artystę do obcowania z nią jako obszarem doświadczalnym do ciągłych poszukiwań estetycznych. Skłaniała do podejmowania prób harmonijnego łączenia skomplikowanego świata techniki z warsztatem artystycznym w jedną nierozerwalną całość, jaką tworzy dzieło literackie i plastyczne.
Profesor Szancer będąc (w Krakowie) uczniem niezrównanego kolorysty Józefa Wilhelma Mehoffera, czerpał z tego źródła to, co się zowie znajomością duszy kolorów. Wszelako Andrzej Heidrich, równie mocno uwrażliwiony na kolor artysta, jest ostatnim kontynuatorem gałęzi drzewa genea-logicznego, jakie tworzyli: Matejko, Mehoffer i Szancer. W jakimś sensie pozostał jednakże pod urokiem innego znakomitego profesora i jego dokonań – chodzi o Wojciecha Jastrzębowskiego, autora wzorów przedwojennych monet 1-, 2-, 5-, 10-, 20- i 50- groszowych. Heidrich szczególnie upodobał sobie grafikę książkową. Już w trakcie studiów podjął pracę w Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik, w której od 1961 roku pełnił funkcję kierownika artystycznego. Nieco wcześniej zaangażował się we współpracę z Polskim Towarzystwem Wydawców Książek, wielokrotnie biorąc udział w jury konkursów na najpiękniejszą książkę roku. Mając w swoim dorobku wiele sukcesów artystycznych jako grafik i ilustrator książek w 1974 roku awansował na stanowisko naczelnego grafika w Czytelniku. Opracował pod względem graficznym ponad sześćset książek oraz blisko czterdzieści albumów. Od lat wielu poświęca dużo uwagi i wnikliwych studiów znakowi graficznemu – literze. Sukcesem zakończył w 1992 roku intensywne prace nad nowym projektem pisma, które artysta określił jako „bona”. Owo smukłe, z lekka pochylone pismo o delikatnym szeryfie, oparte jest na antykwie, a dokładniej, zbliżone jest do francuskiej antykwy Pierre’a Simona Fourniera. W swoich projektach okładek, obwolut czy też znaczków pocztowych i pomniejszych formach graficznych artysta sięga często również do liternictwa blokowego, prostego. Nie gardzi też secesją, do której odwołuje się nader chętnie. Umiejętne wydobywanie z liter ukrytych treści świadczy o tym, jak doskonałym i wytrawnym artystą jest Heidrich. Wychowany na dobrych wzorcach z okresu międzywojnia – mam na myśli twórców tej miary, co Tadeusz Kulisiewicz, Edmund Bartłomiejczyk czy wspomniany Wojciech Jastrzębowski – swoje artystyczne przemyślenia wywodził z tej właśnie epoki. Stosunkowo szybko też wkroczył na ścieżkę własnych twórczych poszukiwań. Jego projekty charakteryzują się m.in. dużym smakiem, wyczuciem formy, nieskazitelnym liternictwem, znakomitą kolorystyką, niedościgłą techniką wykonania. Śmiało też można powiedzieć, iż jest on od lat niekoronowanym królem wśród polskich grafików małych form.
Od 1968 r. A. Heidrich jest „nadwornym” projektantem Narodowego Banku Polskiego. Jednocześnie nieodmiennie kojarzy się z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, instytucją realizującą jego projekty. Przed wieloma laty nieoceniony prof. Lorenzo Masino-Bessi z Mediolanu, prowadząc szkolenie dla grafików-giloszerów (specjalistów, którzy ze splecionych ze sobą cienkich rysowanych linii tworzą ozdobne tła) oraz innych pracujących nad banknotami (z wielu krajów świata), powiedział: „Mam przyjemność poznać osobiście najwybitniejszego twórcę grafiki banknotowej Europy”. Te słowa skierowane były właśnie do Andrzeja Heidricha. Podobną opinię wyraził wówczas Ercole Colombi, szef ośrodka szkoleniowego, uczący specjalistów obsługujących maszyny poligraficzne firmy De La Rue Giori.
Andrzej Heidrich podjął się realizacji ważnego zadania, jakim było zaprojektowanie dla NBP polskich pieniędzy papierowych. Zadanie to, trudne z wielu powodów, wymagało od twórcy współpracy z historykami, ogromnej dyscypliny wewnętrznej, wytrwałości, szybkości działania i, co najważniejsze, umiejętności dogłębnej analizy banknotów niemalże z całego świata. Nowy rodzaj zabezpieczeń i twarde warunki, jakie postawił emitent, sprawiły, że artysta stanął przed nie lada problemem. Poradził sobie z tym wybornie. Wszystkie jego projekty banknotów polskich zyskały nowy pod względem graficznym charakter. Artysta potrafił uwolnić się od stylu narzuconego przez swojego poprzednika, równie znakomitego projektanta banknotów, prof. Wacława Borowskiego. Przestrzeń banknotowa wolna od wszelkich obramowań, marginesów i kartuszy dla portretów, świeża, jasna kolorystyka, to wizytówka Heidricha. Stworzył nowy język wypowiedzi dla tego rodzaju grafiki.
Andrzej Heidrich jest twórcą kilkudziesięciu projektów banknotów, w tym starej i obecnej emisji. W jego pracowni powstało ich blisko 40, z czego w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. wyprodukowano 21. Na tę liczbę złożyły się dwie serie banknotów: „Wielcy Polacy” i „Władcy polscy”. Reszta ostała się tylko w formie projektów. Wśród nich znajdują się bardzo interesujące banknoty dwóch serii: „Ludzie kultury” i „Politycy”. Jedna z nich miała zastąpić wszystkie ówczesne banknoty używane przed denominacją (czyli przed 1995 rokiem). Jednakże galopująca wówczas inflacja sprawiła, że odstąpiono od wprowadzenia jej na rynek. Z czasem jednak to miejsce wypełniła inna wspomniana już seria „Władcy polscy”. Znaleźli się w niej: Mieszko I (10 zł), Bolesław I Chrobry (20 zł), Kazimierz III Wielki (50 zł), Władysław II Jagiełło (100 zł), Zygmunt I Stary (200 zł). W latach 1975–1996 na banknotach serii „Ludzie kultury” widnieli m.in. Józef Bem, Romuald Traugutt, Tadeusz Kościuszko, Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Stanisław Wyspiański, Maria Skłodowska-Curie, Stanisław Staszic, Stanisław Moniuszko, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Ignacy Jan Paderewski. Tak zatem od dziesięcioleci prace Heidricha w postaci banknotów przechodzą przez ręce milionów rodaków.
Warto też wspomnieć, iż każdy obywatel Rzeczpospolitej, który wybierał się w podróż zagraniczną, musiał posługiwać się dokumentem w postaci paszportu, niewielkiej książeczki, który jest również dziełem tego artysty. A pośród rozlicznych dokumentów i papierów wartościowych, które projektował Heidrich, na uwagę zasługują również świadectwa Narodowego Funduszu Inwestycyjnego.
Odrębną dziedziną jego twórczości jest ekslibris, który przybiera nierzadko formę heraldyczną, alegoryczną, okraszany jest dewizami, opatrzony sentencjami i nazwiskami właścicieli. Jednoznaczny w wymowie, niemal ascetyczny w kolorze, wykonany w różnych technikach. Heidrich jest także autorem kilkudziesięciu odznak wojskowych (także dla Straży Marszałkowskiej) i resortowych, wielu orłów wojskowych i policyjnych. Stworzył też logo Sejmu II RP.
Artysta preferuje w swoich projektach technikę malarską – akwarelę. Niezależnie od wielkości projektu od lat stosuje metodę podobną do tej, jaką posługiwali się ongiś miniaturzyści tworzący na kości lub pergaminie. Jest twórcą, któremu odpowiada najmniejsza forma graficzna – znaczek pocztowy. Bardzo wcześnie (w 1960 r.) podjął współpracę z Ministerstwem Łączności. Owocem jej jest ponad 150 projektów znaczków pocztowych przybliżających świat, ludzi, przyrodę i technikę, wypuszczonych przez Pocztę Polską. Urodą wyróżnia się znaczek powstały z okazji Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej Arphila ’75 w Paryżu. Nie mniej udany znaczek wydany został jako wspólne przedsięwzięcie Polski i Niemiec, upamiętniające 750. rocznicę śmierci św. Jadwigi. Andrzej Heidrich owocnie współpracował m.in. z Czesławem Słanią, – znanym rytownikiem znaczków pocztowych (zm. w marcu 2005 roku). Ostatnim wspólnym i jakże udanym dokonaniem obu artystów jest znaczek z bloczkiem wydany z okazji XVIII Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Filatelistów, który odbył się w 2002 r. w Ciechocinku.
Jeśli myślimy i mówimy o pięknych polskich znaczkach pocztowych, o polskich pieniądzach papierowych – banknotach, pamiętajmy że stanowią one jednocześnie pewnego rodzaju wizytówkę naszego kraju. Dodajmy, że są one produktem najwyższej technologii, a mimo to także dziełami sztuki, do czego w znaczący sposób przyczynił się Andrzej Heidrich. Parafrazując słowa ks. Twardowskiego można powiedzieć: „Kochajmy i podziwiajmy takich jak on artystów, bowiem im podobnych tak niewielu pozostało wśród nas”.

Zygmunt K. Jagodziński

*

Polscy projektanci pieniędzy papierowych: Waldemar Andrzejewski (1934–1993), grafik, twórca sztuki użytkowej; prof. Wacław Borowski (1885–1954), malarz, grafik, scenograf, projektant znaczków pocztowych, zatrudniony w PWPW od jej początków do 1952 r.; Zdzisław Eichler (1885–1945), grafik, twórca grafiki użytkowej; Andrzej Heidrich (ur. 1928), grafik, ilustrator książek, twórca sztuki użytkowej, projektant znaczków pocztowych, papierów wartościowych, wzoru paszportu i banknotów; prof. Zygmunt Kamiński (1888–1969), malarz, grafik, twórca m.in. wizerunku godła państwowego; Ryszard Kleczewski (1888–1966), grafik, rytownik, projektant znaczków pocztowych, zatrudniony w PWPW w latach 1923–1958; prof. Józef Wilhelm Mehoffer (1869–1946), malarz, grafik, twórca witraży, projektant akcji; prof. Julian Pałka (1923–2002), grafik, ilustrator książek, plakacista; prof. Adam Jerzy Półtawski (1881–1952), grafik, typograf, drukarz, pedagog, projektant akcji, obligacji i banknotów, zatrudniony w Państwowych Zakładach Graficznych od ich początków; Leonard Sowiński, grafik, w PWPW pracował do wybuchu Powstania Warszawskiego oraz w okresie okupacji, następnie wyemigrował na Zachód; Henryk Tomaszewski (1914–2005), grafik, ilustrator książek, scenograf, współtwórca „polskiej szkoły plakatu”; Włodzimierz Vacek, grafik, rytownik, projektant znaczków pocztowych i banknotów, w PWPW pracował do wybuchu II wojny, w jej trakcie wyemigrował na Zachód.

*

Andrzej Heidrich - the Last of the Greatest Polish Designers of Zloty Bank Notes and Postage Stamps
The article is devoted to a remarkable Polish graphic artist, designer of bank notes and stamps, Andrzej Heidrich. He was a student of the well known illustrator Jan Marcin Szancer, who in turn was taught his skills by the painter Józef Wilhelm Mehoffer. Heidrich has graphically composed more than six hundred books and nearly forty albums. Since 1968 he had been a designer of the National Bank of Poland, cooperating with the Polish Security Printing Works (PWPW S.A.) in Warsaw. He is an author of dozens bank note designs – old and present edition. Most known series are “The Great Polish People” and “Polish Rulers”. The bank note space devoid of frames, margins, cartouches for portraits and fresh, bright colours – these are characteristic features of Heidrich’s works. He has created a new way of expression for this kind of graphics.Nowa strona
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Firmy manroland AG i Océ Printing Systems GmbH porozumiały się w sprawie międzynarodowej współpracy w zakresie cyfrowych rozwiązań inkjetowych dla przemysłu poligraficznego. <br />
Od 2011 roku będą oferowały kompleksowe rozwiązania w zakresie druku cyfrowego dla przemysłu poligraficznego – m.in. doradztwo, systemy, usługi i materiały dostarczane z jednego źródła. Firmy będą proponować rozwiązania wykorzystywane na wszystkich etapach poligraficznego procesu produkcyjnego, łącząc produkty przeznaczone do zarządzania danymi, druku cyfrowego i offsetowego oraz obróbki końcowej.<br />
Zdaniem firmy manroland, obydwa przedsiębiorstwa wzajemnie się uzupełniają i dlatego razem są w stanie uzyskać przewagę nad konkurentami. Dzięki współpracy firma manroland będzie mogła wejść w branżę druku cyfrowego, natomiast Océ uzyska dostęp do nowych klientów, dzięki czemu znacznie zwiększy swój udział w rynku poligraficznym. <br />
Firmy Océ i manroland nawiązały współpracę
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o
Reklamy Krokus: Jedno z pierwszych wdrożeń systemu CMS eZPublish w Polsce. Już niebawem pojawi się również w nowej wersji. Świat Druku - to miesięcznik naukowo-techniczny wydawany przez wydawcę: Polski Drukarz, adresowany do wszystkich związanych z branżą poligraficzną.