Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2006 Maj
Sondaż

Polskie firmy w FINAT


W dniach 7–9 czerwca br. w warszawskim hotelu Sheraton odbędzie się 48. Doroczny Światowy Kongres FINAT. Temat przewodni tegorocznego kongresu to „Wzrost poprzez doskonałość w poszerzonej Europie”. Prezentacje będą dotyczyły sukcesów branży etykietowej, a szczególną uwagę poświęci się rozwojowi rynków Europy Środkowo-Wschodniej oraz wskazówkom dotyczącym prowadzenia działalności w tej części Europy.
FINAT jest światową organizacją promującą branżę etykiet samoprzylepnych. Zrzesza ona 470 producentów i dostawców tego typu etykiet z czterdziestu krajów. Powstała w Paryżu w 1958 roku – w roku 1969 przeniosła się do Hagi (Holandia), gdzie obecnie znajduje się jej główna siedziba.
Jeśli chodzi o firmy polskie, do FINAT należy zaledwie pięć. Z okazji zbliżającego się kongresu zadaliśmy kilka pytań przedstawicielom zarządów tych firm. Poniżej zamieszczamy pytania i odpowiedzi, które na nie otrzymaliśmy.
1. Jakie korzyści niesie ze sobą przynależność do takiej organizacji jak FINAT, naturalnie poza możliwością nawiązania szerszej niż dotychczasowa współpracy z europejskimi firmami działającymi w branży etykietowej? Czy należy spodziewać się, że za Państwa przykładem pójdą inni i w niedalekiej przyszłości do organizacji dołączą kolejne polskie firmy?
2. Według danych statystycznych FINAT, zużycie etykiet samoprzylepnych na świecie wzrosło o około 5%, podczas gdy w Europie Środkowo-Wschodniej – o około 20%. Czy w kontekście tych danych rozwijać będą Państwo dalszą ekspansję na rynki wschodnie (Rosja, Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia)?
3. Czy wobec faktu, że klientami drukarń etykietowych są m.in. międzynarodowe koncerny działające w przemysłach: farmaceutycznym, kosmetycznym, piwowarskim (napoje), spożywczym (produkty żywnościowe) oraz w sektorze chemii gospodarczej, dominującą tendencją na rynku etykiet będzie dążenie do szerokiej specjalizacji i dywersyfikacji?
4. Firmy, które Państwo reprezentują, są najlepszym dowodem na to, iż polska branża poligraficzna i opakowaniowa pokonały przepaść technologiczną, która jeszcze kilkanaście lat temu dzieliła nas od krajów ówczesnej Unii Europejskiej. W jakim stopniu Państwa klienci zainteresowani są stosowaniem innowacyjnych rozwiązań, np. technologii RFID?
5. Właśnie mijają dwa lata od momentu przyjęcia przez Polskę traktatu akcesyjnego i znalezienia się naszego kraju w strukturach unijnych. Jakie zmiany zaszły w reprezentowanych przez Państwa firmach w tym okresie (audyty posiadanych certyfikatów, inwestycje w infrastrukturę i park maszynowy, przyznane nagrody, wdrożenie zaawansowanych technologii)?

Skanem Introl
1. Poza obcowaniem i możliwością kontaktów z największymi firmami w tej branży przynależność do FINAT daje dostęp do najnowszej wiedzy technicznej poprzez udział w organizowanych seminariach, daje też możliwość orientacji w najnowszych trendach panujących aktualnie w naszej branży. Kontakty z dużymi firmami z całego świata mają szansę zaowocować kooperacją lub konsolidacją. Sądzę, że zdrowo myślący szef firmy powinien docenić znaczenie przebywania w takim towarzystwie.
2. Od lat posiadamy fabrykę w Moskwie i obserwujemy tam bardzo dynamiczny wzrost zapotrzebowania na etykiety samoprzylepne. Oczywiście nie jest to łatwy rynek ani kraj do prowadzenia interesów, ale ryzyko często się bardzo opłaca. Ciekawym rynkiem przyszłościowym jest na pewno Ukraina, z uwagi na swą wielkość i coraz mocniejsze powiązania z UE.
3. Na pewno taka tendencja już istnieje i będzie coraz bardziej widoczna pomiędzy największymi konsumentami etykiet, koncernami międzynarodowymi, a największymi producentami. Daje to obu stronom poczucie stabilności współpracy, wiarę w możliwości finansowe zastosowania najnowszych technologii, możliwości ekonomiczne utrzymywania dużych zapasów wyrobów gotowych dla klientów.
4. Rzeczywiście, polskie firmy w zdecydowanej większości prezentują dobry europejski poziom technologiczny, zarówno na poziomie przygotowalni, jak i wyposażenia w nowe maszyny oraz wyszkolenia drukarzy. Stało się tak dzięki mądremu zarządzaniu firmami, polegającemu przede wszystkim na inwestowaniu, nie zaś na konsumpcji zysków. Gospodarka ciągle wymaga inwestycji i to coraz większych, wymaga stałego rozwoju. Kto staje w miejscu, ten się cofa – to stare powiedzenie, ale wciąż bardzo aktualne. Moi koledzy z branży muszą być świadomi, że prawdziwego zysku ze swej wieloletniej działalności mogą spodziewać się w przypadku pomyślnej kapitalizacji firmy; do tego czasu firma będzie pochłaniać wypracowywane dochody. I to jest normalna sytuacja w każdej branży.
Jeśli chodzi o stosowanie najnowszych technologii RFID, to nie mam wątpliwości, że era tego wynalazku właśnie się zaczyna. Należy się do tego przygotować, to znaczy szykować się do nowych inwestycji, aby w odpowiednim momencie mieć gotowy produkt dla klienta.
5. Zmiany są ogromne. I nie myślę tu o uzyskanych grantach na nowe inwestycje, myślę o zmianie filozofii działania naszych firm, które teraz są już ogniwem wielkiego łańcucha gospodarczego Unii Europejskiej. Kto tego nie czuje i nie zastanawia się, co w tej sytuacji robić i jak ją wykorzystać, powinien czym prędzej zwolnić swoje miejsce pracy. Ogromne możliwości eksportu wyrobów na zachód Europy wymagają dobrania kadr działów marketingu pod tym kątem. Nie wyobrażam sobie na przykład szefa firmy nie potrafiącego swobodnie rozmawiać w języku angielskim (co najmniej). Świat naprawdę stoi przed nami otworem i jeśli nie wykorzystujemy tego, to jest nasz duży problem.

Romuald Szperliński
prezes zarządu Skanem Introl SA


Warszawski Dom Handlowy
1. Poza kontaktami biznesowymi nawiązywanymi za pośrednictwem FINAT, wykorzystujemy oczywiście publikacje tej organizacji. Dotyczą one zwłaszcza technik testów jakości etykiet (normy) i pomagają standaryzować, a także upraszczać procesy kontroli wyrobów. Uczestniczymy również w konferencjach i seminariach organizowanych przez FINAT, na których upewniamy się, że działania rynkowe WDH są skuteczne: dotyczy to np. udziału w przetargach internetowych, własnej produkcji materiałów czy wdrażania oprogramowania CRM. Korzyści z tytułu uczestnictwa w FINAT zależą od dalekosiężności planów firmy; w krótkim okresie czasu – rok, dwa lata – trudno dostrzec takie korzyści, w perspektywie 8–10 lat są one dużo bardziej wyraźne. Możliwości porównywania własnych osiągnięć i pomysłów są bardzo pouczające.
2. Ekspansja na rynki wschodnie to bardzo interesujące zagadnienie. Zauważyliśmy ją zwłaszcza na rynku ukraińskim i krajów bałtyckich. Inaczej jest z Rosją, która, naszym zdaniem, utrudnia dostęp do swojego rynku.
3. Tendencja związana ze specjalizacją trwa na rynku już od kilku lat. WDH zmienił portfel klientów, skupiając się głównie na etykietach o dużej liczbie kolorów drukowanych, ze zdobieniami. Znacznie ograniczyliśmy druk prostych etykiet termicznych. Zmniejszyliśmy w ten sposób liczbę drukowanych etykiet z ponad 1,5 mld do ok. 1 mld, jednocześnie zwiększając obroty. Ta tendencja z pewnością się utrzyma; powstaną firmy wyspecjalizowane w druku etykiet dla poszczególnych branż – szczególnie dotyczy to branży farmaceutycznej. Moim zdaniem, poza specjalizacją branżową, co jest zrozumiałe ze względu na standardy (np. GMP, HACCP), następuje segmentacja związana z oczekiwaniami co do poziomu i techniki druku; odbiorcy pozycjonują swój wyrób i chcą dla niego odpowiedniego poziomu opakowania.
4. Nasi klienci wykazują dużo większe zainteresowanie etykietami wielostronicowymi, etykietami drukowanymi na folii (zamiast na papierze), oraz etykietami reverse print (druk pomiędzy materiałem a klejem). Technologia RFID znajduje się w fazie testów i jest przeznaczona dla wielkich koncernów, jak Tesco, czy Wal-Mart. Dla WDH obiecujące wydają się technologie linerless (etykiety bez podlepki) czy druk na materiałach biodegradowalnych.
5. Firmy, z którymi współpracujemy, po przyjęciu traktatu rozwinęły swoją działalność w Polsce. Zauważyliśmy także, że znacznie dywersyfikują produkcję, dostarczając wyroby zarówno na rynki Europy Wschodniej, jak i Zachodniej. Coraz częściej koncerny szukają oszczędności, inwestując w nowy park maszynowy i wdrażając nowe technologie: jedną z nich jest reverse print, który zabezpiecza druk przed zniszczeniem podczas transportu i korzystania z wyrobu.
Następują zmiany na poziomie współpracy logistycznej. Bardzo często nasi klienci przenoszą na dostawcę zarządzanie dostawami, optymalizację magazynów. Potrzebne są do tego technologie informatyczne oraz wysokiej klasy personel – to już nie sprzedawcy „nalepek”, ale nowocześni pracownicy systemu logistycznego, ze znajomością kilku języków obcych, doskonale wykształceni w zakresie marketingu, którzy sprawnie zaspokajają potrzeby firmy, jak i klienta.

Mirosław Szczęsny
wiceprezes WDH SA


Wropak
1. Jesteśmy rodzinną polską firmą, działającą na rynku od 1999 roku i nasza przynależność do FINAT jest elementem budowania nowoczesnej firmy, przygotowanej do konkurowania na otwartych rynkach europejskich. W pierwszym okresie tej przynależności z zainteresowaniem poznawaliśmy poprzez strony www profile należących do tej organizacji producentów etykiet samoprzylepnych z Europy Zachodniej. Uzyskana tą drogą wiedza miała wpływ na nasz rozwój w ostatnim roku. Również w tym okresie jako nowi członkowie otrzymaliśmy wiele interesujących ofert „powitalnych” od „starszych kolegów”, m.in. nieznanych nam dotychczas dostawców technologii do produkcji etykiet samoprzylepnych.
Jako członkowie FINAT mamy stały dostęp do informacji o nowościach i wydarzeniach takich jak targi, konferencje, przysługują nam również preferencyjne warunki uczestnictwa w tych imprezach oraz zakupu specjalistycznych czasopism i literatury.
Dużym zaskoczeniem dla nas jest mała liczba członków FINAT z Polski. W przypadku naszego członkostwa inicjatywa wyszła (w 2004 roku) od FINAT; decyzję o wstąpieniu podjęliśmy bardzo szybko, gdyż globalne działania Federacji były nam znane od lat.
2. Jeśli chodzi o dane statystyczne FINAT na temat wzrostu zużycia etykiet samoprzylepnych w Europie Środkowo-Wschodniej, więcej będziemy mogli powiedzieć po czerwcowym Kongresie FINAT w Warszawie. Jeżeli dane te się potwierdzą, to być może wzrośnie nasze zainteresowanie rynkami wschodnimi. Aktualnie firmę Wropak, ze względu na atrakcyjną lokalizację Wrocławia w Europie, interesuje rynek niemiecki i francuski. Również z tego rynku mamy sygnały świadczące o rosnącym zainteresowaniu naszą ofertą.
3. Dążenie do szerokiej specjalizacji jest zauważalną tendencją na rynku i niewątpliwie jest to wynik oczekiwań odbiorców. Rozwój naszej firmy jest realizowany w kilku kierunkach i każdy z nich jest wynikiem „słuchania” naszych klientów, spełniania ich oczekiwań i zaspokajania potrzeb.
4. Ostatnie lata pokazują, że polskie firmy zaczęły intensywnie inwestować w nowe technologie, takie jak etykiety wielowarstwowe (booklet), etykiety typu IML (in-mould labels), opakowania termokurczliwe (shrink sleeve). Kolejnym etapem dla wielu będzie technologia RFID.
Ponieważ naszą dotychczasową specjalizacją są etykiety logistyczne, technologia RFID jest dla nas technologią najbliższej przyszłości, do której się przygotowujemy m.in. poprzez zaangażowanie naszej firmy w prace EPC Global (elektroniczny kod produktu).
Technologią RFID jest zainteresowana liczna grupa naszych klientów. Dla wszystkich jest to nowość, zainteresowanie wynika głównie z ciekawości, ale wielu rozważa możliwość wdrożeń w niedalekiej przyszłości. Technologia RFID jest dla nas szczególnie przyszłościowa, gdyż powierzyliśmy ten dział naszemu synowi, który od niedawna swoją pracą wspiera rozwój naszej firmy.
5. Ostatnie dwa lata to okres największego rozwoju firmy Wropak. W 2005 roku poza wspomnianym przystąpieniem do FINAT przyznany nam został przez firmę DuPont certyfikat Tyvek Export, potwierdzający kompetencję Wropaku w zakresie przetwarzania papieru syntetycznego Tyvek; uzyskaliśmy także certyfikat ISO 9001:2000.
Po wejściu Polski w struktury unijne pojawiły się możliwości finansowego wsparcia nowych inwestycji, również nasza firma złożyła wniosek o refundację inwestycji z programu „Wzrost konkurencyjności i innowacyjność”. Niestety, na ostatnim etapie nie uzyskaliśmy odpowiedniej liczby punktów – lecz kwestia oceny tych programów to temat na oddzielną rozmowę.
Ponieważ nasza nowa inwestycja nie była warunkowana otrzymaniem refundacji, w marcu br. uruchomiliśmy nowoczesną maszynę fleksograficzną, która istotnie poszerza naszą ofertę i jest głównym elementem realizacji planu budowania nowoczesnej europejskiej firmy, o czym wspominaliśmy na początku. Nowa inwestycja spowodowała konieczność zmiany lokalizacji, co w znacznym stopniu pozytywnie wpłynęło na warunki pracy i wizerunek naszej firmy.

Halina i Tomasz Młyńscy
właściciele firmy WropakNowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o