Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2006 Czerwiec
Fleksografia

Nowoczesne maszyny fleksograficzne. Część II


Maszyny małoformatowe
Maszyny małoformatowe mają szerokość zadruku do około 300 mm. Konstruowane są maszyny zarówno z jednym, jak i wieloma cylindrami dociskowymi. Wyposaża się je w zespoły lakierowana, wykrawania, tłoczenia i laminowania, na zimno i na gorąco. Najczęściej maszyny te tworzą linię technologiczną do produkcji etykiet. Często nazywane są maszynami wąskowstęgowymi. W przypadku zadruku wstęgi folii i laminatów, za odwijakiem umiejscowione jest często urządzenie do obróbki powierzchni podłoża przed jej zadrukowaniem. Przykładowy schemat takiej maszyny przedstawiono na rysunku 4.
W konstrukcji tych maszyn najczęściej cały zespół farbowo-drukujący umieszczony jest na konsoli. Maszyny mają zwartą budowę; konsole przytwierdzone są jako moduły do stojaka podstawowego korpusu po jednej albo po obu stronach maszyny, najczęściej w prowadnicach. Jeśli w maszynie zastosowano otwarte zespoły farbowe, przed drukowaniem wałek nanoszący farbę (duktor) dostawiany jest do cylindra rastrowego za pomocą specjalnego trzpienia, a potem oba walce razem dostawiane są do cylindra formowego za pomocą mechanizmu sterowanego serwomotorem. W ten sposób nanosi się farbę na formę drukową. Następnie za pomocą innego mechanizmu cały zespół farbowo-drukujący przystawiany jest do cylindra dociskowego, na którym znajduje się podłoże drukowe. W momencie przerwania procesu drukowania następuje wspólne odstawienie od cylindra formowego obracających się duktora i cylindra rastrowego. Przy zamkniętych układach farbowych, wyposażonych w komory raklowe, przed drukowaniem następuje najpierw dostawienie komory do cylindra rastrowego i załączenie układu doprowadzającego farbę do komory, a następnie wspólne dostawienie komory i cylindra do cylindra formowego. Dalej cały zespół farbowo-drukujący przystawiany jest do cylindra dociskowego za pomocą mechanizmu sterowanego serwomotorem, podobnie jak poprzednio.

Maszyny wąskowstęgowe do druku etykiet drukują farbami UV z prędkością 50 do 150 m/min. Wydzielanie się dużych ilości ciepła podczas druku UV można znacznie ograniczyć stosując system utrwalania zimnego UV. Farby drukowe UV nie zasychają w zespołach farbowo-drukujących. Mogą pozostawać w maszynie dłużej. Praktycznie do zakończenia nakładu można drukować bez konieczności przerywania pracy w celu czyszczenia maszyny. Dlatego czas potrzebny na czyszczenie elementów maszyny i związane z tym straty farby w druku konwencjonalnym wyrównują częściowo wyż-sze koszty farby UV.
Większość produkowanych dziś maszyn wąskowstęgowych przeznaczonych jest do zadruku etykiet, opakowań giętkich i pudełek kartonowych. Często oprócz zespołów fleksograficznych używa się maszyn kombinowanych (hybrydowych), które wyposażone są w jednostki do sitodruku rotacyjnego, typografii, tłoczenia folią itd. Są one najczęściej budowane szeregowo, w sposób modułowy, tak że łatwo jest wymienić daną jednostkę na inną. Maszyny małoformatowe są superprecyzyjnymi maszynami drukującymi, które pozwalają otrzymywać dziś druki o wysokiej jakości, dorównując drukom offsetowym, umożliwiając przy tym szereg operacji in-line.
Wśród maszyn małoformatowych występują także maszyny do zadruku tektury litej o grubości do 0,8 mm i wykonywania z niej pudełek składanych. Na tych maszynach drukowane są również okładki do książek i przywieszki. Maszyny te posiadają dodatkowe zespoły lakierujące, wykrawające, przegniatające, tłoczące, perforujące, zespoły do złocenia na zimno, laminowania klejowego, laminowania folią samoprzylepną itp.

Maszyny średnioformatowe
Maszyny takie wykorzystuje się głównie do druku formularzy, produktów na folii i laminatach. Konstruowane są zazwyczaj jako maszyny wielocylindrowe o budowie szeregowej oraz maszyny z centralnym cylindrem. Najczęściej spotykane szerokości tych maszyn mieszczą się w zakresie 800 mm do 1000 mm (są one mianem modelu maszyny). Podstawowym parametrem jest także długość drukowania (określana jako format maszyny). Typowym formatem maszyny jest przedział od 330 do 680 mm. Przy zadrukowywaniu folii i papierów powlekanych, w konstrukcji maszyny za odwijakiem zainstalowane jest urządzenie do aktywacji powierzchni przed jej zadrukiem. Prędkość drukowania maszyn tej grupy wynosi 350–700 m/min.
Maszyny o budowie szeregowej, w zależności od rodzaju zadrukowywanego podłoża i szerokości maszyny, osiągają prędkości do 700 m/min. W maszynach szeregowych występują długie odcinki suszenia między zespołami drukującymi. Różnice w pasowaniu wzdłużnym trzeba wyrównać odpowiednią regulacją walców registrów. Walec registrowy to walec prowadzący wstęgę. Umieszczony jest, począwszy od drugiego zespołu drukującego, przed każdym zespołem. Zmieniając swoje położenie wydłuża lub skraca drogę biegnącej wstęgi, a przez to moment wejścia wstęgi do kolejnej strefy drukowania, tak aby zachować optymalne pasowanie kolorów. Przykładowy schemat omawianej maszyny przedstawiono na rysunku 5.
Zaletą tego typu budowy maszyn jest możliwość ustawiania dowolnej liczby zespołów drukujących o budowie modułowej jeden za drugim. Także późniejsza rozbudowa o kolejne zespoły drukujące jest zawsze możliwa. W dużych maszynach z ośmioma lub więcej zespołami drukującymi istnieje również możliwość rozdziału maszyny i równoczesnej produkcji dwóch różnych nakładów. Do tego potrzebne są jednak podwójne systemy odwijania i nawijania wstęgi. Przy szeregowej budowie maszyn można również ustawiać zespoły farbowo-drukujące po obu stronach korpusu maszyny. Podstawową wadą tego typu maszyn jest zapotrzebowanie na dużą powierzchnię do ich instalacji oraz pracochłonna regulacja registrów wzdłużnych przy ich użytkowaniu.
Dzięki powstaniu konstrukcji maszyn z centralnym cylindrem można z bardzo dobrym pasowaniem zadrukowywać materiały chłonne i rozciągliwe. Obecnie tego typu maszyny występują z 4, 6, 8 i 10 zespołami farbowo--drukującymi. Schemat nowoczesnej maszyny CI przedstawiono na rysunku 6.
W zależności od liczby zespołów farbowo-drukujących cylinder dociskowy ma średnicę od 900 mm do 2100 mm. Czopy cylindra dociskowego są precyzyjnie łożyskowane, a jego płaszcz jest szlifowany po jego zabudowie w korpusie, tak aby zapewnić idealne jego odtaczanie. Budowa cylindra umożliwia ciągłe termostatowanie wodą podczas procesu drukowania. Woda jest doprowadzana do wnętrza cylindra i zeń odprowadzana w obiegu zamkniętym. Temperatura powierzchni cylindra wynosi około 32oC.
Zgrupowane satelitarnie wokół cylindra centralnego zespoły farbowo-drukujące, usytuowane na prowadnicach najczęściej prostopadle do jego osi, zazębiają się swoimi kołami zębatymi cylindrów formatowych z kołem zębatym cylindra dociskowego, który w zakresie średnicy koła podziałowego odpowiada dokładnie średnicy cylindra centralnego. Koło zębate cylindra centralnego napędza poszczególne zespoły drukujące. Tradycyjnie stosowany system wymusza posiadanie kompletu cylindrów formowych wraz z kołami zębatymi dla każdego obwodu drukowania, oraz oklejenie cylindrów formami drukowymi przy każdym wznowieniu nakładu. Tak rozwiązany napęd zespołu farbowo-drukującego przedstawiono na rysunku 7.
Płaskie formy drukowe przyklejane są do powierzchni cylindra formowego za pomocą dwustronnej taśmy montażowej. Montaż form na cylindrze odbywa się najczęściej poza maszyną drukującą, na specjalnych pomocniczych urządzeniach montażowych, na których można wykonać odbitki próbne. Montaż taki zapewnia właściwe spasowanie nadruków wielobarwnych. Możliwe są różne powtarzalności druku – długości drukowania, zależne od średnicy użytych cylindrów formowych.
Nowe rozwiązania montażu form w postaci tulei rozprężnych (sleeve) pozwalają na stosowanie różnych obwodów drukowych przy użyciu jednego cylindra formowego. W przypadku tulei istnieje możliwość przechowywania oklejonych na stałe form drukowych na tulejach. Z uwagi na to, że tuleje te są lekkie i łatwo je montować na cylindrze formowym danego zespołu drukującego oraz magazynować, stosuje się je coraz powszechniej.
Na tulejach rozprężnych wykonuje się także pokrycia walców rastrowych, które w ten sam prosty sposób wymienia się w zespole farbowym maszyny. Rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają szybką wymianę tulei formowych i rastrowych od strony obsługi maszyny.
Cały zespół farbowo-drukujący umieszczony jest najczęściej w prowadnicach. Jest on precyzyjnie dostawiany w pozycję do drukowania do cylindra dociskowego. Dziś dominują rozwiązania wykorzystujące regulacje mechaniczne z zastosowaniem napędów krokowych, z dokładnością do 1 mm.
Po rozruchu wstępnym maszyny wykonywana jest operacja pasowania kolorów za pomocą układów regulacji wzdłużnej i poprzecznej w stosunku do kierunku drukowania. Regulacja poprzeczna polega na przesuwaniu cylindra formowego za pomocą odpowiednich silników. Korekta pasowania wzdłużnego odbywa się najpierw przez obrót cylindra formowego. Regulację przeprowadza się kolejno dla każdego koloru, pasując następne kolory względem pierwszego. Dokładna regulacja odbywa się za pomocą registra wzdłużnego. Jest to mechanizm do obwodowego przestawiania cylindra formowego w biegu maszyny. Polega na przesuwaniu cylindra w kierunku poprzecznym dzięki zastosowaniu do jego napędu kół o zębach skośnych.
W napędach zespołów drukujących stosuje się obecnie rozwiązania indywidualnych napędów poszczególnych cylindrów zespołu farbowo-drukującego. Wyeliminowanie napędu bezprzekładniowego ułatwia eksploatację (smarowanie i kontrolę zużycia kół zębatych). Ponadto rozwiązanie to pozwala na łatwiejszą obsługę registrów cylindrów formowych i bardziej elastyczne dopasowanie zespołów drukujących przy zmianach długości drukowania. W konwencjonalnych napędach zespołów drukujących długość drukowania musiała odpowiadać obwodowi średnicy podziałowej napędowego koła zębatego. Zastosowanie takich napędów podnosi jakość procesu drukowania, eliminując w większym stopniu możliwości wystąpienia drgań lub poślizgów w strefie drukowania, które mogą pojawić się przy zużywaniu się powierzchni zębów kół napędowych.
Współczesne konstrukcje maszyn są wyposażone w napęd za pomocą silników indywidualnych dla poszczególnych ich sekcji, łącznie z oddzielnym napędem cylindra dociskowego.
Maszyny fleksograficzne z centralnym cylindrem mogą być stosowane, podobnie jak maszyny wielocylindrowe, do druku dwustronnego. Szczególnie maszyny ośmiokolorowe dają różne możliwości druku czterokolorowego po obu stronach wstęgi materiału w przypadku folii tunelowych. Za czwartym zespołem drukującym wstęga materiału zostaje odciągnięta od cylindra, przeprowadzona przez system przerzutek i z powrotem doprowadzona do cylindra centralnego.
Oferowane maszyny drukujące są wyposażone w wysoko wydajne modułowe urządzenia utrwalające farbę na podłożach drukowych. Są one usytuowane pomiędzy zespołami drukującymi i w końcowym tunelu suszącym. Przed nawinięciem w zwój wstęga transportowana jest przez cylindry chłodzące i dzięki temu stabilizuje swoje własności fizyczne. Maszyny cechuje różny stopień automatyzacji i wyposażenia w aparaturę do kontroli jakości drukowanego obrazu oraz monitorowania stanu pracy wybranych elementów maszyny.
Istnieją specjalnie skonfigurowane maszyny, które po zadruku podłoża mogą na nie nakładać powłoki lub laminować je z innymi materiałami na odrębnych stacjach, czy też ciąć druki na arkusze zamiast ich nawijania. Takie maszyny są maszynami wytwórczymi (linie konfekcjonujące) i są przeznaczone do obróbki jednego konkretnego produktu.

Maszyny wielkoformatowe
Im większa szerokość maszyny, tym trudniej utrzymać jednorodność druków. Maszyny wielkoformatowe zadrukowują materiały podłożowe o szerokości do 1700 mm i większej, rzędu 3000 mm. Długości drukowania są zmienne i wynoszą od 300 do ok. 1200 mm. W zależności od rodzaju zadrukowywanego podłoża stosuje się maszyny z jednym cylindrem dociskowym albo maszyny wielocylindrowe. Są one przeznaczone zarówno do zadruku materiałów rozciągliwych (folii), jak i sztywnych (papiery, laminaty). Wymienione w poprzednim rozdziale cechy budowy maszyn średnioformatowych charakteryzują także rozwiązania wielkoformatowe.
Wielkoformatowe maszyny fleksograficzne do prac specjalnych mają zastosowanie w technologii „pre-print”, do wytwarzania tektury falistej i drukowania opakowań z laminatów oraz gazet. W grupie tej maszyny posiadają specjalne wyposażenie w postaci dodatkowych urządzeń pomocniczych, które ułatwiają ich eksploatację i umożliwiają szybką zmianę zlecenia oraz rozruch maszyny przy minimalnych stratach materiałowych. Na rysunku 9 przedstawiono przykładowe urządzenie pomocnicze do transportu cylindrów i wspomagające wymianę tulei na cylindrach.
Prędkości tych maszyn są zróżnicowane. Maksymalna wartość dochodzi do 700 m/min. Napędy poszczególnych układów i przesuw zespołów farbowo-drukujących odbywa się z zastosowaniem silników indywidualnych (sterowanych cyfrowo). Komputowe sterowanie maszyny umożliwia regulację pasowania kolorów i nacisków drukowania, ich zmianę i wywołanie wymaganych parametrów. Maszyny są wyposażone w układy automatycznego prowadzenia wstęgi przez maszynę i urządzenia do mycia elementów maszyny.
W maszynach gazetowych, w zależności od dalszego przeznaczenia druków, zadrukowana wstęga przekazywana jest do przekrawaczy wzdłużnych, poprzecznych i złamywaka. W zależności od dobranej linii produkcyjnej można uzyskiwać określony gotowy wyrób.

Maszyny kombinowane
Są to maszyny, które składają się z zespołów drukujących różną techniką drukowania, np. fleksograficznych i wklęsłodrukowych, czy offsetowych i fleksograficznych. Wyposażone są one często w sekcje do lakierowania lub foliowania itp. Tego typu maszyny konstruowane są głównie ze względu na konieczność prowadzenia specyficznego procesu technologicznego i specjalnych wymagań stawianych przez rynek. Pozwalają one uzyskać wysoką jakość druków. Budowane są najczęściej w konfiguracji modułowej, w której poszczególne bloki zespołów danej techniki druku są usytuowane szeregowo. Na rysunku 10 przedstawiono schemat maszyny wielkoformatowej.
Podsumowując przeprowadzoną analizę budowy nowoczesnych maszyn fleksograficznych o różnej konfiguracji, należy wymienić niezbędne, z uwagi na optymalne użytkowanie maszyn, elementy ich wyposażenia. Są to m.in.:
• indywidualny napęd zespołów drukujących i cylindra dociskowego
• cylindry pneumatyczne do wymiany cylindrów rastrowych i formowych w postaci tulei
• układy do przygotowania podłoża do drukowania
• zespół do uszlachetniania zadrukowanych powierzchni podłoża
• systemy komór raklowych do beznarzędziowej obsługi
• układy doprowadzające farbę o niskim poziomie pulsacji
• wydajny system suszenia zadrukowanej powierzchni: suszarki międzyzespołowe i tunelowe suszarki końcowe (IR lub UV)
• układy kontroli pasowania i sterowania z wykorzystaniem kamer i ekranu dotykowego
• systemy mycia podzespołów maszyny
• układy monitorowania i połączenia modemem z producentem, w celu diagnozowania i wirtualnego serwisu maszyny.

dr inż. Krzysztof Stępień,
Instytut Papiernictwa i Poligrafii, Politechnika Łódzka

Opracowanie w ramach projektu badawczego nr 3 TO8E 065 28, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w latach 2005–2007.
Literatura została podana przy I części artykułu, nr 5/2006 „ŚD”.Nowa strona
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Firmy manroland AG i Océ Printing Systems GmbH porozumiały się w sprawie międzynarodowej współpracy w zakresie cyfrowych rozwiązań inkjetowych dla przemysłu poligraficznego. <br />
Od 2011 roku będą oferowały kompleksowe rozwiązania w zakresie druku cyfrowego dla przemysłu poligraficznego – m.in. doradztwo, systemy, usługi i materiały dostarczane z jednego źródła. Firmy będą proponować rozwiązania wykorzystywane na wszystkich etapach poligraficznego procesu produkcyjnego, łącząc produkty przeznaczone do zarządzania danymi, druku cyfrowego i offsetowego oraz obróbki końcowej.<br />
Zdaniem firmy manroland, obydwa przedsiębiorstwa wzajemnie się uzupełniają i dlatego razem są w stanie uzyskać przewagę nad konkurentami. Dzięki współpracy firma manroland będzie mogła wejść w branżę druku cyfrowego, natomiast Océ uzyska dostęp do nowych klientów, dzięki czemu znacznie zwiększy swój udział w rynku poligraficznym. <br />
Firmy Océ i manroland nawiązały współpracę
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o