Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2006 Czerwiec

Rynek maszyn arkuszowych po targach Poligrafia 2005. Opinie dostawców


Na dni 27–30 marca przyszłego roku w Poznaniu zaplanowano kolejne Międzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych Poligrafia. Jubileuszowe, dwudzieste targi Poligrafia odbyły się w kwietniu 2005 roku. Znajdujemy się zatem na „półmetku”, w połowie dwuletniego cyklu tych targów. Dobry to moment na choćby częściowe podsumowania i prognozy.
Ubiegłoroczna Poligrafia była pierwszą po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej, na dodatek zorganizowaną rok po targach drupa. Z tego względu w Poznaniu pokazano sporo produktów, których premiery miały miejsce rok wcześniej w Düsseldorfie. Nowości produktowe szczególnie wyróżniano m.in. poprzez oznaczenia na stoiskach i ekspozycję broszur z nowymi produktami. Wzrosła liczba zwiedzających z zagranicy, zwłaszcza z Europy Zachodniej. Targi przyciągnęły też publiczność z terenu całej Polski (najliczniej reprezentowane były województwa wielkopolskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, małopolskie i zachodniopomorskie). Badanie przeprowadzone przez Międzynarodowe Targi Poznańskie wykazało, że większość badanych (59,2%) uczestniczyła we wcześniejszych edycjach targów Poligrafia. Po raz pierwszy odwiedziło je 30,9% respondentów. Głównymi powodami wizyty na targach były: chęć zapoznania się z nowościami w branży (71%), a także pozyskanie nowych partnerów biznesowych (26,4%). Największe zainteresowanie wśród zwiedzających targi wzbudziły maszyny i sprzęt poligraficzny (40%), materiały oraz akcesoria eksploatacyjne (30%) i usługi poligraficzne (30%). Ponad połowa badanych (50,9%) była usatysfakcjonowana szerokością oferty zaprezentowanej przez wystawców. Blisko 1/4 badanych zwiedzających (24,5%) stanowili właściciele i współwłaściciele firm, natomiast udział kierowników działów w badanej grupie wyniósł 17%.

My zaś jesteśmy ciekawi, jak ubiegłoroczne targi Poligrafia wspominają wystawcy. Ponieważ w bieżącym wydaniu „Świata DRUKU” ważny temat stanowią offsetowe maszyny arkuszowe, zadaliśmy kilka pytań związanych z minionymi i przyszłymi targami przedstawicielom dostawców tego typu maszyn.
Poniżej publikujemy pytania i odpowiedzi na nie.
1. Jesteśmy na „półmetku”, w połowie dwuletniego cyklu targów Poligrafia. W związku z tym chcieliśmy prosić Państwa o podsumowanie okresu potargowego i zapytać o plany związane z przyszłorocznymi targami w Poznaniu. Czy brali Państwo udział w targach i byli z nich zadowoleni? Czy udział opłacił się Państwa firmie? Czy zaowocował kontraktami, czy otworzył nowe możliwości współpracy?
2. Jak kształtowała się sprzedaż maszyn w minionym roku? Ile sprzedali Państwo zespołów drukujących?
3. Jakiego typu maszyny i w jakiej konfiguracji cieszą się największym powodzeniem wśród klientów?
4. Czy planują Państwo swoje uczestnictwo w najbliższych Międzynarodowych Targach Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych Poligrafia? Jaka jest Państwa opinia na temat targów? Czy Państwa zdaniem, powrócą one do formuły sprzed lat, kiedy niemal wszyscy znaczący producenci i dostawcy prezentowali swoją ofertę pokazując maszyny i urządzenia? Czy też utrzymają swój obecny charakter – raczej miejsca spotkań, nawiązywania nowych i podtrzymywania dotychczasowych kontaktów? A może targi Poligrafia podążą w jeszcze inną stronę?


Heidelberg Polska
1. Targi w 2005 roku były dla nas udane. Przeprowadziliśmy wiele rozmów, zainteresowanie pokazywanymi maszynami i rozwiązaniami było duże.
Najtrudniej przeliczyć czas poświęcony przygotowaniom i samym targom oraz pieniądze, które są konieczne, aby wszystko wyglądało tak jak trzeba, na realne zyski. Częściowo przekłada się to na bezpośrednie kontrakty, ale w większości jest to inwestycja na dłużej. Ważna dla nas była możliwość uczestniczenia również jako współorganizator oraz partner w licznych imprezach towarzyszących targom, takich jak Konferencja Policon 2005, Konferencja Poligraficzna 2005 Polskiej Izby Druku, Forum Dyskusyjne „Print Buyer czy Print Partner” czy wreszcie Forum Etykietowe 2005, które było poświęcone produkcji etykiet samoprzylepnych na maszynach wąsko-wstęgowych. Bardzo duże zainteresowanie, z jakim spotkały się te imprezy, dodatkowo skłania do dobrej oceny targów.
Tak jak wspomniałem, targi tylko w pewnym stopniu przekładają się na konkretne kontrakty lub przyspieszają rozmowy o nowych inwestycjach. Udział w targach, tak jak prawdopodobnie dla większości producentów, była dla nas okazją do pokazania się i zaprezentowania nowości.
2. W roku kalendarzowym 2005 sprzedaliśmy 141 nowych zespołów drukujących i 65 używanych (143 nowe w FY 06).
3. W Polsce, podobnie jak i na całym świecie, drukarnie coraz częściej są zainteresowane rozbudowanymi, długimi maszynami drukującymi (Speedmaster CD 74, CD. 102, SM 102, XL 105) wyposażonymi w liczne urządzenia peryferyjne, które umożliwiają efektywne i elastyczne wykorzystywanie maszyn oraz połączenie produkcji z systemami zarządzania (MIS), logistyki, kontroli i serwisu (Remote Service). Podobnie rzecz się ma ze złamywarkami, systemami do cięcia arkuszy, liniami do oprawy itd. Zauważamy po prostu zainteresowanie coraz bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami.
4. Oczywiście planujemy nasz udział w targach Poligrafia 2007, choć prawdopodobnie dopiero po wakacjach rozpocznie pracę zespół roboczy powołany do tego tematu.
To dobrze, że targi Poligrafia znajdują się na liście imprez branżowych (zagranicznych i krajowych) i pozwalają na wymianę informacji oraz kontakt pomiędzy producentami maszyn i urządzeń a drukarniami. Spełniają więc bardzo pozytywną rolę – również pod kątem poznawczym i edukacyjnym.
Decyzję o tym, czy uczestniczy się w imprezie targowej, czy też nie, podejmuje się biorąc pod uwagę bardzo wiele czynników, m.in. to, czy są nowe produkty, które wymagają zaprezentowania, jaka jest wysokość budżetu, który można na to przeznaczyć, czy odbywają się w tym czasie światowe imprezy poligraficzne itd. Tak więc trudno jest przewidywać, kto i kiedy będzie chciał się prezentować na targach. Dużo zależy jednak od tego, jak ciekawa będzie oferta MTP dla wystawców i jak owocna będzie współpraca MTP z organizacjami branżowymi. Bez wątpienia taka współpraca (chociażby poprzez PID) – istnieje.
Targi, niezależnie od wszystkiego, zawsze były i będą okazją do spotkań i rozmów, co jest rzeczą jak najbardziej naturalną. Wydaje mi się, że to, co można przewidzieć – bo jest to kierunek, w którym podąża wiele imprez podobnych do targów poznańskich – to poszerzanie oferty imprez i wydarzeń odbywających się podczas trwania wystawy, co wzbogaca program i pozwala każdemu znaleźć informację, której szuka. Myślę, że w tym zakresie można zrobić jeszcze bardzo wiele.

Tomasz Pawlicki
dyrektor marketingu Heidelberg Polska sp. z o.o.


Grafikus – Systemy Graficzne
1. Nasz udział w targach był bardzo owocny. Za niewątpliwy sukces uważamy zakontraktowanie obydwu wystawianych czterokolorowych maszyn drukujących Ryobi. Podczas targów przeprowadziliśmy specjalny pokaz, który wywarł na klientach znaczne wrażenie i pozostał w ich pamięci do tej pory.
2. Między innymi dzięki tym targom rok 2005 zaowocował instalacją 22 zespołów drukujących w formacie B3, instalacją pierwszej w Polsce maszyny Ryobi drukującej w formacie B2 – cztery zespoły drukujące, oraz instalacją maszyny drukującej w formacie B1 – cztery zespoły.
3. Biorąc pod uwagę trendy zleceń z ostatnich czterech lat (częste druki krótkich nakładów) klienci obecnie najbardziej cenią sobie format B3 – maszyny dwu- lub czterokolorowe. Szczególnie, że maszyny Ryobi są bardzo wydajne i zdarzało się, że klient rozważał format B2, a transakcję finalizowaliśmy na maszynę w formacie B3. Jedna z zainstalowanych w lipcu 2005 roku nowych maszyn B3 z czterema kolorami, do dnia dzisiejszego ma już 26 mln wydruków – to o czymś świadczy.
4. „Czy Państwa zdaniem powrócą one do formuły sprzed lat, kiedy niemal wszyscy znaczący producenci i dostawcy prezentowali swoją ofertę pokazując maszyny i urządzenia? Czy też utrzymają swój obecny charakter – raczej miejsca spotkań, nawiązywania nowych i podtrzymywania dotychczasowych kontaktów?” A to nie to samo?
Targi Poligrafia w ostatnich latach nie miały zbyt wiele „szczęścia” z dwóch powodów: primo – kryzys gospodarczy lat 2000–2004 w Europie, secundo – termin ostatnich targów wypadał zaraz po drupie. Polscy drukarze są bardzo otwarci na świat, bardzo wielu odwiedziło drupę i niestety nasze krajowe targi nie cieszyły się już tak dużym zainteresowaniem. Wiele sobie obiecujemy po targach Poligrafia 2007, szczególnie, że obserwujemy ostatnio znaczny wzrost popytu na maszyny drukujące. Możemy już uchylić rąbka tajemnicy i zaprosić klientów na nasze stoisko, gdzie zaprezentujemy maszynę Ryobi z najnowszą technologią.

Piotr Gabrylewicz
kierownik Działu Sprzedaży Maszyn Arkuszowych Grafikus – Systemy Graficzne sp. z o.o.


KBA-Grafitec
1. Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni z uczestnictwa w targach Poligrafia 2005 w Poznaniu. Był to dla KBA-Grafitec ważny krok po rozpoczęciu bezpośredniej sprzedaży na polskim rynku. Podczas targów udało nam się podpisać kilka umów, lecz najistotniejsze było dla nas nawiązanie osobistych kontaktów, które w końcu ubiegłego roku zaowocowały dostawami maszyn dla polskich drukarń.
2. Jeśli chodzi o sprzedaż na polskim rynku, rok 2005 uważamy za szczególnie znaczący i wyjątkowy. Udało się nam zainstalować 52 zespoły drukujące Performa 74 i 13 zespołów Performa 66.
3. Coraz bardziej popularne stają się maszyny drukujące w powiększonym formacie B2 (maksymalny format pola zaduku 520×735 mm), jak Performa 74. Największym zainteresowaniem cieszy się wersja czterokolorowa z zespołem lakierującym. Przeważająca liczba maszyn zamawiana jest także w konfiguracji pozwalającej na znaczne skrócenie czasu narządu. Jest to, jak sądzę, najważniejsza cecha w oczach naszych klientów i kupowanie maszyn wymagających krótkiego czasu narządu stało się już swoistym trendem.
4. Tak, oczywiście bierzemy pod uwagę udział w kolejnej edycji targów Poligrafia, zwłaszcza po dobrych doświadczeniach z roku 2005. Uznajemy te targi za nasze z dwóch powodów: nasza firma mieści się 20 km od granicy z Polską i zarówno rynek czeski, jak i polski, są dla nas najważniejsze, to na nich osiągamy nasze największe sukcesy.
Myślę jednak, że kolejna Poligrafia nie będzie przypominać targów z ostatnich lat ubiegłego stulecia lub początku obecnego. Ale to raczej w niczym nie przeszkadza – imprezy targowe są po prostu odzwierciedleniem sytuacji rynkowej, a zmiana na cykl dwuletni to ewidentny tego wyraz. Te i inne targi będą się coraz częściej stawały okazją do spotkań oraz nawiązywania i podtrzymywania kontaktów. Oczywiście jednak działka technologiczna jest równie ważna. Targi to zawsze doskonała okazja do zaprezentowania nowości.

Ludek Buchta
Marketing Manager KBA-Grafitec


MAN Roland
1, 4. Z uwagi na fakt, że w naszym mniemaniu targi poznańskie spełniają raczej rolę miejsca spotkań towarzyskich i nie przynoszą bezpośrednich efektów w sprzedaży, już od paru lat nie uczestniczymy w Poligrafii. Spotkania towarzyskie służące podtrzymywaniu dobrych relacji z klientami urządzamy we własnym zakresie, mając tym samym większy wpływ na dobór miejsca, oprawy i sposób prezentacji naszej firmy. Uwagę swą natomiast skupiamy głównie na międzynarodowych targach tematycznych, biorąc czynny udział w takich przedsięwzięciach, jak drupa, Ipex czy targi Print w Chicago. W dzisiejszych czasach wielu klientów z Polski odwiedza międzynarodowe targi i tym samym również tam ma okazję zapoznać się z nowościami technologicznymi oraz kompleksową ofertą MAN Roland.
2. W zeszłym roku sprzedaż maszyn kształtowała się całkiem nieźle. Sprzedaliśmy około 70 zespołów drukujących.
3. Największym powodzeniem cieszą się maszyny do produkcji opakowań wyposażone w jedną lub, często, dwie wieże lakierujące, maszyny zapewniające „value added painting” (np. siedmiokolorowa maszyna w formacie B0 z dwoma lakierami in-line, z możliwością druku UV, z systemem Aupasys, zapewniającym w pełni zautomatyzowaną logistykę na nakładaniu i wykładaniu).

Tomasz Galant
dyrektor generalny MAN Roland Polska


Reprograf
1. Nowe warunki, w jakich obecnie żyjemy, spowodowały, że udział w międzynarodowych imprezach targowych typu Ipex, Igas, Print czy drupa stał się prostym i dość przyjemnym sposobem zapoznania się z nowościami oferowanymi przez najważniejszych graczy ze światowego rynku. Ranga targów poznańskich niestety spada. Podczas ostatnich targów staraliśmy się wykreować nowy wizerunek naszej firmy jako dostawcy najnowocześniejszych rozwiązań japońskich partnerów naszej firmy. Targi umożliwiły nam spotkanie się z naszymi klientami. Traktujemy imprezy tego typu jako inwestycję rozłożoną na okres zdecydowanie dłuższy niż rok. Poznańska Poligrafia zatraciła już dawno charakter targowy, tak więc traktujemy ją jako imprezę o charakterze bardziej wizerunkowym.
2. Promocja marki Komori jest dla nas formą długofalowych działań w zakresie marketingu, tworzenia profesjonalnego działu serwisu, podnoszenia kwalifikacji naszych sprzedawców oraz dopracowania optymalnych warunków współpracy z naszymi dostawcami. Nie chciałbym do końca podporządkować się Państwa formule powiązania naszych osiągnięć w sprzedaży maszyn Komori z poznańską Poligrafią.
3. W skali naszego kraju wśród wszystkich oferentów maszyn największą popularnością cieszyły się maszyny półformatowe w coraz bardziej rozbudowanych konfiguracjach i o coraz wyższym stopniu automatyzacji. Prawie standardem stały się systemy półautomatycznej zmiany płyt, zaś coraz większa popularność systemów CtP wymusza już od nas jako dostawców maszyn drukujących, aby były one wyposażone w konwertery danych CIP-3/4.
4. Inicjatywa stworzenia mocnej grupy reprezentującej wystawców, którzy mogliby współuczestniczyć w kreowaniu nowych pomysłów przy współtworzeniu tej imprezy spaliła na panewce. Zarząd firmy MTP w dalszym ciągu nie traktuje nas jako partnerów, a jedynie jako petentów mających zapłacić za powierzchnię wystawową. Spotkanie z przedstawicielami MTP ma charakter informacyjny, gdyż panowie z Poznania i tak wszystko wiedzą lepiej. Obecna formuła targów nie wróży niczego dobrego na przyszłość tej imprezie. Ze względu na naszych klientów, naszych przyjaciół, jednak prawdopodobnie za rok spotkamy się w Poznaniu ponownie.

Tadeusz Figurski
wiceprezes zarządu Reprograf sp. z o.o.Nowa strona
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Firmy manroland AG i Océ Printing Systems GmbH porozumiały się w sprawie międzynarodowej współpracy w zakresie cyfrowych rozwiązań inkjetowych dla przemysłu poligraficznego. <br />
Od 2011 roku będą oferowały kompleksowe rozwiązania w zakresie druku cyfrowego dla przemysłu poligraficznego – m.in. doradztwo, systemy, usługi i materiały dostarczane z jednego źródła. Firmy będą proponować rozwiązania wykorzystywane na wszystkich etapach poligraficznego procesu produkcyjnego, łącząc produkty przeznaczone do zarządzania danymi, druku cyfrowego i offsetowego oraz obróbki końcowej.<br />
Zdaniem firmy manroland, obydwa przedsiębiorstwa wzajemnie się uzupełniają i dlatego razem są w stanie uzyskać przewagę nad konkurentami. Dzięki współpracy firma manroland będzie mogła wejść w branżę druku cyfrowego, natomiast Océ uzyska dostęp do nowych klientów, dzięki czemu znacznie zwiększy swój udział w rynku poligraficznym. <br />
Firmy Océ i manroland nawiązały współpracę
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o
Reklamy Krokus: Nazwiska Żbikowski i Żbikowska przewijają się często na naszych stronach i są ściśle związane z naszymi firmami. Najlepiej odwiedzić tę stronę: Żbikowska aby zrozumieć dlaczego.