Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2006 Czerwiec
Relacja

Polska ważnym rynkiem dla Gallusa. Konferencja prasowa z zarządem firmy Gallus Ferd. Rüesch AG


W związku z odbywającym się w tym roku w Polsce dorocznym 48. Międzynarodowym Kongresem FINAT (7–9 czerwca) przyjechał do Warszawy Ferdinand Rüesch jr., prezes zarządu firmy Gallus Ferd. Rüesch AG. W przeddzień rozpoczęcia kongresu, 6 czerwca br., w hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się specjalna konferencja prasowa, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele polskiej prasy branżowej, w tym „Świata DRUKU”. Ze strony firmy Gallus w konferencji wzięli udział: prezes zarządu Ferdinand Rüesch, wiceprezes ds. marketingu i sprzedaży Felix Egger oraz członek zarządu i szef sprzedaży na Europę Środkowo-Wschodnią Peter Waldburger; ze strony Heidelberg Polska zaś: Krzysztof Pindral – prezes zarządu, Krzysztof Wojdan – dyrektor sprzedaży, Tomasz Pawlicki – dyrektor marketingu oraz Andrzej Turski – kierownik sprzedaży maszyn wąskowstęgowych.

Przekazując głos Ferdynandowi Rüeschowi, prezes Heidelberg Polska, Krzysztof Pindral, powiedział, że „nie ma już firmy Heidelberg Polska bez Gallusa”. Ferdynand Rüesch przedstawił zatem wspólną historię firm Gallus i Hei-delberg, perspektywy rozwoju polskiego rynku maszyn wąsko-wstęgowych oraz plany firmy na przyszłość. Wspólna historia Gallusa i Heidelberga rozpoczęła się w 1999 r, kiedy to Heidelberg zakupił 30% udziałów w firmie Gallus Ferd. Rüesch AG. Pierwsza wspólna instalacja w Polsce miała natomiast miejsce w roku 2000, kiedy to w drukarni Introl SA w Poznaniu stanęła maszyna Gallus EM 280. Prezes Ferdynand Rüesch w mowie powitalnej cofnął się jednak znacznie w czasie, przypomniał bowiem, że już w roku 1965 zainstalowano maszynę Gallus T 180 w drukarni Introdruk we Wrocławiu. „Od tego czasu dostarczyliśmy dziesiątki maszyn Gallus do drukowania etykiet do polskich drukarń. Wsłuchując się w potrzeby naszych klientów, jesteśmy w stanie kreować nowe technologie, które spełniają wymagania rynku.” – powiedział Ferdynand Rüesch. Podkreślił dalej, iż firma Gallus nie ustaje w wysiłkach zmierzających do wprowadzania nowych technologii, tak więc kiedy kilka lat temu zaprezentowano maszynę Gallus RCS 330, prasa branżowa i „nasi klienci z całego świata stwierdzili, że ta innowacja jest krokiem milowym w XXI wiek. […] Gallus RCS 330 jest mistrzem wydajności i zapewnia użytkownikom bardzo szybki zwrot z inwestycji”. Prezes Gallusa podkreślił, iż w Polsce stanęło do tej pory ponad 30 modeli maszyny Gallus EM 280. Maszyna ta jest, zdaniem prezesa, doskonałym rozwiązaniem do efektywnej finansowo produkcji wysokiej jakości etykiet samoprzylepnych w małych i średnich nakładach. Proste w obsłudze urządzenie oferuje kombinację różnych technik druku, jak również łatwą do zmiany platformę z krótkimi czasami narządzania. Za podstawowe cechy urządzeń Gallusa Ferdinand Rüesch uznał: modułową budowę, pozwalającą łączyć niemal wszystkie techniki druku, zaawansowaną technologię, efektywność operacyjną, a także ekologię. Na zakończenie swego wystąpienia prezes Gallusa wyraził zadowolenie ze współpracy z firmą Heidelberg Polska, która „zapewniła wartość dodaną do sukcesu naszych klientów w Polsce”. „Jestem bardzo wdzięczny lokalnemu zespołowi Heidelberga za jego osiągnięcia i wsparcie, którego udzielili Gallusowi i jego klientom w Polsce. Duże podziękowania dla moich przyjaciół: Krzysztofa Pindrala, Krzysztofa Wojdana i Andrzeja Turskiego” – powiedział Rüesch.
Dynamikę sprzedaży i specyfikę współpracy Heidelberg Polska z Gallusem przedstawił Andrzej Turski, zajmujący się w Heidelbergu sprzedażą maszyn wąskowstęgowych. Wymienił on wspólne polskie instalacje obu firm, w tym premierowe instalacje maszyn Gallus EM 280 w drukarni Introl w Poznaniu w 2000 r., Gallusa EM 410 w drukarni A-Z Color z Ostrołęki w 2003 r. czy wreszcie instalację Gallusa RCS 330 z roku ubiegłego w drukarni Introl z Poznania. Zeszłoroczny udział Gallusa w obrocie ogólnym Heidelberg Polska wyniósł 9%, co wskazuje na ogromny potencjał tkwiący w rynku sprzedaży maszyn wąskowstęgowych Gallusa w Polsce. Oferta Gallusa skierowana jest przede wszystkim do producentów wysoko uszlachetnionych etykiet samoprzylepnych, np. na kosmetyki, alkohole, produkty spożywcze czy artykuły gospodarstwa domowego. Dzięki maszynom Gallusa powstają też opakowania kartonowe i giętkie. Rynek drukarń wąskowstęgowych w Polsce Andrzej Turski określił jako dynamicznie rozwijający się. Gallus wraz z Hei-delbergiem zainstalował w Polsce ponad 20 maszyn, z czego większość to maszyny 8-kolorowe, łączące technologię flekso, sitodruk oraz uszlachetnianie, tak iż maszynę opuszcza już praktycznie gotowy produkt. W naszym kraju znajduje się około 70 drukarń wąskowstęgowych, z czego 15 drukarń można zaliczyć do dużych, a zużycie materiałów samoprzylepnych na głowę mieszkańca w ciągu roku kształtuje się na poziomie ok. 3,6 m2. Głównymi użytkownikami maszyn Gallusa w Polsce są: poznański Skanem Introl, firma pracująca tylko na maszynach Gallusa, mająca już trzy maszyny ERC 330, bydgoski Graf-pol, Dekor z Dębego Wielkiego, Podanfol z Chodzieży (unikatowa konfiguracja zakupionej maszyny), toruński Pak, Anro z Zawiercia i inne. Zgodnie ze słowami Turskiego, firma Gallus osiągnęła w Polsce pozycję lidera, uzyskując ponad 50% udziałów w rynku (uśredniając dane z lat 2001–2005; w roku 2004 było to 70%).
Peter Waldburger, kierujący sprzedażą maszyn Gallusa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, potwierdził wcześniejsze słowa Ferdynanda Rüescha, iż Polska jest dla tej firmy bardzo ważnym rynkiem. Waldburger potencjał polskiej poligrafii wąskowstęgowej ocenił daleko wyżej niż ten istniejący w Europie Zachodniej. Według danych firmy Gallus, polskie drukarnie wąskowstęgowe są daleko lepiej wyposażone niż ich odpowiedniki z Zachodu. W Polsce jest wiele bardzo nowoczesnych drukarń, inwestuje się w nowe technologie i doskonale wykwalifikowanych pracowników, co owocuje dynamicznie rozwijającym się sektorem druku na wąskiej wstędze. Biorąc pod uwagę skalę światową, Gallus ma 15% udziału w rynku, a w Polsce jak już wcześniej wspomniano, 50%. Znakomite efekty sprzedaży maszyn w Polsce są niewątpliwym sukcesem specjalistów z Heidelberga, co podkreślił Andrzej Turski. Klienci doceniają doskonałe warunki serwisowe; w Polsce pracuje trzech serwisantów wyszkolonych szczególnie w zakresie maszyn Gallus, ale większość usług są w stanie wykonać wszyscy serwisanci zatrudniani przez Heidelberg Polska. Nowoczesne technologie, a szczególnie połączenie instalowanych maszyn in-line z centralą, ułatwiają serwisowanie, usterki mogą być bowiem diagnozowane zdalnie. Jeśli zachodzi jednak potrzeba interwencji u klienta, pracownicy rozwiążą problem w ciągu 24 godzin. Felix Egger podkreślił, że wysiłki konstruktorów i programistów Gallusa idą w kierunku rozbudowy opcji zdalnego diagnozowania i poszerzania zakresu oferowanych modułów serwisowych.
Zapytani o tendencje rozwojowe firmy goście z Gallusa wskazywali na bezsprzeczny prymat zwiększenia produktywności, tak aby zminimalizować ilość odpadów, czasy narządu i zmaksymalizować automatyzację i powtarzalność procesu produkcji. Zdaniem ekspertów poszerzanie szerokości wstęgi nie jest najważniejsze i pozostaje daleko w tyle za troską o produktywność. Wprowadzenie na rynek nowej maszyny pracującej na szerszej wstędze wymaga przecież w efekcie ogromnych nakładów ze strony klienta. Zakup nowej maszyny pociąga za sobą wymianę oprzyrządowania. Kolejnym ważnym motywem przewijającym się w dyskusji była kwestia kontroli jakości. Najważniejsza jest tu oczywiście automatyczna kontrola registrów, wiążąca się z procesem kontroli naprężenia wstęgi. Zwracano uwagę na powtarzalność kolorów, na którą składa się nie tylko kontrola parametrów farby, ale i chociażby przykładanej siły i niezwykle precyzyjnego, powtarzalnego ustawienia maszyny. Wskazywano na to, że maszyny Gallusa wyposażone są w dużą liczbę czujników kontrolujących proces technologiczny, ale wciąż opracowuje się dodatkowe, jeszcze dokładniejsze. Niektóre czynności kontrolne muszą być jednak nadal dokonywane off-line.
Zapytany o sposób postrzegania druku cyfrowego poprzez pryzmat fleksografii Ferdynand Rüesch odpowiedział, że druk cyfrowy pojmuje jako kolejną z technologii poszerzających ofertę wąskiej wstęgi, a nie jako zagrożenie. Dołączeniu modułu druku cyfrowego do oferowanych przez Gallusa konfiguracji nie stoi na przeszkodzie technologia, a ekonomia. Koszt cyfrowego wyprodukowania niskonakładowych etykiet jest wciąż tak wysoki, że niewielu klientów byłoby w stanie zakupić taką maszynę, a następnie sprzedać wytworzony na niej produkt.
Kolejnym tematem omawianym przez uczestników spotkania była kwestia stosowanych zabezpieczeń. Tu wskazywano na rosnące oczekiwania technologiczne wobec producentów maszyn wąskowstęgowych. Odbiorcy końcowi etykiet oczekują wysokiego poziomu zabezpieczeń, co nie powinno dziwić chociażby w odniesieniu do takich dóbr luksusowych jak perfumy czy drogie kosmetyki. Naklejane na produkty etykiety winny zabezpieczać go przed fałszerstwem. Za podstawowe metody zabezpieczania etykiet uznano hologramy, zabezpieczanie chipami czy systemami RFID, wreszcie druk termoczuły czy dwustronny. Następnie pojawił się problem podejścia firmy Gallus do wzrastającej stale presji ekologów. Przedstawiciele Gallusa podkreślili, że koncern dba o wymogi proekologiczne, począwszy już od fazy produkcji maszyn. W Szwajcarii, gdzie maszyny są produkowane (St. Gallen), normy związane z ochroną środowiska są niezwykle rygorystyczne, chociażby w zakresie poziomu zużycia energii elektrycznej. Firma Gallus uzyskała certyfikat ISDO 14 000, przykłada więc dużą wagę między innymi do minimalizacji zużycia prądu w procesie produkcji, a następnie użytkowania maszyn. Dba też o ograniczanie ilości powstających odpadów produkcyjnych, a w trosce o emisję szkodliwych gazów trwają prace nad rozwijaniem proekologicznej technologii wklęsłodruku UV.
Na zakończenie niezwykle interesującej konferencji Ferdynanad Rüesch podkreślił znaczny wkład pracy ze strony Gallusa w działalność organizacji FINAT i przygotowanie rozpoczynającego się właśnie kongresu. Podkreślił też, że wybór Warszawy na siedzibę tegorocznego FINAT-u nie był przypadkowy, wskazuje bowiem na rosnącą rangę polskiego rynku fleksograficznego i to nie tylko w polityce firmy Gallus Ferd. Rüesch AG.

Natalia LemannNowa strona
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Firmy manroland AG i Océ Printing Systems GmbH porozumiały się w sprawie międzynarodowej współpracy w zakresie cyfrowych rozwiązań inkjetowych dla przemysłu poligraficznego. <br />
Od 2011 roku będą oferowały kompleksowe rozwiązania w zakresie druku cyfrowego dla przemysłu poligraficznego – m.in. doradztwo, systemy, usługi i materiały dostarczane z jednego źródła. Firmy będą proponować rozwiązania wykorzystywane na wszystkich etapach poligraficznego procesu produkcyjnego, łącząc produkty przeznaczone do zarządzania danymi, druku cyfrowego i offsetowego oraz obróbki końcowej.<br />
Zdaniem firmy manroland, obydwa przedsiębiorstwa wzajemnie się uzupełniają i dlatego razem są w stanie uzyskać przewagę nad konkurentami. Dzięki współpracy firma manroland będzie mogła wejść w branżę druku cyfrowego, natomiast Océ uzyska dostęp do nowych klientów, dzięki czemu znacznie zwiększy swój udział w rynku poligraficznym. <br />
Firmy Océ i manroland nawiązały współpracę
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o
Reklamy Krokus: Czy interesuje Cię bezpłatny system ERP? Tu znajdziesz nieco porad na temat Instalacji i konfiguracji Odoo (OpenERP) powinny one pomóc Ci go zainstalować i przetestować na własnym serwerze.