Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2006 Czerwiec
Sondaż

Leasing dla poligrafii. Tendencje, propozycje, oczekiwania


Mimo początkowo niesprzyjających warunków dla rozwoju leasingu w Polsce, ta forma inwestowania od roku 1990 aż do teraz systematycznie zwiększa swój udział w finansowaniu inwestycji. W marcu 2002 roku, po zmianie odpowiednich przepisów podatkowych, lea-sing finansowy został zrównany z leasingiem operacyjnym i odtąd zaczął być traktowany jak usługa. Niestety, 1 maja 2004 roku problem powrócił i umowy leasingu podlegają „opodatkowaniu z góry”, tj. firma leasingowa jest zobowiązana wystawić fakturę, na której zostanie wykazana cała wartość ustalona w umowie leasingu należna od korzystającego, mimo iż faktycznie opłaty rozłożone są na cały okres trwania umowy. Z pewnością nie takiego prezentu urodzinowego oczekiwał Związek Przedsiębiorstw Leasingowych (kilka miesięcy po tym, gdy Polska przystąpiła do traktatu akcesyjnego z Unią Europejską, dokładnie we wrześniu 2004 roku ZPL obchodził jubileusz 10-lecia istnienia). Obecnie zrzesza on 33 firmy leasingowe, reprezentujące ponad 90% polskiego rynku, i jest członkiem Leaseurope – organizacji zrzeszającej 28 krajowych związków z całej Europy (pięć lat temu, w 2001 roku, to właśnie w Warszawie odbył się doroczny kongres tej organizacji).
Wydając numer, którego jednym z tematów przewodnich jest finansowanie inwestycji poligraficznych, poprosiliśmy prezesów i dyrektorów wybranych firm leasingowych o odpowiedzi na trzy pytania odzwierciedlające problemy, które nurtują leasingobiorców, także z branży poligraficznej.

1. Dzięki leasingowi w I kwartale 2006 roku sfinansowano zakupy inwestycyjne maszyn i urządzeń przemysłowych za ponad 1 mld złotych (w tej grupie znajdują się również maszyny poligraficzne). W stosunku do analogicznego okresu w 2005 roku jest to wzrost o 18,59%. Dzięki temu segment maszyn i urządzeń stanowi 28% rynku (pomimo regresu na rynku pojazdów w 2005 roku dominującą pozycję zajmują wciąż pojazdy drogowe – 66% udziałów, z czego 36% przypada na samochody osobowe). Jak widzą Państwo przyszłość inwestycji w branży poligraficznej na tle takich sektorów jak: środki transportu kolejowego, lotniczego i morskiego, branża IT i pojazdy drogowe?
2. W jakim stopniu planowana nowelizacja ustawy o podatku VAT może spowodować spadek tendencji rozwojowej na rynku leasingu? (możliwość pełnego odliczenia VAT od zakupu pojazdów stanowi dobrą wiadomość, ale brak zapowiedzi ujednolicenia zasad opodatkowania VAT leasingu operacyjnego i finansowego – poprzez uznanie leasingu finansowego z opcją zakupu za usługę czy zwolnienie usług leasingu od podatku VAT z opcją ich opodatkowania – nie napawa optymizmem)
3. Co szczególnie korzystnego dla przedsiębiorców z branży poligraficznej ma do zaproponowania Państwa firma? Dlaczego właściciel drukarni powinien wybrać współpracę właśnie z Państwem?

BPH Leasing
1. Rynek leasingu rozwija się bardzo dynamicznie, o czym świadczy 20-procentowy wzrost sprzedaży, jaki BPH Leasing odnotował w 2005 roku. Sam rynek wzrósł o ponad 12%. W zasadzie każdy z segmentów rynku odnotował wzrost, poza niewielkim, zaledwie półprocentowym spadkiem w zakresie finansowania środków transportu, co było przede wszystkim efektem zmniejszenia się sprzedaży nowych samochodów. Niezwykle wysoki wzrost odnotował segment środków transportu kolejowego, powietrznego i wodnego, a także obszar finansowania nieruchomości. Jednakże ten przyrost był przede wszystkim spowodowany skalą wartości takich transakcji. Trudno przecież porównywać transakcję leasingu dużej nieruchomości budowlanej z umową na dostarczenie i obsługę floty samochodowej dla przedsiębiorstwa. Niemniej jednak analizy rynkowe pokazują, że leasing będzie się rozwijał i z roku na rok będzie więcej transakcji. Wymiany wymaga przecież tabor kolejowy, którego znaczenie dla transportu towarowego będzie rosło, szczególnie w perspektywie liberalizacji tego rynku. Oczywiście dominuje leasing pojazdów drogowych, którego udział w rynku wynosi ponad 60%, jednakże od kilku lat można zaobserwować systematyczny spadek udziału tego segmentu w całym rynku leasingu. Wartość samego segmentu rynku leasingu maszyn i urządzeń w porównaniu do roku 2004 wzrosła o 49%. W 2005 roku nasza spółka oddała w leasing maszyny i urządzenia o wartości 343 mln zł. Z jednej strony rośnie konkurencja pomiędzy dostawcami tych usług, a z drugiej wymagania klientów. W ostatnich 2–3 latach wiele firm z branży poligraficznej dokonało znacznych inwestycji, dostosowując swoje parki maszynowe i wykorzystywane technologie do światowego poziomu. Dzięki temu polskie drukarnie zaistniały na europejskim rynku i z powodzeniem na nim konkurują, czego najlepszym dowodem jest wzrost liczby usług świadczonych dla wydawców z rynków UE, ale także na rynkach pozaeuropejskich. Potwierdzają to dane GUS, według których w ubiegłym roku wartość sprzedanych za granicę produktów poligraficznych przekroczyła 1,2 mld złotych.
2. Planowana zmiana ustawy o podatku VAT nie powinna znacząco wpłynąć na rozwój rynku lea-singu. Tendencja rozwojowa tego sektora finansowego powinna się utrzymać, jeżeli chodzi o rynek leasingu pojazdów. Szczególnie w świetle planowanej zmiany przepisów o podatku VAT, dotyczących możliwości pełnego odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu i leasingu pojazdów. Poza tą zmianą nowelizacja przepisów nie wnosi niczego nowego dla branży leasingowej.
Niestety nie uwzględniono postulatów środowiska leasingowego, które proponowało zrównanie zasad opodatkowania leasingu finansowego z leasingiem operacyjnym. Obecnie forma finansowania w postaci leasingu finansowego, z uwagi na konieczność zapłaty „z góry” całego podatku VAT od wszystkich rat leasingowych, ma marginalne znaczenie w obrocie leasingowym. Postulowane przez sektor rozwiązanie polegające na zrównaniu tych dwóch usług leasingowych byłoby zgodne z literalnym brzmieniem art. 5 VI Dyrektywy.
Bez echa pozostała także sugestia zwolnienia usług leasingu z podatku VAT, z opcją ich opodatkowania dla czynności polegających na najmie, dzierżawie, lea-singu nieruchomości – zwolnienie to wynika wprost z przepisów VI Dyrektywy. Proponowane przez środowisko leasingowe rozwiązanie prawne miało na celu przede wszystkim zrównanie warunków i zasad opodatkowania najmu, dzierżawy czy leasingu nieruchomości z ich nabyciem.
3. Przede wszystkim dlatego, że naszym klientom oferujemy bardzo szybką i elastyczną procedurę kończącą się podpisaniem umowy lesingowej, już po trzech dniach od złożenia kompletu dokumentów. Doradcy BPH Leasing przez cały czas są do dyspozycji, począwszy od pierwszej wizyty u klienta, poprzez dopasowanie najlepszej oferty m.in. wraz z atrakcyjnym pakietem ubezpieczeń, aż po pomoc przy kompletowaniu wniosków, kontakcie z dostawcą i realizacją umowy. Oferujemy szeroki wachlarz możliwości zarówno pod względem formy finansowania (m.in. wybór waluty, indywidualny rozkład płatności), udziału własnego klienta (może on wynosić nawet 0%), a także okresu, na który odbiorca chciałby wyleasingować maszyny. Dodatkowo klient ma możliwość wyboru pomiędzy sprzętem nowym i używanym.
Jako propozycję komplementarną do oferty leasingu maszyn proponujemy siostrzane programy „Auto 24” dla samochodów osobowych oraz „Transport Leasing” skierowany do firm, które korzystają za środków transportu. BPH Leasing jest także partnerem finansującym dla BMW Polska.

Mieczysław Woźniak
prezes zarządu BPH Leasing SA


Deutsche Leasing Polska
1. Jeśli chodzi o dynamikę rozwoju branży poligraficznej, to jest ona ściśle uzależniona od rozwoju całej gospodarki. Segment ten pozostaje jednym z głównych obszarów zainteresowania firmy – uważnie śledzimy zmiany następujące na rynku i wymagania klientów. Prognozy są obiecujące, zauważamy znaczny napływ inwestycji zagranicznych do naszego kraju, a także rozwój krajowych firm poligraficznych.
Aktualnie trudno dokładnie przewidzieć, w którym kierunku będzie się rozwijał rynek leasingu, gdyż podlega on znacznym wahaniom koniunkturalnym. Przykładem tej tendencji jest malejący udział leasingu pojazdów, związany przede wszystkim ze zmianami w przepisach podatkowych, jak również malejący udział urządzeń biurowych oraz sprzętu IT.
2. Planowane przez ustawodawcę nowelizacje przepisów podatkowych podlegają tak częstym i drastycznym zmianom, iż trudno na podstawie projektów prognozować wzrost lub spadek tendencji rozwoju rynku leasingu.
3. Dzięki naszym doświadczeniom w zakresie finansowania poligrafii w Polsce oraz Europie, a także współpracy z renomowanymi dostawcami, oferujemy nowoczesne możliwości finansowania inwestycji naszych aktualnych i przyszłych klientów. Pragnę podkreślić, iż na naszą ofertę składają się rozwiązania dopasowane specjalnie do indywidualnych potrzeb polskich klientów. Aktywnie wspieramy naszych klientów w ich staraniach o uzyskanie dofinansowania inwestycji w ramach programów pomocowych UE. Niewątpliwie duży wpływ na nasz sukces w branży poligraficznej ma zaufanie do naszej firmy wynikające z wysokiego poziomu usług, stabilności finansowej, pomocy wykwalifikowanych specjalistów, a także przynależności do jednej z największych grup kapitałowych Europy – grupy niemieckich kas oszczędnościowych Sparkasse.

Ryszard Barski
członek zarządu Deutsche Leasing Polska SA


Europejski Fundusz Leasingowy
1. Rynek maszyn i urządzeń jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obecnie segmentów branży leasingowej. Rozwój gospodarczy w Polsce pociąga za sobą wzrost inwestycji. Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej inwestują w rozwój i modernizację swoich firm. Spodziewamy się największego zainteresowania finansowania inwestycji leasingiem w takich sektorach, jak budownictwo, infrastruktura drogowa, sprzęt IT. Przewidujemy również wzrost inwestycji w branży poligraficznej. Jednak w przypadku tej branży, która wykorzystuje wysoce specjalistyczny sprzęt, przeważnie o dużej wartości, rozwój ten nie będzie tak dynamiczny jak w pozostałych wymienionych segmentach rynku MiU.
2. Zmiany w otoczeniu prawnym mają duży wpływ na rozwój branży leasingowej. Jednak skutki tych zmian są istotne nie tyle dla samej branży, ile dla jej klientów. Należy bowiem podkreślić, że klientami firm leasingowych w przeważającej części są dziś mikro-przedsiębiorstwa oraz firmy małe i średnie. To w nich tak naprawdę uderzają te zmiany.
Weźmy chociażby pod uwagę sprawę zmieniających się od dwóch lat zapisów w ustawie VAT, które wpłynęły na zmniejszenie zainteresowania przedsiębiorców zakupem aut.
Ze względu na zapowiadane obecnie kolejne zmiany w ustawie VAT polscy przedsiębiorcy odwlekają decyzje zakupowe. Do kiedy? Tego nie wiemy, bo ustawodawca do dziś nie dał żadnej konkretnej odpowiedzi. Podobnie jest z interpretacją umowy leasingu operacyjnego i finansowego. Ale chciałabym jeszcze raz podkreślić: te zmiany w małym stopniu dotyczą samej branży. Branża nadal będzie się rozwijała. Skutki tych zmian najbardziej odczuwają polscy przedsiębiorcy.
3. Europejski Fundusz Leasingowy od niedawna ma wydzieloną linię biznesową Leasing Uniwersalny, dedykowaną do obsługi rynku maszyn i urządzeń, samochodów ciężarowych i dostawczych powyżej 3,5 tony, nieruchomości i IT. Posiadamy rozbudowaną sieć handlowców specjalizujących się w poszczególnych segmentach rynku. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i jesteśmy w stanie przygotować ofertę „szytą na miarę”.
Dzięki temu iż od 15 lat jesteśmy największą firmą leasingową w Polsce, jesteśmy w stanie zaproponować najkorzystniejsze na rynku ubezpieczenie. Ponadto jako lider innowacyjności dysponujemy całym pakietem produktów dodatkowych, co sprawia, że oferta EFL wyróżnia się spośród ofert dostępnych na naszym rynku.
Nasza oferta podstawowa wzbogacona jest o takie produkty dodatkowe, jak ochrona prawna, ubezpieczenie na życie dla leasingobiorcy, ubezpieczenie majątku klienta, dodatkowe usługi, np. SMS, oraz oferta opieki posprzedażnej on-line przez Internet. Obecnie klienci coraz większą wagę przykładają nie tylko do finansowania, ale do jakości obsługi, szybkości, bezpieczeństwa podczas całego czasu trwania umowy. My jesteśmy w stanie im to zagwarantować.

Sławomir Dudziak
dyrektor Departamentu Sprzedaży Universal Leasing Europejski Fundusz Leasingowy SA


Handlowy-Leasing
1. Leasing maszyn i urządzeń w ubiegłym roku przeżywał boom – wzrost był ponad 50-procentowy. W tym roku po pierwszym kwartale wzrost był nieco skromniejszy, ale i tak na poziomie kilkunastu procent. Wiele firm już zaczyna albo planuje w najbliższej przyszłości nowe inwestycje. Warto jednak pamiętać, że często firmy podchodzą do nich bardzo ostrożnie i rozważnie. Inwestycje nabierają rozpędu, spodziewam się więc, że leasing maszyn i urządzeń wyprzedzi, choć zapewne jeszcze nie w tym roku, leasing samochodów. Zakładamy, że inwestycje w branży poligraficznej podążą w tym samym kierunku, co reszta rynku maszyn i urządzeń.
2. Handlowy Leasing nie finansuje zbyt dużej liczby samochodów osobowych, w związku z tym nowelizacja ustawy o VAT w tym względzie bezpośrednio nas nie dotyczy. Jeśli zaś chodzi o pozostałe aspekty, to należy zwrócić uwagę raczej na trendy w gospodarce. Leasing przestał być już produktem, który wiąże się z dodatowym ryzykiem. Wręcz przeciwnie – zarówno jego dostępność, spadek marż, jak i szybkość podejmowania decyzji przy jego udzielaniu sprawiły, że stał się bardzo atrakcyjny. Dzisiaj często można łatwiej uzyskać leasing niż kredyt, do tego na atrakcyjnych warunkach cenowych. W wielu przypadkach leasing jest formą finansowania wybieraną częściej niż kredyt długoterminowy.
3. W ostatnim czasie dokonaliśmy ważnych z punktu widzenia klientów zmian. Uprościliśmy procedury – stworzyliśmy czytelny program finansowania klientów z branży poligraficznej, staramy się, by nasza oferta była coraz lepsza. Mamy profesjonalny zespół sprzedaży, wdrożyliśmy nowy system, dla poprawy obsługi posprzedażowej stworzyliśmy Dział Obsługi Klienta. W tej chwili zmieniamy również naszą ofertę ubezpieczeniową. Wszystkie te zmiany przeprowadzamy po to, by odpowiedzieć na potrzeby klientów. Dzięki ofercie Handlowego Leasingu jesteśmy w stanie zapewnić właścicielowi drukarni szybką, profesjonalną obsługę finansowania inwestycji w połączeniu z atrakcyjnym kosztem pieniądza. Mamy nadzieję, iż profesjonalny zespół będzie w stanie sprostać najwyższym wymaganiom klientów.

Jerzy Śledziewski
prezes zarządu Handlowy-Leasing sp. z o.o. Grupa Banku Handlowego w Warszawie SA


Millennium Leasing
1. Z punktu widzenia Millennium Leasing, perspektywy rozwoju leasingu w poligrafii są obiecujące. Nasz udział w rynku, biorąc pod uwagę wartość portfela, jest wciąż niewielki, ale gdy spojrzeć na aktualne wyniki, widać, że mamy duży potencjał i w ciągu ubiegłego roku znaleźliśmy się na czwartym miejscu pod względem wartości zawartych umów leasingu na sprzęt poligraficzny. Oczywiście leasing środków transportu wciąż stanowi zarówno u nas, jak i w całej branży, znaczący udział i wynika to także ze skali inwestycji ogółem w poszczególnych grupach przedmiotów. Cieszy nas natomiast, że Millennium Leasing zanotował w zeszłym roku trzykrotny wzrost w sprzedaży usług dla poligrafii, a w całym segmencie maszyn i urządzeń przyrost ponad 70%. Oznacza to z jednej strony, że docieramy do nowych branż i klientów, a z drugiej, że dywersyfikujemy ryzyko na inne branże, poza transportem, oceniane przez nas jako perspektywiczne i bezpieczne.
2. Nie spodziewamy się zmian trendu. Branża leasingowa na przestrzeni ostatnich 15 lat przechodziła wiele zawirowań związanych z przepisami, w tym kilkakrotne zmiany zasad naliczania VAT w leasingu finansowym, i mimo to co roku notujemy wzrost sprzedaży. Ważniejsze wydaje się uregulowanie leasingu w kodeksie cywilnym i ustawach o podatku dochodowym, które w 2001 stworzyły bezpieczne ramy dla rozwoju usług leasingowych, np. poprzez uregulowanie chociażby prawa do zakupu po leasingu. Z kolei sam leasing operacyjny, który nie budzi takich wątpliwości, wciąż dostarcza nowych pomysłów na zaspokajanie potrzeb klientów. Obserwujemy ewolucję w postrzeganiu zalet leasingu przez klientów. Kiedyś traktowano go jako źródło podatkowych korzyści, aktualnie coraz częściej docenia się i wykorzystuje walory inwestycyjne leasingu operacyjnego. Czyli na przykład: niski udział własny (pierwsza rata poniżej 10%), długi okres umowy (nawet 5–6 lat), czy wreszcie elastyczna cena zakupu po leasingu, której zwiększenie pozwala na obniżenie obciążeń miesięcznych z tytułu rat leasingowych.
3. Staramy się rozumieć potrzeby klienta i do jego indywidualnych oczekiwań dostosować warunki leasingu. Dzięki dużej elastyczności oferty możemy dostosować strukturę rat leasingu do możliwości finansowych klienta. Udział wstępny (pierwsza rata) w granicach 5% jest często kompromisem między możliwościami finansowymi klienta a oceną ryzyka przez Millennium Leasing. Raty miesięczne możemy dostosować zarówno poprzez dobór okresu (nawet do 6 lat) i waluty, jak i wysokość opcji zakupu. Dzięki wydłużeniu okresu i zwiększeniu wartości resztowej leasingobiorcy mogą uzyskać znacznie niższe miesięczne koszty finansowania, niespotykane np. przy kredycie inwestycyjnym. Co więcej, umowę po zakończeniu podstawowego okresu można przedłużyć, co pozwala klientowi bezpiecznie kontynuować leasing bez wydatkowania znacznych środków na wykup.
Poza elastyczną ofertą, dostosowaliśmy również zasady akceptacji do specyfiki branży poligraficznej. Wiedząc z jednej strony o dużej kapitałochłonności usług poligraficznych, a z drugiej szacując ceny maszyn poligraficznych na rynku, jesteśmy w stanie racjonalnie ocenić ryzyko tego biznesu. Nie oznacza to, że obsłużymy każdego, ale jeśli widzimy, że klient się rozwija, inwestuje rozsądnie, wybiera adekwatne do swoich potrzeb i możliwości maszyny, wtedy nasza ocena będzie pozytywna.
Dodatkową korzyścią, jaką możemy zaproponować, to reagowanie na różne potrzeby klientów w trakcie trwania umowy. Pamiętajmy, że klient wiąże się z leasingodawcą na kilka lat i w tym okresie może mieć różne potrzeby dotyczące np. zmian umowy czy nawet jej restrukturyzacji. O ile poinformuje nas z wyprzedzeniem o takich potrzebach, może liczyć na naszą pomoc.

Maciej Soroka
Dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami Millennium Leasing sp. z o.o.


Siemens Finance
1. W obecnym roku obserwujemy duże zainteresowanie firm z sektora poligraficznego nowymi inwestycjami. Jest to pochodną kilku czynników. Pierwszy z nich to pozytywne trendy makroekonomiczne, odczuwalny w gospodarce wzrost i większa aktywność firm, zarówno produkcyjnych, jak i handlowych oraz usługowych. Innymi słowy: zwiększone zapotrzebowanie na usługi sektora poligraficznego, a więc realna konieczność zwiększenia mocy produkcyjnych w branży – poprzez modernizację parku maszynowego, jego powiększenie lub odnowienie, albo uzupełnienie o urządzenia dające nowe możliwości technologiczne. Duża konkurencja w branży wymusza optymalizację procesów produkcyjnych, dbałość o czas i jakość realizacji zleceń, podążanie za potrzebami klientów. Jeżeli więc rozwój gospodarczy przekłada się w skali firmy na silne sygnały zwiększające prawdopodobieństwo obłożenia nowego urządzenia pracami, nie tylko w perspektywie krótkoterminowej, to oczywiście skłonność przedsiębiorcy do podjęcia decyzji o inwestycji, często bardzo dużej w stosunku do dotychczasowej wielkości parku maszynowego czy realizowanych nakładów, jest oczywiście większa.
Drugi czynnik to odejście od oczekiwania na programy dotacji unijnych wspierających inwestycje. Właściciel firmy podejmuje decyzję o pozyskaniu nowej maszyny, bo tak podpowiada mu kalkulacja ekonomiczna, trendy rynkowe, jego własna strategia czy tak zwany zmysł przedsiębiorcy. Firma zamawia maszynę, bo inwestycja jest rentowna, bo pozwoli to pozyskać nowe zlecenia, zwiększyć udział w rynku, ale nie tylko dlatego, że w ramach dofinansowania zwrócona zostanie połowa ceny urządzenia. Jest to powrót do chłodnej, rzetelnej kalkulacji przedsięwzięcia. Owszem, należy wykorzystywać każdą szansę na otrzymanie funduszy unijnych i składać wnioski w kolejnych dostępnych programach, ale nie powinno to wstrzymywać decyzji o rozpoczęciu danej inwestycji. Obserwujemy przedsiębiorców, którzy pozyskali nowoczesne maszyny bez oczekiwania na dotacje, oraz ich konkurentów, którzy oczekując na opóźniające się programy unijne rozpoczęli inwestycje półtora roku czy nawet dwa lata później, często nie otrzymując środków, na które liczyli. Wnioski nasuwają się same. Teraz przedsiębiorcy inwestują, bo po prostu to im się opłaca.
Trzeci czynnik to ponaddwuletni już okres pełnej obecności naszej gospodarki w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy poszukują aktywnie możliwości realizacji zleceń także poza rynkiem krajowym, korzystając z prostoty obrotu wewnątrz wspólnoty. Jednocześnie mniej skomplikowane i tańsze niż jeszcze kilka lat temu jest przeprowadzenie zakupu maszyny znajdującej się za granicą czy oferowanej przez producenta, który nie posiada dystrybutora na terenie Polski.
Dodatkowy czynnik to spadający koszt finansowania inwestycji w formie leasingu, obecnie praktycznie identyczny z oprocentowaniem kredytów bankowych. Przedsiębiorca podejmując decyzję o realizacji inwestycji ma do dyspozycji łatwo dostępne (dzięki stałemu upraszczaniu procedur) i tanie (dzięki spadkowi stóp procentowych oraz konkurencji) źródło finansowania w postaci właśnie leasingu. Pozytywne trendy gospodarcze mają ożywczy wpływ także na rynki finansowania maszyn i urządzeń dla innych branż gospodarki.
2. Leasing w Polsce od początku funkcjonowania, a więc od ponad już piętnastu lat, boryka się z problemem najpierw braku regulacji, a potem ich kształtu. Ograniczenia narzucane przez prawo podatkowe i jego zmienność dotyczą jednak całej gospodarki i mają wpływ na wszystkich przedsiębiorców, nie tylko na lea-sing. W chwili obecnej trudno jeszcze przesądzić możliwy ostateczny kształt ustaw podatkowych na przyszły rok. Nie należy jednak spodziewać się dużego wpływu rozważanych propozycji na rozwój rozwiązań leasingowych dla sektora poligraficznego. Można zastanawiać się, czy obecny kształt opodatkowania leasingu finansowego jak dostawy towarów, a więc konieczność zapłaty z góry całej kwoty należnego podatku VAT, jest na pewno ograniczeniem i czy zmiana tej regulacji przyniosłaby jakąś rewolucję na rynku. Zdecydowana większość firm, zwłaszcza małych i średnich, nie tylko z branży poligraficznej, korzysta przede wszystkim z leasingu kwalifikowanego podatkowo jako operacyjny. Przemawia za tym prostota jego rozliczania w przypadku braku obowiązku prowadzenia pełnej księgowości oraz korzyści podatkowe. Leasing finansowy może być na przykład ciekawą opcją w przypadku chęci uzyskania finansowania maszyn w krótszym okresie, na przykład na rok czy dwa lata, a więc w sytuacjach, gdy przepisy podatkowe wykluczają możliwość zbudowania tak krótkotrwałego rozwiązania w postaci leasingu operacyjnego. Lea-sing finansowy, biorąc pod uwagę koszty podatkowe (amortyzacja przedmiotu inwestycji oraz odsetki) można jednak wprost porównywać z kredytem. Należy więc oczekiwać od firm leasingowych raczej rozwiązań niosących dla przedsiębiorców z sektora poligraficznego określoną wartość dodaną, profesjonalnego doradztwa i dzielenia się know-how, wprowadzania produktów stosowanych już od dawna w bardziej dojrzałych gospodarkach rynkowych, nie zaś tylko prostego konkurowania z ofertą bankową.
3. Siemens Finance sp. z o.o. należy do grupy Siemens Financial Services będącej częścią koncernu Siemens, jednej z największych światowych firm z branży elektrotechnicznej i elektronicznej. Siemens Finance działa w Polsce od 1999 roku, zajmując się finansowaniem maszyn i urządzeń w wybranych branżach gospodarki. Od siedmiu lat firma jest partnerem przede wszystkim małych i średnich firm z branży poligraficznej. Proponowane rozwiązania, dzięki realnemu w nich uwzględnieniu specyfiki polskich drukarń, zdobyły uznanie na rynku, tak wśród przedsiębiorców, jak i wśród wiodących dostawców maszyn oraz urządzeń poligraficznych. Firma może pochwalić się dobrą znajomością technologii druku, zarówno dzięki partnerskim relacjom z producentami oraz dystrybutorami urządzeń, jak i dzięki wsparciu macierzystego koncernu Siemens. Ma dedykowany dla branży poligraficznej doświadczony zespół specjalistów realizujących projekty dla klientów. Nasze rozwiązania, unikalne na rynku, umożliwiają drukarni minimalizację miesięcznego kosztu użytkowania i są niezbędne w procesie produkcji maszyn. Pozwalają na bardzo elastyczne reagowanie na przewidywane średnio- i długoterminowe zmiany w profilu i nakładach prac, a więc na idącą za tym modyfikację lub rozszerzenie parku maszynowego. Decyzje kredytowe o finansowaniu podejmujemy szybko, kierując się elastycznymi, liberalnymi kryteriami. Zakres rozwiązań jest szeroki (m.in. długie okresy finansowania połączone z zerową opłatą wstępną). Koszt finansowania jest niski, a zasady współpracy partnerskie.

Tomasz Olszewski
dyrektor Siemens Finance sp. z o.o.


VB Leasing Polska
1. W 2005 r. branża leasingowa odnotowała duży wzrost zainteresowania usługami finansowania zakupu maszyn i urządzeń. Tendencja ta utrzymuje się nadal. W I kwartale 2006 r. zawarto ok. 9,7 tys. umów leasingu maszyn i urządzeń, co stanowiło 26 procent wszystkich zawartych w tym okresie transakcji. Dla porównania, w pierwszym kwartale 2005 roku umowy leasingu maszyn i urządzeń stanowiły 16 procent portfela usług leasingowych. Duże zainteresowanie polskich przedsiębiorców leasingiem, jako sposobem finansowania sprzętu produkcyjnego, w tym także maszyn i urządzeń poligraficznych świadczy o rosnącym tempie inwestycji. Oczekujemy, że w perspektywie kolejnych lat to właśnie segment maszyn i urządzeń będzie rozwijał się najbardziej dynamicznie.
Zauważalny jest natomiast dalszy systematyczny spadek udziału leasingu pojazdów, spowodowany kryzysem na rynku motoryzacyjnym. W I kwartale 2005 roku umowy na leasing pojazdów stanowiły 74 procent ogółu zawartych umów leasingu, w I kwartale bieżącego roku ich udział spadł do 59 procent. Jednak tegoroczne prognozy rynku leasingu w Polsce są optymistyczne. Już chyba przyzwyczailiśmy się do pobijania co roku kolejnych rekordów. Wzrost rynku w bieżącym roku szacowany jest na ok. 10–20 procent, a motorem napędzającym branżę będą przede wszystkim maszyny i urządzenia, nieruchomości i finansowanie flot.
Strategia VB Leasing w 2006 r. zakłada wzrost wartości leasingowanych środków do 989 mln zł, czyli o ponad 40 procent więcej niż w roku 2005. Do końca kwietnia br. przekazaliśmy w leasing ruchomości o wartości ponad 302 mln zł, co jest rekordowym wynikiem w historii spółki. Mamy zamiar zainteresować klientów nowościami w ofercie, m.in. leasingiem nieruchomości. W dalszym ciągu będziemy jednak firmą uniwersalną, oferującą szeroki wachlarz produktów.
2. W sektorze przedsiębiorstw niski popyt na nowe samochody należy tłumaczyć szczytem zakupów, który miał miejsce pod koniec 2003 roku i na początku 2004 roku, a więc przed wprowadzeniem mniej korzystnych dla firm przepisów dotyczących kwalifikacji pojazdów i związanych z tym możliwości odliczania podatku VAT. Ubiegłoroczne zmiany w zapisach ustawy o podatku VAT całkowicie wyeliminowały pojazdy z tzw. „kratką”, co istotnie wpłynęło na załamanie polskiego rynku motoryzacyjnego.
Według obliczeń zachodnich analityków, cykl wymiany pojazdu dla polskiego rynku w sektorze firm wynosi ok. 50-58 miesięcy. Nie trudno więc obliczyć, że kolejnego ożywienia należy się spodziewać na przełomie 2007 i 2008 r. Niewątpliwie pomogłyby w tym i przyspieszyły ten popyt projektowane zmiany w przepisach podatkowych umożliwiające pełne odliczanie VAT przy zakupie pojazdu przez firmy. Mam nadzieję, że nowe uregulowania prawne będą służyły polskim przedsiębiorcom. Także prywatny import wymaga regulacji, szczególnie w zakresie ochrony środowiska i dopuszczania do ruchu pojazdów wyeksploatowanych i zagrażających bezpieczeństwu jego uczestników.
Potencjał polskiego rynku porównywany jest do hiszpańskiego, tj. ok. 1 mln pojazdów rocznie. Według specjalistów sprzedaż na tym poziomie czeka nas w latach 2010–2012. Przy zmianie przepisów VAT i „ucywilizowaniu” prywatnego importu, rok 2007 będzie pierwszym rokiem wzrostu po trzyletniej zapaści w sektorze motoryzacyjnym, co z pewnością przełoży się także na poziom finansowania pojazdów poprzez leasing.
3. Dotychczasowe inwestycje, dynamiczny rozwój czołowych drukarń, a także znakomita kadra i świetnie rozwinięte szkolnictwo zawodowe wprowadziły Polskę do światowej czołówki w branży poligraficznej. Z analiz ekspertów wynika, że wdrażanie najnowszych technologii cyfrowych jest u nas szybsze niż w wielu drukarniach europejskich. W dalszym ciągu branża papiernicza i poligraficzna mają w Polsce dobre perspektywy rozwoju. Odczuwamy zarówno większe zainteresowanie inwestycjami w tym sektorze, jak i rosnącą konkurencję wśród instytucji finansujących.
Dlaczego właściciel drukarni powinien wybrać współpracę z VB Leasing? Ponieważ jesteśmy stabilną i prężnie rozwijającą się firmą, mamy swoje oddziały we wszystkich największych miastach Polski, pracowników wyspecjalizowanych w leasingu maszyn i urządzeń. Branży poligraficznej oferujemy szybką, profesjonalną obsługę, uproszczone procedury polegające m.in. na minimum formalności, elastyczne warunki umowy i atrakcyjne akcje promocyjne. Branży poligraficznej, oprócz maszyn i urządzeń, oferujemy także leasing środków transportu czy niezbędnego do prowadzenia działalności sprzętu biurowego i IT, także z zastosowaniem nowoczesnych i uproszczonych procedur.
Biorąc pod uwagę fakt, że coraz częściej przy wyborze firmy leasingowej klienci kierują się czynnikami pozafinansowymi, takimi jak wyniki firmy, jej pozycja na rynku czy bezpieczeństwo finansowe, warto podkreślić, że jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu i od naszych międzynarodowych udziałowców czerpiemy wiedzę i doświadczenia. Nauczyliśmy się specyfiki branży, lepiej znamy maszyny i dostawców, lecz przede wszystkim oczekiwania klientów. Nasze tegoroczne wyniki w branży wskazują, że obraliśmy właściwą strategię. Do końca maja br. przekazaliśmy w leasing maszyny poligraficzne o wartości blisko 6 mln zł netto. Liczę, że wkrótce dołączymy do grona ważnych graczy na tym rynku.

Marek Forster
prezes zarządu VB Leasing Polska SANowa strona
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Firmy manroland AG i Océ Printing Systems GmbH porozumiały się w sprawie międzynarodowej współpracy w zakresie cyfrowych rozwiązań inkjetowych dla przemysłu poligraficznego. <br />
Od 2011 roku będą oferowały kompleksowe rozwiązania w zakresie druku cyfrowego dla przemysłu poligraficznego – m.in. doradztwo, systemy, usługi i materiały dostarczane z jednego źródła. Firmy będą proponować rozwiązania wykorzystywane na wszystkich etapach poligraficznego procesu produkcyjnego, łącząc produkty przeznaczone do zarządzania danymi, druku cyfrowego i offsetowego oraz obróbki końcowej.<br />
Zdaniem firmy manroland, obydwa przedsiębiorstwa wzajemnie się uzupełniają i dlatego razem są w stanie uzyskać przewagę nad konkurentami. Dzięki współpracy firma manroland będzie mogła wejść w branżę druku cyfrowego, natomiast Océ uzyska dostęp do nowych klientów, dzięki czemu znacznie zwiększy swój udział w rynku poligraficznym. <br />
Firmy Océ i manroland nawiązały współpracę
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o
Reklamy Krokus: PPHU PROTEKT INT. BH jest firmą produkcyjno-handlową prowadzącą swoją działalność szczególnie na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych, ale także i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Kominiarki strażackie Podstawą funkcją firmy jest zapewnienie klientom możliwości nabycia szerokiego asortymentu ubrań i ubiorów wchodzących w skład osobistego wyposażenia strażaka.