Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2006 Czerwiec
Relacja

Sitodruk i druk cyfrowy - razem


Podczas targów Euro-Reklama, w dniach 25–26 kwietnia, odbyła się zorganizo-wana przez Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego konferencja pt. „Sitodruk i druk cyfrowy – razem czy osobno?”. Prelegenci, reprezentujący znane firmy z branży i organizację Fespa, postanowili po raz kolejny odpowiedzieć na tytułowe pytanie. Odpowiedź brzmiała oczywiście: razem, a referenci postulowali, by postrzeganie sitodruku i druku cyfrowego jako technik uzupełniających się stało się wreszcie branżowym dogmatem.
Dwudniowa konferencja zgromadziła znakomitych gości z całego świata. Fakt ten należy uznać za sukces organizatorów, a przede wszystkim prezesa PSSiDC Jacka Stencla. Słuchacze mogli wysłuchać referatów i w kuluarach porozmawiać osobiście między innymi z Michelem Caza, byłym prezesem Fespy, człowiekiem znanym jako „guru sitodrukarzy”, z Chrisem Smithem, pełniącym w Fespie funkcję New Projects and Membership Services Manager, czy z Peterem Kiddellem, prezesem DSPA (Digital and Screen Printing Association). Do Poznania zawitał też Frazer Chesterman, dyrektor targów Fespa. Podczas dwudniowych obrad przedstawiono 12 referatów analizujących wszystkie aspekty związku sitodruku z technologią druku cyfrowego.

Obrady rozpoczął Chris Smith, koordynujący w Fespie wdrażanie nowych projektów. Przedstawił on słuchaczom strukturę Fespy, realizowane właśnie projekty oraz aspekty współpracy tej organizacji z krajowymi organizacjami zrzeszającymi sitodrukarzy, takimi jak PSSiDC. Chris Smith wielokrotnie podkreślał, iż Fespa to bardziej forum wymiany doświadczeń i wiedzy niż typowe stowarzyszenie. I właśnie w tym tkwi siła i dynamika organizacji, zasady wzajemnej współpracy owocują bowiem korzyściami dla wszystkich stowarzyszonych. Fespa wciąż się rozwija, wychodzi naprzeciw nowym tendencjom rynkowym i pojawiającym się technologiom, czego dowodem są chociażby tegoroczne targi Fespa Digital.
Zdecydowanym zwolennikiem połączenia sitodruku i druku cyfrowego okazał się Michel Caza, mówiąc: „Bardziej przyjaciele niż wrogowie!”. Michel Caza to człowiek-ikona sitodrukarstwa. W branży pracuje 52 lata, obecnie zajmuje się wyszukanym sitodrukiem triadowym o wysokiej rozdzielczości (do 300 lpi) na różnych podłożach. Jest autorem wielu udoskonaleń technologicznych i publikacji naukowych. W swym wystąpieniu przedstawił ewolucję sitodruku na przestrzeni czasu i podkreślił korzyści, jakie daje sitodrukowi druk cyfrowy. Dzięki drukowi cyfrowemu „sito” wciąż się rozwija; obie technologie winny czerpać z siebie nawzajem. „Cyfra” wciąż podlega pewnym ograniczeniom technologicznym, ale stopniowo są one usuwane m.in. dzięki takim wynalazkom jak CtS (Computer-to-Screen) czy maszyna hybrydowa Agfa-Thieme, lub też zwiększający się potencjał druku UV, z wciąż rosnącymi parametrami (ponad 300 lpi). Caza dostrzegł też zwiększającą popularność maszyn drukujących z płaskim stołem, o szerokości 5–6 m, pozwalających zadrukowywać szkło czy metal, a więc „ciężkie” media (jedna metalowa płyta może mieć wagę 700 kg). Michel Caza skonstatował, że mariaż „cyfry” i „sita” jest efektem rynkowej konieczności; klienta nie interesuje sposób wykonania zlecenia, a jedynie końcowy efekt. Ciężar wyboru technologii spoczywa więc na drukarzu, a ten aby sprostać wciąż rosnącym potrzebom klientów, musi korzystać z technologii cyfrowych, dających możliwość przygotowania profesjonalnej i taniej publikacji.
Temat druku cyfrowego UV na maszynach typu flatbed podjął Malcolm Barden, specjalista Fuji Film Sericol, człowiek, który stworzył oddział Sericol Polska. Barden scharakteryzował technologię druku na urządzeniach z płaskim stołem, porównał farby UV i solwentowe, nakreślił też główne tendencje rynkowe w zakresie maszyn typu flatbed. Płaskie drukarki atramentowe, które mogą drukować na materiałach sztywnych, to obecnie jedna z najciekawszych propozycji technologicznych, stwarzających szerokie możliwości kreacji. Barden wymienił głównych producentów maszyn flatbed, firmy Zünd, Durst, VUTEk i oczywiście Inca. Przeprowadzone przez prelegenta porównanie farb UV i solwentowych wypadło zdecydowanie na korzyść tych pierwszych. Farby UV będą zdaniem Bardena dominować na skutek rosnącej presji ze strony ekologów, lepszej wydajności, a także wyższej trwałości wydruków. Na zakończenie ekspert FujiFilm Sericol analizując dane rynkowe i dostrzegając konsolidację firm produkujących maszyny oraz segmentację rynku farb i tuszów, doradzał sitodrukarzom bliższe zainteresowanie maszynami płaskimi UV. Pozwalają one m.in. na skrócenie czasu produkcji, opłacalność drukowania niskich nakładów, większą wydajność. Rynek zmierza w kierunku tego, aby drukować szybciej, lepiej i taniej, w coraz większym formacie. W laboratoriach pracuje się więc m.in. nad uzyskaniem satysfakcjonujących efektów druku cyfrowego w jednym przejściu. Kontynuując myśl Michela Cazy, Barden stwierdził, iż korzystanie z wielu technologii jest obecnie standardem.
Temat zarządzania kolorem w druku cyfrowym podjął Guido de Jong, specjalista z firmy Avery Dennison. Mottem tego referatu były słowa, „iż wydruk z drukarki cyfrowej jest tak dobry, jak dobra i rzetelna jest praca włożona w operacje prepressowe”. De Jong miał na myśli wybór oprogramowania, zarządzanie kolorem, dobór podłoża i atramentu, a więc wszystkie aspekty składające się na końcowy efekt kolorystyczny wydruku. Uzyskanie satysfakcjonującego efektu jest procesem niezwykle czasochłonnym i kosztownym, ale ekonomicznie opłacalnym, bowiem nakłady zwracają się w postaci redukcji liczby nieudanych wydruków próbnych i mniejszej liczby reklamacji. Swój referat De Jong rozpoczął od pytania zadanego uczestnikom, zmierzającego do ustalenia, ilu spośród uczestników konferencji ma w swych drukarniach w pełni profesjonalny pakiet narzędzi do zarządzania kolorem (tj. drukarka foto, spektrofotometr, dedykowane profile barwne). Odpowiedź, jaka padła z sali, ujawniła sytuację wręcz katastrofalną. Zgodnie z przewidywaniami prelegenta, okazało się, że ok. 80% firm zajmujących się drukiem cyfrowym nie ma koniecznych urządzeń pomiarowych, a ok. 70% nie posiada wiedzy dotyczącej właściwego wykorzystania płynących z pomiarów danych. Co ciekawe, okazało się, że podobna sytuacja jest także w innych państwach UE. De Jong apelował do Fespy o pracę idącą w kierunku zmiany tego stanu rzeczy.
David Permentier z firmy Rutland zaprezentował „Efekty specjalne w druku i na tkaninach”. Permentier przedstawił szeroki wachlarz możliwości uzyskania na tekstyliach efektów specjalnych, które z marketingowego punktu widzenia stają się swoistą „wartością dodaną” do produktu, wydatnie zwiększającą jego atrakcyjność w oczach nabywcy. Nowoczesne farby do sitodruku, np. plastizolowe, żelowe, dające różne efekty w zależności od zastosowanej metody suszenia i zadanej temperatury, pozwalają otrzymać zaskakujące efekty wizualne. Na własne oczy można było przekonać się, że możliwe jest uzyskanie złudzenia struktury skóry, zamszu, dżinsu czy haftu. Na wielu z pokazywanych próbek był druk lentikularny, trójwymiarowy, piramidowy czy stwarzający złudzenie optyczne, np. ukrytych obrazków, dodatkowo zmieniających kolory w zależności od kąta patrzenia. Efekty te uzyskuje się stosując farby zarówno dobrze znane, jak i specjalnie opracowywane w laboratoriach Rutlanda, zawierające specjalne domieszki czy wymagające obróbki po druku. Permentier zadziwił słuchaczy mówiąc, iż większość z prezentowanych próbek to druk kosztujący około 50 centów za wydruk, a więc bardzo mało w zestawieniu z uzyskaną „wartością dodaną”.
Niezwykle interesujące było wystąpienie Svena Peppekusa z firmy Thieme, który przedstawił unikalne rozwiązanie, jakim jest maszyna hybrydowa M-Press Agfa-Thieme, łącząca w sobie technologie sitodruku i druku cyfrowego. Maszyna wyposażona jest w automatyczny samonakładak, urządzenie do precyzyjnego pozycjonowania podłoża drukowego, zespół 4--kolorowego druku inkjetowego wraz z systemem polimeryzacji UV, moduł sitodrukowy do drukowania kolorem białym, kolorami Pantone i lakierami UV, tunel suszący i automatyczny układak w stos. M-Press drukuje 64 głowicami do druku „wielopoziomowego” (UPH – Universal Print Heads), w systemie piezo. Integracja z maszyną sitodrukową pozwala na drukowanie kolorem białym, kolorami Pantone i lakierem UV w jednym przejściu na pracach wykonanych techniką inkjet. Prędkość pracy tej maszyny to 100 arkuszy na godzinę, zarówno podczas zadruku materiałów sztywnych, jak i giętkich, o formatach do 1600×2600 mm i maksymalnej grubości 10 mm. Dzięki automatycznemu czyszczeniu głowic i kalibracji obrazu uzyskuje się wysoką precyzję i powtarzalność odbitek wychodzących z M-Press. Maszyna to została już zainstalowana w londyńskiej firmie SMP Group Plc. Uczciwie należy jednak przyznać, że choć jej możliwości techniczne są zdumiewające, to cena jest zaporowa.
Peter Kiddell zainteresował natomiast słuchaczy kursem e-learning dla sitodrukarzy opracowanym przez Fespę. Ten internetowy kurs pozwala zapoznać się z podstawami sitodruku, a dla osób z branży jest znakomitą okazją do uporządkowania wiedzy. Kurs składa się z 16 lekcji i jest interaktywny. Każda z lekcji kończy się testem, bez zaliczenia którego nie przejdziemy na kolejny poziom. Cały kurs kończy się certyfikowanym przez Fespę egzaminem, w którym należy uzyskać minimum 85% poprawnych odpowiedzi. Kurs ten tłumaczony ma być na języki ojczyste członków stowarzyszeń krajowych, a na podkreślenie zasługuje fakt, że Polska jest pierwszym krajem, z którego stowarzyszenie (PSSiDC) uzyskało prawo do przetłumaczenia kursu (dokładniejsze informacje na ten temat znaleźć można w majowym numerze ŚD 5/2006, s. 54–56, w wywiadzie z Jackiem Stenclem – przyp. red.).
Simon Goldsack z firmy Mac Dermid przedstawił urządzenie do atramentowego druku płaskiego farbami UV Hybrid Colorspan DisplayMaker 72 UV. Prezentowana maszyna drukuje zarówno na materiałach sztywnych, jak i podawanych z roli, o szerokości 185 cm z prędkością 37 m2/godz., w rozdzielczości 600×600 dpi. Wydruki mają trwałość 2–3 lata.
Technologię CtS (Computer-to-Screen), cyfrowego przygotowania szablonu sitodrukarskiego, scharakteryzował na podstawie pracy urządzenia Swiss CtS JetScreen Thomas Schweizer z firmy Lüscher. Technologia CtS jest w stanie znacznie unowocześnić i zoptymalizować produkcję sitodrukową, a to na skutek eliminacji konieczności wytwarzania i montowania filmów. Oszczędzamy więc przestrzeń magazynową i czas. Eliminację uciążliwego montowania filmów docenią wszyscy sitodrukarze pracujący w wielkim formacie. Mimo że urządzenia CtS wciąż mają pewne ograniczenia technologiczne (druk do 90 lpi), to jednak są efektem kolosalnego skoku technologicznego i potwierdzają konieczność łączenia tradycyjnych metod sitodrukarskich z cyfrowymi.
Anna Harris z MacDermid-Auto-type omówiła „Zastosowanie filmów kapilarnych Capillex i folii przemysłowych firmy Autotype”. Prelegentka szczegółowo przedstawiła zagadnienia związane z przygo-towaniem sita i kontroli wszystkich parametrów tego procesu, mających odwzorowanie w postaci uzyskanego wydruku. Zaniedbania i błędy w trakcie przygotowania szablonu powodują obniżenie parametrów wydruku, np. złe nanoszenie farby czy niską rozdzielczość. Anna Harris scharakteryzowała również zakres stosowania folii Autotype, wykorzystywanych m.in. w panelach dla przemysłu samochodowego, telefonach, urządzeniach elektronicznych.
Dariusz Świercz (Jet Media) zaprezentował referat pt. „Idealny zestaw do druku cyfrowego”. Wychodząc od trudności definicyjnych „idealnego” zestawu i określenia czynników mających wpływ na decyzję klienta – skuteczność handlowca, rzeczywiste potrzeby, jakość, wydajność, serwis, cena, itp., za ów idealny system uznał Rolanda SP-540V.
Ostatnie słowa konferencji należały do Moniki Hagno, także z Jet Media. Omówiła ona proces laminacji i zabezpieczania wydruków cyfrowych. Mimo wprowadzenia technologii solwentowej, która miała wyeliminować konieczność dodatkowego zabezpieczania wydruków, laminowanie jest wciąż konieczne, a na dodatek pojawiają się w tej dziedzinie liczne innowacje. Monika Hagno omówiła używane w procesie laminacji środki, technologie, maszyny i urządzenia. Dokonała też podziału używanych technik laminacji w zależności od przeznaczenia produktu i warunków jego ekspozycji. Interesującą częścią prelekcji specjalistki Jet Media była analiza pojawiających się na rynku nowości, zarówno technologii, jak i maszyn. Nowe technologie, tj. laminacja próżniowa i płynna, obecne były na targach Euro-Reklama na stoisku Jet Media. Laminacja płynna służy głównie do zabezpieczania banerów, plandek, folii samoprzylepnych. W przypadku wydruków solwentowych jest to laminat na bazie wody. Laminat płynny można nakładać płynnie lub za pomocą urządzenia Iron firmy Montplast. Laminacja próżniowa formatów 120×250 cm możliwa jest przy użyciu urządzenia Hot Glass Vacuum Press, pracującego w technologii próżniowej z opatentowanym gorącym szkłem.
Podczas konferencji udzielono w pełni twierdzącej odpowiedzi na tytułowe pytanie. Zgodnie z tym, co mówili prelegenci, od kooperacji pomiędzy „sitem” a „cyfrą” nie ma odwrotu. Poznańska konferencja, zorganizowana przez PSSiDC, była niezwykle udanym przedsięwzięciem, o czym świadczyły chociażby gorąca dyskusja z prelegentami i rozmowy kuluarowe.
Organizatorzy konferencji zadbali też o to, aby jej uczestnicy mile spędzili czas nie tylko w hali MTP. Goście, zakwaterowani w kórnickim hotelu położonym nad jeziorem, odbyli zaskakującą podróż w czasie. Na łąkach okalających hotel wyrosła wioska drużyny piastowskich wojów. Wojowie zaprosili uczestników konferencji na średniowieczne zmagania wojenne. Zainscenizowali walkę pomiędzy zwaśnionymi rodami i choć cała bitwa była starannie wyreżyserowana, to iskry sypiące się z mieczy z pewnością inscenizowane nie były. Konferencyjni goście mogli spróbować swych „mocy rycerskich”. Strzelano z łuku, walczono się na miecze, a także miotano z procy i rzucano włócznią. Najlepszym łucznikiem okazał się znamienity zagraniczny gość, dyrektor targów Fespa Frazer Chesterman. I choć wojowie dbali o bezpieczeństwo uczestników pojedynków, to widać jednak było, że duch rycerski wciąż w narodzie polskim drzemie i to nie tylko w męskiej, jego części. Rozgrzani emocjami i zawodami sitodrukarze z przyjemnością skorzystali z zaproszenia wojów do spożycia wspólnego posiłku.

Natalia LemannNowa strona
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Firmy manroland AG i Océ Printing Systems GmbH porozumiały się w sprawie międzynarodowej współpracy w zakresie cyfrowych rozwiązań inkjetowych dla przemysłu poligraficznego. <br />
Od 2011 roku będą oferowały kompleksowe rozwiązania w zakresie druku cyfrowego dla przemysłu poligraficznego – m.in. doradztwo, systemy, usługi i materiały dostarczane z jednego źródła. Firmy będą proponować rozwiązania wykorzystywane na wszystkich etapach poligraficznego procesu produkcyjnego, łącząc produkty przeznaczone do zarządzania danymi, druku cyfrowego i offsetowego oraz obróbki końcowej.<br />
Zdaniem firmy manroland, obydwa przedsiębiorstwa wzajemnie się uzupełniają i dlatego razem są w stanie uzyskać przewagę nad konkurentami. Dzięki współpracy firma manroland będzie mogła wejść w branżę druku cyfrowego, natomiast Océ uzyska dostęp do nowych klientów, dzięki czemu znacznie zwiększy swój udział w rynku poligraficznym. <br />
Firmy Océ i manroland nawiązały współpracę
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o