Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2006 Październik
Aktualności

Aktualności numeru październikowego 2006


60-lecie papiernictwa w Politechnice Łódzkiej
Dnia 26 września br. w Sali Widowiskowej Politechniki Łódzkiej odbyła się uroczysta Sesja z okazji jubileuszu 60-lecia papiernictwa w tejże uczelni. Na wstępie wystąpił J.M. Rektor Politechniki Łódzkiej Profesor Jan Krysiński i wręczono odznaki „Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej”. Historię papiernictwa w Politechnice Łódzkiej przedstawiła Barbara Surma-Ślusarska, dyrektor Instytutu Papiernictwa i Poligrafii. Następnie kierownicy katedr zaprezentowali dorobek Instytutu w zakresie kształcenia. Przedstawiono także działalność Koła Naukowego Papierników. Po wystąpieniach gości zebranych zaproszono do oglądania wystawy okolicznościowej. Następnie Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper Kostrzyn SA, wygłosił wykład na temat perspektyw rozwoju przemysłu papierniczego. Po lunchu goście zwiedzili Instytut. (Obszerniej o Instytucie – w kolejnym wydaniu „ŚD”). [JZ-R]


Posiedzenie Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP
W dniu 19 września 2006 r. w Poznaniu, podczas targów Taropak, odbyło się posiedzenie Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP. Prezes Sekcji Tadeusz Chęsy (ZPW Pozkal, Inowrocław) przedstawił dotychczasowe jej działania oraz plany na przyszłość, zmierzające do realizacji przyjętej strategii stowarzyszenia. Członek zarządu Adam Grzelak (Serwis-Print Łódź), w imieniu Fundacji Promocji Kadr Poligraficznych, wręczył prezesowi MTP Przemysławowi Trawie dyplom za długoletnią i owocną współpracę.
Prezes Korporacji Poligrafów Poznańskich Janusz Ignaszczak zrelacjonował działalność SIMP z rejonu Poznania i przedstawił historię powstania Korporacji, która datuje się od 1994 roku; obecnie Korporacja liczy 39 członków – organizuje wyjazdy na targi i do zaprzyjaźnionych zakładów, prowadzi szkolenia dla uczniów Technikum Poligraficznego, organizuje także spotkania świąteczne i bale drukarzy.
Prezes Stowarzyszenia Drukarzy Pomorskich w Gdańsku Janusz Karc przedstawił kilka pomysłów, których realizacja może przyczynić się do uatrakcyjnienia działalności sekcji poligrafów. Chodzi m.in. o wykonanie Kalendarza Poligrafa, w którym zawarte byłyby informacje o produktach kontrahentów, o wprowadzenie do ustawy o przetargach publicznych zapisu dotyczącego obowiązku uczestnictwa w postępowaniu rzeczoznawców z danej branży, o powołanie rzeczoznawców w dziedzinie poligrafii i zaplanowanie działań zmierzających do zaangażowania w życie środowiska również małych zakładów z branży.
Janusz Karc zademonstrował możliwości, jakie daje utworzenie bazy danych o niesolidnych firmach w zakresie wywiązywania się z płatności za zamówione usługi lub towary poligraficzne. Dane tej bazy są dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia dla wszystkich jej członków posiadających odpowiednie uprawnienia.
Dyrektor Komercjalizacji Nauki i Technologii NOT Krzysztof Łebkowski zaprezentował projekt „Inkubator Platform Technologicznych”, który będzie realizowany i koordynowany w niedalekiej przyszłości przez FSNT NOT Warszawa. Prezentacja miała na celu zachęcenie środowiska poligraficznego do stworzenia własnej platformy technologicznej. Zajmować się ona będzie organizowaniem spotkań integrujących środowisko, specjalistycznych warsztatów, szkoleń, seminariów, spotkań z przedstawicielami jednostek odpowiedzialnych za badania i rozwój szkół i uczelni. Współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za badania i rozwój będzie miała na celu wykonywanie np. ekspertyz, specjalistycznych usług w ramach badań technologicznych, opracowywanie technologii lub wspólnych standardów technologicznych dla produktów lub usług. Wspierać ma ona współpracę pomiędzy dostawcami surowców, producentami i odbiorcami, w kraju i za granicą, a także pomagać w sukcesywnym opracowywaniu kompleksowych ocen konkurencyjności, analiz rynku, poziomu innowacyjności branży poligraficznej oraz podmiotów należących do niej. Na podstawie wyników tych prac można będzie opracować strategię rozwoju, ze wskazaniem planu jej realizacji. Współpraca ze szkołami zawodowymi i uczelniami powinna zaowocować powstaniem specjalistycznych programów nauczania, odpowiednim doborem prac dyplomowych, programów praktyk i staży w przedsiębiorstwach.
Michał Sławiński (członek zarządu, Piaseczno) przedstawił wykonaną przez siebie stronę internetową Sekcji Poligrafów SIMP – www.spsimp.org.pl. Szczególną uwagę zwrócił na potrzebę włączenia się członków stowarzyszenia w redagowanie aktualności z życia branży poligraficznej.
Zastępca prezesa zarządu Karol Marzec (Z.G. Colonel, Kraków) podzielił się z zebranymi pomysłami na integrację, które zrealizowano w środowisku krakowskim. Przykładem konkretnych działań jest zorganizowanie grupy odbiorców materiałów poligraficznych. Zatrudniono osobę upoważnioną do kontaktów z dostawcami, w celu dokonywania zamówień towarów dla całej grupy. Umożliwiło to wynegocjowanie lepszych cen, a co za tym idzie, zmniejszenie kosztów działalności. Drukarnie wymieniają się między sobą informacjami o zapotrzebowaniu klientów. W przypadku niemożliwości realizacji zlecenia wskazują na stowarzyszoną firmę poligraficzną.
Po dyskusji członkowie zarządu wyrazili wolę przystąpienia SP SIMP do projektu utworzenia Poligraficznej Platformy Technologicznej. Prezes sekcji został upoważniony do prowadzenia dalszych działań oraz rozmów z innymi partnerami działającymi w branży, których włączenie jest konieczne dla utworzenia i funkcjonowania platformy. Wyrażono także aprobatę dla postulatów zgłoszonych przez Janusz Karca i Michała Sławińskiego. Po zebraniu jego uczestnicy zwiedzili targi Taropak.

ISO 9001 dla spółki Sun Chemical
Dnia 24 sierpnia br. w siedzibie polskiego oddziału Sun Chemical w Markach koło Warszawy odbyło się oficjalne wręczenie certyfikatu ISO 9001 przyznanego tej firmie przez Szwedzki Instytut Certyfikacji SP.
Dag Sjöholm, szef działu certyfikacji SP, uroczyście przekazał certyfikat na ręce Sławomira Bańki, dyrektora ds. operacyjnych Sun Chemical sp. z o.o., co było świadectwem pomyślnego przejścia ponadpółrocznego procesu dostosowawczego do standardów określonych normą ISO 9001-2000. „Wprowadzenie standardu ISO” – powiedział Sławomir Bańka – „od samego początku było dla nas zarówno ważnym elementem ogólnej strategii zdobywania rynku, jak i konsekwentnej polityki rozwoju i doskonalenia własnej organizacji. Nigdy nie podchodziliśmy do kwestii zdobycia certyfikatu jak do celu samego w sobie, którego efektem nadrzędnym miała być jedynie poprawa zewnętrznego wizerunku firmy. Wymagania rynku i tempo jego rozwoju stale rosną, dlatego kierownictwo Sun Chemical wykazuje dużą determinację w dążeniu do tego, aby główną wartością dodaną wynikającą z faktu funkcjonowania ISO był wymierny wzrost efektywności i jakości świadczonego przez nas serwisu. Czego serdecznie życzę nam i wszystkim naszym klientom”.
Warto wspomnieć, że zakład w Markach posiada również wewnątrzkorporacyjny certyfikat bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska SunCare, który w wielu punktach pokrywa się z wymogami ISO 14001 oraz ISO 9001 i zakłada podobny system certyfikacji, oparty na kilkustopniowym audycie wewnętrznym.


Wielkopolska Nagroda Jakości dla Reproserwisu
W VIII edycji Konkursu o Wielkopolską Nagrodę Jakości firma Reproserwis Usługi Graficzne sp. z o.o. zdobyła Nagrodę Główną w kategorii przedsiębiorstw zatrudniających do 49 osób. Nagrodę wręczono podczas gali w Urzędzie Miasta Poznania.
Komitet Wielkopolskiej Nagrody Jakości bardzo wyraźnie zaznaczył dominującą pozycję firmy Reproserwis na tle pozostałych finalistów Konkursu w spełnieniu wymagań Europejskiego Modelu Doskonałości. Zarówno w zakresie potencjału, jak i efektów firma osiągnęła wysokie wyniki. Reproserwis przodował w kryteriach: polityka i strategia firmy oraz zarządzanie zasobami. Prezesa firmy Reproserwis Stanisława Szymańskiego uhonorowano Złotą Odznaką Jakości w dowód uznania za wskazywanie wzorów zarządzania przez Jakość – Total Quality Management.
Uczestnicy Konkursu o Wielkopolską Nagrodę Jakości z roku na rok prezentują coraz wyższy poziom doskonałości organizacyjnej, o czym świadczą uzyskiwane przez nich wyniki. Kształtuje to pozytywny obraz wielkopolskich firm stosujących na co dzień filozofię zarządzania przez jakość.


Prografix laureatem Podkarpackiej Nagrody Jakości
Firma Prografix sp. z o.o. zdobyła najwyższą liczbę punktów w drugiej edycji konkursu Podkarpacka Nagroda Jakości. Zasady konkursu są zbieżne z wymaganiami stawianymi wobec uczestników Polskiej Nagrody Jakości. Organizatorem tej prestiżowej, w skali regionu, imprezy jest Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie. Patronuje jej Krajowa Izba Gospodarcza. W konkursie uczestniczyły czołowe podkarpackie przedsiębiorstwa, które skutecznie wdrożyły Kompleksowe Zarządzanie przez Jakość (TQM) i potrafiły udowodnić, że wdrożenie to przyniosło korzyści zarówno firmie, jak i klientom, pracownikom i otoczeniu.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie Podkarpacka Nagroda Jakości jest utrzymywanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001: 2000, choć wymagania TQM znacząco przewyższają wymagania normy ISO 9001. Kluczowym elementem udziału w Podkarpackiej Nagrodzie Jakości jest wypełnienie obszernej ankiety połączonej z samooceną przedsiębiorstwa na dziewięciu obszarach. Ankieta i samoocena zostały przygotowane przez zarząd firmy Prografix, dyrekcję i kierownictwo w kwietniu i maju br. Następny etap – weryfikacja zgodności samooceny – została dokonana podczas wizyty ekspertów Podkarpackiej Nagrody Jakości 20 czerwca br. Badaniu podlegały m.in.: przywództwo, strategia firmy, zarządzanie zasobami, zarządzanie personelem, satysfakcja klientów, zarządzanie procesami i systemami, wpływ firmy na otoczenie. Podczas weryfikacji goście mieli możliwość zwiedzenia firmy. Eksperci zgodnie uznali, że realizuje ona z powodzeniem zasady TQM wyrażające się ciągłym doskonaleniem procesów i działań. Decyzją Kapituły Prografix zdobył najwyższą liczbę punktów spośród uczestników konkursu i tym samym uzyskał tytuł Laureata drugiej edycji Podkarpackiej Nagrody Jakości.


Nowy menager w MAN Roland Polska
Dział sprzedaży MAN Roland Polska rozwija się zgodnie z przyjętą strategią firmy. Od początku sierpnia br. na stanowisku Area Sales Manager pracuje w nim Sławomir Dziedzic. Jest odpowiedzialny za sprzedaż maszyn arkuszowych na terenie Polski centralnej i wschodniej. Do jego obowiązków należy pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie dobrych relacji ze stałymi klientami MAN Roland.
Sławomir Dziedzic (40 lat, żonaty, dwoje dzieci) ukończył studia na warszawskim AWF-ie. Od 1992 roku jest związany z branżą poligraficzną. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych.


Zmiany personalne w HP Polska
Ewa Lis 1 września 2006 r. objęła stanowisko menadżera ds. marketingu i PR korporacyjnego w HP Polska. Jest odpowiedzialna za strategię budowania wizerunku firmy, kontakty z mediami oraz rozwój komunikacji wewnętrznej. Pełni też funkcję rzecznika prasowego HP.
Ewa Lis pracuje w HP od pięciu lat. Do tej pory odpowiadała za PR oraz marketing konsumencki w dziale druku i przetwarzania obrazu. Jest absolwentką prawa europejskiego, które ukończyła na Uniwersytecie w Poznaniu. Od dwóch lat wykłada elementy komunikacji na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Wcześniej, przez trzy lata, pracowała w Wydawnictwie Vogel Publishing, gdzie między innymi pełniła funkcję dyrektora marketingu. Poza pracą interesuje się historią, polityką międzynarodową i fotografią, a w czasie wolnym chętnie jeździ na nartach, rowerze górskim i nurkuje.
Natomiast Izabela Sulima od września objęła stanowisko Consumer Market Managera w Dziale Druku i Przetwarzania Obrazu w HP Polska. Odpowiada za strategię i marketing produktów HP z działu druku i przetwarzania obrazu, na rynku konsumenckim.
Izabela Sulima jest absolwentką Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. W HP pracuje od 2004 roku, początkowo na stanowisku Channel and Trade Marketing Managera – była odpowiedzialna za komunikację z partnerami retailowymi oraz akcje promocyjne w sieciach handlowych. Wcześniej przez cztery lata pracowała w agencji reklamowej Polymus. Jej pasją jest taniec i wschodnie sztuki walki.


Zmiany w Konica Minolta
Z dniem 4 września 2006 roku obowiązki dyrektora sprzedaży pośredniej w firmie Konica Minolta Business Solutions Polska objął Rafał Jabłoński. Z kolei obowiązki dyrektora marketingu przejął Grzegorz Bluszcz.
Rafał Jabłoński z firmą Konica Minolta związany jest od lipca 2000 r. Początkowo pełnił funkcję Product Manager Copiers oraz Account Group Manager. Następnie objął stanowisko dyrektora delegatury w Warszawie. Od 2004 roku pełnił obowiązki dyrektora marketingu. Ma 31 lat. Jest żonaty, ma dwóch synów. Jego pasje to: technologie komputerowe, psychologia biznesu, geologia, sport, muzyka, turystyka.
Grzegorz Bluszcz jest związany z branżą IT od 1993 roku. W latach 1995–2003 pracował w Konica Business Solutions Europe jako Area Manager na Polskę, Czechy, Słowację, Ukrainę, Białoruś. W firmie Konica Minolta pracuje od 2004 roku; zajmował stanowisko dyrektora sprzedaży pośredniej. Ma 49 lat. Żonaty, ojciec dwóch córek. Pasje: makroekonomia, literatura, teatr, sport, taniec towarzyski.


Kurs na temat zarządzania barwą
Polski Drukarz sp. z o.o., wydawca magazynów „Świat DRUKU” i „Pro-KREACJA”, oraz firma Grafikus – Systemy Graficzne sp. z o.o. organizują dwustopniowy kurs poświęcony zarządzaniu barwą.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które uczestniczą w procesie projektowania i przygotowania do druku różnego typu prac graficznych (jak np. opakowania, materiały reklamowe, książki, czasopisma itd.) i które chciałyby poznać w teorii oraz praktyce podstawowe zagadnienia z zakresu Color Management, czyli zarządzania barwami.
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy o możliwościach i ograniczeniach różnego typu technologii druku w zakresie odwzorowania barwy, które należy uwzględnić na etapie projektu, o metodach skutecznego sterowania barwą od etapu projektu poprzez etapy przygotowania pracy do druku i samego druku na maszynie, a także o różnych sposobach obiektywnej oceny zgodności barwnej odbitki z projektem. Zdobyta wiedza powinna ułatwić codzienną komunikację w zakresie barwy pomiędzy projektantem, wydawcą i drukarnią.
Planowana struktura kursu:
I stopień
• Czy barwa i kolor to to samo?
• Czy barwę można obiektywnie zmierzyć?
• Czy barwa jest postrzegana zawsze tak samo?
• Czy wydruk próbny (proof) coś daje? A jeśli tak, to jakie są korzyści z jego stosowania?
• Czy densytometr lub spektrofotometr w drukarni to tylko trudne słowa?
• Czy potrzebne są wzorniki barw? Jeśli tak, to gdzie i jakie?
• Test sprawdzający i uzyskanie dyplomu.

W szkoleniu zostaną wykorzystane różnego typu techniki dydaktyczne. Oprócz przekazania wiedzy teoretycznej duży nacisk położony będzie na ćwiczenia praktyczne. Będzie można przedyskutować z wykładowcami przykłady zaczerpnięte przez słuchaczy z własnego doświadczenia.
II stopień
• Główne założenia zarządzania barwą: co to jest, w jakich przypadkach i po co się stosuje, jakie to daje wymierne korzyści
• Teoria światła: czym jest światło i jaki ma wpływ na postrzeganie barwy
• Teoria barwy: model addytywny i subtraktywny
• CMYK, Lab, RGB – omówienie poszczególnych trybów
• Co to jest profil ICC i do czego służy?
• Tworzenie profili ICC – dla skanera, drukarki, maszyny drukującej, aparatu cyfrowego
• Omówienie różnych urządzeń i oprogramowania do tworzenia profili ICC
• Omówienie różnic miedzy densytometrem, kolorymetrem a spektrofotometrem
• Praktyczne ćwiczenia w tworzeniu profili ICC skanera, drukarki i maszyny drukującej, z wykorzystaniem różnych urządzeń i oprogramowania do tworzenia profili ICC
• Narzędzia do edycji profili i do podglądu graficznego gamutu
• Najczęstsze błędy użytkownika przy korzystaniu z systemu zarządzania barwą
• Praktyczny i teoretyczny egzamin, uzyskanie dyplomu.

Stopień II kursu przeznaczony jest dla słuchaczy zaawansowanych, którzy przeszli kurs I stopnia lub też mają wieloletnią praktykę i odbyli inne szkolenia w zakresie zarządzania barwą.

Informacje organizacyjne
Terminy szkoleń:
• I stopień: 17–18 października 2006 r.
• II stopień: 8–9 listopada 2006 r.
Miejsce: Hotel „Parkowa”, Sala Belwederska, Warszawa, ul. Belwederska 46/50
Prowadzący: Michał Śliz, Paweł Skirliński
Maksymalna liczba uczestników: 12 osób
Cena netto: I stopień – 2200 zł, II stopień – 2400 zł. Do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%. Opłata obejmuje: udział w kursie, materiały szkoleniowe, napoje w czasie przerw na kawę, dwa obiady, kolację, nocleg w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem, bezpłatny całodobowy parking strzeżony. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 90 zł.
W przypadku uczestnictwa w dwóch stopniach szkolenia lub udziału trzech czy więcej osób z jednej firmy przysługuje rabat w wysokości 5%. Rabaty nie sumują się.
Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu II stopnia należy przesyłać pod adresem biuro@swiatdruku.com.pl lub faxem 042 687 12 99, do 24 października 2006 r.
Liczba miejsc w szkoleniu jest ograniczona, o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń.
Należność za udział w kursie należy wpłacić do 31 października 2006 r. na konto: Polski Drukarz sp. z o.o., ul. Karolewska 54, 94-023 Łódź, Bank PKO SA Oddział w Łodzi 24 1240 1545 1111 0000 1165 9583.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkoleń. W przypadku odwołania bądź przeniesienia szkoleń na inny termin organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w szkoleniu lub, za zgodą uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za kurs w innym terminie. W razie nieprzybycia na szkolenie wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
Kontakt: Jolanta Ziemniak-Ronke, Jarosław Gaweł, 042 688 79 49, 042 687 12 92
biuro@swiatdruku.com.pl


Poligrafia w marketingu – warsztaty
Firma szkoleniowa Foibos we współpracy z Drukarnią Legro i wydawnictwem Polski Drukarz sp. z o.o. (wydawcą magazynów „Pro-KREACJA” i „Świat DRUKU”) zaprasza na dwudniowe warsztaty „Poligrafia w marketingu”.
Dzień pierwszy – część teoretyczna (Toruń):
1. Merytoryczne i techniczne przygotowanie publikacji.
2. Papier i inne podłoża do druku (rodzaje, gramatury, formaty).
3. Proces poligraficzny
a) przygotowalnia (prepress)
• odwzorowanie kolorów, CMYK a Pantone
• technologia CtF i CtP
• zarządzanie barwami, kalibracja urządzeń
• proofing (analogowy – ozasol, cromalin, MatchPrint, i cyfrowy)
b) drukowanie (press)
• najczęściej stosowane techniki druku (offset, wklęsłodruk, typografia, fleksografia, sitodruk, tampondruk)
• podstawowa technika poligrafii: offset (maszyny drukujące, farby, farby specjalne)
• druk cyfrowy (personalizowany, na żądanie, masowy)
• druk cyfrowy wielkoformatowy
• łączenie technik drukarskich
c) obróbka po druku (postpress)
• uszlachetnianie publikacji (foliowanie-laminowanie, lakierowanie, lakierowanie wybiórcze, tłoczenie folią, wykrawanie)
• introligatornia (zszywanie, klejenie, oprawa) druków tradycyjnych i cyfrowych.
4. Elementy prawa autorskiego.
5. Kalkulacje poligraficzne.
6. Kryteria wyboru drukarni.
7. Postępowanie reklamacyjne.

Dzień drugi – część praktyczna (Inowrocław):
1. Wykonanie i wybór zdjęć
2. Zaprojektowanie okolicznościowego folderu
3. Proof
4. Impozycja
5. CtP
6. CIP 3
7. Drukowanie
8. Uszlachetnianie i obróbka introligatorska (foliowanie, sztancowanie).
Termin: 24–25 października 2006 r.
Miejsce: część teoretyczna i nocleg po jej zakończeniu – Toruń; część praktyczna – drukarnia Legro w Inowrocławiu.
Cena: 2600 zł od osoby (szkolenie, zwiedzanie Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, wyżywienie, w tym uroczysta kolacja, nocleg, przejazd z Torunia do Inowrocławia oraz do Grębocina).
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela wydawnictwo Polski Drukarz sp. z o.o. – tel. 042 687 12 92, 042 688 79 49, e-mail, biuro@pro-kreacja.com oraz Zbigniew Śląski z firmy Foibos – tel. 508 409 544. Informacje o szkoleniu można znaleźć na stronach internetowych http://www.pro-kreacja.com/, http://www.swiatdruku.com.pl/, http://www.legro.com.pl/


Zimą do Bukowiny
W dniach 10/11–13 stycznia 2007 r. Szczecińska Agencja Edukacyjna organizuje w hotelu „Rysy” w Bukowinie Tatrzańskiej VIII Konferencję Poli-graficzną. Uczestnicy konferencji będą mogli wysłuchać wystąpień dotyczących zarówno druku tradycyjnego, jak i nowoczesnych rozwiązań w druku cyfrowym. Podczas konferencji odbędą się III zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy Michael Huber Polska – Bukowina Huber Ski Cup 2007.


Sztuka Książki – festiwal
Od grudnia 2006 r. do grudnia 2008 r. będzie organizowany pod hasłem „Czas” 8. Międzynarodowy Festiwal Książki Artystycznej „Sztuka Książki”. Festiwal jest cyklicznym projektem promującym wszelką działalność w zakresie książki niekonwencjonalnej: od instalacji i obiektów książkowych, przez unikaty, książki autorskie i artystyczne, wydawnictwa eksperymentalne i niskonakładowe, aż do pięknego druku.
Czas – tak brzmi przewodni temat tegorocznego festiwalu. Udział w konkursie mogą wziąć artyści książki z całego świata. Autorzy – jedna osoba lub zespół – mają prawo zgłosić nie więcej niż cztery książki artystyczne, wykonane dowolną techniką w latach 2000–2006. Termin doręczenia organizatorom kart zgłoszeń i dowodów wpłaty mija 15 października 2006 r. Jury najpierw oceni propozycje na podstawie fotografii i wyłoni finalistów konkursu. Wybrani artyści zostaną poproszeni o dostarczenie prac. Podczas oceny finałowej jury wybierze laureatów nagród i wyróżnień i dzieła, które zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej.
Głównym elementem projektu jest wystawa, na którą składają się dzieła biorące udział w konkursie, jak i dzieła autorów imiennie zaproszonych przez organizatorów. Po swojej premierze (która dotychczas miała miejsce w Warszawie) wystawa pokazywana jest w renomowanych galeriach i bibliotekach na terenie całej Polski, a także poza jej granicami. Istotną rolę promocyjną pełnią starannie i nieszablonowo zaprojektowane katalogi, które z reguły zawierają barwne reprodukcje prac, noty biograficzne, wypowiedzi artystów, eseje, kalendarium i przez to stają się cennym źródłem informacji zarówno dla ludzi profesjonalnie związanych z książką, jak i dla zwykłych jej miłośników. Do tej pory, we wszystkich siedmiu edycjach, zorganizowano ponad sto wystaw, wydano 15 różnych katalogów, specjalny folder informacyjny z okazji pięciolecia, plakaty, pocztówki. Prapremierowa wystawa VIII edycji „Sztuki Książki” odbędzie się w grudniu br. w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi.
Organizatorami Festiwalu są: Zarząd Główny ZPAP, Sekcja Książki Artystycznej, Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, Fundacja Sztuki Książki i Papieru. Autorką projektu i kuratorem jest Alicja Słowikowska. Radę Programową i Komitet Organizacyjny stanowią: Jadwiga i Janusz Tryzno, Joanna Stokowska, Ewa Latkowska-Żychska, Danuta Wróblewska, Marek Gajewski, Radosław Nowakowski, Grzegorz Borkowski.
Więcej informacji – na stronie internetowej http://www.bookart.pl/


Konferencja Fujifilm
W dniu 16 października br. warszawska Galeria Porczyńskich gościć będzie przedstawicieli polskich drukarń na konferencji zorganizowanej przez Fujifilm Polska Distribution. Prof. dr Herbert Czichon z Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej swoim wykładem wprowadzi słuchaczy w zagadnienia poruszane na konferencji „Fujifilm – najlepsza droga od CtP”. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowszymi światowymi rozwiązaniami dotyczącymi przygotowalni. Zaprezentowane zostaną naświetlarki Luxel V8 oraz Luxel News, których światowa premiera miała miejsce w czasie tegorocznych targów Ipex, jak również Luxel V-6e, rozwiązanie dla drukarń półformatowych, które dopiero rozpoczynają inwestycję w dział prepress i chcą być pewne, że inwestują w urządzenia najwyższej jakości, które nie ograniczą możliwości rozwoju, a przeciwnie, będą rozwijać się wraz z firmą.
Peter Bush, dyrektor handlowy w firmie Fujifilm Electronic Imaging, produkującej urządzenia CtP, przedstawi możliwości oprogramowania Celebrant, które jest kompletnym narzędziem do zarządzania przepływem prac w przedsiębiorstwie poligraficznym. Wersja 6.1 tego oprogramowania również była prezentowana po raz pierwszy na targach w Birmingham.
Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się także z najnowszymi rozwiązaniami proponowanymi przez Fujifilm w zakresie cyfrowych płyt bezprocesowych i bezodczynnikowych.
Miejsce spotkania świata poligraficznego zostało wybrane nieprzypadkowo. Sztuka prezentowana w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II stanowi wspaniałe rozwinięcie przesłania „Fujifilm – lider obrazu”.
„Świat DRUKU” objął patronat medialny nad konferencją.


:Avalon SF – nowy system CtP Agfy
W połowie września br. firma Agfa Graphics poinformowała o wprowadzeniu do sprzedaży kolejnej termicznej naświetlarki CtP z rodziny :Avalon. Nowy model nosi nazwę :Avalon SF i jest pozycjonowany w ofercie Agfa Graphics pomiędzy półformatowymi systemami :Acento II i Palladio II a urządzeniami w formacie B1 i większym, w rodzaju :Avalon LF.
W naświetlarce :Avalon SF, podobnie jak we wszystkich termicznych urządzeniach z tej serii, zastosowano opatentowaną przez Agfę głowicę naświetlającą HD, która ma zapewnić drukarniom wyposażonym w mniejsze maszyny drukujące niezawodność i wysoką jakość uzyskiwaną w naświetlarkach pełno- i wielkoformatowych. Urządzenie pozwala na produkcję płyt w maksymalnym formacie 980×690 mm, będąc odpowiednim rozwiązaniem dla użytkowników maszyn arkuszowych, takich jak MAN Roland 500 czy Komori Lithrone 32, oraz maszyn zwojowych w rodzaju Komori System 35S.
Nowa naświetlarka jest też przeznaczona dla drukarń wyposażonych w maszyny półformatowe, oczekujących wyższej wydajności niż oferowana przez system :Acento II. :Avalon SF pracuje z wydajnością: 21 płyt/godz. przy produkcji płyt bezodczynnikowych :Azura, 23 płyty/godz. przy produkcji niewymagających wywoływania płyt :Amigo oraz 25 płyt/godz. przy produkcji tradycyjnych płyt termicznych.
W podstawowej wersji, przy zastosowaniu rastra krzyżowego :Sublima, system :Avalon SF oferuje naświetlanie z maksymalną liniaturą 240 lpi. Natomiast w wersji :Avalon SF Elite przy zastosowaniu rastra :Sublima osiągana liniatura zwiększa się do 340 lpi; przy rastrze stochastycznym :CristalRaster naświetlane są punkty wielkości 21 mikronów.
W zakresie ładowania płyt dostępne są wersje półautomatyczna oraz automatyczna jedno- i czterokasetowa. System :Avalon SF można rozbudować do pełnego formatu B1 bez potrzeby dokonywania zmian sprzętowych.


MAN Roland na targach Ifra
Występ firmy MAN Roland na targach IfraExpo 2006 (9–12 października, Amsterdam), odbył się ponownie pod hasłem „Applied Innovations”. W centralnym punkcie znalazły się innowacje, które MAN Roland w sposób ciągły rozwija i wprowadza do praktyki. W tym roku najważniejszym tematem była automatyzacja. Na stoisku targowym zaprezentowana została bazująca na danych obrazowych regulacja registra odcięcia, która nie wymaga już żadnych marek registra. Poza tym pokazany został obszerny system monitoringu, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie maksymalnej dyspozycyjności systemu druku przez cały okres jego żywotności.
Pokazano hybrydową konfigurację heatsetowo-coldsetową (zastosowaną na przykład w maszynie Geoman przeznaczonej dla nowego projektu gazetowego „Österreich” firmy Fellner Media AG). Następnym centralnym tematem była zmienność formatowa i szczególna elastyczność w tym zakresie.
Na podstawie konkretnych zastosowań u klientów demonstrowano nowe rozwiązania dla wydawnictw, które umożliwiają im czerpanie dodatkowych korzyści. We współpracy z fińską firmą UPC, MAN Roland pokazał swój nowy system multimedialny, wnoszący do gazety interaktywność i elementy wideo.
Wartościowe dodatkowe korzyści oferuje system integracji i połączenia w sieć printnet, oferta techniczno-procesowych komponentów systemu print-com i czołowa marka serwisowa printservices. Najnowsze rozwiązania w obszarze printnet były prezentowane na żywo. W przypadku printservices, w Amsterdamie szczególnie istotne były rozwiązania Life Cycle Management i Maintenance-Systeme.


Nowe instalacje Heidelberga w drukarni KEA we Wrocławiu
W dniu 14 września br. w drukarni KEA we Wrocławiu odbyła się uroczystość oficjalnego przekazania do użytku pierwszej na Dolnym Śląsku 6-kolorowej maszyny do druku offsetowego Heidelberg Speedmaster XL 105. W uroczystości udział wzięło liczne grono firm współpracujących z drukarnią, przedstawiciele firmy Heidelberg, prasy branżowej oraz pracownicy drukarni.
KEA poszerzyła swój park maszynowy o maszynę Speedmaster XL 105-6+LX wyposażoną w sześć zespołów drukujących oraz zespół lakierujący, nakładanie Preset Plus i wydłużone wykładanie Preset Plus X2. Pulpit Prinect CP2000 Center pozwala na pełne zarządzanie maszyną. Dodatkowe moduły urządzeń pomocniczych Systemu Star uzupełniają konfigurację maszyny – są to m.in. urządzenie CombiStar CAN chłodzone wodą do przygotowywania płynu nawilżającego i termostatowania zespołów farbowych z AlcoSmart, piec Heidelberg DryStar 3000 Combination chłodzony wodą, urządzenie CleanStar Plus odsysające proszek na wykładaniu. Suszarki oraz aparaty prószące obsługiwane są z centralnego pulpitu Prinect CP2000 Center.
Aby móc w pełni wykorzystać możliwości nowego Speedmastera XL 105, w przygotowalni komputerowej drukarni KEA stanął także pełen system CtP oparty na pełnoformatowej naświetlarce Heidelberg Suprasetter E105 wraz z wywoływarką online oraz kompletnym oprogramowaniem, w którego skład wchodzi m.in. moduł oprogramowania Prinect MetaShooter, Prinect MetaDimension, Prinect Signastation.
Podczas uroczystości drukarnia otrzymała prawo posługiwania się znakiem „technology by Heidelberg” przyznawane tym drukarniom, które posiadają park maszynowy oparty na urządzeniach i rozwiązaniach Heidelberga, a także wyróżniają się najwyższymi standardami jakości produkcji oraz zarządzania firmą.
Drukarnia KEA, prowadzona przez Irenę i Bogdana Baszaków, istnieje od ponad 11 lat świadcząc usługi w zakresie kompleksowego przygotowania, druku i obróbki introligatorskiej. Firma specjalizuje się w produkcji wielobarwnych opakowań kartonowych dla wymagających odbiorców końcowych. Poza opakowaniami KEA wykonuje także produkcję dziełową oraz akcydensową – foldery, katalogi, broszury, książki, etykiety, plakaty, ulotki itp. Drukarnia posiada certyfikat jakości zarządzania zakładem ISO 9001:2001, co jest potwierdzeniem konsekwentnego wprowadzania i wykorzystywania spójnego systemu zarządzania procesami produkcyjnymi w zakładzie.


Nagroda GATF dla maszyny KBA Genius 52UV
Po zeszłorocznej nagrodzie dla maszyny Rapida 205 VLF firma KBA uzyskała w tym roku kolejną: za technologię. Prestiżową nagrodę InterTech nadawaną przez stowarzyszenie Printing Industries of America/Graphic Arts Technical Foundation (PIA/GATF) przyznano za arkuszową maszynę offsetową Genius 52UV, która znalazła się wśród 11 nagrodzonych z ogólnej liczby 35 nominowanych produktów. Nagroda zostanie przekazana na jesiennym posiedzeniu rady nadzorczej PIA/GATF, które odbędzie się w dniach 9–12 listopada br. w Milwaukee, w amerykańskim stanie Wisconsin.
PIA/GATF to największe na świecie stowarzyszenie przemysłu publikatorów, które reprezentuje interesy ponad 12 000 firm członkowskich z dziedziny, której przychody przekraczają 161 miliardów dolarów, a zatrudnienie – 1,2 miliona pracowników. Coroczna nagroda za technologię InterTech ustanowiona została w roku 1978 w celu propagowania i wspierania nowoczesnych technologii publikowania, a przyznaje się ją za wyjątkowe, nowatorskie technologie w przemyśle komunikacji graficznej. Bierze się pod uwagę następujące kryteria: muszą to być niedawno opracowane technologie, sprawdzone w zastosowaniach przemysłowych, od których oczekuje się w przyszłych latach wielkiego wpływu na dziedzinę komunikacji graficznej.
Kompaktowy Genius 52UV to jedyna na świecie bezwodna i bezstrefowa maszyna UV do arkuszowego druku offsetowego, która obsługuje przy tym najszerszy zakres drukowanych materiałów w formacie B3: od 100 g/m2 po 0,8 mm (60 lb – 32 pt), od papieru i kartonu po materiały plastikowe (podkłady lentykularne, ABS, PCV i PC). Bezwodna technologia zapewnia powtarzalność i znakomitą jakość offsetowego druku bez dublowania. Maszyna może drukować w czterech lub pięciu kolorach za pomocą farb utrwalanych promieniowaniem UV, które suszy szybko i dokładnie, umożliwiając dalszą obróbkę zaraz po wydrukowaniu.


KBA-Grafitec przyjmuje nowych pracowników
Tak jak w roku ubiegłym, firma KBA-Grafitec przyjęła grupę świeżych absolwentów szkół technicznych. W skład grupy wchodzi 21 młodych ludzi z dyplomem szkoły zawodowej lub maturą oraz student zaoczny. Nowo przyjęci pracownicy odbędą do końca roku staż na różnych stanowiskach pracy. Na początek swej działalności w firmie przyjęci zostali 5 września przez generalnego dyrektora Jensa Junkera, w obecności dyrektora finansowego i personalnego Zdeňka Forejtka. Przedstawiciele spółki życzyli nowym współpracownikom wielu sukcesów na początku ich kariery w KBA-Grafitec.
Okres wstępnego stażu ma pozwolić młodym pracownikom na dokładne zapoznanie się z przedsiębiorstwem i optymalizację ich przyszłego przydziału. Przez pierwsze dwa tygodnie absolwenci mają codziennie od godziny 6 do 10 zajęcia teoretyczne w sali lekcyjnej, a potem do godziny 14 praktykę produkcyjną pod opieką doświadczonego pracownika. Praktyczna część codziennego programu zawsze nawiązuje do nauki z pierwszej części zmiany. Częścią przyuczenia jest również wycieczka do zakładu produkcyjnego KBA-Planeta w Radebeul. Pobyt w Radebeul umożliwił, nowym pracownikom zapoznanie się z pracą i najnowocześniejszymi technologiami produkcyjnymi w hali obrabiarek, na montażu i w ośrodku serwisowym, oraz ze środowiskiem, w którym powstają najwyższej jakości maszyny arkuszowe KBA Rapida.
Do końca roku nowi pracownicy będą odbywać praktykę produkcyjną i montażową na różnych stanowiskach w Dobrušce. Miejsca, w których będą pracować, będą stopniowo zmieniać. Celem zmiany stanowisk jest optymalizacja przydziału na konkretne miejsce pracy od początku przyszłego roku. W trakcie stażu pracownicy i firma sprawdzą zdolności poszczególnych osób do pracy na określonych stanowiskach. Po zakończeniu wstępnej praktyki nowi pracownicy od 2 stycznia 2007 r. zostaną włączeni do zespołów produkcyjnych i montażowych. W przypadku nowych członków zespołów przewiduje się powolny wzrost wydajności. Ich wydajność będzie mieć wpływ na ponadtaryfowe składniki wynagrodzenia całego zespołu dopiero od miesiąca ustalonego przez mistrza zespołu i jego przełożonego.
KBA-Grafitec powiększa stan osobowy wraz ze wzrostem produkcji maszyn KBA Performa 74 i 66, który z jednej strony ma związek z dynamicznym wzrostem dostaw na rynki bezpośrednie KBA-Grafitec, czyli do RCz i Polski, z drugiej – ze stopniowym wzrostem udziału sieci sprzedaży macierzystego koncernu Koenig & Bauer. W Dobrušce potrzebni są kolejni wykwalifikowani pracownicy do obsługi obrabiarek klasycznych i CNC, a także technolodzy, programatorzy CNC, konstruktorzy i specjaliści z innych zawodów.


Kolejna maszyna Sakurai w Krakowie
W okresie wakacyjnym została uruchomiona kolejna maszyna sitodrukowa Sakurai MS-102AII. Jest to nie tylko następna maszyna zainstalowana przez firmę Grafikus sp. z o.o., ale także kolejny nabytek firmy Multipol S.j. z Krakowa, która już wcześniej posiadała dwa urządzenia firmy Sakurai (MS-72A i MS-102AII).
W związku ze wzrostem zamówień i coraz krótszymi czasami realizacji zleceń właściciel firmy Multifol, Janusz Kuzioła zdecydował się na kolejną inwestycję w sitodrukową maszynę cylindryczną. O wyborze maszyny zdecydowały przede wszystkim bardzo dobre doświadczenia z dotychczas pracującymi w firmie maszynami tej marki. Najnowszy zakup jest jednocześnie najbardziej nowoczesnym rozwiązaniem – prócz stop-cylindrycznej maszyny Sakurai MS-102AII, która bez problemów pracuje na podłożach od 0,075 mm do 0,80 mm z maksymalną wydajnością do 4000 ark./godz., Multifol zakontraktował nowoczesny piec Aktiprint oraz jednostkę wykładającą arkusze w stos, tzw. stacker, Sakurai ST-102H.
Tak skonfigurowana linia produkcyjna pozwala osiągnąć nie tylko najwyższą jakość oferowanych aplikacji, ale także uzyskać minimalizację czasu realizacji zlecenia.


Druga linia do oprawy klejonej w Drukarni LCL
W łódzkiej Drukarni LCL trwa rok zmian w dziale introligatorni. Na początku roku zakupiono linię do oprawy zeszytowej Müller Martini Bravo Plus, teraz rozpoczęła pracę nowa linia do oprawy klejonej Müller Martini Perfect Binder Bolero B8. „Dzięki najnowszym inwestycjom są w tej chwili do dyspozycji klientów dwie linie do oprawy zeszytowej i dwie linie do oprawy klejonej, broszurowej. Zapewnia to przede wszystkim bezpieczeństwo w realizacji zamówień, szybkość oraz zwiększenie nakładów” – powiedział Maciej Lewy, prezes Drukarni LCL.
Najnowsza linia do oprawy klejonej Bolero składa się z trzech podstawowych elementów. Pierwszym etapem w ciągu technologicznym jest 18-zespołowa zbieraczka, umożliwiająca zastosowanie różnych rodzajów papieru oraz różnych rozmiarów leg – od małych formatów po prace o wysokości grzbietu 510 mm. Zebrane legi wędrują do właściwej części linii – Perfect Binder Bolero B8 – w pełni zautomatyzowanego modułu zapewniającego pracę z szerokim zakresem rozmiarów produktów oraz typów oprawy klejonej (standardowa broszurowa, typ Otobind, klejenie w technologii PUR – typ VPN), charakteryzującego się łatwością obsługi i skróceniem czasu nastawy pomiędzy pracami. Bolero jest odpowiednie do oprawy książek, czasopism i katalogów w niskich i średnich nakładach, jak również może być wykorzystane przy produkcji bloków do oprawy twardej. Pełna automatyzacja gwarantuje jednakowo wysoką jakość wszystkich egzemplarzy poddawanych obróbce i pozwala na pracę z szybkością 8000 cykli/godzinę.
Ostatnim etapem jest krojenie – prace docierają do trójnoża Merit S – nadającego się do wykańczania prac zarówno w oprawie miękkiej, jak i twardej. Jego poruszające się wahadłowym ruchem ostrze zapewnia czyste i gładkie krawędzie stron w bloku. Na koniec sztaplarka układa naprzemiennie książki, katalogi lub czasopisma w zgrabne stosy gotowe do pakowania na paletach.


Pierwsza w Polsce nowa krajarka Eurocutter 2600 D
Dnia 27 lipca br. krakowska firma Pol-Praktic zainstalowała pierwszą w Polsce nową krajarkę Euro-cutter 2600 D niemieckiej firmy MZE, o długości noża 2600 mm. Maszynę zakupiła firma Altmaster z Piaseczna, która specjalizuje się w druku wielkoformatowym.
Korpus krajarki jest wykonany z jednolitego odlewu, co gwarantuje jej stabilność i wytrzymałość na duże obciążenia. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie podzespoły maszyny posiadają oddzielny certyfikat CE, a cała maszyna ma również certyfikat GS. Elektronika maszyny to podzespoły renomowanych firm japońskich. Silniki napędzające oraz pompy olejowe są wyprodukowane przez Mitsubishi, a przeguby odpowiedzialne za prowadzenie belki nożowej są produktem firmy Bosch. Specjalny układ – patent firmy Eurocutter – pozwala na ustawienie noża w pozycji cięcia tzw. „szablowego”, co w dużej mierze wydłuża jego żywotność. Potrójne prowadzenie siodełka jest standardem w krajarkach Eurocutter, a opatentowany układ powietrzny daje poczucie komfortu pracy, gdyż nie wykazuje on spadku ciśnienia na stole.
W trakcie pracy na krajarce istotny jest czas i precyzja. I tu również zadbano o te aspekty. Posuw siodełka jest bardzo szybki, a cięcie mierzy się z dokładnością do 0,1 mm. Z doświadczenia wiadomo, że krajaczom często zdarzają się pomyłki w trakcie wprowadzania wymiaru cięcia. Gdy taka pomyłka się zdarzy, to po gwałtownym zatrzymaniu maszyny, aby uratować papier już leżący pod nożem, krajacz musi odblokować maszynę ręcznie. W krajarce Eurocutter zastosowano automatyczny system odblokowania noża i jego powrotu do ustawienia wyjściowego. Warto na koniec dodać, że cena krajarki Eurocutter jest niska w porównaniu z cenami podobnych maszyn tej klasy – jak Wohlenberg, Polar, Perfekta czy Schneider-Senator.


Kolejne instalacje maszyn Sitma
W czerwcu tego roku zainstalowano w Drukarni Perfekt SA maszynę pakującą produkty poligraficzne w folię Sitma C 705. Maszynę skonfigurowano tak, by była jak najlepiej przystosowana do potrzeb drukarni. Profil produkcji drukarni to akcydensy, książki i opakowania. Maszyna jest wyposażona m.in.: w podajnik główny suwakowy i jeden podajnik boczny rotacyjny, otwieracz pierwszej strony, elektrostatyczną głowicę jonizacyjną do wykonywania zgrzewu podłużnego, w podajnik do podawania płyt CD i DVD z klejownikiem kleju na gorąco oraz w sztaplarkę. Konfiguracja maszyny zakończona jest tunelem obkurczającym folię na zapakowanym produkcie. Linię dostarczyła i zainstalowała firma Norma System sp. z o.o., która jest oficjalnym i bezpośrednim przedstawicielem w Polsce znanego producenta maszyn pakujących i kopertujących Sitma Machinery S.p.A. ze Spilamberto koło Modeny (Włochy).
W sierpniu br. w Toruńskich Zakładach Graficznych „Zapolex” uruchomiono nową automatyczną maszynę pakującą w różne rodzaje folii Sitma C 80–750 Polymatic. Jest to druga maszyna do obróbki po druku w tej firmie; pierwszą maszynę Sitma – C 740 LT – zainstalowano w zakładach w 2000 roku. Maszyna przeznaczona jest do zaspokajania najbardziej zróżnicowanych potrzeb w zakresie pakowania, od pojedynczego egzemplarza do stosu o zróżnicowanej wysokości.
Sitma C 80–750 wyposażona została m.in.: w podajnik główny suwakowy i trzy podajniki boczne rotacyjne, w podajnik do podawania płyt CD i DVD lub różnego rodzaju produktów reklamowych czy gadżetów, z klejownikiem kleju na gorąco, i w sztaplarkę. Na końcu jest tunel obkurczający folię na zapakowanym produkcie.
Maszyna Sitma C 80–750 Polymatic stanęła także w Księgarni Wysyłkowej „BIS” z siedzibą we Włocławku. Firma działa od 1989 roku. Współpracuje z wieloma wydawnictwami, wysyłając ich produkty, m.in. encyklopedie, słowniki, poradniki, albumy, beletrystykę, poezję, płyty CD i DVD oraz wysokonakładowe personalizowane materiały reklamowe. Aby jeszcze bardziej usprawnić i przyspieszyć prace wysyłkowe, księgarnia wyposażyła się w automatyczną maszynę do pakowania w folię. Maszyna ma pięć podajników: jeden suwakowy czołowy i cztery podajniki rotacyjne, oraz głowicę mechaniczną do nakładania etykiet adresowych ze składanki komputerowej na produkcie przed zafoliowaniem.Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o