Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2006 Październik
Targi

Targi Taropak już za nami


W dniach 18–20 września br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywał się 25. Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki Taropak. Wrześniową imprezę (licząc wraz z targami Polagra-Food) odwiedziło niemal 42 tys. zwiedzających z 48 krajów z całego świata.

W jubileuszowej edycji Taropaku swoje wyroby zaprezentowało 767 firm z 30 krajów. Tradycyjnie najwięcej było wystawców polskich – 496. Bardzo duża grupa wystawców przyjechała z Niemiec – 72, i z Włoch – 65. Ponadto byli wystawcy z Austrii, Belgii, Białorusi, Chin, Chorwacji, Czech, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Izraela, Korei Płd., Litwy, Mołdawii, Portugalii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ekspozycja zajęła ponad 18 tys. m2 powierzchni wystawienniczej.
Wśród wystawców znalazły się m.in. firmy: Alcan Packaging, Chiorino, Dalpo, Drukarnia Ellert, Drukpol, Emporia Adhesives, Ferag Polska, Fischer & Krecke, Flexokolor, Grawcom, Interdruk, Intermat, Isimat, Jurmet, Kamado, KEA, Kolorgraf, Leipa, Nordson Polska, Pakmar, Plastics Group, Pruftechnik Wibrem, Rodan, Softex Data, TeBa, Tesa Tape, Tomra Orwak Polska, Tuplex, Unigraf, Verpako, Wandalex.
Najliczniejszą grupę – 310 wystawców, stanowiły firmy prezentujące maszyny i urządzenia pakujące i do produkcji opakowań. Opakowania z kartonu, szkła, drewna, metalu i tworzyw sztucznych pokazało 30 wystawców. Swoje ekspozycje zaprezentowała liczna grupa firm związanych z branżą etykietową, m.in. A-Z Color, Coleman International, Comex, Drukarnia Franczak, Eticod, Etidruk, Etigraf, Etiko, Etisoft, Etymax, Exim Coding, HIT – Kody kreskowe, Hitmark, Intrex, Masterpress, Orion, SKK i Unilogo. Swoją obecność zaznaczyła również branża produkcji tektury falistej. Własne ekspozycje miały takie firmy jak: Eurobox Polska, Opak, SCA Packaging Poland, Smurfit Kappa i TFP. Zaprezentowały się również firmy związane z branżą tektury falistej, m.in. Apex Europe, Marbach Polska, Melecky, National Starch & Chemical, Neupack Polska, Polo Polska i Stan 58. Silną grupę – 85 wystawców – stanowiły przedsiębiorstwa branży logistycznej. Warto podkreślić znaczny udział firm zagranicznych w tegorocznym Taropaku. W czasie targów zaprezentowano ponad 90 premierowych produktów i nowinek technicznych.
Pierwszego dnia targów wieczorem zorganizowano uroczystość z okazji jubileuszu Międzynarodowego Salonu Techniki Pakowania i Logistyki Taropak oraz wręczenia nagród III Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań PakStar. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz, izb branżowych, partnerów MTP, wystawców targowych, świata nauki oraz mediów. Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich złożył podziękowania za wieloletnią udaną współpracę na ręce: prof. Stanisława Tkaczyka – dyrektora COBRO i prezesa Polskiej Izby Opakowań, Aleksandra Sołtana z COBRO, Wacława Wasiaka – dyrektora PIO, prof. Andrzeja Korzeniowskiego – rektora Wyższej Szkoły Logistycznej, przewodniczącego sądu konkursowego Złotych Medali Taropak, dr Grzegorza Szyszki – dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania, Ryszarda Kołodziejskiego – prezesa Sekcji Tektury Falistej Stowarzyszenia Papierników Polskich i Zbigniewa Fornalskiego – dyrektora Stowarzyszenia, Roberta Musiała – prezesa Polskiej Izby Druku, Krzysztofa Januszewskiego – dyrektora Zrzeszenia Polskich Fleksografów, Gerarda Rigault – organizatora wystąpień firm francuskich. Wśród pism branżowych, którym złożono podziękowania, znalazł się także „Świat DRUKU” – podziękowano nam za organizowane, z sukcesem, podczas targów warsztaty „Opakowania od A do Z” oraz konferencje i seminaria. Wymienione firmy i instytucje uhonorowano specjalnymi statuetkami i dyplomami, podpisanymi przez prezesa MTP Bogusława Zalewskiego.
Od lat targi Taropak, poza ekspozycją opakowań, technologii i usług, oferują bogaty program seminaryjny, ekspozycje specjalne, prezentacje, konferencje, warsztaty oraz konkursy, dzięki czemu stanowią doskonałą przestrzeń do dialogu sprzedających i kupujących, wystawców i zwiedzających. Silnym akcentem w programie tegorocznego Taropaku była przygotowana przez Polską Izbę Druku przy udziale Międzynarodowych Targów Poznańskich, IV Konferencja Poligraficzna – „Opakowania, dziś i jutro polskiej poligrafii”. Obserwując tendencje rynku poligraficznego nie sposób nie zauważyć coraz większego udziału przemysłu opakowaniowego w tej branży. Dlatego właśnie tej tematyce poświęcono tegoroczną konferencję. Przeznaczona ona była przede wszystkim dla praktyków związanych z poligrafią na co dzień, czyli grafików i projektantów opakowań zadrukowywanych, pracowników przygotowalni, technologów i drukarzy, a także dla tych, dla których opakowania są znaczącym elementem działalności – przedstawicieli firm spożywczych, farmaceutycznych, chemicznych itp.
Natomiast Stowarzyszenie Papierników Polskich współorganizowało konferencję „Rynek opakowań z tektury falistej – rozwój i perspektywa”. Pozostali jej organizatorzy to: MTP czasopismo „Logistyka” i ARW Image PR. W trakcie spotkania poruszano takie tematy, jak „Atrybuty opakowań z papieru, kartonu i tektury – praktyka i przewaga konkurencyjna”, „Znakowanie opakowań z tektury falistej kodami kreskowymi oraz RFID”, „Eko – logistyka: segregacja, utylizacja oraz przetwarzanie tektury jako surowca”. Po konferencji dużym zainteresowaniem cieszył się panel dyskusyjny: „Branża opakowaniowa na tle sytuacji gospodarczej i ekonomicznej w Polsce”, z udziałem prof. zw. dr hab. Andrzeja Korzeniowskiego, Rektora Wyższej Szkoły Logistyki, autora licznych publikacji dotyczących opakowań oraz ich roli w systemach logistycznych.
Wydarzeniem ważnym dla branży był finał III Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań PakStar 2006 organizowanego pod patronatem honorowym ministra gospodarki. Organizatorem konkursu był Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań wspólnie z Polską Izbą Opakowań, Międzynarodowymi Targami Poznańskimi oraz Internetowym Serwisem Branżowym www.opakowania.com.pl. Konkurs miał na celu zaoferowanie polskiemu przemysłowi opakowaniowemu nowych możliwości promocji wyrobów w kraju i za granicą, pobudzenie postępu technicznego w dziedzinie opakowań i otwarcie drogi do uczestnictwa w międzynarodowych konkursach opakowań. Laureaci tego konkursu niejednokrotnie sięgali już po laury w międzynarodowym Konkursie Opakowań WorldStar.
Targom towarzyszył także cykl przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych, zorganizowany przez Polską Izbę Opakowań, zrzeszającą producentów i dystrybutorów opakowań, materiałów opakowaniowych oraz maszyn i urządzeń do pakowania i produkcji opakowań. Wydarzenia te odbyły się w ramach „Dni Polskiej Izby Opakowań”, a ich celem było upowszechnienie wiedzy o rynku opakowaniowym w Polsce, przepisach unijnych w zakresie opakowań, problemów związanych z recyklingiem oraz wiedzy o zadaniach i działalności Izby.
Ciekawie przebiegała debata „Polska magazynem Europy – czy jesteśmy wystarczająco atrakcyjni?”, której organizatorem był Instytut Magazynowania i Logistyki. Wśród uczestników dyskusji byli przedstawiciele branży TSL, dziennikarze prasy logistycznej i ekonomicznej. W czasie debaty poruszano istotne dla branży tematy: „Czy są przesłanki do tego, aby Polska stała się zapleczem magazynowym Europy?”, „Dlaczego proces powstawania nowych powierzchni magazynowych nabrał tempa dopiero w ostatnich pięciu latach?”, „Jakie szanse zmarnowaliśmy bezpowrotnie, a co jeszcze możemy naprawić?”, „Jaka jest obecna sytuacja (liczba lokalizacji, wielkość, funkcjonalność magazynów i centrów logistycznych), również w porównaniu z naszymi sąsiadami?”, „Czy należy upatrywać zagrożenia dla dalszego rozwoju powierzchni magazynowych w przenoszeniu działalności firm za naszą wschodnią granicę?”, „Czy nie grozi nam zalew używanego, wyeksploatowanego wyposażenia i infrastruktury magazynowej z tzw. starej Unii?”.
Wydawnictwo Polski Drukarz (wydawca miesięcznika „Świat DRUKU” i dwumiesięcznika „Pro-KREACJA”) wraz z partnerami było współorganizatorem wielu interesujących wydarzeń. Pierwszym z nich była konferencja „Etykiety samoprzylepne – nowe technologie, nowa jakość”, podczas której wymieniano doświadczenia pomiędzy dostawcami technologii do produkcji etykiet samoprzylepnych, a drukarniami i ich klientami. Konferencja była przeznaczona dla specjalistów związanych z branżą etykiet samoprzylepnych. Audytorium stanowili przede wszystkim przedstawiciele drukarń produkujących etykiety samoprzylepne i ich klienci z sektora chemii gospodarczej oraz przemysłu farmaceutycznego, kos-metycznego i piwowarskiego.
W ostatnim dniu targów Polski Drukarz zorganizował konferencję „Tektura falista – produkcja, druk, przetwarzanie”. Było to forum wymiany doświadczeń pomiędzy dostawcami technologii do produkcji tektury falistej a producentami i ich klientami. Konferencja była przeznaczona przede wszystkim dla producentów tektury falistej i opakowań, a także ich klientów m.in. z sektora RTV-AGD i przemysłu spożywczego oraz meblarskiego. (Relacje z obu konferencji – w grudniowym wydaniu „ŚD”).
Nasze wydawnictwo po raz kolejny zaprosiło wszystkich chętnych na dwudniowe warsztaty „Opakowanie od A do Z”, w czasie których była mowa o opakowaniu od fazy projektu, poprzez jego wytwarzanie, aż do konfekcjonowania. (Relacja z warsztatów – w numerze 11/2006 „ŚD”)
W czasie Taropaku odbyła się także konferencja dedykowana branży logistycznej „Innowacyjne rozwiązania dla logistyki”, zorganizowana we współpracy z czasopismem „Eurologistics”. W czasie konferencji była mowa o zaawansowanej integracji urządzeń mobilnych auto-id i terminali mobilnych, logistyce zarządzania przestrzenią magazynową, partnerstwie w procesie logistycznym, outsourcingu palet i pojemników, automonitoringu i GPS w logistyce, wózkach magazynowych oraz dynamicznych systemach magazynowania.
Na powierzchni 1000 m2 zbudowano magazyn wyposażony w regały wysokiego składowania, pojemniki wielokrotnego użytku, palety, owijarki, systemy wymiany baterii do wózków elektrycznych. W tak zaimprowizowanym otoczeniu toczyła się, już po raz siódmy podczas Taropaku, rywalizacja operatorów o tytuł Mistrza Sztaplar Show 2006.
Podczas targów odbywały się także pokazy tańca Dance Maschine Show! z udziałem maszyn firmy Orwak. Kilka razy dziennie widzowie mieli okazję podziwiać kunszt tancerzy i perfekcję połączenia ruchu i muzyki z przemysłowymi maszynami – połączenie zaskakujące, a niezwykłe i bardzo widowiskowe. Wydarzenie zorganizował miesięcznik „Packaging Polska”.
W czasie tegorocznych targów Złotym Medalem MTP – nagrodą dla najnowocześniejszych, innowacyjnych rozwiązań, produktów wysokiej jakości, o doskonałych walorach estetycznych, ergonomicznych i użytkowych – nagrodzono 11 wyrobów:
• inteligentny bilet narciarski – PPU Comex sp. z o.o. z Wrocławia
• logistyczna platforma integracyjna Agilero – Logisys sp. z o.o. z Krakowa
• kubki DuoSmart BP918 Knorr – Huhtamaki Polska sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich
• opakowanie z tektury falistej „Tyskie 8×0,5 L” – TFP sp. z o.o., oraz TFP, Grafika sp. z o.o. z Dziećmierowa
• folie stretch Manustif Manuforce – producent: Manuli Stretch Spa z Włoch, wystawca: Manuli Ekobal sp. z o.o. z Wrocławia
• taśma spinająca z odpadowego PET – Wald-Gold sp. z o.o. z Brańska
• przewijarka RLS 271 – Lesko Engineering Leszek Seroczyński z Radzymina
• transparentne pudełko do czekoladek Nestle – Seufert Transparente Verpackungen GmbH z Niemiec
• agregat pakujący Robag 3 + Tna 314 – producent: Tna Australia Pty Ltd. z Australii, wystawca: Tna Europe Ltd. z Wielkiej Brytanii
• etykieta termokurczliwa Shrink Sleeve na produkt Bakoma Twist – Masterpress sp. z o.o. z Białegostoku
• folia Eco Cortec – producent: Cortec Corporation ze Stanów Zjednoczonych, wystawca: Abest sp. z o.o. z Częstochowy.

Międzynarodowe Targi Poznańskie nagrodziły najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firmy stoiska. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych rozwiązań architektonicznych i graficznych sprzyjających bezpośredniej komunikacji z rynkiem i pozytywnemu postrzeganiu wizerunku firmy. W tym roku przyznano 8 nagród:
• Huhtamaki Polska sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich; projektant – Urszula Kałużna; wykonawca – Wektor s.c., Poznań
• Tesa Tape sp. z o.o. z Poznania; projektant – Mariusz Maciaszek, S&M Studio Reklamy; wykonawca – BWS Włodzimierz Słomiński, Poznań
• Tna Europe Ltd. z Wielkiej Brytanii; projektant – Krzysztof Pokorski, Susana Sanz; wykonawca – Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., Wydział Budowy Stoisk
• Still Polska sp. z o.o. z Poznania; projektant – Tomasz Kwieciński; wykonawca – Meliński Minuth sp. z o.o., Poznań
• Warta Glass sp. z o.o. z Poznania; projektant – Artur Hornowski; wykonawca – Inter-Mark Group s.c. K.M. Witkowiak, Poznań
• Albertina Polska sp. z o.o. z Wrocławia; projektant – Joanna Kwaśniowska; wykonawca – Tamen Liberi, Wrocław
• Eurobox Polska sp. z o.o. z Ujazdu; projektant – Anna Labuda; wykonawca – Labuda Design Anna Labuda, Skórzewo
• Smurfit Kappa; projektant – Anna Labuda; wykonawca – Labuda Design.

Biorąc pod uwagę sugestie środowiska zdecydowano, że targi Taropak będą teraz organizowane w cyklu dwuletnim. Zatem następna edycja – w 2008 roku.Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o