Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2006 Listopad
Computer-to-Plate

Płyty i naświetlarki dla technologii od komputera do offsetowej formy drukowej. Część I


Prawie dwa lata minęły od ostatniego naszego artykułu na temat płyt [4] i naświetlarek [5] do technologii od komputera do formy offsetowej (CtP), napisanego dla „Świata DRUKU”. W międzyczasie odbyły się Międzynarodowe Targi Poligraficzne Ipex oraz Ifra, na których przedstawiono wiele nowych rozwiązań technicznych. Ponadto znacznie wzrosło zainteresowanie polskich zakładów poligraficznych tą stosunkowo nową i szybko rozwijającą się technologią. Dlatego w tym artykule, opierając się na poprzednich publikacjach, przedstawimy nowości techniczne z ostatnich dwóch lat.

Płyty dla technologii CtP
W technologii od komputera do offsetowej formy drukowej stosowane są płyty fotoczułe o podwyższonej światłoczułości oraz płyty termoczułe [4]. Tylko urządzenia firmy Punch Graphics i urządzenie Xpose firmy Lüscher umożliwiają stosowanie konwencjonalnych płyt offsetowych. Jeśli chodzi o płyty fotoczułe, najczęściej używa się płyt fotodyfuzyjnych oraz fotoutwardzalnych, a spośród płyt termoczułych – płyt termoutwardzalnych.
Płyty fotoczułe i termoczułe zostały już opisane wcześniej [4]. Natomiast opracowano wiele nowych płyt niewymagających obróbki chemicznej (przedstawione są w tabeli 1). Można je podzielić na płyty:
• termotopliwe
• termopolimerowe
• fotopolimerowe
• termorozkładalne.

Płyty termotopliwe
Płyty te na elektrochemicznie ziarnowanym i anodowo utlenionym podłożu aluminiowym mają warstwę tworzywa rozpuszczalnego w wodzie, którym zyspergowane są termotopliwe mikrokuleczki. Pod wpływem promieniowania lasera podczerwonego 830 nm mikrokuleczki ogrzewając się do ok. 100oC topią się i mocno wiążą z tlenkiem aluminium płyty podłożowej. Stopione elementy są nierozpuszczalne w wodzie i tworzą oleofilowe elementy drukujące. Na tej zasadzie są zbudowane trzy płyty firmy Agfa: Thermolite, Azura i Amigo.
Z płyty Thermolite elementy nienaświetlone usuwa się w maszynie drukującej. Laserowo naświetloną płytę bez jakiejkolwiek obróbki zakłada się do maszyny drukującej. Proces drukowania rozpoczyna się od przystawienia układu nawilżającego do formy drukowej. Pod wpływem wody roztworu nawilżającego następuje spęcznienie nienaświetlonych elementów warstwy termotopliwej. Następnie przez maszynę przepuszcza się dwa arkusze makulatury, na które przechodzą spęczniałe elementy i następuje odsłonięcie hydrofilowych elementów niedrukujących. Elementy naświetlone o właściwościach oleofilowych pozostają na płycie i po przystawieniu układu farbowego przekazują farbę na obciąg gumowy, a z niego – na zadrukowywane podłoże. Z wykonanych form drukowych można uzyskać do 100 tys. odbitek. Wykonanych form drukowych nie można termicznie hartować.
Z płyty Azura nienaświetlone elementy usuwa się za pomocą wodnego roztworu gumującego. Laserowo naświetloną płytę wsuwa się do specjalnego urządzenia z roztworem gumującym. Woda z roztworu gumującego wymywa elementy, które nie zostały naświetlone i nadal są rozpuszczalne w wodzie. Wykonaną formę zakłada się do maszyny i drukuje. Płyty są dostarczane w formatach od B4 do B1.
Z płyty Amigo nienaświetlone elementy usuwa się za pomocą specjalnego roztworu wodnego, przy użyciu urządzenia wymywającego, posiadającego co najmniej jedną szczotkę wymywającą. Laserowo naświetloną płytę wkłada się do wymywarki. Pod wpływem wody oraz mechanicznego działania szczotek, przy wspomaganiu składników powierzchniowo czynnych usuwane są elementy nienaświetlone. Jest to pewny sposób usuwania nienaświetlonych elementów, gwarantujący wykonanie form, które nie tonują w czasie drukowania.

Płyty termopolimerowe
Firma Kodak oferuje płyty Thermal Direct [9], które na podłożu aluminiowym ziarnowanym i anodowo utlenionym mają rozpuszczalną w wodzie warstwę fotomonomerową. Pod wpływem naświetlania laserem podczerwonym związek monomerowy polimeryzuje tworząc związek nierozpuszczalny w wodzie. Laserowo naświetloną płytę bez jakiejkolwiek obróbki zakłada się do maszyny offsetowej, w której podobnie jak w przypadku płyty Thermolite następuje usunięcie elementów nienaświetlonych. Elementy naświetlone tworzą elementy drukujące.

Płyty fotopolimerowe
Firma Fuji oferuje płyty Brillia PRO-T czułe na promieniowanie ultrafioletowe, które mogą być naświetlone fioletową diodą laserową. Mechanizm procesów naświetlania i usuwania elementów nienaświetlonych jest taki sam, jak w przypadku płyt termopolimerowych Thermal Direct firmy Kodak.

Płyty termorozkładalne
W płytach z warstwami termorozkładalnymi pod wpływem podczerwonego promieniowania laserowego następuje rozkład warstwy hydrofilowej (oleofobowej) lub oleofilowej. Płyty te są nieraz niesłusznie nazywane płytami ablacyjnymi, co jest żargonem angielskojęzycznym i nie oddaje istoty zachodzących procesów.
Płyty termorozkładalne dzielą się na płyty, które:
• na podłożu poliestrowym lub aluminiowym z warstwą oleofilową (przyjmującą farbę) mają warstwę hydrofilową, która zwilżona wodą nie przyjmuje farby; do nich należą płyty Applause firmy Press-tek opisane we wcześniejszym artykule [6]
• na podłożu poliestrowym lub aluminiowym z warstwą oleofilową mają warstwę oleofobową, która nie przyjmuje farby i nie wymaga nawilżania (do drukowania bez nawilżania); do nich należą płyty Pearl Dry firmy Presstek opisane we wcześniejszym artykule [6]
• na podłożu hydrofilowym mają warstwę oleofilową (przyjmującą farbę); do nich należą płyty Anthem firmy Presstek opisane w wcześniejszym artykule [6].

Na płytach z górną warstwą hydrofilową lub oleofobową promień laserowy rozkłada warstwę w miejscach odpowiadających miejscom drukującym pozostawiając warstwę w elementach niedrukujących; dlatego płyty te niekiedy nazywa się płytami negatywowymi.
Na płytach z górną warstwą oleofilową promień laserowy rozkłada warstwę w miejscach odpowiadającym elementom niedrukującym, pozostawiając warstwę w miejscach drukujących; dlatego płyty te czasem określane są jako płyty pozytywowe.
Ponieważ na formie drukowej miejsc oleofilowych (rysunku drukującego) jest zazwyczaj mniej niż miejsc hydrofilowych (elementów niedrukujących), czas naświetlania płyt negatywowych jest krótszy niż pozytywowych.

Rodzaje laserów do naświetlarek
Z wielu znanych dotychczas laserów do naświetlania płyt aluminiowych stosowane są:
• dioda fioletowa 405–410 nm, do naświetlania płyt fotoczułych
• diody podczerwone 830 nm, do naświetlania płyt termoczułych.

Obecnie wykorzystuje się diody fioletowe 5, 30, 60 i 100 mW, których moc jest wystarczająca do naświetlania wszystkich płyt CtP fotoutwardzalnych i fotodyfuzyjnych. Są one stosowane we wszystkich typach naświetlarek. Trwają prace nad wykorzystaniem diod o mocy 150 mW, co zwiększy szybkość naświetlania i możliwości stosowania konwencjonalnych płyt presensybilizowanych.
Zalety diody laserowej fioletowej są następujące:
• kwant świetlny promieniowania fioletowego ma większą energię niż kwant promieniowania podczerwonego
• jest stosunkowo tania, gdyż jest masowo produkowana dla potrzeb produkcji płyt CD, dzięki czemu naświetlarki są tańsze
• wymaga mniejszego lusterka w naświetlarkach z bębnem wewnętrznym, co umożliwia zwiększenie prędkości obrotów głowicy naświetlającej
• tworzy mniejszą plamkę laserową, dzięki czemu zwiększa się rozdzielczość naświetlonego obrazu
• jest trwalsza od diody podczerwonej
• charakteryzuje się stosunkowo dużą głębią ostrości.

Diody laserowe podczerwone emitują promieniowanie o długości fali = 830 nm.
Naświetlanie może nastąpić za pomocą pojedynczej diody, która wytwarza jeden promień naświetlający o stosunkowo niewielkiej energii, lub zespołu wielu diod tworzących wiązkę promieni laserowych, z których każdy po modulacji naświetla płytę. Ostatnio coraz częściej stosuje się zespół diod laserowych (zespolonych w postaci jednej listwy), który wytwarza jeden stosunkowo silny promień laserowy rozszczepiany następnie na promienie składowe, przy czym każdy z nich po modulacji naświetla płytę. Takie rozwiązanie z modulatorem siatkowym GLV zostało zastosowane w wielu naświetlarkach bębnowych zewnętrznych, co umożliwia wykonanie do 512 linii skanujących przy jednym obrocie cylindra z płytą. Dzięki temu zmniejszono prędkość obrotów bębna do 115 obr./min. Mniejsza prędkość obrotów to mniejsze siły odśrodkowe, a tym samym stabilniejsza praca naświetlarki.
Żywotność jednej diody wynosi średnio ok. 10 tys. godzin roboczych. Kurz osadzający się na diodach może osłabić ich działanie.
Diody podczerwone charakteryzują się znacznie większą wydajnością niż lasery Fd-NdYAG i nie wymagają chłodzenia wodnego. Najczęściej naświetlarki zawierają do 240 diod, które wymagają zasilania elektrycznego o mocy około 1 kW.
Średnica plamki laserowej diod podczerwonych 830 nm jest większa niż w przypadku lasera Nd-YAG, a tym samym uzyskuje się nieco mniejszą rozdzielczość.
W porównaniu do diody fioletowej mają nieco mniejszą głębię ostrości.

Naświetlarki laserowe
Nadal stosowane są naświetlarki:
• z bębnem zewnętrznym
• z bębnem wewnętrznym z lustrem
• z bębnem wewnętrznym z cylindrem z diodami laserowymi
• płaskie.

Zestawienie różnych naświetlarek średnioformatowych można ująć w tabeli (będzie zamieszczona w cz. II artykułu), z której wynika:
• stosowane są przede wszystkim diody laserowe fioletowe 405 nm i podczerwone 830 nm
• rozdzielczość wszystkich naświetlarek jest wystarczająca do wykonania dobrych form drukowych
• wydajność naświetlarek jest różna, gdyż zależy od ich stopnia automatyzacji
• wydajność zależy od rodzaju stosowanej płyty oraz od rozdzielczości, przy czym im mniejsza rozdzielczość, tym większa wydajność
• naświetlarka Xpose 75 UV conv. (Lüscher) jest stosowana do naświetlania płyt konwencjonalnych
• naświetlarka Flexpose (Lüscher) jest stosowana zarówno do naświetlania płyt offsetowych, jak i fleksodrukowych dla metody laserowo-fotochemicznej.

Tabela nie obejmuje naświetlarek do płyt gazetowych, które charakteryzują się znaczne większą szybkością wykonania form drukowych.
Do naświetlarek o formatach większych od B1 należą urządzenia:
• Avalon VLF 50 (Agfa), z bębnem zewnętrznym, do płyt o wymiarach 1270×1145 mm
• Avalon VLF 60 (Agfa), z bębnem zewnętrznym, do płyt 1525×1270 mm
• Avalon VLF 70 (Agfa), z bębnem zewnętrznym, do płyt 1780×1475 mm
• Avalon VLF 80 (Agfa), z bębnem zewnętrznym, do płyt 2030×1475 mm
• Magnus VLF i Trendsetter 400 (Creo), z bębnem zewnętrznym
• PlateRite Ultima (Fuji), z bębnem zewnętrznym
• Cobalt 24+32 (Escher Grad), z bębnem wewnętrznym
• LaserStar 140–200 (Krause-Biagosch), z bębnem wewnętrznym
• Xpose 160/180/190 (Lüscher), z bębnem wewnętrznym z cylindrem z diodami laserowymi.

Wszystkie naświetlarki umożliwiają uzyskanie obrazów o gęstości rastra co najmniej 80 pkt./cm, a możliwości wykonywania rysunków rastrowych o wyższych gęstościach zazwyczaj nie są wykorzystywane.

prof. dr Herbert Czichon
dr Maria Czichon
Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej

Literatura
1. H. Czichon, M. Czichon: Naświetlarki laserowe z diodą fioletową i ich zastosowanie do wykonywania offsetowych form drukowych, „Świat DRUKU” nr 12 (2002), s. 16–21.
2. H. Czichon, M. Czichon: Technologia od komputera do tradycyjnej aluminiowej płyty presensybilizowanej, „Świat DRUKU” nr 12 (2003), s. 38–43.
3. H. Czichon, M. Czichon: Technologia od komputera do formy offsetowej na podłożu poliestrowym, „Świat DRUKU” nr 6 (2004), s. 24–31.
4. H. Czichon, M. Czichon: Płyty foto- i termoczułe dla technologii od komputera do formy drukowej, „Świat DRUKU”, cz. I – nr 10 (2004), s. 38–41, cz. II – nr 11 (2004).
5. H. Czichon, M. Czichon: Naświetlarki laserowe, „Świat DRUKU”, cz. I – nr 3 (2005), s. 21–27, cz. II – nr 6 (2005), s. 21–25.
6. H. Czichon, M. Czichon: Technologia od komputera do formy offsetowej, „Świat DRUKU”, cz. I – nr 10 (2005), s. 40–43, cz. II – nr 12 (2005), s. 50–53, cz. III – nr 2 (2006), s. 58–60.
7. E. Fritz: CTP-Systeme fur Zei-tung und Akzidens, „Druckspiegel” Nr 8 (2006), s. 22–37.
8. Lüscher: Weltschnellste themische Produktion, „Druckspiegel” Nr 9 (2003), s. 31–31.
9. Wenn prozesslos, dann bitte „Direct”, „Druckspiegel” Nr 14 (2005), s. 22–24.
10. Plattenbelichtung ohne Chemie, „Druckspiegel” Nr 3 (2006), s. 35–42.Nowa strona
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Firmy manroland AG i Océ Printing Systems GmbH porozumiały się w sprawie międzynarodowej współpracy w zakresie cyfrowych rozwiązań inkjetowych dla przemysłu poligraficznego. <br />
Od 2011 roku będą oferowały kompleksowe rozwiązania w zakresie druku cyfrowego dla przemysłu poligraficznego – m.in. doradztwo, systemy, usługi i materiały dostarczane z jednego źródła. Firmy będą proponować rozwiązania wykorzystywane na wszystkich etapach poligraficznego procesu produkcyjnego, łącząc produkty przeznaczone do zarządzania danymi, druku cyfrowego i offsetowego oraz obróbki końcowej.<br />
Zdaniem firmy manroland, obydwa przedsiębiorstwa wzajemnie się uzupełniają i dlatego razem są w stanie uzyskać przewagę nad konkurentami. Dzięki współpracy firma manroland będzie mogła wejść w branżę druku cyfrowego, natomiast Océ uzyska dostęp do nowych klientów, dzięki czemu znacznie zwiększy swój udział w rynku poligraficznym. <br />
Firmy Océ i manroland nawiązały współpracę
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o