Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2003 Kwiecień
Aktualności

Aktualności z numeru kwietniowego 2003


Zapraszamy Państwa do odwiedzenia stoisk "Świata Druku"
• na targach Poligrafia w Poznaniu w dniach 8-11 kwietnia 2003 r. - stoisko A26 w pawilonie 25
• na targach EmbaxPrint 2003 w Brnie w dniach 20-23 maja 2003 r. - stoisko 206 w pawilonie V.


Szanowni Państwo,
Zbliża się termin przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. Czy jesteśmy przygotowani do unijnej konkurencji? Co powinniśmy zrobić, aby w warunkach tej konkurencji osiągnąć sukces, a przynajmniej być widocznym na unijnym rynku?
Myślę, że nasze środowisko powinno przede wszystkim wypromować markę polskiej poligrafii. Importujemy maszyny i urządzenia, pracujemy na materiałach pochodzących z importu, zadrukowujemy papier wyprodukowany w krajowych papierniach, ale należących do koncernów zagranicznych. Nasze są załogi pracujące w zakładach. Naszym atutem w staraniach o unijnych klientów mogą być: słowiański polot, ale także umiejętności i fachowość, które są powszechnie wysoko cenione.
Zagadnienia jakości w poligrafii będą treścią dwudniowej konferencji, którą organizuje Polska Izba Druku przy udziale Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tytuł konferencji „Jakość w poligrafii - jeden cel, różne drogi i interpretacje”. Konferencja odbędzie się 9 i 10 kwietnia podczas targów Poligrafia 2003 w Poznaniu.
Na konferencji wypowiedzą się na temat jakości wydawcy, projektanci, graficy i poligrafowie. Te różnorodne spojrzenia pozwolą na dokonanie szerokiej wymiany poglądów na temat jakości.
Rywalizując o palmę pierwszeństwa w jakości wykonywanej produkcji poligraficznej drukarnie zgłosiły swoje produkty do kolejnej edycji konkursu Złoty Gryf. Wyniki konkursu przeprowadzonego w kilku kategoriach (książka wielobarwna, czasopismo wielobarwne, książka jednobarwna, akcydens, opakowanie z nadrukiem, gazeta) zostaną ogłoszone również podczas targów Poligrafia 2003 w Poznaniu. Do rywalizacji o jakość w ramach konkursu o Złotego Gryfa dodać jeszcze należy jeden element: dążenie do uzyskania zaszczytu umieszczania na swoich produktach symbolu Gryfa, wraz ze słowami „wydrukowano w Polsce”.
Polska Izba Druku będzie dostępnymi jej środkami, przy silnym poparciu (na co liczymy) wszystkich organizacji działających w naszym środowisku, promowała markę polskiej poligrafii.
Jerzy Hoppe, Prezes Polskiej Izby Druku

Uroczystości na 50-lecie
Szóstego marca 2003 r. w Domu Technika w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia Oddziału Warszawskiego Sekcji Poligrafów SIMP. Uczestniczyli w niej przedstawiciele kilku pokoleń warszawskich drukarzy, a wśród nich inicjatorzy utworzenia przed pięćdziesięciu laty Sekcji Poligrafów SIMP. Obecni byli prezesi, dyrektorzy, właściciele drukarń, a także przedstawiciele firm handlowych zaopatrujących przemysł poligraficzny. Nie zabrakło najmłodszych adeptów sztuki drukarskiej - w uroczystości uczestniczyła grupa członków koła naukowego przy Instytucie Poligrafii Politechniki Warszawskiej.
Część oficjalną uroczystości otworzył prezes Oddziału Warszawskiego Sekcji Poligrafów SIMP Bogdan Wyrzykowski. Powitał gości, a następnie przedstawił w skrócie dokonania Oddziału Warszawskiego Sekcji Poligrafów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w minionym pięćdziesięcioleciu. Mówiąc o współczesności podkreślił konieczność przezwyciężenia obecnych tendencji dezintegracyjnych w branży powodowanych ostrą konkurencją na rynku. Zwrócił uwagę na rolę Sekcji Poligrafów SIMP jako forum porozumienia ludzi aktywnych, którzy mają wiele do powiedzenia i mogą wiele wspólnie zdziałać.
Przemówienia okolicznościowe wygłosili: prezes Zarządu Głównego SIMP Andrzej Ciszewski, prezes Oddziału Warszawskiego SIMP Jan Salamończyk, prezes Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP Kazimierz Stępniewski oraz dyrektor Biura Polskiej Izby druku Zdzisław Adamski. Odczytano listy gratulacyjne. Zasłużonym członkom i działaczom Oddziału Warszawskiego Sekcji Poligrafów SIMP wręczono odznaczenia stowarzyszeniowe. Z okazji pięćdziesięciolecia przynależności do organizacji odznaczenie otrzymał nestor poligrafów warszawskich Leonard Cichocki. Członkom koła naukowego przy Instytucie Poligrafii, którzy wstąpili do OW Sekcji Poligrafów SIMP, uroczyście wręczono legitymacje członkowskie.
Oficjalną część uroczystości zakończyły referaty:
• 50 lat działalności Oddziału Warszawskiego Sekcji Poligrafów SIMP (referat wygłosił Antoni Szczepański)
• Inżynier Europejski - specjalizacja zawodowa inżynierów i techników - możliwości uzyskania (Grażyna Czech)
• Warszawska poligrafia Anno Domini 2003 (Andrzej Palacz).

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie towarzyskie uczestników w sali kominkowej Domu Technika. [ew]


Podsumowanie kolejnego roku działalności Fundacji
Jedenastego marca odbyło się statutowe posiedzenie władz Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych w Łodzi. W programie posiedzenia znalazły się:
• sprawozdanie Zarządu Fundacji z działalności w 2002 roku
• przedstawienie programu działalności Zarządu Fundacji na rok 2003
• omówienie spraw bieżących
• przyjęcie uchwały Rady Fundacji.

Podczas posiedzenia stwierdzono m.in., iż trudna sytuacja ekonomiczna, w jakiej znajduje się obecnie wiele przedsiębiorstw branży poligraficznej, sprawia, że mniej aktywnie niż dotąd wspierają one Fundację w jej działalności. Władze Fundacji nie ustają jednak w wysiłkach zmierzających do przyciągnięcia jak największej liczby firm współpracujących oraz do zainteresowania ofertą Fundacji władz miasta i regionu.
Sprawozdanie Zarządu przedstawił prezes Zarządu Adam Grzelak. W ubiegłym roku Zarząd Fundacji ponownie nawiązał kontakty z władzami miasta w sprawie wielostronnej oferty usług poligraficznych, utrzymywano współpracę z drukarniami w zakresie badania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, popularyzowano konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską, nawiązywano kontakty z potencjalnymi sponsorami - dostawcami maszyn, urządzeń, aparatury i materiałów.
Przewodniczący Rady Fundacji, Wiesław Grabowski zaapelował do fundatorów o aktywne wspieranie Zarządu w jego wysiłkach. Ważnym zadaniem jest uatrakcyjnienie programu działania w celu przyciągnięcia jak najszerszego grona zainteresowanych.
Działalność merytoryczna Zarządu w 2002 roku oraz osiągnięte wyniki finansowe zyskały pozytywną ocenę Rady Fundacji, co znalazło wyraz w uchwale końcowej. [ew]


Łódzki Bal Drukarza
Piętnastego lutego w restauracji Nowa Europa w Łodzi odbył się doroczny Bal Drukarza. Był to już czwarty taki bal zorganizowany dla łódzkiego środowiska poligraficznego przez Zarząd Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych. Uczestniczyło w nim prawie sto osób. Tym razem oprócz poligrafów licznie reprezentowani byli papiernicy.
Uczestników balu powitali prezes Zarządu Fundacji Adam Grzelak oraz przewodniczący Rady Fundacji Wiesław Grabowski. Podziękowali firmom, które wykupiły zaproszenia dla swoich pracowników, jak też ofiarodawcom upominków. Każda z uczestniczących w balu par otrzymała na wstępie upominek w postaci pięknego albumu z fotogramami znanego artysty Władysława Pawelca. Kolejną atrakcją wieczoru było losowanie upominków książkowych. Zestaw książek był bardzo urozmaicony i obejmował kilkadziesiąt tytułów. Książki ofiarowały: Łódzka Drukarnia Dziełowa SA, Drukarnia Wydawnictw Naukowych SA w Łodzi, Pabianickie Zakłady Graficzne SA, Wojskowa Drukarnia w Łodzi, Białostockie Zakłady Graficzne, Oficyna Wydawnicza „Adam” z Warszawy i Łódzkie Zakłady Graficzne. I tym razem upominki przypadły wszystkim parom balowiczów. Losowanie, w którym wszystkim dopisało szczęście, wprawiło uczestników balu w doskonały nastrój. Potoczyła się znakomita zabawa, która trwała aż do rana.
Tegoroczny Łódzki Bal Drukarza uczestnicy zgodnie uznali za najbardziej udany z dotychczasowych.
Dochód z balu zasilił konto Fundacji.


Seminarium na targach Eurofoto
W dniu 8 kwietnia, podczas targów Eurofoto 2003 odbywających się w Poznaniu wraz z targami Poligrafia, Infosystem i Euro-Reklama, odbędzie się seminarium „Fotografia cyfrowa - stan obecny i tendencje rozwojowe” zorganizowane przez Centrum Promocji Informatyki. Udział w seminarium jest bezpłatny.
W programie seminarium znalazły się następujące wystąpienia:
• „Fotografia cyfrowa - stan obecny i tendencje rozwojowe” - Tomasz Kulisiewicz, ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
• „Aparat cyfrowy i system druku - narzędzia profesjonalisty” - Robert Woźniak, Canon Polska
• „Realizacja odbitek cyfrowych drogą internetową - system dla punktów i sieci fotograficznych” - Jan Orzechowski, BOFHnet
• „Minilaby cyfrowe w fotografii na przykładzie maszyny Konica R1 Super” - Dariusz Maćkowiak, Foto-Falter
• „Przegląd obszarów zastosowań fotografii cyfrowej” (Tomasz Kulisiewicz, PIIT, i Juliusz Donajski, D’DG).

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2003/fotografia_cyfrowa/index.asp


Mercator Poligrafia na międzynarodowym spotkaniu dealerów Polly
W dniach 16-17 lutego 2003 dystrybutorzy maszyn Polly z całego świata spotkali się na międzynarodowym spotkaniu dealerów Polly w miejscowości Hradec Králové w Czechach. Zaproszenie dotyczyło zagranicznych dystrybutorów reprezentujących producenta maszyn Polly Prestige i Performer, firmę Grafitec, na rynkach następujących krajów: Argentyny, Brazylii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Kanady, Meksyku, Niemiec, Polski - Mercator Poligrafia SA, Rosji, Słowacji, Ukrainy, USA, Węgier i Wielkiej Brytanii.
Spotkanie otworzył Petr Skrla, dyrektor wykonawczy Grafitec, przedstawiając w zarysie globalną strategię rozwoju produktu i firmy, prowadzącą do osiągnięcia najwyższej jakości oraz komfortu obsługi w nowej generacji maszynach Polly Prestige i Performer.
Duże zainteresowanie dystrybutorów wzbudziła prezentacja dyrektora Luboša Moravca i jego kolegów z działu badań i rozwoju, dotycząca modyfikacji obu linii maszyn drukujących - Polly Performer 66 i Polly Prestige 74. Modyfikacje dotyczą głównie automatyzacji maszyny, skracającej czas jej przygotowania do drukowania, oraz wzrostu komfortu użytkowania. Powyższe zmiany uczestnicy spotkania mogli obejrzeć w nowym showroomie w Dobrušce, gdzie zaprezentowano dwie w pełni wyposażone maszyny drukujące Performer i Prestige dostępne do demonstracji dla klientów.
Praktycznym doświadczeniem związanym z obsługą unowocześnionej Polly Performer podzielił się z dystrybutorami właściciel drukarni Uniprint z Rychova. Użytkownik przekonująco mówił o zaawansowaniu technologicznym maszyny drukującej Polly Performer i swoich pozytywnych doświadczeniach, które w ocenie jego klientów pozwoliły na zakwalifikowanie maszyny Polly do kategorii reprezentującej najwyższą europejską jakość.
Uczestnicy spotkania mieli również okazję obejrzenia opracowanych i testowanych przez Dział Badań i Rozwoju innowacji, obejmujących automatyczną zmianę płyt, elektryczne koszenie oraz lakierowanie z układu wodnego. Jak poinformowano, rozwiązania te będzie można obejrzeć podczas pracy maszyny w czasie targów Embax w Brnie w maju tego roku - wystawiane będą maszyny Polly Prestige 574 i Polly Performer 466.
W spotkaniu wzięli również udział kluczowi dostawcy firmy Grafitec: Böttcher, Bernecker-Reiner oraz Technotrans, którzy zaprezentowali zalety i parametry techniczne produkowanych przez nich komponentów. Zastosowanie tych rozwiązań niewątpliwie wpłynie na podniesienie walorów użytkowych maszyn drukujących Polly, a ścisła współpraca z poddostawcami umożliwia dobór komponentów do specyfiki tychże maszyn i gwarantuje najwyższą jakość obsługi serwisowej, gwarancyjnej i pogwarancyjnej.
Nieformalne rozmowy przedstawicieli Mercator Poligrafia z zagranicznymi dystrybutorami oraz dyrekcją i pracownikami Grafitec w tawernie „U kralovny Elišky” dotyczyły między innymi wyników sprzedaży w roku 2002 oraz planów na rok obecny, również w kontekście wciąż niepewnej sytuacji maszyn Adast na rynku czeskim i światowym. Integracji i wymianie poglądów sprzyjała niezapomniana atmosfera spotkania, dodatkowo uprzyjemniana przez koncert kwartetu smyczkowego.


Atrium także w Poznaniu
Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o. z Opola uruchomiło w Poznaniu nowy oddział. Jest to już trzeci, po Warszawie i Gdańsku, oddział tego znanego na rynku polskim dystrybutora sprzętu do cyfrowego druku wielkoformatowego. Oddział będzie obsługiwał klientów z Polski północno-zachodniej. Według słów przedstawicieli Atrium, celem powstania oddziału jest, podobnie jak w przypadku poprzednich oddziałów, zwiększenie szybkości reakcji na potrzeby indywidualnego klienta oraz zapewnienie klientom z tego regionu łatwiejszego kontaktu z firmą.
Oddział prowadzi sprzedaż mediów, atramentów i akcesoriów do wszystkich ploterów dostępnych na rynku oraz sprzedaż ploterów, skanerów wielkoformatowych i innych urządzeń z oferty Atrium. W oddziale można zgłaszać zapytania serwisowe, zarówno w ramach gwarancji, jak i w ramach obsługi pogwarancyjnej.
Adres: ul. Wiedeńska 69, 60-683 Poznań
tel. (61) 825 23 95, (600) 08 14 63
fax (61) 825 23 96
e-mail: poznan@atrium.com.pl


Nowe przedstawicielstwo Reprografu w Lublinie
W dniu 12 marca Reprograf otworzył kolejny oddział, tym razem w Lublinie. Oficjalnej inauguracji działalności filii dokonali prezes Jarosław Stradowski oraz dyrektor handlowy Tadeusz Figurski. Podczas prezentacji nowej siedziby przy ulicy Oczki 2 podkreślono, że powstanie nowego oddziału jest wynikiem wzrostu znaczenia rynku lubelskiego w sektorze poligrafii.
Korzystając z okazji otwarcia nowego oddziału Reprograf zorganizował sympozjum „Nowe oblicze działu pre-press w dobie przemian technologicznych”. Podczas referatu inauguracyjnego Tadeusz Figurski zaprezentował firmę Reprograf, jej historię, osiągnięcia oraz omówił paletę produktów będących w jej ofercie. Referaty dotyczące studia DTP, rozwoju technologii CtP, proofa i zgodności kolorystycznej oraz mówiące o znaczeniu płyty i filmu dla jakości produkcji wygłosili pracownicy firmy: Paweł Szpil, Konrad Szerszeński i Krzysztof Wronka. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady zaproszonych gości: Małgorzaty Ungradowej z firmy X-Rite - na temat znaczenia pomiarów densytometrycznych w drukarni offsetowej oraz Huberta Borzyma z firmy Sun Chemical - na temat znaczenia doboru farby w procesie druku offsetowego.
Po zakończeniu sympozjum zaproszono gości na bankiet.


Akredytacja PHARE dla Infosystems
Firma Infosystems, zajmująca się wdrażaniem nowoczesnych zintegrowanych systemów informatycznych usprawniających zarządzanie i ograniczających koszty działalności (tj. Printmanager) w firmach branży poligraficznej, otrzymała akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na świadczenie usług w ramach programu „Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw”. W związku z tym firmy poligraficzne, które w najbliższym czasie zdecydują się na wdrożenie systemu Printmanager, mogą uzyskać bezzwrotną dotację ze środków pomocowych PHARE na sfinansowanie 60% kosztów wdrożenia systemu. Szczegółowe informacje na temat systemu Printmanager i dotacji można uzyskać pod nr tel. (22) 877 42 16.


Nowy serwis flekso.pl
Powstał nowy serwis internetowy branży fleksograficznej (www.flekso.pl), prowadzony przez Zrzeszenie Polskich Fleksografów.
Za pomocą serwisu ZPF pragnie integrować i promować środowisko fleksograficzne, podnosić poziom jego wiedzy, informować o nowościach, ułatwiać wymianę doświadczeń (zwłaszcza w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej, której wymaganiom i konkurencji trzeba będzie sprostać). W skład Rady Programowej serwisu weszli: Andrzej Hulpowski-Szulc, Stefan Jakucewicz, Krzysztof Januszewski, Krzysztof Leske, Ryszard Pietkiewicz, Andrzej Rowicki.
Serwis ma także promować przedsiębiorstwa działające na rynku fleksografii. Autorzy zachęcają więc firmy do udziału w tworzeniu serwisu, do umieszczania informacji na jego stronach, prezentowania swoich osiągnięć, do nadsyłania artykułów technicznych czy też techniczno-handlowych. Na stronie znajdzie się giełda usług i ofert pracy w branży, można będzie także skonsultować się z ekspertami. Planowane jest opracowanie obcojęzycznych wersji serwisu: rosyjskiej i angielskiej.


MAN Roland uruchomił "Uniwersytet Druku"
Go University - pod tym hasłem w firmie Bauer Druck odbyło się 7 marca otwarcie Power Printer East University. Ten „Uniwersytet Druku” - wspólny projekt firm MAN Roland Österreich i Bauer Druck - ma być ośrodkiem kształcenia drukarzy w zakresie obsługi maszyn produkowanych przez firmę MAN Roland. Novum stanowi to, że kształcenie będzie się odbywać w działającej drukarni. Jak informuje MAN Roland Central & Eastern Europe, Power Printer East University to jedyne na świecie tego typu centrum treningowe. Swoje umiejętności zawodowe będą w nim doskonalić drukarze przede wszystkim z krajów Europy Wschodniej.
Drukarnia Bauer Druck jest pierwszym partnerem firmy MAN Roland Österreich pozyskanym do wspólnej realizacji nowego projektu. Specjaliści z MAN Roland Österreich wierzą, że w ślady Bauer Druk pójdą wkrótce inne zakłady. Pozwoliłoby to rozszerzyć ofertę szkoleń. Obecnie oferuje się treningi w dziedzinie offsetu arkuszowego. W przyszłości szkolenia mają obejmować także obróbkę wykończeniową, przygotowalnię i offset zwojowy.
Na uroczystość otwarcia „Uniwersytetu Druku” przybyło wielu gości. Podczas oficjalnej części uroczystości głos zabierali między innymi: Wolfgang Henn (MAN Roland Österreich), Michael Bauer (Bauer Druck). W swoich wystąpieniach podkreślali ważność doskonalenia umiejętności zawodowych drukarzy w krajach Europy Wschodniej. Wolfgang Henn zwrócił uwagę, że w krajach, które zamierzają niebawem przystąpić do Unii Europejskiej, przedsiębiorstwa muszą przygotować się do wejścia na rynki międzynarodowe i wystawienia się na ostrą konkurencję. Dlatego do najważniejszych zadań przedsiębiorstw, w tym poligraficznych, należy obecnie zrównanie standardów jakościowych ze standardami zachodnioeuropejskimi.
Nieustanny postęp techniczny prowadzi do tego, że maszyny poligraficzne pracują z coraz większą wydajnością, możliwości uszlachetniania druków są coraz bardziej różnorodne. Równocześnie klienci stają się coraz bardziej wymagający. Jednak możliwości nawet najnowocześniejszej maszyny nie będą w pełni wykorzystane, jeśli obsługujący ją pracownik nie będzie miał odpowiedniej wiedzy i umiejętności. W związku z postępującą komputeryzacją, a także z pojawianiem się wciąż nowych materiałów drukowych, komplikują się zadania stające przed obsługą maszyn poligraficznych. Dlatego w nowo powstałym Power Printer East University będzie się przekazywać zainteresowanym praktyczną wiedzę w sposób, jaki nie jest dostępny dla centrów treningowych działających w warunkach laboratoryjnych. W praktyce, w działającej drukarni warunki pracy są inne - pracuje się pod presją terminów, pojawiające się problemy odbiegają od tych, które można symulować w tradycyjnym zakładzie treningowym. W czynnym zakładzie prowadzenie długotrwałych prób i eksperymentowanie najczęściej nie jest możliwe, dlatego praca pod kierunkiem doświadczonego drukarza, który zna dany typ maszyny i ma doświadczenie w pracy na niej, jest nieocenionym źródłem wiedzy. Tego rodzaju pomoc oferuje właśnie Power Printer East University. Dzięki temu, że firma Bauer Druck, wychodząc poza wąskie myślenie kategoriami konkurencyjności, otworzyła swoją halę druku dla osób z zewnątrz, zainteresowane drukarnie będą miały możliwość kierowania tam swoich pracowników, aby mogli poznawać normy jakościowe i know--how nowoczesnej drukarni pracującej w offsecie arkuszowym.
Specjaliści z Bauer Druck są dumni z tego, że ich firma została partnerem MAN Roland Österreich i razem z nim tworzy Power Printer East University. Dla zespołu drukarzy Bauer Druck możliwość wykształcenia nowej generacji europejskich drukarzy i menedżerów drukarń bezpośrednio w warunkach produkcyjnych jest dużym wyzwaniem.
W dalszej części uroczystości otwarcia „Uniwersytetu Druku” goście zwiedzili drukarnię. Reszta spotkania upłynęła na rozmowach przy suto zastawionym bufecie.
Więcej na temat Power Printer East University można dowiedzieć się telefonicznie pod numerem +43 (0) 1 506 61-123. Informacje - inż. Alexander Elbs. [ew]


System konwersji danych Agfy
Agfa wprowadza na rynek system konwersji danych Apogee Raster Blaster, dzięki któremu system wydawniczy Apogee może tworzyć dane wyjściowe w formatach dostosowanych do ponad 100 urządzeń innych producentów. Oprogramowanie instalowane wstępnie na komputerze PC upraszcza integrację przepływu pracy. Zwiększając w ten sposób uniwersalność systemu Apogee Agfa umożliwia klientom używanie dotychczasowych naświetlarek do płyt i do filmów, co zwiększa opłacalność już poczynionych inwestycji dotyczących sprzętu. Apogee Raster Blaster współpracuje z systemami Apogee Series2, Apogee Series3 oraz ApogeeX.
Apogee Raster Blaster umożliwia podgląd i monitorowanie każdego zadania oraz sterowanie nim. Pobiera 1-bitowe dane z systemu ApogeeX, Apogee PDF RIP lub Apogee PrintDrive i przesyła je do dowolnej naświetlarki innego producenta. Dzięki „hot-folderom” konfiguracja i obsługa jest intuicyjna i łatwa. Operatorzy mają możliwość bezpośredniego podglądu i monitorowania danych wyjściowych za pomocą stacji roboczej Apogee Raster Blaster. Ponadto, dzięki zdalnemu interfejsowi, jest możliwy podgląd i monitorowanie statusu zadań za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej.
Oprogramowanie można łatwo skonfigurować do pracy w każdym systemie CtP lub CtF. Dostępna w systemie Apogee opcja TIFF-OUT umożliwia konwersję danych z użyciem bezpośredniego połączenia z Apogee Raster Blaster albo za pośrednictwem rasteryzera Apogee PDF RIP lub bufora zrastrowanych prac Apogee PrintDrive.
Apogee Raster Blaster obsługuje urządzenia wyjściowe m.in. takich firm, jak: Screen, Scitex Dolev, Lino-type, Speedway, Fuji, Cymbolic Science, PrePress, ECRM, Gerber/Barco, Heidelberg i Monotype.


Raster Sublima dla drukarń akcydensowych
Firma Agfa wprowadziła na rynek hybrydowy mechanizm rastrowania Sublima, przeznaczony do wszystkich naświetlarek Agfa do płyt, stosowanych w druku akcydensowym. Jest to zaawansowana technologia, która łączy w sobie dwie sprawdzone metody rastrowania - Agfa Balanced Screening (ABS) i rastrowanie z modulacją częstotliwości (FM). Zapewnia ona wierną reprodukcję ciągłych przejść tonalnych na maszynie drukującej.
Sublima optymalizuje naświetlanie płyt przez urządzenia Agfy pracujące w paśmie widzialnym: Galileo (światło zielone i fioletowe), Palladio (światło fiole-towe), Xcalibur 45 oraz Xcalibur VLF z głowicą GLV (termiczne).
Dzięki rastrowaniu w technologii Sublima drukarnie osiągają dobrą jakość druku bez wprowadzania jakichkolwiek zmian na maszynie drukującej. Ponadto Sublima pozwala uzyskiwać najlepszą jakość wszystkich drukowanych materiałów przy wykorzystaniu aktualnie używanych w drukarniach systemów wydawniczych Apogee. W zależności od urządzenia Sublima zapewnia reprodukcję liniatury rastra od 210 do 340 lpi (linii na cal).
„Drukarnie używające technologii Sublima osiągają doskonałe wyniki” - powiedział Paul Adriaensen, dyrektor ds. światowego marketingu w dziale technologii rastrowania. „Uczestnicy testów beta byli zaskoczeni zarówno dobrą jakością druku, jak i łatwością użytkowania tego rozwiązania. Hybrydowa technologia rastrowania Agfy umożliwia znacznie lepsze odtwarzanie szczegółów w druku bez wprowadzania zmian w przygotowalni lub hali maszyn. Jest to ważna zaleta z punktu widzenia drukarń, które dążą do poprawy jakości przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach”.
Testy beta technologii Sublima wykonywała między innymi drukarnia Guido Maes z Gandawy w Belgii. Firma drukuje doskonałej jakości katalogi dla największych europejskich domów mody. „Sublima stabilizuje i zacieśnia współpracę między przygotowalnią a halą maszyn” - powiedziała dyrektor Katrien Maes. „Umożliwia oddanie w nieosiągalnym dotychczas stopniu najdrobniejszych szczegółów w obszarach o dużej gęstości punktów”.
Sublima to hybrydowa technologia rastrowania, która pozwala odtwarzać bardzo drobne szczegóły przy druku na zwykłych materiałach ze średnią rozdzielczością obrazu. Umożliwia reprodukcję płynnych przejść tonalnych, co znacznie zwiększa dynamikę obrazu. Sublima pozwala odtwarzać punkty o gęstości od 1 do 99%, zarówno na płycie, jak i na wydrukowanym arkuszu.
W zakresie półtonów Sublima wykorzystuje popularne rozwiązanie do rastrowania z modulacją amplitudy - Agfa Balanced Screening (ABS). Następnie auto-matycznie przetwarza światła i cienie, płynnie przechodząc na opatentowaną przez Agfę technikę rastrowania z modulacją częstotliwości. W rezultacie Sublima zapewnia w całym nakładzie powtarzalność przejść tonalnych w pełnym zakresie od 1 do 99%, co jest znacznym postępem w porównaniu z wszystkimi wcześniejszymi metodami rastrowania.
Sublima nie wymaga żadnych zmian w procesie drukowania. Bez dodatkowych czynności uzyskuje się wysoką liniaturę - od 210 do 340 lpi - która umożliwia odtwarzanie szczegółów w obszarach świateł i cieni. Ponadto system jest kalibrowany przez procesor obrazów rastrowych (RIP), który również automatycznie kompensuje różnice przyrostu punktu rastrowego (dot gain). Sublima działa przy rozdzielczości 2400 dpi (punktów na cal) i wobec tego jej użycie nie wydłuża czasu rastrowania.


Film do produkcji płytek drukowanych
Agfa zaprezentowała Vivaldi2 - najnowszy, zaawansowany technicznie film, przeznaczony do produkcji płytek drukowanych (PCB — printed circuit board). Vivaldi2 umożliwia producentom PCB i biurom projektowym tworzenie fotomasek charakteryzujących się nadzwyczajną jakością obrazu, precyzyjnym odwzorowaniem grubości linii, większą stabilnością wymiarów, zwiększoną odpornością na zadrapania i optymalnym zachowaniem się w próżni.
W filmie Vivaldi2 z doskonałym rezultatem zastosowano zaawansowany komponent poprawiający właściwości zarejestrowanego obrazu. Komponent ten wchodzi w skład emulsji światłoczułej filmu Vivaldi2, a w obecności aktywatorów zawartych w wywoływaczu ułatwia wywołanie halogenków srebra tworzących obraz. W rezultacie nawet linie o grubości 10 µm są odwzorowane poprawnie i mają wyjątkowo ostry kontur.
Konsekwencją postępu technicznego jest potrzeba jak najdalej idącej miniaturyzacji obwodów. Wymaga to stosowania bardzo precyzyjnych narzędzi do tworzenia obwodów i płytek drukowanych o najwyższej jakości. Vivaldi2 zapewni producentom płytek więcej swobody w projektowaniu zaawansowanych układów. Agfa zapowiada, że będzie kontynuować współpracę z użytkownikami nad rozwojem następnej generacji błon o jeszcze lepszych właściwościach.
Vivaldi2 jest oparty na wygrzewanym podłożu PET o grubości 175 µm, zapewniającym maksymalną stabilność wymiarów, co umożliwia precyzyjne pasowanie maski. Warstwa polimerowa nadaje filmowi trwałe właściwości antystatyczne, dzięki czemu nie przyciąga ona nawet najmniejszych drobinek kurzu. Dodatkowa warstwa przeciwodblaskowa pochłania podczas naświetlania rozproszone światło eliminując powstawanie cieni.
Vdev to wywoływacz ze specjalnym aktywatorem, przeznaczony zarówno do oryginalnego filmu Vivaldi, jak i do Vivaldi2. Zastosowanie Vdev sprawia, że takie cechy filmu Vivaldi2, jak jednorodność, stabilność i niskie zużycie odczynników chemicznych w procesie wywoływania, mogą być wykorzystane przez producentów płytek, co pozwala im zarówno oszczędzać czas i pieniądze, jak i minimalizować ilość odpadów.
Od I kwartału 2003 r. jest dostępny film Vivaldi2 VGB 7-2, czuły na światło z zielono-niebieskiej części widma, natomiast w II kwartale pojawi się film VR 7-2, czuły na czerwień.
Więcej informacji o produktach Agfy do produkcji płytek drukowanych można znaleźć na stronie: http://phototooling.agfa.com lub kierując pytanie pocztą elektroniczną na adres: vivaldi@agfa.com.


Agfa na targach Poligrafia 2003
Na tegorocznych Targach Poligrafia 2003, trwających od 8 do 11 kwietnia Agfa będzie obecna na stoisku nr C8 w pawilonie 25. Zaprezentuje między innymi swoje systemy Computer-to-Plate, cyfrowe systemy wydawnicze Apogee, systemy proofingu cyfrowego AgfaJet Sherpa oraz materiały eksploatacyjne.

Computer-to-Plate
Z bogatej oferty CtP Agfy na targach Poligrafia 2003 zobaczyć będzie można system Palladio. Jest to całkowicie zautomatyzowana, półformatowa (B2) naświetlarka płaska, przeznaczona dla małych i średnich drukarń. Palladio wykorzystuje szeroko rozpowszechnione na rynku płyty Lithostar LAP-V. Są to płyty o wysokiej czułości, które idealnie nadają się do naświetlania fioletowym laserem tej naświetlarki, emitującym światło o długości fali 410 nm. Urządzenie
naświetla płyty z rozdzielczością 1200, 2400 i 3000 dpi, co umożliwia drukarniom dostosowanie się do potrzeb klientów.

Proofing
Zwiedzający będą mogli obejrzeć pracę cyfrowego systemu odbitek próbnych AgfaJet Sherpa. Na stoisku będą trzy modele tego popularnego proofa: Agfa-Jet Sherpa 24m (szer. 610 mm), AgfaJet Sherpa 43 (szer. 1092 mm) i Grand Sherpa (szer. 1653 mm). AgfaJet Sherpa 24m to atramentowy system druku o wysokiej rozdzielczości, w którym specjalnie opracowane nośniki, system zarządzania barwą wbudowany w rasteryzer oraz oprogramowanie do kontroli jakości reprodukcji barw połączono z najnowszą technologią piezoelektrycznego atramentowego druku siedmiokolorowego. Dla równomiernego zużycia atramentów dodano drugą kasetę z czarnym barwnikiem. AgfaJet Sherpa 43i to najpopularniejszy proofer z serii Sherpa. Jest wyposażona w piezoelektryczny system druku atramentowego Drop-on-Demand, który zapewnia oszczędne zużycie atramentu i wykorzystuje sześć kolorów atramentu: cyjan, magenta, żółty i czarny, oraz jasny cyjan i jasna magenta. System pozwala na uzyskanie fotorealistycznych obrazów wielkoformatowych do wszelkiego rodzaju zastosowań.
Grand Sherpa to proofer zapewniający rzeczywistą rozdzielczość druku 1440×1440 dpi, zmienną wielkość punktu, możliwość drukowania z użyciem ośmiu kolorów atramentu oraz szybkość pozwalającą na wydruk jednego arkusza w ciągu dwóch minut. Jest to system, który dzięki oprogramowaniu ABS Option for Proofer RIP jest w stanie reprodukować rozetkę rastra.

Systemy wydawnicze
Na stoisku Agfy nie zabraknie jej sztandarowych produktów, którymi są systemy wydawnicze. W tym roku Agfa zaprezentuje najnowsze ich wersje: Apogee Series3 i ApogeeX. Apogee Series3 to nowa generacja wielokrotnie nagradzanego systemu wydawniczego Apogee, kompatybilna z formatem JDF. Dzięki większej możliwości skalowania nowy system Apogee pozwala firmom dowolnej wielkości - od małych drukarń po wielkie przedsiębiorstwa działające globalnie - korzystać z zalet automatyzacji procesu wydawniczego. Duży nacisk położono na dystrybucję poszczególnych procesów na osobne komputery oraz łatwą wymianę danych pomiędzy np. oddziałami tej samej firmy, zapewniając sprawny system bezpieczeństwa produkcji w przypadku awarii pojedynczej maszyny.
System ApogeeX stanowi przełom w automatyzacji i łatwości obsługi. Intuicyjny interfejs pozwala operatorowi inicjować i nadzorować zadania w czasie rzeczywistym. Systemy oparto na formatach PDF, JDF oraz „cyfrowym filmie” (1-bit TIFF), umożliwiając przy tym przyjmowanie obcych formatów, np. Delta List, CT/LW, TIFF/IT. Uzupełnieniem systemów jest nowy moduł Raster Blaster umożliwiający sterowanie większością naświetlarek CTP I CTF innych firm, co pozwala na łatwą integrację systemów z urządzeniami będącymi w posiadaniu klientów.


Canon sprzedał 10 mln kopiarek osobistych
Firma Canon ogłosiła sprzedaż 10-milionowej kopiarki osobistej. Z okazji tego osiągnięcia na wszystkich nowych drukarkach osobistych, opakowaniach oraz materiałach promocyjnych firmy pojawiło się specjalne logo z tekstem „10 milionów”.
Canon jest znaczącym producentem sprzętu dla biur małych i domowych (SoHo). Przede wszystkim drukarki osobiste Canona, które pojawiły się na rynku dwadzieścia lat temu, cieszą się dużym powodzeniem. Firma produkuje obecnie i urządzenia analogowe, i cyfrowe.
Canon przypisuje swój sukces dwóm kluczowym zaletom technologicznym kopiarek, którymi są: zerowy czas rozgrzewania oraz system zintegrowanego wkładu. Większość użytkowników segmentu SoHo wykonuje kopie od czasu do czasu i chodzi o to, by kopiarka działała na żądanie. Kopiarki osobiste Canona mogą cały dzień stać bezczynnie, a następnie rozpocząć kopiowanie w ciągu sekundy od wciśnięcia klawisza. Opatentowany system wkładu zintegrowanego łączy w jednym zasobniku trzy zasadnicze elementy każdej kopiarki: toner, bęben oraz jednostkę oczyszczającą. Wymiana wkładu jest praktyczne równoznaczna z postawieniem na biurku fabrycznie nowej kopiarki. Zgodnie z polityką środowiskową Canona wszystkie wkłady można wykorzystać ponownie dzięki odzyskowi w jednym z wielu istniejących na całym świecie zakładów tej firmy zajmujących się utylizacją odpadów.


Drukarka i450 Canona
Canon wprowadził na rynek drukarkę i450 do najwyższej jakości wydruków fotograficznych, dokumentów kolorowych i jednobarwnych.
W urządzeniu tym zastosowano zaawansowaną technologię mikrokropli MicroFine Droplet Technology, z dyszami Micro-Nozzles i 2-pikolitrową kroplą, Canon Bubble Jet i450. Pozwala to uzyskiwać rozdzielczość 4800×1200dpi.*
Drukowanie w tak wysokiej rozdzielczości pozwala na umieszczenie na papierze większej ilości atramentu, a zatem oddanie większego zakresu kolorystyki. Tak samo ważne, jak zastosowanie mikrodyszy Canona (Micro-Nozzles) o średnicy 10 mikronów (o około 40% mniejsze od najbliższej konkurencji), jest to, że i450 zapewnia stałą wielkość i precyzyjną lokalizację 2-pikolitrowej kropli, co jest decydujące dla wysokiej jakości wydruków fotograficznych. Nowy rozmiar kropli 2pl zastosowany w i450 służy zmniejszeniu ziarnistości fotografii, niezależnie od tego, czy będą one drukowane na papierze zwykłym, czy fotograficznym. Daje to jakość fotograficzną zbliżoną do osiągów tradycyjnych drukarek 6-kolorowych.
Dzięki zastosowaniu unikatowego procesu produkcji głowicy, mikrodysze są bardzo precyzyjne. Umożliwia to szybsze uzupełnianie atramentu, a więc dostarczanie stałych kropli natryskiwanych na papier z najwyższą precyzją. Mikrodysze przyczyniają się do ustalania nowych poziomów jakości fotograficznej przy zachowaniu wysokiej prędkości wydruków.
Drukarka i450 jest w stanie podnieść szybkość druku aż o 30% w stosunku do swojego poprzednika dzięki usprawnieniu konstrukcji automatycznego podajnika papieru, usprawnieniu ruchu karetki oraz dzięki dłuższej głowicy mono, drukującej dwukierunkowo, jednoprzebiegowo. Szybkość druku fotograficznego jest także najwyższa w tej klasie - zdjęcie 10×15cm (4×6") w rozdzielczości 1200 dpi jest drukowane w czasie około 62 sekund.
Funkcja druku bezpośredniego umożliwia wydruk fotografii wprost z kompatybilnego aparatu lub kamery cyfrowej Canon, przez zwykłe podpięcie kabla komunikacyjnego z aparatu do drukarki i450. Jest to rozwiązanie szybsze, łatwiejsze i wygodniejsze, gdyż eliminuje konieczność przerzucania obrazów do komputera PC.
Drukarka i450 oferuje też Digital Photo Color Canona, stosując zoptymalizowane profile barwne dające obrazy fotograficzne opracowane zgodnie z preferencjami użytkowników.
W i450 uwzględniono też Exif Print 2.2 - oprogramowanie, które pozwala na wykorzystanie dodatkowych informacji zarejestrowanych przez aparat cyfrowy - do dalszego uwydatnienia kolorów i jakości wydruku bez używania komputera.
Ponadto z i450 związany jest zestaw narzędzi progamowego przetwarzania obrazów, takich jak Canon Easy-PhotoPrint, Photo Noise Reduction oraz technologia Vivid Photo. Wpływają one wspólnie na dalsze podniesienie wierności reprodukcji, jakości i naturalności odwzorowań, poprawiają zdjęcia wykonane w słabym oświetleniu.
Canon i450 wyposażona jest w interfejs USB i jest zgodna ze wszelkimi popularnymi systemami operacyjnymi środowisk Windows i MacOS.

* krople mogą być rozmieszczane co 1/4800"


Plotery Tiara w Atrium
Atrium wprowadza na polski rynek plotery solwentowe Tiara. W ofercie znajdują się dwa modele w trzech szerokościach druku: 46", 54" i 63". Jak wszystkie maszyny solwentowe, plotery Tiara oferują druk odporny na warunki atmosferyczne, a cechami wyróżniającymi te maszyny jest niska cena zakupu, fotograficzna jakość druku i druk Pentachrome (CMYRedBlue + K).
Drukarki wielkoformatowe Tiara to dwa modele: Tiara Opal o szerokości 46" i 63" oraz Tiara Sapphire o szerokości 54". Plotery Tiara Opal wyposażone są w głowicę piezoelektryczną i drukują z rozdzielczością maksymalną 1440×720 dpi, co daje dokładność 0,3%. Drukowanie odbywa się z prędkością 6,6 m2 (360 dpi) lub 3,3 m2 (720 dpi) na godzinę. Szerokość zadruku wynosi 1069,6 mm dla węższego i 1554,8 mm dla szerszego modelu. Ploter posiada system zasilania w solwent składający się z 6 kaset po 220 ml każda. Model Tiara Sapphire również wyposażony jest w głowicę piezoelektryczną. Drukuje z rozdzielczością 720×720 dpi i prędkością 4,1 do 16 m2 na godzinę oferując dokładność 0,3%. Maksymalna szerokość zadruku Sapphire wynosi 1362 mm. Zasilanie w atrament solwentowy odbywa się z 6 kaset o pojemności 500 ml.
W ploterach Tiara nowością jest system czyszczenia głowicy oraz skład solwentu. Czyszczenie głowicy odbywa się w obiegu zamkniętym solwentu, więc atrament zassany z głowicy podczas czyszczenia jest ponownie wykorzystany do druku. Plotery Tiara nie wymagają też specjalnej wentylacji pomieszczenia, w którym pracują. Solwent Lyson do ploterów Tiara jest wytwarzany na bazie rozpuszczalnika laktatowego. Taki skład, w przeciwieństwie do ekosolwentów, umożliwia drukowanie na mediach niepowlekanych. Trwałość wydruków oceniana jest na 5 lat bez laminowania. Plotery Tiara są też zdecydowanie tańsze od innych ploterów solwentowych.
Plotery Tiara dostarczane są ze sterownikami Windows oraz oprogramowaniem Tiara ColorGate RIP obsługującym wyżej wspomniany druk Pentachrome. Pentachrome to system druku stworzony specjalnie dla ploterów Tiara. Wykorzystuje 5 kolorów: C, M, Y, Red, Blue i dodatkowo czarny. Taki zestaw zapewnia rozszerzone spektrum barw w zakresie czerwieni i błękitu, a ich wybór wynikał z przeprowadzonych badań. Poprawne oddanie kolorów czerwonego i niebieskiego często stanowi niemały problem dla druku czterokolorowego czy nawet sześciokolorowego. Czerwień (np. tzw. „Coca-Cola”) i błękit (np. tzw. „Pepsi”) są bardzo często wykorzystywane w grafice reklamowej, a szczególnie w logotypach. Tam wymagana jest najwyższa zgodność kolorystyczna i dlatego ich wierne odwzorowanie jest tak ważne.Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o