Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2008 Marzec
Materiały

Folie chlorowinylowe, celulozowe i biorozkładalne jako podłoża drukowe. Część II


Folie celulozowe
Folie celulozowe, zwane również wiskozowymi lub celofanem (nazwa handlowa pierwszego producenta, firmy Kalle) albo też tomofanem, były pierwszymi przemysłowo produkowanymi foliami. Do ich produkcji potrzebna jest wiskoza, którą otrzymuje się w reakcji celulozy z dwusiarczkiem węgla. Wiskozę wytłacza się do kąpieli kwaśnej i wytworzona folia przechodzi przez dalsze kąpiele usuwające dwusiarczek węgla, po czym jest suszona za pomocą gorących bębnów o stopniowo zmniejszanej temperaturze – ostatnie z nich są nawet chłodzone. Dzięki takim parametrom suszenia folie utrzymują 6–10% wody i odznaczają się przezroczystością oraz połyskiem.
Ze względu na właściwości toksyczne dwusiarczku węgla i jego intensywny nieprzyjemny zapach produkcja folii celulozowej po uruchomieniu produkcji folii poliolefinowych znacznie zmniejszyła się. Ostatnio zaczęto wprowadzać mniej uciążliwe metody produkcji, np. z octanu celulozy przez usunięcie grup octanowych.
Folie celulozowe zawierają 5–10% wody i 12–16% gliceryny lub inne zmiękczacze. Przy zawartości wody poniżej 5% folie stają się kruche i łamliwe, pogarszają się ich właściwości mechaniczne.
Folie celulozowe wykazują bardzo małą przepuszczalność tlenu (kilkaset razy mniejszą niż folie polietylenowe i polipropylenowe).
Folie nielakierowane są higroskopijne i łatwo chłoną wilgoć z otoczenia, dlatego należy je przechowywać w temperaturze 20 ±2oC, przy wilgotności powietrza 55 ±5%. Nie są zgrzewalne i są fizjologicznie obojętne. Przy zmniejszeniu zawartości wilgoci poniżej 5% stają się kruche i łamliwe, pogarszają się ich właściwości mechaniczne.
Folie celulozowe mogą być jednostronnie lub dwustronnie lakierowane przy użyciu lakierów z nitrocelulozą lub kopolimerami chlorku winylu albo chlorku winylidenu (saranu).

Właściwości folii lakierowanych:
• gęstość: 1,45 g/cm3
• wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż taśmy: 0,12 MPa, w poprzek: 0,05 MPa
• wydłużenie wzdłuż taśmy: 15–25%, w poprzek: 50–70%
• są zgrzewalne
• są odporne na działanie tłuszczów i olejów
• nie są podatne na ładowanie elektrostatyczne
• są odporne na wodę
• są stosunkowo mało rozciągliwe, co ułatwia pasowanie kolorów w czasie drukowania
• są bez zapachu i smaku i fizjologicznie obojętne
• w normalnych warunkach są stosunkowo trwałe, natomiast łatwo rozkładają się w ziemi (częściowo biorozkładalne)
• palą się podobnie jak papier
• nie topią się i są mniej wrażliwe na ciepło w porównaniu do innych folii.

Stosowane są następujące międzynarodowe oznaczenia poszczególnych typów folii celulozowych:
A – wodoodporność podwyższona przez lakierowanie
C – barwione
D – jednostronnie lakierowane
F, G – bardzo giętkie
H – giętkie
M – zmniejszona przenikalność pary wodnej
P – nielakierowane
Q, L – przepuszczalność pary wodnej większa niż dla odmiany M, ale mniejsza niż dla odmiany P
S – zgrzewalne
T – przezroczyste
X – pokryte lakierem winylowym
XX – pokryte lakierem winylidenowym.

Folie celulozowe zadrukowuje się farbami dostosowanymi do tego rodzaju podłoża i jego warstwy lakierniczej, a także właściwości przewidywanego pakowanego materiału. Gdy nie jest wymagana zgrzewalność odbitki, stosuje się farby poli-amidowe. Do zadrukowania folii przewidzianych do zgrzewana stosuje się farby nitrocelulozowe.
Do nadrukowania białego podkładu wykorzystuje się często farby dwuskładnikowe, które następnie można już zadrukowywać farbami jednoskładnikowymi.
Nieraz dla zwiększenia przyczepności farby zadrukowuje się folie celulozowe w podwyższonej temperaturze: ok. 80oC. Przy niższej temperaturze przyczepność farby jest mniejsza, a przy wyższej folia celulozowa traci swą wilgotność, co powoduje pogorszenie właściwości mechanicznych i wzrost kruchości.
Folie celulozowe stosuje się:
• do wyrobu laminatów z folią polietylenową, polipropylenową i aluminiową oraz papierem
• do opakowań środków spożywczych
• do produkcji taśm samoprzylepnych.

Folie z octanu celulozy (acetylocelulozowe)
Octan celulozy otrzymuje się w czasie reakcji bezwodnika kwasu octowego z celulozą. W zależności od ilości wprowadzonych grup octanowych otrzymuje się produkty o różnych właściwościach. Ze względu na kruchość samego octanu celulozy do masy dodaje się zmiękczacze w ilości aż do 30%. Otrzymaną masę wytłacza się tak jak inne folie w celu uzyskania grubości od 18 do 400 mm.
Folie octanocelulozowe mają następujące właściwości[13]:
• są bardzo przezroczyste, odznaczają się wysokim połyskiem i dużą odpornością na zarysowanie
• są bez zapachu i smaku oraz fizjologicznie obojętne
• są przepuszczalne dla pary wodnej i gazów
• mają stosunkowo niską stabilność wymiarową przy zmianach temperatury i wilgotności otoczenia
• pochłaniają z powietrza mniej pary wodnej niż folie celulozowe.

Przez lekkie rozpuszczenie powierzchni (za pomocą mieszaniny alkoholi i octanów) folie z octanu celulozy dają się łatwo skleić z folią aluminiową i celulozową oraz z papierem.
Farby do zadrukowania folii z octanu celulozy zawierają alkohole i estry, które powodują lekkie spęcznienie powierzchni folii, co zwiększa przyczepność farby. Jednak z czasem zmiękczacze farby dyfundują w głąb folii, w wyniku czego farba staje się krucha i odpryskuje w czasie zginania folii[3]. Z tych względów zakres zastosowania tych folii zmniejsza się.
Do drukowania farbami zawierającymi estry nadają się formy drukowe odporne na te rozpuszczalniki.
Octan celulozy o zawartości 58–61% związanego kwasu octowego jest wykorzystywany do wyrobu podłoża błon fotograficznych, natomiast o zawartości 52–53% – do wyrobu farb, lakierów i folii opakowaniowych.
Folii z octanu celulozy używa się do laminowania odbitek i do wykonywania obwolut broszur i książek, ale w tym zastosowaniu są coraz częściej zastępowane przez folie polipropylenowe OPP.

Folie z tworzyw biorozkładalnych
Cechą większości tworzyw sztucznych jest duża odporność na rozkład biologiczny, a więc wysoka trwałość. Jest to z jednej strony zaletą, bowiem wykonane opakowania są trwałe, a z drugiej strony wadą, gdyż zużyte opakowania zaśmiecają środowisko naturalne. Dlatego prowadzone są intensywne badania nad opracowaniem tworzyw biorozkładalnych (o skrócie BAW, niem. biologisch abbaubare Werkstoffe). Są to takie tworzywa, które spełniają swe funkcje opakowaniowe, ale jednocześnie pod wpływem bakterii i grzybów po krótkim czasie (korzystnie – już po kilku miesiącach) ulegają biologicznemu rozkładowi i można je utylizować przez kompostowanie.
W 2001 roku produkcja tworzyw biorozkładalnych wynosiła tylko ok. 30 tys. ton, a w 2006 wzrosła do ok. 500 tys. ton. Przewiduje się, że po uruchomieniu zapowiedzianych linii produkcyjnych produkcja ich wzrośnie w 2010 r. do miliona ton[12]. Dla porównania: światowa produkcja tworzyw nie ulegających rozkładowi biologicznemu wynosi obecnie ok. 35 milionów ton[12].
Do obecnie już stosowanych tworzyw biorozkładalnych należy polialkohol winylowy, który rozpuszcza się w wodzie. Folie takie, o nazwie Monopol, o grubości 0,038 mm, produkuje firma Chris Industrial Products Inc. (USA). Stosowane są do pakowania środków ochrony roślin, środków piorących i wielu innych środków chemicznych o odczynie alkalicznym do pH = 14. Zazwyczaj są wykorzystywane do pakowania związków rozpuszczalnych w wodzie w postaci koncentratów o dużym stężeniu. Całe opakowania wkłada się do określonej ilości wody, w której rozpuszcza się zarówno folia, jak i zawartość opakowania, tworząc roztwór o żądanym stężeniu.
Folię z polialkoholu winylowego można zgrzewać w temperaturze 40oC. Można ją zadrukowywać techniką fleksodrukową. Stosowana jest również do produkcji etykiet rozpuszczalnych w wodzie.
Badania nad opracowaniem tworzyw biorozkładalnych idą w dwóch kierunkach:
• modyfikacji dotychczas stosowanych tworzyw w celu uzyskania materiałów o mniejszej trwałości biologicznej
• opracowania nowych tworzyw biorozkładalnych.

Modyfikacja obejmuje następujące tworzywa: celulozę, octan celulozy, poliester tereftalowy, poliolefiny z dodatkiem do 20% skrobi lub do 50% węglanów wapnia i magnezu.
Firma UCB Films produkuje (bez toksycznego dwusiarczku węgla) biorozkładalne folie celulozowe pod nazwą Cellotherm T. Folie te można zgrzewać, lakierować i zadrukowywać. Są odporne na wysokie temperatury i w niewielkim stopniu przepuszczają parę wodną. Przeznaczone są do pakowania produktów przewidzianych do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych. Są również stosowane do pakowania pieczywa, produktów mącznych, pasztetów itp.
Biorozkładalne folie z octanu celulozy modyfikowane są zmiękczaczami pochodzenia roślinnego ułatwiającymi ich rozkład biologiczny. Produkowane są przez firmy:
• Tubize Plastic (Belgia), pod nazwą Bioaceta
• Eastmann, pod nazwą Tenite
• IFA, pod nazwą Fasal
• UCB, pod nazwą Natureflex.

Są zadrukowywane głównie techniką fleksodrukową.
Folie poliestrowe modyfikuje się przez zastosowanie związków o mniejszym ciężarze cząsteczkowym i przez wbudowanie składników podatnych na rozkład pod wpływem wody, dzięki czemu folie są podatne na rozkład biologiczny i zastępują folie poli-etylenowe oraz polipropylenowe. Folie takie są produkowane przez firmy:
• DuPont Films, pod nazwą Biomas
• BASF, pod nazwą Ecoflex
• Eastmann, pod nazwą Estar Bio.

Folie poliolefinowe (z LDPE) z dodatkiem skrobi są produkowane przez firmę ST. Lawrence Starch (Kanada) i Amylum (Belgia). Folie te ze względu na gorsze właściwości mechaniczne są grubsze od czystych folii oleofinowych, ale ich czas rozkładu wynosi od 3 do 6 lat.
Folie polioleofinowe ELM z dodatkami węglanu wapnia i węglanu magnezu są produkowane przez firmę Ecoclean AB (Szwecja), a w Polsce przez Ecoclean Poland. Można je zadrukowywać za pomocą fleksodruku lub wklęsłodruku. Najbardziej znane są folie:
• Lean Cover, stosowane do maszynowego pakowania tłuszczów, mięsa mielonego, serów itp.
• Lean Pouch, w postaci folii trójwarstwowych, w których dodawane węglany znajdują się wyłącznie w warstwie środkowej; stosowane są zamiast folii PE-LD do pakowania mleka.

Trwają prace nad nowymi tworzywami biorozkładalnymi:
• z odpadów ziemniaczanych (np. Solanyl firmy Rodenburg Biopolymers[12])
• ze skrobi (np. MaterBi firmy Novamount, Włochy[12], lub Plantic firmy Plantic Technologies[12])
• z polikwasów mlekowych (PLA), które charakteryzują się dobrą przepuszczalnością pary wodnej i gazów, dzięki czemu takie folie „oddychają” i są stosowane do pakowania środków żywnościowych[5]; nie wymagają dziurkowania, jak folie konwencjonalne, a ponadto ulegają kompostowaniu w ciągu pięciu tygodni; produkowane są przez firmy:
– Wolff Walsrode, pod nazwą Walocomp[12]
– Cargill Dow, USA, pod nazwą Nature Work[12] (firma ta połączona z firmą Dow jest obecnie największym producentem folii biorozkładalnych[12])
– Mitsui, pod nazwą Lacea[12]
• z polihydroksyalkanów PHA (Nodax firmy Procter & Gamble[12]).

Produkowane są zarówno monofonie, jak i laminaty z papierem lub kartonem. Dodatkową zaletą wielu tworzyw biorozkładalnych jest możliwość ich produkcji z odtwarzalnych surowców roślinnych.
Tworzywa biorozkładalne obecnie są jeszcze droższe od dotychczas stosowanych tworzyw, co hamuje ich szerokie zastosowanie. Przewiduje się jednak, że wraz ze wzrostem produkcji cena ta z czasem spadnie, a jednocześnie nastąpi wzrost ceny tworzyw sztucznych wytwarzanych z ropy naftowej, ze względu na ciągły wzrost jej ceny. Ponadto należy się liczyć z tym, że władze Unii Europejskiej ze względu na interes ogólnospołeczny mogą wymagać stosowania folii biorozkładalnych. W niektórych miastach, np. w San Francisco, Rada Miejska zakazała stosowania toreb reklamowych (foliówek) z tworzyw trwałych zalecając torebki z papieru lub folii biorozkładalnych, co dla tego jednego miasta zmniejszyło ilość odpadów o ok. 1,4 tys. ton.
Obecnie z tworzyw biorozkładalnych produkowane są folie do wytwarzania opakowań lub naczyń jednorazowego użytku, o krótkim czasie użytkowania:
• do opakowań pieczywa oraz warzyw i owoców, gdyż przepuszczając parę wodną utrzymują opakowane produkty dłużej w stanie świeżym
• do worków na śmieci przewidzianych do kompostowania
• do toreb plastikowych, tzw. reklamówek (foliówek)
• do wyrobu folii ogrodniczych
• do wytwarzania folii higienicznych (np. w pampersach)
• do opakowań niektórych lekarstw
• do pojemników produktów mlecznych i opakowań tłuszczów, ze względu na ich wysoką odporność na tłuszcze.

Tworzywa biorozkładalne powinny nadawać się do kompostowania, a więc zgodnie z normą (DIN) EN 13432 powinny w tym procesie rozkładać się na dwutlenek węgla i masę kompostową, którą można stosować do użyźniania gleby. Nie mogą zawierać żadnych toksycznych i szkodliwych związków[12]. Dopuszczalne są resztki produktów spożywczych, które rozkładają się w czasie kompostowania. W Niemczech i Holandii materiały takie składa się w specjalnych pojemnikach, które są dostarczane do zakładów zajmujących się przemysłowym kompostowaniem.
Tworzywa biorozkładalne spalane rozkładają się na dwutlenek węgla i wodę wydzielając ciepło, które może być wykorzystane.

prof. dr Herbert Czichon
dr Maria Czichon
Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej

Literatura do części II
3. K. Heger (Siegwerk): Farbe und Druckfarbe, Verlag Coating Thomas 1996.
5. Strona internetowa firmy TB Opakowanie: www.tb-opakowanie.pl
12. Eine Klasse kunstoffanaloger Produkte, „Flexo+Tief-Druck” 2 (2006) s. 10–15.
13. J. Pielichowski, A. Puszyński: Technologia tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa 1998.Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o