Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2009 Luty

Skład oraz schnięcie farb i lakierów w offsetowyn druku arkuszowym


W offsetowym druku arkuszowym i tym samym w technologii hybrydowej są stosowane farby drukowe i lakiery tworzące – zgodnie z różnymi fizycznymi oraz chemicznymi zasadami – suchą, względnie mocną błonę. Wybór tych substancji zależy nie tylko od chłonności, ale również od wymagań odnośnie do prędkości i całkowitego przeschnięcia, jak również optycznych efektów, właściwości użytkowych, dostosowania się do wymagań zdrowotnych oraz środowiskowych. Odpowiednio do zrecepturowanych farb i lakierów musi zostać zainstalowany w maszynie drukującej efektywny zespół suszący. Wiele składników farb drukowych wpływa bezpośrednio lub pośrednio na proces schnięcia.

W offsetowym druku arkuszowym i tym samym w technologii hybrydowej są stosowane farby drukowe i lakiery tworzące – zgodnie z różnymi fizycznymi oraz chemicznymi zasadami – suchą, względnie mocną błonę. Wybór tych substancji zależy nie tylko od chłonności, ale również od wymagań odnośnie do prędkości i całkowitego przeschnięcia, jak również optycznych efektów, właściwości użytkowych, dostosowania się do wymagań zdrowotnych oraz środowiskowych. Odpowiednio do zrecepturowanych farb i lakierów musi zostać zainstalowany w maszynie drukującej efektywny zespół suszący. Wiele składników farb drukowych wpływa bezpośrednio lub pośrednio na proces schnięcia.

Efekt schnięcia zależy od składu farb
W offsetowym drukowaniu arkuszowym korzysta się z farb drukowych i lakierów o różnej lepkości. Przy prędkościach drukowania ok. 18 tys. arkuszy na godzinę można bezproblemowo nakładać farby o konsystencji pasty i olejowe lakiery drukowe o względnie wyższej lepkości. Spektrum materiałów zostaje uzupełnione o lakiery UV o małej lepkości i bazujące na wodzie lakiery dyspersyjne. W przypadku maszyn hybrydowych lakiery dyspersyjne odgrywają rolę jedynie w momencie przechodzenia do konwencjonalnego trybu eksploatacji. Zaleca się lakiery UV i lakiery dyspersyjne przede wszystkim przy zastosowaniu wałków rastrowych oraz rakla komorowego – standardowe wyposażenie przy maszynach Rapida firmy KBA z podwójnym zespołem lakierującym i przy maszynach hybrydowych. Lakiery olejowe przetwarza się jak farby: w zespole farbowym z wilgotną offsetową formą drukową. Formuła różnych farb i lakierów jest dopasowana każdorazowo do technicznej zasady, według której musi odpowiednio wspomagać albo rozpoczynać schnięcie na zewnątrz. Tabela „Efekty schnięcia” stanowi przegląd fizycznych i chemicznych zasad dotyczących schnięcia.
Farby do offsetu arkuszowego składają się z trzech głównych komponentów: spoiwa, barwidła i substancji pomocniczej. Komponenty wpływają także na siebie wzajemnie, w związku z tym istnieje zawsze możliwość, że jedna substancja spowolni działanie pozostałych. Dlatego dla producenta farb do druku nie jest proste osiągnięcie określonych właściwości i natychmiastowe spełnienie oczekiwań użytkowników odnośnie do schnięcia, druku pierwszej strony arkusza, druku obustronnego, zachowania stosu lub wymogów co do zapachu i smaku (w przypadku opakowań produktów żywnościowych).
Największy udział w całkowitej masie farby do offsetowego druku arkuszowego ma spoiwo. Składa się ono z żywicy twardej, olejów mineralnych i roślinnych. Spoiwo jest odpowiedzialne za transport innych komponentów, jak również tworzenie substancji błonotwórczej na podłożu drukowym. Spoiwo jest również nazywane pokostem – to jednocześnie synonim lakieru i potwierdzenie ścisłego chemicznego pokrewieństwa z bezbarwnym lakierem olejowym.
Lakier nadrukowy nabiera nowego znaczenia w przypadku uszlachetniania hybrydowego, gdyż spełnia funkcję lakieru wybiórczego (matowego albo o strukturze ziarnistej) służącego do tworzenia kontrastowych efektów połysku. Arkusz zostaje pokryty w całości lakierem UV z połyskiem, a lakier UV w miejscach z lakierem olejowym wchodzi w reakcję, tworząc specjalny efekt tzw. „skórki pomarańczy”.

Oleje rozpuszczają żywicei dyspergują pigmenty
Stosowanie olejów mineralnych i roślinnych ma przede wszystkim na celu utrzymać pierwotnie twarde albo lepkie żywice rozpuszczone, tak żeby farba mogła pozostać w płynnej konsystencji. Oleje, które bezpośrednio uczestniczą w procesie schnięcia oksydacyjnego, są pochodzenia roślinnego. Oleje roślinne uzupełniają funkcje oleju mineralnego, dlatego farba taka powinna być traktowana jako produkt ekologiczny. Innym zadaniem oleju jest jednorodne rozprowadzenie (dokładniej mówiąc: rozproszenie) barwidła i osłona pigmentów.

Żywice tworzą błonę
Dla wszystkich naturalnych i syntetycznych żywic wspólne jest to, że w procesie schnięcia spełniają one rolę substancji błonotwórczej. Ich wybór zależy od typu schnięcia serii farb. Farby schnące jednocześnie oksydacyjnie i wiążące się z podłożem lub farby schnące jedynie oksydacyjnie mają w swym składzie przeważnie żywice alkidowe i kalafonię; potrzebują one jednak olejów jako rozpuszczalnika oraz fluidyfikatora (upłynniacza, środka przeciwdziałającego zbrylaniu). Farby drukowe, które podlegają rodnikowej reakcji utwardzania promieniowaniem UV, oraz lakiery UV, jak również rzadko stosowane farby utwardzane promieniami elektronowymi („farby ESH”, „EB-curing inks”) bazują przeważnie na żywicach akrylowych (AC). Farby UV utwardzane kationowo wykazują duży udział żywic epoksydowych (EP) i specjalnych żywic.
Zamiast olejów na systemy UV i ESHS mają wpływ monomery, które spełniają rolę „rozcieńczaczy” – zmniejszają lepkość, ponieważ są całkowicie wolne i nieusieciowane. Ich udział w przypadku lakierów UV jest szczególnie duży i służy osiągnięciu optymalnego rozpływania się. Oligomery są usieciowane do małych łańcuchów („prepolimery”) i odpowiadają za połysk, twardość i odporność na ścieranie, jak również chemiczną wytrzymałość późniejszych polimerów.
Monomery i oligomery zostają tak długo utrzymane oddzielnie w ciekłym lakierze, aż rodniki, względnie kationy, przyłączą się do swoich sprzyjających reakcjom grup molekularnych – reakcja ta prowadzi do trójwymiarowego sieciowania (polimeryzacji). Farby hybrydowe – zarówno farby schnące oksydacyjnie i wiążące się z podłożem, jak farby UV utwardzane rodnikowo – zawierają żywice. Można przypuszczać, że to, co najlepsze z obydwu metod schnięcia, zostanie połączone. Przykładowo: oleje zmniejszają mgławienie farb drukowych, które jest wadą farb UV. Farby hybrydowe są bezpośrednio zadrukowywane zarówno lakierami UV, jak i specjalnym lakierem olejowym. I w przeciwieństwie do czystego druku UV wymagającego specjalnego wyposażenia maszyny, które jest odpowiednie jedynie do stosowania agresywnych farb UV i środków myjących UV. Farby hybrydowe dopuszczają zastosowanie standardowych wałków gumowych i uniwersalnych obciągów wałków, które mają podobną chemiczno-fizyczną odporność w przypadku „hybrydowych” i „konwencjonalnych” rodzajów eksploatacji. Farby i lakiery UV, jak również farby hybrydowe, wymagają w czasie druku wyssania ozonu w obszarze końcowego schnięcia, natomiast farby ESH wymagają osłony przed promieniowaniem X.

Sykatywy wspomagają proces polimeryzacji
Pod pojęciem sykatywa (suszka) kryje się substancja, która jest odpowiedzialna za każdorazowy chemiczny efekt schnięcia – albo stopniowe oksydacyjne schnięcie, albo natychmiast odczuwalne utwardzenie promieniowaniem. W obydwu przypadkach chodzi o procesy polimeryzacji. W przypadku farb, które schną częściowo lub zupełnie oksydacyjnie, sykatywa jest środkiem oksydacyjnym, którego udział (o ile zajdzie potrzeba) może zostać zwiększony również przez drukarza. Ponieważ w utlenianiu uczestniczy tlen atmosferyczny, proces schnięcia warstwy farby rozpoczyna się od jej powierzchni i przechodzi stopniowo w dół; dlatego pierwsze kożuszenie na powierzchni błony nie świadczy o faktycznym stopniu schnięcia.
W praktyce okazuje się skuteczne przyspieszenie relatywnie wolnego procesu polimeryzacji przez doprowadzenie ciepła. Dlatego wiele maszyn do druku wielokolorowego posiada promienniki podczerwieni i suszarki suszące gorącym powietrzem nie tylko do dyspersyjnego lakierowania inline.
W maszynach hybrydowych schnięcie i utwardzanie odbywa się na kilku etapach. Już między zespołami drukującymi – w jednym lub kilku miejscach – są umieszczone pośrednie suszarki UV, które suszą powierzchniowo dolne warstwy farby bez utrudniania wiązania się z podłożem składnika olejowego. Doprowadzenie ciepła następuje dopiero w trakcie końcowego schnięcia w celu przyspieszenia utleniania, a potem napromieniowania UV. Dowolnie wkładane urządzenia do końcowego suszenia są umieszczone w segmentach przedłużonego wykładania i w wykładaniu. Tym samym lakier UV uzyskuje maksimum drogi, względnie czasu, żeby mógł rozpłynąć się po możliwie gładkiej powierzchni o wysokim połysku.
Z myślą o technologii hybrydowej firma KBA skonstruowała suszarkę Carbon-Twin-IR, która może zostać wbudowana również w konwencjonalne maszyny.

Utwardzanie promieniowaniem z fotoinicjatorem lub bez
Utwardzane promieniowaniem farby UV i lakiery, jak również – choć w mniejszym stopniu – farby hybrydowe, otrzymują jako sykatywę tak zwane fotoinicjatory, które rozkładają się pod wpływem oddziaływania promieniowania UV na bardzo ułatwiające reakcje cząsteczki resztkowe. Fotoinicjatory, które są dostosowane do typu żywicy, uwalniają przy tym albo ujemnie naładowane rodniki, albo wieloatomowe dodatnio naładowane jony (zespolone kationy). Produkty rozpadu reagują z wolnymi grupami molekuł żywic i pobudzają tym samym proces ich polimeryzacji. Fotoinicjatory zaczynają działać już w trakcie dostawy farb i lakierów, dlatego pojemniki powinny być przechowywane w miejscach bez dostępu światła. Fotoinicjatory uchodzą za relatywnie agresywne komponenty. Ich udział w farbach hybrydowych, podobnie jak w hybrydowych środkach myjących, jest mniejszy – w przeciwieństwie do farb UV, dlatego nie jest wymagane odpowiednio odporne wyposażenie zespołu drukującego w maszynie. Nadal problemem jest typowy zapach fotoinicjatorów, który jest wyczuwalny silniej po utwardzaniu rodnikowych farb UV i lakierów UV, w znikomym stopniu farb hybrydowych, natomiast w ogóle nie jest wyczuwalny w przypadku kationowych farb UV.
W offsecie arkuszowym w przypadku farb hybrydowych i lakierów UV znajdują obecnie zastosowanie wyłącznie substancje rodnikowe. Czas działania końcowej suszarki jest na tyle długi – w zależności od ustalonej mocy promiennika – żeby w ciągu sekundy wystarczająco utwardzić farbę i lakier. Rodnikowe lakiery UV dają się, w przeciwieństwie do lakierów kationowych, nanieść na większe grubości warstwy, co stanowi istotny argument za zwiększeniem się stopnia połysku.
Związki kationowe miałyby wprawdzie tę zaletę, że mogłyby zostać utwardzone również po oddziaływaniu promieniowania. Jednakże szybkie utwardzenie następuje jedynie przy niewielkich grubościach warstw, w innych przypadkach mogłoby trwać to kilka godzin. Oprócz tego przy dużych prędkościach druku byłaby konieczna więcej niż jedna końcowa suszarka UV ze względu na wyraźnie dłuższe trwanie napromieniowania, w wyniku czego skróciłby się czas rozpływu lakieru.
Godne uwagi są badania naukowe w dziedzinie tak zwanych farb DualCure, które służą w zasadzie konwencjonalnym zastosowaniom (więc na ogół nie wymagają uszlachetniania – jak farby hybrydowe), ale umożliwiają szybką dalszą obróbkę druku tworząc twardą powierzchnię w krótkim czasie, a oprócz tego schną oksydacyjnie poprzez wiązanie się z podłożem. Przy skutecznym rozwoju tych farb można byłoby wprowadzić dla maszyn hybrydowych ten trzeci rodzaj eksploatacji. W przypadku konwencjonalnych maszyn można byłoby stworzyć alternatywę dla lakierowania ochronnego w celu szybszej dalszej obróbki. Farby ESH nie wymagają żadnej suszki. Promieniowanie jest tak „silne”, że polimeryzacja rozpoczyna się bez rodników. Ze względu na bakteriobójcze działanie promieniowania jonizującego metoda jest stosowana głównie przy opakowaniach o dużych wymaganiach dotyczących sterylizacji. Wysokie koszty inwestycyjne nie równoważą korzyści – nawet wtedy, gdy przy jednostronnym promieniowaniu warstwy farby natychmiast utwardzają się obustronnie.

Środki barwiące wpływają nie tylko na optykę
Do środków barwiących (barwideł), które znajdują zastosowanie w farbach do offsetu arkuszowego, należą wyłącznie pigmenty. Są to organiczne lub nieorganiczne kryształy oraz ich skupienia, które są równomiernie rozprowadzane w spoiwie w formie nierozpuszczonej. Im większa jest cząstka pigmentu oraz im wyższa jest jej koncentracja w spoiwie, tym szybciej farba schnie, względnie utwardza się. Oprócz pigmentów barwiących są dostępne także pigmenty efektowe (metaliczny, połysk perłowy), które są wykorzystywane zarówno w farbach drukowych, jak i w lakierach dyspersyjnych.
Farby hybrydowe są oferowane z pigmentami, które odpowiadają koncentracji oraz chemicznym parametrom i właściwościom konwencjonalnych farb do druku. Zasadniczo farby hybrydowe mają więcej wspólnego z konwencjonalnymi farbami niż z farbami UV. Dlatego w przypadku farb hybrydowych występuje ten sam proces przyrostu wartości tonalnej. W przeciwieństwie do farb UV nie trzeba zmieniać krzywych charakterystycznych, co ułatwia wprowadzenie technologii hybrydowej, a także zmianę z konwencjonalnego rodzaju eksploatacji na „hybrydowy”.
Odcień pigmentu wpływa jednakże – tak jak w przypadku farb UV – na wynik utwardzania promieniowaniem UV farb hybrydowych. Im większa długość fali, tj. im bardziej jest oddalona od obszaru UV (przede wszystkim procesowy żółty i czerwone farby specjalne), tym mniejsze jest oddziaływanie promieniowania UV. Powodem jest wysoka absorpcja ultrafioletowych spektralnych części żółtych i czerwonych cząsteczek pigmentu. W związku z tym emitują one mniej promieniowania UV i cieniują skutecznie sąsiednie cząsteczki. W przeciwieństwie do farb UV farby hybrydowe mogą jednakże kompensować ten efekt poprzez przyspieszenie utleniania przed końcowym schnięciem UV.

Substancje pomocnicze pełnią funkcję regulacyjną
Substancje pomocnicze oraz dodatki uszlachetniające pomagają w ustawieniu maszyny poprzez dokładną regulację ilości farb drukowych oraz lakierów, jak również dostosowanie ich do określonych warunków drukowania, właściwości suszarki oraz podłoża drukowego. Odczynniki chemiczne zapobiegają, m.in. powstawaniu kożucha na farbie drukowej w kałamarzu farbowym („świeży kałamarz”) albo przyschnięciu na wałkach w zespole farbowym („świeży wałek”), mogą one jednak również przyspieszać pojedyncze efekty schnięcia poprzez katalizatory oraz dodatkowe sykatywy. Dyspergatory wspomagają oleje przy tworzeniu osłon cząsteczek pigmentów i zapobiegają tworzeniu grudek. Rozcieńczalniki utrzymują lepkość. Substancje wpływające na wartości pH, spadek emulgowania oraz napięcia powierzchniowego – do tego zaliczymy także oleje sylikonowe i ich substancje zastępcze do bezwodnego druku offsetowego – optymalizują interakcje ze środkiem zwilżającym, powierzchnią formy drukowej oraz powłoką papieru. Dodatki ułatwiające rozpływanie się umożliwiają szybkie i szerokie rozprzestrzenianie się nałożonych warstw farby oraz lakierów w celu wytworzenia połysku, woski zwiększają zdolność poślizgu i jakość połysku. Wiele z tych substancji pomocniczych – oprócz wosków, które nie pasują do lakieru UV – zawartych jest oczywiście także w farbach hybrydowych.

Kompleksowe wymagania
Dotychczasowe obserwacje wskazują na kompleksowość praktycznych wymagań odnośnie do formułowania oraz technologii suszenia. W związku z tym należy wyraźniej pokazać, jak bardzo skomplikowany jest proces optymalizacji właściwości farb drukowych, a szczególnie farb hybrydowych. Dlatego nadruk: „hybryda” na etykiecie farby drukowej lub pojemniku środka myjącego nie gwarantuje bezproblemowego procesu drukowania i uszlachetniania. Jest raczej konieczne stosowanie farb, lakierów i środków eksploatacyjnych, które są do siebie dopasowane albo też były razem testowane i są polecone przez KBA, względnie akredytowane przez KBA/Fogra. Tylko kompetentna porada umożliwi bezproblemowe uszlachetnianie hybrydowe.Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o