Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2010 Luty

Finansowanie inwestycji w 2010 roku - sondaż


W dniu 26 stycznia w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu, poświęcona podsumowaniu minionego roku na rynku leasingu. Wyniki branży leasingowej w 2009 r. zaprezentował i skomentował Andrzej Krzemiński, przewodniczący komitetu wykonawczego ZPL. Prezentację na temat sytuacji gospodarczej kraju i prognoz na najbliższy rok przedstawił główny ekonomista ING Bank Śląski Mateusz Szczurek. Mariusz Kurzac, wiceprzewodniczący KW ZPL, omówił wyniki na rynku leasingu nieruchomości. Dyrektor generalny ZPL Andrzej Sugajski przedstawił priorytetowe kierunki działania związku w 2010 r. i nowy model funkcjonowania ZPL.
Jeśli chodzi o wyniki branży leasingowej w 2009 r. (tabela), to czwarty kwartał potwierdził, że znaczny spadek obrotów na rynku leasingu został zahamowany. Sprawdziła się prognoza wyników rynku leasingu przedstawiona przez Związek Polskiego Leasingu na konferencji podsumowującej pierwsze półrocze w lipcu ub.r. Wartość nowych transakcji na rynku ruchomości wyniosła 20,9 mld zł, o 300 mln więcej niż przewidywał ZPL. Większy jednak, niż oczekiwano, był spadek na rynku nieruchomości. Ogółem wartość rynku w 2009 r. wyniosła 23 mld zł, co oznacza spadek o 30,2% w porównaniu z rokiem 2008.

W dniu 26 stycznia w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu, poświęcona podsumowaniu minionego roku na rynku leasingu. Wyniki branży leasingowej w 2009 r. zaprezentował i skomentował Andrzej Krzemiński, przewodniczący komitetu wykonawczego ZPL. Prezentację na temat sytuacji gospodarczej kraju i prognoz na najbliższy rok przedstawił główny ekonomista ING Bank Śląski Mateusz Szczurek. Mariusz Kurzac, wiceprzewodniczący KW ZPL, omówił wyniki na rynku leasingu nieruchomości. Dyrektor generalny ZPL Andrzej Sugajski przedstawił priorytetowe kierunki działania związku w 2010 r. i nowy model funkcjonowania ZPL.
Jeśli chodzi o wyniki branży leasingowej w 2009 r. (tabela), to czwarty kwartał potwierdził, że znaczny spadek obrotów na rynku leasingu został zahamowany. Sprawdziła się prognoza wyników rynku leasingu przedstawiona przez Związek Polskiego Leasingu na konferencji podsumowującej pierwsze półrocze w lipcu ub.r. Wartość nowych transakcji na rynku ruchomości wyniosła 20,9 mld zł, o 300 mln więcej niż przewidywał ZPL. Większy jednak, niż oczekiwano, był spadek na rynku nieruchomości. Ogółem wartość rynku w 2009 r. wyniosła 23 mld zł, co oznacza spadek o 30,2% w porównaniu z rokiem 2008.
W czwartym kwartale 2009 r. nastąpiła poprawa dynamiki w porównaniu z okresem I–III kwartału prawie we wszystkich kategoriach. Wyraźne zahamowanie zmniejszania obrotów odnotowano także na rynku leasingu maszyn i urządzeń przemysłowych, który zanotował spadek o 21,3%. W porównaniu do 2008 r. zmieniła się w zauważalny sposób struktura rynku ruchomości. Istotnie spadł udział w rynku pojazdów (–4,89 pp.), przede wszystkim na rzecz maszyn i rządzeń (+3,79 pp.). Obroty 10 największych firm na rynku leasingowym (2,7 do 0,8 mld) spadły o 31,9%, mniejsze firmy zanotowały spadek o 25%. W stosunku do 2008 r. mniejsze firmy zwiększyły swój udział w rynku ruchomości z 34 do 35%. Ponieważ – co cieszy – analitycy rynku są zgodni co do tego, że obecnie jesteśmy w okresie wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego, zapytaliśmy przedstawicieli poszczególnych firm leasingowych, na jakich zatem działaniach będzie polegała specyfika finansowania inwestycji w 2010 roku. Do wzięcia udziału w sondażu zaprosiliśmy 15 firm, które sfinansowały największą ilość inwestycji w branży poligraficznej w 2009 roku (dane ze statystyk przedstawionych na konferencji ZPL): Bankowy Fundusz Leasingowy, BRE Leasing, BZ WBK Finance & Leasing, Deutsche Leasing Polska, DnB Nord Leasing, Europejski Fundusz Leasingowy, Handlowy--Leasing, IKB Leasing Polska, ING Lease, Millennium Leasing, Pekao Leasing, Raiffeisen Leasing Polska, SG Equipment Leasing Polska, Siemens Finance, VB Leasing Polska. Poniżej zamieszczamy nadesłane wypowiedzi.
BRE Leasing
Wiele wskazuje, że rzeczywiście dzieje się w gospodarce lepiej, ale chyba ciągle nie ma dostatecznej pewności, że kryzys minął. W tych warunkach leasing może być prawdziwym barometrem tego zjawiska. Wieloletnie obserwacje pokazują, że nasza branża jako pierwsza odczuwa załamanie gospodarcze, ale też jako pierwsza sygnalizuje powrót dobrej koniunktury. Wynika to z faktu, że leasing jest bardzo blisko związany z finansowaniem inwestycji, a to dynamika inwestycji rozstrzyga, czy wraca dobra koniunktura. I to jest właśnie ta główna niewiadoma dla określenia, jak będzie rósł rynek leasingu w 2010 r. W moim przekonaniu inwestycje zaczną rosnąć, chociaż nie będzie to wysoka dynamika. Oznacza to, że również leasing zanotuje dodatni wzrost, który szacuję na 10–15% w stosunku do ubiegłego roku. Co do struktury, to myślę, że najszybciej będą rosły branże wokół inwestycji infrastrukturalnych, tzn. budownictwo, transport budowlany, produkcja materiałów budowlanych. Wielu wykonawców z tego obszaru to nasi klienci. Nadal będą leasingowane samochody osobowe i tu spodziewamy się w drugiej połowie roku wzrostu transakcji tzw. leasingu konsumenckiego, bowiem trwają ostatnie przygotowania do nowelizacji przepisów ograniczających ten produkt. W drugiej połowie roku przewiduję lekkie ożywienie transportu ciężkiego i powiązany z tym leasing ciężarówek i ciągników. Od tej branży zaczęło się załamanie trzy lata temu. Liczymy też na wzrost leasingu maszyn i urządzeń, w tym poligraficznych, ale nie więcej niż wzrost rynku ogółem czyli 10–15%.
BZ WBK Finanse & Leasing
Rok 2010 będzie z pewnością lepszy niż 2009, który był najtrudniejszym rokiem w całej historii polskiego leasingu. Takie pozytywne przewidywania mamy także wobec sytuacji w branży poligraficznej, która skorzysta z ponownego wzrostu budżetów marketingowych firm i lepszej koniunktury gospodarczej. Rosnące przychody pozwolą drukarniom na większą skalę inwestycji – także tych finansowanych leasingiem. Wzrost nie będzie odbywał się jednak skokowo, ale stopniowo. Popyt na inwestycje na poziomie tego z 2007 i pierwszej połowy 2008 roku nie jest jeszcze teraz możliwy, ale w BZ WBK Finanse & Leasing zawsze – nawet w okresie spowolnienia – jest i będzie zainteresowany finansowaniem dobrze przemyślanych inwestycji. Jedną z bardzo ważnych branż jest dla nas właśnie poligrafia – świadczą o tym długoletnie relacje z wieloma klientami i konsekwentne pozyskiwanie nowych partnerów. Nadal jesteśmy w stanie zaoferować leasingobiorcom z branży poligraficznej finansowanie w procedurze uproszczonej, a więc bez zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS czy dokumentacji finansowej. Mamy możliwość finansowania inwestycji za pomocą pożyczki na przedmioty preferowane, która pozwala wykorzystywać fundusze unijne. Oczekujemy, że dla wielu przedsiębiorców będą one sposobem na reorganizację i wzmocnienie biznesu. Z pewnością będziemy kontynuować linię rozwoju w kierunku fleksografii i produkcji opakowań, bowiem niezależnie od koniunktury gospodarczej zapotrzebowanie na rynku spożywczym, kosmetycznym czy chemicznym jest ogromne.
Deutsche Leasing Polska
Kryzys finansowy, którego apogeum miało miejsce w 2009 roku, zweryfikował stosunki panujące na rynku finansowym. Przedsiębiorcom nieco trudniej było uzyskać finansowanie, a niektórym firmom leasingowym refinansowanie w bankach. Część klientów „poligraficznych” zrezygnowała lub przesunęła swoje inwestycje w czasie, głównie z powodu wysokiego kursueuro w I połowie ub.r. Nasz dobry ubiegłoroczny wynik (wzrost sfinansowanych środków trwałych na poziomie 23% przy spadku całej branży o ca. 30%) jest zasługą ciężkiej pracy całego zespołu DLP w niezwykle konkurencyjnym otoczeniu biznesowym. Odwrotnie niż większość firm leasingowych, nie skupiamy się na finansowaniu środków transportu, a ten segment dotknęły największe spadki (aktualnie około 70% nowego biznesu DLP stanowi leasing maszyn i urządzeń). Nie bez znaczenia jestmodel prowadzenia przez nas biznesu, który opiera się w dużej mierze na bliskiej międzynarodowej współpracy z producentami i dystrybutorami środków trwałych, czyli tzw. vendor leasing.Warto podkreślić, iż polityka oceny ryzyka kredytowego DLP się nie zmieniła – nie musieliśmy tak jak konkurencja dostosowywać modeli oceny ryzyka do nowej sytuacji rynkowej. Większość prognoz makroekonomicznych wskazuje na odbicie gospodarki w tym roku. Jeśli tak rzeczywiście będzie, zyska także branża leasingowa. Gdyby wzrost sfinansowanych w drodze leasingu środków trwałych osiągnął 10–20%, będzie to satysfakcjonujący wynik. Nie planujemy wprowadzenia rewolucyjnych zmian w prowadzeniu naszego biznesu. Będziemy w dalszym ciągu umacniać naszą pozycję na rynku leasingu maszyn i urządzeń przemysłowych, w tym w stosunkowo nowych dla nas segmentach finansowania
sprzętu medycznego i rolniczego.
Europejski Fundusz Leasingowy
Branża leasingowa podobnie jak cała gospodarka odczuła skutki kryzysu gospodarczego. Firmy leasingowe jako pierwsze zauważyły pierwsze oznaki spowolnienia już w ostatnim kwartale 2008 r., bowiem klientami branży leasingowej są w większości małe i średnie przedsiębiorstwa, które najszybciej reagują na wszelkie zmiany rynkowe ograniczając inwestycje. W pierwszym półroczu 2009 zanotowaliśmy bardzo gwałtowne spadki, ok. 40%. Branża leasingowa określana jest mianem barometru polskiej gospodarki. Najszybciej odczuwamy oznaki spowolnienia i jako pierwsi zauważamy oznaki ożywienia. Takie pierwsze symptomy ożywienia, czyli zmniejszenie tempa spadku obrotów branży, zauważyliśmy w IV kwartale 2009 r. Pojawiły się wówczas pierwsze impulsy popytowe na dobra inwestycyjne generowane przez MSP. Inwestycje MSP i duże inwestycje generowane przez sektor publiczny oraz funduszy strukturalnych w znacznym stopniu wyhamowały spadki obrotów na rynku leasingu. W 2010 r. powinniśmy zanotować wzrost na poziomie ok. 10% (na rynku ruchomości i nieruchomości) liczony rok do roku. Z naszych analiz wynika, że w II poł. 2010 powinny również zacząć odradzać się inwestycje firm prywatnych, które przełożą się na wyniki branży leasingowej w całym roku. Oczekujemy, że sytuacja w kolejnych kwartałach tego roku będzie się sukcesywnie poprawiała. Stosunkowo małe, w naszej ocenie, wykorzystanie zdolności produkcyjnej przedsiębiorstw, może oznaczać, że istotnego przyśpieszenia należy się spodziewać dopiero w 2011 roku. Jednak to, jak zachowa się rynek leasingu w całym roku i jakie wypracujemy jako branża obroty, będzie zależało do tego, jak szybko polska i europejska gospodarka będą wychodziły z kryzysu.
Handlowy-Leasing
Rok ubiegły był rokiem wolniejszego rozwoju gospodarczego Polski, sytuacja na rynku leasingowym była determinowana przez niski wskaźnik inwestycji oraz zwiększone ryzyko kredytowe. Obecnie ta tendencja ulega zmianie. Nasze przewidywania co do przyszłości branży w kontekście wyjścia ze spowolnienia gospodarczego są optymistyczne. Odkładane w czasie przez przedsiębiorców decyzje inwestycyjne w tym roku mają szansę zostać zrealizowane. Marże transakcyjne w sektorze finansowym wydają się już być ustabilizowane, a nawet, po absolutnie szalonym roku 2009, przewidywany jest ich spadek. Dostępność finansowania leasingiem lub za pomocą produktów kredytowych dla firm i przedsiębiorstw będzie jednak ograniczona z powodu nadal utrzymującej się awersji do ryzyka ze strony grup bankowych. W 2010 r. spółki leasingowe będą kontynuowały ostrożne nastawienie w obszarze bezpieczeństwa transakcji. Jest to związane z zastosowaniem zasad zarządzania ryzykiem opartych na historii portfeli kredytowych. Większość spółek leasingowych – stosując Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – jest do tego zobowiązana. Ze względu na wciąż wysokie ryzyko podejmowanego finansowania firmy leasingowe utrzymają oczekiwane parametry oceny sytuacji finansowej klientów na obecnym poziomie.
IKB Leasing Polska
W 2010 roku sytuacja z finansowaniem inwestycji na pewno nie będzie łatwa. Instytucje finansowe będą w dalszym ciągu ostrożnie podchodzić do oceny zdolności do spłaty inwestycji i przede wszystkim przyglądać się płynności finansowej firm. W wielu przypadkach przedsiębiorcy przedstawią gorsze wyniki finansowe za rok 2009 w porównaniu do 2008, tak więc firmy leasingowe czy banki mogą wymagać dodatkowych zabezpieczeń. Na pewno duży wpływ na podejście do nowych inwestycji w danej branży będzie miało obecne zaangażowanie oraz jakość portfela w tym sektorze. Ponieważ rynek poligraficzny powoli się odbija, powinno pojawiać się coraz więcej zakupów mniejszych urządzeń i sądzę, że łatwiej będzie je sfinansować niż w roku ubiegłym. Myślę, że spółki leasingowe, które w roku 2009 mocno wyhamowały swoją aktywność w poligrafii, będą powoli wracać do tej grupy klientów, ale w pierwszej kolejności tam, gdzie poziom ryzyka z transakcji jest stosunkowo niski. Można się również spodziewać dalszej walki konkurencyjnej pomiędzy spółkami leasingowymi i bankami o transakcje współfinansowane z UE. Te pierwsze mają przewagę, ponieważ są bardziej elastyczne w ocenie klienta i znają specyfikę rynku, do tych drugich są w większości przypadków kierowane zapytania klientów o finansowanie projektów z dotacjami.
ING Lease
Branża leasingowa zakończyła rok ze spadkiem sprzedaży 30%. Sytuacja ta była spowodowana spowolnieniem gospodarczym, jak również kryzysem w branżach takich jak transport czy budownictwo mieszkaniowe, które tradycyjnie korzystały z leasingu. Jednocześnie spadek cen na rynku nieruchomości spowodował zmniejszenie liczby transakcji zawieranych w tym obszarze. Sytuacja leasingu w 2010 roku będzie zależna od upłynnienia rynku finansowego, jak również perspektyw wzrostu poszczególnych rynków lokalnych, w tym Polski. Dobre perspektywy rozwoju gospodarczego dla Polski pozwalają oczekiwać wzrostu wyników leasingowych w ciągu najbliższych miesięcy. Firmy leasingowe nauczone doświadczeniami minionych lat będą dywersyfikowały finansowanie wśród różnych branż, jednocześnie unikając wiązania się z jedną tylko branżą. Ważna dla dalszego rozwoju będzie również stabilizacja na rynku walutowym, co pozwoli eksporterom i importerom na świadome działania na rynkach pieniężnych. Na rozwój rynku wpływ może mieć także lepsze i bardziej świadome wykorzystanie funduszy unijnych, w tym również w obszarze maszyn i urządzeń. Obszar ten tradycyjnie finansowany był w ramach transakcji leasingowych. Wzbogacenie tej formy o środki pomocowe może uatrakcyjnić inwestycje.
Millennium Leasing
Dziś już wiemy, że rok 2010 będzie inny niż 2009 – prognozy dla polskiej gospodarki są pozytywne i znajdujemy się ponownie w okresie rosnącej dynamiki wzrostu PKB. To dobry czas na inwestycje, które opierają się na korzystnych perspektywach prowadzonej działalności. W 2009 r. instytucje leasingowe ograniczyły wolumen zawieranych umów o 30%. W II połowie roku obserwowaliśmy stopniowe ożywienie w branży, która tradycyjnie jest barometrem rozwoju gospodarczego. Te czynniki warunkują podejście do finansowania inwestycji w 2010 roku w inny, bardziej przyjazny sposób. Już dzisiaj wiemy, jakie skutki w finansach poszczególnych firm spowodował ostatni, trudny okres. Dodatkowo pozytywnie wpłynie poprawa wyników bieżących w stosunku do 2009 r., czynnikiem hamującym pozostanie rosnące zadłużenie w rozliczeniach pomiędzy podmiotami. Niepewność na rynkach finansowych została ograniczona, możemy myśleć bardziej ofensywnie o nowym finansowaniu. Ważne jest, jak będą oceniane projekty inwestycyjne. Firmy, które nie podołały trudnościom i dopuściły do rozwiązania umów leasingowych, będą miały znacznie utrudniony dostęp do finansowania. Natomiast ci, którzy ostatni okres wykorzystali do umocnienia swojej pozycji lub potrafili oprzeć się spowolnieniu, uzyskają nowe możliwości finansowania swojego rozwoju. Millennium Leasing wdraża obecnie nowe rozwiązania, które zapewnią atrakcyjność inwestowania w wielu branżach, także w poligrafii. Liczymy na dalszy udział funduszy UE, które współfinansują wiele projektów, ale przede wszystkim na nowe, ciekawe, mocno osadzone w dzisiejszych realiach rynkowych plany samych przedsiębiorstw.
Raiffeisen Leasing Polska
Specyfika finansowania inwestycji w poligrafii w 2010 r. raczej znacznie się nie zmieni w porównaniu z 2009 r. W roku 2009 większość przedsiębiorstw zanotowała wyniki gorsze niż w poprzednich latach. Dotyczy to również firm z branży poligraficznej, które dotąd zawsze w bardzo dużym stopniu finansowały swoje inwestycje w maszyny i urządzenia lewarując się długiem (kredytem lub leasingiem). Dla znacznej ich liczby dług ten jest dziś dużym obciążeniem, również dlatego, że jego istotna część opiera się na finansowaniu w walutach obcych (EUR, CHF, JPY). Wciąż jest silne parcie odbiorców na redukowanie kosztów zakupu i negocjowanie obniżek cen produktów oferowanych przez branżę poligraficzną. Biorąc pod uwagę duży stopień nowoczesności wyposażenia polskich firm poligraficznych, ich skłonność do dokonywania kolejnych znacznych inwestycji w maszyny i urządzenia będzie raczej ograniczona. Dodatkowo, z drugiej strony, instytucje finansowe widząc spadkową tendencję wyników wielu firm poligraficznych w 2009 r., nadal będą raczej ostrożne w akceptowaniu finansowania znacznych kwotowo nowych inwestycji w maszyny. Oprócz tego z uwagi na ograniczoną płynność rynku wtórnego firmy leasingowe mają również świadomość ryzyka i potencjalnych trudności w zagospodarowaniu dużych maszyn poligraficznych na rynku wtórnym, w przypadku ewentualnej niezdolności klienta do spłacania rat leasingowych. Wyjątek w finansowaniu inwestycji poligraficznych, tak jak w roku 2009, mogą nadal stanowić ciekawe projekty inwestycyjne, które zostaną pozytywnie zweryfikowane przez PARP i otrzymają znaczne wsparcie z UE.
SG Equipment Leasing Polska
Rok 2009 nie był udany dla branży leasingowej. Nastąpił spadek wartości przekazanych w leasing aktywów. Spadek jest znaczny – w przypadku ruchomych środków trwałych 29%, maszyn i urządzeń poligraficznych wyleasingowano o 41% mniej niż w roku 2008. Jest to wynik znacznego ograniczenia inwestycji w zasadzie w każdej branży. Należy jednak pamiętać, że punktem odniesienia był rekordowy dla branży rok 2008. Drugą ważną rzeczą w 2009 było pogorszenie się dyscypliny płatniczej części klientów. Na rynku pojawiły się zatory płatnicze związane z mniejszą ilością zamówień czy też poluźnieniem dyscypliny płatniczej wśród odbiorców naszych klientów. Nie należy zapominać także o tym, iż banki znacznie zaostrzyły kryteria przydzielania kredytów obrotowych dla spółek, co miało negatywny wpływ na ich bieżącą płynność. Wydaje się, że rok 2010 nie będzie różnił się znacznie od roku minionego, jeśli chodzi o ocenę zdolności kredytowej naszych klientów. Firmy leasingowe i inne instytucje finansowe będą wciąż zwracały uwagę na płynność, mając jednocześnie na uwadze fakt, iż w zasadzie najgorsze jest chyba za nami. Skoro udało się firmie przetrwać lata 2008 i 2009, istnieją przesłanki, że przetrwa także kolejne. Dla instytucji finansowych czynnikiem redukującym ryzyko są fundusze unijne, choć trzeba pamiętać o tym, że sam fakt przyznania dotacji nie powinien być jedynym powodem inwestycji. Firmy leasingowe nauczone doświadczeniem z lat 2008 i 2009 będą oczekiwać od klientów zaangażowania finansowego na wyższym poziomie niż w latach poprzednich i bardziej brać pod uwagę płynność firmy. Obawiamy się, że zatory płatnicze będą problemem dla polskiej gospodarki także w roku 2010.
Siemens Finance
Ostatnio obserwowaliśmy liczne działania banków i firm leasingowych mające na celu zaostrzenie polityki kredytowej tych instytucji. W okresie dekoniunktury i spowolnienia gospodarczego, z jakim zetknęliśmy się ostatnio, są one w pełni zrozumiałe. Wzrasta wtedy ryzyko związane z nieściągalnością należności wynikających z udzielonych pożyczek, kredytów, zawartych umów leasingu itp. Instytucje finansujące podejmują różnego rodzaju działania, aby ten rodzaj ryzyka minimalizować. Mogą m.in. zmniejszać limity swojego zaangażowania na jednego klienta, odmawiać finansowania niektórych aktywów, wymagać dodatkowych zabezpieczeń transakcji, ograniczać oferowane finansowanie w walutach obcych i wiele innych. Byliśmy też świadkami sytuacji, kiedy podwyższone ryzyko było akceptowane, ale w zamian instytucja finansująca podnosiła swoją marżę na pokrycie wzrastającego ryzyka. Zakładając optymistycznie, że rok 2010 będzie rzeczywiście pierwszym z serii kilku najbliższych lat, w których następować będzie stopniowa poprawa sytuacji gospodarczej, można spodziewać się powolnej, ale konsekwentnej liberalizacji polityki kredytowej prowadzonej przez instytucje finansujące. To oczywiste, że odbudowanie wzajemnego zaufania (na linii bank/firma leasingowa – klient), które zostało poważnie nadszarpnięte ostatnim kryzysem, potrwa na pewno kilka lat. Być może jednak rok 2010 zapoczątkuje te pozytywne zmiany i pierwsze, konkretne oznaki, ku zadowoleniu klientów, większego apetytu instytucji finansowych na podejmowane ryzyko zobaczymy już wkrótce.Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o