Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2004 Maj
Fleksografia

III Forum Fleksograficzne


W dniach 11 i 12 marca br. odbyło się III Forum Fleksograficzne, zorganizowane przez Zrzeszenie Polskich Fleksografów PLFTA. Obrady Forum odbyły się w Centrum Konferencyjnym MCB PAN w Warszawie. Tematyka referatów obejmowała najnowsze rozwiązania technologiczne oraz rozwiązania konstrukcyjne elementów maszyn w technice fleksograficznej.

W konferencji udział wzięło ponad stu siedemdziesięciu uczestników, wśród nich przedstawiciele trzydziestu pięciu drukarń flekso-graficznych – wytwórców opakowań i etykiet, oraz przedstawiciele czterech przygotowalni fleksograficznych. Ponadto obecni byli producenci i dystrybutorzy materiałów, maszyn i urządzeń oraz przedstawiciele uczelni wyższych i szkół poligraficznych.
W przerwach obrad uczestnicy konferencji zwiedzali wystawę. Stoiska zaprezentowało 20 firm: Barmey, Bieffebi, Bonus Eurotech, Ecolean, Eltromat, Fischer & Krecke, Flekso Serwis, Grafikus, Infosystems, 3 M, Mercor, Perfekt, PFZ Kujawa, Soma Eng., Treofan Group, Unigawa, Uteco, Verpako, Zakład Mechaniczny Lewandowski, ZPF.
Dwudniowe sesje referatowe prowadził dyrektor Biura Zrzeszenia Polskich Fleksografów Krzysztof Januszewski. Wykłady wygłosili specjaliści z Anglii, Niemiec, Polski, Szwajcarii i Włoch.
Wygłoszone referaty obejmowały zagadnienia: technologii fleksograficznej, konstrukcji elementów maszyn i urządzeń oraz zagadnienia organizacji produkcji.
Jako pierwszy wystąpił z referatem prof. dr Herbert Czichon z Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Referat został poświęcony zagadnieniom normalizacji we fleksodruku. Normalizacja (zwana również standaryzacją) procesu oznacza takie ustawienie technologii, by możliwe było uzyskiwanie powtarzalnych wyników przy drukowaniu każdego nakładu. Oznacza ona także opracowywanie norm technicznych zarówno dla półproduktów, jak i dla gotowych wyrobów. Wykład dotyczył głównie podstawowych zagadnień z zakresu doboru parametrów procesu przygotowania form drukowych z wykorzystaniem oceny testów kontrolnych firm: BASF, MacDermid i DuPont. Autor omówił również czynniki wpływające na przyrost stopnia pokrycia powierzchni w czasie drukowania oraz wymagania wobec innych działów produkcji, które powinny spełniać warunki norm w technice flekso-graficznej.
Kolejny wykład na tematy technologiczne, przygotowany przez firmę DuPont Imaging Technologies, przedstawił Wojciech Karlicki z firmy Grafikus. Referat dotyczył inhibicji tlenowej przy produkcji form metodą analogową. Podczas procesu naświetlania płyty jedno- lub dwuwarstwowej, pomimo idealnego odprowadzenia tlenu z przestrzeni pomiędzy negatywem a płytą, występuje migracja tlenu w miejscach naświetlonych. Objawia się to w druku różnym odwzorowaniem punktów rastrowych na brzegach i pośrodku obrazu z tych form. Efekt ten jest ograniczony w przypadku, gdy temperatura stołu naświetlarki jest stabilizowana w zakresie 75–77oC.
Następnie Peter Simmen i Marek Szczepański przedstawili referat firmy GretagMacbeth o sposobie komunikowania się na temat barwy, począwszy od pomysłu klienta poprzez przetworzenie danych w agencji, przygotowalni i drukarni, do produktu, który w końcu otrzymuje klient. Autorzy przedstawili oprogramowanie CxF (Color Exchange Format) pozwalające na cyfrowe przekazywanie danych o barwach od momentu tworzenia obrazu po dobranie farb w hali maszyn drukujących. W proponowanej metodzie uwzględniane i zapamiętywane są czynniki wpływające na postrzeganie barwy. Opis barwy musi być jednakowo zrozumiały dla wszystkich zastosowanych oprogramowań sterujących procesem.
Na III Forum Fleksograficznym przedstawił się nowy polski producent farb fleksograficznych – firma Śnieżka Graf R, która oferuje farby rozpuszczalnikowe i na bazie nitrocelulozy. Farby te są dostępne jako standardowe i koncentraty w 14 podstawowych kolorach Pantone i CMYK + biały. Jak zapewnił podczas swego wystąpienia Witold Szczepaniak, dyrektor ds. marketingu firmy Śnieżka Graf R, farby te charakteryzuje m.in. dobre przenoszenie i przyczepność, połysk, wysoka transparentność, światłotrwałość, wysoka gęstość optyczna oraz odporność i podatność na zgrzewanie. Firma oferuje także środki pomocnicze (rozjaśniacz i lakiery). W opracowaniu są farby oparte na PVB (poliwinylo-butyral), wodorozcieńczalne i UV.
Następny wykład na tematy technologiczne wygłosili David Athelstan-Price i Artur Skowroński z firmy 3M Europe. Wykład dotyczył wpływu doboru taśm montażowych na jakość druku. Bazując na specyfice każdej drukarni należy uwzględnić w rozważaniach stosowane w niej rodzaje płyt drukowych, farb, podłoży drukowych i typy maszyn drukujących wyposażonych w cylindry formowe i rastrowe. Właściwym kluczem do sukcesu jest także ustalenie optymalnej relacji pomiędzy jakością druku i kosztami. Rodzaj i jakość taśm montażowych mają wpływ nie tylko na jakość druku, ale również na przygotowanie ustawienia maszyny (montaż płyt, pasowanie barw) oraz szybkość drukowania. Dobór rodzaju taśmy jest bardzo ważny. Taśma twarda może przy większym nacisku drukowania powodować duży przyrost punktu rastrowego i powodować drgania zespołu przy wyższych prędkościach drukowania. Taśmy miękkie (piankowe) o różnej gęstości i o różnych właściwościach sprężystości, dobrane odpowiednio do danego obrazu formy, eliminują te niepożądane efekty. Dodatkowym problemem pogarszającym jakość druku są pęcherze powietrza pozostające na powierzchniach pomiędzy płytą formy a taśmą montażową oraz pomiędzy taśmą i powierzchnią cylindra lub tulei. Forma i kształt tych skupisk powietrza może zmieniać się w trakcie drukowania danego nakładu, powodując niestabilną jakość otrzymywanych odbitek. Firma opatentowała technologię warstwy ochronnej, w której klej na taśmie po obu stronach ma wyżłobioną siatkę mikrokanalików. Badania udowodniły, że taka konstrukcja taśmy ułatwia usuwanie zbędnych pęcherzyków powietrza.
Również Giani Fiorancio z firmy Bi.Esse Adesivi SpA i Mariusz Stachowicz (Bonus Eurotech) przedstawili ofertę tradycyjnych taśm tkaninowych i karbowanych oraz nowoczesnych taśm piankowych do montażu form drukowych.
Lucia Marani z firmy Bieffebi i przedstawiciel firmy PFZ PiP Kujawa zaprezentowali rodzinę urządzeń służących do montażu form drukowych na cylindrach i tulejach formowych. Maszyny te mogą również być wykorzystywane do wykonywania odbitek próbnych. Oferowane urządzenia mogą współpracować z maszynami drukującymi, w których napęd zespołów farbowo-drukujących odbywa się za pomocą kół zębatych, jak i z maszynami o napędzie indywidualnym. Urządzenia są wyposażone w system kamer wideo i luster, co umożliwia również montaż form, w których obrazie nie umieszczono punktów odniesienia (krzyżyków lub mikropunktów).
Charakterystykę materiałów opakowaniowych dla przemysłu spożywczego firmy Ecolean przedstawił Robert Czahorowski. Oferowana biała folia o różnej grubości może zastąpić folie metalowe. Jej zaletami są: wysoka barierowość na przepuszczanie H2O, O2 i promieni UV, dobra przyczepność farb.
Z kolei Brigid Hunold z firmy Treofan Group przedstawiła inną nową generację folii o grubości od 20 do 40 mm dla opakowań giętkich – folie Biophan. Podobnie jak folie Ecolean, są one zgrzewalne i przyjazne środowisku. Biophan w pełni ulega biodegradacji. Po 45 dniach zmienia się w 100% w CO2 i H2O. Ten termoplasyczny polimer jest wytwarzany z masy kukurydzianej. Folie Biophan cechuje wysoka przejrzystość i połysk, są one wodo- i tłuszczoodporne.
Marek Kopczyński z firmy USPrint przedstawił referat Waltera Morgana z firmy Enercon Ind. na temat postępu w aktywacji powierzchni podłoży drukowych. Referent omówił nowości w zakresie technologii koronowania, aktywacji powierzchni płomieniem i plazmą. Pierwsza metoda koronowania charakteryzuje się stosunkowo niskim kosztem i wciąż zyskuje na znaczeniu ze względu na duży rozwój nowych generatorów, konstrukcji zespołów aktywujących i sposobów usuwania oraz rozkładu ozonu. Postępem w konstrukcji zespołów koronujących jest zwiększenie żywotności wałków koronatora poprzez zastosowanie wałków z pokryciem ceramicznym przewodzącym. Pokrycie takie zabezpiecza przed korozją i nie wymaga uciążliwej częstej konserwacji zespołu. Ponadto nowością jest sposób zamocowania elektrody umożliwiający mikrometryczną regulację szczeliny w stosunku do wałka. Prelegent zaprezentował dalej urządzenie, które przekształca ozon w tlen, redukując jego zawartość w powietrzu do poziomu dopuszczalnego.
Z kolei referat na temat technologii druku farbami UV przedstawił Mirosław Bohdan z firmy Soma Eng. Polska. Autor omówił tendencje rozwojowe w druku opakowań z wykorzystaniem farb UV na maszynach fleksograficznych z centralnym cylindrem. Konstrukcja takiej maszyny wymaga zainstalowania systemu utrwalającego farbę za każdym zespołem drukującym. Najskuteczniejsze jest utrwalanie farby przy użyciu lampy nadfioletowej emitującej promieniowanie o długości fali powyżej 300 nm. Podczas tego procesu wydzielają się ozon i energia cieplna. Tylko 20% ciepła idzie na utwardzenie farb, a reszta jest odprowadzana: 20% odprowadza cylinder centralny, a 60% jest usuwane na zewnątrz przez układ powietrzny lub wodny.
Zużycie energii na utrwalenie farb UV wynosi około 200 W na centymetr szerokości maszyny. Na przykład dla nowoczesnej maszyny 8-kolorowej o szerokości 800 mm zużycie energii wyniesie 128 kW.
W końcowej części wykładu referent omówił właściwości stosowanych farb: utrwalających się według mechanizmu rodnikowego i kationowego, budowę głowic UV w maszynach SomaFlex Mini UV oraz zaprezentował filmy pokazujące maszyny zainstalowane u użytkowników (pokazano maszyny eksploatowane w firmach: Schulz Flexodruk GmbH w Baden-Baden – Niemcy, Casia w Trutnowie – Czechy i montaż maszyny Soma gearlees UV).
Sporą grupę referatów stanowiły referaty związane z konstrukcją elementów maszyn fleksograficznych.
Wykład Georga Seldersa na temat innowacyjnych rozwiązań cylindrów rastrowych, które zmniejszają masę cylindrów i zwiększają ich trwałość, przedstawił Wojciech Barabasz z firmy Barmey. Mniejsza waga cylindrów rastrowych jest korzystna przy ich eksploatacji w maszynie drukującej o szerokości rzędu 1200–1500 mm. Konstrukcyjnie osiąga się mniejszą wagę cylindrów poprzez zastąpienie korpusu cylindra z pełnego wałka konstrukcją rurową. Dalsze obniżenie masy cylindra można osiągać przez wydrążenie jego czopów i przez zastosowanie cienkościennej rury lub lżejszego materiału, np. stopu aluminium lub włókien węglowych. Każde przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne pociąga za sobą określone właściwości mechaniczne cylindra, jak i koszty jego wykonania.
Przy szerszych maszynach zwykle w opcji wyposażenia znajdują się urządzenia pomocnicze do wymiany cylindrów. W tym przypadku najważniejsze są takie parametry, jak ich bezwładność, krytyczne obroty i ich ugięcie. Ale i tu panuje tendencja do stosowania w konstrukcjach tworzyw sztucznych, które pozwalają na 50--procentowe obniżenie masy cylindrów. Podobny problem występuje przy zastosowaniu na maszynie tulei rastrowych. Na przykład konwencjonalna tuleja o średnicy 200 mm i długości 1750 mm ma masę około 40 kg, zaś współczesne oczekiwania producentów maszyn to masa 1 kg na 100 mm długości tulei.
Żywotność cylindrów i tulei rastrowych oraz stabilna jakość drukowania zwiększa się poprzez ich dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne i zastosowanie jednorodnie nałożonej powłoki ceramicznej o małej porowatości – poniżej 1%.
Z kolei wykład o nowych konstrukcjach tulei, zwanych Everstat, które umożliwiają odprowadzanie elektryczności statycznej na maszynie podczas drukowania, wygłosili: Christiana Stock (firma Rossini GmbH) i Józef Jarosz (Grafikus). Autorzy omówili konstrukcję cylindrów pneumatycznych i klasycznych tulei. Obecnie w UE ze względu na bezpieczeństwo przeciw-pożarowe (przeciwwybuchowe), używane na maszynie drukującej materiały eksploatacyjne (tuleje, taśmy) muszą mieć zdolność przewodzenia ładunków elektrycznych. Elektryczna oporność powierzchniowa pokrycia i oporność pomiędzy powierzchnią cylindra a jego czopem powinna być większa od 1 Mż. Konstrukcja tulei Everstat zapewnia odprowadzenie ładunków poprzez symetryczne umieszczenie na obwodzie jej korpusu wewnętrznego specjalnych wkładów stanowiących połączenie elektryczne zewnętrznej warstwy tulei (z przewodzącego poliuretanu) z powierzchnią cylindra pneumatycznego.
Referat dotyczący rozwiązań konstrukcyjnych komór raklowych przedstawił Krzysztof Stępień z Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej. Autor omówił elementy komór raklowych, ich budowę i parametry pracy w oparciu o przykłady różnych wersji konstrukcyjnych oferowanych przez kilkunastu współczesnych światowych producentów komór raklowych i maszyn drukujących. Nowoczesne konstrukcje korpusów komór są wykonywane z włókien węglowych. Komory te są trzykrotnie lżejsze i nadają się do ręcznej wymiany. Ich podstawowymi zaletami są m.in. gładka i zamknięta powierzchnia, wysoka odporność na korozję, stabilność wymiarowa i temperaturowa, większa trwałość, a przede wszystkim pochłanianie drgań i wibracji w stopniu znacznie wyż-szym niż to ma miejsce w wypadku konstrukcji metalowych. Wadą tych komór w porównaniu z korpusami konwencjonalnymi jest ich wysoka cena, szczególnie dla maszyn o małej szerokości drukowania. Ponadto gładkie powierzchnie tych komór są nieodporne na uszkodzenia mechaniczne i pęcznieją pod wpływem wnikających w ich strukturę substancji czyszczących. Dodatkowo wykazują niską wytrzymałość na obciążenia w przypadku obróbki mechanicznej – może wówczas wystąpić rozpryśnięcie się struktury i zniszczenie komory. Ponadto autor dokonał przeglądu i oceny całych układów farbowych i myjących, a na zakończenie przedstawił listę wymagań, jakie są stawiane nowoczesnym konstrukcjom komór raklowych.
Z kolei Ullisse Pezotta z firmy Bonardi SLR i Tomasz Kaczmarczyk przedstawili ogólne zasady projektowania maszyn fleksograficznych z centralnym cylindrem, do zadruku szerokiej wstęgi. W konstrukcji tego typu maszyn cylinder formowy lub pneumatyczny z tuleją pracują z pewnym niewyważeniem. Zastosowany 8- lub 10-kolorowy układ zespołów farbowych może być usytuowany horyzontalnie lub nie. Ustawienie zespołów w sposób horyzontalny neutralizuje wpływ sił grawitacji i zapewnia równoległość zespołów po lewej i prawej stronie cylindra centralnego. W efekcie pozwala to uzyskać dobre pasowanie po obu stronach cylindra na całej szerokości drukowania. Ponadto miejsce wypływu farby w dolnych zespołach jest stałe, niezależnie od długości drukowania.
Aby maszyna pracowała stabilnie, bez dynamicznych drgań, musi mieć korpus o grubości 100–150 mm w zależności od liczby zespołów i jej zastosowania. Dobra konstrukcja pozwala na utrzymanie dobrej charakterystyki pracy w długim czasie. Należy zwracać uwagę na optymalne rozwiązania otwieranych opraw czopów cylindrów oraz na niezależne usytuowanie opraw cylindrów zespołu na prowadnicach. Zamki opraw powinny pozwalać na korekcję ustawień maszyny. Bardzo ważnym elementem jest stabilne zaprojektowanie belki poprzecznej, do której w kilku miejscach jest mocowana komora raklowa. Zastosowanie układu pneumatycznego zapewnia stały docisk noży raklowych do cylindra rastrowego.
Na zakończenie referatu przedstawiono maszyny oferowane przez firmę Bonardi.
Kolejne uwagi dotyczące budowy nowoczesnych maszyn przedstawili w referacie Alejandro Signorelli z firmy Uteco i Paweł Kujawa z firmy PFZ PiP Kujawa. Referenci zwrócili szczególną uwagę na rozwiązania napędu maszyn drukujących, szczególne na maszyny z indywidualnym napędem poszczególnych cylindrów zespołów i jednostek transportujących materiał drukowy. W proponowanych konstrukcjach napędy indywidualne cylindrów formowych odbywają się w osi silnika. Napęd cylindrów rastrowych może odbywać się od silnika poprzez zębatą przekładnię pasową. Ciekawostką jest zastosowanie napędu cylindra centralnego silnikiem usytuowanym w jego osi. Ponadto autor przedstawił konfiguracje różnych maszyn 8- i 10-kolorowych, m.in. z wykorzystaniem urządzenia do montowania w maszynie tulei o dużych średnicach.
Uwagami z tego samego zakresu podzielili się w swoim referacie Harald Gentsch i Jarosław Madej z firmy Fischer & Krecke GmbH & Co.KG. Autorzy ocenili, że dzisiejsze potrzeby rynku to wykonywanie druków z liniaturą do 60 linii/cm, na maszynach pracujących z liniową prędkością drukowania do 700 m/min, przy czasie przezbrojenia maszyny 8-kolorowej do następnego nakładu wynoszącym mniej niż 30 minut. Aby spełnić te warunki, należy zastosować odpowiednio stabilną konstrukcję maszyny z centralnym cylindrem, z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i technologią napędów indywidualnych, ulepszone systemy suszące i wykonanie płyt formowych w technologii CtP. Wiele tematów poruszonych w poprzednich referatach zostało przez autorów tego referatu poparte przykładami rozwiązań zastosowanych przez firmę Fischer & Krecke.
Dwa referaty na III Forum omawiały zagadnienia związane z nowoczesną organizacją produkcji w drukarniach. Pierwszy referat, o innowacyjnym systemie zarządzania drukarnią fleksograficzną – Print-manager 2003, wygłosił Mariusz Sosnowski z firmy Infosystem. Zarządzanie drukarnią odbywa się poprzez zastosowanie zintegrowanego systemu informatycznego, gdzie serwerem bazy danych może być Microsoft Data Engine, MS SQL lub Oracle. System współpracuje z Microsoft Office, co umożliwia m.in. wysyłanie kalkulacji, ofert, faktur, zestawień i raportów do programów MS Word, MS Excel i e-mail. W zakresie przygotowania produkcji oprogramowanie modelowe umożliwia tworzenie kalkulacji kosztów i sporządzanie ofert oraz kart technologicznych.
Referat firmy Windmöller & Hölscher przedstawił Andrzej Hulpowski-Szulc, reprezentant Zrzeszenia Polskich Fleksografów PLFTA. W referacie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, ile naprawdę kosztuje druk. W pierwszej części zostały omówione funkcje złożonego modelu, w którym uwzględniono stałe i zmienne koszty wpływające na końcową cenę druku w rzeczywistym środowisku produkcyjnym. W modelu uwzględniono ponad 40 parametrów. W drugiej części referatu zostały przedstawione przykłady zastosowań modelu. Warunkiem uzyskania dobrych efektów wykorzystania przedstawionych modeli kalkulacyjnych jest rzetelność i jakość wprowadzonych do analizy danych wejściowych.
Wieczorem pierwszego dnia obrad III Forum Fleksograficznego ZPF w Domu Rzemiosła przy ul. Miodowej w Warszawie została zorganizowana uroczysta kolacja, na której ogłoszono wyniki konkursu o „Wielką Nagrodę Fleksograficzną 2003” oraz wręczono nagrody „Grand Prix” i wyróżnienia.
Grand Prix, czyli Wielkie Nagrody, zdobyły niżej wymienione w kolejności: prace, drukarnie i przygotowalnie – przytaczam werdykt komisji konkursowej.
• „Piernikowa Nuta” (innowacje), BAAD Sp. z o.o., Chespa Sp. z o.o.
• „Kluski Śląskie” (flexible, szeroka wstęga, z procesu), Bahpol S.J., Chespa Sp. z o.o.
• „Nestea peac” (wąska wstęga, etykiety, owijki, z procesu), Kossacki-Pack, Kossacki-Pack
• „BeBe” (mikrofala), Kappa Gdańsk Sp. z o.o., Chespa Sp. z o.o.
• „Nesquick 600” (mikrofala z procesu), TFP Sp. z o.o., Chespa Sp. z o.o.

Ponadto siedmioosobowa komisja Zrzeszenia Polskich Fleksografów PLFTA przyznała 10 wyróżnień. Szczególne gratulacje, oprócz laureatów konkursu, zebrała firma Chespa Sp. z o.o., w której to przygotowalni wykonano największą część form drukowych wśród nagrodzonych prac.
Kolejne, IV Forum Fleksograficzne, odbędzie się w dniach 5 i 6 października br. Na pewno spory zakres tematyki obejmie najnowsze osiągnięcia w fleksografii, które będą przedstawione podczas targów drupa 2004 w Düsseldorfie.

Krzysztof StępieńNowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o