Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2004 Maj
Fleksografia

Aktualności w świecie wałków rastrowych


Innowacyjne wałki rastrowe przynoszą nowe rozwiązania w zakresie trwałości, ciężaru i jakości druku

Wprowadzenie
Wraz z ciągłym postępem w dziedzinie druku fleksograficznego następuje równolegle rozwój wałków rastrowych. Aby spełnić coraz to wyższe wymagania rynku, bezustannie prowadzi się prace rozwojowe i poszukuje nowych rozwiązań. Dzięki temu współcześnie jest dostępny cały szereg najróżniejszych rozwiązań konstrukcji wałków i tulei rastrowych. To samo dotyczy pokrycia ceramiką i grawerowania laserowego. Również tutaj są dostępne najróżniejsze sposoby nakładania warstwy ceramiki oraz technologie laserowe. Z tych właśnie powodów jest możliwe, że napotkamy w praktyce wałki o tej samej specyfikacji (np. 200 l/cm, pojemność 8 cm3/m2), które będą znacznie różnić się ciężarem, konstrukcją, wykonaniem powłoki ceramicznej oraz grawerką laserową.
Poprzez dobór właściwej technologii można indywidualnie dopasować wykonanie wałka rastrowego do wymagań wynikających z jego szczegółowego zastosowania. Można rozwiązać wiele problemów oraz wprowadzić wiele ulepszeń poprzez ścisłą współpracę z innowacyjnym producentem. Dlatego bardzo istotne jest dobre doradztwo w momencie przygotowania do inwestycji w zakup wałków rastrowych.

Indywidualne konstrukcje korpusów wałków i tulei rastrowych

Wałki rastrowe
Ciągle aktualną sprawą jest rosnące zainteresowanie klientów tzw. wałkami lekkiej konstrukcji. Należy tu przede wszystkim dokonać rozróżnienia między wałkami małymi i dużymi.

Małe wałki rastrowe
W przypadku wałków małych, czyli wałków o długości płaszcza do ca 500 mm, niewątpliwie istotnym argumentem za wprowadzeniem wałków lekkiej konstrukcji jest poprawa warunków obsługi. W tym miejscu należy jednak natychmiast postawić pytanie, co właściwie oznacza termin „wałek lekkiej konstrukcji”.
Jeżeli dotychczas w drukarni stosowano wałki o korpusie wykonanym z materiału pełnego (rys. 1a), to natychmiast po zmianie korpusu na oparty o konstrukcję rurową (rys. 1b) będziemy mogli mówić o korpusie lekkiej konstrukcji, ponieważ redukcja ciężaru będzie wyraźnie odczuwalna dla obsługi. Dalsze obniżenie ciężaru jest możliwe poprzez wydrążenie materiału czopa oraz przez zastosowanie rury cienkościennej albo rury z lekkiego materiału, jak aluminium lub włókno węglowe sztuczne.
Należy dokładnie zdefiniować, na jakim ciężarze i jakich własnościach zależy nam w efekcie końcowym, aby określić, która konstrukcja umożliwi ich spełnienie. Jeżeli najważniejszy jest aspekt ciężaru, to w przypadku małych wałów, w których większość masy jest skupiona w czopach, powstaje pytanie, czy stosowanie wałów z rurą wykonaną z włókna węglowego (rys. 1c) w ogóle ma sens. Wadą stosowania rur aluminiowych (rys. 1d) jest ich podatność na uszkodzenia mechaniczne i mała odporność na chemikalia, w szczególności płyny alkaliczne.
Jeżeli istnieje możliwość osiągnięcia oczekiwanych własności wału przy wykonaniu korpusu ze stali lub stali kwasoodpornej, to należy w pierwszym rzędzie skorzystać z tych materiałów. Dzięki zastosowaniu chronionego punktu spawania czopa z częścią rurową można uzyskać znakomite i trwałe połączenie. Zastosowanie pierścieni ze stali kwasoodpornej, chroniących krawędzie pokrycia ceramicznego płaszcza wału, pozwala uzyskać optymalną ochronę przed uszkodzeniem bocznym (rys. 2). Taki wałek jest odporny na korozję i błędy obsługi.

Innowacyjne „wałki lekkiej konstrukcji”

Duże wały rastrowe
Przy dużych wałach ciężar nie gra większej roli, ponieważ na maszynach zwykle są dostępne urządzenia do zakładania wałów. Ze wzrostem wymiarów coraz większą rolę grają inne parametry, jak np.:
• drgania
• krytyczne obroty
• ugięcie pod własnym ciężarem
• bezwładność wałów.

Tutaj dużą przyszłość ma zastosowanie tworzyw sztucznych (rys. 3).
Jest możliwe obniżenie ciężaru o więcej niż 50%, przy czym widoczny jest pozytywny wpływ na pozostałe własności. Należy jednak dokonać szacunku nakładów i kosztów, ponieważ zastosowanie tej technologii znacznie podwyższa cenę wałków.

Tuleje rastrowe (sleeves)
Przy rozpoczęciu produkcji tulei rastrowych pierwszym, najważniejszym zadaniem było znalezienie takiej konstrukcji tulei, która umożliwiałaby nakładanie warstwy ceramiki i dalszą obróbkę na tych samych liniach technologicznych co przy zwykłych wałkach rastrowych, oraz uzyskanie rezultatu, który spełniałby te same normy. Dalszym problemem było uzyskanie bezwładności, a w szczególności równo-bieżności takiej, jaka jest osiągana przy wałkach rastrowych. Ta własność powinna być stała w całym okresie eksploatacji wału.
Różni producenci wybrali tutaj różne drogi do znalezienia odpowiednich rozwiązań. Tak też początkowo w zakresie wąskiej wstęgi pojawiły się tuleje rastrowe, gdzie powłoka ceramiczna spoczywała na podłożu z miedzi. Później miedź zastąpiono aluminium.
Ponieważ tuleje rastrowe znajdują zastosowanie w coraz to szerszych maszynach, coraz istotniejszym tematem staje się ich ciężar. Większość tulei o długości do około 1300 mm bazuje na dotychczasowej konstrukcji. Problem pojawia się w przypadku dłuższych tulei i polega na tym, że przy klasycznej konstrukcji i długości np. 1750 mm tuleja odpowiedniej średnicy może osiągnąć ciężar 37 kg.
Oczekiwania producentów maszyn to ciężar maksimum 1 kg na 100 mm długości tulei. W naszym przykładzie oznacza to, że ciężar powinien być zredukowany o więcej niż połowę. Z tego powodu powstała konieczność opracowania nowych konstrukcji tulei rastrowych.
Współczesne tuleje rastrowe w większości są oparte na konstrukcji zawierającej cienkościenną rurę aluminiową, która jest w większości technologii dobrym podłożem do nałożenia ceramiki. Spodziewać się można jednak, że w przyszłości tulejom rastrowym stawiane będą dalsze wymagania, które ograniczą możliwości dalszego stosowania tulei aluminiowych lub podłoża zwierającego cynk. W szczególności chodzi tu o odporność ma chemikalia, np. środki czyszczące lub nowe kompozycje farbowe. Dlatego rozwój jest ukierunkowany na wyeliminowanie tych materiałów. Obecnie są już dostępne pewne rozwiązania, zaś nad dalszymi trwają prace. Celem jest nakładanie warstwy ceramiki bezpośrednio na włókno węglowe lub inny niemetaliczny materiał. Mam tu na myśli włókno węglowe CFK i włókno szklane GFK. Zastosowanie tych materiałów pozwala obniżyć ciężar o około 20%.
Nowym innowacyjnym kierunkiem są tuleje rastrowe cienkościenne. Konstrukcja ta pozwala znacznie zredukować ciężar i jednocześnie bardzo uprościć obsługę. Możliwe jest, że w przyszłości konstrukcja ta przeobrazi się w tuleje rastrowe jednorazowego użycia. W porównaniu z tradycyjną regeneracją tulei rastrowych oczekuje się nie tylko oszczędności materiałowych, ale również obniżenia ciężaru, redukcji kosztów transportu i skrócenia czasu dostawy.

Żywotność wałków i jakość druku
Żywotność wałków i jakość druku są powiązane wzajemną zależnością. Żywotność to czas, w którym wałek rastrowy zapewnia zachowanie stałych parametrów druku. Jakość druku oznacza stały, powtarzalny wynik druku na żądanym poziomie przy zachowaniu stałej gęstości optycznej i stałego krycia. W ten sposób dochodzimy do logicznego wniosku, że podwyższona żywotność ma pozytywny wpływ na utrzymanie wysokiej jakości druku w czasie.
Dzięki innowacyjnym technologiom można dzisiaj korzystnie wpływać na żywotność wałków rastrowych. Oczywiście występują też różne dalsze czynniki, które mają wpływ na żywotność wałów rastrowych.

Uszkodzenia
Uszkodzenia mechaniczne powierzchni rastrowej, jak np. uszkodzenia na skutek uderzenia, lub wykruszenia ceramiki na brzegach powierzchni rastrowej

Poprzez wprowadzenie pierścieni ochronnych ze stali kwasoodpornej oraz dodatkowe obniżenie ceramiki względem krawędzi można stworzyć specjalną konstrukcję odporną na uderzenia boczne. Użycie stali kwasoodpornej tworzy dodatkowo zabezpieczenie antykorozyjne. Zazwyczaj istnieje możliwość zamocowania takich pierścieni do korpusu wału w trakcie regeneracji.

Uszkodzenia z powodu niewłaściwego czyszczenia

Score-lines, rysy obwodowe
Przez score-lines, nazywane również rysami obwodowymi, rozumie się głębokie wytarcia w powierzchni rastrowej lub wyłamania obwodowe progów kałamarzyków rastrowych. Wałki grawerowane niektórymi metodami grawerowania laserowego są szczególnie podatne na ten rodzaj uszkodzeń. W porównaniu z nimi inne są szczególnie odporne.
Zwłaszcza przy wysokich gęstościach rastra technologia laserowa stosująca fazę stopienia ceramiki w końcowym etapie grawerowania przyczynia się do osiągnięcia wysokiej odporności na tego rodzaju uszkodzenia.
Przy dużym obciążeniu wałków rastrowych może dojść do powstania rys obwodowych, zwanych w tym wypadku nierównomiernym zużyciem. Powodem ich powstawania jest działanie rakli lub cząstek obcych.
W tym miejscu należy odróżnić miejscowe zużycie i raster zużyty równomiernie. W drugim wypadku następuje równomierne starcie wszystkich progów (rys. 4). Rastry o wysokiej liniaturze są bardziej delikatne i podlegają starciu znacznie szybciej niż rastry o niskiej liniaturze. Poprzez innowacyjne ukształtowanie kałamarzyków można, również w przypadku rastrów o wysokiej liniaturze, wydłużyć czas, po którym nastąpi równomierne zużycie progów.

Ukształtowanie kałamarzyków
Przy tradycyjnym kształcie kałamarzyków wraz z równomiernym zużyciem rastra następuje gwałtowne zmniejszenie powierzchni kontaktu formy drukowej z farbą uwięzioną w kałamarzykach rastrowych. Zwiększa się natomiast powierzchnia kontaktu z coraz szerszymi progami. W wyniku tego następuje zmniejszenie ilości farby przeniesionej z rastra na formę drukową i dalej na produkt końcowy. Jest to odczuwalne jako spadek gęstości optycznej i niestety również odcienia koloru.

Różny kształt przy tej samej pojemności kałamarzyków
Innowacyjnie ukształtowane kałamarzyki dają, przy tej samej pojemności, już od początku eksploatacji rastra, nieco większą powierzchnię podparcia formy drukowej. Jest to skutkiem większej szerokości progów. Z drugiej strony należy zauważyć, że progi są znacznie bardziej spadziste, szczególnie w górnej części. Po starciu progów do wysokości oznaczonej na rysunku 5 jako B powierzchnia kontaktu z formą drukową w przypadku innowacyjnego rastra przedstawionego po prawej stronie rysunku pozostaje bez zmian. W ten sposób wydłuża się okres eksploatacji rastra, kiedy na formę drukową jest nakładana stała co do grubości warstwy ilość farby. Gęstość optyczna i odcień koloru przez znacznie dłuższy czas nie ulegają zmianie.

Ceramika
Obok zagadnień związanych z grawerką również pokrycie ceramiczne ma ogromny wpływ na żywotność wałków rastrowych. Obserwujemy tu różne charakterystyki powierzchni, różniące się mniejszą lub większą jednorodnością. Spotykamy warstwy ceramiki, których porowatość wynosi np. 3%. W tym przypadku stosuje się zazwyczaj pokrycie dodatkowe zwane „sealer” lub dokonuje się obróbki powierzchni, która powinna zniwelować tak dużą porowatość. Wadą tych rozwiązań jest zmiana napięcia powierzchniowego wału rastrowego w trakcie eksploatacji.
Dzięki współczesnym innowacyjnym technologiom można nakładać warstwy ceramiki o porowatości poniżej 1%. Dzięki temu nie ma potrzeby stosowania dodatkowej warstwy ochronnej – „sealers”, lub innego sposobu uszlachetniania warstwy zewnętrznej ceramiki. W przypadku nowej, innowacyjnej ceramiki napięcie powierzchniowe pozostaje, bez względu na zużycie, stałe.
W razie potrzeby podjęcia decyzji w sprawie regeneracji lub zakupu nowych wałków rastrowych należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
• Czy w związku z obsługą jest istotne, jaki ciężar będą miały wałki rastrowe?
• Czy obecnie uszkodzenia krawędzi bocznej rastra stanowią problem?
• Czy na użytkowanej w zakładzie maszynie score-lines – prążki obwodowe powstają bardzo szybko i są problemem?
• Czy występują problemy z szybkim brudzeniem się wałków?
• Jak dalece krytyczna jest obecna pojemność farbowa kałamarzyków rastrowych?

A może jest to tylko pytanie, czy użytkownik jest zadowolony z obecnego sposobu oznaczenia swoich wałków rastrowych? (rys. 6).Ten i wiele innych problemów można rozwiązać w nowy, innowacyjny sposób.

Wojciech BarabaszNowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o