Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2004 Styczeń
Relacja

PrintSoft - rozwiązania. Nowe technologie przetwarzania danych i emisji dokumentów


Seminarium firmy PrintSoft

W końcu ubiegłego roku firma PrintSoft Polska zorganizowała w Hotelu Trawiński w Poznaniu kolejne trzydniowe seminarium poświęcone problematyce drukowania cyfrowego. Seminarium, które odbyło się w dniach 2–4 grudnia, nosiło tytuł „PrintSoft – rozwiązania. Nowe technologie przetwarzania danych i emisji dokumentów”. Patronat medialny nad imprezą sprawowało wydawnictwo „Świata Druku”.

Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Poczty Polskiej, instytucji finansowych, firm telekomunikacyjnych, zakładów energetycznych, firm mailingowych, drukarń, wydawnictw i wielu innych firm produkujących wydruki w skali masowej. Celem seminarium była popularyzacja narzędzi do projektowania, programowania i sterowania wydrukami. Obecnym i potencjalnym użytkownikom produktów PrintSoft zaprezentowano aktualne możliwości ich zastosowania. Przedstawiono także nowoczesne technologie i rozwiązania z zakresu przetwarzania danych oraz dokumentów w procesie produkcji wydruków w skali masowej.
Program seminarium składał się z bloków tematycznych, podczas których w sposób teoretyczny i praktyczny przedstawiono rozwiązania dotyczące m.in.: poczty hybrydowej, marketingu bezpośredniego, kampanii mailingowych, druku rozproszonego, druku scentralizowanego, druku na żądanie, kontroli integralności zakopertowań, problemów powstających w trakcie generowania wydruków z systemów billingowych oraz współpracy oprogramowania PrintSoft z systemem SAP (SAP to największy producent oprogramowania do obsługi wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwach; centralne biuro mieści się w Waldorff, w Niemczech). Formuła seminarium stworzyła okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy użytkownikami oprogramowania PReS, umożliwiła rozmowę na temat problemów najczęściej pojawiających się w trakcie masowego drukowania, a także zaprezentowanie rozwiązań pozwalających je wyeliminować. Prelegentami byli także przedstawiciele czołowych producentów urządzeń drukujących niskiej, średniej i wysokiej wydajności, maszyn kopertujących oraz urządzeń do pre- i postprocessingu. Zorganizowano wystawę sprzętu drukującego wraz z oprogramowaniem PrintSoft. Publiczność miała okazję zapoznania się z następującymi urządzeniami: Océ VarioPrint 2070, Xerox DocuPrint N24, Hewlett--Packard LaserJet 4059 TN, Ricoh Afficio AP 3800 C.
Gości powitał i słowo wstępne wygłosił Zbyszko Żynda, prezes firmy PrintSoft Polska. W dalszej części seminarium Zbyszko Żynda mówił na temat druku rozproszonego, druku na żądanie, a także zaprezentował system druku elektronicznego PReS.
Strategię i osiągnięcia Grupy PrintSoft przedstawił Robert Köck-eis, European Sales & Marketing Manager Grupy PrintSoft (Monachium). PrintSoft to licząca się w świecie międzynarodowa grupa firm, której celem od chwili powstania w 1989 roku jest tworzenie i rozwijanie oprogramowania przeznaczonego dla potrzeb drukowania cyfrowego, przede wszystkim w zakresie obsługi systemów drukujących wysokiej wydajności. Centrala grupy oraz główny ośrodek produkcji i rozwoju PReS mieści się w Melbourne w Australii. Podstawowy produkt PrintSoft to pakiet oprogramowania PReS – jest to system pracujący w środowisku Windows, składający się z języka programowania oraz szeregu narzędzi wspomagających i uzupełniających, służących kompleksowemu zarządzaniu procesem tworzenia i produkcji wydruków w skali masowej.
Firmy grupy PrintSoft działają w wielu krajach świata, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, także we Francji, Belgii, Luksemburgu oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Brazylii, a także w Australii. PrintSoft dokonał już ponad 5500 instalacji u ponad 1700 klientów. W 1999 roku w Czechach powstała Centrala na Europę Środkową i Wschodnią, której zadaniem jest organizacja dystrybucji PReS na tym obszarze. Na terenie Europy funkcjonuje sieć oficjalnych dystrybutorów PReS, wśród których od roku 1998 działa firma PrintSoft Polska z siedzibą w Poznaniu. Poza dystrybucją oprogramowania firma zajmuje się doradztwem i jest uznawana za kompetentnego i profesjonalnego partnera w zakresie rozwiązywania wszelkich problemów związanych z mailingiem bezpośrednim i produkcją masowych wydruków. W kraju dokonała już ponad pięćdziesięciu instalacji PReS. Produkty PrintSoft zostały dwukrotnie wyróżnione Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich – podczas targów Poligrafia w 1998 roku i Infosystem w roku 1999.
Prezes Zbyszko Żynda przedstawił system PReS, podstawowy produkt firmy. System ten przeznaczony jest do profesjonalnego przygotowywania i masowej produkcji dowolnych dokumentów – od prostych listów po skomplikowane wydruki bilingowe. Doskonale nadaje się do tworzenia zabezpieczonych wydruków. Dotyczy to wielu produktów, jak przekazy pieniężne, karty kredytowe, certyfikaty, czeki, bilety, identyfikatory, talony. Są to dokumenty stanowiące pewną wartość, bądź też takie, których koszty wymiany są wysokie. Niewłaściwa kontrola drukowania takich dokumentów może być przyczyną ich fałszowania. Oprogramowanie PReS nie tylko tworzy dokumenty – dostarcza także narzędzi kontroli produkcji niezbędnych przy drukowaniu zabezpieczonych dokumentów.
Oto niektóre z funkcji PReS:
• Specjalne formatowanie
PReS stwarza możliwość formatowania danych wyjściowych zgodnie z zasadami określonymi przez wartości danych wejściowych. Rozwój niektórych skrótów i zakaz używania innych, radzenie sobie ze strukturami tytułów rachunków, adresów oddziałów i specjalne justowanie przy wyjątkowo długich nazwach to typowe problemy przy drukowaniu zabezpieczonych dokumentów. PReS zapewnia ich rozwiązanie.
• Sprawdzanie
PReS może tworzyć specjalne pliki sprawdzające również w trakcie realizacji zadania. Dzięki dostępowi przez sieć pliki sprawdzające mogą być na bieżąco uaktualniane nawet w przypadku awarii lokalnego sprzętu. Lokalizacja tych plików z dala od produkcji w znaczący sposób zmniejsza ryzyko oszustwa.
• Tworzenie raportów
PReS może dynamicznie wygenerować raporty równolegle z tworzeniem dokumentów. Raporty te mogą zostać wydrukowane po zakończeniu danego zadania w innej kolejności, np. z uwzględnieniem adresu oddziału, zajmowanego miejsca na dysku, przesłania do klienta.
• Cykl integralności
PReS może być podłączony bezpośrednio do drukarki, kontrolując przebieg zadania strona po stronie. Wszystkie sygnały z drukarki są wykrywane w momencie ich pojawienia się. PReS rozróżnia zadania oryginalne, wznowione i powtórzone umożliwiając w ten sposób pełną kontrolę bezpieczeństwa i ponowny wydruk brakujących dokumentów.
• Sprawdzanie integralności
PReS drukuje na dokumencie numer identyfikacyjny przeznaczony do optycznego rozpoznawania tekstu (OCR) lub kod kreskowy jedno- lub wielowymiarowy. Szczegóły zapisywane są w centralnej bazie danych. Podczas procesu kończącego specjalna kamera skanuje i zapisuje wszystkie poprawne dokumenty, wysyła także plik z listą zawierającą szczegółowe informacje do centralnej bazy danych. Dzięki porównaniu wydrukowanych i zakończonych (np. zakopertowanych) dokumentów tworzony jest plik z błędami, które są eliminowane przed dokonaniem ponownego, automatycznego wydruku. Może on odbywać się na tej samej drukarce lub na oddzielnej – wolniejszej, dzięki czemu nie są blokowane większe zadania. W przypadku używania innej drukarki niekiedy wymagana jest automatyczna zmiana formatu wyjściowego dokumentu. Operatorom maszyn można dostarczyć interfejs użytkownika, który pozwala na przeglądanie wszystkich zadań, sprawdzanie statusu każdego dokumentu, przesyłanie brakujących elementów do ponownego wydruku, usuwanie lub zmianę statusu zadań lub dokumentów. Oprócz tego narzędzie administratora może dostarczać informacje o błędach i ostrzeżeniach, może generować pliki z raportami z produkcji oraz statystyki. Informacje o błędach mogą być dostępne w ciągu 1 sekundy, dzięki czemu kontrola odbywa się w czasie rzeczywistym.
• Systemy numerowania
PReS pozwala na używanie wielu systemów numerowania oraz generowanie liczb kontrolnych.
• Czcionki rozpoznawane przez urządzenia
PReS obsługuje MICR, OCR, OMR, DataGlyphs, kody kreskowe (także dwuwymiarowe), jak PDF417 i DataMatrix prawie we wszystkich używanych formatach.
• Bezpieczeństwo danych
PrintSoft Authentication Code (Kod Autentyczności PrintSoft) pozwala umieszczać na dokumentach cyfrowe „podpisy” w celu kontroli po ukończeniu zadania.
• Poczta hybrydowa
Listy hybrydowe są przesyłane z komputera nadawcy do dostawcy usług pocztowych, który może przy zastosowaniu środków elektronicznych posortować, przesłać i fizycznie wyprodukować listy w rejonie położonym najbliżej miejsca dostarczenia. PReS jest narzędziem umożliwiającym tworzenie, wysyłkę i obsługę poczty hybrydowej.

Bruno Näf, dyrektor zarządzający PrintSoft Szwajcaria, oraz Robert Köckeis przedstawili system poczty hybrydowej (HybridMail) i jego zastosowanie w praktyce – na przykładach poczty australijskiej, czeskiej oraz szwajcarskiej. Nowy model biznesu, który ukształtował się w ostatnich latach, wymaga nowych, kompleksowych rozwiązań.
Z punktu widzenia nadawcy poczta hybrydowa ma wiele zalet, m.in.:
• umożliwia skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów produkcji listów – nie ma konieczności drukowania, składania, kopertowania (eliminacja kosztów składowania, sortowania i przesyłania)
• skraca się czas doręczenia przesyłki dzięki bezpośredniemu dostarczeniu jej do dostawcy usług pocztowych i drukowaniu w centrach najbliższych miejscom przeznaczenia
• istnieje możliwość jednoczesnej dystrybucji korespondencji drukowanej i elektronicznej.

Zastosowanie rozwiązania HybridMail jest korzystne także dla dostawcy usług pocztowych:
• umożliwia gromadzenie, sortowanie, przesyłanie i grupowe realizowanie wielokrotnych zadań dla licznych klientów
• upraszcza tworzenie raportów, zestawień i prowadzenie rachunkowości
• pozwala na kontrolowanie poprawności adresu, sortowanie i umieszczenie kodu kreskowego
• umożliwia rozdzielenie zadań między wiele punktów drukowania (zmniejszenie kosztów dystrybucji i skrócenie czasu dostarczenia przez drukowanie w centrach najbliższych miejscom dostarczenia)
• pozwala na archiwizację danych
• elektroniczny format danych wyjściowych: faks, e-mail, internet, WAP, SMS, XML.

Nowatorskie rozwiązania poczty hybrydowej to przede wszystkim:
• obsługa wielu klientów, wysyłka jednego lub wielu dokumentów jednocześnie
• możliwość rozwoju systemu dzięki możliwości obsługi wielu centrów drukowania
• umożliwienie wysyłki zarówno w pełni samoopisujących się zadań, w których dokument i dane mogą zmieniać się przy każdym zadaniu, jak i zmiennych danych dla wcześniej zdefiniowanych zadań
• umożliwienie wysyłki przez zabezpieczoną elektroniczną transmisję poprzez e-mail, internet lub połączenie dial-up
• zagwarantowanie integralności danych
• oferowanie alternatywnych możliwości zapłaty włączając w to przedpłaty, abonament i kartę kredytową.

Prezentację oprogramowania NewLeaf, drugiego ważnego produktu firmy PrintSoft, prowadził Mariusz Wawrzyniak. Oprogramowanie to umożliwia organizowanie kampanii marketingowych, drukowanie na żądanie poprzez internet i intranet, wewnętrzną komunikację w firmie i komunikowanie się na zewnątrz, marketing reklamowy w sieci. Dzięki NewLeaf jest możliwe tworzenie profesjonalnych dokumentów w prosty sposób. Przyjazne użytkownikowi, polskojęzyczne narzędzia do wykorzystywania danych umożliwiają oddanie produkcji korespondencji masowej w ręce specjalistów od marketingu. NewLeaf zbudowano w oparciu o technologię WYSIWYG. Jest zupełnie niezależny od rodzaju urządzeń drukujących. Pracę z dokumentem w znacznym stopniu ułatwia menu zorientowane obiektowo. Za pomocą Kreatora Źródeł Danych można dołączyć do dokumentów bazy danych (pliki tekstowe, UDL, XML i źródła danych ODBC) – tekst, tabele, kody kreskowe i grafika mogą być umieszczane w dokumencie w dowolnym miejscu i pod każdym kątem. Wszystkie obiekty mogą być uzależnione od zmiennej bazy danych.
Wystąpienie dotyczące druku scentralizowanego przygotował Piotr Laskowski, kierownik Działu Handlowego w PrintSoft Polska. Jeśli chodzi o zagadnienia związane z wydrukiem przemysłowym, to obecnie oczekuje się lepszej jakości wydruku, możliwości jego personalizacji, szybkiego drukowania po zminimalizowanych kosztach i dobrego wykorzystania zasobów ludzkich. Przy zastosowaniach biurowych także oczywiście dąży się do ograniczenia kosztów drukowania oraz do kompleksowej emisji dokumentów. Pierwsze urządzenia kopertujące pojawiły się w latach trzydziestych XX wieku, a pierwsze przemysłowe cyfrowe systemy drukujące – w latach siedemdziesiątych XX wieku (IBM 3800, Siemens Nixdorf, Xerox). Systemy drukujące rozwijano dalej, trzeba też było skonstruować specjalne urządzenia do pre- i postprocessingu – gilotyny, odwijarki, nawijarki, składarki itp., a także kontynuować prace nad specjalistycznym oprogramowaniem. Jednym z niedawnych osiągnięć jest koncepcja drukowania scentralizowanego, w którym można stosować różne technologie druku cyfrowego: druk atramentowy, laserowy czy magnetografię. Można stosować urządzenia na papier cięty lub na papier ciągły. Używanie papieru ciętego ma wiele zalet: prostota obsługi, brak dodatkowych urządzeń do pre- i postprocessingu, możliwość stosowania wielu rodzajów papieru (z poddrukiem, separatory, okładki, papier wielokolorowy), możliwość wykonywania skomplikowanych wydruków, łatwy i tani do uzyskania wydruk dwustronny. Są też i wady: ograniczenie niską prędkością drukowania, ograniczenie niską dopuszczalną miesięczną wydajnością, wysokie koszty wydruku. Wykorzystanie urządzeń na papier ciągły także ma swoje dobre i złe strony. Zalety to: bardzo wysokie prędkości drukowania, bardzo wysokie miesięczne limity wydruków, niskie koszty wydruku. Wady: konieczność stosowania dodatkowych urządzeń do pre- i postprocessingu, niemożność stosowania różnych rodzajów papieru, skomplikowany i drogi wydruk dwustronny.
Zorganizowanie centrum druku musi przebiegać etapami. Najpierw należy przeprowadzić analizę potrzeb: jakiego typu wydruki powstają w firmie, jakie są ich miesięczne nakłady, z jaką prędkością powstają tzw. pliki produkcyjne. Trzeba wybrać technologię i urządzenia. Trzeba uwzględnić wymagania techniczno-logistyczne (stropy, podjazd samochodów ciężarowych, odpowiednie warunki klimatyczne, odpowiedni magazyn materiałów, odpowiednie rozmieszczenie urządzeń, utylizacja odpadów poprodukcyjnych). Ważne jest zapewnienie potrzebnych materiałów – papier do wydruków laserowych, koperty do pakowania maszynowego, i ciągłości pracy – wyszkoleni operatorzy. Trzeba też zadbać o obsługę serwisową i zapasy materiałów eksploatacyjnych.
Trzeba pamiętać, że wiele niezależnych urządzeń tworzy jeden ciągły proces produkcyjny, który wymaga stałego nadzoru i kontroli, poczynając od zabezpieczenia przekazu danych, poprzez generowanie wydruków, archiwizację, kończąc na kopertowaniu i kontroli integralności. Niezależnie od wielkości i wydajności centrum druku niezbędne są profesjonalne narzędzia soft-ware’owe, które kompleksowo dostarcza Grupa PrintSoft.
W ramach seminarium odbyły się także prezentacje firm partnerskich: dostawców urządzeń drukujących i urządzeń do pre- i postprocessingu. Warto podkreślić, iż firmie PrintSoft udało się zaprosić na prezentacje firmy, które stanowią dla siebie nawzajem bardzo silną konkurencję. Świadczy to o dobrej pozycji i uznaniu dla firmy PrintSoft na rynku druku cyfrowego. Jako kooperanci PrintSoftu wystąpiły obok siebie firmy: Arcus, Böwe, CompFort Meridian Polska, InterData, Océ Poland oraz Xerox Polska.
Tomasz Gajkowski, dyrektor handlowy firmy Océ Poland Ltd., przedstawił urządzenia drukujące Océ: VarioPrint 5000 i CPS700.
VarioPrint 5000 to drukarka produkcyjna na papier cięty. Może obsługiwać różnorodne strumienie danych, daje możliwość personalizacji dokumentów, umożliwia wydruk grafiki oraz dodatkowego koloru. Modułowa konstrukcja systemu, inteligentne rozwiązania obiegu dokumentacji, wyspecjalizowane moduły do końcowej obróbki dokumentów – wszystko to zaprojektowano z myślą o różnorodnych zastosowaniach. Raporty, dokumenty zawierające wiele elementów, kolorowe arkusze przekładek lub zakładek VarioPrint 5000 drukuje bez problemu. Można wybierać z szerokiej gamy rodzajów papieru, różnych gramatur i formatów, łącznie z wstępnie zadrukowanymi formularzami. Moduł broszurujący Bookletmaker 4000 pozwala na tworzenie wysokiej jakości zszywanych grzbietowo broszur o różnorodnych formatach.
CPS700, prezentowana już wielokrotnie od czasów pierwszego jej pokazu na targach CeBit w 2001 roku, to przede wszystkim cyfrowa drukarko-kopiarka do drukowania kolorowego (siedem kolorów), z technologią Direct Imaging (bezpośrednie obrazowanie), która jest oryginalnym wynalazkiem Océ. Urządzenie nie wymaga kalibracji i ma stałą prędkość (25 stron A4 na minutę, bez względu na rodzaj użytego materiału) przy realizacji każdej pracy.
Grzegorz Szymanko, dyrektor handlowy Xerox Polska Sp. z o.o., przedstawił ofertę firmy Xerox, na którą składają się: zaawansowane urządzenia, które łatwo zintegrować z korporacyjnym systemem obiegu dokumentów, co usprawnia działalność firmy, rozwiązania specyficzne dla danego sektora lub typu działalności firmy, usługi consultingowe – wdrożenie i zarządzanie usługami w zakresie skanowania, drukowania, wykańczania i projektowania dokumentów. Następnie referent przedstawił rodziny drukarek DocuTech i DocuPrint.
DocuTech to przemysłowe systemy drukowania czarno-białego na papier cięty, przeznaczone dla sektora wydawniczo-poligraficznego. Umożliwiają skanowanie, elektroniczne kompletowanie, montaż i składowanie dokumentów oraz ich drukowanie i oprawę. Przyjmują oryginały w postaci tradycyjnej, papierowej i elektronicznej – także z sieci. Najszybszy system z serii DocuTech, DT 6180, drukuje z prędkością 180 stron A4/min.
DocuPrint to systemy służące przede wszystkim do czarno-białego drukowania transakcyjnego – zmiennych danych (np. faktury), ale także do drukowania publikacji – danych stałych (drukowanie na żądanie, np. instrukcji obsługi). W tej rodzinie warto zwrócić uwagę na DocuPrint 92C, system na papier cięty, drukujący dwoma kolorami z prędkością 92 strony A4/min, stosowany głównie przy wydruku faktur, wyciągów, korespondencji personalizowanej, mailingów, raportów, cenników i innych tego typu dokumentów. W serii DocuPrint jest także urządzenie na papier ciągły (w układzie 2-up – dwie strony A4 obok siebie na wstędze papieru) – DP 350. Jest to system jednostronnego druku wysokonakładowego, drukujący z prędkością 332 stron A4/min. Nadaje się świetnie do drukowania w skali masowej personalizowanych dokumentów na jednym rodzaju papieru.
Prezentacji rozwiązań Böwe Systec AG, producenta urządzeń do obsługi wydruków masowych, dokonał prokurent firmy Böwe w Polsce, Jerzy Karsz. Pokaz obejmował wysoko wydajne urządzenia do cięcia, składania i kopertowania wydruków. Zaprezentowany został proces technologiczny, poczynając od wejścia dokumentu do urządzenia, poprzez jego prowadzenie, tworzenie zbioru, do wyjścia kompletu dokumentów w postaci przesyłki. Przedstawione zostały programy sterujące procesem kopertowania, w tym komputerowy system nadzoru BICOS, jak również możliwości współpracy systemów Böwe z innymi urządzeniami, jak drukarki, odwijarki, nawijarki, podajniki papieru.
Firma CompFort Meridian dostarcza rozwiązania zapewniające optymalną pracę systemów informatycznych w firmie – chodzi o zwiększenie ich dostępności i wydajności oraz zagwarantowanie sprawnego udostępniania ważnych dla biznesu informacji, ochronę danych, automatyzację przetwarzania i efektywne zarządzanie systemami. Oferowane przez CompFort Meridian rozwiązania to różnego typu oprogramowanie oraz profesjonalne usługi, poczynając od konsultacji i stworzenia projektu, poprzez instalację wybranych produktów, szkolenia użytkowników, aż po wsparcie posprzedażowe. W czerwcu 2002 roku firma CompFort Meridian Polska Sp. z o.o. poszerzyła ofertę o drukarki wysokonakładowe produkcji IBM. Systemy drukujące rozwijane są w IBM od ponad ćwierćwiecza. Rodzinę systemów drukujących Infoprint przedstawił Przemysław Pawuła, Business Development Manager w firmie CompFort Meridian. Seria obejmuje zarówno systemy drukujące na papier cięty (o prędkości drukowania od 70 do 110 stron na minutę), jak i na papier ciągły (od 162 do 1220 stron na minutę).
Firma Arcus oferuje firmom, biurom i urzędom szeroki zakres rozwiązań w zakresie przetwarzania dokumentów. Projektuje i wdraża systemy obiegu i przetwarzania dokumentów. Świadczy usługi outsourcingowe. Podczas seminarium jej przedstawiciele: Łukasz Rumowski. Janusz Siemaszko i Jacek Cierliński wypowiadali się na temat wysokonakładowych systemów do produkcji dokumentów na skalę masową – koncentrując się szczególnie na ultraekonomicznej technologii drukowania EcoSys, zastosowanej w drukarkach laserowych Kyocera Mita. Przedstawili również rozwiązania ekonomicznego tworzenia dokumentów na szeroką skalę, kopertowania korespondencji masowej, wysokowydajnego niszczenia nośników danych. Spółka Arcus posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wytwarzania dokumentów i kontroli ich obiegu. Obecnie w ofercie firmy znajduje się szeroka gama urządzeń i usług, które są sprzedawane jako kompleksowe rozwiązania do zarządzania dokumentami, z zachowaniem aspektów bezpieczeństwa danych i wydruków.
Kolejnym partnerem PrintSoft biorącym udział w seminarium była firma InterData Sp. z o.o., autoryzowany partner na Polskę firmy Hitachi Printing Solutions, producenta profesjonalnych systemów drukujących. InterData oferuje także urządzenia i usługi w zakresie mid range i mainframe dla sektora publicznego i prywatnego. Prezentacje systemów drukujących Hitachi prowadzili prezes zarządu InterData Wiesław Jan Godek, handlowiec z InterData Tomasz Tylak oraz Fabio Gislon, inżynier techniczny z Hitachi Europe z Francji. Pokazali rodzinę wysokonakładowych systemów drukujących na papierze ciętym (DDP70, DDP92, DDP184) i ciągłym. Drukarki na papier ciągły – Typhoon High Performance – umożliwiają drukowanie z prędkością od 80 do 260 stron w ciągu minuty. Firma Hitachi przygotowuje się do wprowadzenia na rynek szybszych urządzeń – o prędkościach 350 i 500 stron na minutę.
Każdy z uczestników seminarium otrzymał indentyfikator – w postaci małego, prostokątnego CD, na który nagrano materiały informacyjne w formacie PDF, spersonalizowany wzór znaczka pocztowego oraz inne personalizowane niespodzianki. Wieczorami bawiono się w klubie muzycznym „Czerwony Fortepian” przy ul. Wronieckiej, którego wnętrza są wzorowane na paryskich kawiarniach kabaretowych z początku XX wieku.

Jolanta Ziemniak-RonkeNowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o